Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 108.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700030K04 Model turbiny: R2S (KP35+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VOLKSWAGEN
 Silnik:
JR T3815
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:41:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:42:12.273237 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:42:12.273310 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:12.273336 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:42:12.273367 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:12.273387 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:42:12.273402 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:42:12.273424 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:42:12.273441 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:12.273454 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:12.273471 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:12.273488 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:42:12.273510 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:42:12.273522 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:42:12.273531 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:42:12.273540 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:42:12.273548 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:42:12.273570 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:12.273593 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:12.273621 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:42:12.273632 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:42:12.273645 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:42:12.273670 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:42:12.273687 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:42:12.279913 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:42:12.279932 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:42:12.279951 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:42:12.279962 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:12.279972 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:12.279980 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:42:12.279989 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:42:12.280028 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:42:12.305461 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:42:12.305488 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:42:12.305501 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:12.305513 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:42:12.305524 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:42:12.305535 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:42:12.305546 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:42:12.305560 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:42:12.305573 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:42:12.305584 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:41:49 GMT 2019-10-24 01:42:12.305595 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:42:12.305606 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:42:12.305618 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:42:12.305633 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:42:12.305681 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:42:12.305724 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:42:12.311607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.311688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.311779 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.311816 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:42:12.318038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.318078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.318103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.318126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.318146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.318177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.318237 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.318264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.318307 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:42:12.318402 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:42:12.324324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.324442 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.324484 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:42:12.324540 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.324587 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.324638 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.324668 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.324689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.324728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.324751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.324772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.324799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.324823 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.324846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.324875 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.324914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.324951 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.324979 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.325006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.325026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.325053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.325072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.325095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.330898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.330932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331081 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.331122 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:42:12.331160 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.331194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.331216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331667 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.331735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.331913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.331956 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.331980 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:12.332008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.332030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.332061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.332086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.332110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:12.332153 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-24 01:42:12.332172 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:42:12.332182 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:42:12.332361 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:42:12.332420 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:42:12.332447 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:42:12.332460 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:42:12.332491 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:42:12.332501 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:42:12.332809 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:42:12.332835 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:42:12.332934 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.332951 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:42:12.332988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333045 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.333062 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333095 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:12.333135 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.333148 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333167 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:12.333197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.333269 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.333300 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333311 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.333339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333392 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.333405 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333430 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:42:12.333457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.333508 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:42:12.333536 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:42:12.333573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333634 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.333647 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333667 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:12.333710 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.333725 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333745 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:12.333780 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.333793 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333814 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:12.333842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.333916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.333941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.333953 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:42:12.333979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334025 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.334038 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334058 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:42:12.334084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.334135 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:42:12.334163 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334174 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:42:12.334202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334249 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.334262 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334282 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:12.334316 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.334328 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334346 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:12.334378 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.334391 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334409 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:12.334442 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.334454 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334472 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:12.334498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.334571 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.334612 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334624 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.334653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334708 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334721 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334804 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.334844 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.334881 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334902 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:12.334923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:42:12.334948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.334976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:12.334997 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:42:12.335026 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335038 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:42:12.335066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335117 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.335131 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335151 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:12.335186 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.335210 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335228 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:12.335260 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.335273 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335292 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:12.335326 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.335338 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335369 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:12.335397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.335470 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.335501 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.335542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335594 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.335607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335627 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:42:12.335654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.335709 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:42:12.335739 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335751 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:42:12.335781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335830 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.335844 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335863 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:12.335889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.335940 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.335968 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.335980 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.336008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336057 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.336071 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336090 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:42:12.336117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.336164 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:42:12.336193 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336204 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:42:12.336237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336288 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.336301 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336320 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:12.336347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.336398 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.336427 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336439 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.336466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336514 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.336529 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336548 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:42:12.336576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.336625 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:42:12.336687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336696 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:42:12.336715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336749 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.336757 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336769 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:12.336788 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.336796 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336806 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:12.336820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.336853 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:42:12.336868 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336875 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.336889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336915 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.336923 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336933 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:42:12.336946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.336972 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:42:12.336987 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.336993 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:42:12.337007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337031 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.337038 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337048 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:12.337066 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.337073 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337083 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:12.337096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.337126 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:42:12.337140 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337146 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.337160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337185 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.337192 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337202 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:42:12.337215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.337240 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:42:12.337254 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337260 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:42:12.337274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.337305 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337315 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:12.337327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.337353 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:42:12.337367 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337373 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.337387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337411 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.337418 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337427 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:42:12.337440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.337466 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:42:12.337480 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337486 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:42:12.337499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337523 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.337530 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337540 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:12.337553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.337578 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.337593 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337599 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.337612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337645 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.337652 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337662 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:42:12.337675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.337701 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:42:12.337716 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337722 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:42:12.337735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337761 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.337768 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337778 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:42:12.337791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.337817 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.337832 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337838 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.337851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337876 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.337884 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337893 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:42:12.337906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.337932 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:42:12.337946 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337952 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:42:12.337966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.337990 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.337997 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338007 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:42:12.338020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.338045 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.338059 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338066 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.338080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338104 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.338111 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338121 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:42:12.338134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.338159 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:42:12.338174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338180 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:42:12.338193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338218 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.338225 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338235 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:42:12.338252 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.338259 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338268 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:42:12.338281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.338310 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.338325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338331 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.338345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338370 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.338377 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338387 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:42:12.338400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.338425 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:42:12.338440 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338447 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:12.338460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338484 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.338491 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338501 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:12.338514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.338540 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.338554 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338560 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.338574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338601 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.338609 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338627 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:12.338641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.338668 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:12.338683 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338689 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:42:12.338703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338730 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:12.338737 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338747 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:42:12.338760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.338786 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.338801 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338807 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.338820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338844 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338850 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338888 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.338909 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.338926 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338936 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:12.338946 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:42:12.338959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.338973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:12.338983 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:12.338998 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339004 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:42:12.339019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339044 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:12.339051 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339061 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:12.339074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.339099 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.339114 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339120 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.339134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339157 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339164 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.339221 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.339237 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339248 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:12.339258 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:42:12.339270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:12.339294 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:42:12.339309 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339315 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:42:12.339330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339355 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:12.339361 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339371 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:42:12.339384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.339410 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.339424 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339430 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.339444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339467 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339473 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339509 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.339528 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.339544 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339555 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:12.339565 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:42:12.339577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:12.339614 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:12.339643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339649 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:42:12.339663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.339697 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339707 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:42:12.339726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.339733 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339743 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:42:12.339759 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.339766 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339776 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:12.339793 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.339800 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339809 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:12.339826 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.339833 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339842 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:42:12.339859 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.339866 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339875 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:42:12.339892 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.339899 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339908 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:12.339921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.339972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.339989 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.339995 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.340009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340035 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.340042 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:42:12.340065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.340090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:42:12.340105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340111 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:42:12.340125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340150 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.340158 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340167 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:42:12.340185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.340192 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:12.340219 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.340226 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340235 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:12.340248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.340281 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.340296 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340302 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.340315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340340 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.340347 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340356 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:42:12.340369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.340395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:42:12.340410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340416 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:12.340430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340454 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.340461 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340470 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:12.340483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.340508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.340523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340529 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.340542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340567 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.340575 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:12.340598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.340629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:12.340644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340650 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:12.340665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340691 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.340698 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340708 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:42:12.340725 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.340732 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340741 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:12.340758 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.340765 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340774 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:12.340787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.340821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.340836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340842 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.340857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340881 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.340888 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340898 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:12.340911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.340936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:12.340951 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340957 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:12.340970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.340995 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.341002 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341011 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:12.341028 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.341035 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341044 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:12.341062 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.341068 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341077 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:12.341095 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.341101 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341110 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:12.341127 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.341134 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341143 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:12.341156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.341198 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.341212 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341218 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.341232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341257 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341264 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341274 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:42:12.341287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.341312 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:12.341326 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341356 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341363 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341373 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.341415 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341440 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.341446 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341456 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:12.341474 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.341480 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341490 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:42:12.341507 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.341514 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341524 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:42:12.341541 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.341547 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341557 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:42:12.341574 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.341580 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341590 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:42:12.341607 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:12.341613 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341632 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:42:12.341650 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.341658 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341667 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.341684 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.341691 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341700 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:12.341717 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.341724 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341733 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:42:12.341750 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.341756 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341766 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:12.341783 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.341789 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341799 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:12.341812 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.341869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.341887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341893 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:12.341910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341934 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.341941 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341951 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:12.341968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.341975 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.341985 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:12.342002 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.342009 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342018 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:12.342035 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.342041 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342051 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:42:12.342064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.342102 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342116 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342123 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.342137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342163 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342170 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342180 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:42:12.342193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.342218 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:12.342231 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342258 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342265 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342275 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342287 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342303 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.342317 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342343 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.342349 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342359 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:12.342377 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.342383 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342393 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:42:12.342410 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.342417 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342426 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:12.342443 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.342450 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342460 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:42:12.342477 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.342483 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342493 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:12.342514 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.342521 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342532 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:12.342549 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.342556 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342566 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:12.342583 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.342590 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342599 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:42:12.342621 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.342628 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342639 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:42:12.342657 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.342663 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342673 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:12.342690 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.342697 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342706 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:12.342719 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.342775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.342793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342799 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:12.342815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342841 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.342848 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342857 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:12.342874 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.342880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342890 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:12.342907 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.342913 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342922 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:12.342939 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:12.342946 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342955 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.342968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.342996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.343006 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.343027 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.343043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.343068 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343075 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.343085 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:42:12.343098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.343113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.343123 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:12.343137 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343163 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343170 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343180 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343193 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.343222 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343247 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.343254 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343264 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:12.343281 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.343288 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343298 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:42:12.343315 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.343321 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343331 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:12.343348 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.343354 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343364 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:42:12.343381 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.343387 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343397 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:12.343413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.343420 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343430 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:12.343447 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.343453 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343463 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:12.343480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.343487 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343496 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:42:12.343513 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.343520 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343530 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:42:12.343547 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343553 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343563 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:42:12.343580 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.343586 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343596 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:12.343613 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.343624 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343634 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:12.343647 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.343705 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.343721 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343749 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343757 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343766 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343780 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.343809 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343835 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.343842 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343851 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:42:12.343869 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.343876 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343885 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:42:12.343902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.343909 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343918 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:42:12.343935 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.343941 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343951 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:42:12.343968 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.343974 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.343983 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:42:12.344000 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.344006 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344016 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:12.344033 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.344039 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344048 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:42:12.344065 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.344071 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344081 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:42:12.344098 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.344104 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344124 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:42:12.344142 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.344148 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344158 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:12.344175 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.344181 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344191 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:12.344208 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.344215 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344224 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:42:12.344241 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.344247 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344256 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:12.344273 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.344280 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344289 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:42:12.344302 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.344389 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344395 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:42:12.344415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344441 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.344448 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344458 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:12.344471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.344496 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344511 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344517 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.344536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344561 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.344567 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344577 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:42:12.344590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.344619 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:42:12.344636 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344642 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:42:12.344656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344681 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.344688 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:12.344715 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.344721 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344731 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:12.344748 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.344754 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344764 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:12.344781 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:12.344788 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344797 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:12.344810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.344847 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:42:12.344861 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344868 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.344886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344911 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:12.344919 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344928 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:42:12.344941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.344957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.344967 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:42:12.344980 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:12.345009 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345015 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:12.345025 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345038 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:12.345055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.345069 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345099 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.345106 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345115 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:42:12.345133 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.345139 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345148 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:42:12.345165 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.345172 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345181 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:42:12.345198 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:12.345205 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345214 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:12.345231 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.345237 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345247 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:42:12.345264 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.345270 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345279 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:42:12.345296 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.345303 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345312 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:12.345329 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.345335 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345345 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:42:12.345361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.345368 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345377 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:42:12.345394 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.345401 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345410 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:12.345422 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:12.345473 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.345490 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345496 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:42:12.345515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345540 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.345547 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345556 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:12.345569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.345595 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.345610 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345621 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.345640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345665 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:12.345672 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345682 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:42:12.345695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.345720 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:42:12.345733 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:12.345759 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:12.345766 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:12.345775 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:42:12.345793 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:12.345799 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:12.345808 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:42:12.345826 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:12.345832 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:12.345842 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:42:12.345855 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:12.345879 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.345894 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345900 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:42:12.345918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345943 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.345951 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345960 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:12.345977 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.345984 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.345994 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:12.346012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.346018 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346027 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:12.346040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.346074 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346088 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346094 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.346113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346138 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346145 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346155 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:42:12.346168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.346193 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:42:12.346206 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346232 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346239 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346249 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346262 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346278 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.346292 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346317 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.346324 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346334 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:42:12.346351 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.346358 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346367 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:42:12.346384 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.346390 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346399 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:42:12.346416 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.346423 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346437 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:42:12.346455 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.346461 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346471 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:42:12.346488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.346495 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346504 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:42:12.346521 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.346528 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346537 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:42:12.346554 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.346561 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346570 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:12.346587 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.346593 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346603 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:12.346620 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.346667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.346685 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346691 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:42:12.346710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346735 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.346742 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346751 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:12.346769 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.346775 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346784 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:12.346802 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.346808 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346818 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:12.346835 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.346842 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346851 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:12.346868 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.346875 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346884 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:12.346897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.346937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.346952 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.346958 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.346977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347001 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347007 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347045 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.347066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.347082 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347093 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:12.347104 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:42:12.347116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:12.347141 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:42:12.347155 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347161 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:42:12.347179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347204 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.347211 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347221 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:42:12.347233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.347259 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.347273 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347279 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.347293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347317 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:12.347324 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347333 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:42:12.347346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.347371 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:42:12.347385 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347392 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:42:12.347405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347429 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.347435 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347445 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:12.347458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.347482 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.347497 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347503 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.347523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347549 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347556 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347566 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:42:12.347579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.347594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.347604 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:42:12.347622 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347650 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347657 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347667 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347679 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347696 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.347710 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347736 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.347743 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347758 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:42:12.347776 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.347783 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347793 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:42:12.347810 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.347816 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347825 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:42:12.347842 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.347848 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347857 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:42:12.347875 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.347881 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347891 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:42:12.347908 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:12.347915 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347924 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:42:12.347941 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:12.347948 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347957 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:42:12.347975 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:12.347981 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.347991 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:42:12.348008 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:12.348015 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.348024 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:42:12.348041 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.348048 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.348057 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:42:12.348074 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.348082 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.348091 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:42:12.348108 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.348115 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.348128 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:42:12.348146 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.348153 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.348162 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:42:12.348175 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.348238 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.348257 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348263 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:42:12.348283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348308 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.348315 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348324 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:42:12.348337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.348363 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.348377 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348383 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.348397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348421 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.348428 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348437 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:42:12.348450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.348475 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:42:12.348490 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348496 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:12.348515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348540 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.348547 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348557 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:42:12.348574 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.348581 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348590 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:12.348607 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.348614 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348629 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:12.348647 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.348654 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348663 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:12.348676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.348713 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.348728 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348734 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.348747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348777 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.348785 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348795 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:42:12.348808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.348823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.348833 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:12.348846 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.348873 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.348880 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.348889 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.348902 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.348918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.348932 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.348957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.348964 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.348973 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:12.348991 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.348998 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.349007 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:12.349024 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.349031 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.349040 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:42:12.349057 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.349064 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.349078 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:42:12.349096 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.349103 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.349112 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:12.349129 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.349137 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.349146 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:42:12.349163 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:12.349170 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.349179 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:42:12.349191 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.349231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.349248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349254 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:42:12.349268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349292 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.349299 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349313 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:42:12.349331 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.349338 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349347 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:42:12.349364 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.349371 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349380 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:42:12.349398 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.349404 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349414 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:42:12.349431 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.349438 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349447 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:42:12.349464 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.349470 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349480 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:42:12.349497 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.349503 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349513 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:42:12.349530 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.349536 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349545 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:42:12.349558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.349611 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.349632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349639 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:42:12.349658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349684 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:12.349691 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349701 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:42:12.349714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.349740 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:42:12.349756 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:12.349763 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:42:12.349773 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:42:12.349788 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349794 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:42:12.349812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349836 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.349856 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:12.349872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.349883 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:12.349894 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:42:12.349910 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.349917 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:42:12.349926 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:42:12.349942 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:12.349949 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:42:12.349958 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:42:12.349975 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.349981 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:12.349991 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.350008 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.350014 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:12.350023 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.350040 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.350046 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:12.350056 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.350073 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.350079 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:42:12.350089 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.350105 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:12.350112 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:42:12.350121 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:12.350138 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:12.350144 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:42:12.350153 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:42:12.350170 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.350176 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:42:12.350190 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.350207 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:12.350214 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:42:12.350224 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:42:12.350240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.350246 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:42:12.350256 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.350273 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.350279 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:12.350289 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.350304 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:12.350311 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:42:12.350320 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:42:12.350336 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:42:12.350375 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.350404 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:42:12.350431 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.350458 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:42:12.350484 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.350511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:42:12.350537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.350564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:42:12.350591 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.350622 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:42:12.350650 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.350676 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:42:12.350703 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:42:12.350729 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:42:12.350755 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:42:12.350781 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:42:12.350807 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:42:12.350839 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:42:12.350866 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.350892 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:42:12.350936 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.350964 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:42:12.350990 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.351016 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:42:12.351042 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.351069 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:42:12.351096 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.351123 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:12.351149 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.351175 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:12.351201 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.351229 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:42:12.351256 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.351282 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:12.351308 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.351334 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:42:12.351360 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.351386 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:42:12.351413 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.351439 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:12.351466 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.351492 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:12.351536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.351788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:12.351817 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.351843 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:12.351870 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.351896 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:12.351923 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.351949 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:42:12.351975 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:42:12.352001 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:42:12.352029 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.352055 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:42:12.352081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.352107 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:42:12.352133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.352159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:42:12.352185 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.352211 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:42:12.352237 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.352262 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:42:12.352289 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.352317 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:42:12.352344 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.352371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:12.352398 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.352423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:42:12.352450 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352468 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352494 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:12.352528 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352545 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352562 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352587 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:12.352613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352670 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:12.352722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352756 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:12.352824 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352850 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.352876 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352902 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.352927 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352944 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.352970 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.352997 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353014 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353040 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.353065 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353091 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.353117 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353143 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:12.353169 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353195 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.353221 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353252 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.353278 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353295 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353321 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:12.353346 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353373 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.353399 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353424 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:12.353450 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353476 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:12.353502 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353529 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:12.353555 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353628 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.353714 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353731 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353747 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353773 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.353799 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353825 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.353852 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353868 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353885 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353915 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.353941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.353991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.354060 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354076 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354111 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354137 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.354163 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354180 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354215 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354242 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.354268 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354294 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.354320 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354337 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354353 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354369 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354395 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:12.354420 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354446 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:12.354472 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354488 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354505 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.354562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:12.354686 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354712 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:42:12.354739 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354765 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.354791 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354817 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.354844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354860 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354877 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354893 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354919 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.354946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354963 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.354996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:42:12.355113 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355129 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355163 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:12.355190 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355206 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355223 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355249 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:12.355274 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355308 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355324 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355350 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:12.355376 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355451 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:12.355477 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355504 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.355530 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355556 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.355581 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355598 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355629 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.355656 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355673 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355698 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.355724 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355750 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.355775 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355801 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:12.355827 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355858 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.355884 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355910 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:12.355936 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355952 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.355978 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:12.356004 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356029 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.356057 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356083 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:12.356109 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356135 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:12.356160 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356186 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:12.356213 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356337 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.356362 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356379 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356395 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356421 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.356447 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356473 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.356499 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356521 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356538 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356564 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.356590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:12.356715 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356732 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356748 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356765 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.356816 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356833 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356866 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356892 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.356918 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356945 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:12.356971 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.356988 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357005 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357021 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357047 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:12.357073 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357098 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:12.357124 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357146 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357162 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357188 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.357214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:12.357333 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357359 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:42:12.357384 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357410 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:12.357435 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357461 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:12.357487 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357503 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357520 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357536 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357562 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.357589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:12.357743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:42:12.357773 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.357832 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.357882 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.357934 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.357982 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.358029 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.358076 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:12.358124 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:42:12.358172 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:12.358220 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.358266 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.358314 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.358363 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.358411 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.358459 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.358507 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.358556 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.358625 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.358674 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.358722 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.358770 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.358817 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.358866 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.358923 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.358975 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.359022 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:12.359087 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.359134 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.359181 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.359229 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.359277 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.359329 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.359375 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.359424 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.359480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.359545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.359592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.359649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.359698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.359744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.359791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:12.359839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:42:12.359887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:12.359934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.359999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.360046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.360092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.360138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.360440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.360489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.360537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.360583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.360637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.360686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.360734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.360783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.360831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.360883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.360935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.360981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:12.361027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.361074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.361120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.361169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.361217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.361269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.361316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.361364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.361420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.361468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.361515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.361563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.361611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.361664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.361712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:12.361760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:42:12.361807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:12.361855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.361901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.361950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.361997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.362044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.362092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.362139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.362187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.362236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.362283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.362330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.362379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.362427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.362476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.362528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.362579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.362632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:12.362678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.362730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.362776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.362826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.362874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.362926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.362972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.363021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.363076 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:42:12.363103 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.363163 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.363218 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.363271 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.363325 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.363377 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.363429 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:12.363481 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:12.363534 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:12.363588 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.363648 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.363702 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.363754 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.363807 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.363859 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.363911 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.363963 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.364022 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.364076 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.364129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.364182 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.364236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.364287 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.364339 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.364391 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.364445 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:12.364498 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.364550 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.364603 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.364661 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.364714 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.364767 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.364819 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.364873 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.364933 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:42:12.364956 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.365010 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.365063 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.365116 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.365169 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.365239 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.365292 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:12.365345 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:12.365398 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:12.365701 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.365755 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.365807 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.365878 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.365931 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.365989 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.366042 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.366095 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.366148 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.366201 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.366274 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.366327 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.366379 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.366437 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.366494 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.366548 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.366601 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:12.366676 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.366731 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.366784 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.366837 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.366894 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.366948 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.367001 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.367070 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.367131 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:42:12.367153 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.367201 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.367250 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.367297 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.367350 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.367398 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.367445 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:12.367493 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:12.367558 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:12.367606 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.367660 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.367707 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.367754 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.367808 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.367860 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.367908 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.367956 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.368020 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.368068 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.368116 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.368164 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.368212 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.368259 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.368307 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.368355 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.368408 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:12.368480 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.368860 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.368909 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.368957 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.369004 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.369052 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.369099 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.369148 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.369203 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:42:12.369224 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.369294 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.369344 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.369394 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.369444 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.369494 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.369543 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:12.369592 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:12.369647 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:12.369698 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.369765 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.369820 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.369870 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.369919 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.369969 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.370019 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.370068 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.370117 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.370167 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.370237 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.370287 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.370341 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.370391 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.370441 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.370490 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.370540 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:12.370589 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.370648 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.370700 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.370749 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.370798 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.370847 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.370901 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.370952 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.371005 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:42:12.371022 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:42:12.371050 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:42:12.371077 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:42:12.371104 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:42:12.371130 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:42:12.371153 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.371171 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.371181 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.371190 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.371200 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.371208 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.371220 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:12.371230 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:12.371238 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:12.371247 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.371256 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.371264 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.371273 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.371281 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.371291 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.371299 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.371307 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.371315 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.371323 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.371331 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.371339 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.371347 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.371355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.371363 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.371371 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.371379 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:12.371387 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.371395 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.371403 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.371411 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.371419 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.371427 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.371434 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.371442 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.371451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.371462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.371470 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.371479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.371487 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.371496 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.371503 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:12.371510 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:12.371519 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:12.371526 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.371533 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.371541 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.371548 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.371556 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.371563 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.371571 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.371579 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.371586 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.371594 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.371602 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.371609 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.371621 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.371630 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.371638 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.371649 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.371658 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:12.371665 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.371674 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.371682 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.371690 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.371698 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.371705 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.371712 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.371721 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.371729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.371739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.371747 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.371761 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.371769 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.371776 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.371783 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:12.371790 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:12.371798 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:12.371804 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.371811 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.371818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.371825 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.371833 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.371840 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.371847 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.371854 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.371862 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.371869 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.371876 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.371883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.371892 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.371898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.371905 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.371912 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.371919 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:12.371927 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.371933 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.371940 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.371947 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.371954 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.371961 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.371968 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.371974 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.371981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:12.371991 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.371998 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:12.372004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:12.372012 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:12.372018 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:12.372025 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:12.372039 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:12.372047 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:12.372054 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:12.372061 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:12.372067 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:12.372075 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:12.372081 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.372088 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.372095 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:12.372102 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:12.372108 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:12.372116 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:12.372122 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.372129 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:12.372136 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:12.372143 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:12.372150 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:12.372157 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:12.372163 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:12.372170 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:12.372177 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:12.372183 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:12.372191 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:12.372198 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:12.372206 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:12.372212 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:12.372219 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:12.372506 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:42:12.372517 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:12.372522 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:12.372527 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:12.372533 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:42:12.372538 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:42:12.372542 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:42:12.372552 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:42:12.372562 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:42:12.372608 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.372619 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:12.372635 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:42:12.372657 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:42:12.372665 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:42:12.372670 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:42:12.372674 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:42:12.372680 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:12.372691 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:12.372698 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:12.372703 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:12.372716 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.372726 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:12.372731 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:42:12.372757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.372767 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:12.372771 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.372795 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:42:12.372801 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:42:12.372805 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:42:12.372809 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:42:12.372813 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:42:12.372817 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:42:12.372822 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:12.372826 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:42:12.372837 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:12.372848 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:12.372855 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:12.372859 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:12.372865 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.372871 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:12.372875 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:12.372899 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:42:12.372906 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.372911 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.372917 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.372921 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:12.372933 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:42:12.372941 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:12.372945 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:12.372950 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:42:12.372957 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205608" 2019-10-24 01:42:12.372964 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:12.372968 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:12.372973 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:12.372979 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:12.372984 wsdl: in serializeType: returning: 205608 2019-10-24 01:42:12.372991 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:42:12.372997 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:12.373001 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:12.373005 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:42:12.373010 wsdl: in serializeType: returning: 205608 2019-10-24 01:42:12.373014 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205608 2019-10-24 01:42:12.373035 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205608 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:42:12.373039 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:42:12.373045 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1471"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:42:12.373060 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:42:12.373065 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205608 2019-10-24 01:42:12.373076 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:42:12.373156 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:42:12.373091 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:42:12.373103 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:42:12.373108 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:42:12.373113 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:42:12.373117 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:42:12.373124 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:12.373135 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:12.373144 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:42:12.373150 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:42:12.373163 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:42:12.373174 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:42:12.373182 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:42:12.379409 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:42:12.379424 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:42:12.379435 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:42:12.379441 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:42:12.379446 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:12.379451 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:12.379455 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:42:12.379459 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:42:12.379463 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:42:12.379494 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:42:12.387745 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:42:12.387762 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:42:12.387769 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:12.387774 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:42:12.387779 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:42:12.387785 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:42:12.387791 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:42:12.387796 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:42:12.387801 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:42:12.387807 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:41:49 GMT 2019-10-24 01:42:12.387813 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:42:12.387818 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:42:12.387824 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:42:12.387832 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:42:12.387856 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:42:12.387867 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:42:12.387877 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:42:12.387881 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:42:12.387886 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:42:12.387924 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:42:12.387937 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:42:12.387943 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:42:12.387967 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:12.387974 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:41:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:42:12.388008 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:42:12.388018 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:42:12.388057 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:42:12.388064 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:42:12.388167 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:42:12.388269 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:42:12.388276 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:42:12.388285 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:42:12.388297 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:42:12.388322 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:42:12.388377 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:42:12.388406 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:42:12.388418 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:42:12.388426 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:42:12.388431 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:42:12.388436 nusoap_client: detail =