Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 110.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
4351902001 Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1921
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 02:43:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 04:43:59.612441 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 04:43:59.612498 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:43:59.612521 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 04:43:59.612548 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:43:59.612573 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 04:43:59.612585 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 04:43:59.612603 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 04:43:59.612617 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:43:59.612627 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:43:59.612640 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:43:59.612653 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:43:59.612671 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:43:59.612689 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:43:59.612697 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:43:59.612704 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:43:59.612711 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 04:43:59.612730 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:43:59.612751 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:43:59.612765 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:43:59.612774 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 04:43:59.612783 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 04:43:59.612796 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:43:59.612809 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:43:59.620826 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:43:59.620860 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:43:59.620882 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 04:43:59.620895 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:43:59.620905 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:43:59.620914 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:43:59.620922 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 04:43:59.620969 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 04:43:59.639510 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 04:43:59.639549 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 04:43:59.639561 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:43:59.639570 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:43:59.639578 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:43:59.639587 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:43:59.639596 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:43:59.639605 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:43:59.639614 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:43:59.639624 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:43:46 GMT 2019-04-25 04:43:59.639635 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:43:59.639645 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 04:43:59.639656 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:43:59.639673 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 04:43:59.639722 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 04:43:59.639751 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 04:43:59.650328 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:43:59.650398 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:43:59.658194 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:43:59.658252 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:43:59.658359 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:43:59.658387 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:43:59.658449 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:43:59.665866 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:43:59.666279 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:43:59.666325 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:43:59.666363 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:43:59.666384 soap_transport_http: read buffer of 4384 bytes 2019-04-25 04:43:59.666434 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:43:59.666474 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:43:59.666502 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 04:43:59.673582 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 04:43:59.673994 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 04:43:59.674150 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:43:59.674169 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:43:59.674201 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 04:43:59.674218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 04:43:59.674249 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:43:59.674269 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:43:59.674325 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:43:59.674364 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:43:59.674391 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-25 04:43:59.674432 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:43:59.674463 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 04:43:59.674487 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:43:59.674493 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 04:43:59.674596 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 04:43:59.674633 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:43:59.674649 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:43:59.674656 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:43:59.674674 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 04:43:59.674679 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 04:43:59.674852 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 04:43:59.674868 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 04:43:59.674917 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.674926 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 04:43:59.674948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.674979 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.674989 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675004 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:43:59.675025 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.675033 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675043 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:43:59.675059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.675100 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.675117 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675123 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.675140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675169 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.675176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675187 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 04:43:59.675201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.675229 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:43:59.675245 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675251 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 04:43:59.675267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675292 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.675303 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675315 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:43:59.675334 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.675341 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675351 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:43:59.675369 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.675376 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675385 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:43:59.675399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.675444 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.675460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675467 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 04:43:59.675484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675510 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.675517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 04:43:59.675541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.675567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 04:43:59.675583 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675589 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 04:43:59.675604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675629 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.675636 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675646 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:43:59.675664 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.675670 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675680 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:43:59.675697 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.675704 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675714 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:43:59.675732 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.675738 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675747 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:43:59.675761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.675809 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.675824 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.675846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675870 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675877 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:43:59.675940 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:43:59.675958 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.675969 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:43:59.675980 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 04:43:59.675992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:43:59.676017 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:43:59.676032 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676038 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 04:43:59.676053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676078 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.676085 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676095 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:43:59.676108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.676133 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.676148 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676154 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.676168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676193 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.676201 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676211 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 04:43:59.676224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.676249 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:43:59.676264 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676271 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 04:43:59.676285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676315 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.676323 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676333 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:43:59.676346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.676371 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.676387 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676393 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.676407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676438 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.676446 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676456 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 04:43:59.676469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.676495 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 04:43:59.676510 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676516 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 04:43:59.676530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676555 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.676562 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676572 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:43:59.676590 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.676597 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676606 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:43:59.676619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.676649 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 04:43:59.676664 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676670 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.676684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676708 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.676715 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676725 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 04:43:59.676738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.676763 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 04:43:59.676785 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676791 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 04:43:59.676805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676830 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.676838 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676847 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:43:59.676866 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.676873 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676887 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:43:59.676900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.676930 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 04:43:59.676946 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676952 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.676966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.676992 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.676999 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677008 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 04:43:59.677021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.677046 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 04:43:59.677061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677067 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 04:43:59.677081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677105 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.677113 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677122 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:43:59.677135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.677160 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 04:43:59.677175 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677181 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.677195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677220 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.677227 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677236 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 04:43:59.677249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.677275 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 04:43:59.677290 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677297 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 04:43:59.677316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677342 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.677349 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677358 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:43:59.677371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.677396 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.677411 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677417 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.677437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677463 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.677470 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677480 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 04:43:59.677493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.677518 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:43:59.677533 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677539 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 04:43:59.677553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677577 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.677585 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677594 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:43:59.677607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.677632 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.677647 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677653 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.677667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677691 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.677698 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677708 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 04:43:59.677721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.677746 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:43:59.677761 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677766 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 04:43:59.677781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677805 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.677812 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677821 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:43:59.677834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.677859 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.677874 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677881 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.677895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677919 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.677927 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677936 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 04:43:59.677949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.677975 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:43:59.677991 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.677997 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 04:43:59.678010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678035 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.678042 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678051 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 04:43:59.678069 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.678076 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678086 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 04:43:59.678099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.678128 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.678143 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678150 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.678163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678188 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.678195 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678205 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 04:43:59.678218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.678243 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:43:59.678259 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678265 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:43:59.678278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678306 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.678314 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678325 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:43:59.678338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.678364 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.678379 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678385 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.678399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678429 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.678437 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678447 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:43:59.678461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.678486 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:43:59.678502 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678508 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:43:59.678522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678547 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:43:59.678554 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678564 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:43:59.678577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.678603 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.678618 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678624 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.678638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678661 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678668 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:43:59.678728 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:43:59.678745 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678756 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:43:59.678766 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 04:43:59.678785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:43:59.678810 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:43:59.678825 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678831 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:43:59.678845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678871 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:43:59.678879 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678888 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:43:59.678901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.678927 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.678942 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678948 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.678962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678985 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.678992 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679029 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:43:59.679049 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:43:59.679066 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679076 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:43:59.679086 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 04:43:59.679099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:43:59.679124 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:43:59.679139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679145 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 04:43:59.679159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679185 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.679192 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679201 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 04:43:59.679219 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.679226 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679235 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 04:43:59.679254 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.679260 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679270 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:43:59.679288 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.679295 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679309 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:43:59.679328 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.679335 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679344 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:43:59.679362 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.679368 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679378 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 04:43:59.679395 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.679401 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679411 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:43:59.679429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.679481 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.679498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679504 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.679519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679543 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.679550 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679560 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 04:43:59.679573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.679599 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:43:59.679614 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679620 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 04:43:59.679634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679658 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.679666 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679675 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:43:59.679693 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.679699 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679708 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:43:59.679726 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.679732 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679742 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:43:59.679755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.679791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.679806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679812 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.679826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679850 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.679859 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 04:43:59.679881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.679908 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:43:59.679923 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679929 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:43:59.679943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679968 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.679975 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.679985 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:43:59.679998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.680023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.680038 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680044 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.680058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680083 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.680090 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:43:59.680113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.680138 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:43:59.680154 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680160 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:43:59.680173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680198 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.680205 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680214 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:43:59.680232 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.680239 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680249 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:43:59.680267 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.680274 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680284 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:43:59.680300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.680336 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.680352 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680358 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.680372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680398 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.680405 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:43:59.680434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.680460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:43:59.680476 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680489 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 04:43:59.680503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680528 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.680536 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680545 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:43:59.680563 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.680570 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680579 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:43:59.680597 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.680603 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680612 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:43:59.680630 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.680637 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680647 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:43:59.680664 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.680671 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680680 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:43:59.680693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.680735 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.680750 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680756 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.680770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680796 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.680803 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680813 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 04:43:59.680826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.680841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.680851 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:43:59.680865 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.680895 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.680902 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.680912 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.680925 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.680943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.680957 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.680982 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.680989 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.680999 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:43:59.681017 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.681024 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681033 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 04:43:59.681051 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.681058 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681067 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 04:43:59.681084 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.681091 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681100 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:43:59.681118 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.681124 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681134 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 04:43:59.681151 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:43:59.681158 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681167 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 04:43:59.681185 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.681192 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681201 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.681219 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.681225 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681235 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:43:59.681252 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.681259 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681269 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:43:59.681287 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.681293 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681303 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:43:59.681315 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.681385 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.681391 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:43:59.681405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.681436 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.681444 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.681454 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:43:59.681472 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.681478 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.681493 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:43:59.681510 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.681517 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.681526 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:43:59.681544 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.681550 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.681560 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:43:59.681573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.681600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.681611 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.681632 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.681646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.681672 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681679 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.681689 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 04:43:59.681702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.681717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.681727 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:43:59.681741 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681769 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681776 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681786 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681799 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681815 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.681829 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681855 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.681863 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681872 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:43:59.681890 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.681897 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681907 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:43:59.681925 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.681932 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681941 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:43:59.681958 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.681965 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.681974 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:43:59.681992 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.681998 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.682008 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:43:59.682025 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.682032 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.682042 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:43:59.682059 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.682066 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.682075 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:43:59.682093 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.682099 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.682109 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:43:59.682126 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.682133 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.682142 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:43:59.682160 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.682167 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.682176 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:43:59.682194 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.682200 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.682210 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:43:59.682223 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.682279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.682302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.682308 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:43:59.682323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.682348 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.682355 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.682365 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:43:59.682382 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.682389 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.682398 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:43:59.682415 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.682449 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.682462 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:43:59.682482 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:43:59.682493 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.682503 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.682516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.682544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.682554 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682570 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.682576 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.682590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.682616 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682622 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.682632 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 04:43:59.682645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.682660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.682670 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:43:59.682684 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682712 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682720 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682730 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682743 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.682774 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682807 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.682814 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682824 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:43:59.682842 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.682848 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682858 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:43:59.682879 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.682887 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682897 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:43:59.682915 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.682921 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682931 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:43:59.682949 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.682956 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682965 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:43:59.682983 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.682989 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.682999 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:43:59.683016 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.683023 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.683032 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:43:59.683049 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.683057 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.683066 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:43:59.683083 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.683090 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.683100 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:43:59.683118 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683124 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.683134 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 04:43:59.683151 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.683158 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.683167 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:43:59.683185 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.683191 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.683201 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:43:59.683214 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.683273 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.683290 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683318 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683325 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683335 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683348 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.683379 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683405 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.683412 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683427 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 04:43:59.683446 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.683453 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683463 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 04:43:59.683481 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.683490 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683499 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:43:59.683517 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.683523 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683533 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 04:43:59.683550 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.683557 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683566 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 04:43:59.683584 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.683590 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683600 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:43:59.683617 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.683624 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683633 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 04:43:59.683650 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.683657 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683666 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 04:43:59.683683 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.683690 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683700 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 04:43:59.683717 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.683724 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683733 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:43:59.683751 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.683757 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683767 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:43:59.683784 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.683791 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683800 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 04:43:59.683818 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.683824 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683834 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:43:59.683851 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.683858 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683867 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 04:43:59.683880 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.683946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.683965 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.683972 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 04:43:59.683993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684019 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.684026 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684036 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:43:59.684049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.684076 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.684091 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684097 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.684111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684137 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.684144 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684154 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 04:43:59.684167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.684193 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:43:59.684208 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684214 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 04:43:59.684233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684259 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.684267 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684276 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:43:59.684294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.684301 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684310 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:43:59.684327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.684334 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684343 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:43:59.684360 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:43:59.684367 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684376 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:43:59.684389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.684432 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 04:43:59.684448 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684454 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.684473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684499 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:43:59.684506 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684515 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 04:43:59.684528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.684544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.684554 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 04:43:59.684568 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:43:59.684595 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684602 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:43:59.684612 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684625 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:43:59.684641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.684655 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684681 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.684688 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684698 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 04:43:59.684715 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.684722 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684732 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 04:43:59.684749 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.684756 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684770 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 04:43:59.684790 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:43:59.684797 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684806 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:43:59.684824 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.684831 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684840 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 04:43:59.684857 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.684864 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684874 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 04:43:59.684891 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.684898 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684908 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:43:59.684925 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.684932 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684941 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 04:43:59.684959 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.684966 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.684976 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 04:43:59.684993 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.685000 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.685009 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:43:59.685022 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 04:43:59.685073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.685090 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685096 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 04:43:59.685115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685141 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.685148 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685158 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:43:59.685171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.685197 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.685212 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685218 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.685232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685262 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:43:59.685269 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685279 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 04:43:59.685292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.685317 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:43:59.685331 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 04:43:59.685358 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:43:59.685365 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:43:59.685374 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 04:43:59.685392 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:43:59.685399 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 04:43:59.685408 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 04:43:59.685432 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:43:59.685439 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:43:59.685449 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 04:43:59.685463 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 04:43:59.685493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.685509 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685515 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:43:59.685534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.685567 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685577 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:43:59.685595 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.685602 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685611 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:43:59.685629 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.685635 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685645 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:43:59.685658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.685691 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.685706 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685713 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.685727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685752 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.685759 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685768 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 04:43:59.685782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.685797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.685807 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:43:59.685821 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.685852 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.685860 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.685870 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.685883 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.685899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.685914 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.685939 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.685946 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.685956 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 04:43:59.685974 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.685981 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.685990 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 04:43:59.686008 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.686014 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.686024 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:43:59.686041 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.686048 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.686057 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 04:43:59.686075 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.686082 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.686091 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 04:43:59.686109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.686115 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.686129 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 04:43:59.686147 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.686155 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.686165 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 04:43:59.686182 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.686189 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.686199 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:43:59.686216 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.686223 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.686233 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:43:59.686246 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.686291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.686310 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686316 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 04:43:59.686335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686360 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.686367 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686377 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:43:59.686396 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.686403 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686413 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:43:59.686437 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.686445 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686455 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:43:59.686473 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.686479 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686492 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:43:59.686509 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.686516 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686525 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:43:59.686538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.686581 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.686596 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686602 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.686621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686646 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686652 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686691 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:43:59.686712 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:43:59.686728 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686739 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:43:59.686750 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 04:43:59.686762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:43:59.686786 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:43:59.686801 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686807 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 04:43:59.686821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686846 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.686853 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686863 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 04:43:59.686876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.686901 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.686917 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686923 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.686941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686967 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:43:59.686974 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.686984 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 04:43:59.686997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.687022 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 04:43:59.687038 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687044 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 04:43:59.687057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687083 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.687090 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687100 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:43:59.687113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.687138 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.687153 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687160 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.687178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687203 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687211 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687221 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 04:43:59.687233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.687259 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:43:59.687273 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687301 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687308 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687318 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687331 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.687361 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687388 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.687396 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687406 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 04:43:59.687430 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.687437 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687447 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 04:43:59.687466 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.687472 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687482 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 04:43:59.687500 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.687506 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687520 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 04:43:59.687538 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.687545 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687554 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 04:43:59.687572 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:43:59.687579 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687588 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 04:43:59.687606 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:43:59.687612 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687622 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 04:43:59.687639 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:43:59.687646 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687656 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 04:43:59.687674 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:43:59.687680 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687690 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 04:43:59.687707 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.687714 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687723 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 04:43:59.687740 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.687747 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687756 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 04:43:59.687773 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.687780 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687792 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 04:43:59.687810 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.687816 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687825 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 04:43:59.687838 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.687900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.687919 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687925 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 04:43:59.687948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687974 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.687981 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.687991 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 04:43:59.688004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.688029 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.688044 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688051 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.688064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688090 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.688097 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688106 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 04:43:59.688120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.688145 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:43:59.688160 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688166 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:43:59.688180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688205 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.688212 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688222 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 04:43:59.688239 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.688246 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688260 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:43:59.688278 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.688285 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688295 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:43:59.688312 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.688319 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688329 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:43:59.688342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.688379 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688394 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688400 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.688414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688446 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688454 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688464 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 04:43:59.688477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.688507 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:43:59.688521 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688554 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688561 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688571 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688585 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.688620 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688645 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.688653 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688662 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:43:59.688680 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.688687 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688696 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:43:59.688713 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.688720 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688730 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 04:43:59.688747 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.688754 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688763 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:43:59.688787 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.688794 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688803 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:43:59.688821 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.688828 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688837 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 04:43:59.688854 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:43:59.688861 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688871 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 04:43:59.688883 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.688926 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.688943 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688950 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 04:43:59.688965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.688989 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.688996 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689006 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 04:43:59.689024 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.689030 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689040 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 04:43:59.689057 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.689064 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689074 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 04:43:59.689091 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.689098 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689107 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 04:43:59.689125 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.689131 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689141 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 04:43:59.689158 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.689164 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689174 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 04:43:59.689191 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.689198 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689207 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:43:59.689224 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.689231 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689240 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:43:59.689252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.689309 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.689324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689331 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 04:43:59.689345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689370 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:43:59.689378 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 04:43:59.689401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.689436 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:43:59.689454 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:43:59.689461 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 04:43:59.689472 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 04:43:59.689494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689500 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 04:43:59.689514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:43:59.689556 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:43:59.689573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.689584 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:43:59.689594 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 04:43:59.689611 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.689618 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 04:43:59.689628 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 04:43:59.689645 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:43:59.689665 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 04:43:59.689675 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 04:43:59.689693 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.689699 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 04:43:59.689709 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.689727 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.689733 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:43:59.689743 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.689759 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.689766 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:43:59.689775 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.689796 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.689802 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 04:43:59.689812 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.689828 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:43:59.689835 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 04:43:59.689844 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:43:59.689861 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:43:59.689868 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 04:43:59.689877 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 04:43:59.689894 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.689900 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:43:59.689910 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.689926 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:43:59.689933 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 04:43:59.689942 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 04:43:59.689959 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.689965 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 04:43:59.689975 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.689992 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.689998 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:43:59.690167 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.690187 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:43:59.690193 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 04:43:59.690203 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 04:43:59.690217 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 04:43:59.690251 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.690281 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:43:59.690308 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.690336 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 04:43:59.690363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.690390 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:43:59.690417 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.690452 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:43:59.690479 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.690506 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 04:43:59.690533 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 04:43:59.690560 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 04:43:59.690587 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 04:43:59.690613 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 04:43:59.690640 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 04:43:59.690668 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 04:43:59.690695 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.690722 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:43:59.690749 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.690776 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:43:59.690806 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.690832 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:43:59.690859 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.690886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:43:59.690918 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.690946 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:43:59.690972 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.690999 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:43:59.691026 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.691052 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:43:59.691079 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.691106 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:43:59.691133 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.691160 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:43:59.691187 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.691216 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:43:59.691243 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.691270 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:43:59.691298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.691325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:43:59.691352 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.691379 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:43:59.691405 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.691437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:43:59.691465 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.691493 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:43:59.691520 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 04:43:59.691547 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 04:43:59.691573 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.691600 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:43:59.691633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.691660 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:43:59.691687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.691714 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:43:59.691741 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.691768 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 04:43:59.691795 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.691822 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:43:59.691850 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.691877 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:43:59.691904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.691932 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:43:59.691959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.691987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:43:59.692015 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692033 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692060 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:43:59.692087 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692105 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692123 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692150 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:43:59.692177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:43:59.692281 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692309 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.692336 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692367 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.692394 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692412 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692445 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.692472 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692490 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692518 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.692545 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692572 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.692598 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692625 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:43:59.692652 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692679 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.692706 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692732 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.692759 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692776 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692806 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:43:59.692833 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692859 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.692886 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692913 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:43:59.692939 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.692966 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:43:59.692993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693011 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693028 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693080 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693101 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693129 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.693156 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693174 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693191 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693217 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.693244 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693271 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.693298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693316 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693333 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693359 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.693386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.693514 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693532 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693549 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693566 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693592 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.693619 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693637 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693654 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693671 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693698 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.693725 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693756 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.693784 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693808 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693825 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693842 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693871 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:43:59.693897 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693924 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:43:59.693951 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693968 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.693985 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694011 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.694038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:43:59.694161 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694188 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:43:59.694214 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694241 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.694268 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694294 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.694321 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694338 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694355 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694373 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694399 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.694437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:43:59.694623 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694641 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694667 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:43:59.694694 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694712 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694729 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694755 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:43:59.694782 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694817 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:43:59.694888 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694915 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.694941 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.694968 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.694994 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695012 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695038 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.695064 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695082 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695112 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.695139 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695166 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.695193 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695219 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:43:59.695245 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695272 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.695298 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695325 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:43:59.695351 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695369 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695395 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:43:59.695426 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695454 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.695481 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695513 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:43:59.695548 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695592 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:43:59.695631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695763 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.695789 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695807 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695824 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695850 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.695882 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695910 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.695937 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695954 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695972 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.695998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.696025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:43:59.696147 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696164 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696181 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696224 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.696251 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696269 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696308 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696336 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.696362 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696390 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:43:59.696416 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696440 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696459 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696476 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696513 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:43:59.696540 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696566 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:43:59.696593 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696612 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696629 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696656 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.696682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:43:59.696812 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696839 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:43:59.696866 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696893 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:43:59.696919 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696946 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:43:59.696973 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.696990 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.697007 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.697025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.697052 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.697078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.697096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.697113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.697130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.697147 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.697168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.697186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.697203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:43:59.697229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:43:59.697256 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.697336 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.697388 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.697445 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.697495 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.697544 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 04:43:59.697593 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 04:43:59.697642 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 04:43:59.697709 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.697758 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.697807 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.697856 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.697905 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.697954 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.698003 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.698051 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.698100 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.698149 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.698200 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.698249 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.698346 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.698435 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.698501 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.698551 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 04:43:59.698599 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.698647 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.698695 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.698746 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.698795 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.698863 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.698911 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.698961 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.699019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.699068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.699117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.699166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.699214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.699263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 04:43:59.699332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 04:43:59.699386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 04:43:59.699441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.699490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.699731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.699783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.699831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.699881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.699930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.699979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.700028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.700078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.700127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.700177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.700227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.700280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.700340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.700389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 04:43:59.700443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.700492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.700540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.700590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.700640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.700693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.700741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.700790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.700848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.700897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.700946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.700995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.701042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.701091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 04:43:59.701139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 04:43:59.701192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 04:43:59.701241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.701289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.701339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.701386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.701439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.701488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.701537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.701585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.701633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.701682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.701732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.701782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.701831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.701884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.701937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.701985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 04:43:59.702034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.702081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.702134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.702184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.702233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.702288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.702336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.702385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.702448 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:43:59.702475 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.702541 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.702597 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.702652 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.702711 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.702766 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:43:59.702828 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:43:59.702881 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:43:59.702936 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.702991 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.703046 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.703101 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.703156 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.703210 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.703265 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.703319 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.703373 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.703434 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.703497 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.703552 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.703606 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.703660 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.703714 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.703768 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:43:59.703825 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.703880 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.703966 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.704021 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.704076 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.704131 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.704184 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.704239 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.704301 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:43:59.704326 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.704381 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.704443 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.704498 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.704553 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.704608 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:43:59.704663 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:43:59.704718 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:43:59.704773 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.704828 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.704882 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.704937 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.705186 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.705242 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.705298 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.705356 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.705411 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.705473 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.705529 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.705583 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.705638 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.705693 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.705747 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.705802 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:43:59.705858 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.705920 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.705974 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.706029 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.706085 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.706140 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.706194 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.706249 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.706311 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 04:43:59.706334 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.706388 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.706444 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.706493 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.706548 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.706597 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:43:59.706646 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:43:59.706695 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:43:59.706744 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.706793 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.706843 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.706892 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.706941 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.706991 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.707040 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.707089 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.707138 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.707187 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.707236 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.707285 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.707334 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.707384 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.707439 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.707489 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:43:59.707538 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.707591 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.707641 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.707690 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.707739 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.707787 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.707836 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.707886 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.707948 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 04:43:59.707971 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.708036 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.708102 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.708156 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.708251 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.708342 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:43:59.708450 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:43:59.708541 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:43:59.708596 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.708653 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.708704 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.708756 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.708808 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.708859 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.708919 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.708970 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.709021 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.709074 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.709127 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.709179 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.709231 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.709281 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.709333 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.709384 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:43:59.709441 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.709493 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.709544 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.709595 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.709645 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.709697 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.709760 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.709809 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.709862 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 04:43:59.709880 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 04:43:59.709909 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 04:43:59.709937 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 04:43:59.709963 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 04:43:59.709988 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 04:43:59.710008 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.710024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.710034 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.710043 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.710053 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.710062 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:43:59.710070 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:43:59.710079 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:43:59.710087 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.710096 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.710104 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.710113 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.710122 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.710130 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.710139 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.710151 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.710160 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.710168 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.710177 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.710186 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.710194 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.710202 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.710210 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.710219 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:43:59.710227 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.710235 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.710243 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.710251 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.710259 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.710267 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.710275 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.710283 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.710291 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.710300 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.710307 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.710330 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.710339 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.710347 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:43:59.710356 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:43:59.710363 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:43:59.710371 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.710379 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.710386 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.710394 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.710402 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.710409 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.710417 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.710434 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.710449 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.710463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.710475 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.710483 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.710491 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.710499 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.710506 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.710514 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:43:59.710522 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.710532 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.710548 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.710563 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.710578 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.710595 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.710611 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.710627 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.710643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.710661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.710678 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.710687 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.710695 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.710703 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:43:59.710710 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:43:59.710723 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:43:59.710737 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.710749 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.710757 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.710767 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.710781 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.710796 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.710810 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.710824 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.710840 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.710855 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.710871 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.710886 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.710901 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.710917 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.710931 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.710946 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:43:59.710962 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.710972 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.710979 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.710987 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.710994 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.711001 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.711008 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.711015 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.711023 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:43:59.711031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.711039 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:43:59.711046 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:43:59.711054 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:43:59.711061 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:43:59.711068 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:43:59.711075 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:43:59.711082 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:43:59.711088 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:43:59.711095 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:43:59.711102 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:43:59.711109 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.711133 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.711153 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:43:59.711160 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:43:59.711167 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:43:59.711173 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.711180 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:43:59.711187 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:43:59.711194 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:43:59.711201 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:43:59.711495 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:43:59.711505 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:43:59.711512 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:43:59.711519 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:43:59.711526 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:43:59.711533 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:43:59.711540 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:43:59.711547 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:43:59.711553 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:43:59.711560 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:43:59.711796 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 04:43:59.711806 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:43:59.711811 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:43:59.711817 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:43:59.711823 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 04:43:59.711828 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:43:59.711832 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:43:59.711842 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 04:43:59.711851 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:43:59.711895 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.711903 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:43:59.711917 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:43:59.711938 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 04:43:59.711944 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 04:43:59.711948 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 04:43:59.711952 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 04:43:59.711958 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:43:59.711968 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:43:59.711975 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:43:59.711980 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:43:59.711992 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.712001 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:43:59.712006 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 04:43:59.712030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.712039 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:43:59.712044 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.712084 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:43:59.712091 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 04:43:59.712095 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 04:43:59.712099 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 04:43:59.712103 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 04:43:59.712106 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 04:43:59.712111 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 04:43:59.712115 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 04:43:59.712121 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:43:59.712134 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:43:59.712141 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:43:59.712145 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:43:59.712151 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.712156 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:43:59.712161 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:43:59.712183 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:43:59.712190 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.712194 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.712199 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.712204 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:43:59.712215 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:43:59.712225 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:43:59.712230 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:43:59.712235 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:43:59.712241 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167881" 2019-04-25 04:43:59.712248 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:43:59.712252 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:43:59.712257 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:43:59.712262 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:43:59.712267 wsdl: in serializeType: returning: 167881 2019-04-25 04:43:59.712274 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:43:59.712280 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:43:59.712284 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:43:59.712288 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:43:59.712293 wsdl: in serializeType: returning: 167881 2019-04-25 04:43:59.712297 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167881 2019-04-25 04:43:59.712318 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167881 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 04:43:59.712337 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 04:43:59.712344 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5252"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 04:43:59.712358 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 04:43:59.712364 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167881 2019-04-25 04:43:59.712374 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 04:43:59.712456 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 04:43:59.712387 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:43:59.712398 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:43:59.712403 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:43:59.712408 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:43:59.712412 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:43:59.712424 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:43:59.712436 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:43:59.712444 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:43:59.712450 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:43:59.712464 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 04:43:59.712474 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:43:59.712481 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:43:59.720351 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:43:59.720371 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:43:59.720385 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 04:43:59.720395 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 04:43:59.720404 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:43:59.720413 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:43:59.720426 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:43:59.720434 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:43:59.720443 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 04:43:59.720484 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 04:43:59.730902 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 04:43:59.730938 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 04:43:59.730945 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:43:59.730950 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:43:59.730955 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:43:59.730960 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:43:59.730966 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:43:59.730971 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:43:59.730976 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:43:59.730981 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:43:46 GMT 2019-04-25 04:43:59.730988 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:43:59.730992 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 04:43:59.730998 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:43:59.731009 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 04:43:59.731036 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 04:43:59.731047 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 04:43:59.731056 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:43:59.731060 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 04:43:59.731065 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 04:43:59.731105 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:43:59.731117 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:43:59.731124 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:43:59.731153 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:43:59.731160 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 02:43:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 04:43:59.731192 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 04:43:59.731201 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 04:43:59.731224 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 04:43:59.731230 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 04:43:59.731364 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 04:43:59.731489 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 04:43:59.731497 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 04:43:59.731506 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 04:43:59.731517 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:43:59.731545 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 04:43:59.731617 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 04:43:59.731646 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:43:59.731664 nusoap_client: got fault 2019-04-25 04:43:59.731672 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 04:43:59.731676 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 04:43:59.731681 nusoap_client: detail =