Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 110.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
4351902001 Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1921
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 01:24:47 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 03:24:55.318587 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 03:24:55.318670 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:24:55.318685 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 03:24:55.318702 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:24:55.318712 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 03:24:55.318720 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 03:24:55.318733 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 03:24:55.318742 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:24:55.318748 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:24:55.318757 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:24:55.318768 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:24:55.318784 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:24:55.318791 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:24:55.318795 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:24:55.318799 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:24:55.318803 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 03:24:55.318814 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:24:55.318830 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:24:55.318839 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:24:55.318856 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 03:24:55.318862 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 03:24:55.318871 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:24:55.318880 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:24:55.326775 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:24:55.326790 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:24:55.326799 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 03:24:55.326806 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:24:55.326810 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:24:55.326814 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:24:55.326818 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 03:24:55.326846 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 03:24:55.342166 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 03:24:55.342188 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 03:24:55.342200 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:24:55.342211 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:24:55.342222 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:24:55.342232 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:24:55.342242 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:24:55.342252 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:24:55.342263 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:24:55.342273 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:24:47 GMT 2019-08-18 03:24:55.342282 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:24:55.342291 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 03:24:55.342302 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:24:55.342317 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 03:24:55.342355 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 03:24:55.342384 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 03:24:55.350052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.350081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.350102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.350122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.350157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.350182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.350244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.350282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358096 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358141 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:24:55.358168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.358487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.365728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.365757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366411 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366752 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.366965 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.373562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.373630 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:24:55.373718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.373829 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:24:55.374001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374040 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.374720 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-18 03:24:55.376221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.376262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.376284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.376318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.376340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.376378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.376400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.376436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.376457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:24:55.376520 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-18 03:24:55.376540 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:24:55.376550 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 03:24:55.376587 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 03:24:55.376638 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:24:55.376670 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:24:55.376682 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:24:55.376716 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 03:24:55.376739 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 03:24:55.376979 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 03:24:55.377002 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 03:24:55.377089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377104 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 03:24:55.377136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377187 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.377202 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377227 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:24:55.377264 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.377277 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377299 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:24:55.377328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.377396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.377426 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377437 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.377464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377510 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.377522 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377540 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 03:24:55.377565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.377621 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:24:55.377649 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377660 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 03:24:55.377684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377752 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.377765 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377784 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:24:55.377818 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.377831 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377850 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:24:55.377884 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.377896 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377914 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:24:55.377940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.377982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.378003 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.378042 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 03:24:55.378078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378125 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.378137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378155 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 03:24:55.378179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.378223 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 03:24:55.378248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378259 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 03:24:55.378283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378330 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.378342 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378360 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:24:55.378393 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.378404 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378421 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:24:55.378451 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.378463 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378479 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:24:55.378510 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.378521 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378537 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:24:55.378561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.378625 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.378652 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378664 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.378689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378754 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378765 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378839 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.378875 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.378913 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.378933 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:24:55.378952 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 03:24:55.378975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:24:55.379031 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:24:55.379056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379066 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 03:24:55.379091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379134 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.379145 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379174 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:24:55.379207 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.379219 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379237 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:24:55.379269 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.379280 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379298 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:24:55.379330 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.379341 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379358 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:24:55.379383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.379450 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.379480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379491 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.379519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379565 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.379577 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379608 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 03:24:55.379633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.379679 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:24:55.379713 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379736 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 03:24:55.379763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379807 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.379819 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379837 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:24:55.379862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.379914 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.379940 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.379950 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.379987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380046 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.380058 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380075 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 03:24:55.380099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.380142 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:24:55.380168 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380178 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 03:24:55.380201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380246 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.380257 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380275 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:24:55.380299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.380343 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.380368 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380378 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.380403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380448 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.380460 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 03:24:55.380500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.380544 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 03:24:55.380570 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380580 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 03:24:55.380646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380734 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.380750 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380772 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:24:55.380810 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.380823 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:24:55.380870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.380928 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 03:24:55.380964 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.380975 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.381003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381068 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.381081 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381100 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 03:24:55.381124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.381170 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 03:24:55.381196 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381206 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 03:24:55.381230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381273 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.381284 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381300 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:24:55.381328 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.381338 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381354 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:24:55.381376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.381425 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 03:24:55.381449 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381459 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.381482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381524 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.381536 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381554 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 03:24:55.381576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.381620 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 03:24:55.381655 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381673 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 03:24:55.381698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381754 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.381767 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381786 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:24:55.381811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.381856 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 03:24:55.381883 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381895 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.381920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.381974 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.381986 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382025 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 03:24:55.382049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.382090 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 03:24:55.382116 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382126 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 03:24:55.382151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382196 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.382209 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382226 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:24:55.382251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.382293 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.382318 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382328 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.382351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382392 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.382403 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382419 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 03:24:55.382441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.382482 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:24:55.382507 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382516 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 03:24:55.382538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382581 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.382592 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382673 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:24:55.382697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.382729 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.382752 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382763 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.382782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382811 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.382819 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382830 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 03:24:55.382844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.382871 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:24:55.382886 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382892 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 03:24:55.382906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382933 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.382941 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382950 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:24:55.382964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.382979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.382989 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.383004 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383019 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.383033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383058 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.383064 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383074 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 03:24:55.383087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.383113 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:24:55.383128 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383134 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 03:24:55.383147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383172 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.383179 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383189 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 03:24:55.383207 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.383213 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383223 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 03:24:55.383236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.383265 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.383280 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383286 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.383299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383324 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.383331 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383341 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 03:24:55.383354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.383379 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:24:55.383394 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383400 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:24:55.383414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383438 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.383445 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383455 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:24:55.383468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.383493 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.383508 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383514 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.383527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383554 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.383562 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383571 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:24:55.383585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.383630 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:24:55.383646 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383653 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:24:55.383667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383692 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:24:55.383699 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383709 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:24:55.383722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.383748 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.383763 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383769 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.383782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383806 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383812 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383850 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.383870 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.383886 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383896 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:24:55.383907 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 03:24:55.383919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:24:55.383943 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:24:55.383961 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.383967 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 03:24:55.383980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384014 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:24:55.384020 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384030 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:24:55.384043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.384068 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.384083 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384089 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.384103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384126 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384132 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384168 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.384188 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.384204 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384215 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:24:55.384225 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 03:24:55.384237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:24:55.384261 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:24:55.384276 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384282 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:24:55.384296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384321 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:24:55.384328 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384337 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:24:55.384350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.384375 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.384390 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384396 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.384409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384432 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384438 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384474 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.384494 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.384510 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384520 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:24:55.384530 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 03:24:55.384543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:24:55.384567 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:24:55.384581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384587 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 03:24:55.384601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384633 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.384640 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384650 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 03:24:55.384673 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.384680 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384690 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 03:24:55.384707 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.384714 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384723 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:24:55.384741 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.384747 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384757 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:24:55.384774 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.384780 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384790 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:24:55.384806 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.384813 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384823 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 03:24:55.384840 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.384846 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:24:55.384868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.384919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.384935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384942 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.384963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.384987 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.384993 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 03:24:55.385016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.385041 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:24:55.385057 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385063 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 03:24:55.385076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385101 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.385107 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385117 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:24:55.385134 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.385141 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385150 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:24:55.385167 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.385174 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385183 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:24:55.385196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.385228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.385243 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385249 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.385262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385287 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.385294 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385304 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 03:24:55.385317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.385342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:24:55.385357 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385363 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:24:55.385377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385401 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.385408 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385418 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:24:55.385431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.385456 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.385471 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385477 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.385490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385515 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.385522 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385532 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:24:55.385545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.385570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:24:55.385585 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385591 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:24:55.385604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385637 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.385644 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385654 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:24:55.385678 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.385684 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385694 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:24:55.385711 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.385717 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385727 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:24:55.385740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.385773 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.385788 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385794 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.385808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385833 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.385840 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:24:55.385863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.385887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:24:55.385902 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385908 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 03:24:55.385921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385955 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.385961 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.385971 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:24:55.385988 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.385995 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386004 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:24:55.386021 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.386028 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386037 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:24:55.386054 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.386061 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386078 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:24:55.386095 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.386102 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386111 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:24:55.386124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.386164 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.386180 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386186 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.386200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386225 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386232 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386241 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 03:24:55.386255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.386279 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:24:55.386294 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386322 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386329 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386339 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386352 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386368 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.386381 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.386413 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386422 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:24:55.386445 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.386452 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386462 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 03:24:55.386479 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.386486 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386495 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 03:24:55.386512 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.386519 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386528 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:24:55.386545 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.386552 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386561 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 03:24:55.386577 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:24:55.386584 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386594 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 03:24:55.386611 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.386623 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386633 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.386651 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.386657 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386669 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:24:55.386686 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.386693 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386702 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 03:24:55.386720 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.386726 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386736 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:24:55.386753 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.386759 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386768 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:24:55.386781 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.386835 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.386853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386860 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:24:55.386875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386899 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.386906 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386916 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:24:55.386933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.386939 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386949 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:24:55.386970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.386977 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.386986 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:24:55.387003 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.387010 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387019 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:24:55.387032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.387069 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387090 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.387105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387129 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387136 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387146 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 03:24:55.387159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.387184 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:24:55.387198 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387230 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387237 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387246 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.387289 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387314 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.387321 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387331 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:24:55.387348 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.387355 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387364 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:24:55.387381 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.387388 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387397 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:24:55.387414 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.387421 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387430 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:24:55.387448 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.387454 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387464 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:24:55.387485 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.387492 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387502 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:24:55.387519 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.387526 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387535 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:24:55.387552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.387559 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387568 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:24:55.387585 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.387592 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387602 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:24:55.387624 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.387631 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387642 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:24:55.387659 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.387666 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387675 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:24:55.387688 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.387741 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.387758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387764 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:24:55.387779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387804 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.387811 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387820 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:24:55.387838 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.387844 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387853 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:24:55.387871 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.387878 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387887 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:24:55.387905 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:24:55.387911 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387921 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.387934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.387972 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.387987 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.387993 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.388007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.388032 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388038 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.388048 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 03:24:55.388061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.388076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.388086 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:24:55.388100 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388125 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388132 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388142 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388155 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.388185 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388209 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.388216 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388226 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:24:55.388243 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.388249 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388259 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:24:55.388276 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.388283 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388292 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:24:55.388309 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.388315 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388325 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:24:55.388342 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.388348 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388358 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:24:55.388375 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.388381 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388390 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:24:55.388407 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.388413 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388423 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:24:55.388439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.388446 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388456 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:24:55.388473 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.388479 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388489 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:24:55.388506 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388512 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388521 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 03:24:55.388539 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.388545 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388554 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:24:55.388571 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.388578 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388587 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:24:55.388600 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.388661 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.388679 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388709 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388716 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388725 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388739 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388755 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.388769 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388793 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.388800 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388809 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 03:24:55.388828 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.388834 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388844 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 03:24:55.388861 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.388868 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388877 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:24:55.388894 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.388900 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388910 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 03:24:55.388927 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.388933 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388943 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 03:24:55.388959 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.388966 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.388975 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:24:55.388992 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.388999 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.389008 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 03:24:55.389025 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.389032 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.389049 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 03:24:55.389066 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.389072 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.389082 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 03:24:55.389099 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.389106 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.389115 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:24:55.389132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.389139 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.389148 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:24:55.389165 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.389172 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.389181 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 03:24:55.389198 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.389205 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.389215 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:24:55.389232 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.389238 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.389247 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 03:24:55.389260 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.389326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.389344 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389351 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 03:24:55.389366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389391 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.389397 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389407 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:24:55.389420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.389446 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.389461 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389467 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.389480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389505 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.389512 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389522 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 03:24:55.389535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.389560 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:24:55.389575 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389581 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 03:24:55.389595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389624 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.389631 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:24:55.389660 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.389666 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389676 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:24:55.389693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.389700 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389709 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:24:55.389726 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:24:55.389733 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389742 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:24:55.389759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.389796 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 03:24:55.389811 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389817 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.389831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389855 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:24:55.389862 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389872 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 03:24:55.389885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.389900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.389910 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 03:24:55.389923 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:24:55.389952 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 03:24:55.389959 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:24:55.389969 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 03:24:55.389982 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:24:55.389998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.390012 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390044 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.390051 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390061 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 03:24:55.390078 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.390084 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390093 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 03:24:55.390110 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.390117 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390126 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 03:24:55.390143 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:24:55.390150 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390159 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:24:55.390176 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.390183 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390192 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 03:24:55.390209 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.390215 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390225 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 03:24:55.390242 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.390248 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390258 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:24:55.390275 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.390281 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390291 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 03:24:55.390308 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.390314 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390324 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 03:24:55.390341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.390348 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390357 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:24:55.390370 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 03:24:55.390419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.390445 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390451 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 03:24:55.390466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390490 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.390497 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390506 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:24:55.390519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.390544 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.390559 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390565 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.390579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390603 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:24:55.390610 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390625 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 03:24:55.390638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.390663 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:24:55.390684 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 03:24:55.390710 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:24:55.390717 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:24:55.390727 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 03:24:55.390744 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:24:55.390751 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 03:24:55.390761 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 03:24:55.390779 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:24:55.390785 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:24:55.390795 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 03:24:55.390808 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 03:24:55.390831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.390846 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390852 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:24:55.390865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390889 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.390896 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390906 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:24:55.390923 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.390930 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390940 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:24:55.390957 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.390963 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.390975 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:24:55.390988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.391021 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391036 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391041 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.391055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391079 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391086 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391096 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 03:24:55.391109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.391133 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:24:55.391147 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391173 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391180 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391189 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391202 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391218 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.391232 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391257 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.391264 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391274 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 03:24:55.391291 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.391297 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391307 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 03:24:55.391324 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.391330 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391340 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:24:55.391357 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.391363 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391373 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 03:24:55.391390 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.391396 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391406 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 03:24:55.391422 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.391429 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391438 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 03:24:55.391455 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.391462 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391471 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 03:24:55.391488 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.391495 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391504 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:24:55.391521 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.391527 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391537 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:24:55.391550 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.391594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.391610 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391621 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 03:24:55.391638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391663 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.391670 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391679 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:24:55.391697 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.391703 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391713 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:24:55.391736 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.391742 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391751 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:24:55.391768 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.391775 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391784 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:24:55.391801 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.391808 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391817 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:24:55.391830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.391870 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.391885 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391891 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.391906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391930 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391937 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.391974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.391995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.392012 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392023 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:24:55.392033 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 03:24:55.392046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:24:55.392070 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:24:55.392084 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392090 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 03:24:55.392104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392128 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.392135 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392144 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 03:24:55.392158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.392183 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.392198 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392204 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.392217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392241 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:24:55.392248 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392257 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 03:24:55.392271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.392296 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 03:24:55.392311 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392317 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 03:24:55.392330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392354 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.392361 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392370 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:24:55.392384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.392408 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.392423 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392429 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.392442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392467 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392474 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392484 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 03:24:55.392497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.392512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.392522 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:24:55.392535 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392561 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392568 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392578 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392591 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392607 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.392626 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392652 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.392659 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392669 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 03:24:55.392686 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.392693 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392702 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 03:24:55.392726 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.392732 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392741 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 03:24:55.392758 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.392765 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392775 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 03:24:55.392792 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.392799 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392808 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 03:24:55.392825 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:24:55.392832 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392841 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 03:24:55.392858 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:24:55.392865 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392874 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 03:24:55.392891 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:24:55.392898 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392907 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 03:24:55.392924 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:24:55.392930 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392940 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 03:24:55.392957 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.392963 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.392974 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 03:24:55.392992 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.392998 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.393017 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 03:24:55.393034 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.393040 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.393050 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 03:24:55.393069 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.393079 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.393097 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 03:24:55.393119 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.393190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.393212 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393219 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 03:24:55.393270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393295 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.393302 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393312 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 03:24:55.393325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.393351 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.393365 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393372 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.393385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393410 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.393416 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393426 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 03:24:55.393439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.393464 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:24:55.393479 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393484 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:24:55.393499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393524 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.393531 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393540 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 03:24:55.393558 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.393564 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393574 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:24:55.393591 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.393597 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393607 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:24:55.393631 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.393638 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393647 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:24:55.393661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.393697 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.393712 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393719 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.393738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393762 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.393769 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393779 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 03:24:55.393792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.393807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.393817 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:24:55.393830 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.393857 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.393864 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.393873 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.393886 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.393902 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.393915 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.393940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.393947 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.393957 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:24:55.393974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.393980 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.393990 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:24:55.394006 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.394018 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.394027 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 03:24:55.394045 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.394051 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.394060 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:24:55.394078 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.394084 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.394094 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:24:55.394111 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.394117 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.394127 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 03:24:55.394144 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:24:55.394151 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.394161 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 03:24:55.394174 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.394212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.394228 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394234 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 03:24:55.394249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394274 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.394280 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394290 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 03:24:55.394307 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.394314 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394323 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 03:24:55.394340 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.394347 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394356 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 03:24:55.394373 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.394379 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394389 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 03:24:55.394406 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.394412 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394422 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 03:24:55.394439 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.394445 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394455 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 03:24:55.394471 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.394478 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394487 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:24:55.394504 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.394510 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394520 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:24:55.394533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.394584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.394599 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394605 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 03:24:55.394632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394658 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:24:55.394665 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394675 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 03:24:55.394689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.394714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:24:55.394730 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:24:55.394737 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 03:24:55.394747 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 03:24:55.394762 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394768 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 03:24:55.394781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394805 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.394824 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:24:55.394840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.394851 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:24:55.394861 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 03:24:55.394878 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.394884 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 03:24:55.394894 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 03:24:55.394910 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:24:55.394916 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 03:24:55.394925 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 03:24:55.394942 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.394949 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 03:24:55.394958 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.394975 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.394981 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:24:55.394991 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.395008 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.395014 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:24:55.395024 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.395041 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.395047 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 03:24:55.395057 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.395073 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:24:55.395080 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 03:24:55.395089 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:24:55.395105 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:24:55.395112 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 03:24:55.395121 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 03:24:55.395137 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.395144 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:24:55.395153 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.395170 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:24:55.395176 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 03:24:55.395186 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 03:24:55.395202 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.395209 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 03:24:55.395219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.395235 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.395241 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:24:55.395251 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.395266 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:24:55.395273 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 03:24:55.395282 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 03:24:55.395296 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 03:24:55.395331 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.395360 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:24:55.395387 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.395414 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 03:24:55.395441 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.395467 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:24:55.395494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.395521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:24:55.395548 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.395574 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:24:55.395600 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.395632 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 03:24:55.395659 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 03:24:55.395685 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 03:24:55.395711 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 03:24:55.395738 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 03:24:55.395764 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 03:24:55.395790 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 03:24:55.395817 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.395843 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:24:55.395870 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.395896 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:24:55.395923 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.395950 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:24:55.395976 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.396003 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:24:55.396029 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.396056 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:24:55.396082 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.396109 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:24:55.396135 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.396162 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:24:55.396189 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.396216 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:24:55.396242 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.396268 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:24:55.396294 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.396320 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:24:55.396347 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.396373 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:24:55.396400 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.396427 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:24:55.396454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.396481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:24:55.396507 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.396534 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:24:55.396561 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.396595 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:24:55.396626 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.396653 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:24:55.396686 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 03:24:55.396712 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 03:24:55.396738 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.396765 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:24:55.396791 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.396817 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:24:55.396843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.396870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:24:55.396896 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.396922 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 03:24:55.396948 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.396974 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:24:55.397001 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.397029 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:24:55.397056 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.397083 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:24:55.397109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.397136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:24:55.397163 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397181 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397207 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:24:55.397234 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397251 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397267 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397293 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:24:55.397319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397394 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:24:55.397420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397437 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397470 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:24:55.397522 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397548 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.397573 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397600 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.397631 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397649 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397679 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.397705 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397722 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397747 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.397774 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397800 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.397826 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397851 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:24:55.397877 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397903 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.397929 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.397955 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.397989 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398006 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398032 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:24:55.398058 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398085 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.398111 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398137 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:24:55.398163 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398189 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:24:55.398216 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398242 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:24:55.398269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398286 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398302 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398319 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.398420 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398437 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398453 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398479 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.398505 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398531 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.398557 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398574 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398590 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398621 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.398658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.398776 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398792 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398808 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398826 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398853 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.398879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398895 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398912 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398929 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.398955 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.398982 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399016 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.399042 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399059 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399076 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399092 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399118 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:24:55.399143 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399170 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:24:55.399195 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399212 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399228 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399254 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.399280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:24:55.399398 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399424 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:24:55.399451 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399477 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.399503 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399529 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.399555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399588 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399637 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.399667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399683 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399750 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:24:55.399834 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399851 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399877 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:24:55.399902 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399919 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399935 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.399961 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:24:55.399987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:24:55.400097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:24:55.400198 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400224 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.400250 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400276 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.400302 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400319 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400346 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.400372 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400388 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400414 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.400440 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400466 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.400492 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400517 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:24:55.400543 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400570 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.400596 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400626 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:24:55.400654 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400670 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400697 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:24:55.400728 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400754 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.400780 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400807 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:24:55.400832 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400858 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:24:55.400884 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400910 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:24:55.400937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.400956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401062 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.401147 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401164 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401180 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401206 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.401232 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401258 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.401284 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401301 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401318 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401344 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.401370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:24:55.401489 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401506 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401565 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.401591 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401608 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401630 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401656 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401682 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.401711 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401738 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:24:55.401764 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401781 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401797 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401814 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401840 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:24:55.401865 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401891 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:24:55.401917 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401934 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401950 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.401976 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.402001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:24:55.402119 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402144 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:24:55.402171 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402197 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:24:55.402223 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402249 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:24:55.402275 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402291 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402324 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.402376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402409 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:24:55.402524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:24:55.402553 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.402610 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.402669 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.402722 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.402772 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.402818 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.402865 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 03:24:55.402914 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 03:24:55.402962 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 03:24:55.403017 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.403064 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.403112 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.403160 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.403206 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.403255 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.403302 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.403351 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.403398 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.403445 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.403493 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.403542 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.403590 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.403646 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.403701 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.403753 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.403800 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 03:24:55.403848 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.403895 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.403941 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.403990 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.404038 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.404090 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.404136 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.404184 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.404242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.404289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.404337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.404384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.404432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.404478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.404526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 03:24:55.404574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 03:24:55.404656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 03:24:55.404706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.404754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.404802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.404849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.404895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.404943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.404991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.405038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.405085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.405133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.405181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.405229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.405278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.405326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.405378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.405430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.405476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 03:24:55.405522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.405569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.405622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.405672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.405720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.405771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.405818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.405867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.405923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.405971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.406018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.406068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.406116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.406170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.406218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 03:24:55.406265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 03:24:55.406313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 03:24:55.406360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.406407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.406454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.406502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.406549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.406598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.406652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.406701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.406752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.406799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.406847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.406895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.406945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.406993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.407045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.407096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.407143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 03:24:55.407189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.407235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.407282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.407331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.407380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.407431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.407478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.407527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.407582 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:24:55.407608 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.407675 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.407731 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.407786 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.407841 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.407894 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.407948 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:24:55.408002 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:24:55.408055 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:24:55.408109 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.408163 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.408218 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.408271 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.408325 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.408379 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.408433 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.408486 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.408547 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.408602 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.408663 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.408772 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.408827 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.408881 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.408934 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.408988 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.409043 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:24:55.409097 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.409151 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.409205 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.409258 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.409312 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.409366 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.409421 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.409476 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.409547 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:24:55.409570 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.409630 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.409685 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.409740 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.409793 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.409848 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.409901 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:24:55.409956 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:24:55.410009 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:24:55.410063 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.410116 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.410170 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.410225 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.410278 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.410331 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.410385 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.410439 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.410494 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.410553 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.410608 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.410669 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.410723 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.410778 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.410833 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.410886 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.410940 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:24:55.410995 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.411049 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.411102 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.411156 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.411214 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.411268 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.411321 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.411378 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.411439 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 03:24:55.411461 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.411510 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.411559 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.411673 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.411722 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.411772 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.411820 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:24:55.411868 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:24:55.411918 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:24:55.411983 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.412072 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.412160 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.412246 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.412340 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.412429 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.412520 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.412614 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.412731 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.412832 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.412891 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.412940 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.412989 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.413038 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.413085 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.413133 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.413182 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:24:55.413232 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.413280 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.413328 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.413377 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.413425 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.413473 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.413521 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.413569 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.413633 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 03:24:55.413663 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.413718 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.413776 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.413828 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.413878 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.413928 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.413978 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:24:55.414028 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:24:55.414078 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:24:55.414129 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.414181 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.414231 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.414282 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.414332 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.414383 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.414433 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.414483 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.414533 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.414584 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.414642 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.414693 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.414746 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.414800 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.414851 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.414902 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.414952 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:24:55.415005 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.415055 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.415106 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.415157 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.415207 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.415257 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.415307 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.415359 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.415413 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 03:24:55.415430 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 03:24:55.415460 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 03:24:55.415488 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 03:24:55.415515 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 03:24:55.415541 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 03:24:55.415563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.415581 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.415592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.415603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.415612 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.415627 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.415636 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:24:55.415646 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:24:55.415656 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:24:55.415665 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.415683 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.415693 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.415702 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.415711 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.415719 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.415728 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.415737 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.415750 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.415760 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.415769 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.415779 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.415788 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.415797 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.415805 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.415814 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.415823 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:24:55.415831 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.415840 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.415849 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.415858 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.415867 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.415875 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.415883 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.415892 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.415901 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.415913 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.415921 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.415929 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.415938 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.415946 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.415954 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:24:55.415971 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:24:55.415979 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:24:55.415987 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.415995 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.416003 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.416011 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.416019 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.416027 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.416035 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.416043 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.416051 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.416059 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.416067 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.416074 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.416082 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.416090 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.416097 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.416105 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.416113 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:24:55.416120 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.416128 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.416136 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.416143 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.416152 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.416159 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.416167 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.416175 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.416183 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.416194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.416201 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.416210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.416218 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.416225 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.416232 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:24:55.416240 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:24:55.416248 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:24:55.416256 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.416263 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.416271 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.416279 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.416286 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.416293 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.416301 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.416308 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.416315 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.416323 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.416331 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.416339 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.416347 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.416355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.416361 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.416368 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.416376 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:24:55.416383 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.416390 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.416397 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.416404 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.416411 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.416418 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.416425 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.416432 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.416440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:24:55.416448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.416456 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:24:55.416464 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:24:55.416472 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:24:55.416479 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:24:55.416486 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:24:55.416493 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:24:55.416502 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:24:55.416510 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:24:55.416517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:24:55.416525 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:24:55.416532 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:24:55.416540 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.416547 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.416554 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:24:55.416561 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:24:55.416568 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:24:55.416576 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:24:55.416583 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.416590 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:24:55.416598 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:24:55.416605 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:24:55.416612 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:24:55.416625 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:24:55.416632 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:24:55.416640 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:24:55.416647 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:24:55.416654 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:24:55.416663 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:24:55.416670 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:24:55.416686 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:24:55.416693 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:24:55.416701 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:24:55.416799 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 03:24:55.416811 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:24:55.416816 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:24:55.416821 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:24:55.416828 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 03:24:55.416832 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:24:55.416836 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:24:55.416846 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 03:24:55.416854 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:24:55.416896 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.416902 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:24:55.416916 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:24:55.416937 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 03:24:55.416944 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 03:24:55.416949 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 03:24:55.416953 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 03:24:55.416958 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:24:55.416973 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:24:55.416980 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:24:55.416984 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:24:55.416996 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.417005 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:24:55.417010 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 03:24:55.417034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.417044 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:24:55.417049 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.417071 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:24:55.417077 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 03:24:55.417081 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 03:24:55.417085 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 03:24:55.417089 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 03:24:55.417093 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 03:24:55.417098 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 03:24:55.417102 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 03:24:55.417108 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:24:55.417118 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:24:55.417125 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:24:55.417129 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:24:55.417135 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.417141 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:24:55.417145 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:24:55.417169 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:24:55.417175 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.417180 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.417185 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.417190 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:24:55.417201 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:24:55.417209 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:24:55.417213 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:24:55.417218 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:24:55.417224 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167881" 2019-08-18 03:24:55.417231 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:24:55.417236 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:24:55.417240 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:24:55.417247 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:24:55.417251 wsdl: in serializeType: returning: 167881 2019-08-18 03:24:55.417258 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:24:55.417264 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:24:55.417269 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:24:55.417273 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:24:55.417278 wsdl: in serializeType: returning: 167881 2019-08-18 03:24:55.417282 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167881 2019-08-18 03:24:55.417298 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167881 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 03:24:55.417303 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 03:24:55.417309 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9882"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 03:24:55.417323 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 03:24:55.417329 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167881 2019-08-18 03:24:55.417339 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 03:24:55.417412 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 03:24:55.417352 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:24:55.417362 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:24:55.417367 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:24:55.417372 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:24:55.417376 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:24:55.417383 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:24:55.417393 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:24:55.417401 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:24:55.417406 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:24:55.417419 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 03:24:55.417429 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:24:55.417436 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:24:55.425241 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:24:55.425256 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:24:55.425265 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 03:24:55.425271 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 03:24:55.425276 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:24:55.425281 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:24:55.425285 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:24:55.425289 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:24:55.425293 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 03:24:55.425324 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 03:24:55.642239 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 03:24:55.642284 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 03:24:55.642290 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:24:55.642298 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:24:55.642303 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:24:55.642309 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:24:55.642316 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:24:55.642322 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:24:55.642328 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:24:55.642333 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:24:47 GMT 2019-08-18 03:24:55.642340 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:24:55.642345 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 03:24:55.642351 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:24:55.642363 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 03:24:55.642393 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 03:24:55.642405 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 03:24:55.642416 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:24:55.642420 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 03:24:55.642426 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 03:24:55.642465 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:24:55.642477 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:24:55.642484 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:24:55.642512 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:24:55.642518 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 01:24:47 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 03:24:55.642554 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 03:24:55.642564 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 03:24:55.642588 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 03:24:55.642595 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 03:24:55.642723 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 03:24:55.642825 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 03:24:55.642831 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 03:24:55.642839 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 03:24:55.642852 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:24:55.642876 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 03:24:55.642932 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 03:24:55.642954 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:24:55.642977 nusoap_client: got fault 2019-08-18 03:24:55.642986 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 03:24:55.642990 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 03:24:55.642995 nusoap_client: detail =