Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 108.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700020R2S K03  Model turbiny: R2S (K03+B2)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1597
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:15:56 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:16:13.311204 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:16:13.311250 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:16:13.311264 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:16:13.311279 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:16:13.311288 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:16:13.311296 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:16:13.311309 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:16:13.311317 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:16:13.311323 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:16:13.311332 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:16:13.311340 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:16:13.311350 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:16:13.311356 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:16:13.311361 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:16:13.311365 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:16:13.311369 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:16:13.311389 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:16:13.311404 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:16:13.311413 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:16:13.311419 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:16:13.311424 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:16:13.311432 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:16:13.311441 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:16:13.319732 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:16:13.319748 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:16:13.319760 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:16:13.319766 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:16:13.319771 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:16:13.319776 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:16:13.319780 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:16:13.319813 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:16:13.342886 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:16:13.342932 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:16:13.342946 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:16:13.342957 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:16:13.342964 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:16:13.342970 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:16:13.342976 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:16:13.342982 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:16:13.342988 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:16:13.342994 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:15:56 GMT 2019-04-26 06:16:13.343000 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:16:13.343005 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:16:13.343011 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:16:13.343024 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:16:13.343056 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:16:13.343078 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-26 06:16:13.350505 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.350688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.350707 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.350791 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.358253 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:16:13.358432 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.358464 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:16:13.358507 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-26 06:16:13.358601 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.366041 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:16:13.366107 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:16:13.366140 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-26 06:16:13.366170 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:16:13.366209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.366228 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:16:13.366270 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.366289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:16:13.366341 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.366369 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.373701 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:16:13.373747 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.373789 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.373809 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:16:13.373937 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.373967 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:16:13.373995 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:16:13.374040 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:16:13.374057 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:16:13.374099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:16:13.374135 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-26 06:16:13.376047 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-26 06:16:13.376077 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:16:13.376084 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:16:13.376186 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:16:13.376224 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:16:13.376240 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:16:13.376247 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:16:13.376266 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:16:13.376271 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:16:13.376443 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:16:13.376464 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:16:13.376512 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:16:13.376543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376574 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.376583 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376598 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:16:13.376620 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.376627 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376638 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:16:13.376654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.376695 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.376711 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376718 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.376735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376763 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.376771 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376782 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:16:13.376795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.376823 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:16:13.376839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376846 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:16:13.376860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376885 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.376892 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376902 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:16:13.376921 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.376928 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376937 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:16:13.376956 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.376963 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.376972 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:16:13.376986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.377020 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.377036 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377042 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:16:13.377057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377082 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.377089 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377099 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:16:13.377113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.377139 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:16:13.377154 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377160 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:16:13.377174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377199 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.377206 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377216 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:16:13.377235 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.377242 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377252 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:16:13.377270 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.377277 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377287 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:16:13.377305 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.377312 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377330 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:16:13.377344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.377382 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.377398 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377405 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.377419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377448 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377455 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377498 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:16:13.377520 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:16:13.377538 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377550 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:16:13.377560 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:16:13.377573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:16:13.377598 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:16:13.377613 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377619 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:16:13.377634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377659 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.377667 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377677 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:16:13.377690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.377715 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.377730 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377736 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.377750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377781 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.377788 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377799 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:16:13.377812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.377845 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:16:13.377860 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377867 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:16:13.377881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.377913 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377923 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:16:13.377936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.377961 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.377976 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.377983 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.377996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378021 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.378028 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378038 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:16:13.378055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.378080 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:16:13.378095 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378101 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:16:13.378115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378140 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.378148 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378158 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:16:13.378176 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.378183 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378193 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:16:13.378206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.378235 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:16:13.378251 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378257 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.378271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378296 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.378304 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378320 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:16:13.378335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.378361 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:16:13.378376 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378383 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:16:13.378397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378422 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.378430 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378440 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:16:13.378465 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.378472 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378487 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:16:13.378501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.378530 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:16:13.378546 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378552 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.378566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378591 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.378599 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378609 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:16:13.378622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.378647 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:16:13.378662 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378668 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:16:13.378682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.378715 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378725 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:16:13.378738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.378763 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:16:13.378785 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378791 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.378805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378836 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.378844 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378853 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:16:13.378867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.378892 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:16:13.378907 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378913 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:16:13.378927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378952 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.378959 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.378976 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:16:13.378989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.379014 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.379029 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379036 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.379050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379075 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.379082 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379092 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:16:13.379105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.379130 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:16:13.379145 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379151 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:16:13.379165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379190 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.379197 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379207 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:16:13.379220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.379245 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.379260 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379266 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.379280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379305 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.379326 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379337 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:16:13.379351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.379376 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:16:13.379391 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379397 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:16:13.379412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379437 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.379448 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379462 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:16:13.379476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.379502 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.379518 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379524 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.379538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379562 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.379570 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379579 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:16:13.379592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.379617 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:16:13.379633 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379639 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:16:13.379653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379678 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.379685 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379695 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:16:13.379713 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.379720 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379729 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:16:13.379743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.379778 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.379794 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379800 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.379814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379842 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.379849 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379859 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:16:13.379873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.379898 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:16:13.379913 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379919 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:16:13.379933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379958 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.379965 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.379975 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:16:13.379988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.380013 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.380028 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380034 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.380048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380073 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.380080 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380090 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:16:13.380103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.380127 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:16:13.380143 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380149 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:16:13.380163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380188 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:16:13.380195 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380205 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:16:13.380218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.380243 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.380265 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380272 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.380286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380309 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380321 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:16:13.380394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:16:13.380411 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380422 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:16:13.380432 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:16:13.380444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:16:13.380469 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:16:13.380484 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380491 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:16:13.380505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380530 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:16:13.380537 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380548 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:16:13.380561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.380585 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.380601 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380607 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.380621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380644 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380651 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380688 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:16:13.380709 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:16:13.380726 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380736 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:16:13.380747 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:16:13.380759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:16:13.380783 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:16:13.380806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380813 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:16:13.380827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380852 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.380859 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380869 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:16:13.380887 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.380894 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380904 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:16:13.380923 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.380930 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380940 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:16:13.380959 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.380966 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.380975 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:16:13.380994 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.381001 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381011 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:16:13.381029 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.381035 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381045 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:16:13.381063 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.381070 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381080 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:16:13.381093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.381142 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.381159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381165 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.381179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381204 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.381211 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381221 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:16:13.381235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.381260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:16:13.381275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381281 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:16:13.381295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381325 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.381332 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381343 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:16:13.381365 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.381372 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381382 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:16:13.381401 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.381408 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381418 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:16:13.381431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.381465 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.381480 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381486 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.381500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381525 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.381532 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:16:13.381555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.381580 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:16:13.381596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381602 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:16:13.381616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381641 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.381648 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381658 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:16:13.381672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.381697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.381712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381718 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.381733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381758 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.381772 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381783 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:16:13.381796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.381821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:16:13.381841 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381848 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:16:13.381861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381886 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.381894 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381903 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:16:13.381922 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.381938 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381948 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:16:13.381966 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.381973 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.381983 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:16:13.381997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.382029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.382044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382050 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.382065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382090 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.382097 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:16:13.382120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.382145 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:16:13.382160 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382166 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:16:13.382181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382206 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.382213 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382223 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:16:13.382241 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.382248 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382257 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:16:13.382275 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.382282 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382292 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:16:13.382310 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.382322 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382332 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:16:13.382359 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.382366 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382376 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:16:13.382389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.382430 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.382446 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382452 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.382468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382494 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382501 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382512 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:16:13.382525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.382541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.382551 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:16:13.382565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382595 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382603 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382613 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382626 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.382657 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382683 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.382690 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382700 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:16:13.382718 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.382725 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382735 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:16:13.382753 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.382760 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382770 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:16:13.382797 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.382804 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382814 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:16:13.382831 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.382838 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382848 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:16:13.382866 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:16:13.382872 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382882 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:16:13.382900 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.382907 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382917 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.382935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.382942 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382952 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:16:13.382970 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.382977 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.382987 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:16:13.383005 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.383011 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383021 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:16:13.383034 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.383101 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.383108 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:16:13.383124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.383149 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.383157 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.383167 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:16:13.383185 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.383192 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.383202 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:16:13.383220 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.383227 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.383236 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:16:13.383254 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.383261 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.383271 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:16:13.383284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.383310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.383329 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.383352 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.383367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.383392 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.383410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:16:13.383423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.383439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.383449 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:16:13.383463 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383490 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383497 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383520 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.383550 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383577 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.383584 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383594 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:16:13.383613 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.383619 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383629 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:16:13.383647 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.383654 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383664 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:16:13.383682 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.383689 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383698 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:16:13.383717 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.383724 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383733 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:16:13.383751 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.383758 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383768 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:16:13.383786 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.383800 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383810 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:16:13.383828 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.383835 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383845 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:16:13.383863 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.383870 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383880 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:16:13.383899 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.383906 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383916 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:16:13.383934 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.383941 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.383950 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:16:13.383964 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.384016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.384034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.384041 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:16:13.384055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.384080 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.384087 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.384097 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:16:13.384116 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.384123 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.384133 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:16:13.384151 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.384157 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.384167 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:16:13.384185 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:16:13.384192 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.384202 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.384215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.384241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.384252 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384268 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.384274 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.384289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.384319 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384327 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.384338 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:16:13.384351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.384367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.384377 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:16:13.384391 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384419 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384427 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384437 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384453 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.384483 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384514 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.384521 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384531 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:16:13.384550 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.384557 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384566 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:16:13.384588 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.384595 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384606 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:16:13.384624 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.384631 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384641 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:16:13.384659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.384667 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384677 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:16:13.384695 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.384702 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384712 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:16:13.384730 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.384737 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384747 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:16:13.384765 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.384772 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384782 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:16:13.384799 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.384806 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384816 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:16:13.384834 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.384841 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384851 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:16:13.384869 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.384876 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384885 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:16:13.384903 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.384910 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384920 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:16:13.384933 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.384991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.385008 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385035 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385042 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385053 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385066 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385082 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.385096 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385122 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.385129 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385142 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:16:13.385171 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.385182 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385198 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:16:13.385226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.385238 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385254 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:16:13.385285 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.385298 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385320 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:16:13.385343 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.385351 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385361 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:16:13.385379 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.385386 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385396 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:16:13.385414 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.385421 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385431 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:16:13.385448 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.385455 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385465 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:16:13.385483 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.385489 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385500 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:16:13.385517 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.385524 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385534 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:16:13.385551 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.385558 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385568 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:16:13.385586 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.385593 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385602 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:16:13.385620 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.385627 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385636 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:16:13.385654 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.385661 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385671 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:16:13.385684 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.385777 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.385784 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:16:13.385804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.385830 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.385837 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.385847 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:16:13.385861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.385876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.385887 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385902 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.385909 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.385923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.385948 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.385956 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.385971 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:16:13.385985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.386011 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:16:13.386027 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386033 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:16:13.386047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386078 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.386085 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386095 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:16:13.386113 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.386120 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386130 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:16:13.386148 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.386154 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386164 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:16:13.386182 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:16:13.386189 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386198 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:16:13.386211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.386248 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:16:13.386263 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386270 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.386288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386313 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:16:13.386325 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386336 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:16:13.386349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.386375 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:16:13.386389 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:16:13.386416 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386424 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:16:13.386434 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386447 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:16:13.386463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.386477 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386503 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.386510 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386520 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:16:13.386538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.386545 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386559 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:16:13.386577 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.386584 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386594 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:16:13.386612 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:16:13.386619 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386629 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:16:13.386647 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.386654 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386664 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:16:13.386682 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.386689 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386698 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:16:13.386716 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.386723 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386733 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:16:13.386751 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.386758 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386768 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:16:13.386794 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.386801 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386811 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:16:13.386829 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.386836 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386846 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:16:13.386859 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:16:13.386908 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.386926 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386933 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:16:13.386952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386978 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.386985 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.386995 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:16:13.387008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.387033 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.387049 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387055 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.387073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387099 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:16:13.387107 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387117 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:16:13.387130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.387156 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:16:13.387170 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:16:13.387195 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:16:13.387202 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:16:13.387212 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:16:13.387231 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:16:13.387238 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:16:13.387248 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:16:13.387266 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:16:13.387273 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:16:13.387283 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:16:13.387296 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:16:13.387324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.387341 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387347 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:16:13.387367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387394 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.387401 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387411 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:16:13.387430 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.387436 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387446 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:16:13.387464 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.387471 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387481 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:16:13.387494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.387527 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387542 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387549 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.387563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387588 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387596 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387606 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:16:13.387619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.387634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.387644 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:16:13.387658 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387689 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387697 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387707 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387720 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.387750 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387785 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.387792 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387802 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:16:13.387820 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.387827 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387844 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:16:13.387862 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.387869 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387879 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:16:13.387897 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.387904 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387913 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:16:13.387931 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.387938 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387948 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:16:13.387965 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.387972 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.387986 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:16:13.388004 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.388012 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.388022 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:16:13.388040 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.388046 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.388056 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:16:13.388074 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.388081 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.388092 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:16:13.388105 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.388151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.388169 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388176 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:16:13.388195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388220 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.388227 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388237 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:16:13.388255 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.388262 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388272 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:16:13.388290 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.388297 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388306 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:16:13.388330 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.388343 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388353 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:16:13.388372 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.388379 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388388 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:16:13.388401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.388442 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.388458 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388464 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.388483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388508 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388514 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388552 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:16:13.388573 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:16:13.388590 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388601 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:16:13.388611 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:16:13.388624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:16:13.388648 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:16:13.388663 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388669 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:16:13.388683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388708 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.388715 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388729 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:16:13.388743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.388768 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.388783 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388790 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.388806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388831 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:16:13.388839 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388848 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:16:13.388862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.388886 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:16:13.388902 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388908 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:16:13.388922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388946 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.388953 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388963 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:16:13.388976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.388991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.389001 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.389016 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.389022 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.389040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.389066 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389073 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.389083 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:16:13.389097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.389112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.389122 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:16:13.389135 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389163 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389171 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389181 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389194 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.389225 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389251 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.389258 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389268 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:16:13.389286 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.389293 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389303 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:16:13.389326 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.389342 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389356 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:16:13.389375 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.389382 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389392 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:16:13.389410 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.389417 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389427 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:16:13.389445 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:16:13.389452 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389462 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:16:13.389480 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:16:13.389487 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389497 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:16:13.389515 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:16:13.389522 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389532 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:16:13.389550 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:16:13.389557 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389567 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:16:13.389585 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.389591 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389601 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:16:13.389619 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.389626 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389635 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:16:13.389653 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.389660 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389670 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:16:13.389687 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.389694 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389704 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:16:13.389717 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.389777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.389795 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.389802 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:16:13.389823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.389852 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.389859 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.389869 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:16:13.389883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.389898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.389908 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.389923 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.389929 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.389943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.389969 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.389976 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.389986 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:16:13.389999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.390024 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:16:13.390039 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390045 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:16:13.390059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390084 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.390091 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390105 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:16:13.390124 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.390131 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390141 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:16:13.390160 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.390166 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390184 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:16:13.390202 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.390209 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390218 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:16:13.390231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.390268 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390284 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390290 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.390304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390342 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390350 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390360 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:16:13.390374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.390400 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:16:13.390414 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390446 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390453 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390464 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390477 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.390508 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390533 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.390540 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390550 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:16:13.390569 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.390575 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390585 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:16:13.390603 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.390610 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390620 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:16:13.390638 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.390645 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390654 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:16:13.390672 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.390679 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390688 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:16:13.390706 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.390713 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390723 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:16:13.390740 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:16:13.390747 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390764 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:16:13.390778 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.390819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.390836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390843 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:16:13.390857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390882 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.390889 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390899 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:16:13.390917 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.390923 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390933 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:16:13.390951 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.390958 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.390971 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:16:13.390990 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.390997 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391007 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:16:13.391024 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.391031 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391041 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:16:13.391059 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.391066 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391075 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:16:13.391093 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.391100 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391110 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:16:13.391128 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.391134 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391144 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:16:13.391157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.391208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.391224 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391231 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:16:13.391249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391275 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:16:13.391282 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:16:13.391305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.391336 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:16:13.391353 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:16:13.391361 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:16:13.391372 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:16:13.391389 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391395 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:16:13.391409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391433 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:16:13.391454 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:16:13.391472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.391486 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:16:13.391497 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:16:13.391516 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.391523 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:16:13.391533 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:16:13.391550 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:16:13.391557 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:16:13.391566 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:16:13.391584 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.391591 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:16:13.391601 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.391620 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.391626 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:16:13.391636 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.391654 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.391660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:16:13.391670 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.391688 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.391694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:16:13.391704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.391721 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:16:13.391728 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:16:13.391737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:16:13.391755 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:16:13.391761 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:16:13.391776 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:16:13.391794 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.391800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:16:13.391810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.391827 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:16:13.391842 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:16:13.391851 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:16:13.391868 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.391875 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:16:13.391888 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.391907 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.391914 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:16:13.391923 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.391944 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:16:13.391951 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:16:13.391961 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:16:13.391975 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:16:13.392011 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.392040 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:16:13.392068 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.392095 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:16:13.392122 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.392149 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:16:13.392175 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.392202 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:16:13.392229 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.392255 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:16:13.392282 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:16:13.392309 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:16:13.392365 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:16:13.392392 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:16:13.392418 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:16:13.392445 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:16:13.392472 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.392499 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:16:13.392526 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.392552 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:16:13.392578 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.392604 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:16:13.392631 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.392829 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:16:13.392856 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.392883 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:16:13.392910 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.392937 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:16:13.392963 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.392990 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:16:13.393016 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.393044 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:16:13.393070 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.393102 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:16:13.393129 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.393157 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:16:13.393184 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.393211 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:16:13.393238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.393265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:16:13.393293 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.393324 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:16:13.393355 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.393382 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:16:13.393409 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.393435 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:16:13.393462 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:16:13.393488 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:16:13.393515 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.393546 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:16:13.393573 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.393599 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:16:13.393626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.393653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:16:13.393680 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.393706 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:16:13.393733 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.393759 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:16:13.393785 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.393813 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:16:13.393839 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.393866 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:16:13.393892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.393922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:16:13.393950 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.393968 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.393995 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:16:13.394021 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394039 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394056 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394082 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:16:13.394108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:16:13.394212 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394243 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.394269 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394302 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.394334 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394355 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394381 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.394407 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394425 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394451 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.394478 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394505 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.394531 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394557 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:16:13.394583 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394610 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.394636 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394662 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.394688 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394706 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394732 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:16:13.394758 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394785 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.394818 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394844 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:16:13.394870 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394897 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:16:13.394924 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394942 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394959 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394976 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.394993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.395094 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395111 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395128 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395154 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.395180 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395207 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.395233 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395267 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395294 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.395324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.395447 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395464 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395482 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395499 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.395551 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395569 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395586 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395603 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395634 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.395660 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395688 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.395715 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395732 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395749 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395766 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395795 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:16:13.395822 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395848 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:16:13.395874 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395892 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395935 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.395961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.395996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:16:13.396082 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396109 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:16:13.396135 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396161 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.396188 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396214 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.396240 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396258 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396275 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396292 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.396358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:16:13.396532 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396549 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396575 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:16:13.396600 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396618 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396635 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396661 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:16:13.396687 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396705 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396764 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:16:13.396790 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396816 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.396843 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396869 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.396895 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396912 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396938 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.396969 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.396986 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397012 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.397039 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397066 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.397092 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397118 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:16:13.397144 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397171 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.397197 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397223 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:16:13.397249 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397267 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397293 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:16:13.397324 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397352 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.397378 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397404 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:16:13.397431 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397457 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:16:13.397483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397536 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397553 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397570 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.397640 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397658 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397680 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397707 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.397733 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397760 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.397786 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397804 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397821 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397847 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.397873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.397969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:16:13.397995 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398012 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398029 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398046 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398072 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.398098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398115 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398132 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398176 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.398202 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398229 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:16:13.398256 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398273 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398296 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398318 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398346 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:16:13.398372 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398399 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:16:13.398425 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398459 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398485 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.398511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:16:13.398632 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398659 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:16:13.398685 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398711 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:16:13.398737 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398764 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:16:13.398791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398808 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398825 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398843 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398874 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.398901 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.398992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.399009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.399026 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:16:13.399052 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:16:13.399078 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.399137 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.399188 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.399237 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.399290 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.399344 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:16:13.399393 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:16:13.399441 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:16:13.399506 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.399554 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.399602 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.399649 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.399697 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.399746 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.399794 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.399841 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.399891 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.399939 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.399988 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.400051 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.400100 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.400156 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.400221 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.400269 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:16:13.400321 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.400369 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.400416 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.400466 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.400531 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.400585 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.400632 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.400680 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.400737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.400785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.400833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.400881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.400927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.400989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:16:13.401038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:16:13.401090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:16:13.401366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.401415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.401462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.401509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.401556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.401604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.401652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.401699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.401746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.401794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.401843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.401890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.401938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.401991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.402043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.402090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:16:13.402136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.402182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.402229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.402278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.402331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.402384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.402431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.402479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.402537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.402585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.402633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.402681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.402728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.402776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:16:13.402823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:16:13.402876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:16:13.402923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.402971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.403019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.403065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.403112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.403161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.403209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.403255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.403302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.403356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.403405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.403454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.403503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.403555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.403607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.403659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:16:13.403706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.403752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.403799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.403848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.403897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.403952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.403999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.404047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.404103 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:16:13.404130 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.404191 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.404246 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.404301 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.404364 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.404419 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:16:13.404472 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:16:13.404525 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:16:13.404578 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.404631 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.404685 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.404738 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.404791 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.404850 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.404903 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.404957 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.405010 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.405064 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.405119 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.405172 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.405225 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.405277 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.405335 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.405389 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:16:13.405443 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.405496 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.405588 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.405642 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.405695 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.405748 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.405801 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.405854 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.405915 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:16:13.405942 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.405997 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.406051 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.406104 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.406157 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.406210 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:16:13.406264 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:16:13.406322 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:16:13.406376 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.406634 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.406689 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.406743 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.406799 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.406853 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.406907 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.406965 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.407018 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.407074 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.407129 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.407182 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.407235 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.407289 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.407348 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.407402 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:16:13.407455 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.407513 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.407567 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.407621 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.407675 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.407729 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.407782 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.407835 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.407902 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:16:13.407925 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.407975 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.408023 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.408072 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.408125 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.408173 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:16:13.408221 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:16:13.408269 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:16:13.408322 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.408371 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.408419 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.408467 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.408516 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.408565 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.408613 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.408661 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.408709 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.408757 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.408806 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.408853 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.408901 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.408950 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.408998 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.409046 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:16:13.409094 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.409146 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.409195 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.409242 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.409290 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.409348 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.409396 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.409445 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.409500 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:16:13.409522 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.409574 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.409624 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.409676 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.409726 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.409776 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:16:13.409827 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:16:13.409877 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:16:13.409927 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.409977 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.410027 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.410076 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.410126 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.410176 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.410230 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.410281 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.410337 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.410389 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.410438 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.410496 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.410547 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.410597 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.410647 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.410696 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:16:13.410747 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.410800 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.410850 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.410905 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.410955 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.411005 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.411055 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.411105 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.411159 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:16:13.411176 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:16:13.411205 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:16:13.411233 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:16:13.411261 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:16:13.411287 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:16:13.411306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.411326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.411343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.411353 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.411362 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.411371 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:16:13.411381 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:16:13.411390 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:16:13.411398 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.411407 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.411415 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.411424 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.411437 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.411447 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.411455 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.411464 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.411472 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.411480 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.411489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.411506 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.411514 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.411522 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.411530 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.411538 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:16:13.411546 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.411554 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.411562 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.411571 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.411579 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.411587 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.411595 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.411603 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.411612 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.411631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.411639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.411647 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.411655 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.411663 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:16:13.411671 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:16:13.411679 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:16:13.411687 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.411694 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.411702 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.411710 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.411717 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.411725 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.411733 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.411741 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.411749 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.411757 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.411764 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.411772 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.411780 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.411792 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.411799 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.411807 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:16:13.411815 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.411822 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.411830 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.411837 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.411845 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.411852 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.411860 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.411872 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.411881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.411890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.411898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.411907 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.411914 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.411921 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:16:13.411929 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:16:13.411936 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:16:13.411943 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.411950 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.411957 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.411964 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.411972 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.411979 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.411986 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.411993 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.412000 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.412007 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.412014 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.412022 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.412029 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.412037 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.412045 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.412052 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:16:13.412059 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.412066 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.412073 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.412080 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.412087 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.412094 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.412101 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.412108 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.412116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:16:13.412123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.412131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:16:13.412139 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:16:13.412145 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:16:13.412153 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:16:13.412160 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:16:13.412167 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:16:13.412173 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:16:13.412181 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:16:13.412188 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:16:13.412208 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:16:13.412215 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.412223 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.412230 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:16:13.412237 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:16:13.412244 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:16:13.412251 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.412258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:16:13.412469 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:16:13.412478 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:16:13.412485 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:16:13.412492 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:16:13.412504 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:16:13.412511 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:16:13.412518 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:16:13.412525 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:16:13.412532 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:16:13.412539 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:16:13.412546 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:16:13.412553 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:16:13.412559 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:16:13.412843 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:16:13.412854 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:16:13.412859 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:16:13.412863 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:16:13.412870 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:16:13.412875 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:16:13.412879 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:16:13.412888 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:16:13.412905 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:16:13.412943 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.412950 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:16:13.412963 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:16:13.412984 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:16:13.412991 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:16:13.412995 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:16:13.412999 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:16:13.413005 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:16:13.413015 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:16:13.413022 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:16:13.413026 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:16:13.413037 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.413046 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:16:13.413051 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:16:13.413074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.413083 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:16:13.413088 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.413110 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:16:13.413116 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:16:13.413121 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:16:13.413125 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:16:13.413129 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:16:13.413133 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:16:13.413137 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:16:13.413142 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:16:13.413148 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:16:13.413158 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:16:13.413164 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:16:13.413168 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:16:13.413175 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.413180 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:16:13.413185 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:16:13.413208 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:16:13.413215 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.413219 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.413225 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.413229 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:16:13.413239 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:16:13.413248 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:16:13.413253 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:16:13.413258 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:16:13.413264 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148083" 2019-04-26 06:16:13.413272 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:16:13.413276 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:16:13.413281 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:16:13.413287 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:16:13.413292 wsdl: in serializeType: returning: 148083 2019-04-26 06:16:13.413298 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:16:13.413305 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:16:13.413309 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:16:13.413313 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:16:13.413324 wsdl: in serializeType: returning: 148083 2019-04-26 06:16:13.413328 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148083 2019-04-26 06:16:13.413350 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148083 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:16:13.413355 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:16:13.413361 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2244"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:16:13.413375 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:16:13.413381 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148083 2019-04-26 06:16:13.413390 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:16:13.413460 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:16:13.413401 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:16:13.413412 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:16:13.413417 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:16:13.413422 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:16:13.413426 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:16:13.413432 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:16:13.413441 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:16:13.413449 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:16:13.413454 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:16:13.413467 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:16:13.413476 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:16:13.413483 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:16:13.421248 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:16:13.421263 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:16:13.421278 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:16:13.421284 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:16:13.421290 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:16:13.421295 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:16:13.421299 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:16:13.421304 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:16:13.421308 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:16:13.421335 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:16:13.433804 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:16:13.433826 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:16:13.433833 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:16:13.433838 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:16:13.433844 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:16:13.433849 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:16:13.433855 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:16:13.433865 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:16:13.433871 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:16:13.433877 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:15:56 GMT 2019-04-26 06:16:13.433883 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:16:13.433889 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:16:13.433894 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:16:13.433904 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:16:13.433929 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:16:13.433940 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:16:13.433949 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:16:13.433954 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:16:13.433958 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:16:13.433990 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:16:13.434001 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:16:13.434007 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:16:13.434032 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:16:13.434039 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:15:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:16:13.434071 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:16:13.434081 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:16:13.434101 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:16:13.434108 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:16:13.434209 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:16:13.434314 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:16:13.434321 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:16:13.434329 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:16:13.434340 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:16:13.434363 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:16:13.434418 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:16:13.434446 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:16:13.434460 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:16:13.434468 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:16:13.434472 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:16:13.434477 nusoap_client: detail =