Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 108.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700051 Model turbiny: R2S (KP35+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VOLKSWAGEN
 Silnik:
JR T3815
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:17:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:17:28.466047 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:17:28.466090 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:17:28.466102 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:17:28.466116 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:17:28.466125 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:17:28.466132 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:17:28.466144 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:17:28.466151 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:17:28.466157 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:17:28.466165 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:17:28.466173 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:17:28.466183 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:17:28.466188 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:17:28.466192 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:17:28.466196 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:17:28.466200 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:17:28.466210 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:17:28.466222 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:17:28.466230 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:17:28.466235 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:17:28.466240 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:17:28.466248 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:17:28.466255 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:17:28.473940 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:17:28.473955 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:17:28.473964 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:17:28.473970 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:17:28.473975 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:17:28.473979 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:17:28.473983 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:17:28.474011 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:17:28.493331 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:17:28.493353 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:17:28.493365 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:17:28.493375 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:17:28.493385 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:17:28.493395 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:17:28.493415 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:17:28.493426 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:17:28.493437 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:17:28.493447 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:17:10 GMT 2019-02-19 20:17:28.493457 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:17:28.493480 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:17:28.493491 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:17:28.493506 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:17:28.493546 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:17:28.493572 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 20:17:28.500776 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.500901 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.501221 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:17:28.508354 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.508387 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:17:28.508802 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.508827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:17:28.509152 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.509392 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.509436 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:17:28.509962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:17:28.515793 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.515912 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.516141 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.516181 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:17:28.516710 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.516737 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:17:28.517311 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.517517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:17:28.517631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:17:28.517786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.517824 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:17:28.518362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.518387 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.518803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:17:28.518935 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.518957 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.523279 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.523321 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.523643 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.523667 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.524067 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.524094 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.524538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.524580 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:17:28.525108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:17:28.525237 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.525268 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.525702 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.525938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.525962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:17:28.526309 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.526523 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 20:17:28.526701 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.526938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:17:28.526962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:17:28.527307 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:17:28.527325 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:17:28.527335 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:17:28.527368 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:17:28.527424 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:17:28.527445 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:17:28.527455 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:17:28.527477 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:17:28.527485 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:17:28.527707 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:17:28.527726 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:17:28.527794 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.527808 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:17:28.527841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.527893 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.527907 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.527930 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:17:28.527966 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.527978 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.527996 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:17:28.528024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.528088 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.528116 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528126 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.528151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528199 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.528211 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528229 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:17:28.528255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.528314 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:17:28.528343 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528354 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:17:28.528380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528437 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.528450 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528468 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:17:28.528502 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.528513 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528531 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:17:28.528564 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.528576 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528605 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:17:28.528630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.528691 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.528718 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528729 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:17:28.528754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528798 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.528810 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528828 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:17:28.528853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.528898 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:17:28.528924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.528935 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:17:28.528959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529003 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.529015 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529032 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:17:28.529064 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.529076 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529092 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:17:28.529123 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.529135 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529152 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:17:28.529184 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.529195 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529211 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:17:28.529235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.529315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.529341 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529348 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.529378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529409 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529417 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529460 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:17:28.529482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:17:28.529500 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529512 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:17:28.529522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:17:28.529535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:17:28.529560 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:17:28.529575 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529582 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:17:28.529609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529634 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.529641 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529650 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:17:28.529663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.529688 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.529703 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529709 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.529723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529747 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.529754 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529764 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:17:28.529777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.529802 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:17:28.529816 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529822 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:17:28.529836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529860 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.529867 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:17:28.529889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.529913 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.529928 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529934 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.529947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529972 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.529979 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.529988 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:17:28.530001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.530026 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:17:28.530040 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530047 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:17:28.530060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530084 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.530091 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530100 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:17:28.530118 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.530124 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530134 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:17:28.530146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.530174 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:17:28.530188 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530194 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.530208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530232 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.530239 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530248 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:17:28.530261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.530285 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:17:28.530300 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530306 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:17:28.530323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530348 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.530355 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530365 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:17:28.530384 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.530391 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530407 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:17:28.530435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.530465 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:17:28.530481 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530487 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.530501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530526 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.530533 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530543 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:17:28.530556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.530581 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:17:28.530596 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530602 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:17:28.530616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530641 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.530648 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530658 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:17:28.530671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.530696 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:17:28.530711 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530729 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.530743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530767 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.530774 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530784 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:17:28.530796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.530820 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:17:28.530834 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530840 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:17:28.530854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.530884 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530893 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:17:28.530906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.530930 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.530944 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530950 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.530963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.530987 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.530994 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531003 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:17:28.531016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.531040 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:17:28.531055 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531060 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:17:28.531073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531097 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.531104 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531113 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:17:28.531126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.531150 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.531164 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531170 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.531183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531207 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.531214 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531224 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:17:28.531236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.531274 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:17:28.531291 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531297 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:17:28.531312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531336 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.531343 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531353 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:17:28.531366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.531391 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.531413 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531421 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.531435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531460 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.531467 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531478 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:17:28.531490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.531517 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:17:28.531532 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531538 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:17:28.531552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531577 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.531584 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531594 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:17:28.531612 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.531619 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531629 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:17:28.531642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.531672 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.531687 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531693 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.531719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531744 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.531751 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531761 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:17:28.531774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.531798 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:17:28.531813 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531819 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:17:28.531832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531857 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.531864 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531873 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:17:28.531886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.531910 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.531925 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531931 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.531944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531968 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.531975 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.531984 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:17:28.531997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.532021 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:17:28.532036 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532042 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:17:28.532055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532080 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:17:28.532086 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532096 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:17:28.532109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.532133 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.532148 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532153 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.532166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532190 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532196 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532234 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:17:28.532255 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:17:28.532271 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532282 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:17:28.532292 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:17:28.532317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:17:28.532342 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:17:28.532357 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532363 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:17:28.532378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532410 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:17:28.532418 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532429 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:17:28.532443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.532469 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.532484 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532490 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.532504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532527 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532534 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:17:28.532592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:17:28.532609 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532620 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:17:28.532630 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:17:28.532642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:17:28.532667 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:17:28.532682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532688 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:17:28.532702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532739 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.532746 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532756 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:17:28.532773 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.532780 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:17:28.532807 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.532814 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532823 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:17:28.532841 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.532847 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532857 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:17:28.532874 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.532881 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532890 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:17:28.532907 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.532913 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532923 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:17:28.532939 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.532946 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.532955 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:17:28.532967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.533015 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.533031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533037 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.533050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533075 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.533082 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:17:28.533104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.533130 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:17:28.533156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533168 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:17:28.533190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533216 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.533223 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533233 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:17:28.533250 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.533257 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533269 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:17:28.533289 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.533295 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533319 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:17:28.533333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.533367 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.533382 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533388 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.533409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533436 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.533444 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533454 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:17:28.533467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.533494 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:17:28.533509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533515 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:17:28.533529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533554 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.533561 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533571 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:17:28.533584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.533609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.533624 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533631 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.533645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533670 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.533677 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533687 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:17:28.533700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.533738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:17:28.533753 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533759 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:17:28.533772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533796 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.533803 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533812 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:17:28.533842 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.533853 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:17:28.533901 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.533912 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533928 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:17:28.533950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.533983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.534001 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.534026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534036 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.534060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534103 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.534113 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:17:28.534152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.534193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:17:28.534218 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534228 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:17:28.534250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534290 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.534314 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534331 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:17:28.534363 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.534373 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534390 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:17:28.534431 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.534443 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534460 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:17:28.534491 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.534502 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534519 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:17:28.534554 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.534568 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534587 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:17:28.534614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.534664 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.534682 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534688 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.534703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534741 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.534748 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534758 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:17:28.534771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.534786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.534796 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:17:28.534810 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.534839 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.534846 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.534856 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.534868 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.534885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.534899 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.534924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.534931 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.534941 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:17:28.534958 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.534964 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.534974 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:17:28.534991 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.534997 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535007 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:17:28.535024 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.535030 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535039 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:17:28.535056 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.535063 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535072 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:17:28.535089 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:17:28.535096 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535105 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:17:28.535122 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.535129 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535138 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.535155 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.535162 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535171 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:17:28.535193 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.535199 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535209 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:17:28.535226 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.535232 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535241 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:17:28.535254 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535316 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.535335 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.535341 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:17:28.535356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.535381 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.535387 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.535410 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:17:28.535431 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.535438 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.535448 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:17:28.535466 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.535473 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.535482 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:17:28.535500 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.535507 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.535516 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:17:28.535529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.535556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.535567 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535582 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.535588 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.535602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.535628 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535635 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.535645 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:17:28.535658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.535673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.535683 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:17:28.535696 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535736 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535743 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535753 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535765 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535781 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.535794 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535819 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.535826 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535835 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:17:28.535852 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.535859 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535869 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:17:28.535886 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.535893 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535902 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:17:28.535919 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.535926 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535935 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:17:28.535952 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.535958 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.535967 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:17:28.535984 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.535990 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.536000 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:17:28.536017 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.536023 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.536032 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:17:28.536049 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.536055 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.536064 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:17:28.536081 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.536087 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.536097 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:17:28.536113 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.536120 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.536129 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:17:28.536146 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.536152 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.536162 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:17:28.536174 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.536226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.536243 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.536249 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:17:28.536263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.536287 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.536294 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.536317 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:17:28.536335 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.536342 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.536351 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:17:28.536369 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.536376 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.536385 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:17:28.536410 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:17:28.536417 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.536428 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.536441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.536468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.536478 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.536500 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.536515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.536540 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536547 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.536557 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:17:28.536570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.536585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.536595 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:17:28.536609 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536656 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536668 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.536699 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536738 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.536745 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536754 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:17:28.536771 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.536778 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536787 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:17:28.536808 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.536815 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536824 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:17:28.536842 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.536848 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536857 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:17:28.536874 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.536881 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536890 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:17:28.536907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.536913 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536923 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:17:28.536940 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.536946 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536955 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:17:28.536972 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.536980 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.536989 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:17:28.537006 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.537012 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.537022 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:17:28.537039 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537045 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.537054 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:17:28.537072 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.537078 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.537087 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:17:28.537104 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.537111 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.537120 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:17:28.537133 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.537190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.537205 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537232 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537238 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537248 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537261 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.537290 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537315 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.537322 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537331 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:17:28.537349 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.537355 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537364 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:17:28.537382 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.537388 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537403 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:17:28.537434 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.537441 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537452 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:17:28.537470 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.537477 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537486 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:17:28.537504 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.537511 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537520 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:17:28.537538 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.537544 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537554 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:17:28.537572 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.537578 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537588 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:17:28.537606 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.537612 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537622 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:17:28.537640 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.537646 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537656 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:17:28.537674 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.537681 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537690 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:17:28.537708 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.537715 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537737 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:17:28.537754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.537761 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537770 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:17:28.537787 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.537793 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537802 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:17:28.537815 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.537878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.537896 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.537902 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:17:28.537917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.537942 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.537948 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.537958 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:17:28.537971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.537986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.537995 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.538010 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538016 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.538030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538054 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.538061 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538071 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:17:28.538083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.538108 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:17:28.538122 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538128 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:17:28.538142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538166 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.538173 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538183 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:17:28.538200 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.538206 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538216 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:17:28.538233 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.538239 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538248 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:17:28.538265 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:17:28.538272 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538281 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:17:28.538293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.538330 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:17:28.538344 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538350 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.538364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538388 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:17:28.538395 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538412 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:17:28.538438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.538454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.538464 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:17:28.538478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:17:28.538506 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538513 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:17:28.538523 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:17:28.538552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.538566 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538593 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.538600 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538610 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:17:28.538628 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.538635 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538644 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:17:28.538662 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.538669 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538679 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:17:28.538697 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:17:28.538704 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538714 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:17:28.538744 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.538750 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538760 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:17:28.538777 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.538787 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538806 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:17:28.538836 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.538844 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538855 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:17:28.538873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.538879 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538889 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:17:28.538906 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.538914 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538926 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:17:28.538944 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.538950 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.538960 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:17:28.538972 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:17:28.539021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.539038 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539044 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:17:28.539059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539083 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.539090 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539100 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:17:28.539112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.539137 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.539152 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539158 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.539171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539196 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:17:28.539202 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539212 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:17:28.539224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.539248 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:17:28.539261 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:17:28.539295 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:17:28.539302 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:17:28.539311 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:17:28.539329 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:17:28.539335 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:17:28.539345 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:17:28.539362 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:17:28.539368 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:17:28.539378 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:17:28.539390 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:17:28.539419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.539451 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539458 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:17:28.539473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539499 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.539506 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539516 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:17:28.539534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.539541 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539551 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:17:28.539568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.539575 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539584 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:17:28.539597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.539630 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.539645 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539652 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.539666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539691 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.539698 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539712 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:17:28.539738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.539753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.539763 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:17:28.539776 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.539803 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.539810 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.539820 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.539832 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.539848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.539861 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.539886 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.539893 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.539903 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:17:28.539920 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.539927 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.539936 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:17:28.539953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.539960 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.539969 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:17:28.539986 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.539993 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.540002 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:17:28.540019 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.540025 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.540034 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:17:28.540051 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.540057 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.540067 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:17:28.540084 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.540090 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.540099 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:17:28.540116 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.540123 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.540132 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:17:28.540149 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.540155 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.540165 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:17:28.540177 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.540221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.540239 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540245 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:17:28.540259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540283 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.540289 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540299 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:17:28.540317 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.540323 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540333 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:17:28.540349 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.540356 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540365 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:17:28.540382 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.540388 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540403 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:17:28.540434 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.540441 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540452 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:17:28.540465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.540506 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.540522 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540528 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.540543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540567 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540574 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540612 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:17:28.540633 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:17:28.540650 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540661 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:17:28.540671 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:17:28.540683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:17:28.540707 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:17:28.540723 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540741 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:17:28.540756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540780 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.540786 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540796 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:17:28.540809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.540833 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.540847 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540853 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.540867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540891 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:17:28.540898 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540908 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:17:28.540920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.540944 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:17:28.540959 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.540964 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:17:28.540977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.541008 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541018 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:17:28.541030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.541055 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.541069 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541075 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.541089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541113 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541120 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541129 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:17:28.541142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.541166 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:17:28.541179 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541206 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541213 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541223 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541235 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.541264 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541289 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.541297 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541307 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:17:28.541324 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.541331 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541340 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:17:28.541356 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.541363 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541372 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:17:28.541389 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.541395 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541411 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:17:28.541443 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.541450 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541460 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:17:28.541477 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:17:28.541484 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541494 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:17:28.541512 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:17:28.541518 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541528 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:17:28.541545 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:17:28.541552 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541562 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:17:28.541579 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:17:28.541586 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541596 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:17:28.541614 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.541620 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541630 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:17:28.541647 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.541654 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541664 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:17:28.541682 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.541688 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541698 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:17:28.541716 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.541735 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541744 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:17:28.541757 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.541817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.541834 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541840 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:17:28.541858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541882 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.541888 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541898 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:17:28.541910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.541935 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.541950 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541955 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.541969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.541993 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.542000 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542009 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:17:28.542022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.542046 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:17:28.542061 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542066 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:17:28.542080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542104 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.542111 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542120 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:17:28.542138 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.542144 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542154 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:17:28.542171 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.542177 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542187 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:17:28.542204 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.542210 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542220 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:17:28.542232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.542267 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542287 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542294 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.542308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542333 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542340 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542350 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:17:28.542362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.542387 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:17:28.542405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542448 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542456 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542466 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542479 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.542511 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542537 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.542544 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542554 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:17:28.542573 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.542579 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542589 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:17:28.542606 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.542613 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542623 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:17:28.542641 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.542648 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542658 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:17:28.542675 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.542682 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542692 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:17:28.542709 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.542716 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542738 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:17:28.542756 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:17:28.542763 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542773 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:17:28.542785 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.542822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.542838 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542844 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:17:28.542860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542884 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.542891 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542900 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:17:28.542918 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.542924 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542933 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:17:28.542950 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.542957 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542966 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:17:28.542983 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.542989 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.542999 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:17:28.543015 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.543022 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543031 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:17:28.543048 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.543055 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543064 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:17:28.543081 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.543087 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543097 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:17:28.543113 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.543120 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543129 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:17:28.543142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.543192 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.543206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543213 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:17:28.543227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543251 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:17:28.543258 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543267 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:17:28.543280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.543304 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:17:28.543320 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:17:28.543327 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:17:28.543339 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:17:28.543354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543360 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:17:28.543373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543396 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:17:28.543438 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:17:28.543455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.543467 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:17:28.543477 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:17:28.543494 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.543501 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:17:28.543511 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:17:28.543528 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:17:28.543535 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:17:28.543545 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:17:28.543562 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.543569 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:17:28.543579 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.543596 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.543603 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:17:28.543612 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.543630 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.543636 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:17:28.543646 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.543664 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.543670 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:17:28.543680 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.543698 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:17:28.543704 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:17:28.543714 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:17:28.543744 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:17:28.543750 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:17:28.543759 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:17:28.543775 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.543782 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:17:28.543791 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.543807 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:17:28.543813 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:17:28.543823 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:17:28.543839 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.543846 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:17:28.543855 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.543872 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.543878 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:17:28.543888 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.543903 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:17:28.543910 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:17:28.543919 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:17:28.543930 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:17:28.543961 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.543991 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:17:28.544018 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.544045 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:17:28.544071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.544098 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:17:28.544124 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.544151 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:17:28.544178 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.544204 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:17:28.544230 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:17:28.544256 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:17:28.544282 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:17:28.544308 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:17:28.544372 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:17:28.544405 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:17:28.544456 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.544506 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:17:28.544554 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.544605 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:17:28.544660 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.544719 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:17:28.544766 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.544809 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:17:28.544852 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.544898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:17:28.544944 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.544989 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:17:28.545035 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.545089 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:17:28.545132 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.545176 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:17:28.545224 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.545272 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:17:28.545319 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.545367 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:17:28.545422 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.545482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:17:28.545528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.545574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:17:28.545622 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.545671 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:17:28.545718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.545773 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:17:28.545816 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.545861 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:17:28.545918 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:17:28.545967 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:17:28.546018 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.546068 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:17:28.546120 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.546171 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:17:28.546229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.546284 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:17:28.546336 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.546396 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:17:28.546458 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.546509 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:17:28.546560 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.546611 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:17:28.546661 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.546718 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:17:28.546771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.546822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:17:28.546876 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.546906 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.546949 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:17:28.546995 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547025 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547053 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547097 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:17:28.547141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:17:28.547323 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547377 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.547455 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547504 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.547553 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547584 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547633 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.547684 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547714 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547772 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.547820 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547866 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.547911 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.547963 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:17:28.548009 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548053 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.548097 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548140 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.548183 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548253 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:17:28.548299 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548342 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.548389 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548443 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:17:28.548489 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548534 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:17:28.548577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548604 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548746 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548794 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.548839 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548893 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.548935 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.548982 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549034 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.549079 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549107 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549181 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.549234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.549474 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549503 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549532 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549566 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549619 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.549668 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549696 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549724 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549802 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.549847 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549900 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.549947 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.549977 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550009 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550038 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550086 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:17:28.550130 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550173 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:17:28.550214 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550240 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550266 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550309 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.550351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:17:28.550564 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550607 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:17:28.550650 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550699 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.550742 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550784 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.550826 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550880 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550908 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.550950 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.550993 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551082 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:17:28.551280 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551308 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551351 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:17:28.551394 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551437 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551465 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551510 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:17:28.551559 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:17:28.551725 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551768 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.551810 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551852 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.551904 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551936 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.551980 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.552026 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552053 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552096 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.552148 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552195 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.552239 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552285 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:17:28.552329 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552381 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.552443 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552488 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:17:28.552534 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552562 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552605 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:17:28.552651 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552711 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.552766 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552810 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:17:28.552853 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552905 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:17:28.552953 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.552981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553011 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553098 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.553219 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553249 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553276 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553320 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.553377 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553445 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.553497 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553525 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553551 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553593 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.553635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:17:28.553824 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553852 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553877 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.553943 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.553985 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554011 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554036 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554063 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.554145 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554186 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:17:28.554227 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554254 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554281 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554308 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554348 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:17:28.554387 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554437 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:17:28.554478 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554504 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554529 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.554609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:17:28.554792 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554831 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:17:28.554871 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554915 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:17:28.554959 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.554999 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:17:28.555038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555063 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555088 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555113 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555153 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.555193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555294 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:17:28.555424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:17:28.555464 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.555550 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.555628 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.555702 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.555774 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.555849 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:17:28.555923 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:17:28.555996 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:17:28.556077 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.556151 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.556225 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.556300 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.556382 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.556465 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.556539 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.556611 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.556685 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.556759 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.556834 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.556909 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.556985 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.557069 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.557154 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.557226 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:17:28.557300 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.557430 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.557506 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.557580 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.557656 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.557738 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.557812 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.557887 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.557974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.558056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.558140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.558217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.558292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.558368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:17:28.558452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:17:28.558528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:17:28.558601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.558674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.558749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.558821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.558892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.558966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.559041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.559114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.559187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.559261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.559337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.559423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.559499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.559588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.559704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.559782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:17:28.559853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.559926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.559987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.560064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.560123 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.560201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.560256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.560340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.560465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.560544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.560604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.560655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.560712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.560762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:17:28.560820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:17:28.560871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:17:28.560924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.560977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.561033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.561087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.561136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.561195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.561245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.561305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.561355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.561422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.561474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.561529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.561585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.561643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.561702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.561754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:17:28.561803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.561850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.561899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.561949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.561999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.562055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.562103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.562153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.562210 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:17:28.562238 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.562306 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.562364 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.562434 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.562491 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.562546 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:17:28.562602 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:17:28.562664 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:17:28.562719 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.562775 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.562831 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.562893 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.562949 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.563004 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.563104 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.563206 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.563322 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.563441 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.563554 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.563663 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.563780 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.563888 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.563994 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.564097 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:17:28.564202 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.564311 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.564485 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.564591 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.564693 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.564800 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.564904 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.565009 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.565127 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:17:28.565171 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.565276 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.565385 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.565499 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.565604 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.565708 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:17:28.565814 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:17:28.565918 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:17:28.566023 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.566128 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.566232 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.566339 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.566453 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.566558 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.566665 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.566771 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.566877 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.566982 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.567088 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.567191 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.567297 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.567407 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.567515 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.567619 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:17:28.567723 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.567828 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.567931 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.568034 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.568139 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.568242 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.568348 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.568459 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.568576 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:17:28.568616 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.568714 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.568813 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.568916 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.569016 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.569113 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:17:28.569213 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:17:28.569309 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:17:28.569413 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.569511 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.569605 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.569699 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.569796 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.569899 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.569997 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.570092 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.570187 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.570283 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.570380 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.570484 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.570579 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.570678 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.570772 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.570868 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:17:28.570962 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.571056 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.571150 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.571246 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.571342 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.571453 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.571547 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.571644 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.571760 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:17:28.571800 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.571897 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.571995 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.572094 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.572191 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.572289 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:17:28.572420 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:17:28.572483 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:17:28.572538 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.572592 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.572645 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.572698 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.572749 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.572802 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.572854 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.572906 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.572959 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.573012 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.573064 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.573117 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.573169 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.573221 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.573273 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.573325 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:17:28.573386 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.573439 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.573493 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.573545 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.573597 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.573649 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.573710 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.573762 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.573819 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:17:28.573840 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:17:28.573942 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:17:28.573973 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:17:28.574001 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:17:28.574029 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:17:28.574050 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.574069 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.574080 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.574090 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.574100 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.574109 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:17:28.574119 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:17:28.574129 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:17:28.574138 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.574147 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.574156 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.574165 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.574175 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.574184 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.574193 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.574202 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.574210 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.574219 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.574228 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.574237 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.574246 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.574255 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.574263 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.574272 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:17:28.574280 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.574289 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.574297 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.574306 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.574315 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.574324 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.574332 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.574346 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.574356 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.574375 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.574383 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.574393 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.574401 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.574410 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:17:28.574419 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:17:28.574427 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:17:28.574435 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.574442 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.574451 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.574458 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.574466 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.574474 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.574482 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.574490 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.574498 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.574506 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.574514 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.574522 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.574530 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.574538 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.574546 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.574554 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:17:28.574561 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.574569 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.574577 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.574585 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.574593 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.574600 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.574609 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.574617 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.574625 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.574636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.574645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.574653 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.574669 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.574677 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:17:28.574684 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:17:28.574692 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:17:28.574699 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.574706 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.574713 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.574720 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.574727 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.574735 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.574742 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.574750 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.574757 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.574764 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.574771 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.574778 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.574785 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.574792 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.574799 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.574806 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:17:28.574814 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.574821 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.574828 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.574835 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.574842 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.574849 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.574855 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.574862 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.574870 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:17:28.574878 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.574886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:17:28.574894 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:17:28.574901 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:17:28.574909 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:17:28.574916 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:17:28.574923 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:17:28.574931 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:17:28.574937 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:17:28.574944 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:17:28.574951 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:17:28.574958 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.574966 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.574974 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:17:28.574980 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:17:28.574988 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:17:28.574995 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.575002 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:17:28.575009 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:17:28.575015 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:17:28.575022 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:17:28.575029 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:17:28.575036 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:17:28.575042 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:17:28.575049 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:17:28.575056 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:17:28.575063 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:17:28.575069 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:17:28.575076 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:17:28.575083 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:17:28.575090 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:17:28.575404 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:17:28.575415 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:17:28.575421 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:17:28.575426 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:17:28.575433 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:17:28.575437 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:17:28.575442 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:17:28.575452 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:17:28.575460 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:17:28.575503 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.575510 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:17:28.575524 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:17:28.575545 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:17:28.575552 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:17:28.575556 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:17:28.575560 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:17:28.575565 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:17:28.575576 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:17:28.575583 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:17:28.575588 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:17:28.575598 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.575607 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:17:28.575612 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:17:28.575635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.575644 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:17:28.575649 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.575682 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:17:28.575687 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:17:28.575692 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:17:28.575696 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:17:28.575700 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:17:28.575703 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:17:28.575708 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:17:28.575712 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:17:28.575718 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:17:28.575728 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:17:28.575734 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:17:28.575738 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:17:28.575744 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.575750 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:17:28.575754 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:17:28.575778 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:17:28.575784 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.575788 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.575794 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.575798 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:17:28.575809 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:17:28.575817 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:17:28.575821 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:17:28.575826 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:17:28.575832 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205608" 2019-02-19 20:17:28.575839 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:17:28.575843 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:17:28.575848 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:17:28.575854 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:17:28.575859 wsdl: in serializeType: returning: 205608 2019-02-19 20:17:28.575865 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:17:28.575872 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:17:28.575876 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:17:28.575880 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:17:28.575885 wsdl: in serializeType: returning: 205608 2019-02-19 20:17:28.575890 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205608 2019-02-19 20:17:28.575908 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205608 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:17:28.575913 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:17:28.575918 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8406"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:17:28.575932 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:17:28.575937 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205608 2019-02-19 20:17:28.575946 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:17:28.576017 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:17:28.575958 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:17:28.575969 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:17:28.575974 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:17:28.575978 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:17:28.575982 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:17:28.575989 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:17:28.575998 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:17:28.576006 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:17:28.576011 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:17:28.576023 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:17:28.576032 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:17:28.576039 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:17:28.583760 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:17:28.583779 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:17:28.583790 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:17:28.583796 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:17:28.583801 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:17:28.583807 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:17:28.583811 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:17:28.583815 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:17:28.583820 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:17:28.583855 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:17:28.759388 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:17:28.759429 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:17:28.759441 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:17:28.759450 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:17:28.759460 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:17:28.759471 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:17:28.759483 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:17:28.759493 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:17:28.759503 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:17:28.759514 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:17:10 GMT 2019-02-19 20:17:28.759525 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:17:28.759535 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:17:28.759545 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:17:28.759562 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:17:28.759603 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:17:28.759631 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:17:28.759647 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:17:28.759656 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:17:28.759664 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:17:28.759725 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:17:28.759744 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:17:28.759753 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:17:28.759787 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:17:28.759799 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:17:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:17:28.759846 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:17:28.759861 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:17:28.759890 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:17:28.759902 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:17:28.760036 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:17:28.760207 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:17:28.760218 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:17:28.760232 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:17:28.760250 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:17:28.760289 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:17:28.760395 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:17:28.760438 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:17:28.760459 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:17:28.760472 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:17:28.760480 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:17:28.760488 nusoap_client: detail =