Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 110.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
4351902001 Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1921
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 08:11:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 10:11:23.799801 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 10:11:23.799855 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:11:23.799877 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 10:11:23.799894 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:11:23.799904 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 10:11:23.799912 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 10:11:23.799926 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 10:11:23.799935 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:11:23.799941 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:11:23.799950 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:11:23.799958 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 10:11:23.799969 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 10:11:23.799975 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 10:11:23.799980 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 10:11:23.799984 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 10:11:23.799988 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 10:11:23.800000 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:11:23.800016 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:11:23.800025 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 10:11:23.800031 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 10:11:23.800037 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 10:11:23.800046 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 10:11:23.800055 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 10:11:23.806400 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 10:11:23.806416 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 10:11:23.806426 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 10:11:23.806433 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:11:23.806438 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:11:23.806443 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 10:11:23.806447 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 10:11:23.806476 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 10:11:23.827915 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 10:11:23.827942 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 10:11:23.827955 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 10:11:23.827966 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 10:11:23.827977 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 10:11:23.827987 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 10:11:23.827997 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 10:11:23.828008 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 10:11:23.828020 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 10:11:23.828031 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 08:11:19 GMT 2019-10-19 10:11:23.828042 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 10:11:23.828052 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 10:11:23.828063 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 10:11:23.828079 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 10:11:23.828122 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 10:11:23.828153 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 10:11:23.834030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.834063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.834137 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:11:23.834163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.834208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.834232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:11:23.840183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.840210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.840251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.840284 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:11:23.840308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.840379 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:11:23.840405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.840427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.840448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.840477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.840497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.840517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.840620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.840645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846584 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846615 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846823 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.846971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.847007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.847029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.847068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.847090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.847124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.847145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.847170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.847231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.847274 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 10:11:23.847302 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:11:23.847323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.847345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.852808 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 10:11:23.852856 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 10:11:23.852982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853558 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:11:23.853581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853594 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853750 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.853919 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-19 10:11:23.855287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.855345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.855384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.855424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.855458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.855500 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.855537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.855577 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.855623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.855656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:11:23.855683 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-19 10:11:23.855695 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 10:11:23.855701 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 10:11:23.855736 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 10:11:23.855783 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 10:11:23.855800 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 10:11:23.855808 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 10:11:23.855828 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 10:11:23.855833 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 10:11:23.856020 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 10:11:23.856036 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 10:11:23.856086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856095 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 10:11:23.856116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856147 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.856157 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856171 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:11:23.856192 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.856199 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856209 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:11:23.856226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.856269 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.856285 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856292 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.856310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856338 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.856345 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856356 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 10:11:23.856370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.856398 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 10:11:23.856413 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856420 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 10:11:23.856435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856459 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.856466 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856476 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:11:23.856495 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.856501 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856511 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:11:23.856528 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.856535 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856545 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 10:11:23.856558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.856593 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.856608 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856614 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 10:11:23.856640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856667 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.856674 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856684 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 10:11:23.856698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.856725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 10:11:23.856740 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856746 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 10:11:23.856760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856785 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.856792 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856802 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:11:23.856820 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.856826 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856836 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:11:23.856853 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.856860 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856870 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 10:11:23.856887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.856894 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856903 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:11:23.856916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.856955 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.856970 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.856977 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.856993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857016 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857022 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.857087 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.857105 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857116 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:11:23.857127 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 10:11:23.857139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:11:23.857164 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 10:11:23.857179 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857185 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 10:11:23.857205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857231 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.857239 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857249 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:11:23.857266 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.857273 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857283 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:11:23.857300 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.857306 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857316 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 10:11:23.857333 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.857340 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857349 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:11:23.857363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.857400 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.857415 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857421 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.857435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857461 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.857468 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857478 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 10:11:23.857491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.857517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 10:11:23.857531 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857537 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 10:11:23.857551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857576 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.857583 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857593 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:11:23.857607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.857639 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.857654 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857660 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.857678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857705 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.857712 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857722 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 10:11:23.857736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.857761 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 10:11:23.857777 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857783 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 10:11:23.857796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.857827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857837 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:11:23.857850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.857875 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.857890 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857895 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.857909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857933 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.857940 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857950 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 10:11:23.857963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.857978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.857988 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 10:11:23.858003 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858009 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 10:11:23.858022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858048 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.858054 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858064 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 10:11:23.858081 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.858088 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858098 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:11:23.858111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.858140 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 10:11:23.858155 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858161 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.858175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858199 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.858206 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858215 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 10:11:23.858229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.858254 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 10:11:23.858269 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858275 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 10:11:23.858288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858312 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.858319 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858328 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 10:11:23.858346 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.858353 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858362 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:11:23.858375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.858404 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 10:11:23.858419 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858425 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.858438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858463 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.858469 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858479 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 10:11:23.858493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.858518 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 10:11:23.858532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858538 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 10:11:23.858552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858576 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.858583 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858592 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:11:23.858605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.858636 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 10:11:23.858651 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858657 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.858671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858695 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.858702 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858711 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 10:11:23.858724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.858750 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 10:11:23.858764 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858770 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 10:11:23.858784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858808 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.858815 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858825 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:11:23.858838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.858863 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.858878 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858884 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.858897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858921 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.858928 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858938 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 10:11:23.858951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.858977 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 10:11:23.858991 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.858997 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 10:11:23.859010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859035 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.859042 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859052 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 10:11:23.859073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.859114 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.859137 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859147 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.859169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859209 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.859222 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859237 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 10:11:23.859260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.859304 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 10:11:23.859328 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859338 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 10:11:23.859361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859405 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.859417 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859433 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 10:11:23.859457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.859501 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.859527 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859537 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.859560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859603 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.859621 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859641 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 10:11:23.859665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.859708 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 10:11:23.859733 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859743 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 10:11:23.859768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859811 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.859822 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859840 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 10:11:23.859870 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.859882 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859898 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 10:11:23.859922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.859954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.859974 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.859999 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860009 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.860035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860079 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.860092 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860110 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 10:11:23.860135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.860181 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 10:11:23.860209 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860220 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 10:11:23.860245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860291 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.860303 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860321 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:11:23.860347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.860393 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.860420 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860431 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.860457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860505 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.860518 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860537 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 10:11:23.860562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.860609 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:11:23.860644 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860656 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 10:11:23.860682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860729 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:11:23.860743 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860760 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 10:11:23.860785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.860832 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.860858 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860869 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.860894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860934 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860946 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.860971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861016 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.861053 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.861084 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861102 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:11:23.861119 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 10:11:23.861140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:11:23.861184 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:11:23.861209 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861219 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 10:11:23.861243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861289 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:11:23.861302 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861320 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 10:11:23.861346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.861390 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.861416 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861427 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.861452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861496 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861507 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861578 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.861621 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.861653 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861672 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:11:23.861690 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 10:11:23.861713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:11:23.861756 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 10:11:23.861781 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861792 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 10:11:23.861818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861859 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:11:23.861871 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861887 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 10:11:23.861910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.861953 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.861977 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.861986 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.862008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862046 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862057 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862119 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.862151 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.862179 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862196 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:11:23.862213 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 10:11:23.862234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:11:23.862275 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:11:23.862298 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862308 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 10:11:23.862330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.862383 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862398 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 10:11:23.862427 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.862438 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862454 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 10:11:23.862483 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.862493 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862508 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 10:11:23.862536 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.862546 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862562 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 10:11:23.862590 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.862600 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862621 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 10:11:23.862651 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.862662 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862677 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 10:11:23.862705 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.862715 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862731 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:11:23.862753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.862840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.862865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862875 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.862898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862941 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.862951 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.862967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 10:11:23.862990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.863033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 10:11:23.863056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863066 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 10:11:23.863087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863127 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.863138 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863154 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 10:11:23.863182 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.863193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863208 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:11:23.863236 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.863246 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863261 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 10:11:23.863283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.863340 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.863364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863373 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.863395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863434 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.863445 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 10:11:23.863483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.863524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 10:11:23.863548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863557 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 10:11:23.863580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863628 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.863639 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863655 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:11:23.863677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.863719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.863743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863753 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.863775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863816 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.863827 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863843 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 10:11:23.863865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.863907 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:11:23.863930 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.863940 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 10:11:23.863962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864003 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.864013 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864029 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 10:11:23.864058 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.864068 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864084 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:11:23.864112 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.864122 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864137 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 10:11:23.864159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.864215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.864238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864248 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.864271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864310 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.864321 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 10:11:23.864359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.864401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:11:23.864425 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864434 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 10:11:23.864456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864497 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.864508 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864523 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 10:11:23.864552 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.864562 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864577 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:11:23.864606 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.864621 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864638 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:11:23.864667 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.864677 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864692 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 10:11:23.864720 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.864731 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864746 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 10:11:23.864769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.864840 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.864864 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864874 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.864897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864939 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.864949 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.864965 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 10:11:23.864987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.865012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.865029 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 10:11:23.865052 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865099 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865110 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865126 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865148 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.865198 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865238 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.865249 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865265 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:11:23.865293 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.865304 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865320 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 10:11:23.865348 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.865358 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865373 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 10:11:23.865401 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.865412 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865428 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 10:11:23.865455 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.865465 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865481 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 10:11:23.865508 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:11:23.865519 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865534 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 10:11:23.865562 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.865574 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865589 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.865623 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.865634 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865650 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:11:23.865678 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.865688 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865704 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 10:11:23.865732 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.865742 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865758 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:11:23.865787 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.865797 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865812 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:11:23.865834 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.865931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.865958 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.865968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 10:11:23.865992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.866032 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.866043 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.866058 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:11:23.866086 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.866097 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.866112 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 10:11:23.866140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.866150 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.866165 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 10:11:23.866193 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.866203 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.866218 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 10:11:23.866240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.866287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.866305 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866328 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.866338 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.866361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.866402 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866412 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.866428 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 10:11:23.866451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.866476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.866493 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 10:11:23.866515 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866559 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866570 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866586 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866608 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.866666 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866707 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.866719 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866734 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 10:11:23.866764 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.866775 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866791 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 10:11:23.866819 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.866829 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866845 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 10:11:23.866872 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.866882 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866898 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 10:11:23.866926 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.866936 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.866952 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 10:11:23.866986 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.866997 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.867012 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 10:11:23.867041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.867051 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.867067 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:11:23.867095 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.867105 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.867121 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 10:11:23.867148 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.867159 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.867175 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 10:11:23.867203 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.867213 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.867229 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:11:23.867258 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.867268 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.867284 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:11:23.867306 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.867403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.867430 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.867440 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 10:11:23.867463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.867506 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.867516 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.867532 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 10:11:23.867560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.867570 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.867585 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:11:23.867613 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.867726 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.867744 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 10:11:23.867777 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:11:23.867788 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.867803 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.867826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.867875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.867892 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.867917 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.867926 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.867950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.867992 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868003 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.868019 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 10:11:23.868042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.868067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.868083 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 10:11:23.868105 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868148 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868159 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868175 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868197 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868224 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.868247 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868288 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.868298 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868314 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 10:11:23.868343 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.868353 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868369 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 10:11:23.868397 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.868407 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868422 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 10:11:23.868450 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.868460 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868475 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 10:11:23.868503 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.868514 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868529 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 10:11:23.868558 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.868568 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868583 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 10:11:23.868611 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.868628 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868644 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:11:23.868673 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.868684 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868699 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 10:11:23.868727 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.868737 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868754 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 10:11:23.868784 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.868794 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868810 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 10:11:23.868838 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.868848 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868864 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:11:23.868892 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.868902 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.868917 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:11:23.868939 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.869042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.869066 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869121 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869137 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869153 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.869227 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869268 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.869279 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869294 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 10:11:23.869322 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.869333 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869348 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 10:11:23.869376 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.869385 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869401 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 10:11:23.869429 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.869439 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869454 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 10:11:23.869483 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.869493 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869508 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 10:11:23.869535 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.869546 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869561 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 10:11:23.869589 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.869599 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869613 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 10:11:23.869649 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.869659 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869674 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 10:11:23.869703 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.869713 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869730 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 10:11:23.869759 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.869770 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869786 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 10:11:23.869814 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.869824 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869840 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 10:11:23.869867 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.869877 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869892 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 10:11:23.869920 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.869930 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869945 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:11:23.869972 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.869982 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.869997 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 10:11:23.870019 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.870135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.870164 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870173 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 10:11:23.870198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870238 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.870249 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870265 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 10:11:23.870287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.870330 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.870353 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870363 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.870385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870426 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.870437 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870452 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 10:11:23.870474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.870516 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 10:11:23.870539 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870549 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 10:11:23.870571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870610 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.870627 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870643 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:11:23.870673 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.870683 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870698 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 10:11:23.870726 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.870737 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870752 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 10:11:23.870782 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:11:23.870792 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870807 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 10:11:23.870829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.870894 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 10:11:23.870917 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870928 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.870950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.870990 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:11:23.871001 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.871016 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 10:11:23.871038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.871063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.871079 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 10:11:23.871100 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:11:23.871146 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871157 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:11:23.871173 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871194 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:11:23.871223 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.871245 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871285 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.871296 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871311 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 10:11:23.871339 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.871349 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871364 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 10:11:23.871392 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.871402 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871417 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 10:11:23.871445 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:11:23.871455 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871470 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 10:11:23.871497 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.871507 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871522 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 10:11:23.871550 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.871560 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871575 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 10:11:23.871603 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.871613 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871634 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:11:23.871663 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.871673 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871689 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 10:11:23.871716 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.871726 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871742 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 10:11:23.871772 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.871782 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871797 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:11:23.871819 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 10:11:23.871907 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.871934 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.871943 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 10:11:23.871968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872018 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.872038 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872061 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:11:23.872085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.872129 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.872153 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872163 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.872184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872224 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:11:23.872235 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872250 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 10:11:23.872273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.872314 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 10:11:23.872336 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 10:11:23.872378 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:11:23.872389 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 10:11:23.872404 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 10:11:23.872433 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:11:23.872443 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 10:11:23.872458 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 10:11:23.872486 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:11:23.872496 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 10:11:23.872512 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 10:11:23.872534 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 10:11:23.872574 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.872598 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872608 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 10:11:23.872638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872678 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.872689 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872705 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:11:23.872733 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.872744 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872762 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 10:11:23.872791 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.872801 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872816 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 10:11:23.872839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.872896 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.872919 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872929 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.872951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.872992 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873002 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.873018 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 10:11:23.873039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.873065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.873081 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 10:11:23.873102 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873145 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873156 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873171 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873193 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.873243 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873284 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.873295 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873310 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 10:11:23.873338 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.873348 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873364 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 10:11:23.873391 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.873401 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873416 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 10:11:23.873445 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.873455 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873470 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 10:11:23.873497 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.873507 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873523 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 10:11:23.873551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.873561 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873576 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 10:11:23.873604 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.873614 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873636 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 10:11:23.873666 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.873676 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873692 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:11:23.873720 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.873730 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873746 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:11:23.873770 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.873852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.873880 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.873889 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 10:11:23.873912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.873953 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.873964 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.873980 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 10:11:23.874008 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.874018 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874033 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:11:23.874061 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.874071 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874086 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:11:23.874114 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.874125 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874141 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 10:11:23.874169 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.874179 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874195 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 10:11:23.874216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.874287 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.874310 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874320 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.874342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874380 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874390 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874452 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.874486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.874513 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874531 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:11:23.874547 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 10:11:23.874569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:11:23.874611 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 10:11:23.874643 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874652 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 10:11:23.874675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874715 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.874726 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874742 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 10:11:23.874765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.874807 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.874831 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874840 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.874862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874902 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 10:11:23.874913 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874928 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 10:11:23.874950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.874975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.874992 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 10:11:23.875015 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.875024 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 10:11:23.875047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.875087 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.875097 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.875113 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:11:23.875135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.875160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.875178 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.875203 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.875213 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.875236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.875282 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875295 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.875313 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 10:11:23.875339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.875364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.875385 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 10:11:23.875411 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875462 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875475 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875494 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875519 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.875574 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875629 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.875643 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875662 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 10:11:23.875695 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.875707 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875725 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 10:11:23.875756 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.875767 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875785 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 10:11:23.875816 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.875828 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875845 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 10:11:23.875876 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.875888 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875904 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 10:11:23.875936 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:11:23.875949 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.875966 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 10:11:23.875995 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:11:23.876006 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.876021 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 10:11:23.876050 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:11:23.876062 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.876081 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 10:11:23.876105 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:11:23.876112 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.876123 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 10:11:23.876149 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.876159 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.876176 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 10:11:23.876206 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.876220 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.876238 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 10:11:23.876270 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.876281 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.876297 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 10:11:23.876329 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.876341 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.876358 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 10:11:23.876380 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.876480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.876516 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.876526 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 10:11:23.876553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.876594 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.876606 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.876629 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 10:11:23.876653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.876678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.876698 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.876724 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.876734 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.876759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.876804 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.876815 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.876831 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 10:11:23.876855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.876880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.876898 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 10:11:23.876926 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.876937 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 10:11:23.876964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.877007 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.877020 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.877036 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 10:11:23.877064 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.877074 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.877088 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:11:23.877113 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.877123 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.877137 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:11:23.877163 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.877172 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.877186 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 10:11:23.877206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.877249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.877266 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877288 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.877298 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.877320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.877357 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877367 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.877382 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 10:11:23.877402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.877425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.877441 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 10:11:23.877460 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877500 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877510 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877524 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877544 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877569 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.877589 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877635 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.877645 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877660 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:11:23.877687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.877696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877711 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:11:23.877737 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.877747 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877761 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 10:11:23.877788 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.877799 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877813 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 10:11:23.877838 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.877848 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877861 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:11:23.877887 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.877908 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877923 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 10:11:23.877949 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 10:11:23.877959 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.877972 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 10:11:23.877993 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.878055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.878086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878097 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 10:11:23.878123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878165 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.878175 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878191 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 10:11:23.878218 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.878228 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878243 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 10:11:23.878270 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.878280 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878295 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 10:11:23.878322 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.878332 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878347 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 10:11:23.878375 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.878387 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878403 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 10:11:23.878432 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.878443 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878460 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 10:11:23.878489 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.878500 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878516 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 10:11:23.878547 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.878558 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878575 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 10:11:23.878597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.878700 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.878727 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878737 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 10:11:23.878763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878805 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:11:23.878817 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 10:11:23.878857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.878900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 10:11:23.878926 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:11:23.878937 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 10:11:23.878953 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 10:11:23.878977 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.878987 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 10:11:23.879008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.879046 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.879077 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:11:23.879103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.879121 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:11:23.879137 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 10:11:23.879167 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.879180 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 10:11:23.879198 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 10:11:23.879227 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:11:23.879236 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 10:11:23.879251 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 10:11:23.879277 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.879287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 10:11:23.879303 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.879331 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.879341 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 10:11:23.879356 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.879383 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.879393 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 10:11:23.879408 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.879435 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.879445 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 10:11:23.879460 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.879486 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:11:23.879498 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 10:11:23.879516 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:11:23.879547 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:11:23.879558 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 10:11:23.879575 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 10:11:23.879603 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.879614 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 10:11:23.879639 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.879668 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 10:11:23.879679 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 10:11:23.879696 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 10:11:23.879724 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.879734 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 10:11:23.879753 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.879783 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.879794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 10:11:23.879811 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.879837 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:11:23.879848 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 10:11:23.879866 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 10:11:23.879891 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 10:11:23.879952 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.880004 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 10:11:23.880053 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.880102 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 10:11:23.880151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.880200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 10:11:23.880248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.880298 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 10:11:23.880404 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.880449 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 10:11:23.880490 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.880530 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 10:11:23.880571 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 10:11:23.880611 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 10:11:23.880659 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 10:11:23.880701 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 10:11:23.880742 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 10:11:23.880784 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 10:11:23.880824 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.880864 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 10:11:23.880906 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.880947 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 10:11:23.880987 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.881031 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 10:11:23.881072 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.881114 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 10:11:23.881156 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.881197 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:11:23.881239 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.881280 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:11:23.881322 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.881364 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 10:11:23.881406 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.881447 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:11:23.881488 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.881529 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 10:11:23.881570 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.881610 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 10:11:23.881660 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.881702 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:11:23.881744 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.881788 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:11:23.881831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.881873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 10:11:23.881915 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.881956 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 10:11:23.881997 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.882037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 10:11:23.882079 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.882119 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 10:11:23.882161 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 10:11:23.882201 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 10:11:23.882243 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.882285 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 10:11:23.882326 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.882367 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 10:11:23.882409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.882450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 10:11:23.882492 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.882533 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 10:11:23.882575 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.882621 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 10:11:23.882665 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.882710 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 10:11:23.882755 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.882798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 10:11:23.882840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.882881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 10:11:23.882926 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.882955 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.882996 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:11:23.883037 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883063 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883089 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883130 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:11:23.883170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883196 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:11:23.883329 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883355 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:11:23.883489 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883530 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.883571 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883612 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.883661 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883688 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883729 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.883773 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883799 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883843 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.883888 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.883932 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.883973 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884012 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:11:23.884051 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884091 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.884131 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884170 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.884209 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884234 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884273 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:11:23.884312 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884352 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.884391 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884430 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:11:23.884470 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884508 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:11:23.884548 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884588 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:11:23.884636 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884661 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884762 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884827 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.884866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884891 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884916 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.884955 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.884995 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885034 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.885073 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885098 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885123 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885162 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.885201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.885378 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885431 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885460 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885501 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.885541 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885592 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885666 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.885707 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885748 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.885790 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885815 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885840 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885865 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885905 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:11:23.885945 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.885985 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:11:23.886024 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886049 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886074 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886114 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.886154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:11:23.886336 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886378 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 10:11:23.886419 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886460 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.886500 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886539 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.886579 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886637 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.886744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886873 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.886963 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 10:11:23.887003 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887028 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887067 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:11:23.887107 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887132 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887157 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887197 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:11:23.887238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887355 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:11:23.887395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887421 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:11:23.887551 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887592 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.887638 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887679 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.887719 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887744 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887787 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.887827 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887853 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887892 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.887932 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.887972 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.888011 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888052 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:11:23.888091 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888130 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.888170 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888211 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:11:23.888256 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888283 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888325 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:11:23.888369 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888412 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.888455 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888497 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:11:23.888539 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888582 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:11:23.888632 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888679 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:11:23.888726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888873 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888903 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.888953 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.888999 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889029 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889059 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889106 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.889155 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889200 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.889248 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889278 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889307 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889353 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.889399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:11:23.889596 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889631 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889659 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889686 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889729 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.889779 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889846 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.889931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.889982 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890035 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:11:23.890084 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890115 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890147 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890176 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890221 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:11:23.890267 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890318 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:11:23.890371 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890403 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890434 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890484 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.890533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:11:23.890758 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890803 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 10:11:23.890847 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890890 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:11:23.890932 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.890975 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:11:23.891026 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891060 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891174 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.891227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:11:23.891482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 10:11:23.891538 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.891659 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.891758 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.891856 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.891951 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.892038 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.892130 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 10:11:23.892229 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 10:11:23.892323 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 10:11:23.892415 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.892503 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.892587 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.892678 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.892757 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.892853 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.892950 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.893043 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.893134 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.893224 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.893307 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.893388 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.893468 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.893557 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.893679 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.893786 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.893877 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 10:11:23.893967 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.894055 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.894149 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.894248 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.894344 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.894444 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.894529 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.894709 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.894820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.894897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.894969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.895043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.895116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.895186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.895259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 10:11:23.895331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 10:11:23.895412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 10:11:23.895485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.895558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.895637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.895709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.895790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.895875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.895959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.896042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.896118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.896203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.896285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.896365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.896452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.896529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.896614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.896704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.896778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 10:11:23.896853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.896929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.897004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.897083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.897159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.897244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.897318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.897397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.897488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.897565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.897650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.897729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.897807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.897880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.897956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 10:11:23.898031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 10:11:23.898107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 10:11:23.898184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.898258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.898336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.898411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.898486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.898562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.898644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.898721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.898803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.898880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.898955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.899033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.899111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.899189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.899275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.899360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.899433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 10:11:23.899506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.899579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.899660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.899745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.899824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.899905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.899976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.900051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.900141 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 10:11:23.900181 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.900275 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.900361 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.900445 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.900530 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.900614 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.900706 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:11:23.900793 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:11:23.900878 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:11:23.900962 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.901047 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.901133 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.901221 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.901307 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.901392 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.901478 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.901562 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.901667 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.901755 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.901842 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.901928 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.902015 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.902102 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.902187 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.902272 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.902359 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:11:23.902444 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.902530 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.902693 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.902781 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.902868 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.902955 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.903042 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.903129 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.903233 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 10:11:23.903268 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.903355 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.903441 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.903526 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.903612 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.903707 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.903796 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:11:23.903888 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:11:23.903979 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:11:23.904070 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.904162 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.904258 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.904361 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.904462 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.904565 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.904677 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.904777 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.904886 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.904995 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.905104 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.905207 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.905308 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.905411 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.905525 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.905644 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.905750 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:11:23.905852 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.905961 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.906070 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.906178 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.906282 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.906382 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.906493 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.906596 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.906728 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 10:11:23.906767 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.906855 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.906939 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.907034 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.907130 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.907223 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.907323 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:11:23.907424 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:11:23.907528 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:11:23.907640 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.907742 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.908223 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.908320 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.908415 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.908513 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.908603 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.908707 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.908808 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.908905 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.908999 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.909095 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.909192 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.909289 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.909384 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.909482 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.909584 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:11:23.909696 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.909793 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.909890 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.909981 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.910060 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.910141 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.910223 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.910358 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.910475 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 10:11:23.910516 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.910628 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.910727 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.910815 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.910899 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.910984 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.911068 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:11:23.911154 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:11:23.911240 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:11:23.911326 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.911415 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.911506 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.911593 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.911688 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.911779 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.911869 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.911958 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.912046 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.912128 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.912207 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.912283 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.912367 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.912455 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.912543 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.912639 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.912729 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:11:23.912820 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.912908 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.913000 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.913097 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.913185 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.913273 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.913361 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.913448 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.913545 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 10:11:23.913575 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 10:11:23.913629 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 10:11:23.913672 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 10:11:23.913711 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 10:11:23.913751 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 10:11:23.913784 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.913815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.913832 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.913848 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.913865 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.913880 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.913895 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:11:23.913911 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:11:23.913926 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:11:23.913942 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.913957 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.913973 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.913988 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.914003 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.914020 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.914035 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.914050 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.914065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.914080 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.914095 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.914110 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.914126 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.914141 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.914157 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.914172 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.914187 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:11:23.914202 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.914216 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.914231 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.914246 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.914262 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.914276 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.914291 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.914305 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.914321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.914341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.914356 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.914372 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.914386 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.914400 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.914414 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:11:23.914428 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:11:23.914448 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:11:23.914463 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.914477 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.914492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.914506 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.914520 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.914535 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.914549 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.914563 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.914577 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.914591 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.914605 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.914624 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.914640 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.914654 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.914668 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.914682 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.914696 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:11:23.914709 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.914723 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.914738 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.914753 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.914767 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.914781 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.914795 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.914810 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.914825 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.914843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.914856 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.914870 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.914883 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.914896 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.914907 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:11:23.914919 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:11:23.914930 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:11:23.914941 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.914952 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.914964 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.914975 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.914986 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.914997 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.915008 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.915019 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.915031 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.915042 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.915053 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.915064 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.915076 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.915088 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.915099 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.915109 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.915128 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:11:23.915141 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.915153 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.915165 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.915178 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.915190 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.915203 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.915216 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.915228 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.915242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:11:23.915259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.915271 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:11:23.915285 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:11:23.915297 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:11:23.915310 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:11:23.915323 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:11:23.915337 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:11:23.915351 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:11:23.915364 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:11:23.915377 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:11:23.915390 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:11:23.915403 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:11:23.915416 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.915429 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.915442 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:11:23.915455 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:11:23.915467 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:11:23.915481 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:11:23.915494 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.915506 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:11:23.915519 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:11:23.915532 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:11:23.915545 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:11:23.915557 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:11:23.915570 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:11:23.915583 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:11:23.915597 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:11:23.915610 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:11:23.915631 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:11:23.915644 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:11:23.915658 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:11:23.915670 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:11:23.915683 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:11:23.916018 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 10:11:23.916037 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 10:11:23.916046 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 10:11:23.916054 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 10:11:23.916067 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 10:11:23.916075 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 10:11:23.916082 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 10:11:23.916099 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 10:11:23.916112 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 10:11:23.916179 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.916191 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 10:11:23.916213 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 10:11:23.916251 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 10:11:23.916263 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 10:11:23.916269 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 10:11:23.916275 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 10:11:23.916283 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 10:11:23.916301 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:11:23.916311 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:11:23.916318 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:11:23.916336 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.916348 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:11:23.916356 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 10:11:23.916390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.916404 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 10:11:23.916411 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.916444 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 10:11:23.916453 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 10:11:23.916459 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 10:11:23.916465 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 10:11:23.916473 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 10:11:23.916479 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 10:11:23.916487 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 10:11:23.916494 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 10:11:23.916503 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 10:11:23.916520 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:11:23.916530 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:11:23.916537 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:11:23.916548 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.916557 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 10:11:23.916564 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:11:23.916606 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 10:11:23.916622 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.916631 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.916640 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.916647 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:11:23.916664 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 10:11:23.916677 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:11:23.916685 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 10:11:23.916693 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 10:11:23.916704 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167881" 2019-10-19 10:11:23.916716 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:11:23.916724 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 10:11:23.916732 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:11:23.916743 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:11:23.916752 wsdl: in serializeType: returning: 167881 2019-10-19 10:11:23.916763 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 10:11:23.916775 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:11:23.916783 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 10:11:23.916790 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 10:11:23.916798 wsdl: in serializeType: returning: 167881 2019-10-19 10:11:23.916806 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167881 2019-10-19 10:11:23.916832 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167881 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 10:11:23.916841 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 10:11:23.916851 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4615"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 10:11:23.916878 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 10:11:23.916888 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167881 2019-10-19 10:11:23.916906 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 10:11:23.917026 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 10:11:23.916925 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 10:11:23.916944 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 10:11:23.916953 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 10:11:23.916961 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 10:11:23.916968 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 10:11:23.916979 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:11:23.916995 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:11:23.917007 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 10:11:23.917016 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 10:11:23.917037 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 10:11:23.917052 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 10:11:23.917064 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 10:11:23.923361 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 10:11:23.923403 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 10:11:23.923427 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 10:11:23.923437 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 10:11:23.923447 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:11:23.923456 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:11:23.923463 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 10:11:23.923471 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 10:11:23.923479 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 10:11:23.923527 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 10:11:23.932278 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 10:11:23.932322 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 10:11:23.932329 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 10:11:23.932334 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 10:11:23.932339 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 10:11:23.932344 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 10:11:23.932351 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 10:11:23.932357 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 10:11:23.932362 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 10:11:23.932368 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 08:11:19 GMT 2019-10-19 10:11:23.932374 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 10:11:23.932379 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 10:11:23.932384 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 10:11:23.932395 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 10:11:23.932426 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 10:11:23.932438 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 10:11:23.932449 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 10:11:23.932454 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 10:11:23.932458 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 10:11:23.932503 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 10:11:23.932515 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 10:11:23.932522 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 10:11:23.932555 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 10:11:23.932562 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 08:11:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 10:11:23.932597 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 10:11:23.932607 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 10:11:23.932648 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 10:11:23.932655 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 10:11:23.932782 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 10:11:23.932883 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 10:11:23.932889 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 10:11:23.932898 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 10:11:23.932910 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 10:11:23.932935 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 10:11:23.932997 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 10:11:23.933026 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 10:11:23.933038 nusoap_client: got fault 2019-10-19 10:11:23.933046 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 10:11:23.933051 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 10:11:23.933059 nusoap_client: detail =