Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 102.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
766470-0002 Model turbiny: GT1749V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: TATA
 Silnik:
JR T3786
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:32:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:32:02.301343 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:32:02.301427 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:32:02.301459 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205511" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:32:02.301477 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:32:02.301487 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:32:02.301494 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:32:02.301507 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:32:02.301515 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:32:02.301522 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:32:02.301532 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:32:02.301540 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:32:02.301551 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:32:02.301557 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:32:02.301561 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:32:02.301566 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:32:02.301570 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:32:02.301581 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:32:02.301608 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:32:02.301617 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:32:02.301622 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:32:02.301628 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:32:02.301636 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:32:02.301645 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:32:02.308977 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:32:02.308993 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:32:02.309003 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:32:02.309009 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:32:02.309015 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:32:02.309019 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:32:02.309023 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:32:02.309053 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:32:02.325763 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:32:02.325787 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:32:02.325794 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:32:02.325799 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:32:02.325805 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:32:02.325810 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:32:02.325819 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:32:02.325826 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:32:02.325831 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:32:02.325837 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:32:00 GMT 2019-02-20 06:32:02.325842 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:32:02.325847 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:32:02.325853 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:32:02.325862 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:32:02.325889 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:32:02.333241 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:32:02.333702 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:32:02.340322 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-20 06:32:02.340476 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:02.340665 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:02.341206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:32:02.341346 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:02.341577 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:32:02.347393 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:02.347482 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:02.347716 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:32:02.348221 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:02.348771 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:02.349362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:02.349587 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:02.349615 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:02.354485 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:02.354945 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:02.355487 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:02.355713 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:32:02.356039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:32:02.356190 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:02.356762 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:32:02.357123 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:02.357732 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:32:02.358030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:32:02.358158 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:02.358173 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:32:02.358764 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:02.358992 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:02.359009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:32:02.361728 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-20 06:32:02.361770 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:32:02.361777 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:32:02.361820 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:32:02.361895 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:32:02.361912 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:32:02.361919 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:32:02.361939 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:32:02.361944 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:32:02.362117 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:32:02.362135 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:32:02.362187 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362196 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:32:02.362218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362249 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.362259 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362275 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:32:02.362304 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.362312 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362323 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:32:02.362338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.362395 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.362412 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362418 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.362436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362465 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.362472 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:32:02.362497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.362525 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:32:02.362540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:32:02.362562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362588 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.362595 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362605 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:32:02.362624 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.362630 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362640 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:32:02.362670 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.362677 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362686 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:32:02.362699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.362731 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.362746 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362752 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:32:02.362767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362790 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.362797 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362807 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:32:02.362819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.362843 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:32:02.362857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:32:02.362876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362899 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.362906 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362915 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:32:02.362932 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.362938 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362948 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:32:02.362964 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.362971 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.362980 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:32:02.362996 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.363003 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363012 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:02.363024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.363059 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.363073 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.363093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363121 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363161 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:02.363181 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:02.363197 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363208 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:32:02.363217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:32:02.363229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:32:02.363252 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:32:02.363266 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363271 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:32:02.363296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363321 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.363328 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363338 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:32:02.363362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.363388 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.363403 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363409 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.363423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363448 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.363455 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363465 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:32:02.363477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.363502 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:32:02.363516 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363522 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:32:02.363537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363561 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.363568 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363577 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:02.363590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.363614 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.363628 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363634 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.363661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363685 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.363691 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363700 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:32:02.363712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.363736 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:32:02.363750 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363756 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:32:02.363769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363792 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.363798 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363807 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:32:02.363825 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.363831 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363841 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:02.363853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.363880 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:32:02.363894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363899 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.363913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363936 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.363943 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363952 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:32:02.363964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.363978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.363987 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:32:02.364001 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364007 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:32:02.364019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364043 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.364050 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364059 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:32:02.364077 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.364083 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364096 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:02.364109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.364136 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:32:02.364151 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364157 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.364170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364192 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.364199 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364208 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:32:02.364220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.364244 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:32:02.364258 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364263 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:32:02.364276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364335 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.364342 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364351 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:02.364364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.364387 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:32:02.364401 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364408 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.364421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364444 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.364451 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364460 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:32:02.364472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.364495 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:32:02.364509 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364515 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:32:02.364527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364550 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.364557 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364566 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:02.364578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.364601 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.364615 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364620 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.364633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364656 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.364662 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364671 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:32:02.364684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.364707 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:32:02.364720 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364726 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:32:02.364739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364761 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.364768 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364777 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:32:02.364789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.364812 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.364826 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364832 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.364845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364867 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.364874 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364883 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:32:02.364895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.364918 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:32:02.364931 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364937 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:32:02.364950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364973 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.364979 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.364988 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:32:02.365000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.365023 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.365037 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365044 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.365057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365080 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.365087 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365096 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:32:02.365108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.365132 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:32:02.365146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365152 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:32:02.365165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365188 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.365194 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365203 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:32:02.365220 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.365227 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365236 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:32:02.365248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.365275 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.365294 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365300 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.365314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365338 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.365345 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365354 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:32:02.365366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.365390 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:32:02.365404 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365410 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:32:02.365422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365445 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.365452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365461 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:02.365473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.365496 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.365510 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365516 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.365529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365552 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.365558 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365568 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:32:02.365580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.365603 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:02.365617 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365623 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:32:02.365635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365659 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:32:02.365665 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365674 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:32:02.365687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.365709 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.365723 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365729 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.365742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365764 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365770 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:02.365826 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:02.365841 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365852 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:32:02.365861 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:32:02.365873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:32:02.365896 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:32:02.365910 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365915 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:32:02.365928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365953 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:32:02.365960 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365969 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:32:02.365981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.365996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.366005 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.366019 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366025 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.366038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366059 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366065 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366100 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:02.366119 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:02.366135 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366145 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:32:02.366154 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:32:02.366165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:32:02.366188 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:32:02.366202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366208 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:32:02.366220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366244 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.366251 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366260 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:32:02.366277 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.366288 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366299 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:32:02.366317 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.366323 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366333 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:32:02.366349 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.366356 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366365 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:32:02.366382 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.366389 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366398 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:32:02.366414 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.366420 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366429 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:32:02.366446 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.366452 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366461 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:02.366473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.366518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.366533 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366539 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.366552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366576 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.366582 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366592 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:32:02.366604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.366627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:32:02.366641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366647 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:32:02.366660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366683 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.366689 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366699 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:32:02.366715 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.366722 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366731 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:02.366747 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.366753 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366763 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:32:02.366775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.366805 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.366819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366825 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.366837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366860 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.366868 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:32:02.366889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.366913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:32:02.366927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366933 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:32:02.366946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.366975 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.366984 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:02.366996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.367019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.367033 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367039 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.367052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367075 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.367082 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:32:02.367103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.367126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:02.367140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367146 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:32:02.367159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367182 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.367189 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367198 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:32:02.367215 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.367222 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367231 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:02.367248 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.367254 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367264 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:32:02.367276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.367312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.367326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367333 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.367346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367370 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.367376 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:32:02.367398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.367421 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:02.367435 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367441 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:02.367454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367478 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.367484 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367494 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:32:02.367510 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.367517 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367526 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:32:02.367542 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.367549 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367558 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:32:02.367574 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.367581 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367590 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:32:02.367606 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.367613 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367622 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:32:02.367634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.367672 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.367686 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367692 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.367705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367729 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.367735 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367744 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:32:02.367756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.367770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.367779 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:02.367792 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.367820 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.367827 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.367836 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.367848 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.367864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.367877 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.367900 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.367907 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.367916 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:02.367933 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.367946 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.367955 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:32:02.367971 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.367978 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.367987 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:32:02.368016 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.368023 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368033 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:32:02.368051 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.368057 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368067 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:32:02.368083 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:32:02.368090 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368100 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:32:02.368117 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.368124 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368133 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.368150 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.368157 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368166 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:02.368183 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.368190 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368199 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:32:02.368216 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.368222 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368232 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:32:02.368244 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.368318 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.368324 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:02.368338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.368363 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.368370 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.368379 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:32:02.368397 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.368403 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.368412 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:32:02.368441 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.368448 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.368458 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:32:02.368476 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.368483 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.368493 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:32:02.368506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.368532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.368542 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.368564 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.368578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.368604 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368611 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.368621 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:32:02.368634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.368650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.368659 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:02.368673 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368700 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368708 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368718 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368731 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.368761 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368786 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.368794 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368804 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:32:02.368822 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.368829 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368840 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:32:02.368858 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.368865 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368875 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:32:02.368892 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.368899 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368909 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:32:02.368927 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.368934 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368944 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:32:02.368962 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.368968 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.368978 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:32:02.368996 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.369003 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.369012 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:02.369030 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.369037 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.369046 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:32:02.369064 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.369070 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.369081 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:32:02.369098 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.369105 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.369115 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:32:02.369133 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.369140 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.369149 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:32:02.369162 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.369216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.369234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.369241 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:02.369255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.369280 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.369293 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.369304 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:32:02.369322 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.369329 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.369339 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:02.369357 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.369364 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.369374 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:32:02.369391 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:02.369398 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.369408 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.369421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.369448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.369458 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369473 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.369479 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.369493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.369519 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369526 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.369536 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:32:02.369549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.369564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.369574 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:02.369588 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369630 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369638 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369647 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369660 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369676 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.369690 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369714 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.369721 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369730 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:32:02.369747 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.369754 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369764 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:32:02.369785 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.369792 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369802 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:32:02.369819 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.369826 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369835 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:32:02.369852 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.369859 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369868 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:32:02.369885 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.369892 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369902 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:32:02.369918 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.369925 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369934 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:02.369951 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.369958 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.369968 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:32:02.369984 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.369991 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.370000 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:32:02.370017 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370024 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.370033 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:32:02.370050 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.370057 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.370066 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:32:02.370083 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.370090 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.370099 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:32:02.370112 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.370168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.370184 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370211 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370217 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370227 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370240 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.370270 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370321 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.370329 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370340 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:32:02.370359 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.370366 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370376 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:32:02.370394 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.370401 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370411 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:32:02.370428 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.370435 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370445 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:32:02.370463 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.370470 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370480 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:32:02.370497 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.370504 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370514 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:32:02.370532 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.370538 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370548 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:32:02.370565 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.370572 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370582 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:32:02.370616 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.370623 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370633 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:32:02.370649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.370656 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370665 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:32:02.370682 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.370688 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370698 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:32:02.370714 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.370721 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370731 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:32:02.370748 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.370754 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370763 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:02.370780 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.370787 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370796 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:32:02.370809 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.370871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.370890 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.370897 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:32:02.370913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.370937 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.370944 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.370953 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:32:02.370966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.370981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.370991 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.371006 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371012 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.371026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371050 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.371057 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371067 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:32:02.371080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.371104 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:32:02.371118 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371124 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:32:02.371138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371163 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.371170 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371179 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:02.371197 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.371203 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371212 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:32:02.371229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.371235 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371245 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:32:02.371262 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:02.371269 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371278 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:32:02.371327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.371378 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:32:02.371395 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371401 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.371421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371450 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:02.371457 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371468 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:32:02.371481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.371497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.371507 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:32:02.371520 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:02.371549 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371556 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:02.371566 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371579 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:02.371595 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.371622 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371649 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.371656 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371666 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:32:02.371683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.371690 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371700 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:32:02.371717 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.371724 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371733 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:32:02.371750 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:32:02.371757 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371767 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:32:02.371784 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.371791 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371800 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:32:02.371817 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.371824 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371833 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:32:02.371851 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.371857 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371867 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:32:02.371885 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.371892 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371901 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:32:02.371918 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.371925 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371935 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:32:02.371951 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.371958 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.371968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:02.371980 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:02.372029 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.372046 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372052 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:32:02.372068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372092 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.372099 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372109 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:02.372121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.372146 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.372160 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372166 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.372179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372204 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:32:02.372210 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372220 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:32:02.372233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.372257 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:32:02.372270 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:32:02.372321 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:02.372330 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:32:02.372340 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:32:02.372359 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:32:02.372365 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:32:02.372375 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:32:02.372393 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:02.372400 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:32:02.372410 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:32:02.372434 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:32:02.372462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.372480 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372487 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:32:02.372502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372528 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.372535 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372545 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:02.372564 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.372571 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372581 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:32:02.372618 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.372625 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372635 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:32:02.372647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.372679 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.372694 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372700 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.372714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372739 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.372746 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372755 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:32:02.372768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.372783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.372793 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:32:02.372806 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.372833 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.372840 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.372850 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.372862 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.372878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.372891 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.372916 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.372923 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.372933 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:32:02.372950 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.372957 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.372967 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:32:02.372984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.372991 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.373001 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:32:02.373018 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.373025 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.373035 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:32:02.373052 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.373059 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.373068 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:32:02.373085 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.373091 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.373101 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:32:02.373118 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.373125 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.373134 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:32:02.373151 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.373159 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.373168 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:32:02.373186 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.373192 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.373202 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:32:02.373215 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.373260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.373277 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373297 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:32:02.373337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373363 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.373370 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373381 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:32:02.373400 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.373407 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373417 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:32:02.373435 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.373441 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373451 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:32:02.373469 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.373475 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373485 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:32:02.373502 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.373509 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373519 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:32:02.373532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.373575 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.373590 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373596 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.373624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373647 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373654 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373691 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:02.373711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:02.373727 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373737 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:32:02.373747 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:32:02.373759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:32:02.373782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:32:02.373796 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373802 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:32:02.373816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373840 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.373847 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373857 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:32:02.373869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.373894 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.373908 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373914 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.373928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373952 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:32:02.373959 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373969 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:32:02.373981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.373996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.374005 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:32:02.374020 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.374026 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:32:02.374040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.374064 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.374071 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.374081 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:02.374093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.374108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.374117 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.374132 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.374138 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.374151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.374175 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374182 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.374192 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:32:02.374204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.374219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.374228 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:32:02.374241 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374268 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374275 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374289 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374322 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.374354 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374381 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.374389 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374399 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:32:02.374417 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.374424 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374434 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:32:02.374451 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.374458 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374468 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:32:02.374486 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.374493 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374502 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:32:02.374520 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.374527 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374537 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:32:02.374555 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:32:02.374562 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374571 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:32:02.374589 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:32:02.374599 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374622 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:32:02.374639 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:32:02.374646 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374656 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:32:02.374673 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:02.374679 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374689 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:32:02.374706 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.374712 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374722 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:32:02.374739 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.374746 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374756 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:32:02.374772 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.374779 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374789 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:32:02.374806 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.374812 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374822 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:32:02.374834 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.374894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.374912 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.374918 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:32:02.374933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.374958 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.374965 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.374975 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:32:02.374987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.375012 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.375026 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375033 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.375047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375070 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.375077 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375087 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:32:02.375099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.375123 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:32:02.375138 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375144 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:02.375158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375182 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.375189 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375199 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:32:02.375216 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.375223 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375233 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:32:02.375250 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.375256 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375266 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:32:02.375287 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.375295 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375327 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:32:02.375340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.375378 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375393 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375400 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.375417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375442 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375450 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375460 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:32:02.375473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.375498 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:02.375512 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375542 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375549 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375559 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375572 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.375625 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.375657 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375667 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:02.375684 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.375691 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375701 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:02.375718 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.375724 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375734 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:32:02.375751 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.375758 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375768 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:32:02.375785 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.375792 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375801 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:02.375818 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.375825 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375834 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:32:02.375851 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:32:02.375858 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375868 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:32:02.375880 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.375917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.375933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375940 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:32:02.375953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375978 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.375985 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.375994 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:32:02.376012 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.376018 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376028 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:32:02.376045 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.376052 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376062 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:32:02.376079 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.376085 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376095 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:32:02.376112 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.376118 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376128 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:32:02.376144 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.376151 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376161 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:32:02.376177 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.376184 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376194 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:32:02.376210 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.376217 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376227 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:32:02.376239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.376295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.376324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376331 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:32:02.376347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376372 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:02.376379 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:32:02.376403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.376428 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:32:02.376445 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:02.376452 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:32:02.376463 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:32:02.376479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376486 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:32:02.376500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:02.376543 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:02.376560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.376571 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:32:02.376581 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:32:02.376598 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.376617 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:32:02.376629 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:32:02.376645 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:02.376652 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:32:02.376661 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:32:02.376678 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.376684 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:02.376694 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.376711 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.376717 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:02.376727 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.376744 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.376751 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:02.376760 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.376777 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.376783 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:32:02.376793 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.376809 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:02.376815 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:32:02.376825 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:02.376841 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:32:02.376848 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:32:02.376857 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:32:02.376873 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.376880 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:32:02.376889 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.376905 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:32:02.376912 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:32:02.376921 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:32:02.376937 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.376944 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:32:02.376954 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.376970 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.376976 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:02.376986 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.377001 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:02.377008 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:32:02.377017 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:32:02.377030 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:32:02.377064 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.377093 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:32:02.377119 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.377146 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:32:02.377173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.377199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:32:02.377225 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.377251 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:32:02.377278 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.377326 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:32:02.377355 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:32:02.377381 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:32:02.377408 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:32:02.377435 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:32:02.377464 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:32:02.377491 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:32:02.377519 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.377545 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:32:02.377572 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.377605 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:32:02.377644 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.377669 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:32:02.377695 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.377769 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:32:02.377795 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.377821 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:02.377846 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.377872 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:32:02.377898 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.377923 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:32:02.377949 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.377976 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:32:02.378003 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.378028 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:32:02.378054 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.378082 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:02.378108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.378135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:02.378161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.378187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:02.378213 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.378238 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:02.378264 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.378296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:02.378337 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.378363 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:32:02.378390 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:32:02.378417 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:32:02.378443 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.378470 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:32:02.378497 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.378523 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:32:02.378550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.378577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:32:02.378616 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.378642 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:32:02.378668 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.378694 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:32:02.378719 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.378745 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:32:02.378771 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.378797 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:02.378822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.378850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:32:02.378877 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.378895 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.378920 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:02.378946 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.378963 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.378979 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379005 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:02.379030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:02.379132 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379157 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.379182 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379207 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.379232 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379250 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379276 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.379321 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379339 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379366 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.379393 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379420 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.379446 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379473 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:02.379499 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379525 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.379552 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379578 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.379617 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379634 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379659 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:02.379684 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379709 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.379735 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379760 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:02.379786 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379811 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:02.379836 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379887 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379921 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379938 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.379964 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.379989 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380006 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380023 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380048 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.380074 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380099 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.380125 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380142 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380158 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380184 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.380209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.380347 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380365 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380381 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380399 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380425 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.380452 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380469 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380486 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380504 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380530 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.380556 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380582 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.380621 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380639 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380657 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380673 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380700 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:02.380726 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380752 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:32:02.380776 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380794 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380810 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380835 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.380861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.380953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:02.380978 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381003 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:32:02.381029 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381053 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.381079 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381105 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.381130 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381147 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381208 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.381234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381292 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:32:02.381414 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381431 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381456 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:02.381481 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381498 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381515 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381540 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:02.381565 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381599 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:02.381678 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381703 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.381727 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381751 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.381775 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381791 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381815 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.381839 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381855 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381879 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.381904 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381928 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.381954 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.381978 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:02.382002 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382027 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.382051 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382076 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:02.382100 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382117 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382141 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:02.382165 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382189 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.382214 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382239 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:02.382263 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382293 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:02.382319 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382382 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382398 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382432 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.382483 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382499 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382516 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.382566 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382593 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.382618 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382647 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382664 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382688 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.382712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382777 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:02.382825 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382841 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382857 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382897 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.382921 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382938 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382970 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.382994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.383018 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383043 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:02.383067 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383084 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383101 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383117 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383140 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:02.383165 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383189 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:32:02.383213 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383231 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383247 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383271 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.383302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:02.383432 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383457 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:32:02.383482 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383507 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:02.383533 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383558 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:02.383583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383600 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383617 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383633 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383671 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.383697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383762 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383778 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:02.383834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:32:02.383859 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.383914 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.383960 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.384007 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.384050 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.384095 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:02.384140 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:32:02.384185 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:02.384235 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.384279 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.384337 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.384396 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.384442 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.384489 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.384535 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.384581 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.384627 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.384686 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.384732 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.384777 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.384824 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.384875 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.384927 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.384971 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:02.385015 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.385059 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.385103 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.385149 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.385194 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.385245 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.385296 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.385342 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.385410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.385456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.385503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.385550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.385595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.385642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:02.385702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:32:02.385747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:02.385847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.385891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.385936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.385980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.386024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.386069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.386114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.386159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.386204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.386249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.386300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.386347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.386407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.386458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.386508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.386555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:02.386601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.386659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.386703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.386749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.386794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.386842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.386885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.386930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.386983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.387029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.387073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.387118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.387161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.387206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:02.387250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:32:02.387302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:02.387347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.387405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.387452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.387498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.387543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.387590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.387636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.387695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.387739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.387784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.387829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.387874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.387920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.387968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.388016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.388060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:02.388103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.388147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.388190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.388234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.388280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.388340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.388400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.388447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.388500 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:32:02.388526 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.388585 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.388638 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.388689 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.388753 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.388803 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:02.388851 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:32:02.388901 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:02.388949 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.388999 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.389048 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.389098 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.389147 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.389197 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.389246 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.389302 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.389352 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.389402 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.389451 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.389502 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.389551 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.389600 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.389649 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.389698 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:02.389747 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.389796 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.389854 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.389904 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.389953 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.390002 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.390051 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.390100 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.390157 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:32:02.390179 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.390229 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.390279 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.390336 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.390386 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.390435 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:02.390484 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:32:02.390534 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:02.390583 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.390694 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.390744 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.390793 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.390843 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.390892 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.390942 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.390991 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.391041 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.391091 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.391140 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.391190 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.391239 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.391309 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.391361 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.391419 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:02.391471 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.391522 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.391586 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.391636 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.391686 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.391741 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.391790 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.391839 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.391895 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:32:02.391916 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.391962 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.392007 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.392051 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.392096 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.392140 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:02.392185 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:32:02.392229 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:02.392273 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.392326 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.392371 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.392415 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.392459 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.392505 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.392549 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.392593 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.392637 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.392682 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.392730 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.392774 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.392818 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.392862 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.392907 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.392952 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:02.392996 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.393040 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.393084 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.393128 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.393172 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.393216 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.393261 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.393313 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.393365 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:32:02.393385 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.393432 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.393478 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.393524 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.393571 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.393616 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:02.393663 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:32:02.393709 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:02.393755 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.393802 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.393848 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.393894 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.393940 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.393987 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.394046 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.394095 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.394143 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.394192 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.394239 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.394295 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.394344 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.394393 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.394441 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.394489 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:02.394538 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.394592 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.394640 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.394689 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.394737 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.394785 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.394834 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.394882 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.394933 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:32:02.394950 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:32:02.394979 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:32:02.395006 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:32:02.395032 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:32:02.395056 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:32:02.395077 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.395092 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.395100 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.395109 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.395117 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.395125 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:32:02.395133 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:32:02.395141 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:32:02.395149 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.395157 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.395164 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.395172 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.395180 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.395188 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.395196 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.395204 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.395212 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.395219 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.395227 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.395235 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.395243 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.395264 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.395272 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.395280 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:32:02.395294 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.395310 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.395318 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.395326 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.395334 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.395342 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.395350 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.395358 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.395366 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.395375 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.395383 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.395393 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.395401 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.395409 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:32:02.395418 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:32:02.395426 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:32:02.395434 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.395442 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.395450 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.395458 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.395466 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.395474 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.395482 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.395490 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.395497 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.395505 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.395513 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.395522 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.395530 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.395537 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.395545 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.395553 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:32:02.395561 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.395568 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.395576 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.395584 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.395600 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.395621 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.395629 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.395637 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.395644 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.395653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.395662 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.395669 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.395676 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.395683 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:32:02.395690 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:32:02.395696 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:32:02.395703 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.395710 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.395717 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.395724 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.395731 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.395737 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.395744 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.395751 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.395758 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.395765 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.395772 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.395779 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.395785 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.395792 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.395799 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.395806 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:32:02.395813 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.395820 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.395827 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.395833 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.395840 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.395853 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.395860 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.395866 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.395873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:32:02.395881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.395888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:02.395895 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:02.395901 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:32:02.395908 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:32:02.395915 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:32:02.395922 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:32:02.395928 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:02.395935 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:02.395941 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:02.395948 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:02.395955 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.395963 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.395971 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:02.395977 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:02.395984 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:32:02.395991 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.395998 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:02.396063 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:02.396070 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:02.396077 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:02.396084 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:02.396090 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:32:02.396097 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:02.396104 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:02.396110 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:02.396117 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:32:02.396124 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:02.396130 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:02.396137 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:02.396144 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:02.396228 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:32:02.396238 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:32:02.396243 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:32:02.396248 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:32:02.396254 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:32:02.396259 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:32:02.396263 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:32:02.396273 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:32:02.396281 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:32:02.396349 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.396356 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205511" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:32:02.396370 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:32:02.396392 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:32:02.396399 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:32:02.396403 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:32:02.396407 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:32:02.396413 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205511" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:32:02.396424 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:02.396431 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:02.396436 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:02.396447 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.396456 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:02.396461 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:32:02.396483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.396492 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:32:02.396497 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.396519 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:32:02.396526 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:32:02.396530 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:32:02.396534 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:32:02.396538 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:32:02.396542 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:32:02.396547 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:32:02.396551 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:32:02.396558 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205511" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:32:02.396568 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:02.396574 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:02.396579 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:02.396585 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.396590 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:32:02.396596 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:02.396631 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:32:02.396638 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.396643 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.396649 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.396653 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:32:02.396664 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:32:02.396671 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:32:02.396676 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:32:02.396680 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:32:02.396686 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205511" 2019-02-20 06:32:02.396693 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:32:02.396697 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:32:02.396702 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:32:02.396709 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:32:02.396713 wsdl: in serializeType: returning: 205511 2019-02-20 06:32:02.396719 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:32:02.396726 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:32:02.396730 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:32:02.396734 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:32:02.396739 wsdl: in serializeType: returning: 205511 2019-02-20 06:32:02.396743 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205511 2019-02-20 06:32:02.396756 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205511 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:32:02.396761 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:32:02.396767 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6606"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:32:02.396789 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:32:02.396795 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205511 2019-02-20 06:32:02.396806 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:32:02.396878 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:32:02.396819 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:32:02.396830 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:32:02.396835 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:32:02.396839 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:32:02.396843 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:32:02.396850 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:32:02.396859 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:32:02.396867 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:32:02.396872 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:32:02.396885 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:32:02.396894 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:32:02.396901 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:32:02.404134 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:32:02.404159 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:32:02.404172 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:32:02.404179 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:32:02.404184 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:32:02.404190 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:32:02.404194 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:32:02.404198 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:32:02.404203 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:32:02.404245 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:32:02.413538 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:32:02.413559 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:32:02.413565 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:32:02.413571 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:32:02.413576 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:32:02.413582 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:32:02.413588 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:32:02.413593 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:32:02.413599 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:32:02.413605 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:32:00 GMT 2019-02-20 06:32:02.413611 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:32:02.413616 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:32:02.413622 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:32:02.413631 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:32:02.413658 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:32:02.413681 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:32:02.413690 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:32:02.413695 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:32:02.413700 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:32:02.413742 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:32:02.413754 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:32:02.413760 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:32:02.413779 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:32:02.413786 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:32:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:32:02.413815 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:32:02.413823 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:32:02.413847 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:32:02.413853 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:32:02.413946 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:32:02.414036 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:32:02.414041 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:32:02.414050 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:32:02.414060 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:32:02.414081 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:32:02.414133 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:32:02.414154 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:32:02.414165 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:32:02.414172 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:32:02.414177 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:32:02.414182 nusoap_client: detail =