Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 108.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700020R2S K03  Model turbiny: R2S (K03+B2)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1597
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:31:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:31:21.478287 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:31:21.478336 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:31:21.478353 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:31:21.478370 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:31:21.478379 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:31:21.478387 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:31:21.478415 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:31:21.478430 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:31:21.478437 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:31:21.478447 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:31:21.478456 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:31:21.478470 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:31:21.478477 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:31:21.478481 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:31:21.478485 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:31:21.478490 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:31:21.478501 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:31:21.478516 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:31:21.478527 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:31:21.478534 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:31:21.478540 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:31:21.478549 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:31:21.478558 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:31:21.485927 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:31:21.485944 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:31:21.485955 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:31:21.485961 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:31:21.485967 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:31:21.485971 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:31:21.485976 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:31:21.486006 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:31:21.503069 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:31:21.503114 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:31:21.503122 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:31:21.503129 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:31:21.503134 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:31:21.503140 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:31:21.503146 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:31:21.503152 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:31:21.503159 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:31:21.503165 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:31:19 GMT 2019-02-20 06:31:21.503171 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:31:21.503177 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:31:21.503183 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:31:21.503195 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:31:21.503227 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:31:21.510430 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:31:21.510846 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:31:21.517734 soap_transport_http: read buffer of 4912 bytes 2019-02-20 06:31:21.517793 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:21.518116 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:21.518147 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:31:21.518688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:21.524980 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:21.525380 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:21.525950 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:31:21.526423 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:21.526651 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:21.526679 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:31:21.527240 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:31:21.527585 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:21.527606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:21.532177 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:21.532608 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:21.533187 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:21.533811 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:31:21.534267 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:21.534902 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:31:21.535236 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:31:21.535718 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:21.535733 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:21.536187 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:31:21.536556 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:21.539109 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-20 06:31:21.539125 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:31:21.539131 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:31:21.539239 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:31:21.539305 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:31:21.539322 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:31:21.539330 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:31:21.539352 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:31:21.539358 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:31:21.539547 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:31:21.539563 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:31:21.539617 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.539631 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:31:21.539654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.539687 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.539710 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.539727 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:31:21.539753 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.539761 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.539772 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:31:21.539788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.539818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.539829 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.539847 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.539854 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.539876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.539905 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.539912 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.539923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:31:21.539936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.539953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.539966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:31:21.539981 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.539992 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:31:21.540008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540034 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.540041 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540051 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:31:21.540069 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.540076 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540089 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:31:21.540107 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.540118 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540128 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:31:21.540141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.540174 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.540190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540196 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:31:21.540214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540244 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.540251 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:31:21.540282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.540308 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:31:21.540325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540332 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:31:21.540347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540376 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.540384 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540407 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:31:21.540426 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.540433 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540446 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:31:21.540464 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.540471 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540486 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:31:21.540505 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.540512 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540523 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:21.540537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.540579 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.540600 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.540623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540647 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540654 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:21.540738 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:21.540754 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540765 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:31:21.540775 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:31:21.540787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:31:21.540814 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:31:21.540829 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540839 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:31:21.540855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540879 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.540886 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540896 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:31:21.540908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.540936 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.540951 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.540961 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.540977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541001 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.541009 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541018 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:31:21.541031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.541059 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:31:21.541074 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541085 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:31:21.541099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541124 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.541131 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541140 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:21.541153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.541180 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.541195 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541205 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.541220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541245 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.541252 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541261 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:31:21.541279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.541307 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:31:21.541326 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541333 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:31:21.541347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541372 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.541379 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541388 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:31:21.541405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.541415 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541425 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:21.541437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.541470 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:31:21.541485 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541492 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.541506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541532 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.541539 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541549 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:31:21.541566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.541591 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:31:21.541606 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541612 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:31:21.541625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541652 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.541659 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541669 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:31:21.541693 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.541700 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541710 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:21.541723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.541751 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:31:21.541766 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541774 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.541793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541823 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.541830 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541840 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:31:21.541853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.541877 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:31:21.541894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541901 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:31:21.541915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541939 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.541946 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541955 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:21.541968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.541982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.541992 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:31:21.542006 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542012 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.542026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542050 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.542057 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542066 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:31:21.542079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.542102 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:31:21.542116 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542123 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:31:21.542136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542160 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.542166 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542176 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:21.542188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.542212 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.542234 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542240 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.542253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542282 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.542290 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542300 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:31:21.542312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.542337 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:31:21.542354 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542360 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:31:21.542374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542411 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.542422 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542433 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:31:21.542446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.542471 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.542486 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542492 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.542506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542531 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.542538 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542548 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:31:21.542561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.542586 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:31:21.542601 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542607 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:31:21.542622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542646 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.542653 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542663 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:31:21.542676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.542713 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.542728 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542734 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.542747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542784 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.542791 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542801 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:31:21.542814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.542839 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:31:21.542853 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542859 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:31:21.542873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542900 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.542908 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542918 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:31:21.542935 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.542942 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542952 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:31:21.542965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.542987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.542997 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.543012 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543019 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.543036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543062 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.543069 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543079 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:31:21.543092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.543117 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:31:21.543132 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543139 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:31:21.543152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543177 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.543184 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543194 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:21.543207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.543232 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.543247 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543253 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.543267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543299 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.543306 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543316 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:31:21.543329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.543354 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:21.543369 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543375 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:31:21.543390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543414 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:31:21.543421 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543431 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:31:21.543444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.543469 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.543484 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543490 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.543504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543527 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543534 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543575 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:21.543596 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:21.543613 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543625 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:31:21.543635 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:31:21.543647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:31:21.543672 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:31:21.543687 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543693 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:31:21.543708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543733 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:31:21.543740 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543751 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:31:21.543764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.543789 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.543803 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543810 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.543824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543847 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543854 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543891 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:21.543911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:21.543928 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543938 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:31:21.543948 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:31:21.543961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.543975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:31:21.543984 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:31:21.543999 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:31:21.544020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544045 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.544052 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544062 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:31:21.544081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.544088 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544140 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:31:21.544174 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.544185 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544203 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:31:21.544234 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.544245 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544261 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:31:21.544299 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.544311 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544329 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:31:21.544358 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.544370 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544388 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:31:21.544420 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.544431 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544448 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:21.544470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.544555 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.544580 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544589 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.544614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544655 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.544665 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:31:21.544703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.544744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:31:21.544767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544776 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:31:21.544798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544836 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.544847 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544862 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:31:21.544890 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.544901 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544916 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:21.544944 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.544954 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.544969 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:31:21.544990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.545044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.545066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545076 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.545097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545135 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.545146 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545161 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:31:21.545182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.545223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:31:21.545246 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545255 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:31:21.545284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545330 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.545341 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545356 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:21.545378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.545422 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.545450 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545460 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.545483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545522 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.545533 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545548 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:31:21.545569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.545609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:21.545632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:31:21.545663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545702 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.545713 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545728 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:31:21.545756 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.545766 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545781 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:21.545810 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.545820 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545835 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:31:21.545856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.545909 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.545932 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.545942 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.545964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546003 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.546013 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:31:21.546050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.546090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:21.546113 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546122 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:21.546144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546182 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.546193 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546208 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:31:21.546236 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.546246 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546261 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:31:21.546295 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.546306 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546322 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:31:21.546349 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.546360 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546375 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:31:21.546403 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.546452 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546473 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:31:21.546495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.546564 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.546588 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546599 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.546620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546660 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.546671 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546692 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:31:21.546713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.546739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.546755 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:21.546777 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.546822 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.546833 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.546849 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.546869 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.546896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.546917 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.546957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.546967 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.546983 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:21.547011 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.547021 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.547036 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:31:21.547072 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.547083 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.547098 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:31:21.547125 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.547135 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.547150 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:31:21.547177 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.547188 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.547203 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:31:21.547230 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:31:21.547240 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.547255 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:31:21.547290 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.547300 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.547316 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.547344 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.547355 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.547370 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:21.547398 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.547409 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.547425 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:31:21.547453 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.547463 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.547478 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:31:21.547499 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.547585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.547611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.547620 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:21.547644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.547683 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.547694 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.547709 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:31:21.547737 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.547748 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.547763 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:31:21.547790 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.547801 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.547816 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:31:21.547843 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.547853 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.547868 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:31:21.547889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.547933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.547950 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.547973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.547982 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.548004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.548043 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.548069 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:31:21.548090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.548114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.548130 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:21.548151 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548194 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548204 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548220 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548241 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.548295 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548336 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.548347 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548362 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:31:21.548390 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.548400 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548417 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:31:21.548445 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.548455 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548470 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:31:21.548498 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.548508 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548523 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:31:21.548551 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.548561 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548576 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:31:21.548603 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.548614 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548629 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:31:21.548657 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.548667 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548682 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:21.548709 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.548719 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548735 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:31:21.548762 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.548772 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548787 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:31:21.548814 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.548825 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548840 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:31:21.548867 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.548877 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.548892 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:31:21.548912 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.549004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.549030 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.549039 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:21.549061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.549100 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.549110 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.549126 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:31:21.549153 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.549164 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.549179 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:21.549206 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.549216 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.549231 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:31:21.549259 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:21.549269 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.549291 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.549312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.549356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.549372 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.549405 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.549430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.549469 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549480 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.549496 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:31:21.549517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.549541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.549557 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:21.549577 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549620 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549631 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549646 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549667 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.549714 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549753 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.549764 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549779 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:31:21.549807 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.549817 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549833 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:31:21.549864 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.549874 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549890 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:31:21.549917 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.549929 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549944 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:31:21.549971 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.549982 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.549997 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:31:21.550024 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.550035 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.550050 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:31:21.550077 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.550087 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.550102 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:21.550130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.550140 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.550156 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:31:21.550183 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.550193 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.550208 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:31:21.550236 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550246 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.550261 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:31:21.550295 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.550306 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.550321 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:31:21.550349 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.550359 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.550374 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:31:21.550395 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.550495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.550520 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550564 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550575 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550590 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550611 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.550658 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550697 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.550708 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550723 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:31:21.550750 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.550761 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550776 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:31:21.550804 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.550814 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550829 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:31:21.550857 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.550868 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550884 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:31:21.550911 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.550921 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550936 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:31:21.550964 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.550974 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.550989 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:31:21.551016 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.551026 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.551041 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:31:21.551068 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.551079 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.551094 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:31:21.551121 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.551132 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.551147 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:31:21.551174 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.551184 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.551200 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:31:21.551227 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.551237 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.551252 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:31:21.551286 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.551297 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.551312 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:31:21.551340 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.551350 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.551365 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:21.551393 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.551404 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.551420 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:31:21.551441 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.551552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.551579 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.551589 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:31:21.551621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.551662 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.551672 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.551687 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:31:21.551708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.551733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.551749 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.551772 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.551781 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.551802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.551842 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.551853 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.551868 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:31:21.551889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.551914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.551930 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:31:21.551952 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.551961 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:31:21.551987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.552026 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.552036 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.552052 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:21.552079 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.552089 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.552105 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:31:21.552131 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.552142 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.552157 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:31:21.552184 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:21.552194 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.552209 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:31:21.552229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.552279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.552297 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:31:21.552320 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.552330 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.552356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.552395 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:21.552407 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.552423 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:31:21.552444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.552468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.552484 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:31:21.552505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:21.552547 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:31:21.552557 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:21.552573 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:31:21.552594 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:21.552619 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.552641 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.552680 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.552691 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.552706 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:31:21.552733 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.552744 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.552759 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:31:21.552787 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.552797 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.552817 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:31:21.552845 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:31:21.552856 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.552872 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:31:21.552899 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.552909 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.552924 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:31:21.552951 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.552962 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.552977 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:31:21.553004 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.553014 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.553029 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:31:21.553056 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.553067 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.553082 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:31:21.553109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.553119 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.553134 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:31:21.553161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.553171 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.553186 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:21.553207 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:21.553297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.553324 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553334 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:31:21.553360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553400 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.553411 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553427 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:21.553444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.553470 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.553485 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553493 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.553507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553536 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:31:21.553544 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553554 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:31:21.553567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.553593 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:31:21.553607 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:31:21.553632 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:21.553639 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:31:21.553649 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:31:21.553666 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:31:21.553674 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:31:21.553683 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:31:21.553701 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:21.553708 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:31:21.553724 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:31:21.553737 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:31:21.553761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.553777 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553784 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:31:21.553802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553831 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.553838 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553849 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:21.553867 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.553874 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553883 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:31:21.553904 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.553911 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553921 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:31:21.553934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.553967 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.553982 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.553988 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.554002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554027 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554034 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554044 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:31:21.554057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.554082 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:31:21.554096 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554127 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554134 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554144 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.554188 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554214 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.554222 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554231 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:31:21.554249 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.554256 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554266 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:31:21.554289 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.554296 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554306 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:31:21.554324 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.554331 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554341 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:31:21.554358 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.554365 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554374 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:31:21.554392 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.554399 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554413 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:31:21.554431 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.554438 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554448 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:31:21.554465 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.554472 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554483 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:31:21.554500 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.554507 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554517 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:31:21.554530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.554576 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.554603 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554610 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:31:21.554628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554653 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.554661 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554671 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:31:21.554689 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.554696 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554705 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:31:21.554723 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.554730 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554739 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:31:21.554757 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.554764 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554773 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:31:21.554791 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.554798 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554808 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:31:21.554821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.554861 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.554876 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554882 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.554902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554926 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554933 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.554971 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:21.554992 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:21.555008 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555019 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:31:21.555029 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:31:21.555042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:31:21.555066 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:31:21.555081 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555087 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:31:21.555101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555125 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.555133 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555142 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:31:21.555156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.555180 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.555195 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555201 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.555219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555244 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:31:21.555252 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555261 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:31:21.555281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.555307 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:31:21.555322 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555329 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:31:21.555343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555367 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.555374 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555384 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:21.555397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.555422 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.555437 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555443 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.555461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555486 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555494 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555504 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:31:21.555517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.555532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.555542 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:31:21.555555 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555589 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555597 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555607 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555620 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.555650 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555676 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.555683 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555693 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:31:21.555711 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.555718 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555728 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:31:21.555745 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.555752 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555762 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:31:21.555779 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.555786 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555800 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:31:21.555818 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.555825 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555834 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:31:21.555852 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:31:21.555859 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555869 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:31:21.555886 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:31:21.555893 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555903 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:31:21.555920 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:31:21.555927 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555936 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:31:21.555954 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:21.555961 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.555970 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:31:21.555988 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.555994 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.556004 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:31:21.556021 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.556028 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.556038 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:31:21.556055 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.556062 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.556072 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:31:21.556089 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.556096 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.556105 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:31:21.556118 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.556178 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.556196 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556203 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:31:21.556222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556251 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.556258 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556268 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:31:21.556289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.556315 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.556330 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556336 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.556350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556374 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.556382 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556392 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:31:21.556405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.556430 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:31:21.556444 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556451 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:21.556464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556489 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.556496 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556506 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:31:21.556524 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.556531 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556545 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:31:21.556563 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.556570 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556579 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:31:21.556599 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.556606 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556616 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:31:21.556629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.556666 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.556681 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556688 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.556702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556727 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.556734 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556744 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:31:21.556757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.556776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.556787 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:21.556801 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.556828 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.556836 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.556846 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.556859 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.556879 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.556893 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.556919 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.556926 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.556936 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:21.556954 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.556961 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.556970 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:21.556988 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.556995 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.557004 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:31:21.557022 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.557029 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.557038 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:31:21.557056 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.557063 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.557072 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:21.557090 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.557097 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.557106 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:31:21.557124 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:31:21.557131 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.557140 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:31:21.557153 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.557195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.557213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557220 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:31:21.557234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557258 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.557265 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557283 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:31:21.557301 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.557308 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557318 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:31:21.557336 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.557343 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557353 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:31:21.557370 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.557377 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557386 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:31:21.557465 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.557475 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557487 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:31:21.557506 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.557513 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557523 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:31:21.557585 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.557594 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557606 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:31:21.557626 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.557632 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557642 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:31:21.557655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.557713 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.557729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557736 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:31:21.557751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557775 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:21.557783 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557792 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:31:21.557806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.557835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:31:21.557852 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:21.557859 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:31:21.557871 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:31:21.557887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557905 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:31:21.557919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.557943 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:21.557963 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:21.557980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.558000 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:31:21.558011 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:31:21.558029 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.558035 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:31:21.558187 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:31:21.558206 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:21.558213 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:31:21.558223 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:31:21.558240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.558247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:21.558257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.558279 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.558286 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:21.558297 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.558315 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.558322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:21.558332 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.558349 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.558356 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:31:21.558365 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.558382 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:21.558389 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:31:21.558399 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:21.558436 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:31:21.558445 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:31:21.558457 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:31:21.558475 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.558482 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:31:21.558491 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.558508 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:31:21.558515 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:31:21.558524 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:31:21.558541 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.558548 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:31:21.558558 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.558574 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.558581 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:21.558595 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.558611 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:21.558618 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:31:21.558628 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:31:21.558643 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:31:21.558679 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.558709 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:31:21.558736 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.558763 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:31:21.558789 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.558816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:31:21.558842 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.558869 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:31:21.558895 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.558921 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:31:21.558947 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:31:21.558975 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:31:21.559006 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:31:21.559033 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:31:21.559059 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:31:21.559085 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:31:21.559115 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.559142 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:31:21.559168 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.559194 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:31:21.559220 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.559246 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:31:21.559287 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.559321 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:31:21.559347 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.559379 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:21.559408 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.559435 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:31:21.559461 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.559487 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:31:21.559513 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.559540 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:31:21.559567 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.559593 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:31:21.559620 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.559647 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:21.559673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.559712 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:21.559738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.559763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:21.559788 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.559813 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:21.559837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.559862 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:21.559887 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.559913 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:31:21.559937 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:31:21.559962 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:31:21.559987 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.560012 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:31:21.560037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.560066 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:31:21.560091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.560116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:31:21.560143 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.560168 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:31:21.560192 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.560217 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:31:21.560243 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.560268 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:31:21.560300 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.560325 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:21.560364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.560392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:31:21.560419 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560437 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560463 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:21.560488 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560506 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560522 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560548 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:21.560574 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560591 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560607 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:21.560687 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560711 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.560735 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560761 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.560790 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560807 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560831 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.560856 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560872 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560897 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.560923 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560948 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.560973 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.560998 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:21.561023 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561048 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.561073 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561098 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.561123 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561139 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561164 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:21.561189 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561214 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.561238 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561263 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:21.561293 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561320 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:21.561358 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561426 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.561517 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561534 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561551 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561577 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.561602 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561629 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.561655 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561672 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561701 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561726 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.561750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.561866 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561883 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561899 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561915 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561940 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.561965 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561981 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.561997 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562014 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562038 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.562064 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562093 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.562118 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562135 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562152 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562168 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562194 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:21.562219 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562244 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:31:21.562269 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562291 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562308 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562333 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.562371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:21.562490 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562515 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:31:21.562541 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562567 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.562593 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562619 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.562656 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562673 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562689 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562705 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562731 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.562756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562818 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562882 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:31:21.562934 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562950 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.562974 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:21.562999 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563015 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563032 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563056 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:21.563081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563113 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:21.563179 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563203 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.563228 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563253 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.563288 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563306 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563331 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.563370 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563387 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563413 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.563445 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563471 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.563496 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563522 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:21.563548 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563574 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.563600 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563626 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:21.563663 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563680 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563705 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:21.563730 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563755 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.563779 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563804 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:21.563828 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563853 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:21.563877 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563894 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563910 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563942 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563957 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.563998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.564023 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564040 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564056 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564081 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.564110 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564136 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.564161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564177 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564194 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564218 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.564243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:21.564378 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564395 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564411 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564428 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564454 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.564480 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564497 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564513 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564530 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564556 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.564582 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564607 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:21.564633 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564651 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564668 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564685 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564710 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:21.564741 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564767 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:31:21.564793 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564810 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564826 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564858 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.564884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.564993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:21.565018 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565047 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:31:21.565071 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565096 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:21.565121 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565146 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:21.565171 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565187 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565203 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565219 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565244 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.565270 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565292 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:21.565435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:31:21.565475 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.565534 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.565584 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.565633 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.565680 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.565740 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:21.565786 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:31:21.565832 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:21.565893 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.565938 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.565984 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.566029 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.566074 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.566124 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.566173 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.566218 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.566267 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.566319 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.566381 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.566444 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.566493 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.566547 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.566602 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.566648 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:21.566707 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.566752 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.566796 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.566843 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.566904 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.566954 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.566999 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.567045 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.567098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.567143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.567189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.567236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.567297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.567360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:21.567408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:31:21.567459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:21.567507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.567553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.567600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.567856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.567902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.567948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.567995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.568040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.568100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.568148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.568196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.568244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.568298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.568350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.568402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.568449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:21.568496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.568543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.568589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.568650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.568696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.568746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.568790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.568836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.568890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.568936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.568981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.569027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.569072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.569117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:21.569163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:31:21.569212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:21.569258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.569308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.569370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.569502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.569555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.569604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.569652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.569711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.569756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.569802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.569849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.569895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.569941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.569991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.570041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.570085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:21.570129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.570174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.570224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.570271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.570325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.570393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.570441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.570488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.570543 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:31:21.570570 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.570629 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.570696 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.570748 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.570803 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.570855 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:21.570905 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:31:21.570956 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:21.571006 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.571057 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.571124 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.571176 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.571229 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.571287 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.571341 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.571392 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.571444 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.571498 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.571551 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.571604 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.571667 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.571732 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.571784 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.571836 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:21.571889 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.571941 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.572024 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.572078 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.572143 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.572193 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.572243 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.572299 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.572372 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:31:21.572396 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.572450 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.572503 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.572556 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.572609 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.572662 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:21.572728 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:31:21.572778 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:21.572828 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.572879 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.572930 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.572981 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.573032 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.573278 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.573331 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.573403 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.573456 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.573510 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.573563 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.573616 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.573669 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.573734 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.573785 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.573835 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:21.573886 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.573936 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.573987 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.574037 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.574088 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.574138 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.574190 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.574240 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.574304 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:31:21.574326 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.574389 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.574437 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.574486 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.574538 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.574585 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:21.574645 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:31:21.574691 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:21.574737 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.574783 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.574828 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.574873 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.574919 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.574965 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.575011 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.575057 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.575101 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.575148 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.575193 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.575325 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.575410 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.575459 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.575515 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.575563 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:21.575620 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.575673 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.575732 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.575777 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.575831 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.575877 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.575923 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.575969 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.576029 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:31:21.576056 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.576105 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.576153 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.576200 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.576248 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.576317 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:21.576366 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:31:21.576417 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:21.576466 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.576516 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.576566 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.576615 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.576664 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.576725 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.576785 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.576833 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.576881 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.576928 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.576975 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.577022 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.577070 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.577118 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.577165 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.577213 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:21.577265 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.577319 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.577386 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.577439 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.577489 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.577538 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.577588 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.577650 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.577700 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:31:21.577717 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:31:21.577745 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:31:21.577772 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:31:21.577798 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:31:21.577837 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:31:21.577858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.577873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.577883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.577892 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.577901 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.577909 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:31:21.577918 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:31:21.577927 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:31:21.577935 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.577944 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.577952 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.577960 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.577968 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.577976 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.577985 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.577993 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.578194 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.578204 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.578213 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.578221 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.578229 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.578238 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.578245 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.578254 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:31:21.578262 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.578270 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.578283 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.578292 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.578300 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.578308 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.578316 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.578324 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.578334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.578356 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.578364 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.578373 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.578380 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.578389 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:31:21.578398 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:31:21.578406 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:31:21.578414 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.578422 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.578430 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.578437 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.578445 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.578453 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.578461 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.578469 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.578477 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.578485 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.578492 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.578500 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.578508 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.578516 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.578523 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.578531 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:31:21.578538 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.578546 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.578553 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.578564 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.578572 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.578580 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.578588 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.578597 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.578605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.578614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.578622 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.578634 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.578642 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.578652 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:31:21.578660 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:31:21.578668 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:31:21.578675 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.578695 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.578703 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.578712 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.578720 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.578728 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.578735 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.578742 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.578749 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.578756 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.578763 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.578770 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.578777 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.578785 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.578795 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.578803 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:31:21.578810 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.578817 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.578824 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.578831 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.578837 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.578844 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.578851 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.578858 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.578865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:31:21.578873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.578880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:21.578888 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:21.578895 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:31:21.578902 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:31:21.578909 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:31:21.578915 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:31:21.578922 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:21.578928 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:21.578937 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:21.578944 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:21.578950 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.578957 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.578968 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:21.578975 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:21.578982 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:31:21.578989 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.578995 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:21.579002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:21.579009 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:21.579015 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:21.579022 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:21.579316 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:31:21.579325 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:21.579332 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:21.579353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:21.579361 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:31:21.579368 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:21.579376 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:21.579383 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:21.579391 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:21.579624 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:31:21.579635 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:31:21.579641 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:31:21.579645 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:31:21.579652 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:31:21.579657 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:31:21.579662 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:31:21.579671 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:31:21.579693 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:31:21.579733 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.579740 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:31:21.579753 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:31:21.579773 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:31:21.579780 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:31:21.579785 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:31:21.579788 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:31:21.579794 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:31:21.579804 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:21.579811 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:21.579816 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:21.579828 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.579836 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:21.579841 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:31:21.579864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.579876 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:31:21.579881 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.579904 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:31:21.579910 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:31:21.579914 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:31:21.579918 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:31:21.579922 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:31:21.579926 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:31:21.579930 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:31:21.579935 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:31:21.579941 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:31:21.579951 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:21.579957 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:21.579961 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:21.579967 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.579972 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:31:21.579976 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:21.579998 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:31:21.580004 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.580009 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.580014 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.580018 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:31:21.580028 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:31:21.580036 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:31:21.580040 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:31:21.580045 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:31:21.580051 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148083" 2019-02-20 06:31:21.580058 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:31:21.580062 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:31:21.580067 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:31:21.580073 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:31:21.580078 wsdl: in serializeType: returning: 148083 2019-02-20 06:31:21.580084 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:31:21.580091 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:31:21.580095 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:31:21.580099 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:31:21.580104 wsdl: in serializeType: returning: 148083 2019-02-20 06:31:21.580109 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148083 2019-02-20 06:31:21.580127 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148083 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:31:21.580132 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:31:21.580138 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5185"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:31:21.580152 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:31:21.580158 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148083 2019-02-20 06:31:21.580168 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:31:21.580241 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:31:21.580181 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:31:21.580191 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:31:21.580196 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:31:21.580201 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:31:21.580205 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:31:21.580212 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:31:21.580222 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:31:21.580230 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:31:21.580235 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:31:21.580247 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:31:21.580257 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:31:21.580265 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:31:21.587663 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:31:21.587684 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:31:21.587696 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:31:21.587702 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:31:21.587708 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:31:21.587714 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:31:21.587718 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:31:21.587727 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:31:21.587732 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:31:21.587763 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:31:21.663390 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:31:21.663439 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:31:21.663446 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:31:21.663452 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:31:21.663458 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:31:21.663464 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:31:21.663470 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:31:21.663476 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:31:21.663481 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:31:21.663488 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:31:19 GMT 2019-02-20 06:31:21.663494 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:31:21.663499 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:31:21.663505 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:31:21.663516 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:31:21.663545 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:31:21.663556 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:31:21.663567 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:31:21.663571 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:31:21.663577 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:31:21.663619 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:31:21.663644 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:31:21.663651 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:31:21.663680 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:31:21.663690 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:31:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:31:21.663727 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:31:21.663737 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:31:21.663760 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:31:21.663767 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:31:21.663885 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:31:21.663983 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:31:21.663989 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:31:21.663997 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:31:21.664008 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:31:21.664031 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:31:21.664085 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:31:21.664112 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:31:21.664126 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:31:21.664134 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:31:21.664139 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:31:21.664144 nusoap_client: detail =