Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 107.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452187-0001 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T1882
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 15:00:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 17:00:17.694196 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 17:00:17.694256 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:00:17.694285 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167822" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 17:00:17.694311 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:00:17.694328 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 17:00:17.694341 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 17:00:17.694362 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 17:00:17.694376 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:00:17.694386 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:00:17.694400 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:00:17.694413 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:00:17.694431 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:00:17.694440 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:00:17.694448 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:00:17.694454 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:00:17.694461 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 17:00:17.694480 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:00:17.694499 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:00:17.694512 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:00:17.694521 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 17:00:17.694531 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 17:00:17.694548 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:00:17.694562 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:00:17.700771 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:00:17.700801 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:00:17.700817 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 17:00:17.700829 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:00:17.700836 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:00:17.700840 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:00:17.700845 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 17:00:17.700873 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 17:00:17.718176 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 17:00:17.718228 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 17:00:17.718244 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:00:17.718256 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:00:17.718268 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:00:17.718280 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:00:17.718290 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:00:17.718303 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:00:17.718314 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:00:17.718325 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:00:03 GMT 2019-10-21 17:00:17.718337 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:00:17.718347 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 17:00:17.718359 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:00:17.718377 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 17:00:17.718428 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 17:00:17.718464 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 17:00:17.724487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.724522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.724767 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:00:17.724801 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:00:17.730580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.730623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.730810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.730844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.731033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.731074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.731307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.731334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.731355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.731379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.731399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.731465 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:00:17.731487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.731538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.731587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.736908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.736955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.736996 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:00:17.737128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737228 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:00:17.737274 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737371 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:00:17.737400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737752 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.737893 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:00:17.737941 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:00:17.737993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.738036 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:00:17.738094 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:00:17.738117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743120 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:00:17.743154 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:00:17.743177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743666 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:00:17.743687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743851 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.743977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.744035 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-10-21 17:00:17.744150 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.744197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.744219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.744243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.744269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.744289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.744314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.744347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.744368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:00:17.744417 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 17:00:17.744436 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:00:17.744445 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 17:00:17.744591 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 17:00:17.744647 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:00:17.744672 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:00:17.744684 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:00:17.744720 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 17:00:17.744731 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 17:00:17.744983 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 17:00:17.745008 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 17:00:17.745099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 17:00:17.745151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745210 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.745227 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745258 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:00:17.745299 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.745313 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745334 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:00:17.745364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.745435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.745466 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745478 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.745508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745559 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.745572 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745603 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 17:00:17.745629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.745679 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:00:17.745715 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745728 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 17:00:17.745757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745809 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.745823 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745844 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:00:17.745881 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.745894 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745914 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:00:17.745951 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.745965 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.745984 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:00:17.746012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.746090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.746119 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746132 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 17:00:17.746158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746202 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.746215 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746233 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 17:00:17.746257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.746306 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 17:00:17.746335 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746347 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 17:00:17.746373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746422 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.746436 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746455 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:00:17.746490 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.746502 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746521 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:00:17.746555 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.746568 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746598 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:00:17.746634 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.746648 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746668 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:00:17.746694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.746778 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.746807 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746819 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.746846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746891 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746904 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.746985 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.747027 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.747058 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747091 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:00:17.747111 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 17:00:17.747136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:00:17.747186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:00:17.747215 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747226 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 17:00:17.747253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747301 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.747314 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747333 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:00:17.747365 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.747376 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747393 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:00:17.747425 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.747437 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747453 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:00:17.747486 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.747499 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747518 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:00:17.747544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.747627 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.747658 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747670 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.747706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747759 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.747774 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747794 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 17:00:17.747820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.747871 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:00:17.747900 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747912 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 17:00:17.747939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.747985 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.747998 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748016 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:00:17.748053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.748099 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.748127 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748139 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.748166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748215 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.748228 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748252 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 17:00:17.748279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.748327 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:00:17.748357 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748369 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 17:00:17.748395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.748457 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748475 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:00:17.748512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.748560 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.748587 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748599 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.748624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748671 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.748685 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748715 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 17:00:17.748743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.748794 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 17:00:17.748823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748835 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 17:00:17.748862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748914 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.748928 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.748948 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:00:17.748983 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.748997 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749016 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:00:17.749054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.749109 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 17:00:17.749136 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749146 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.749170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749215 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.749227 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749245 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 17:00:17.749271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.749321 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 17:00:17.749349 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749360 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 17:00:17.749387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749435 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.749448 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749467 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:00:17.749502 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.749515 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749533 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:00:17.749559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.749652 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 17:00:17.749680 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749687 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.749707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749738 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.749746 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749757 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 17:00:17.749771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.749800 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 17:00:17.749816 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749822 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 17:00:17.749837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.749871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749881 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:00:17.749894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.749921 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 17:00:17.749935 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749941 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.749955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749981 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.749988 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.749998 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 17:00:17.750011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.750037 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 17:00:17.750051 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750057 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 17:00:17.750071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750096 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.750103 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750113 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:00:17.750126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.750151 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.750166 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750172 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.750185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750211 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.750218 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750228 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 17:00:17.750240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.750266 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:00:17.750281 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750287 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 17:00:17.750300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750327 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.750334 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750344 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:00:17.750357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.750383 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.750398 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750404 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.750418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750444 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.750451 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750461 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 17:00:17.750474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.750499 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:00:17.750514 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750520 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 17:00:17.750533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750558 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.750565 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750575 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:00:17.750588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.750620 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.750635 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750641 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.750655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750680 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.750687 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750697 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 17:00:17.750710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.750735 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:00:17.750750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750756 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 17:00:17.750770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750795 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.750802 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750812 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 17:00:17.750830 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.750836 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750846 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 17:00:17.750859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.750888 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.750902 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750908 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.750922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750947 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.750954 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750964 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 17:00:17.750977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.750992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.751002 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:00:17.751017 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751023 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:00:17.751037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751061 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.751068 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751078 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:00:17.751091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.751116 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.751131 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751137 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.751151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751178 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.751186 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751196 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:00:17.751209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.751236 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:00:17.751251 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751257 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:00:17.751271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751298 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:00:17.751305 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751315 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:00:17.751328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.751354 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.751369 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751375 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.751389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751412 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751419 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751458 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.751479 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.751495 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751506 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:00:17.751516 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 17:00:17.751529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:00:17.751553 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:00:17.751568 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751574 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 17:00:17.751588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751622 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:00:17.751629 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751640 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:00:17.751652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.751677 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.751692 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751699 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.751713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751736 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751743 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751781 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.751801 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.751818 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751829 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:00:17.751838 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 17:00:17.751851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:00:17.751875 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:00:17.751889 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751895 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:00:17.751910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751935 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:00:17.751942 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751952 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:00:17.751965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.751980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.751990 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.752005 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752011 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.752025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752048 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752055 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752092 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.752112 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.752129 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752140 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:00:17.752149 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 17:00:17.752162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:00:17.752186 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:00:17.752200 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752206 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 17:00:17.752221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752247 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.752254 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752264 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 17:00:17.752282 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.752289 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752299 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 17:00:17.752317 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.752323 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752333 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:00:17.752351 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.752358 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752367 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:00:17.752384 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.752391 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752401 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:00:17.752418 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.752424 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752434 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 17:00:17.752451 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.752458 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752468 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:00:17.752480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.752531 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.752547 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752553 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.752568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752593 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.752606 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 17:00:17.752630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.752657 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:00:17.752672 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752678 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 17:00:17.752692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752717 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.752724 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752734 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:00:17.752752 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.752759 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752769 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:00:17.752786 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.752793 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752803 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:00:17.752815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.752848 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.752863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752869 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.752884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752909 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.752916 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 17:00:17.752939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.752964 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:00:17.752979 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.752985 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:00:17.752999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.753031 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753041 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:00:17.753054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.753079 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.753094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753100 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.753114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753139 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.753146 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753156 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:00:17.753169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.753194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:00:17.753208 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753214 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:00:17.753228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753254 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.753261 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753271 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:00:17.753289 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.753295 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753305 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:00:17.753323 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.753329 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753339 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:00:17.753352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.753386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.753401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753407 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.753422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753447 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.753454 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:00:17.753476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.753502 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:00:17.753516 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753522 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 17:00:17.753536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753561 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.753568 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753578 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:00:17.753599 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.753607 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753617 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:00:17.753636 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.753643 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753653 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:00:17.753671 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.753678 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753687 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:00:17.753704 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.753711 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753721 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:00:17.753733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.753775 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.753790 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753796 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.753810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753835 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.753842 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753852 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 17:00:17.753865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.753880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.753890 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:00:17.753905 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.753936 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.753944 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.753954 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.753967 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.753983 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.753997 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754022 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.754029 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754039 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:00:17.754057 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.754064 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754074 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 17:00:17.754091 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.754098 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754108 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 17:00:17.754125 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.754132 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754141 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:00:17.754158 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.754165 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754175 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 17:00:17.754192 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:00:17.754199 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754208 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 17:00:17.754226 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.754234 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754243 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.754261 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.754268 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754277 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:00:17.754294 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.754301 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754311 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 17:00:17.754328 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.754335 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754344 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:00:17.754361 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.754368 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754377 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:00:17.754390 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.754465 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.754471 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:00:17.754486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.754511 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.754519 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.754529 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:00:17.754547 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.754554 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.754564 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:00:17.754581 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.754588 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.754604 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:00:17.754623 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.754630 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.754640 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:00:17.754653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.754679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.754690 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754705 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.754711 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.754726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.754752 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754759 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.754769 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 17:00:17.754782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.754797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.754807 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:00:17.754821 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754849 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754856 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754866 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754879 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.754910 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754935 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.754942 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754952 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:00:17.754970 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.754977 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.754986 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:00:17.755004 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.755010 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.755020 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:00:17.755037 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.755044 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.755054 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:00:17.755071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.755077 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.755087 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:00:17.755109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.755116 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.755127 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:00:17.755144 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.755151 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.755161 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:00:17.755178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.755185 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.755195 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:00:17.755212 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.755219 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.755229 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:00:17.755246 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.755253 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.755263 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:00:17.755280 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.755287 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.755297 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:00:17.755310 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.755365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.755382 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.755388 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:00:17.755405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.755431 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.755438 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.755448 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:00:17.755465 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.755472 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.755481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:00:17.755498 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.755505 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.755514 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:00:17.755531 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:00:17.755537 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.755547 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.755560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.755587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.755603 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755619 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.755625 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.755640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.755666 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755673 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.755682 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 17:00:17.755696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.755711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.755721 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:00:17.755735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755762 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755769 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755779 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755792 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.755822 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755848 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.755855 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755865 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:00:17.755883 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.755890 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755900 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:00:17.755917 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.755923 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755933 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:00:17.755951 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.755957 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.755967 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:00:17.755984 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.755991 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.756001 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:00:17.756018 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.756025 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.756035 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:00:17.756052 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.756059 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.756069 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:00:17.756086 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.756093 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.756102 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:00:17.756119 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.756126 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.756136 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:00:17.756153 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756160 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.756169 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 17:00:17.756186 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.756193 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.756203 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:00:17.756220 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.756226 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.756236 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:00:17.756249 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.756306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.756322 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756350 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756357 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756367 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756380 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.756410 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756436 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.756443 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756452 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 17:00:17.756470 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.756478 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756487 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 17:00:17.756505 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.756511 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756521 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:00:17.756538 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.756545 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756555 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 17:00:17.756572 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.756578 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756588 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 17:00:17.756611 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.756618 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756635 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:00:17.756654 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.756661 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756671 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 17:00:17.756688 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.756695 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756705 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 17:00:17.756722 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.756729 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756739 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 17:00:17.756756 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.756763 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756773 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:00:17.756790 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.756797 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756807 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:00:17.756824 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.756831 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756840 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 17:00:17.756857 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.756864 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756874 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:00:17.756891 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.756898 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756907 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 17:00:17.756920 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.756987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.757006 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757013 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 17:00:17.757032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757058 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.757065 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757078 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:00:17.757092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.757118 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.757133 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757139 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.757153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757178 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.757185 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757195 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 17:00:17.757207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.757233 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:00:17.757248 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757254 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 17:00:17.757268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757294 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.757301 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:00:17.757328 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.757335 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757344 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:00:17.757361 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.757368 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757382 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:00:17.757400 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:00:17.757407 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757417 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:00:17.757429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.757466 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 17:00:17.757481 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757487 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.757501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757526 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:00:17.757533 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757542 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 17:00:17.757556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.757571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.757580 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 17:00:17.757598 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:00:17.757628 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 17:00:17.757636 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:00:17.757650 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 17:00:17.757663 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:00:17.757681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.757695 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.757720 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.757727 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.757737 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 17:00:17.757754 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.757761 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.757770 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 17:00:17.757788 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.757794 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.757804 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 17:00:17.757822 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:00:17.757829 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.757838 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:00:17.757855 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.757862 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.757871 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 17:00:17.757888 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.757895 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.757904 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 17:00:17.757922 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.757929 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.757938 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:00:17.757955 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.757962 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.757971 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 17:00:17.757989 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.757995 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.758009 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 17:00:17.758027 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.758034 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.758044 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:00:17.758056 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 17:00:17.758107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.758124 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758130 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 17:00:17.758149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758175 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.758182 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758192 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:00:17.758204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.758229 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.758244 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758250 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.758264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758289 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:00:17.758296 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758306 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 17:00:17.758319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.758343 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:00:17.758357 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 17:00:17.758383 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:00:17.758390 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:00:17.758400 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 17:00:17.758417 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:00:17.758424 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 17:00:17.758438 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 17:00:17.758457 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:00:17.758464 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:00:17.758474 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 17:00:17.758487 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 17:00:17.758510 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.758526 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758532 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:00:17.758546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758570 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.758578 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758587 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:00:17.758611 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.758618 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758629 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:00:17.758647 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.758654 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758663 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:00:17.758676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.758709 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.758724 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758730 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.758748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758773 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.758781 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758790 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 17:00:17.758803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.758819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.758828 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:00:17.758842 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.758869 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.758876 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.758886 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.758899 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.758915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.758929 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.758955 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.758962 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.758977 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 17:00:17.758995 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.759002 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.759012 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 17:00:17.759029 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.759036 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.759045 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:00:17.759063 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.759070 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.759079 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 17:00:17.759096 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.759103 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.759112 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 17:00:17.759130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.759136 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.759146 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 17:00:17.759163 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.759170 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.759179 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 17:00:17.759197 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.759204 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.759213 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:00:17.759230 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.759237 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.759246 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:00:17.759259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.759306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.759323 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759329 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 17:00:17.759348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759373 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.759380 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759390 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:00:17.759407 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.759414 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759424 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:00:17.759441 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.759448 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759457 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:00:17.759474 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.759481 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759495 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:00:17.759513 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.759519 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759529 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:00:17.759542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.759583 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.759604 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759610 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.759625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759649 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759656 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759694 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.759716 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.759733 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759744 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:00:17.759754 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 17:00:17.759767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:00:17.759792 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:00:17.759806 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759812 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 17:00:17.759831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759856 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.759863 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759873 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 17:00:17.759885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.759911 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.759925 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759931 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.759945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759970 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:00:17.759977 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.759987 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 17:00:17.760000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.760025 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 17:00:17.760040 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760046 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 17:00:17.760065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760091 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.760097 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760107 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:00:17.760120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.760146 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.760160 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760167 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.760180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760206 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760213 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760223 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 17:00:17.760235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.760260 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:00:17.760274 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760302 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760309 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760319 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760332 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.760362 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760392 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.760400 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760410 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 17:00:17.760427 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.760434 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760444 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 17:00:17.760461 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.760468 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760477 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 17:00:17.760494 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.760501 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760510 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 17:00:17.760528 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.760535 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760544 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 17:00:17.760562 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:00:17.760569 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760579 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 17:00:17.760601 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:00:17.760608 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760618 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 17:00:17.760637 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:00:17.760643 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760653 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 17:00:17.760671 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:00:17.760678 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760691 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 17:00:17.760709 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.760716 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760726 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 17:00:17.760743 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.760751 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760761 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 17:00:17.760778 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.760785 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760794 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 17:00:17.760811 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.760818 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760828 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 17:00:17.760841 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.760905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.760923 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760929 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 17:00:17.760948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760973 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.760980 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.760990 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 17:00:17.761003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.761028 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.761043 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761050 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.761063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761088 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.761095 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761109 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 17:00:17.761123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.761148 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:00:17.761163 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761169 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:00:17.761184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761209 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.761216 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761226 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 17:00:17.761244 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.761251 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761260 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:00:17.761278 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.761285 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761294 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:00:17.761312 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.761319 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761328 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:00:17.761341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.761378 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761393 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761399 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.761417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761442 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761450 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761459 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 17:00:17.761473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.761497 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:00:17.761511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761538 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761545 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761555 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761568 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.761604 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761631 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.761638 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761648 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:00:17.761666 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.761673 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761686 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:00:17.761705 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.761712 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761721 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 17:00:17.761739 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.761746 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761756 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:00:17.761773 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.761779 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761789 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:00:17.761806 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.761814 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761824 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 17:00:17.761841 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:00:17.761847 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761857 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 17:00:17.761870 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.761910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.761927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761934 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 17:00:17.761952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761976 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.761983 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.761993 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 17:00:17.762011 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.762018 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762027 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 17:00:17.762045 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.762051 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762061 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 17:00:17.762078 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.762085 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762095 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 17:00:17.762112 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.762119 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762129 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 17:00:17.762146 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.762153 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762162 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 17:00:17.762180 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.762187 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762196 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:00:17.762213 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.762220 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762229 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:00:17.762242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.762295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.762310 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762316 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 17:00:17.762335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762361 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:00:17.762368 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 17:00:17.762390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.762416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:00:17.762432 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:00:17.762439 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 17:00:17.762453 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 17:00:17.762470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762476 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 17:00:17.762489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762513 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.762534 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:00:17.762550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.762561 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:00:17.762571 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 17:00:17.762588 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.762600 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 17:00:17.762611 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 17:00:17.762628 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:00:17.762634 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 17:00:17.762644 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 17:00:17.762661 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.762667 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 17:00:17.762677 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.762694 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.762701 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:00:17.762711 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.762727 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.762734 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:00:17.762743 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.762760 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.762767 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 17:00:17.762776 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.762793 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:00:17.762799 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 17:00:17.762813 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:00:17.762831 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:00:17.762837 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 17:00:17.762847 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 17:00:17.762863 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.762870 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:00:17.762880 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.762897 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:00:17.762903 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 17:00:17.762913 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 17:00:17.762929 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.762936 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 17:00:17.762952 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.762970 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.762977 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:00:17.762987 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.763003 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:00:17.763009 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 17:00:17.763018 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 17:00:17.763035 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 17:00:17.763072 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.763102 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:00:17.763129 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.763156 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 17:00:17.763182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.763209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:00:17.763235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.763261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:00:17.763288 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.763313 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:00:17.763344 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.763370 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 17:00:17.763396 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 17:00:17.763421 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 17:00:17.763448 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 17:00:17.763474 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 17:00:17.763500 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 17:00:17.763526 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 17:00:17.763552 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.763577 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:00:17.763624 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.763652 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:00:17.763678 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.763703 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:00:17.763729 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.763756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:00:17.763782 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.763807 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:00:17.763833 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.763859 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:00:17.763885 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.763912 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:00:17.763939 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.763964 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:00:17.763990 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.764015 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:00:17.764041 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.764066 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:00:17.764272 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.764299 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:00:17.764326 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.764352 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:00:17.764378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.764405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:00:17.764431 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.764456 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:00:17.764482 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.764508 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:00:17.764534 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.764559 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:00:17.764585 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 17:00:17.764616 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 17:00:17.764643 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.764669 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:00:17.764695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.764721 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:00:17.764747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.764773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:00:17.764798 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.764824 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 17:00:17.764850 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.764876 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:00:17.764901 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.764929 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:00:17.764961 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.764988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:00:17.765014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.765040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:00:17.765066 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765084 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765109 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:00:17.765135 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765151 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765168 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765194 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:00:17.765219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:00:17.765320 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:00:17.765421 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765447 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.765473 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765499 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.765524 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765541 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765567 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.765593 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765616 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765646 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.765672 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765697 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.765723 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765748 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:00:17.765774 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765800 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.765826 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765851 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.765877 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765894 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765919 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:00:17.765945 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.765971 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.765996 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766022 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:00:17.766048 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766073 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:00:17.766099 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766125 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:00:17.766151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766216 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766249 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766274 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.766299 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766315 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766336 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766362 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.766388 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766414 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.766440 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766456 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766473 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766498 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.766524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.766646 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766662 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766678 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766722 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.766748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766781 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766798 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766824 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.766850 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766876 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.766902 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766918 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766934 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766956 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.766982 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:00:17.767007 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767033 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:00:17.767058 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767075 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767091 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767116 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.767141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:00:17.767257 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767282 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:00:17.767310 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767336 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.767361 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767387 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.767413 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767429 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767445 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767462 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767487 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.767513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767583 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767604 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:00:17.767689 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767706 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767731 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:00:17.767756 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767773 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767789 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767814 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:00:17.767839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:00:17.767938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.767987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:00:17.768038 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768064 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.768089 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768115 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.768141 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768157 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768183 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.768209 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768229 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768255 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.768280 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768319 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.768344 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768368 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:00:17.768393 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768417 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.768442 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768467 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:00:17.768491 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768507 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768532 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:00:17.768557 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768582 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.768627 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768654 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:00:17.768680 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768706 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:00:17.768731 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768757 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:00:17.768783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768849 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768866 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.768937 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768954 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768970 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.768995 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.769021 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769059 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.769084 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769100 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769116 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769140 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.769165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:00:17.769278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769294 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769309 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769325 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769350 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.769374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769390 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769406 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769422 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.769471 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769497 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:00:17.769521 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769541 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769557 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769573 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769615 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:00:17.769642 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769668 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:00:17.769693 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769710 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769726 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769751 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.769777 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769810 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:00:17.769895 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769920 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:00:17.769946 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.769972 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:00:17.769998 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770036 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:00:17.770062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770078 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770107 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.770175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:00:17.770379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:00:17.770448 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.770547 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.770644 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.770737 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.770810 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.770859 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.770906 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 17:00:17.770955 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 17:00:17.771003 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 17:00:17.771051 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.771097 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.771145 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.771194 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.771242 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.771291 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.771339 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.771387 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.771434 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.771481 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.771528 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.771577 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.771631 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.771680 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.771743 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.771795 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.771842 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 17:00:17.771905 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.771952 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.771999 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.772059 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.772106 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.772156 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.772205 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.772253 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.772306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.772367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.772600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.772665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.772712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.772764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.772812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 17:00:17.772859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 17:00:17.772908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 17:00:17.772956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.773003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.773062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.773107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.773152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.773198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.773244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.773289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.773334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.773380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.773426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.773472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.773523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.773570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.773639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.773692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.773744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 17:00:17.773791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.773842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.773888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.773937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.773989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.774054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.774112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.774161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.774216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.774269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.774317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.774366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.774414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.774460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.774507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 17:00:17.774555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 17:00:17.774621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 17:00:17.774680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.774733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.774781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.774828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.774875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.774923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.774970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.775038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.775086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.775132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.775177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.775224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.775271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.775331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.775419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.775508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.775577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 17:00:17.775674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.775763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.775844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.775929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.776014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.776105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.776175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.776272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.776387 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:00:17.776429 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.776528 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.776626 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.776715 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.776804 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.776893 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.776981 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:00:17.777058 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:00:17.777110 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:00:17.777162 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.777213 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.777265 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.777317 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.777368 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.777419 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.777470 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.777522 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.777584 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.777659 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.777712 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.777772 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.777826 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.777879 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.777932 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.777985 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.778039 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:00:17.778093 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.778146 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.778199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.778252 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.778305 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.778362 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.778641 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.778701 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.778768 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:00:17.778792 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.778846 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.778900 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.778954 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.779008 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.779077 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.779134 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:00:17.779188 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:00:17.779241 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:00:17.779294 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.779347 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.779400 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.779467 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.779520 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.779578 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.779637 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.779691 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.779751 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.779806 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.779878 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.779932 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.779985 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.780043 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.780096 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.780149 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.780202 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:00:17.780268 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.780322 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.780376 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.780429 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.780487 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.780541 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.780599 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.780670 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.780741 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 17:00:17.780765 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.780814 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.780863 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.780912 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.780965 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.781018 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.781065 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:00:17.781114 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:00:17.781175 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:00:17.781223 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.781271 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.781318 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.781366 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.781414 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.781467 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.781799 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.781849 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.781911 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.781959 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.782007 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.782055 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.782103 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.782151 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.782199 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.782247 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.782299 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:00:17.782361 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.782409 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.782457 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.782505 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.782552 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.782606 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.782654 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.782703 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.782763 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 17:00:17.782785 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.782855 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.782910 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.782962 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.783012 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.783062 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.783112 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:00:17.783163 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:00:17.783213 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:00:17.783264 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.783314 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.783365 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.783415 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.783465 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.783515 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.783565 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.783629 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.783680 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.783736 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.783788 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.783838 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.783889 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.783940 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.783990 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.784040 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.784090 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:00:17.784140 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.784190 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.784241 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.784292 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.784342 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.784391 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.784442 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.784498 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.784552 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 17:00:17.784571 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 17:00:17.784606 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 17:00:17.784635 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 17:00:17.784661 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 17:00:17.784688 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 17:00:17.784710 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.784734 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.784745 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.784755 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.784765 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.784775 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.784783 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:00:17.784792 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:00:17.784800 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:00:17.784809 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.784818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.784827 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.784835 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.784845 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.784854 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.784863 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.784872 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.784880 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.784888 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.784897 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.784905 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.784914 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.784922 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.784930 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.784938 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.784946 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:00:17.784954 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.784962 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.784970 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.784979 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.784987 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.784996 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.785009 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.785017 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.785025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.785036 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.785044 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.785053 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.785061 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.785069 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.785076 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:00:17.785083 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:00:17.785091 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:00:17.785098 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.785105 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.785113 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.785125 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.785134 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.785141 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.785149 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.785157 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.785164 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.785172 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.785179 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.785186 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.785194 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.785202 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.785219 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.785226 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.785234 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:00:17.785241 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.785249 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.785257 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.785264 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.785271 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.785278 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.785285 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.785294 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.785301 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.785312 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.785320 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.785329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.785336 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.785344 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.785351 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:00:17.785359 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:00:17.785366 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:00:17.785374 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.785381 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.785389 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.785397 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.785404 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.785412 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.785419 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.785426 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.785434 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.785442 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.785449 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.785456 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.785464 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.785471 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.785478 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.785485 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.785492 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:00:17.785499 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.785507 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.785513 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.785524 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.785532 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.785539 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.785547 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.785554 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.785561 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:00:17.785570 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.785577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:00:17.785585 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:00:17.785593 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:00:17.785606 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:00:17.785614 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:00:17.785622 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:00:17.785630 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:00:17.785637 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:00:17.785644 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:00:17.785651 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:00:17.785659 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:00:17.785666 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.785673 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.785680 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:00:17.785687 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:00:17.785694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:00:17.785701 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:00:17.785708 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.785716 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:00:17.785726 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:00:17.785736 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:00:17.785744 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:00:17.785751 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:00:17.785758 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:00:17.785765 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:00:17.785772 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:00:17.785779 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:00:17.785786 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:00:17.785793 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:00:17.785801 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:00:17.785808 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:00:17.785815 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:00:17.786074 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 17:00:17.786086 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:00:17.786090 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:00:17.786095 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:00:17.786101 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 17:00:17.786106 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:00:17.786110 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:00:17.786123 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 17:00:17.786132 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:00:17.786172 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.786178 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167822" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:00:17.786192 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:00:17.786213 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 17:00:17.786220 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 17:00:17.786224 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 17:00:17.786228 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 17:00:17.786234 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167822" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:00:17.786244 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:00:17.786251 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:00:17.786256 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:00:17.786268 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.786277 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:00:17.786282 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 17:00:17.786306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.786315 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:00:17.786320 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.786343 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:00:17.786349 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 17:00:17.786353 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 17:00:17.786357 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 17:00:17.786361 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 17:00:17.786364 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 17:00:17.786370 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 17:00:17.786374 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 17:00:17.786383 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167822" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:00:17.786394 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:00:17.786401 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:00:17.786405 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:00:17.786411 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.786417 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:00:17.786421 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:00:17.786444 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:00:17.786450 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.786455 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.786461 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.786466 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:00:17.786477 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:00:17.786485 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:00:17.786489 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:00:17.786494 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:00:17.786500 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167822" 2019-10-21 17:00:17.786507 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:00:17.786511 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:00:17.786516 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:00:17.786522 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:00:17.786527 wsdl: in serializeType: returning: 167822 2019-10-21 17:00:17.786533 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:00:17.786540 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:00:17.786544 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:00:17.786548 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:00:17.786553 wsdl: in serializeType: returning: 167822 2019-10-21 17:00:17.786557 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167822 2019-10-21 17:00:17.786575 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167822 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 17:00:17.786580 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 17:00:17.786586 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3723"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 17:00:17.786605 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 17:00:17.786611 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167822 2019-10-21 17:00:17.786638 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 17:00:17.786716 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 17:00:17.786652 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:00:17.786664 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:00:17.786669 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:00:17.786674 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:00:17.786678 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:00:17.786686 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:00:17.786695 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:00:17.786703 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:00:17.786709 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:00:17.786725 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 17:00:17.786736 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:00:17.786745 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:00:17.792954 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:00:17.792975 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:00:17.792988 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 17:00:17.792993 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 17:00:17.792999 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:00:17.793005 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:00:17.793009 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:00:17.793013 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:00:17.793018 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 17:00:17.793051 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 17:00:17.801082 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 17:00:17.801107 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 17:00:17.801113 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:00:17.801119 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:00:17.801124 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:00:17.801129 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:00:17.801135 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:00:17.801141 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:00:17.801146 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:00:17.801152 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:00:03 GMT 2019-10-21 17:00:17.801158 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:00:17.801163 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 17:00:17.801169 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:00:17.801178 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 17:00:17.801207 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 17:00:17.801218 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 17:00:17.801227 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:00:17.801232 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 17:00:17.801237 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 17:00:17.801274 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:00:17.801287 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:00:17.801293 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:00:17.801322 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:00:17.801329 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 15:00:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 17:00:17.801359 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 17:00:17.801368 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 17:00:17.801396 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 17:00:17.801402 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 17:00:17.801512 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 17:00:17.801627 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 17:00:17.801633 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 17:00:17.801642 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 17:00:17.801655 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:00:17.801679 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 17:00:17.801733 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 17:00:17.801761 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:00:17.801773 nusoap_client: got fault 2019-10-21 17:00:17.801782 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 17:00:17.801786 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 17:00:17.801794 nusoap_client: detail =