Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 108.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700051 Model turbiny: R2S (KP35+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VOLKSWAGEN
 Silnik:
JR T3815
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:29:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:29:46.781689 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:29:46.781744 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:29:46.781768 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:29:46.781785 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:29:46.781796 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:29:46.781805 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:29:46.781820 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:29:46.781828 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:29:46.781835 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:29:46.781845 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:29:46.781854 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:29:46.781865 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:29:46.781871 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:29:46.781876 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:29:46.781881 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:29:46.781885 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:29:46.781896 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:29:46.781912 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:29:46.781920 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:29:46.781926 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:29:46.781932 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:29:46.781941 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:29:46.781949 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:29:46.789816 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:29:46.789832 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:29:46.789843 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:29:46.789850 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:29:46.789855 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:29:46.789860 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:29:46.789864 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:29:46.789900 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:29:46.808325 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:29:46.808348 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:29:46.808359 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:29:46.808368 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:29:46.808377 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:29:46.808385 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:29:46.808394 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:29:46.808403 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:29:46.808425 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:29:46.808434 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:29:41 GMT 2019-04-23 06:29:46.808444 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:29:46.808452 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:29:46.808462 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:29:46.808476 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:29:46.808513 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:29:46.808540 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-23 06:29:46.816095 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:29:46.816174 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:29:46.823642 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:29:46.823768 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:29:46.823811 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:29:46.823829 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-23 06:29:46.823864 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:29:46.831625 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:29:46.831666 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:29:46.831699 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:29:46.831714 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:29:46.831760 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:29:46.831788 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:29:46.831819 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:29:46.831833 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:29:46.831883 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:29:46.831917 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:29:46.839256 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:29:46.839530 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:29:46.839582 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:29:46.839633 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-23 06:29:46.839653 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:29:46.839688 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:29:46.839705 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:29:46.839751 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:29:46.839793 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:29:46.839823 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-23 06:29:46.839845 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:29:46.839966 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-23 06:29:46.839980 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:29:46.839986 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:29:46.840089 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:29:46.840136 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:29:46.840154 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:29:46.840161 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:29:46.840181 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:29:46.840187 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:29:46.840370 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:29:46.840388 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:29:46.840450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840460 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:29:46.840483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840515 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.840525 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840539 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:29:46.840562 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.840569 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840580 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:29:46.840595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.840640 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.840657 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840663 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.840682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840711 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.840718 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840734 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:29:46.840759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.840795 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:29:46.840819 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:29:46.840852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840889 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.840899 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840911 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:29:46.840932 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.840939 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840949 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:29:46.840967 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.840974 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.840984 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:29:46.840997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.841033 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.841049 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:29:46.841073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841099 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.841106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841116 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:29:46.841130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.841156 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:29:46.841171 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841178 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:29:46.841193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841217 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.841224 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841234 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:29:46.841253 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.841259 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841269 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:29:46.841287 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.841294 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841304 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:29:46.841322 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.841329 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841339 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:29:46.841352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.841392 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.841407 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841422 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.841439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841464 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841470 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841512 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:29:46.841533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:29:46.841550 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841562 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:29:46.841573 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:29:46.841585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:29:46.841610 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:29:46.841626 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841632 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:29:46.841646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841672 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.841679 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841689 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:29:46.841702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.841728 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.841743 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841749 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.841764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841790 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.841799 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841817 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:29:46.841844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.841887 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:29:46.841904 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841910 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:29:46.841927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.841981 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.841999 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:29:46.842025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.842072 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.842100 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842108 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.842128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842171 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.842180 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842194 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:29:46.842215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.842243 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:29:46.842260 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842266 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:29:46.842281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842306 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.842313 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842324 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:29:46.842342 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.842349 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842359 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:29:46.842372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.842402 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:29:46.842434 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842443 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.842459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842485 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.842492 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842503 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:29:46.842516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.842542 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:29:46.842557 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842563 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:29:46.842577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842602 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.842610 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842619 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:29:46.842639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.842646 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842660 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:29:46.842674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.842704 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:29:46.842719 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842726 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.842740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842765 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.842773 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842783 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:29:46.842796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.842821 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:29:46.842836 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842842 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:29:46.842855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842880 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.842887 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842897 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:29:46.842910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.842935 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:29:46.842950 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842957 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.842970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.842995 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.843002 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843012 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:29:46.843025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.843050 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:29:46.843065 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843071 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:29:46.843084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843109 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.843116 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843126 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:29:46.843139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.843164 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.843179 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843185 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.843199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843223 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.843230 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843240 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:29:46.843253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.843278 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:29:46.843293 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843299 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:29:46.843313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843337 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.843344 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843354 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:29:46.843367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.843394 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.843428 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843441 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.843467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843496 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.843503 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843514 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:29:46.843527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.843553 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:29:46.843568 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843574 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:29:46.843588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843613 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.843620 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843629 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:29:46.843643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.843667 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.843682 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843690 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.843704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843729 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.843736 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843746 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:29:46.843759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.843785 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:29:46.843800 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843807 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:29:46.843820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843845 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.843852 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843862 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:29:46.843880 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.843887 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843897 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:29:46.843910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.843940 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.843955 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.843962 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.843976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844001 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.844008 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844018 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:29:46.844031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.844056 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:29:46.844071 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844077 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:29:46.844091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844116 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.844123 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844133 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:29:46.844146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.844171 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.844187 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844193 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.844207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844232 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.844239 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844249 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:29:46.844262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.844287 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:29:46.844302 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844308 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:29:46.844322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844348 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:29:46.844355 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844365 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:29:46.844378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.844403 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.844425 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844432 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.844446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844469 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844476 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844516 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:29:46.844538 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:29:46.844555 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844566 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:29:46.844576 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:29:46.844589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:29:46.844612 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:29:46.844628 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844634 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:29:46.844647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844674 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:29:46.844682 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844692 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:29:46.844705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.844731 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.844746 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844752 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.844766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844789 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844796 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844833 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:29:46.844854 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:29:46.844870 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844881 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:29:46.844891 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:29:46.844903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:29:46.844927 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:29:46.844942 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844949 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:29:46.844963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.844988 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.844995 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845005 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:29:46.845023 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.845030 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845040 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:29:46.845059 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.845066 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845076 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:29:46.845094 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.845100 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845110 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:29:46.845128 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.845135 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845145 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:29:46.845162 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.845169 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845179 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:29:46.845196 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.845203 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845212 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:29:46.845225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.845275 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.845291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845298 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.845312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845336 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.845344 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:29:46.845367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.845392 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:29:46.845407 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845418 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:29:46.845433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845458 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.845465 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845476 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:29:46.845494 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.845501 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845511 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:29:46.845528 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.845535 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845545 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:29:46.845558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.845591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.845606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845612 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.845626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845651 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.845659 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845669 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:29:46.845682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.845709 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:29:46.845724 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845730 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:29:46.845743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845768 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.845775 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845785 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:29:46.845798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.845823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.845838 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845844 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.845858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845883 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.845890 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845901 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:29:46.845914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.845939 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:29:46.845954 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845960 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:29:46.845974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.845999 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.846006 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846016 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:29:46.846034 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.846041 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846051 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:29:46.846070 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.846077 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846087 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:29:46.846100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.846133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.846148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846154 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.846168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846193 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.846201 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846211 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:29:46.846224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.846249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:29:46.846264 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846270 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:29:46.846284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846309 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.846316 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846326 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:29:46.846357 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.846370 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846389 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:29:46.846423 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.846431 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846441 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:29:46.846460 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.846467 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846477 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:29:46.846495 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.846502 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846512 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:29:46.846525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.846568 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.846593 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846605 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.846632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846666 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.846674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846684 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:29:46.846698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.846714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.846724 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:29:46.846738 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.846768 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.846775 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.846785 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.846799 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.846816 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.846830 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.846855 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.846862 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.846872 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:29:46.846890 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.846897 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.846907 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:29:46.846925 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.846932 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.846942 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:29:46.846960 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.846967 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.846977 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:29:46.846995 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.847002 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847011 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:29:46.847029 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:29:46.847037 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847047 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:29:46.847065 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.847072 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847081 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.847099 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.847106 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847116 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:29:46.847133 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.847140 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847150 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:29:46.847168 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.847175 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847185 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:29:46.847198 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.847268 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.847275 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:29:46.847290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.847315 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.847322 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.847332 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:29:46.847351 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.847358 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.847367 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:29:46.847385 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.847391 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.847401 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:29:46.847425 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.847433 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.847443 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:29:46.847456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.847483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.847494 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.847516 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.847530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.847556 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847563 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.847573 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:29:46.847586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.847601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.847611 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:29:46.847625 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847652 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847659 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847669 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847682 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847698 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.847712 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847738 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.847745 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847755 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:29:46.847773 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.847779 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847790 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:29:46.847808 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.847815 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847825 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:29:46.847843 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.847850 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847859 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:29:46.847877 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.847884 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847893 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:29:46.847911 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.847917 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847927 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:29:46.847945 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.847951 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847961 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:29:46.847978 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.847985 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.847994 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:29:46.848012 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.848018 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.848028 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:29:46.848046 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.848053 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.848062 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:29:46.848080 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.848087 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.848097 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:29:46.848110 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.848164 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.848182 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.848189 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:29:46.848203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.848228 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.848235 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.848245 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:29:46.848263 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.848270 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.848280 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:29:46.848297 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.848304 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.848314 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:29:46.848331 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:29:46.848338 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.848348 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.848361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.848388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.848398 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.848426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.848440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.848466 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848473 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.848483 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:29:46.848496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.848511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.848521 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:29:46.848535 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848564 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848571 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848581 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848594 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.848624 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848650 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.848657 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848667 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:29:46.848685 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.848692 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848702 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:29:46.848724 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.848732 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848742 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:29:46.848760 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.848766 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848776 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:29:46.848794 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.848801 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848811 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:29:46.848829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.848836 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848845 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:29:46.848863 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.848870 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:29:46.848897 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.848906 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848915 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:29:46.848933 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.848940 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848950 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:29:46.848968 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.848975 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.848985 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:29:46.849003 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.849010 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.849020 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:29:46.849038 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.849044 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.849054 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:29:46.849067 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.849127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.849144 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849172 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849179 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849189 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849202 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.849233 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849259 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.849266 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849276 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:29:46.849294 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.849301 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849311 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:29:46.849329 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.849336 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849346 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:29:46.849363 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.849370 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849380 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:29:46.849398 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.849406 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849422 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:29:46.849441 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.849448 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849458 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:29:46.849475 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.849482 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849492 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:29:46.849510 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.849517 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849527 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:29:46.849545 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.849552 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849562 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:29:46.849580 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.849586 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849596 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:29:46.849614 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.849620 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849630 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:29:46.849648 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.849655 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849664 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:29:46.849682 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.849689 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849702 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:29:46.849736 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.849749 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849768 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:29:46.849784 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.849851 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.849872 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.849880 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:29:46.849902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.849929 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.849936 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.849946 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:29:46.849959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.849975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.849985 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.850000 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850007 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.850021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850046 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.850053 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850063 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:29:46.850076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.850102 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:29:46.850117 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850123 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:29:46.850141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850167 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.850174 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850184 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:29:46.850202 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.850209 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850219 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:29:46.850236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.850243 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850253 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:29:46.850273 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:29:46.850284 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850303 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:29:46.850330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.850378 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:29:46.850395 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850401 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.850426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850454 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:29:46.850461 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850471 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:29:46.850485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.850500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.850510 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:29:46.850524 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:29:46.850552 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850559 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:29:46.850569 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850582 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:29:46.850598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.850612 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850637 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.850645 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850654 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:29:46.850673 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.850680 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850690 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:29:46.850707 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.850714 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850729 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:29:46.850747 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:29:46.850755 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850765 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:29:46.850782 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.850789 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850799 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:29:46.850816 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.850824 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850833 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:29:46.850851 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.850858 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850868 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:29:46.850885 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.850892 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850902 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:29:46.850920 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.850927 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850937 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:29:46.850954 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.850961 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.850971 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:29:46.850984 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:29:46.851034 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.851051 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851058 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:29:46.851076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851102 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.851109 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851119 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:29:46.851132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.851158 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.851173 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851179 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.851197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851223 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:29:46.851230 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851240 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:29:46.851253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.851278 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:29:46.851292 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:29:46.851319 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:29:46.851326 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:29:46.851336 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:29:46.851353 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:29:46.851360 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:29:46.851370 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:29:46.851388 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:29:46.851395 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:29:46.851404 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:29:46.851423 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:29:46.851449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.851465 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851471 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:29:46.851491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851518 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.851525 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851535 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:29:46.851554 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.851561 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851570 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:29:46.851588 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.851595 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851605 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:29:46.851618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.851651 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.851666 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851673 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.851687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851712 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.851719 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851729 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:29:46.851742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.851757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.851767 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:29:46.851781 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.851813 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.851820 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.851831 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.851844 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.851860 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.851874 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.851899 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.851907 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.851917 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:29:46.851935 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.851942 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.851952 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:29:46.851969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.851976 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.851986 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:29:46.852004 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.852011 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.852020 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:29:46.852038 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.852044 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.852054 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:29:46.852071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.852078 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.852092 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:29:46.852110 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.852118 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.852128 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:29:46.852156 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.852165 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.852176 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:29:46.852195 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.852202 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.852212 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:29:46.852225 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.852272 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.852290 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852297 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:29:46.852316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852341 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.852348 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852358 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:29:46.852378 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.852385 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852395 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:29:46.852419 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.852426 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852436 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:29:46.852455 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.852462 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852471 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:29:46.852489 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.852496 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852506 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:29:46.852519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.852561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.852577 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852583 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.852602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852626 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852632 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852671 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:29:46.852692 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:29:46.852709 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852720 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:29:46.852730 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:29:46.852742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:29:46.852766 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:29:46.852781 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852788 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:29:46.852802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852826 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.852833 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852847 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:29:46.852870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.852906 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.852926 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.852937 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.852965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.853002 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:29:46.853012 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.853024 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:29:46.853038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.853054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.853064 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:29:46.853080 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.853086 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:29:46.853100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.853125 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.853132 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.853142 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:29:46.853155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.853170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.853180 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.853196 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.853202 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.853221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.853246 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853254 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.853264 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:29:46.853277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.853292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.853302 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:29:46.853316 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853344 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853352 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853362 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.853405 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853441 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.853455 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853474 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:29:46.853508 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.853517 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853529 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:29:46.853548 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.853555 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853570 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:29:46.853588 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.853595 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853605 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:29:46.853623 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.853630 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853640 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:29:46.853658 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:29:46.853664 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853674 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:29:46.853692 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:29:46.853699 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853709 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:29:46.853726 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:29:46.853733 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853743 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:29:46.853761 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:29:46.853768 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853778 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:29:46.853796 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.853802 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853812 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:29:46.853830 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.853837 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853847 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:29:46.853867 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.853878 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853895 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:29:46.853928 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.853940 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.853957 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:29:46.853982 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.854072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.854103 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854111 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:29:46.854143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854174 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.854181 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854192 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:29:46.854205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.854231 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.854247 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854253 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.854267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854292 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.854299 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854309 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:29:46.854322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.854347 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:29:46.854362 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854369 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:29:46.854382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854413 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.854422 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854432 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:29:46.854451 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.854458 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854472 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:29:46.854490 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.854497 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854507 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:29:46.854525 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.854532 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854542 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:29:46.854555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.854592 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854608 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854614 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.854629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854654 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854662 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854672 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:29:46.854685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.854700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.854711 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:29:46.854724 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854757 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854765 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854775 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854788 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.854820 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854845 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.854852 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:29:46.854880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.854887 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:29:46.854915 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.854922 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854932 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:29:46.854950 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.854957 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.854967 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:29:46.854984 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.854992 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.855001 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:29:46.855019 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.855026 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.855036 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:29:46.855054 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:29:46.855061 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.855075 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:29:46.855088 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.855126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.855144 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855150 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:29:46.855164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855189 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.855196 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855206 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:29:46.855224 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.855231 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855241 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:29:46.855258 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.855265 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855279 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:29:46.855297 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.855304 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855313 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:29:46.855331 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.855338 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855347 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:29:46.855365 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.855372 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855382 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:29:46.855399 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.855406 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855421 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:29:46.855440 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.855447 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855457 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:29:46.855470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.855522 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.855538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855545 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:29:46.855565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855590 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:29:46.855598 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855607 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:29:46.855621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.855646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:29:46.855663 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:29:46.855670 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:29:46.855681 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:29:46.855697 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855703 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:29:46.855717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855741 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:29:46.855761 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:29:46.855778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.855789 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:29:46.855799 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:29:46.855816 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.855822 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:29:46.855840 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:29:46.855858 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:29:46.855866 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:29:46.855876 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:29:46.855893 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.855900 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:29:46.855910 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.855928 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.855935 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:29:46.855944 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.855961 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.855968 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:29:46.855978 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.855996 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.856003 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:29:46.856012 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.856030 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:29:46.856036 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:29:46.856046 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:29:46.856063 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:29:46.856069 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:29:46.856079 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:29:46.856096 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.856103 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:29:46.856113 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.856130 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:29:46.856137 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:29:46.856147 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:29:46.856164 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.856170 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:29:46.856180 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.856197 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.856204 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:29:46.856217 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.856234 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:29:46.856240 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:29:46.856250 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:29:46.856264 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:29:46.856301 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.856332 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:29:46.856360 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.856387 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:29:46.856420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.856448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:29:46.856475 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.856502 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:29:46.856530 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.856556 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:29:46.856583 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:29:46.856610 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:29:46.856637 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:29:46.856664 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:29:46.856705 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:29:46.856733 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:29:46.856761 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.856787 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:29:46.856814 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.856840 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:29:46.856867 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.856893 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:29:46.856921 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.856947 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:29:46.857140 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.857168 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:29:46.857195 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.857221 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:29:46.857248 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.857276 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:29:46.857302 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.857330 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:29:46.857357 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.857383 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:29:46.857415 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.857445 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:29:46.857472 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.857500 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:29:46.857528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.857555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:29:46.857581 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.857608 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:29:46.857634 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.857661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:29:46.857688 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.857714 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:29:46.857741 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:29:46.857767 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:29:46.857794 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.857821 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:29:46.857852 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.857879 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:29:46.857906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.857933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:29:46.857960 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.857987 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:29:46.858013 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.858040 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:29:46.858067 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.858095 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:29:46.858122 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.858148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:29:46.858175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.858203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:29:46.858231 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858249 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858276 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:29:46.858302 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858319 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858336 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858363 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:29:46.858389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858473 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:29:46.858499 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858526 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.858557 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858584 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.858610 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858628 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858655 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.858681 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858698 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858725 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.858753 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858779 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.858805 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858832 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:29:46.858859 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858885 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.858912 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858938 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.858965 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.858982 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859009 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:29:46.859035 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859062 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.859089 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859115 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:29:46.859142 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859168 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:29:46.859194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859212 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859247 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859281 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859303 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859331 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.859357 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859375 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859392 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859423 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.859450 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859477 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.859503 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859521 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859538 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859564 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.859590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.859712 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859730 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859747 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859764 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.859817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859834 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859851 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859868 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859895 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.859926 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859953 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.859980 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.859998 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860015 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860032 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860059 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:29:46.860086 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860112 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:29:46.860138 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860155 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860172 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860199 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.860225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:29:46.860347 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860373 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:29:46.860399 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860431 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.860458 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860485 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.860512 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860529 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860546 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860590 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.860622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:29:46.860798 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860815 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860842 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:29:46.860868 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860885 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860902 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860928 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:29:46.860955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.860989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:29:46.861059 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861085 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.861111 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861138 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.861164 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861181 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861207 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.861233 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861255 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861282 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.861309 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861335 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.861362 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861388 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:29:46.861419 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861446 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.861473 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861499 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:29:46.861525 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861543 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861569 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:29:46.861595 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861621 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.861647 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861674 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:29:46.861701 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861727 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:29:46.861753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861771 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861788 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861805 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861857 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.861910 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861928 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861945 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.861975 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.862001 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862029 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.862055 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862073 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862090 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862116 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.862142 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:29:46.862263 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862281 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862298 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862341 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.862367 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862385 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862451 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.862478 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862505 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:29:46.862532 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862549 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862567 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862589 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862615 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:29:46.862641 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862668 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:29:46.862695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862730 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862756 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.862783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:29:46.862905 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862931 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:29:46.862958 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.862984 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:29:46.863010 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863037 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:29:46.863063 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863080 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863114 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.863168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:29:46.863319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:29:46.863345 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.863403 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.863461 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.863511 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.863559 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.863608 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:29:46.863656 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:29:46.863705 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:29:46.863770 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.863818 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.863867 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.863916 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.863964 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.864012 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.864061 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.864122 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.864173 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.864221 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.864271 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.864320 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.864385 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.864448 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.864505 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.864553 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:29:46.864601 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.864649 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.864696 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.864746 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.864796 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.864864 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.864912 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.864961 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.865041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.865112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.865176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.865227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.865274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.865323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:29:46.865391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:29:46.865450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:29:46.865499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.865735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.865785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.865832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.865880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.865929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.865978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.866026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.866075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.866124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.866173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.866222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.866286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.866394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.866486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.866552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:29:46.866601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.866649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.866697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.866750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.866838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.866895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.866978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.867068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.867168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.867249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.867330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.867424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.867515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.867568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:29:46.867623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:29:46.867728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:29:46.867810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.867889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.867981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.868049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.868099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.868172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.868264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.868346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.868436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.868535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.868590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.868651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.868750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.868841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.868931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.869022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:29:46.869084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.869138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.869222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.869312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.869377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.869441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.869490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.869543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.869600 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:29:46.869629 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.869691 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.869747 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.869802 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.869861 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.869916 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:29:46.869970 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:29:46.870024 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:29:46.870079 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.870133 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.870188 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.870243 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.870304 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.870360 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.870419 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.870476 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.870531 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.870585 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.870641 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.870695 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.870750 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.870803 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.870857 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.870911 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:29:46.870965 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.871020 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.871105 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.871161 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.871215 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.871269 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.871328 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.871382 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.871451 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:29:46.871476 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.871531 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.871586 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.871641 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.871696 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.871750 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:29:46.871804 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:29:46.871859 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:29:46.871914 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.871969 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.872023 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.872273 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.872336 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.872391 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.872453 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.872512 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.872567 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.872623 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.872677 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.872732 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.872787 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.872842 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.872896 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.872951 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:29:46.873005 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.873061 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.873114 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.873169 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.873224 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.873278 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.873338 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.873393 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.873460 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:29:46.873484 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.873534 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.873584 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.873633 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.873687 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.873736 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:29:46.873785 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:29:46.873834 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:29:46.873883 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.873931 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.873980 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.874029 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.874078 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.874127 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.874176 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.874225 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.874273 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.874329 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.874378 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.874433 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.874482 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.874530 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.874580 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.874629 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:29:46.874677 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.874734 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.874783 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.874831 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.874879 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.874928 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.874976 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.875030 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.875086 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:29:46.875108 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.875159 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.875210 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.875261 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.875316 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.875368 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:29:46.875424 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:29:46.875476 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:29:46.875527 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.875578 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.875629 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.875680 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.875731 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.875782 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.875837 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.875888 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.875939 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.875991 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.876042 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.876093 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.876144 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.876194 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.876245 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.876301 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:29:46.876352 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.876403 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.876472 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.876525 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.876577 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.876628 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.876678 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.876729 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.876783 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:29:46.876801 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:29:46.876831 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:29:46.876859 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:29:46.876886 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:29:46.876912 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:29:46.876934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.876949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.876959 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.876968 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.876977 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.876986 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:29:46.876995 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:29:46.877004 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:29:46.877011 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.877020 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.877028 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.877037 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.877045 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877054 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.877068 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.877076 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.877084 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.877093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877101 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877109 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.877117 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.877125 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.877132 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.877140 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:29:46.877148 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.877155 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.877162 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.877170 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.877178 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.877185 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.877193 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.877201 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.877209 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.877218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.877226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.877235 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.877243 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.877251 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:29:46.877260 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:29:46.877268 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:29:46.877275 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.877283 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.877297 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.877306 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.877314 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877322 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.877330 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.877338 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.877345 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.877353 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877361 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877368 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.877376 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.877383 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.877390 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.877398 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:29:46.877406 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.877418 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.877426 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.877434 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.877441 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.877449 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.877457 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.877464 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.877472 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.877485 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.877493 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.877501 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.877508 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.877515 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:29:46.877522 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:29:46.877529 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:29:46.877535 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.877542 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.877549 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.877556 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.877563 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877570 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.877576 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.877583 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.877590 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.877597 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877609 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877622 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.877635 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.877644 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.877651 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.877659 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:29:46.877668 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.877680 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.877693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.877703 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.877711 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.877718 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.877725 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.877736 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.877749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:29:46.877758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.877765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:29:46.877772 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:29:46.877779 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:29:46.877787 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:29:46.877794 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:29:46.877801 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:29:46.877808 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:29:46.877814 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:29:46.877821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:29:46.877828 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:29:46.877835 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877857 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.877864 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:29:46.877871 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:29:46.877878 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:29:46.877885 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877892 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:29:46.877899 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:29:46.877906 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:29:46.878113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:29:46.878121 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:29:46.878128 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:29:46.878135 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:29:46.878142 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:29:46.878149 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:29:46.878155 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:29:46.878162 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:29:46.878168 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:29:46.878175 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:29:46.878182 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:29:46.878490 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:29:46.878503 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:29:46.878508 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:29:46.878513 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:29:46.878520 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:29:46.878525 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:29:46.878529 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:29:46.878538 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:29:46.878548 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:29:46.878588 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.878596 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:29:46.878610 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:29:46.878632 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:29:46.878639 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:29:46.878644 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:29:46.878648 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:29:46.878654 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:29:46.878665 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:29:46.878672 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:29:46.878676 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:29:46.878689 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.878698 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:29:46.878703 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:29:46.878727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.878736 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:29:46.878741 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.878764 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:29:46.878770 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:29:46.878775 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:29:46.878779 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:29:46.878783 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:29:46.878787 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:29:46.878792 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:29:46.878797 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:29:46.878804 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205608" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:29:46.878814 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:29:46.878821 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:29:46.878825 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:29:46.878832 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.878837 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:29:46.878842 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:29:46.878866 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:29:46.878872 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.878877 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.878884 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.878888 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:29:46.878900 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:29:46.878907 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:29:46.878912 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:29:46.878917 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:29:46.878923 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205608" 2019-04-23 06:29:46.878931 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:29:46.878937 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:29:46.878946 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:29:46.878956 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:29:46.878965 wsdl: in serializeType: returning: 205608 2019-04-23 06:29:46.878975 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:29:46.878989 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:29:46.878997 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:29:46.879004 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:29:46.879014 wsdl: in serializeType: returning: 205608 2019-04-23 06:29:46.879022 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205608 2019-04-23 06:29:46.879054 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205608 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:29:46.879063 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:29:46.879075 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9686"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:29:46.879094 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:29:46.879100 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205608 2019-04-23 06:29:46.879111 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:29:46.879216 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:29:46.879126 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:29:46.879145 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:29:46.879155 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:29:46.879161 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:29:46.879166 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:29:46.879173 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:29:46.879184 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:29:46.879197 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:29:46.879207 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:29:46.879223 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:29:46.879233 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:29:46.879241 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:29:46.887046 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:29:46.887078 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:29:46.887094 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:29:46.887105 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:29:46.887112 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:29:46.887117 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:29:46.887122 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:29:46.887127 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:29:46.887132 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:29:46.887159 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:29:46.897069 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:29:46.897116 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:29:46.897129 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:29:46.897139 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:29:46.897150 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:29:46.897160 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:29:46.897172 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:29:46.897182 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:29:46.897193 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:29:46.897203 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:29:41 GMT 2019-04-23 06:29:46.897215 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:29:46.897225 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:29:46.897236 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:29:46.897253 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:29:46.897295 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:29:46.897323 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:29:46.897338 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:29:46.897348 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:29:46.897357 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:29:46.897415 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:29:46.897434 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:29:46.897444 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:29:46.897482 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:29:46.897495 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:29:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:29:46.897541 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:29:46.897556 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:29:46.897587 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:29:46.897598 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:29:46.897745 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:29:46.897920 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:29:46.897932 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:29:46.897946 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:29:46.897963 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:29:46.898005 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:29:46.898106 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:29:46.898148 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:29:46.898174 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:29:46.898187 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:29:46.898196 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:29:46.898205 nusoap_client: detail =