Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 110.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
4351902001 Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1921
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:37:20 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:37:21.128342 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:37:21.128399 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:37:21.128413 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:37:21.128428 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:37:21.128438 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:37:21.128446 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:37:21.128459 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:37:21.128467 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:37:21.128474 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:37:21.128483 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:37:21.128495 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:37:21.128508 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:37:21.128514 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:37:21.128518 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:37:21.128522 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:37:21.128526 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:37:21.128538 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:37:21.128552 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:37:21.128561 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:37:21.128567 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:37:21.128572 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:37:21.128581 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:37:21.128589 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:37:21.136539 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:37:21.136551 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:37:21.136560 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:37:21.136566 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:37:21.136571 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:37:21.136576 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:37:21.136580 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:37:21.136607 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:37:21.152821 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:37:21.152839 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:37:21.152846 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:37:21.152852 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:37:21.152857 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:37:21.152863 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:37:21.152868 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:37:21.152874 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:37:21.152880 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:37:21.152885 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:37:20 GMT 2019-02-19 20:37:21.152891 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:37:21.152896 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:37:21.152903 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:37:21.152912 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:37:21.152938 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:37:21.160304 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:37:21.160512 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-19 20:37:21.160529 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:37:21.160985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:37:21.167645 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.167762 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.168015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:37:21.168036 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:37:21.168587 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.168630 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:37:21.169162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.175079 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:37:21.175369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:37:21.175515 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.175536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:37:21.175893 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.176101 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.176129 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:37:21.176670 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.176688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:37:21.177022 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.177286 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:37:21.177336 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.177873 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.177898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:37:21.178242 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.178268 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.182548 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:37:21.182588 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.183002 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:37:21.183363 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.183385 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.183808 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.184025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:37:21.184142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:37:21.184313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.184337 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.184761 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.184781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.185201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:37:21.185341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:37:21.185362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.185677 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.185703 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 20:37:21.185973 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.185986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:37:21.186432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:37:21.186552 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:37:21.186564 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:37:21.186569 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:37:21.186599 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:37:21.186636 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:37:21.186652 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:37:21.186659 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:37:21.186678 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:37:21.186683 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:37:21.186854 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:37:21.186871 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:37:21.186922 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.186931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:37:21.186954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.186987 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.186996 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187011 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:37:21.187033 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.187041 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187052 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:37:21.187068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.187109 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.187126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187132 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.187148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187176 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.187183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187194 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:37:21.187208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.187235 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:37:21.187251 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187257 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:37:21.187272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187300 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.187307 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187318 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:37:21.187336 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.187343 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187353 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:37:21.187379 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.187386 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187396 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:37:21.187409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.187445 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.187460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187467 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:37:21.187481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187513 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.187521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187531 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:37:21.187545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.187571 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:37:21.187587 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187593 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:37:21.187607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187632 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.187639 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187649 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:37:21.187667 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.187674 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187684 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:37:21.187701 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.187708 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187718 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:37:21.187735 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.187742 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187752 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:37:21.187765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.187803 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.187819 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187826 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.187841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187871 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187913 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:37:21.187935 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:37:21.187952 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.187963 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:37:21.187973 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:37:21.187986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:37:21.188010 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:37:21.188026 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188032 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:37:21.188049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188088 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.188099 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188117 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:37:21.188138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.188165 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.188183 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188189 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.188208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188235 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.188243 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188253 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:37:21.188266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.188292 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:37:21.188308 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188314 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:37:21.188328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188352 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.188367 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188379 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:37:21.188392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.188418 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.188433 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188439 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.188453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188479 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.188489 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188501 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:37:21.188514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.188540 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:37:21.188555 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188562 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:37:21.188575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188600 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.188607 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188617 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:37:21.188635 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.188642 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188651 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:37:21.188664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.188693 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:37:21.188708 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188714 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.188729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188753 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.188760 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188771 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:37:21.188784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.188809 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:37:21.188824 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188830 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:37:21.188848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188874 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.188881 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188891 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:37:21.188910 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.188917 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188928 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:37:21.188941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.188970 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:37:21.188985 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.188991 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.189005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189030 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.189037 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189047 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:37:21.189060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.189085 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:37:21.189105 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189115 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:37:21.189139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189167 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.189174 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189184 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:37:21.189198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.189223 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:37:21.189238 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189245 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.189258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189283 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.189290 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189300 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:37:21.189313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.189338 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:37:21.189353 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189365 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:37:21.189380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.189412 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189422 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:37:21.189436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.189460 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.189475 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189482 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.189501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189526 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.189534 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189544 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:37:21.189557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.189582 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:37:21.189597 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189603 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:37:21.189616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189640 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.189647 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189657 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:37:21.189670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.189695 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.189710 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189716 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.189730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189754 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.189761 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189771 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:37:21.189785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.189810 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:37:21.189825 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189830 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:37:21.189844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189868 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.189875 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189885 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:37:21.189898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.189923 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.189938 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189944 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.189958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189982 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.189989 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.189999 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:37:21.190012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.190038 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:37:21.190053 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190059 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:37:21.190073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190096 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.190103 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190113 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:37:21.190131 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.190137 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190147 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:37:21.190160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.190189 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.190204 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190210 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.190223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190249 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.190256 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190266 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:37:21.190279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.190304 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:37:21.190319 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190325 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:37:21.190339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.190376 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190387 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:37:21.190400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.190425 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.190440 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190446 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.190460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190486 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.190495 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190509 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:37:21.190523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.190548 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:37:21.190563 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190569 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:37:21.190583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190607 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:37:21.190614 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190624 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:37:21.190638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.190662 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.190677 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190683 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.190696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190719 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190725 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190764 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:37:21.190784 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:37:21.190801 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190812 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:37:21.190822 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:37:21.190834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:37:21.190859 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:37:21.190874 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190880 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:37:21.190893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190919 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:37:21.190926 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190936 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:37:21.190949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.190975 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.190990 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.190996 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.191009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191032 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191038 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191075 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:37:21.191095 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:37:21.191112 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191122 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:37:21.191132 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:37:21.191145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:37:21.191177 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:37:21.191193 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191200 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:37:21.191213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191238 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.191245 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191255 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:37:21.191273 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.191280 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191290 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:37:21.191308 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.191315 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191325 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:37:21.191343 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.191349 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191365 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:37:21.191384 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.191391 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191401 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:37:21.191419 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.191425 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191435 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:37:21.191452 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.191459 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191469 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:37:21.191482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.191537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.191554 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191560 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.191575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191599 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.191606 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:37:21.191630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.191655 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:37:21.191671 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191677 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:37:21.191690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191714 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.191721 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191731 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:37:21.191749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.191755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191765 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:37:21.191783 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.191789 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191799 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:37:21.191812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.191845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.191860 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191866 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.191879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191904 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.191912 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191922 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:37:21.191935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.191960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:37:21.191976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.191982 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:37:21.191995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.192026 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192036 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:37:21.192049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.192074 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.192089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192095 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.192108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192133 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.192140 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:37:21.192163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.192188 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:37:21.192203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192209 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:37:21.192222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192247 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.192254 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192264 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:37:21.192281 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.192288 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192298 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:37:21.192316 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.192323 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192333 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:37:21.192346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.192385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.192401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192408 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.192422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192447 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.192454 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:37:21.192477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.192507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:37:21.192523 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192529 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:37:21.192543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192567 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.192574 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192584 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:37:21.192602 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.192609 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192619 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:37:21.192636 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.192642 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192652 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:37:21.192670 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.192676 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192686 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:37:21.192704 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.192710 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192720 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:37:21.192733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.192774 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.192789 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192795 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.192809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192833 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.192840 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192850 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:37:21.192863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.192879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.192889 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:37:21.192903 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.192932 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.192939 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.192949 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.192962 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.192979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.192993 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193018 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.193025 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193035 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:37:21.193053 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.193060 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193069 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:37:21.193087 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.193094 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193104 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:37:21.193121 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.193128 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193138 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:37:21.193155 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.193161 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193171 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:37:21.193189 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:37:21.193196 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193206 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:37:21.193223 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.193230 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193239 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.193257 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.193264 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193273 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:37:21.193290 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.193297 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193307 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:37:21.193325 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.193331 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193341 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:37:21.193354 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.193429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.193436 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:37:21.193451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.193475 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.193483 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.193498 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:37:21.193517 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.193524 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.193534 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:37:21.193552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.193558 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.193568 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:37:21.193586 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.193592 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.193602 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:37:21.193615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.193642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.193652 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.193674 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.193688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.193713 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193720 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.193730 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:37:21.193743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.193758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.193768 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:37:21.193781 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193808 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193815 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193825 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193838 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.193868 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193893 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.193900 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193910 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:37:21.193927 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.193934 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193945 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:37:21.193962 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.193969 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.193979 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:37:21.193996 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.194003 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.194012 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:37:21.194030 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.194036 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.194046 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:37:21.194063 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.194070 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.194079 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:37:21.194097 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.194103 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.194113 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:37:21.194130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.194137 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.194147 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:37:21.194164 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.194170 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.194181 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:37:21.194198 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.194204 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.194214 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:37:21.194231 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.194238 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.194248 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:37:21.194260 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.194313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.194331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.194337 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:37:21.194351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.194385 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.194392 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.194402 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:37:21.194420 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.194427 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.194436 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:37:21.194454 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.194461 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.194471 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:37:21.194492 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:37:21.194501 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.194512 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.194526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.194552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.194563 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.194585 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.194599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.194623 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194630 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.194640 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:37:21.194653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.194668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.194678 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:37:21.194692 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194719 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194737 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194750 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194766 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.194780 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194805 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.194812 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194822 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:37:21.194839 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.194846 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194856 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:37:21.194877 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.194883 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194894 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:37:21.194911 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.194918 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194928 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:37:21.194945 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.194952 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194962 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:37:21.194979 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.194986 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.194996 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:37:21.195013 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.195019 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.195029 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:37:21.195046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.195054 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.195064 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:37:21.195081 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.195088 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.195098 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:37:21.195115 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195122 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.195132 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:37:21.195149 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.195156 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.195166 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:37:21.195183 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.195190 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.195200 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:37:21.195213 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.195271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.195286 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195315 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195322 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195332 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195345 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.195382 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195408 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.195414 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195425 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:37:21.195442 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.195449 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195459 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:37:21.195477 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.195484 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195498 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:37:21.195517 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.195524 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195534 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:37:21.195551 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.195558 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195568 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:37:21.195585 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.195592 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195602 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:37:21.195619 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.195626 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195636 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:37:21.195653 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.195660 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195669 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:37:21.195687 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.195693 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195703 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:37:21.195720 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.195727 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195737 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:37:21.195754 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.195760 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195770 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:37:21.195787 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.195794 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195804 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:37:21.195821 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.195828 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195837 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:37:21.195855 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.195861 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195871 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:37:21.195884 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.195948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.195966 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.195972 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:37:21.195987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196012 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.196019 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196029 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:37:21.196042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.196068 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.196083 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196089 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.196103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196128 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.196135 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196146 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:37:21.196159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.196184 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:37:21.196199 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196205 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:37:21.196218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196244 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.196250 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196261 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:37:21.196279 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.196285 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196295 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:37:21.196312 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.196319 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196329 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:37:21.196346 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:37:21.196352 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196368 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:37:21.196382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.196419 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:37:21.196435 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196441 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.196455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196481 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:37:21.196491 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196502 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:37:21.196516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.196531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.196541 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:37:21.196555 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:37:21.196582 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196589 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:37:21.196599 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196612 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:37:21.196628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.196641 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196667 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.196674 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196684 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:37:21.196702 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.196709 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196719 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:37:21.196737 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.196744 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196754 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:37:21.196771 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:37:21.196778 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196788 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:37:21.196806 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.196813 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196822 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:37:21.196840 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.196846 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196856 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:37:21.196874 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.196880 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196890 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:37:21.196907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.196914 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196924 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:37:21.196941 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.196948 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196958 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:37:21.196975 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.196982 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.196992 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:37:21.197005 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:37:21.197054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.197071 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197077 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:37:21.197091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197116 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.197123 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197133 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:37:21.197146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.197171 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.197186 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197192 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.197206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197231 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:37:21.197238 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197247 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:37:21.197261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.197285 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:37:21.197299 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:37:21.197325 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:37:21.197332 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:37:21.197342 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:37:21.197365 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:37:21.197372 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:37:21.197382 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:37:21.197401 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:37:21.197407 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:37:21.197417 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:37:21.197430 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:37:21.197454 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.197470 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197476 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:37:21.197495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.197530 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197540 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:37:21.197558 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.197564 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197574 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:37:21.197592 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.197599 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197609 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:37:21.197622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.197655 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.197670 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197676 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.197690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197715 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.197722 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197732 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:37:21.197746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.197764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.197783 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:37:21.197804 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.197833 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.197841 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.197851 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.197864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.197881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.197895 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.197920 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.197927 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.197937 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:37:21.197955 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.197962 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.197972 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:37:21.197989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.197996 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.198006 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:37:21.198023 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.198030 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.198040 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:37:21.198057 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.198064 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.198074 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:37:21.198090 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.198097 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.198107 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:37:21.198124 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.198131 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.198141 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:37:21.198158 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.198165 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.198175 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:37:21.198192 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.198199 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.198209 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:37:21.198222 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.198267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.198285 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198291 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:37:21.198306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198331 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.198337 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198347 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:37:21.198373 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.198380 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198390 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:37:21.198408 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.198414 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198424 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:37:21.198441 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.198448 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198458 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:37:21.198475 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.198482 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198497 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:37:21.198511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.198552 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.198568 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198574 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.198588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198612 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198618 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198656 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:37:21.198676 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:37:21.198693 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198704 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:37:21.198714 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:37:21.198726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:37:21.198750 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:37:21.198765 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198771 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:37:21.198785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198809 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.198816 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198826 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:37:21.198839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.198864 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.198879 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198885 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.198899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198924 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:37:21.198930 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198940 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:37:21.198954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.198978 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:37:21.198993 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.198999 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:37:21.199012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199037 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.199044 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199054 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:37:21.199067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.199092 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.199106 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199113 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.199126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199151 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199158 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199168 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:37:21.199181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.199205 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:37:21.199219 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199246 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199254 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199264 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199277 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.199306 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199332 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.199340 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199350 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:37:21.199375 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.199382 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199393 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:37:21.199410 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.199417 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199427 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:37:21.199444 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.199451 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199460 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:37:21.199478 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.199486 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199499 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:37:21.199518 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:37:21.199525 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199535 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:37:21.199553 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:37:21.199559 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199569 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:37:21.199586 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:37:21.199593 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199603 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:37:21.199620 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:37:21.199627 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199637 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:37:21.199654 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.199661 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199670 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:37:21.199688 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.199694 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199704 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:37:21.199722 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.199728 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199738 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:37:21.199755 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.199762 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199772 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:37:21.199785 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.199845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.199863 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199870 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:37:21.199885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199909 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.199916 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199927 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:37:21.199940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.199965 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.199980 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.199986 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.200000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200025 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.200032 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200042 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:37:21.200055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.200080 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:37:21.200095 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200101 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:37:21.200115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200140 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.200147 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200157 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:37:21.200175 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.200181 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200191 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:37:21.200209 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.200215 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200225 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:37:21.200243 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.200250 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200259 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:37:21.200272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.200309 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200324 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200330 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.200344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200375 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200383 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200393 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:37:21.200407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.200432 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:37:21.200446 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200474 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200481 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200496 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200510 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.200542 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200567 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.200574 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200584 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:37:21.200601 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.200608 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:37:21.200635 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.200642 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200652 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:37:21.200669 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.200676 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200686 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:37:21.200703 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.200710 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200720 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:37:21.200737 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.200744 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200753 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:37:21.200771 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:37:21.200778 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200788 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:37:21.200801 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.200839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.200855 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200862 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:37:21.200877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200902 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.200908 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200918 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:37:21.200936 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.200943 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200952 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:37:21.200970 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.200977 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.200987 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:37:21.201004 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.201010 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201020 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:37:21.201037 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.201044 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201053 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:37:21.201070 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.201077 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201087 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:37:21.201104 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.201111 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201121 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:37:21.201138 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.201144 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201154 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:37:21.201167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.201219 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.201234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201241 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:37:21.201255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201279 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:37:21.201286 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:37:21.201309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.201335 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:37:21.201352 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:37:21.201364 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:37:21.201376 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:37:21.201393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201399 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:37:21.201413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201436 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:37:21.201456 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:37:21.201473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.201487 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:37:21.201501 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:37:21.201519 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.201526 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:37:21.201536 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:37:21.201552 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:37:21.201560 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:37:21.201570 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:37:21.201588 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.201594 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:37:21.201604 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.201621 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.201627 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:37:21.201637 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.201654 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.201661 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:37:21.201671 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.201688 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.201694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:37:21.201705 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.201721 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:37:21.201728 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:37:21.201738 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:37:21.201754 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:37:21.201761 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:37:21.201809 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:37:21.201827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.201833 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:37:21.201843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.201860 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:37:21.201866 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:37:21.201876 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:37:21.201893 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.201900 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:37:21.201910 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.201926 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.201933 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:37:21.201943 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.201959 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:37:21.201965 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:37:21.201975 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:37:21.201987 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:37:21.202021 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.202050 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:37:21.202078 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.202105 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:37:21.202131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.202158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:37:21.202184 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.202211 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:37:21.202237 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.202263 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:37:21.202290 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:37:21.202316 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:37:21.202342 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:37:21.202375 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:37:21.202403 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:37:21.202429 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:37:21.202457 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.202485 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:37:21.202515 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.202541 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:37:21.202567 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.202594 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:37:21.202620 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.202647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:37:21.202673 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.202699 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:37:21.202725 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.202752 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:37:21.202778 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.202804 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:37:21.202831 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.202857 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:37:21.202884 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.202910 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:37:21.202936 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.202965 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:37:21.202991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.203018 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:37:21.203044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.203071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:37:21.203097 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.203124 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:37:21.203150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.203176 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:37:21.203202 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.203228 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:37:21.203255 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:37:21.203281 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:37:21.203307 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.203333 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:37:21.203364 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.203392 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:37:21.203418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.203445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:37:21.203471 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.203503 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:37:21.203531 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.203557 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:37:21.203583 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.203609 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:37:21.203636 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.203662 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:37:21.203688 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.203716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:37:21.203744 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.203762 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.203788 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:37:21.203813 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.203830 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.203847 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.203873 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:37:21.203899 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.203916 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.203933 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.203950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.203975 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:37:21.204001 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204027 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.204053 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204079 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.204105 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204122 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204148 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.204174 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204191 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204217 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.204244 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204270 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.204296 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204322 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:37:21.204347 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204380 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.204406 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204432 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.204458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204506 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:37:21.204533 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204559 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.204585 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204611 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:37:21.204637 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204663 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:37:21.204689 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204723 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204740 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.204843 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204860 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204877 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204903 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.204929 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204955 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.204981 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.204998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205041 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.205067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.205186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205204 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205220 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205237 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205263 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.205289 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205306 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205323 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205371 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.205397 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205423 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.205449 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205467 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205487 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205508 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205536 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:37:21.205562 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205587 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:37:21.205613 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205630 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205647 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205673 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.205699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:37:21.205819 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205844 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:37:21.205870 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205896 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.205922 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205948 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.205974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.205991 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206051 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.206077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206094 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206162 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206179 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:37:21.206249 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206266 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206291 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:37:21.206317 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206334 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206351 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206383 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:37:21.206409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206427 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206468 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:37:21.206528 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206554 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.206579 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206605 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.206630 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206647 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206672 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.206698 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206715 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206740 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.206766 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206792 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.206819 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206844 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:37:21.206870 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206896 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.206921 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206947 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:37:21.206972 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.206990 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207016 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:37:21.207042 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207067 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.207093 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207119 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:37:21.207145 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207171 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:37:21.207197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207213 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207268 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207302 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207327 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.207353 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207376 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207393 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207419 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.207445 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207471 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.207504 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207538 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207564 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.207590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:37:21.207707 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207741 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207758 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207783 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.207809 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207831 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207848 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207891 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.207917 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207942 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:37:21.207968 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.207986 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208003 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208020 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208046 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:37:21.208071 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208097 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:37:21.208123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208140 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208157 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208183 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.208209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:37:21.208328 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208354 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:37:21.208386 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208412 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:37:21.208437 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208463 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:37:21.208498 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208516 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208576 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.208602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:37:21.208746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:37:21.208772 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.208842 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.208892 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.208942 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.208989 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.209037 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:37:21.209085 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:37:21.209132 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:37:21.209198 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.209245 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.209293 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.209341 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.209393 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.209442 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.209497 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.209545 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.209593 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.209641 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.209690 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.209738 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.209801 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.209856 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.209918 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.209966 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:37:21.210013 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.210241 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.210290 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.210339 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.210394 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.210448 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.210502 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.210553 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.210609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.210657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.210706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.210754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.210800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.210848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:37:21.210897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:37:21.210949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:37:21.210996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.211044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.211092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.211138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.211185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.211233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.211281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.211329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.211382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.211430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.211479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.211527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.211575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.211627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.211678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.211725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:37:21.211773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.211820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.211867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.211915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.211963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.212015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.212061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.212109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.212165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.212213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.212261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.212309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.212360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.212410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:37:21.212457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:37:21.212509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:37:21.212557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.212604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.212656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.212703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.212750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.212797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.212845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.212891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.212938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.212986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.213034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.213082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.213131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.213183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.213234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.213281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:37:21.213328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.213380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.213427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.213475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.213524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.213579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.213626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.213675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.213730 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:37:21.213757 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.213817 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.213872 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.213926 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.213985 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.214039 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:37:21.214093 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:37:21.214146 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:37:21.214199 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.214253 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.214327 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.214389 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.214443 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.214497 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.214550 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.214604 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.214658 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.214711 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.214765 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.214819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.214872 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.214925 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.214978 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.215032 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:37:21.215085 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.215155 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.215237 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.215486 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.215541 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.215595 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.215649 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.215701 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.215763 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:37:21.215787 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.215842 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.215896 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.215950 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.216004 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.216058 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:37:21.216111 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:37:21.216165 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:37:21.216218 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.216272 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.216326 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.216385 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.216440 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.216494 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.216547 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.216606 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.216659 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.216714 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.216768 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.216822 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.216876 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.216930 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.216984 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.217037 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:37:21.217091 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.217145 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.217199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.217253 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.217306 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.217366 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.217420 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.217474 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.217534 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:37:21.217557 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.217607 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.217656 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.217704 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.217757 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.217805 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:37:21.217853 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:37:21.217901 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:37:21.217949 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.217997 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.218045 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.218094 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.218143 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.218192 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.218246 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.218295 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.218343 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.218397 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.218446 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.218494 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.218543 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.218592 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.218640 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.218688 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:37:21.218737 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.218790 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.218838 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.218887 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.218935 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.218983 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.219031 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.219080 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.219136 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:37:21.219158 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.219208 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.219258 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.219309 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.219363 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.219415 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:37:21.219465 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:37:21.219515 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:37:21.219566 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.219617 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.219667 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.219717 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.219768 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.219818 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.219873 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.219924 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.219974 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.220025 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.220076 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.220127 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.220177 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.220227 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.220277 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.220328 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:37:21.220383 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.220433 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.220497 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.220548 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.220598 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.220648 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.220699 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.220749 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.220803 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:37:21.220820 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:37:21.221044 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:37:21.221073 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:37:21.221100 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:37:21.221125 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:37:21.221144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.221158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.221167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.221175 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.221183 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.221191 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:37:21.221199 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:37:21.221207 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:37:21.221215 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.221223 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.221230 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.221238 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.221246 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.221254 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.221262 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.221270 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.221277 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.221285 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.221293 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.221301 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.221308 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.221316 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.221323 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.221330 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:37:21.221338 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.221345 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.221352 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.221365 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.221374 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.221381 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.221389 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.221396 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.221404 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.221413 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.221420 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.221429 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.221437 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.221444 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:37:21.221456 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:37:21.221465 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:37:21.221472 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.221479 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.221487 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.221494 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.221502 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.221510 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.221517 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.221524 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.221532 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.221813 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.221824 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.221832 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.221839 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.221847 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.221854 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.221861 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:37:21.221869 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.221876 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.221883 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.221891 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.221898 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.221905 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.221916 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.221924 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.221932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.221941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.221949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.221956 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.221963 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.221970 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:37:21.221976 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:37:21.221983 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:37:21.221990 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.221996 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.222003 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.222010 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.222017 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.222023 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.222030 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.222036 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.222043 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.222050 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.222056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.222063 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.222069 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.222076 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.222083 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.222089 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:37:21.222097 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.222103 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.222109 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.222116 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.222123 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.222129 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.222135 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.222142 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.222148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:37:21.222156 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.222162 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:37:21.222170 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:37:21.222180 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:37:21.222187 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:37:21.222194 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:37:21.222201 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:37:21.222207 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:37:21.222214 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:37:21.222220 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:37:21.222227 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:37:21.222233 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.222240 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.222247 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:37:21.222254 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:37:21.222260 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:37:21.222267 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.222273 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:37:21.222280 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:37:21.222286 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:37:21.222293 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:37:21.222299 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:37:21.222306 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:37:21.222312 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:37:21.222318 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:37:21.222325 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:37:21.222331 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:37:21.222338 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:37:21.222344 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:37:21.222350 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:37:21.222362 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:37:21.222588 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:37:21.222598 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:37:21.222604 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:37:21.222609 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:37:21.222615 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:37:21.222619 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:37:21.222623 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:37:21.222632 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:37:21.222640 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:37:21.222677 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.222685 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:37:21.222698 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:37:21.222719 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:37:21.222726 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:37:21.222730 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:37:21.222734 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:37:21.222739 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:37:21.222749 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:37:21.222756 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:37:21.222761 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:37:21.222770 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.222779 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:37:21.222784 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:37:21.222806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.222814 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:37:21.222819 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.222841 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:37:21.222847 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:37:21.222851 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:37:21.222855 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:37:21.222859 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:37:21.222862 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:37:21.222867 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:37:21.222871 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:37:21.222877 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167881" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:37:21.222887 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:37:21.222893 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:37:21.222897 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:37:21.222903 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.222909 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:37:21.222913 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:37:21.222936 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:37:21.222942 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.222946 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.222952 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.222956 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:37:21.222965 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:37:21.222973 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:37:21.222978 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:37:21.222983 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:37:21.222989 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167881" 2019-02-19 20:37:21.222996 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:37:21.223000 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:37:21.223005 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:37:21.223011 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:37:21.223016 wsdl: in serializeType: returning: 167881 2019-02-19 20:37:21.223022 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:37:21.223029 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:37:21.223033 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:37:21.223037 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:37:21.223041 wsdl: in serializeType: returning: 167881 2019-02-19 20:37:21.223045 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167881 2019-02-19 20:37:21.223063 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167881 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:37:21.223068 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:37:21.223074 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5559"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:37:21.223088 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:37:21.223093 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167881 2019-02-19 20:37:21.223102 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:37:21.223173 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:37:21.223114 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:37:21.223124 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:37:21.223129 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:37:21.223134 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:37:21.223137 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:37:21.223144 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:37:21.223154 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:37:21.223162 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:37:21.223167 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:37:21.223179 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:37:21.223189 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:37:21.223197 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:37:21.230596 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:37:21.230611 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:37:21.230621 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:37:21.230627 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:37:21.230632 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:37:21.230637 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:37:21.230642 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:37:21.230646 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:37:21.230650 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:37:21.230683 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:37:21.262281 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:37:21.262301 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:37:21.262308 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:37:21.262313 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:37:21.262319 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:37:21.262324 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:37:21.262330 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:37:21.262336 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:37:21.262341 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:37:21.262346 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:37:20 GMT 2019-02-19 20:37:21.262353 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:37:21.262366 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:37:21.262372 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:37:21.262381 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:37:21.262405 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:37:21.262414 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:37:21.262424 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:37:21.262428 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:37:21.262433 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:37:21.262473 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:37:21.262486 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:37:21.262491 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:37:21.262514 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:37:21.262521 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:37:20 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:37:21.262551 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:37:21.262561 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:37:21.262580 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:37:21.262586 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:37:21.262685 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:37:21.262778 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:37:21.262784 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:37:21.262792 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:37:21.262802 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:37:21.262825 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:37:21.262880 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:37:21.262906 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:37:21.262917 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:37:21.262925 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:37:21.262929 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:37:21.262933 nusoap_client: detail =