Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 108.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700030K04 Model turbiny: R2S (KP35+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VOLKSWAGEN
 Silnik:
JR T3815
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 01 Apr 2020 17:40:09 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-04-01 19:40:17.418294 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-04-01 19:40:17.418361 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 19:40:17.418376 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-04-01 19:40:17.418393 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 19:40:17.418403 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-04-01 19:40:17.418412 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-04-01 19:40:17.418426 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-04-01 19:40:17.418435 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 19:40:17.418441 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 19:40:17.418454 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 19:40:17.418470 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 19:40:17.418488 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 19:40:17.418495 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 19:40:17.418499 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 19:40:17.418504 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 19:40:17.418508 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-04-01 19:40:17.418520 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 19:40:17.418537 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 19:40:17.418546 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 19:40:17.418552 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-04-01 19:40:17.418558 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-04-01 19:40:17.418567 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 19:40:17.418583 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 19:40:17.425061 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 19:40:17.425081 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 19:40:17.425098 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-04-01 19:40:17.425109 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 19:40:17.425119 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 19:40:17.425132 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 19:40:17.425140 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-04-01 19:40:17.425181 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-04-01 19:40:17.512449 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-04-01 19:40:17.512544 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-04-01 19:40:17.512552 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 19:40:17.512559 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 19:40:17.512565 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 19:40:17.512571 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 19:40:17.512577 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 19:40:17.512589 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 19:40:17.512595 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 19:40:17.512602 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 17:40:09 GMT 2020-04-01 19:40:17.512608 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 19:40:17.512614 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 167374 2020-04-01 19:40:17.512621 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 19:40:17.512635 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-04-01 19:40:17.512672 soap_transport_http: want to read content of length 167374 2020-04-01 19:40:17.512698 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-04-01 19:40:17.519082 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.519201 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.519306 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 19:40:17.525561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.525594 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.525652 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.525678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.525699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.525720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.525754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.525777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.525825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.525870 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 19:40:17.525902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.525946 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.531891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.531949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532036 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532376 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.532422 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 19:40:17.532469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532585 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.532626 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 19:40:17.532653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.532835 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.532873 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.532904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.538224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538901 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.538949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.538999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.539050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.539086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.539277 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 19:40:17.539320 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 19:40:17.539361 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.539387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.539408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.539454 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-04-01 19:40:17.539506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.539532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.539563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.539616 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.539640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.539737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.539864 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 19:40:17.544958 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:40:17.545010 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 19:40:17.545083 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-04-01 19:40:17.545220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:40:17.545278 soap_transport_http: read buffer of 1974 bytes 2020-04-01 19:40:17.545293 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 19:40:17.545302 soap_transport_http: read body of length 167374 2020-04-01 19:40:17.545346 soap_transport_http: received a total of 167798 bytes of data from server 2020-04-01 19:40:17.545387 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 19:40:17.545409 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 19:40:17.545420 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 19:40:17.545458 wsdl: got WSDL URL 2020-04-01 19:40:17.545469 wsdl: Parse WSDL 2020-04-01 19:40:17.545707 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-04-01 19:40:17.545752 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-04-01 19:40:17.545849 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.545865 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-04-01 19:40:17.545900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.545957 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.545973 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.545998 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 19:40:17.546038 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.546052 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546072 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 19:40:17.546096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.546169 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.546200 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546213 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.546241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546333 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.546350 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546371 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-04-01 19:40:17.546395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.546471 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-04-01 19:40:17.546501 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546512 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-04-01 19:40:17.546540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546589 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.546602 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546621 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 19:40:17.546655 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.546668 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546688 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 19:40:17.546722 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.546732 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546750 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 19:40:17.546778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.546837 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.546868 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546880 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-04-01 19:40:17.546908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546966 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.546979 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.546999 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-04-01 19:40:17.547022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.547071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-04-01 19:40:17.547101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547113 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-04-01 19:40:17.547136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547184 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.547197 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547216 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 19:40:17.547253 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.547266 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547281 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 19:40:17.547314 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.547327 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547346 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 19:40:17.547380 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.547393 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547411 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:40:17.547448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.547513 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.547544 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.547581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547626 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547640 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.547753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.547788 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547809 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:40:17.547830 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-04-01 19:40:17.547857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:40:17.547899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 19:40:17.547928 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.547940 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-04-01 19:40:17.547966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548016 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.548030 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548049 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 19:40:17.548073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.548128 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.548156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548166 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.548190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548231 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548241 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548298 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.548330 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.548357 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548374 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:40:17.548389 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-04-01 19:40:17.548410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:40:17.548458 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-04-01 19:40:17.548482 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548491 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-04-01 19:40:17.548514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548556 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.548568 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548585 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 19:40:17.548614 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.548624 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548639 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 19:40:17.548667 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.548677 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548693 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 19:40:17.548722 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.548733 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548748 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:40:17.548770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.548827 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.548852 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548862 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.548888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548925 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.548935 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548949 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-04-01 19:40:17.548969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.548993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.549010 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 19:40:17.549038 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549048 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-04-01 19:40:17.549073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549117 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.549131 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549148 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 19:40:17.549171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.549202 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.549219 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549225 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.549240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549268 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.549275 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549285 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-04-01 19:40:17.549299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.549324 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-04-01 19:40:17.549339 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549345 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-04-01 19:40:17.549364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549392 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.549399 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549409 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:40:17.549430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.549481 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.549498 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549505 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.549519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549545 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.549554 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549567 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-04-01 19:40:17.549581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.549607 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-04-01 19:40:17.549622 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549628 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-04-01 19:40:17.549642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549668 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.549674 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549684 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 19:40:17.549703 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.549710 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549719 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:40:17.549732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.549761 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-04-01 19:40:17.549776 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549782 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.549796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549821 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.549828 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549838 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-04-01 19:40:17.549851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.549876 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-04-01 19:40:17.549891 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549897 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-04-01 19:40:17.549911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549936 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.549943 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549953 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 19:40:17.549970 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.549977 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.549987 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:40:17.550000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.550029 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-04-01 19:40:17.550044 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550050 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.550064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550088 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.550095 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550105 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-04-01 19:40:17.550118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.550143 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-04-01 19:40:17.550158 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550164 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-04-01 19:40:17.550178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550202 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.550209 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550219 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:40:17.550232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.550257 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-04-01 19:40:17.550272 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550278 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.550291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550316 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.550324 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550334 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-04-01 19:40:17.550347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.550373 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-04-01 19:40:17.550387 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550394 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-04-01 19:40:17.550407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550439 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.550446 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550457 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:40:17.550471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.550496 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.550510 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550517 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.550530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550559 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.550567 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550578 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-04-01 19:40:17.550592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.550618 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 19:40:17.550632 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550639 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-04-01 19:40:17.550653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550678 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.550684 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550694 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 19:40:17.550707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.550733 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.550747 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550753 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.550767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550792 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.550799 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550809 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-04-01 19:40:17.550823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.550847 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 19:40:17.550862 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550868 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-04-01 19:40:17.550881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550906 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.550913 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550923 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 19:40:17.550936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.550961 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.550976 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.550982 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.550996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551021 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.551028 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551038 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-04-01 19:40:17.551051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.551076 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 19:40:17.551091 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551097 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-04-01 19:40:17.551110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551136 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.551143 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551153 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-04-01 19:40:17.551173 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.551180 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551190 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-04-01 19:40:17.551204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.551233 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.551248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551254 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.551268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551310 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.551318 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551329 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-04-01 19:40:17.551343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.551370 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 19:40:17.551385 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551391 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 19:40:17.551405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.551445 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551455 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:40:17.551473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.551499 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.551514 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551521 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.551580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551614 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.551622 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551663 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 19:40:17.551679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.551720 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:40:17.551742 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551748 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-04-01 19:40:17.551763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551820 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 19:40:17.551829 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551839 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 19:40:17.551853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.551883 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.551899 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551905 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.551933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551963 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551970 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.551984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552009 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.552030 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.552047 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552058 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:40:17.552068 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-04-01 19:40:17.552081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:40:17.552106 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 19:40:17.552121 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552127 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-04-01 19:40:17.552142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552167 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 19:40:17.552174 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552184 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 19:40:17.552197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.552222 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.552237 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552243 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.552257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552280 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552287 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552324 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.552344 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.552361 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552371 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:40:17.552381 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-04-01 19:40:17.552394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:40:17.552418 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-04-01 19:40:17.552439 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552446 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-04-01 19:40:17.552460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552486 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 19:40:17.552493 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552503 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 19:40:17.552516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.552542 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.552562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552569 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.552583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552607 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552613 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552651 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.552671 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.552688 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552699 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:40:17.552709 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-04-01 19:40:17.552721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:40:17.552746 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-04-01 19:40:17.552761 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552767 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-04-01 19:40:17.552788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.552821 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552831 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-04-01 19:40:17.552849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.552856 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-04-01 19:40:17.552883 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.552890 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552900 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 19:40:17.552917 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.552924 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552933 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 19:40:17.552950 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.552957 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.552988 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 19:40:17.553011 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.553018 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553028 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-04-01 19:40:17.553046 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.553053 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553062 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:40:17.553076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.553125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.553141 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553147 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.553161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553187 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.553194 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-04-01 19:40:17.553217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.553244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-04-01 19:40:17.553258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553265 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-04-01 19:40:17.553278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553303 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.553310 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553320 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 19:40:17.553338 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.553344 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553354 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:40:17.553372 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.553379 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553388 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 19:40:17.553401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.553442 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.553457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553464 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.553478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553502 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.553510 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553520 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-04-01 19:40:17.553534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.553565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-04-01 19:40:17.553581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553587 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 19:40:17.553601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553626 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.553633 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553643 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:40:17.553657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.553682 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.553697 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553704 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.553718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553743 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.553750 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553760 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 19:40:17.553774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.553804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:40:17.553820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553826 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 19:40:17.553840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553866 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.553873 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553898 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 19:40:17.553921 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.553928 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553952 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:40:17.553974 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.553981 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.553991 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 19:40:17.554004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.554038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.554053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554059 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.554073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554099 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.554106 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 19:40:17.554129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.554154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:40:17.554169 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554175 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.554189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554213 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.554220 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554230 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 19:40:17.554248 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.554255 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554264 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 19:40:17.554281 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.554288 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554298 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 19:40:17.554315 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.554322 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554332 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 19:40:17.554349 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.554356 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554365 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 19:40:17.554379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.554420 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.554441 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554448 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.554463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554488 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554496 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554505 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 19:40:17.554519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.554534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.554544 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.554563 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554595 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554602 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554612 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554626 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.554657 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554683 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.554690 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554700 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:40:17.554718 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.554724 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554734 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-04-01 19:40:17.554751 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.554758 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554768 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-04-01 19:40:17.554786 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.554792 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554802 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 19:40:17.554819 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.554826 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554835 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-04-01 19:40:17.554853 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 19:40:17.554859 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554869 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-04-01 19:40:17.554886 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.554893 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554903 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.554920 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.554927 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554937 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:40:17.554954 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.554961 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.554971 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-04-01 19:40:17.554988 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.554995 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555005 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 19:40:17.555023 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.555029 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555039 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 19:40:17.555052 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.555123 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.555130 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.555144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.555169 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.555176 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.555186 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 19:40:17.555204 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.555211 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.555220 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 19:40:17.555238 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.555245 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.555255 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 19:40:17.555272 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.555279 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.555288 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 19:40:17.555302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.555328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.555339 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555353 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.555360 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.555374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.555404 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555411 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.555421 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-04-01 19:40:17.555441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.555458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.555468 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.555481 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555509 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555516 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555526 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555539 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.555575 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555601 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.555608 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555618 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 19:40:17.555636 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.555643 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555653 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 19:40:17.555671 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.555678 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555687 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 19:40:17.555705 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.555712 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555721 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 19:40:17.555739 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.555746 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555755 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 19:40:17.555773 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.555779 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555789 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 19:40:17.555807 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.555814 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:40:17.555841 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.555847 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555857 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 19:40:17.555874 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.555881 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555891 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 19:40:17.555908 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.555915 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555925 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 19:40:17.555942 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.555948 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.555958 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 19:40:17.555971 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.556025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.556041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.556111 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.556131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.556158 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.556165 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.556175 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 19:40:17.556193 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.556204 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.556215 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:40:17.556233 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.556240 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.556249 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 19:40:17.556267 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:40:17.556274 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.556284 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.556297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.556324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.556335 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.556357 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.556372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.556397 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556404 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.556414 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-04-01 19:40:17.556448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.556464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.556474 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.556489 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556517 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556524 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556534 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556548 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556568 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.556584 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556611 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.556618 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556628 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 19:40:17.556645 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.556652 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556662 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 19:40:17.556680 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.556686 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556696 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 19:40:17.556713 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.556720 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556730 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 19:40:17.556747 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.556754 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556764 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 19:40:17.556782 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.556788 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556798 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 19:40:17.556894 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.556908 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556926 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:40:17.556957 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.556975 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.556994 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 19:40:17.557027 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.557038 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.557056 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 19:40:17.557084 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557093 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.557103 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-04-01 19:40:17.557122 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.557128 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.557138 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 19:40:17.557156 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.557163 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.557172 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 19:40:17.557185 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.557244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.557260 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557288 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557295 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557305 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557319 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.557349 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557375 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.557383 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557392 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-04-01 19:40:17.557410 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.557417 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557434 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-04-01 19:40:17.557453 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.557460 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557469 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 19:40:17.557487 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.557494 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557504 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-04-01 19:40:17.557521 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.557528 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557537 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-04-01 19:40:17.557559 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.557570 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557586 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 19:40:17.557607 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.557614 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557624 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-04-01 19:40:17.557642 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.557649 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557658 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-04-01 19:40:17.557676 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.557682 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557692 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-04-01 19:40:17.557710 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.557716 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557726 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 19:40:17.557743 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.557750 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557760 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 19:40:17.557778 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.557784 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557794 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-04-01 19:40:17.557811 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.557818 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557828 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:40:17.557845 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.557852 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557861 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-04-01 19:40:17.557875 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.557940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.557959 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.557966 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-04-01 19:40:17.557982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558008 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.558015 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558025 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 19:40:17.558038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.558064 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.558079 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558085 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.558099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558126 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.558133 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558143 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-04-01 19:40:17.558156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.558182 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 19:40:17.558196 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558204 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-04-01 19:40:17.558218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558243 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.558250 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558260 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:40:17.558277 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.558284 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558293 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 19:40:17.558311 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.558317 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558327 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 19:40:17.558344 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:40:17.558351 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558360 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 19:40:17.558373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.558411 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-04-01 19:40:17.558431 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558438 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.558453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558478 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:40:17.558486 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558496 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-04-01 19:40:17.558509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.558524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.558534 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-04-01 19:40:17.558548 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:40:17.558579 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558587 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:40:17.558597 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558610 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:40:17.558626 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.558640 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558666 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.558673 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558683 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-04-01 19:40:17.558701 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.558708 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558718 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-04-01 19:40:17.558735 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.558742 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558751 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-04-01 19:40:17.558769 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 19:40:17.558775 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558785 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 19:40:17.558802 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.558809 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558818 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-04-01 19:40:17.558835 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.558842 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558852 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-04-01 19:40:17.558869 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.558876 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558886 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 19:40:17.558903 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.558910 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558920 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-04-01 19:40:17.558937 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.558967 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.558980 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-04-01 19:40:17.558999 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.559006 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.559016 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:40:17.559029 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-04-01 19:40:17.559079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.559100 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559107 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-04-01 19:40:17.559121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559147 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.559154 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559167 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:40:17.559180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.559206 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.559221 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559228 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.559242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559266 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 19:40:17.559274 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559284 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-04-01 19:40:17.559297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.559323 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-04-01 19:40:17.559337 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-04-01 19:40:17.559362 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:40:17.559369 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 19:40:17.559379 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-04-01 19:40:17.559396 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 19:40:17.559403 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-04-01 19:40:17.559412 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-04-01 19:40:17.559435 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:40:17.559442 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 19:40:17.559453 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-04-01 19:40:17.559466 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-04-01 19:40:17.559490 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.559506 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559512 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.559526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559552 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.559562 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559574 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:40:17.559593 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.559599 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559609 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 19:40:17.559627 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.559633 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559643 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 19:40:17.559656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.559690 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.559704 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559710 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.559724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559750 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.559757 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559767 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-04-01 19:40:17.559780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.559795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.559805 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.559819 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.559846 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.559853 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.559862 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.559876 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.559892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.559906 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.559931 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.559939 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.559948 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-04-01 19:40:17.559966 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.559973 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.559983 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-04-01 19:40:17.560001 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.560008 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.560018 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 19:40:17.560035 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.560042 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.560051 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-04-01 19:40:17.560068 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.560075 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.560085 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 19:40:17.560102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.560109 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.560118 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-04-01 19:40:17.560136 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.560142 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.560152 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-04-01 19:40:17.560169 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.560176 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.560185 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 19:40:17.560203 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.560210 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.560220 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 19:40:17.560233 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.560279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.560295 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560302 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-04-01 19:40:17.560318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560342 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.560350 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560360 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 19:40:17.560378 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.560385 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560394 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 19:40:17.560411 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.560418 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560434 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 19:40:17.560498 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.560538 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560559 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 19:40:17.560593 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.560605 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560622 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 19:40:17.560648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.560728 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.560758 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560766 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.560782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560807 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560814 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560854 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.560875 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.560892 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560903 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:40:17.560914 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-04-01 19:40:17.560926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:40:17.560951 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 19:40:17.560966 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.560972 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-04-01 19:40:17.560987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561012 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.561019 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561029 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-04-01 19:40:17.561042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.561067 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.561082 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561088 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.561101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561126 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 19:40:17.561133 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561143 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-04-01 19:40:17.561156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.561181 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-04-01 19:40:17.561196 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561202 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-04-01 19:40:17.561216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561241 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.561248 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561258 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:40:17.561271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.561295 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.561310 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561316 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.561330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561355 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561363 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561373 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-04-01 19:40:17.561386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.561401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.561411 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 19:40:17.561434 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561482 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561495 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561513 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.561569 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561603 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.561610 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561620 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-04-01 19:40:17.561638 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.561645 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561656 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-04-01 19:40:17.561673 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.561680 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561690 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-04-01 19:40:17.561712 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.561719 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561729 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-04-01 19:40:17.561747 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.561774 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561788 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-04-01 19:40:17.561809 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 19:40:17.561815 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561826 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-04-01 19:40:17.561844 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 19:40:17.561850 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561860 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-04-01 19:40:17.561878 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 19:40:17.561884 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561894 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-04-01 19:40:17.561912 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:40:17.561919 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561929 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-04-01 19:40:17.561946 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.561953 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561963 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-04-01 19:40:17.561980 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.561987 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.561997 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-04-01 19:40:17.562014 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.562021 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.562030 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-04-01 19:40:17.562048 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.562054 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.562064 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-04-01 19:40:17.562077 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.562139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.562158 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562164 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-04-01 19:40:17.562182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562207 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.562214 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562224 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 19:40:17.562242 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.562248 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562258 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.562271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.562301 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.562315 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562321 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.562335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562360 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562367 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562377 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-04-01 19:40:17.562390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.562416 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-04-01 19:40:17.562436 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562464 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562471 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562481 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562494 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562510 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.562524 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562551 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.562561 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562573 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-04-01 19:40:17.562591 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.562598 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562608 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 19:40:17.562626 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.562633 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562642 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-04-01 19:40:17.562660 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 19:40:17.562667 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562676 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-04-01 19:40:17.562693 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.562701 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562756 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-04-01 19:40:17.562775 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 19:40:17.562782 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562792 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-04-01 19:40:17.562809 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.562816 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562826 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:40:17.562839 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-04-01 19:40:17.562877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.562894 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562900 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-04-01 19:40:17.562915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562939 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.562947 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562957 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 19:40:17.562974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.562981 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.562991 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.563004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.563033 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.563048 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563054 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-04-01 19:40:17.563067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563092 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:40:17.563099 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563109 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-04-01 19:40:17.563122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.563147 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-04-01 19:40:17.563162 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563168 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-04-01 19:40:17.563182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563207 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.563213 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563223 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 19:40:17.563241 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.563248 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563258 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.563271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.563299 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.563314 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563320 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.563334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563358 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:40:17.563365 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563376 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-04-01 19:40:17.563389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.563414 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 19:40:17.563434 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563441 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.563456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563480 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.563488 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563498 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 19:40:17.563516 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.563523 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563532 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 19:40:17.563545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.563581 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.563596 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563603 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.563617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563642 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.563649 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563659 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 19:40:17.563673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.563688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.563698 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.563712 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.563740 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.563747 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.563757 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.563770 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.563787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.563801 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.563827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.563834 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.563843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:40:17.563861 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-04-01 19:40:17.563868 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.563877 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 19:40:17.563904 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.563924 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.563939 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 19:40:17.563967 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-04-01 19:40:17.563974 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 19:40:17.563984 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-04-01 19:40:17.563997 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 19:40:17.564013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.564027 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-04-01 19:40:17.564053 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.564059 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-04-01 19:40:17.564069 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 19:40:17.564087 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.564093 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-04-01 19:40:17.564103 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 19:40:17.564116 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-04-01 19:40:17.564135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.564151 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564157 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-04-01 19:40:17.564171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564196 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.564203 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564212 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-04-01 19:40:17.564278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.564306 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.564323 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564329 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.564344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564373 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.564380 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564391 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-04-01 19:40:17.564404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.564438 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 19:40:17.564459 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564466 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.564481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564506 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.564513 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564523 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-04-01 19:40:17.564541 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.564548 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564562 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 19:40:17.564581 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.564587 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564597 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 19:40:17.564615 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.564621 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564631 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 19:40:17.564644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.564682 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.564699 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564706 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.564720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564745 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.564752 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564762 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-04-01 19:40:17.564775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.564790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.564801 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.564814 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.564842 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.564850 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.564860 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.564873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.564889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.564903 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.564928 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.564935 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.564944 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:40:17.564962 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.564969 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.564978 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:40:17.564996 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.565002 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.565012 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-04-01 19:40:17.565029 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.565036 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.565046 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 19:40:17.565063 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.565069 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.565079 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:40:17.565096 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.565103 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.565112 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 19:40:17.565159 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 19:40:17.565168 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.565180 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-04-01 19:40:17.565194 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.565232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.565249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565256 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-04-01 19:40:17.565475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565504 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.565511 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565522 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-04-01 19:40:17.565540 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.565546 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565561 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-04-01 19:40:17.565581 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.565589 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565598 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-04-01 19:40:17.565623 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.565631 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565640 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-04-01 19:40:17.565658 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.565665 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565674 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-04-01 19:40:17.565692 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.565698 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565708 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-04-01 19:40:17.565725 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.565732 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565741 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 19:40:17.565759 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.565765 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565775 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 19:40:17.565788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.565841 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.565857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565863 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-04-01 19:40:17.565878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565903 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:40:17.565909 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-04-01 19:40:17.565933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.565948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.565958 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 19:40:17.565975 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:40:17.565982 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-04-01 19:40:17.565992 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-04-01 19:40:17.566008 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.566014 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-04-01 19:40:17.566028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.566051 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.566072 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:40:17.566088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.566099 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:40:17.566109 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-04-01 19:40:17.566127 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.566133 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-04-01 19:40:17.566144 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-04-01 19:40:17.566160 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:40:17.566167 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-04-01 19:40:17.566177 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-04-01 19:40:17.566194 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.566200 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.566210 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.566227 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.566233 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.566243 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.566261 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.566267 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.566277 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.566294 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.566301 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-04-01 19:40:17.566311 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.566328 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:40:17.566334 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-04-01 19:40:17.566344 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:40:17.566361 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 19:40:17.566367 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-04-01 19:40:17.566377 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-04-01 19:40:17.566393 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.566400 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.566410 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.566432 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 19:40:17.566439 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-04-01 19:40:17.566450 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-04-01 19:40:17.566467 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.566473 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-04-01 19:40:17.566483 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.566500 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:40:17.566506 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-04-01 19:40:17.566516 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:40:17.566561 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:40:17.566570 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-04-01 19:40:17.566582 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-04-01 19:40:17.566601 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.566608 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.566618 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.566635 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.566641 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 19:40:17.566651 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.566666 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-04-01 19:40:17.566703 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.566733 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-04-01 19:40:17.566759 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.566786 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-04-01 19:40:17.566812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.566839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 19:40:17.566865 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.566891 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-04-01 19:40:17.566918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.566944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 19:40:17.566970 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.566996 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-04-01 19:40:17.567022 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.567049 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-04-01 19:40:17.567075 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-04-01 19:40:17.567103 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-04-01 19:40:17.567130 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-04-01 19:40:17.567155 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-04-01 19:40:17.567181 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-04-01 19:40:17.567207 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-04-01 19:40:17.567234 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.567260 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 19:40:17.567286 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.567311 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 19:40:17.567337 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.567364 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 19:40:17.567390 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.567416 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 19:40:17.567449 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.567476 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:40:17.567502 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.567529 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 19:40:17.567562 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.567590 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-04-01 19:40:17.567617 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.567644 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-04-01 19:40:17.567670 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.567697 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-04-01 19:40:17.567723 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.567749 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-04-01 19:40:17.567775 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.567802 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:40:17.567829 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.567856 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:40:17.567891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.567921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.567947 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.567973 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.567999 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.568025 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.568051 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.568077 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 19:40:17.568102 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-04-01 19:40:17.568128 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-04-01 19:40:17.568154 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.568180 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-04-01 19:40:17.568207 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.568233 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.568259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.568286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 19:40:17.568333 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.568362 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-04-01 19:40:17.568388 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.568415 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 19:40:17.568455 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.568481 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-04-01 19:40:17.568507 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.568533 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-04-01 19:40:17.568564 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.568591 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 19:40:17.568617 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.568643 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.568669 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.568696 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 19:40:17.568721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.568747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 19:40:17.568773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.568800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 19:40:17.568826 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.568844 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.568870 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:40:17.568896 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.568913 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.568930 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.568956 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:40:17.568981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.568998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.569081 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569107 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.569133 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569149 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:40:17.569244 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569270 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.569296 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569321 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.569348 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569365 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569390 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.569416 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569440 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569467 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.569492 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569519 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.569544 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569577 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:40:17.569603 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569629 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.569654 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569681 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.569706 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569724 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569749 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:40:17.569775 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569801 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.569826 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569852 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.569878 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569904 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.569929 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569955 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.569980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.569997 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570030 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570105 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.570131 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570147 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570164 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570191 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.570217 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570243 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.570268 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570285 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570301 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570327 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.570352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.570530 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570548 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570569 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570586 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570611 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.570637 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570653 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570670 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570686 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570712 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.570739 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570766 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.570792 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570809 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570825 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570841 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570867 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:40:17.570893 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570918 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 19:40:17.570944 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570961 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.570977 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571003 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.571029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.571146 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571172 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 19:40:17.571197 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571223 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.571248 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571265 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571291 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:40:17.571317 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571334 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571359 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:40:17.571384 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571402 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571433 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 19:40:17.571460 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571477 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571503 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.571529 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571559 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.571586 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571603 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571661 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.571687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571737 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 19:40:17.571853 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571870 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571895 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:40:17.571921 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571937 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571953 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.571980 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:40:17.572005 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572038 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.572107 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572133 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.572159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:40:17.572260 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572286 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.572311 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572337 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.572362 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572379 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572404 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.572434 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572452 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572478 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.572503 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572529 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.572558 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572586 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:40:17.572612 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572638 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.572664 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572689 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:40:17.572715 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572732 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572759 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:40:17.572784 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572810 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.572836 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572862 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.572888 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572914 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.572939 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.572964 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.572990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573114 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.573140 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573157 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573173 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573199 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.573225 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573251 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.573277 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573294 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573336 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.573362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573380 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:40:17.573488 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573505 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573521 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573537 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573575 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.573624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573719 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573772 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.573825 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573879 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:40:17.573933 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.573967 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574000 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574034 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574087 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:40:17.574138 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574182 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 19:40:17.574224 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574248 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574271 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574308 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.574345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:40:17.574527 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574567 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 19:40:17.574606 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574644 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:40:17.574714 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574741 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574782 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:40:17.574821 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574846 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574885 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:40:17.574924 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574948 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.574986 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 19:40:17.575023 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575046 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575085 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:40:17.575126 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575165 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:40:17.575204 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575229 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575253 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575313 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.575350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575398 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:40:17.575573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 19:40:17.575613 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.575694 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.575769 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.575845 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.575919 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.575989 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.576059 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.576133 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-04-01 19:40:17.576208 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-04-01 19:40:17.576280 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-04-01 19:40:17.576349 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.576419 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.576501 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.576575 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.576643 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.576717 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.576792 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.576867 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.576938 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.577007 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.577080 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.577155 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.577229 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.577300 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.577383 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.577475 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.577547 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-04-01 19:40:17.577619 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.577691 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.577764 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.577838 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.577910 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.577991 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.578067 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.578138 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.578211 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.578290 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.578362 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.578441 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.578531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.578607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.578678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.578755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.578829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.578901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.578974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.579049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-04-01 19:40:17.579122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-04-01 19:40:17.579195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-04-01 19:40:17.579270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.579341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.579413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.579494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.579570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.579645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.579720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.579797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.579867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.579940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.580016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.580091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.580165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.580241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.580348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.580538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.580789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-04-01 19:40:17.580935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.581019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.581098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.581181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.581262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.581363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.581459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.581519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.581583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.581635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.581683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.581732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.581789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.581837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.581886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.581935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.581984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.582031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.582078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.582133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-04-01 19:40:17.582204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-04-01 19:40:17.582258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-04-01 19:40:17.582306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.582352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.582402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.582456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.582503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.582556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.582606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.582655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.582702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.582750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.582797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.582848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.582897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.582946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.582999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.583052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.583099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-04-01 19:40:17.583145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.583192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.583238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.583288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.583337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.583389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.583454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.583834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.583884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.583932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.583979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.584028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.584089 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 19:40:17.584117 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.584179 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.584234 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.584288 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.584341 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.584395 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.584455 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.584511 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 19:40:17.584569 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 19:40:17.584624 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 19:40:17.584677 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.584730 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.584783 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.584835 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.584890 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.585090 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.585143 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.585204 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.585258 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.585311 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.585364 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.585419 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.585481 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.585534 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.585595 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.585649 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.585702 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 19:40:17.585755 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.585808 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.585862 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.585916 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.585970 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.586024 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.586078 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.586131 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.586184 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.586240 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.586293 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.586347 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.586411 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 19:40:17.586442 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.586496 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.586550 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.586606 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.586660 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.586714 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.586777 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.586831 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 19:40:17.586885 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 19:40:17.586940 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 19:40:17.586993 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.587049 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.587102 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.587156 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.587210 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.587264 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.587317 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.587371 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.587432 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.587488 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.587542 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.587614 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.587668 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.587722 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.587775 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.587829 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.587883 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 19:40:17.587936 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.587990 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.588045 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.588098 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.588152 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.588207 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.588261 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.588315 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.588368 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.588421 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.588482 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.588535 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.588598 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-04-01 19:40:17.588621 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.588670 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.588719 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.588766 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.588815 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.588863 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.588911 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.588959 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 19:40:17.589009 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 19:40:17.589057 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 19:40:17.589105 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.589152 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.589201 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.589248 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.589296 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.589344 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.589392 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.589455 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.589506 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.589560 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.589609 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.589657 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.589705 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.589753 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.589801 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.589849 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.589896 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 19:40:17.589946 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.589994 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.590043 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.590091 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.590149 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.590199 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.590247 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.590295 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.590343 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.590393 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.590447 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.590495 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.590552 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-04-01 19:40:17.590573 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.590625 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.590675 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.590726 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.590804 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.590860 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.590912 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.590968 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 19:40:17.591023 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 19:40:17.591074 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 19:40:17.591125 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.591175 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.591225 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.591275 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.591325 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.591376 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.591431 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.591483 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.591533 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.591583 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.591635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.591685 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.591736 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.591785 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.591838 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.591888 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.591938 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 19:40:17.591988 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.592039 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.592089 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.592140 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.592190 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.592245 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.592298 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.592348 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.592398 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.592454 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.592505 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.592555 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.592610 wsdl: current service: Service1 2020-04-01 19:40:17.592628 wsdl: current port: Service1Soap 2020-04-01 19:40:17.592659 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-04-01 19:40:17.592688 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-04-01 19:40:17.592716 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-04-01 19:40:17.592742 wsdl: Parsing WSDL done 2020-04-01 19:40:17.592766 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.592784 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.592794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.592805 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.592815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.592824 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.592834 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.592843 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 19:40:17.592852 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 19:40:17.592861 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 19:40:17.592871 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.592880 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.592889 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.592898 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.592908 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.592917 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.592926 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.592936 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.592944 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.592953 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.592962 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.592971 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.592981 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.592990 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.592999 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.593008 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.593017 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 19:40:17.593026 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.593034 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.593042 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.593052 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.593061 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.593069 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.593078 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.593087 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.593096 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.593105 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.593113 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.593122 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.593131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.593142 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.593154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.593164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.593172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.593180 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.593216 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.593227 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 19:40:17.593235 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 19:40:17.593244 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 19:40:17.593252 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.593260 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.593268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.593277 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.593285 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.593294 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.593302 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.593329 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.593346 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.593360 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.593373 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.593387 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.593401 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.593416 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.593437 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.593451 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.593469 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 19:40:17.593481 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.593495 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.593509 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.593521 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.593532 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.593540 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.593549 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.593561 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.593571 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.593579 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.593586 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.593594 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.593603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.593614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.593622 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.593631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.593639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.593647 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.593654 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.593662 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 19:40:17.593669 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 19:40:17.593676 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 19:40:17.593683 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.593690 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.593698 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.593705 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.593714 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.593727 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.593735 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.593743 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.593750 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.593758 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.593766 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.593773 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.593780 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.593789 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.593796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.593804 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.593811 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 19:40:17.593818 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.593826 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.593833 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.593841 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.593849 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.593857 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.593864 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.593871 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.593879 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.593886 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.593893 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.593901 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.593908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 19:40:17.593917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 19:40:17.593925 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:40:17.593933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 19:40:17.593940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.593948 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 19:40:17.593955 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 19:40:17.593962 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 19:40:17.593969 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 19:40:17.593976 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 19:40:17.593983 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 19:40:17.593990 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:40:17.593998 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 19:40:17.594005 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:40:17.594013 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.594020 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.594028 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 19:40:17.594036 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 19:40:17.594043 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 19:40:17.594051 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 19:40:17.594058 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.594065 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:40:17.594072 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.594080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 19:40:17.594087 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:40:17.594095 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:40:17.594102 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 19:40:17.594114 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 19:40:17.594122 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:40:17.594129 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:40:17.594137 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 19:40:17.594145 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 19:40:17.594152 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 19:40:17.594159 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 19:40:17.594166 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:40:17.594174 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:40:17.594181 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:40:17.594188 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:40:17.594195 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:40:17.594551 nusoap_client: checkWSDL 2020-04-01 19:40:17.594571 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 19:40:17.594584 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 19:40:17.594589 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 19:40:17.594597 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-04-01 19:40:17.594602 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 19:40:17.594606 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 19:40:17.594641 nusoap_client: got 39 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-04-01 19:40:17.594652 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 19:40:17.594698 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.594706 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 19:40:17.594722 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 19:40:17.594744 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-04-01 19:40:17.594751 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-04-01 19:40:17.594756 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-04-01 19:40:17.594760 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-04-01 19:40:17.594765 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 19:40:17.594778 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:40:17.594785 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:40:17.594790 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:40:17.594802 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.594811 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:40:17.594816 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-04-01 19:40:17.594844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.594855 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 19:40:17.594859 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.594887 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 19:40:17.594892 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-04-01 19:40:17.594897 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-04-01 19:40:17.594900 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-04-01 19:40:17.594904 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-04-01 19:40:17.594908 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-04-01 19:40:17.594912 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-04-01 19:40:17.594918 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 19:40:17.594922 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-04-01 19:40:17.594928 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 19:40:17.594940 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:40:17.594947 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:40:17.594951 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:40:17.594958 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.594963 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 19:40:17.594968 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:40:17.594994 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 19:40:17.595000 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.595005 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.595011 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.595015 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:40:17.595027 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 19:40:17.595035 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:40:17.595040 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 19:40:17.595044 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 19:40:17.595051 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205608" 2020-04-01 19:40:17.595059 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:40:17.595063 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 19:40:17.595068 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:40:17.595075 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:40:17.595080 wsdl: in serializeType: returning: 205608 2020-04-01 19:40:17.595087 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 19:40:17.595094 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:40:17.595099 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 19:40:17.595103 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 19:40:17.595109 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-04-01 19:40:17.595116 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:40:17.595121 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 19:40:17.595132 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:40:17.595137 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:40:17.595141 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-04-01 19:40:17.595146 wsdl: in serializeType: returning: 205608PLN 2020-04-01 19:40:17.595151 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205608PLN 2020-04-01 19:40:17.595173 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205608PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-04-01 19:40:17.595178 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-04-01 19:40:17.595185 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2934"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-04-01 19:40:17.595199 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-04-01 19:40:17.595208 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205608PLN 2020-04-01 19:40:17.595219 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-04-01 19:40:17.595296 nusoap_client: sending message, length=499 2020-04-01 19:40:17.595232 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 19:40:17.595244 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 19:40:17.595250 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 19:40:17.595254 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 19:40:17.595258 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 19:40:17.595265 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 19:40:17.595275 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 19:40:17.595284 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 19:40:17.595290 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 19:40:17.595303 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-04-01 19:40:17.595313 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 19:40:17.595320 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 19:40:17.601795 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 19:40:17.601810 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 19:40:17.601820 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-04-01 19:40:17.601826 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-04-01 19:40:17.601832 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 19:40:17.601837 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 19:40:17.601841 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 19:40:17.601845 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 19:40:17.601850 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-04-01 19:40:17.601879 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-04-01 19:40:17.610151 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-04-01 19:40:17.610174 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-04-01 19:40:17.610180 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 19:40:17.610186 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 19:40:17.610191 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 19:40:17.610198 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 19:40:17.610204 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 19:40:17.610213 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 19:40:17.610219 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 19:40:17.610225 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 17:40:09 GMT 2020-04-01 19:40:17.610232 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 19:40:17.610237 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-04-01 19:40:17.610243 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 19:40:17.610253 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-04-01 19:40:17.610279 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-04-01 19:40:17.610290 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-04-01 19:40:17.610300 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 19:40:17.610305 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-04-01 19:40:17.610311 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-04-01 19:40:17.610341 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 19:40:17.610371 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 19:40:17.610378 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 19:40:17.610405 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 19:40:17.610415 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 01 Apr 2020 17:40:09 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-04-01 19:40:17.610455 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-04-01 19:40:17.610465 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-04-01 19:40:17.610487 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-04-01 19:40:17.610494 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-04-01 19:40:17.610629 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-04-01 19:40:17.610728 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-04-01 19:40:17.610734 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-04-01 19:40:17.610743 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-04-01 19:40:17.610755 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 19:40:17.610779 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-04-01 19:40:17.610835 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-04-01 19:40:17.610865 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 19:40:17.610878 nusoap_client: got fault 2020-04-01 19:40:17.610886 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-04-01 19:40:17.610891 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-04-01 19:40:17.610900 nusoap_client: detail =