Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 108.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700020R2S K03  Model turbiny: R2S (K03+B2)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1597
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 07 Jul 2020 09:33:08 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-07 11:33:25.809464 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-07 11:33:25.809512 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-07 11:33:25.809533 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-07 11:33:25.809550 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-07 11:33:25.809560 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-07 11:33:25.809568 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-07 11:33:25.809582 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-07 11:33:25.809590 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-07 11:33:25.809596 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-07 11:33:25.809606 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-07 11:33:25.809615 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-07 11:33:25.809627 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-07 11:33:25.809643 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-07 11:33:25.809648 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-07 11:33:25.809653 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-07 11:33:25.809657 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-07 11:33:25.809668 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-07 11:33:25.809682 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-07 11:33:25.809691 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-07 11:33:25.809697 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-07 11:33:25.809702 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-07 11:33:25.809712 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-07 11:33:25.809720 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-07 11:33:25.816353 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-07 11:33:25.816369 soap_transport_http: socket connected 2020-07-07 11:33:25.816379 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-07 11:33:25.816386 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-07 11:33:25.816392 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-07 11:33:25.816396 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-07 11:33:25.816400 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-07 11:33:25.816440 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-07 11:33:25.853097 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-07 11:33:25.853120 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-07 11:33:25.853128 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-07 11:33:25.853134 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-07 11:33:25.853140 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-07 11:33:25.853145 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-07 11:33:25.853151 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-07 11:33:25.853157 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-07 11:33:25.853163 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-07 11:33:25.853169 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 07 Jul 2020 09:33:08 GMT 2020-07-07 11:33:25.853175 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-07 11:33:25.853180 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-07 11:33:25.853187 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-07 11:33:25.853199 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-07 11:33:25.853225 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-07 11:33:25.853247 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-07 11:33:25.859715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.859741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.859775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.859789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.859826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.859840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.859875 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866275 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.866299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866482 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.866496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866594 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.866613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.873130 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.873159 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.873199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873330 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.873854 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.879654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.879679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.879711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.879730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.879759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.879787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.879814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.879882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.879915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.879946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.879959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880027 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.880141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880298 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.880310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880570 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.880581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880662 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880816 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.880833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.880917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.886440 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.886471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.886514 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.886529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.886598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.886677 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.886693 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-07 11:33:25.886715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.886739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.886751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.886790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-07 11:33:25.886820 soap_transport_http: read buffer of 2173 bytes 2020-07-07 11:33:25.886832 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-07 11:33:25.886837 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-07 11:33:25.886878 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-07 11:33:25.886926 soap_transport_http: closed socket 2020-07-07 11:33:25.886943 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-07 11:33:25.886952 soap_transport_http: end of send() 2020-07-07 11:33:25.886973 wsdl: got WSDL URL 2020-07-07 11:33:25.886979 wsdl: Parse WSDL 2020-07-07 11:33:25.887139 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-07 11:33:25.887155 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-07 11:33:25.887205 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887215 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-07 11:33:25.887238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887270 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.887280 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887294 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-07 11:33:25.887315 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.887323 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887333 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-07 11:33:25.887349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.887395 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.887411 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887418 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.887434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887461 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.887469 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887480 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-07 11:33:25.887494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.887521 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-07 11:33:25.887537 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887544 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-07 11:33:25.887559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887585 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.887593 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887603 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-07 11:33:25.887622 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.887629 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887648 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-07 11:33:25.887667 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.887675 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887685 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-07 11:33:25.887699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.887734 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.887749 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887756 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-07 11:33:25.887773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887799 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.887806 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887816 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-07 11:33:25.887830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.887856 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-07 11:33:25.887871 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887878 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-07 11:33:25.887892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887918 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.887925 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887935 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-07 11:33:25.887953 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.887960 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.887970 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-07 11:33:25.887988 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.887996 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888006 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-07 11:33:25.888024 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.888031 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888040 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-07 11:33:25.888054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.888092 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.888108 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888115 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.888131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888155 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.888232 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.888250 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888261 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-07 11:33:25.888272 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-07 11:33:25.888285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-07 11:33:25.888310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-07 11:33:25.888325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888331 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-07 11:33:25.888347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888372 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.888379 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888389 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-07 11:33:25.888402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.888428 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.888443 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888449 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.888462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888486 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888493 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888531 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.888551 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.888568 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888579 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-07 11:33:25.888589 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-07 11:33:25.888602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-07 11:33:25.888627 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-07 11:33:25.888649 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888656 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-07 11:33:25.888671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888696 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.888703 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888713 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-07 11:33:25.888731 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.888738 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888748 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-07 11:33:25.888766 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.888773 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888782 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-07 11:33:25.888800 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.888807 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888821 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-07 11:33:25.888835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.888873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.888888 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888895 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.888910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888935 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.888942 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888952 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-07 11:33:25.888966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.888981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.888991 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-07 11:33:25.889006 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889012 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-07 11:33:25.889026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889050 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.889057 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889067 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-07 11:33:25.889081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.889106 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.889121 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889127 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.889141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889168 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.889176 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889186 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-07 11:33:25.889200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.889227 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-07 11:33:25.889242 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889248 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-07 11:33:25.889262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889287 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.889294 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889303 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-07 11:33:25.889317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.889342 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.889357 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889363 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.889377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889402 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.889409 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889419 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-07 11:33:25.889433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.889458 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-07 11:33:25.889473 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889480 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-07 11:33:25.889494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889518 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.889525 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889535 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-07 11:33:25.889553 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.889559 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889568 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-07 11:33:25.889582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.889611 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-07 11:33:25.889626 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889638 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.889653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889678 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.889685 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889695 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-07 11:33:25.889709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.889734 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-07 11:33:25.889749 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889755 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-07 11:33:25.889769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889793 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.889800 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889810 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-07 11:33:25.889828 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.889834 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889844 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-07 11:33:25.889858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.889887 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-07 11:33:25.889902 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889908 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.889922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889947 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.889954 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889964 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-07 11:33:25.889978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.889993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.890003 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-07 11:33:25.890018 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890024 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-07 11:33:25.890037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890063 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.890070 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890079 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-07 11:33:25.890093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.890118 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-07 11:33:25.890134 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890141 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.890154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890180 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.890187 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890197 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-07 11:33:25.890210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.890236 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-07 11:33:25.890251 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890258 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-07 11:33:25.890272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890297 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.890304 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890314 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-07 11:33:25.890328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.890353 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.890368 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890374 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.890389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890414 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.890421 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890431 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-07 11:33:25.890444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.890470 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-07 11:33:25.890484 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890491 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-07 11:33:25.890505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890530 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.890537 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890546 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-07 11:33:25.890560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.890585 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.890600 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890606 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.890620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890651 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.890659 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890668 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-07 11:33:25.890682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.890708 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-07 11:33:25.890723 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890729 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-07 11:33:25.890743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890768 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.890775 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890785 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-07 11:33:25.890799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.890824 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.890839 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890845 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.890871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890895 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.890902 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890912 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-07 11:33:25.890925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.890949 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-07 11:33:25.890963 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.890969 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-07 11:33:25.890983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891006 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.891013 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891023 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-07 11:33:25.891044 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.891051 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891061 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-07 11:33:25.891074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.891104 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.891119 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891125 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.891139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891164 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.891171 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891181 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-07 11:33:25.891194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.891218 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-07 11:33:25.891232 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891238 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-07 11:33:25.891252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891276 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.891283 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891292 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-07 11:33:25.891305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.891330 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.891344 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891351 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.891364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891388 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.891395 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891404 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-07 11:33:25.891417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.891457 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-07 11:33:25.891472 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891478 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-07 11:33:25.891492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891517 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-07 11:33:25.891525 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891534 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-07 11:33:25.891548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.891573 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.891588 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891594 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.891608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891636 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891643 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891684 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.891705 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.891722 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891733 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-07 11:33:25.891744 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-07 11:33:25.891757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-07 11:33:25.891781 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-07 11:33:25.891796 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891802 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-07 11:33:25.891829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891854 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-07 11:33:25.891861 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891870 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-07 11:33:25.891896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.891919 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.891933 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891939 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.891952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891974 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891980 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.891993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892016 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.892035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.892051 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892074 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-07 11:33:25.892084 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-07 11:33:25.892097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-07 11:33:25.892122 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-07 11:33:25.892136 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892142 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-07 11:33:25.892156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892180 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-07 11:33:25.892187 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892196 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-07 11:33:25.892209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.892233 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.892248 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892254 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.892267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892290 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892296 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.892352 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.892368 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892379 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-07 11:33:25.892389 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-07 11:33:25.892401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-07 11:33:25.892438 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-07 11:33:25.892454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892460 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-07 11:33:25.892474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892499 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.892506 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892516 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-07 11:33:25.892534 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.892541 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892550 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-07 11:33:25.892569 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.892575 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892585 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-07 11:33:25.892603 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.892610 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892619 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-07 11:33:25.892643 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.892650 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892660 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-07 11:33:25.892679 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.892686 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892695 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-07 11:33:25.892713 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.892719 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892729 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-07 11:33:25.892743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.892791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.892819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892826 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.892840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892864 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.892883 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892893 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-07 11:33:25.892905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.892928 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-07 11:33:25.892942 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892948 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-07 11:33:25.892960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892983 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.892989 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.892998 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-07 11:33:25.893015 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.893021 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893031 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-07 11:33:25.893047 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.893053 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893062 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-07 11:33:25.893074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.893106 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.893120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893126 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.893139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893162 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.893168 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893177 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-07 11:33:25.893190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.893213 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-07 11:33:25.893227 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893233 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-07 11:33:25.893246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.893276 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893285 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-07 11:33:25.893297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.893320 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.893335 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893342 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.893354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893378 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.893385 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-07 11:33:25.893420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.893444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-07 11:33:25.893459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893477 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-07 11:33:25.893492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893517 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.893524 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893534 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-07 11:33:25.893552 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.893560 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893569 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-07 11:33:25.893586 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.893593 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893602 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-07 11:33:25.893620 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.893627 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893643 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-07 11:33:25.893662 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.893669 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893679 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-07 11:33:25.893692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.893734 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.893749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893756 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.893770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893795 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.893802 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893825 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-07 11:33:25.893838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.893863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-07 11:33:25.893890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893896 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-07 11:33:25.893909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893932 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.893938 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893947 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-07 11:33:25.893964 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.893970 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.893979 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-07 11:33:25.893995 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.894001 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894010 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-07 11:33:25.894023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.894053 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.894067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894073 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.894086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894110 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.894117 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-07 11:33:25.894138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.894163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-07 11:33:25.894178 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894183 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.894196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894219 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.894226 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894235 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-07 11:33:25.894251 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.894258 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894267 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-07 11:33:25.894283 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.894289 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894298 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-07 11:33:25.894316 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.894323 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894332 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-07 11:33:25.894348 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.894355 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894363 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-07 11:33:25.894376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.894427 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.894442 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894448 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.894462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894501 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894508 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894518 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-07 11:33:25.894532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.894547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.894557 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.894571 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894601 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894609 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894619 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894637 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.894669 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894695 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.894702 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894712 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-07 11:33:25.894730 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.894737 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894747 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-07 11:33:25.894765 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.894772 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894782 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-07 11:33:25.894800 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.894807 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894830 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-07 11:33:25.894847 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.894854 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894863 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-07 11:33:25.894892 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-07 11:33:25.894899 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894908 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-07 11:33:25.894925 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.894931 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894940 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.894957 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.894963 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.894972 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-07 11:33:25.894992 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.894999 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895008 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-07 11:33:25.895025 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.895032 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895040 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-07 11:33:25.895056 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.895063 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895072 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-07 11:33:25.895085 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.895153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.895159 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.895173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.895196 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.895203 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.895212 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-07 11:33:25.895229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.895235 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.895243 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-07 11:33:25.895259 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.895266 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.895275 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-07 11:33:25.895291 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.895297 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.895306 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-07 11:33:25.895319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.895345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.895354 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.895375 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.895388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.895424 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895432 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.895441 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-07 11:33:25.895455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.895482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.895493 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.895506 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895534 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895541 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895551 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895565 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895581 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.895595 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895621 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.895628 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895644 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-07 11:33:25.895663 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.895671 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895681 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-07 11:33:25.895699 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.895706 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895715 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-07 11:33:25.895733 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.895739 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895749 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-07 11:33:25.895767 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.895773 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895783 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-07 11:33:25.895800 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.895807 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895817 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-07 11:33:25.895834 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.895841 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895851 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-07 11:33:25.895880 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.895887 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895896 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-07 11:33:25.895913 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.895919 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895929 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-07 11:33:25.895945 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.895952 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.895961 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-07 11:33:25.895990 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.895996 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.896005 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-07 11:33:25.896017 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.896066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.896082 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.896088 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.896101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.896125 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.896131 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.896140 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-07 11:33:25.896157 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.896163 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.896172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-07 11:33:25.896189 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.896196 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.896204 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-07 11:33:25.896220 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-07 11:33:25.896227 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.896237 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.896249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.896276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.896286 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896300 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.896306 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.896319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.896343 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896349 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.896358 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-07 11:33:25.896371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.896385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.896395 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.896419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896447 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896453 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896463 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896489 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.896520 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896545 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.896552 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896562 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-07 11:33:25.896580 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.896587 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896596 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-07 11:33:25.896614 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.896620 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896630 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-07 11:33:25.896655 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.896662 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896671 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-07 11:33:25.896689 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.896696 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896706 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-07 11:33:25.896724 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.896731 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896741 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-07 11:33:25.896758 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.896765 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896777 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-07 11:33:25.896805 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.896815 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896831 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-07 11:33:25.896872 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.896883 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896898 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-07 11:33:25.896928 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.896938 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.896954 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-07 11:33:25.896983 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.896994 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.897010 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-07 11:33:25.897048 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.897058 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.897074 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-07 11:33:25.897096 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.897182 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.897210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897253 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897264 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897279 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897301 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897325 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.897350 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897396 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.897421 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897438 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-07 11:33:25.897481 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.897493 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897509 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-07 11:33:25.897541 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.897553 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897570 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-07 11:33:25.897600 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.897612 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897630 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-07 11:33:25.897660 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.897668 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897678 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-07 11:33:25.897696 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.897703 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897713 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-07 11:33:25.897731 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.897739 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897749 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-07 11:33:25.897766 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.897773 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897783 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-07 11:33:25.897800 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.897807 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897817 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-07 11:33:25.897835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.897841 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897851 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-07 11:33:25.897869 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.897875 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897885 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-07 11:33:25.897902 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.897909 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897918 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-07 11:33:25.897949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.897955 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897964 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-07 11:33:25.897982 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.897988 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.897997 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-07 11:33:25.898010 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.898074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.898094 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898101 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-07 11:33:25.898116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898141 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.898148 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898157 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-07 11:33:25.898171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.898196 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.898211 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898217 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.898230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898255 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.898262 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898271 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-07 11:33:25.898285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.898309 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-07 11:33:25.898324 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898330 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-07 11:33:25.898344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.898374 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898384 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-07 11:33:25.898401 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.898420 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898431 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-07 11:33:25.898449 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.898456 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898466 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-07 11:33:25.898483 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-07 11:33:25.898490 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898500 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-07 11:33:25.898519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.898557 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-07 11:33:25.898573 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898580 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.898594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898620 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-07 11:33:25.898627 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898643 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-07 11:33:25.898658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.898673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.898683 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-07 11:33:25.898698 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-07 11:33:25.898725 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-07 11:33:25.898732 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-07 11:33:25.898742 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-07 11:33:25.898756 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-07 11:33:25.898772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.898786 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.898812 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.898819 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.898829 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-07 11:33:25.898846 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.898854 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.898864 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-07 11:33:25.898881 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.898897 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.898913 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-07 11:33:25.898933 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-07 11:33:25.898941 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.898950 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-07 11:33:25.898968 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.898975 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.898984 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-07 11:33:25.899001 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.899008 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.899018 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-07 11:33:25.899036 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.899042 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.899052 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-07 11:33:25.899069 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.899076 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.899086 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-07 11:33:25.899103 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.899110 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.899120 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-07 11:33:25.899137 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.899144 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.899154 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-07 11:33:25.899167 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-07 11:33:25.899218 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.899236 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899243 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-07 11:33:25.899258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899283 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.899289 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899300 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-07 11:33:25.899313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.899339 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.899354 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899361 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.899374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899400 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-07 11:33:25.899407 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899417 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-07 11:33:25.899431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.899456 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-07 11:33:25.899470 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-07 11:33:25.899496 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-07 11:33:25.899503 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-07 11:33:25.899516 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-07 11:33:25.899536 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-07 11:33:25.899543 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-07 11:33:25.899553 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-07 11:33:25.899571 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-07 11:33:25.899578 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-07 11:33:25.899588 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-07 11:33:25.899601 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-07 11:33:25.899625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.899648 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899654 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.899669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.899702 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899712 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-07 11:33:25.899730 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.899737 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899746 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-07 11:33:25.899764 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.899771 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899780 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-07 11:33:25.899794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.899827 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.899842 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899848 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.899877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899901 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.899908 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899918 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-07 11:33:25.899931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.899945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.899956 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.899969 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.899996 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900003 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900012 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900025 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.900055 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900080 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.900087 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900096 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-07 11:33:25.900113 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.900120 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900129 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-07 11:33:25.900145 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.900152 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900161 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-07 11:33:25.900178 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.900185 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900194 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-07 11:33:25.900211 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.900217 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900226 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-07 11:33:25.900257 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.900264 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900273 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-07 11:33:25.900291 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.900297 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900307 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-07 11:33:25.900325 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.900331 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900340 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-07 11:33:25.900358 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.900365 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900374 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-07 11:33:25.900388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.900434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.900452 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900458 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-07 11:33:25.900474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900499 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.900507 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900521 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-07 11:33:25.900541 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.900548 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900558 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-07 11:33:25.900575 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.900582 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900591 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-07 11:33:25.900609 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.900616 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900625 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-07 11:33:25.900649 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.900656 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900667 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-07 11:33:25.900680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.900721 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.900737 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900743 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.900758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900782 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900789 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900827 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.900847 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.900865 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900876 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-07 11:33:25.900886 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-07 11:33:25.900899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-07 11:33:25.900924 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-07 11:33:25.900939 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900945 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-07 11:33:25.900959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.900984 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.900991 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901001 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-07 11:33:25.901015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.901040 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.901055 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901062 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.901077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901102 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-07 11:33:25.901109 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901119 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-07 11:33:25.901132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.901158 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-07 11:33:25.901173 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901180 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-07 11:33:25.901195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901219 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.901227 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901236 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-07 11:33:25.901255 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.901262 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901271 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-07 11:33:25.901289 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.901296 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901305 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-07 11:33:25.901319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.901352 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.901367 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901374 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.901388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901412 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.901419 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901429 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-07 11:33:25.901443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.901469 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-07 11:33:25.901484 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901490 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-07 11:33:25.901504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901535 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.901543 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901553 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-07 11:33:25.901566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.901592 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.901607 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901614 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.901627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901659 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.901667 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901677 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-07 11:33:25.901690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.901706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.901716 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-07 11:33:25.901730 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.901758 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.901765 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.901775 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.901788 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.901804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.901819 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.901844 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.901852 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.901874 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-07 11:33:25.901892 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.901899 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.901908 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-07 11:33:25.901925 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.901932 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.901941 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-07 11:33:25.901958 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.901965 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.901974 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-07 11:33:25.901991 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.901998 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.902007 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-07 11:33:25.902024 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-07 11:33:25.902031 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.902041 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-07 11:33:25.902058 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-07 11:33:25.902065 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.902074 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-07 11:33:25.902091 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-07 11:33:25.902097 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.902107 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-07 11:33:25.902124 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-07 11:33:25.902131 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.902140 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-07 11:33:25.902157 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.902163 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.902173 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-07 11:33:25.902190 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.902196 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.902205 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-07 11:33:25.902222 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.902228 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.902237 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-07 11:33:25.902254 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.902261 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.902270 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-07 11:33:25.902283 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.902342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.902360 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.902367 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-07 11:33:25.902383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.902408 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.902414 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.902436 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.902455 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.902462 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.902471 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.902485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.902504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.902515 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.902530 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.902536 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.902550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.902576 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902583 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.902593 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-07 11:33:25.902606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.902622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.902637 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-07 11:33:25.902653 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902680 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902688 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902698 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902724 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.902754 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902779 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.902785 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902795 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-07 11:33:25.902812 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.902819 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902828 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-07 11:33:25.902845 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.902851 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902861 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-07 11:33:25.902878 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-07 11:33:25.902885 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902894 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-07 11:33:25.902910 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.902917 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902926 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-07 11:33:25.902943 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-07 11:33:25.902950 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902960 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-07 11:33:25.902976 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.902983 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-07 11:33:25.902992 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-07 11:33:25.903005 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-07 11:33:25.903041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.903057 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903064 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-07 11:33:25.903079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903104 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.903111 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903120 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.903137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.903153 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903163 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.903176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.903206 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.903221 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903227 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-07 11:33:25.903241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903265 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-07 11:33:25.903272 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903281 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-07 11:33:25.903294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.903319 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-07 11:33:25.903333 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903339 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-07 11:33:25.903353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903377 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.903384 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903393 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.903410 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.903418 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903441 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.903455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.903485 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.903500 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903506 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.903520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903546 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-07 11:33:25.903553 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903563 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-07 11:33:25.903576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.903602 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-07 11:33:25.903617 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903623 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.903643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903669 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.903676 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903686 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-07 11:33:25.903704 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.903711 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903733 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-07 11:33:25.903746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.903775 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.903790 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903796 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.903809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903833 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.903840 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903849 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-07 11:33:25.903862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.903877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.903887 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.903907 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.903934 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.903941 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.903950 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.903964 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.903980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.903993 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.904059 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.904066 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.904075 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-07 11:33:25.904092 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-07 11:33:25.904099 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.904108 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-07 11:33:25.904123 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.904142 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.904156 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-07 11:33:25.904183 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-07 11:33:25.904190 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-07 11:33:25.904200 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-07 11:33:25.904213 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-07 11:33:25.904228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.904242 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-07 11:33:25.904266 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.904273 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-07 11:33:25.904283 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-07 11:33:25.904299 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.904306 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-07 11:33:25.904315 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-07 11:33:25.904328 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-07 11:33:25.904346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.904361 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904367 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-07 11:33:25.904381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904405 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.904412 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904422 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-07 11:33:25.904449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.904475 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.904490 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904496 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.904510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904535 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.904542 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904552 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-07 11:33:25.904565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.904591 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-07 11:33:25.904606 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904612 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.904627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904658 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.904665 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904675 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-07 11:33:25.904693 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.904699 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904709 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-07 11:33:25.904740 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.904746 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904755 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-07 11:33:25.904772 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.904779 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904788 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-07 11:33:25.904801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.904837 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.904851 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904857 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.904872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904895 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.904902 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904911 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-07 11:33:25.904924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.904939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.904949 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.904962 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.904988 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.904994 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905004 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905017 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.905046 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905071 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.905078 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905087 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-07 11:33:25.905104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.905111 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905120 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-07 11:33:25.905137 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.905144 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905153 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-07 11:33:25.905170 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.905177 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905186 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-07 11:33:25.905203 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.905210 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905219 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-07 11:33:25.905236 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.905242 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905251 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-07 11:33:25.905268 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-07 11:33:25.905275 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905284 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-07 11:33:25.905297 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.905333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.905349 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905355 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-07 11:33:25.905369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905392 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.905399 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905408 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-07 11:33:25.905438 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.905445 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905455 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-07 11:33:25.905472 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.905479 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905489 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-07 11:33:25.905506 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.905513 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905523 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-07 11:33:25.905540 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.905547 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905557 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-07 11:33:25.905574 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.905581 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905590 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-07 11:33:25.905607 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.905614 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905623 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-07 11:33:25.905646 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.905654 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905663 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-07 11:33:25.905677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.905730 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.905745 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905752 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-07 11:33:25.905767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905792 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-07 11:33:25.905799 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-07 11:33:25.905822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.905847 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-07 11:33:25.905864 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-07 11:33:25.905871 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-07 11:33:25.905881 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-07 11:33:25.905897 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905903 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-07 11:33:25.905917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.905940 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.905960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-07 11:33:25.905977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.906000 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-07 11:33:25.906011 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-07 11:33:25.906027 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.906034 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-07 11:33:25.906044 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-07 11:33:25.906060 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-07 11:33:25.906066 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-07 11:33:25.906075 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-07 11:33:25.906091 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.906098 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.906108 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.906125 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.906131 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.906141 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.906157 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.906164 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.906173 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.906190 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.906208 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-07 11:33:25.906219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.906236 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-07 11:33:25.906242 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-07 11:33:25.906252 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-07 11:33:25.906269 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-07 11:33:25.906276 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-07 11:33:25.906286 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-07 11:33:25.906303 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.906310 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.906320 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.906337 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-07 11:33:25.906343 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-07 11:33:25.906353 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-07 11:33:25.906370 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.906377 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-07 11:33:25.906387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.906404 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-07 11:33:25.906410 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-07 11:33:25.906420 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-07 11:33:25.906437 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-07 11:33:25.906443 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-07 11:33:25.906453 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-07 11:33:25.906470 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.906477 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.906487 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.906504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.906510 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-07 11:33:25.906520 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.906533 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-07 11:33:25.906569 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.906598 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-07 11:33:25.906626 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.906660 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-07 11:33:25.906688 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.906728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-07 11:33:25.906754 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.906780 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-07 11:33:25.906806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.906832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-07 11:33:25.906858 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.906883 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-07 11:33:25.906909 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.906935 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-07 11:33:25.906961 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-07 11:33:25.906987 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-07 11:33:25.907013 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-07 11:33:25.907040 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-07 11:33:25.907065 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-07 11:33:25.907091 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-07 11:33:25.907117 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.907142 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-07 11:33:25.907168 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.907193 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-07 11:33:25.907219 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.907244 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-07 11:33:25.907270 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.907295 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-07 11:33:25.907321 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.907347 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-07 11:33:25.907372 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.907399 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-07 11:33:25.907439 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.907466 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-07 11:33:25.907493 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.907520 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-07 11:33:25.907546 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.907573 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-07 11:33:25.907600 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.907627 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-07 11:33:25.907661 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.907688 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-07 11:33:25.907716 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.907743 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-07 11:33:25.907770 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.907797 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-07 11:33:25.907824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.907851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.907877 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.907904 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.907931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.907958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.907984 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.908011 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-07 11:33:25.908038 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-07 11:33:25.908065 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-07 11:33:25.908092 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.908118 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-07 11:33:25.908145 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.908171 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.908199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.908226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-07 11:33:25.908253 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.908280 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-07 11:33:25.908309 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.908335 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-07 11:33:25.908362 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.908388 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-07 11:33:25.908416 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.908442 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-07 11:33:25.908468 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.908494 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-07 11:33:25.908521 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.908548 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-07 11:33:25.908575 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.908601 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.908628 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.908661 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-07 11:33:25.908687 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.908714 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-07 11:33:25.908741 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.908768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-07 11:33:25.908796 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.908814 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.908840 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-07 11:33:25.908866 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.908884 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.908901 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.908928 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-07 11:33:25.908955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.908972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.908989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.909059 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909086 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.909112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-07 11:33:25.909217 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909244 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.909271 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909298 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.909325 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909342 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909369 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.909395 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909413 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909440 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.909467 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909493 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.909520 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909547 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-07 11:33:25.909573 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909600 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.909627 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909660 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.909687 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909705 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909732 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-07 11:33:25.909758 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909785 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.909812 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909839 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.909866 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909893 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.909919 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909946 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.909972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.909990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910042 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.910133 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910150 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910167 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910194 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.910220 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910246 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.910273 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910291 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910308 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910325 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910342 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910368 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.910395 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910412 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910429 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910456 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.910484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.910606 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910623 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910646 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910663 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910690 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.910717 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910751 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910769 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.910824 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910850 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.910877 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910894 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910911 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910928 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.910954 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-07 11:33:25.910980 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911007 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-07 11:33:25.911033 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911050 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911067 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911094 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.911120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.911242 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911268 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-07 11:33:25.911295 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911312 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911329 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911355 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.911382 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911410 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.911436 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911454 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911481 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-07 11:33:25.911507 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911525 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911551 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-07 11:33:25.911577 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911595 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911621 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-07 11:33:25.911654 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911671 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911698 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.911724 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911751 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.911777 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911828 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911855 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.911881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911916 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911933 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911967 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.911984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-07 11:33:25.912055 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912073 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912099 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-07 11:33:25.912125 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912143 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912161 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912188 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-07 11:33:25.912215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.912318 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912345 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.912371 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912450 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-07 11:33:25.912477 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912503 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.912529 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912555 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.912582 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912599 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912625 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.912657 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912675 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912701 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.912728 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912754 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.912781 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912809 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-07 11:33:25.912835 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912862 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.912888 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912915 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.912941 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912958 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.912985 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-07 11:33:25.913012 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913038 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.913065 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913092 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.913118 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913145 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.913171 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913197 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.913225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913242 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913293 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913327 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913354 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.913380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913397 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913414 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913440 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.913468 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913494 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.913521 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913538 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913555 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913572 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913588 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913614 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.913646 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913741 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913759 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913786 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.913812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-07 11:33:25.913948 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913965 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913981 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.913997 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914023 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.914049 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914065 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914081 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914123 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.914148 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914174 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-07 11:33:25.914199 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914215 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914232 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914248 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914273 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-07 11:33:25.914298 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914324 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-07 11:33:25.914349 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914366 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914382 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914419 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.914451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-07 11:33:25.914573 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914600 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-07 11:33:25.914626 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914652 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914670 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914697 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-07 11:33:25.914723 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914749 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-07 11:33:25.914776 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914793 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914819 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-07 11:33:25.914846 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914863 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914889 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-07 11:33:25.914915 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914933 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.914960 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-07 11:33:25.914986 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915003 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915029 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-07 11:33:25.915055 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915082 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-07 11:33:25.915108 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915142 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915171 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915196 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.915222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-07 11:33:25.915367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-07 11:33:25.915394 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.915466 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.915516 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.915566 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.915616 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.915671 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.915719 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.915767 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-07 11:33:25.915816 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-07 11:33:25.915866 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-07 11:33:25.915915 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.915962 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.916011 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.916059 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.916106 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.916167 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.916214 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.916262 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.916307 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.916354 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.916400 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.916462 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.916510 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.916558 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.916607 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.916670 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.916724 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.916771 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-07 11:33:25.916818 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.916866 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.916924 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.916972 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.917019 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.917066 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.917117 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.917162 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.917207 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.917253 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.917301 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.917346 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.917393 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.917463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.917511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.917559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.917607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.917661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.917711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.917758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.917806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-07 11:33:25.917855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-07 11:33:25.917916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-07 11:33:25.917962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.918007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.918053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.918098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.918143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.918190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.918239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.918286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.918356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.918417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.918466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.918514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.918561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.918610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.918665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.918719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.918772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.918818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-07 11:33:25.918865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.918924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.918984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.919033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.919081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.919131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.919184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.919232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.919279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.919327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.919375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.919423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.919472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.919528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.919576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.919625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.919681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.919729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.919778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.919824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.919873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-07 11:33:25.919920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-07 11:33:25.919969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-07 11:33:25.920017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.920063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.920112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.920160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.920207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.920255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.920303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.920352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.920398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.920447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.920501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.920551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.920598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.920653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.920703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.920756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.920808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.920856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-07 11:33:25.920903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.920950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.920997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.921047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.921095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.921145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.921198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.921557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.921606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.921660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.921710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.921759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.921809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.921866 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-07 11:33:25.921894 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.921957 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.922026 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.922095 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.922150 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.922206 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.922262 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.922318 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-07 11:33:25.922385 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-07 11:33:25.922452 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-07 11:33:25.922507 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.922561 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.922616 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.922679 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.922735 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.922801 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.922853 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.922906 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.922959 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.923011 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.923067 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.923119 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.923172 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.923225 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.923277 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.923330 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.923383 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.923452 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-07 11:33:25.923507 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.923562 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.923616 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.923677 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.923744 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.923798 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.923852 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.923905 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.923973 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.924028 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.924084 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.924139 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.924194 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.924258 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-07 11:33:25.924282 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.924339 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.924397 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.924458 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.924513 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.924569 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.924624 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.924687 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-07 11:33:25.924743 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-07 11:33:25.924799 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-07 11:33:25.924855 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.924910 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.924976 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.925029 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.925096 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.925152 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.925207 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.925265 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.925321 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.925376 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.925432 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.925489 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.925544 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.925600 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.925661 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.925729 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.925783 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.925836 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-07 11:33:25.925889 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.925958 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.926013 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.926067 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.926122 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.926179 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.926235 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.926290 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.926345 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.926401 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.926457 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.926513 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.926568 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.926635 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-07 11:33:25.926660 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.926712 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.926763 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.926811 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.926861 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.926910 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.926959 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.927008 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-07 11:33:25.927056 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-07 11:33:25.927106 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-07 11:33:25.927155 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.927204 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.927253 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.927301 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.927351 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.927405 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.927454 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.927502 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.927551 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.927599 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.927655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.927732 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.927827 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.927931 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.928026 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.928135 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.928198 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.928261 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-07 11:33:25.928309 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.928356 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.928404 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.928466 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.928522 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.928573 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.928623 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.928679 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.928729 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.928778 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.928827 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.928888 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.928936 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.928991 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-07 11:33:25.929025 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.929072 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.929119 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.929167 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.929214 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.929261 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.929309 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.929356 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-07 11:33:25.929403 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-07 11:33:25.929465 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-07 11:33:25.929535 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.929586 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.929643 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.929695 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.929746 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.929810 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.929872 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.929920 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.929967 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.930014 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.930062 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.930109 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.930157 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.930204 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.930252 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.930305 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.930352 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.930399 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-07 11:33:25.930483 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.930541 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.930593 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.930650 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.930751 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.930804 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.930867 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.930945 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.931026 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.931078 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.931129 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.931180 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.931230 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.931285 wsdl: current service: Service1 2020-07-07 11:33:25.931303 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-07 11:33:25.931346 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-07 11:33:25.931374 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-07 11:33:25.931400 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-07 11:33:25.931440 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-07 11:33:25.931463 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.931479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.931489 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.931498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.931508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.931521 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.931530 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.931538 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-07 11:33:25.931547 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-07 11:33:25.931556 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-07 11:33:25.931564 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.931573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.931581 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.931590 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.931599 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.931608 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.931616 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.931625 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.931639 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.931648 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.931656 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.931665 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.931673 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.931682 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.931691 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.931699 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.931707 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.931715 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-07 11:33:25.931722 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.931731 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.931739 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.931748 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.932017 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.932027 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.932035 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.932043 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.932051 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.932059 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.932067 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.932076 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.932083 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.932091 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.932102 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.932110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.932118 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.932125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.932133 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.932140 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.932147 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-07 11:33:25.932154 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-07 11:33:25.932162 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-07 11:33:25.932169 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.932177 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.932184 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.932192 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.932200 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.932207 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.932214 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.932222 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.932229 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.932237 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.932244 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.932252 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.932259 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.932266 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.932274 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.932281 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.932289 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.932296 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-07 11:33:25.932303 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.932310 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.932318 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.932326 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.932333 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.932340 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.932347 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.932354 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.932361 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.932369 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.932376 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.932383 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.932390 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.932398 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.932421 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.932443 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.932451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.932459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.932466 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.932474 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.932482 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-07 11:33:25.932490 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-07 11:33:25.932497 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-07 11:33:25.932504 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.932516 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.932526 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.932533 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.932542 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.932549 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.932557 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.932565 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.932572 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.932579 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.932587 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.932595 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.932602 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.932610 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.932618 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.932625 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.932636 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.932644 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-07 11:33:25.932653 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.932660 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.932667 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.932675 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.932682 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.932690 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.932697 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.932704 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.932711 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.932719 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.932726 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.932734 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.932741 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.932748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-07 11:33:25.932757 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-07 11:33:25.932764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-07 11:33:25.932772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-07 11:33:25.932780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.932787 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-07 11:33:25.932794 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-07 11:33:25.932801 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-07 11:33:25.932809 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-07 11:33:25.932817 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-07 11:33:25.932823 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-07 11:33:25.932831 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-07 11:33:25.932838 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-07 11:33:25.932852 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-07 11:33:25.932873 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.932881 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.932888 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-07 11:33:25.932895 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-07 11:33:25.932902 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-07 11:33:25.932909 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-07 11:33:25.932935 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.932943 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-07 11:33:25.932950 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-07 11:33:25.932957 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.932964 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-07 11:33:25.932972 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-07 11:33:25.932978 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-07 11:33:25.932986 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-07 11:33:25.932993 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-07 11:33:25.933000 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-07 11:33:25.933008 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-07 11:33:25.933015 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-07 11:33:25.933023 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-07 11:33:25.933029 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-07 11:33:25.933036 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-07 11:33:25.933043 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-07 11:33:25.933050 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-07 11:33:25.933057 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-07 11:33:25.933064 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-07 11:33:25.933072 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-07 11:33:25.933079 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-07 11:33:25.933360 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-07 11:33:25.933371 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-07 11:33:25.933376 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-07 11:33:25.933381 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-07 11:33:25.933388 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-07 11:33:25.933393 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-07 11:33:25.933397 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-07 11:33:25.933407 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-07 11:33:25.933416 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-07 11:33:25.933471 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.933479 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-07 11:33:25.933494 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-07 11:33:25.933522 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-07 11:33:25.933529 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-07 11:33:25.933534 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-07 11:33:25.933539 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-07 11:33:25.933544 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-07 11:33:25.933556 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-07 11:33:25.933563 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-07 11:33:25.933568 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-07 11:33:25.933579 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.933589 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-07 11:33:25.933595 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-07 11:33:25.933625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.933640 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-07 11:33:25.933645 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.933674 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-07 11:33:25.933680 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-07 11:33:25.933685 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-07 11:33:25.933689 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-07 11:33:25.933693 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-07 11:33:25.933697 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-07 11:33:25.933702 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-07 11:33:25.933707 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-07 11:33:25.933711 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-07 11:33:25.933717 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148083" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-07 11:33:25.933728 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-07 11:33:25.933734 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-07 11:33:25.933739 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-07 11:33:25.933745 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.933751 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-07 11:33:25.933755 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-07 11:33:25.933783 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-07 11:33:25.933789 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.933794 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.933800 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.933804 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-07 11:33:25.933815 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-07 11:33:25.933823 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-07 11:33:25.933828 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-07 11:33:25.933833 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-07 11:33:25.933839 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148083" 2020-07-07 11:33:25.933847 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-07 11:33:25.933851 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-07 11:33:25.933857 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-07 11:33:25.933863 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-07 11:33:25.933868 wsdl: in serializeType: returning: 148083 2020-07-07 11:33:25.933874 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-07 11:33:25.933882 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-07 11:33:25.933886 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-07 11:33:25.933890 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-07 11:33:25.933896 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-07 11:33:25.933904 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-07 11:33:25.933908 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-07 11:33:25.933929 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-07 11:33:25.933933 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-07 11:33:25.933938 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-07 11:33:25.933943 wsdl: in serializeType: returning: 148083PLN 2020-07-07 11:33:25.933947 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148083PLN 2020-07-07 11:33:25.933968 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=148083PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-07 11:33:25.933973 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-07 11:33:25.933980 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5586"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-07 11:33:25.933994 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-07 11:33:25.934000 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=148083PLN 2020-07-07 11:33:25.934010 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-07 11:33:25.934088 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-07 11:33:25.934024 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-07 11:33:25.934035 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-07 11:33:25.934040 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-07 11:33:25.934045 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-07 11:33:25.934049 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-07 11:33:25.934056 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-07 11:33:25.934067 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-07 11:33:25.934075 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-07 11:33:25.934081 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-07 11:33:25.934094 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-07 11:33:25.934103 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-07 11:33:25.934111 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-07 11:33:25.940777 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-07 11:33:25.940792 soap_transport_http: socket connected 2020-07-07 11:33:25.940802 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-07 11:33:25.940808 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-07 11:33:25.940822 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-07 11:33:25.940828 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-07 11:33:25.940832 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-07 11:33:25.940836 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-07 11:33:25.940840 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-07 11:33:25.940870 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-07 11:33:25.951586 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-07 11:33:25.951601 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-07 11:33:25.951612 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-07 11:33:25.951621 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-07 11:33:25.951630 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-07 11:33:25.951641 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-07 11:33:25.951655 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-07 11:33:25.951666 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-07 11:33:25.951676 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-07 11:33:25.951686 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 07 Jul 2020 09:33:08 GMT 2020-07-07 11:33:25.951695 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-07 11:33:25.951706 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-07 11:33:25.951716 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-07 11:33:25.951728 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-07 11:33:25.951760 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-07 11:33:25.951774 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-07 11:33:25.951787 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-07 11:33:25.951796 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-07 11:33:25.951805 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-07 11:33:25.951839 soap_transport_http: closed socket 2020-07-07 11:33:25.951855 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-07 11:33:25.951864 soap_transport_http: end of send() 2020-07-07 11:33:25.951889 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-07 11:33:25.951901 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 07 Jul 2020 09:33:08 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-07 11:33:25.951938 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-07 11:33:25.951951 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-07 11:33:25.951974 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-07 11:33:25.951983 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-07 11:33:25.952089 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-07 11:33:25.952249 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-07 11:33:25.952257 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-07 11:33:25.952270 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-07 11:33:25.952285 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-07 11:33:25.952323 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-07 11:33:25.952417 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-07 11:33:25.952459 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-07 11:33:25.952483 nusoap_client: got fault 2020-07-07 11:33:25.952494 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-07 11:33:25.952502 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-07 11:33:25.952511 nusoap_client: detail =