Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 101.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
HT12-19 Model turbiny: HT12-19
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4566
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:54:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:54:16.205955 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:54:16.206023 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:54:16.206046 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:54:16.206072 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:54:16.206088 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:54:16.206101 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:54:16.206120 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:54:16.206134 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:54:16.206145 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:54:16.206160 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:54:16.206173 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:54:16.206192 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:54:16.206201 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:54:16.206209 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:54:16.206217 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:54:16.206223 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:54:16.206242 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:54:16.206263 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:54:16.206276 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:54:16.206285 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:54:16.206295 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:54:16.206310 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:54:16.206324 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:54:16.222112 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:54:16.222161 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:54:16.222185 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:54:16.222198 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:54:16.222208 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:54:16.222216 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:54:16.222224 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:54:16.222273 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:54:16.240259 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:54:16.240304 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:54:16.240312 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:54:16.240318 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:54:16.240324 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:54:16.240330 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:54:16.240336 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:54:16.240341 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:54:16.240347 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:54:16.240353 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:54:10 GMT 2019-04-23 06:54:16.240358 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:54:16.240363 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:54:16.240370 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:54:16.240386 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:54:16.240422 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:54:16.248204 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:54:16.248274 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:54:16.256114 soap_transport_http: read buffer of 6360 bytes 2019-04-23 06:54:16.256209 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:54:16.256243 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:54:16.256271 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-04-23 06:54:16.264025 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:54:16.264116 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:54:16.264148 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-23 06:54:16.264198 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:54:16.264245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:54:16.264313 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:54:16.264362 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-23 06:54:16.271621 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:54:16.271876 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:54:16.271952 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:54:16.271984 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:54:16.272017 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:54:16.272091 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:54:16.272137 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:54:16.272190 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-23 06:54:16.272260 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:54:16.272327 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:54:16.272376 soap_transport_http: read buffer of 3407 bytes 2019-04-23 06:54:16.272408 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:54:16.272419 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:54:16.272552 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:54:16.272612 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:54:16.272643 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:54:16.272657 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:54:16.272686 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:54:16.272697 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:54:16.272946 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:54:16.272970 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:54:16.273053 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273069 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:54:16.273104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273163 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.273180 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273209 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:54:16.273253 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.273267 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273289 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:54:16.273332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.273417 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.273450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.273493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273546 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.273560 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273581 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:54:16.273609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.273670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:54:16.273702 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273714 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:54:16.273741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273793 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.273807 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273825 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:54:16.273861 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.273875 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273893 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:54:16.273929 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.273942 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.273961 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:54:16.273989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.274057 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.274089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274101 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:54:16.274129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274177 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.274190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274210 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:54:16.274237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.274287 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:54:16.274326 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274339 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:54:16.274367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274423 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.274437 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274458 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:54:16.274493 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.274506 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274526 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:54:16.274560 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.274573 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274591 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:54:16.274625 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.274641 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274661 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:54:16.274688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.274763 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.274795 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274807 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.274836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274884 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274896 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.274975 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:54:16.275018 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:54:16.275052 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275074 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:54:16.275097 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:54:16.275122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:54:16.275173 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:54:16.275204 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275216 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:54:16.275249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275306 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.275320 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275341 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:54:16.275368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.275418 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.275446 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275455 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.275477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275525 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.275539 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275559 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:54:16.275588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.275639 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:54:16.275666 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275678 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:54:16.275704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275754 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.275767 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275787 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:54:16.275814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.275865 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.275896 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275908 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.275934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.275984 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.275997 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276017 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:54:16.276044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.276093 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:54:16.276123 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276135 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:54:16.276163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276213 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.276227 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276247 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:54:16.276282 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.276303 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276329 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:54:16.276354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.276411 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:54:16.276440 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276453 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.276481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276530 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.276544 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276563 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:54:16.276590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.276647 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:54:16.276679 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276690 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:54:16.276716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276765 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.276778 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276798 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:54:16.276835 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.276849 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276869 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:54:16.276896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.276932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.276956 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:54:16.276986 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277000 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.277034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277083 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.277097 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277115 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:54:16.277142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.277192 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:54:16.277223 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277235 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:54:16.277261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277318 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.277333 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277353 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:54:16.277379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.277428 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:54:16.277500 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277514 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.277544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277579 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.277588 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277600 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:54:16.277616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.277646 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:54:16.277662 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277668 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:54:16.277683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.277717 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277728 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:54:16.277741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.277767 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.277782 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277789 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.277802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277829 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.277836 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277846 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:54:16.277859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.277885 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:54:16.277901 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277907 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:54:16.277920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277946 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.277953 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277963 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:54:16.277976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.277992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.278002 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.278017 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278023 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.278038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278063 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.278070 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278080 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:54:16.278093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.278119 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:54:16.278134 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278141 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:54:16.278155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278180 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.278187 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278197 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:54:16.278210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.278236 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.278251 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278258 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.278272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278296 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.278304 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278314 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:54:16.278327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.278353 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:54:16.278367 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278373 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:54:16.278398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278423 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.278431 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278441 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:54:16.278459 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.278466 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278475 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:54:16.278489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.278519 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.278535 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278541 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.278555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278580 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.278587 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278597 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:54:16.278610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.278635 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:54:16.278650 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278656 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:54:16.278671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.278703 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278712 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:54:16.278725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.278750 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.278765 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278771 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.278785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278810 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.278817 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278827 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:54:16.278840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.278865 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:54:16.278881 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278886 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:54:16.278900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278925 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:54:16.278932 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278942 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:54:16.278956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.278971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.278981 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.278997 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279003 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.279016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279040 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279047 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279088 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:54:16.279110 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:54:16.279127 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279138 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:54:16.279148 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:54:16.279161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:54:16.279186 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:54:16.279201 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279207 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:54:16.279222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279248 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:54:16.279255 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279265 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:54:16.279278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.279304 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.279319 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279325 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.279339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279363 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279369 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279413 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:54:16.279434 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:54:16.279450 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279462 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:54:16.279472 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:54:16.279484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:54:16.279509 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:54:16.279524 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279531 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:54:16.279546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279571 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.279578 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279588 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:54:16.279605 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.279612 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279622 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:54:16.279640 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.279647 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279657 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:54:16.279674 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.279682 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279691 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:54:16.279709 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.279716 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279726 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:54:16.279743 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.279750 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279760 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:54:16.279777 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.279784 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279793 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:54:16.279806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.279857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.279873 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279879 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.279896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279920 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.279927 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:54:16.279950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.279975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:54:16.279990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.279997 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:54:16.280011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280036 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280043 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280053 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:54:16.280070 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280077 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280086 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:54:16.280104 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280111 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280120 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:54:16.280133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.280166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.280181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280187 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.280201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280226 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280234 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:54:16.280257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.280283 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:54:16.280298 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280305 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:54:16.280319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280343 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280350 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280360 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:54:16.280373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.280405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.280420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280427 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.280441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280466 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280474 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280484 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:54:16.280497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.280522 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:54:16.280537 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280543 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:54:16.280558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280582 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280589 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280599 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:54:16.280617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280624 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280634 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:54:16.280653 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280660 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280670 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:54:16.280683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.280716 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.280731 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280737 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.280752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280777 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280784 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280794 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:54:16.280807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.280832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:54:16.280847 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280853 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:54:16.280867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280892 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.280899 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280908 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:54:16.280926 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280932 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280942 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:54:16.280960 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.280967 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.280976 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:54:16.280994 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.281000 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281010 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:54:16.281028 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.281034 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281044 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:54:16.281057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.281099 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.281115 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281121 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.281135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281160 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281167 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281177 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:54:16.281190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.281215 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:54:16.281231 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281264 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281271 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281281 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281294 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281311 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.281325 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.281358 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281368 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:54:16.281391 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.281398 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281409 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:54:16.281427 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.281434 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281443 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:54:16.281461 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.281468 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281477 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:54:16.281495 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.281501 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281511 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:54:16.281528 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:54:16.281535 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281545 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:54:16.281562 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.281569 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281578 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.281595 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.281602 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281612 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:54:16.281629 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.281635 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281645 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:54:16.281663 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.281669 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281679 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:54:16.281692 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.281760 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281767 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:54:16.281782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281807 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.281814 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281824 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:54:16.281841 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.281848 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281857 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:54:16.281875 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.281881 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281891 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:54:16.281909 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.281915 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281925 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:54:16.281938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.281976 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.281991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.281997 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.282011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282036 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282043 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282053 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:54:16.282066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.282091 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:54:16.282104 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282132 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282139 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282149 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282162 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282178 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.282192 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282218 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.282225 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282235 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:54:16.282253 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.282259 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282270 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:54:16.282287 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.282294 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282303 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:54:16.282321 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.282327 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282337 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:54:16.282354 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.282361 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282370 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:54:16.282393 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.282400 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282410 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:54:16.282428 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.282435 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282444 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:54:16.282462 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.282468 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282478 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:54:16.282495 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.282502 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282511 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:54:16.282529 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.282535 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282545 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:54:16.282562 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.282569 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282578 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:54:16.282591 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.282646 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.282664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282670 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:54:16.282685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282709 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.282716 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282726 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:54:16.282743 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.282750 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282760 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:54:16.282777 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.282784 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282793 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:54:16.282811 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:54:16.282817 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282827 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.282840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.282877 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.282892 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282898 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.282912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282937 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.282944 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282954 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:54:16.282967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.282982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.282992 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:54:16.283006 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283035 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283042 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283052 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283065 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.283095 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283121 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.283128 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283137 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:54:16.283154 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.283161 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283171 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:54:16.283192 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.283200 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283209 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:54:16.283227 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.283234 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283243 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:54:16.283261 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.283268 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283277 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:54:16.283295 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.283302 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283311 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:54:16.283329 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.283335 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283345 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:54:16.283362 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.283370 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283384 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:54:16.283403 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.283410 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283419 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:54:16.283437 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283444 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283453 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:54:16.283470 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.283477 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283487 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:54:16.283504 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.283511 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283520 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:54:16.283533 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.283593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.283610 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283638 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283645 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283655 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283668 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.283698 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283724 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.283731 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283741 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:54:16.283759 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.283766 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283775 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:54:16.283793 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.283799 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283809 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:54:16.283826 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.283833 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283842 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:54:16.283860 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.283867 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283876 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:54:16.283893 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.283900 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283910 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:54:16.283927 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.283934 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283943 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:54:16.283961 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.283968 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.283977 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:54:16.283995 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.284002 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.284011 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:54:16.284029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.284035 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.284044 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:54:16.284061 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.284068 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.284078 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:54:16.284095 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.284102 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.284111 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:54:16.284129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.284135 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.284151 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:54:16.284169 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.284175 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.284185 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:54:16.284198 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.284264 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.284283 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284290 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:54:16.284314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284340 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.284347 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284357 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:54:16.284370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.284402 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.284418 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284424 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.284438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284464 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.284471 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284481 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:54:16.284494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.284519 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:54:16.284534 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284540 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:54:16.284559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284584 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.284591 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284601 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:54:16.284619 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.284626 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284635 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:54:16.284652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.284659 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284668 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:54:16.284685 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:54:16.284692 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284701 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:54:16.284713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.284752 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:54:16.284767 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284774 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.284792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284817 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:54:16.284825 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284834 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:54:16.284847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.284862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.284872 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:54:16.284886 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:54:16.284913 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:54:16.284920 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:54:16.284929 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:54:16.284942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:54:16.284958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.284972 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.284997 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.285005 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.285014 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:54:16.285032 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.285039 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.285049 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:54:16.285066 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.285073 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.285082 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:54:16.285100 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:54:16.285107 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.285121 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:54:16.285139 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.285146 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.285156 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:54:16.285173 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.285180 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.285190 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:54:16.285207 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.285214 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.285223 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:54:16.285240 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.285247 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.285257 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:54:16.285274 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.285280 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.285290 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:54:16.285307 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.285314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.285323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:54:16.285336 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:54:16.285392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.285411 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285417 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:54:16.285436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285462 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.285469 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285479 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:54:16.285492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.285517 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.285533 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285539 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.285552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285577 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:54:16.285584 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285597 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:54:16.285611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.285636 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:54:16.285650 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:54:16.285676 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:54:16.285684 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:54:16.285693 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:54:16.285711 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:54:16.285718 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:54:16.285727 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:54:16.285745 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:54:16.285752 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:54:16.285761 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:54:16.285774 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:54:16.285799 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.285815 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285821 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:54:16.285835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285865 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.285873 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285882 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:54:16.285900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.285907 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285916 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:54:16.285934 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.285941 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285950 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:54:16.285963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.285986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.285997 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286012 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286019 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.286032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286057 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286064 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286074 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:54:16.286087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.286113 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:54:16.286126 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286158 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286165 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286175 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286188 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.286219 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286244 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.286251 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286261 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:54:16.286279 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.286286 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286295 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:54:16.286313 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.286319 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286329 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:54:16.286346 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.286353 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286362 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:54:16.286384 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.286391 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286401 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:54:16.286420 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.286426 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286436 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:54:16.286453 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.286460 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286474 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:54:16.286492 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.286499 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286508 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:54:16.286526 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.286533 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286543 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:54:16.286556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.286603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.286621 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286627 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:54:16.286647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286672 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.286679 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286689 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:54:16.286707 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.286714 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286724 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:54:16.286741 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.286748 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286757 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:54:16.286774 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.286781 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286791 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:54:16.286808 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.286815 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286824 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:54:16.286837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.286879 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.286895 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286901 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.286919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286943 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286950 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.286988 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:54:16.287009 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:54:16.287026 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287037 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:54:16.287047 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:54:16.287059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:54:16.287084 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:54:16.287099 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287105 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:54:16.287119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287143 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.287150 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287160 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:54:16.287173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.287199 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.287214 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287220 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.287238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287262 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:54:16.287270 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287279 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:54:16.287292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.287317 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:54:16.287332 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287338 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:54:16.287352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287376 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.287388 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287398 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:54:16.287411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.287437 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.287452 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287458 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.287472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287496 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287503 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287517 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:54:16.287531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.287546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.287556 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:54:16.287570 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287597 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287604 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287614 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287627 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.287658 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287688 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.287696 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287706 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:54:16.287724 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.287731 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287740 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:54:16.287758 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.287765 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287774 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:54:16.287791 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.287798 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287807 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:54:16.287825 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.287839 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287854 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:54:16.287873 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:54:16.287879 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287889 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:54:16.287907 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:54:16.287913 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287923 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:54:16.287940 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:54:16.287947 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287956 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:54:16.287982 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:54:16.287988 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.287998 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:54:16.288015 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.288022 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.288031 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:54:16.288049 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.288055 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.288065 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:54:16.288082 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.288089 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.288098 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:54:16.288115 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.288122 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.288131 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:54:16.288144 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.288207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.288226 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288232 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:54:16.288251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288277 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.288284 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288297 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:54:16.288311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.288337 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.288352 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288359 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.288373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288403 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.288410 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288420 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:54:16.288433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.288459 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:54:16.288474 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288480 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:54:16.288493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288518 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.288525 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288535 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:54:16.288552 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.288559 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288568 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:54:16.288586 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.288593 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288607 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:54:16.288625 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.288632 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288641 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:54:16.288654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.288692 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.288708 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288714 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.288728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288753 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.288761 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288770 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:54:16.288784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.288799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.288809 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:54:16.288823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.288855 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.288863 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.288873 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.288886 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.288904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.288918 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.288943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.288950 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.288959 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:54:16.288977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.288983 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.288993 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:54:16.289010 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.289017 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.289027 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:54:16.289044 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.289051 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.289061 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:54:16.289078 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.289085 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.289095 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:54:16.289112 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.289119 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.289129 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:54:16.289146 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:54:16.289153 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.289163 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:54:16.289175 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.289215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.289233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289239 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:54:16.289258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289283 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.289290 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289300 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:54:16.289318 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.289325 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289334 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:54:16.289352 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.289358 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289368 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:54:16.289390 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.289397 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289411 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:54:16.289429 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.289436 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289446 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:54:16.289463 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.289470 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289480 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:54:16.289497 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.289504 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289514 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:54:16.289531 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.289538 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289547 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:54:16.289560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.289613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.289628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289636 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:54:16.289654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289679 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:54:16.289686 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289696 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:54:16.289709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.289735 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:54:16.289752 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:54:16.289759 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:54:16.289770 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:54:16.289786 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289793 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:54:16.289806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:54:16.289849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:54:16.289866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.289877 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:54:16.289887 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:54:16.289905 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.289912 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:54:16.289922 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:54:16.289938 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:54:16.289945 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:54:16.289960 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:54:16.289978 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.289984 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:54:16.289994 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.290012 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.290019 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:54:16.290028 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.290046 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.290052 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:54:16.290062 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.290079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.290085 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:54:16.290094 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.290111 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:54:16.290118 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:54:16.290127 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:54:16.290144 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:54:16.290150 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:54:16.290160 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:54:16.290176 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.290183 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:54:16.290192 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.290209 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:54:16.290216 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:54:16.290226 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:54:16.290243 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.290249 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:54:16.290259 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.290276 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.290283 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:54:16.290293 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.290309 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:54:16.290315 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:54:16.290329 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:54:16.290345 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:54:16.290388 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.290419 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:54:16.290446 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.290474 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:54:16.290500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.290527 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:54:16.290553 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.290580 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:54:16.290607 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.290633 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:54:16.290660 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:54:16.290686 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:54:16.290712 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:54:16.290738 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:54:16.290781 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:54:16.290808 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:54:16.290835 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.290861 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:54:16.290887 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.290913 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:54:16.290939 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.290965 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:54:16.290991 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.291018 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:54:16.291045 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.291071 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:54:16.291270 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.291298 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:54:16.291324 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.291349 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:54:16.291376 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.291410 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:54:16.291436 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.291462 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:54:16.291489 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.291517 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:54:16.291544 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.291570 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:54:16.291598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.291624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:54:16.291650 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.291676 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:54:16.291703 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.291729 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:54:16.291755 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.291781 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:54:16.291807 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:54:16.291833 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:54:16.291859 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.291885 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:54:16.291915 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.291941 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:54:16.291967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.291998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:54:16.292025 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.292051 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:54:16.292077 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.292104 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:54:16.292130 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.292157 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:54:16.292183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.292211 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:54:16.292237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.292265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:54:16.292293 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292312 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292345 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:54:16.292371 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292394 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292411 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292437 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:54:16.292463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:54:16.292566 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292592 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.292618 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292643 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.292669 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292686 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292717 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.292743 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292760 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292786 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.292813 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292838 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.292864 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292890 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:54:16.292916 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292942 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.292967 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.292993 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.293019 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293036 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293062 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:54:16.293087 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293113 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.293139 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293165 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:54:16.293191 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293217 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:54:16.293243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293277 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293294 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293328 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.293403 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293424 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293442 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293468 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.293494 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293520 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.293546 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293563 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293581 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293607 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.293632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.293751 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293768 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293785 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293802 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293828 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.293854 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293871 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293888 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293906 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293932 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.293957 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.293983 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.294010 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294034 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294051 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294068 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294096 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:54:16.294123 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294148 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:54:16.294175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294192 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294209 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294235 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.294261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:54:16.294385 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294413 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:54:16.294438 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294464 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.294490 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294515 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.294541 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294558 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294575 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294592 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294617 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.294644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294737 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:54:16.294825 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294843 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294868 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:54:16.294894 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294911 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294928 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294953 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:54:16.294979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.294996 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295055 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:54:16.295080 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295106 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.295132 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295158 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.295183 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295200 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295226 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.295252 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295269 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295294 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.295320 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295346 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.295381 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295410 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:54:16.295436 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295462 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.295489 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295515 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:54:16.295541 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295559 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295585 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:54:16.295611 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295636 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.295662 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295688 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:54:16.295714 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295740 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:54:16.295765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295834 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295850 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295868 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295893 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.295919 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295936 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295954 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.295979 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.296006 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296034 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.296065 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296083 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296100 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296125 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.296151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:54:16.296278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296295 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296311 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296328 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296353 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.296384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296436 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296462 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.296488 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296514 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:54:16.296541 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296558 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296575 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296593 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296618 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:54:16.296644 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296670 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:54:16.296702 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296720 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296737 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296763 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.296789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:54:16.296909 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296934 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:54:16.296960 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.296986 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:54:16.297012 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297038 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:54:16.297063 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297080 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297114 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.297166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297183 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:54:16.297315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:54:16.297343 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.297411 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.297462 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.297511 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.297557 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.297605 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:54:16.297652 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:54:16.297699 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:54:16.297767 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.297815 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.297862 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.297909 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.297955 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.298002 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.298050 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.298095 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.298143 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.298190 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.298239 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.298287 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.298350 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.298413 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.298468 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.298514 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:54:16.298560 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.298606 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.298652 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.298700 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.298749 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.298815 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.298861 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.298909 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.298966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.299013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.299060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.299108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.299153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.299201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:54:16.299264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:54:16.299316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:54:16.299363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.299414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.299461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.299507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.299553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.299600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.299859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.299907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.299955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.300003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.300051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.300098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.300146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.300197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.300248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.300294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:54:16.300341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.300393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.300440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.300488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.300535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.300585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.300631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.300679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.300735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.300783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.300829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.300877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.300923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.300970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:54:16.301017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:54:16.301069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:54:16.301116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.301162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.301210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.301255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.301302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.301349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.301401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.301447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.301494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.301543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.301590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.301640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.301687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.301739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.301790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.301835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:54:16.301882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.301927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.301972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.302020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.302069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.302124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.302175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.302223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.302280 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:54:16.302309 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.302370 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.302430 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.302485 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.302542 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.302596 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:54:16.302649 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:54:16.302702 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:54:16.302755 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.302808 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.302860 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.302915 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.302968 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.303021 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.303073 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.303126 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.303179 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.303233 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.303288 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.303341 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.303400 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.303452 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.303505 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.303557 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:54:16.303609 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.303663 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.303753 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.303806 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.303859 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.303911 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.303964 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.304016 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.304082 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:54:16.304107 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.304162 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.304215 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.304268 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.304322 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.304374 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:54:16.304433 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:54:16.304488 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:54:16.304542 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.304596 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.304649 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.304703 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.304755 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.304808 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.304877 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.304934 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.304987 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.305260 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.305316 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.305369 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.305427 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.305482 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.305535 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.305588 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:54:16.305641 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.305694 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.305748 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.305801 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.305854 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.305908 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.305961 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.306015 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.306078 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:54:16.306102 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.306150 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.306198 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.306245 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.306299 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.306346 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:54:16.306399 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:54:16.306446 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:54:16.306653 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.306724 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.306772 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.306817 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.306862 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.306909 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.306953 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.306998 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.307042 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.307087 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.307132 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.307175 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.307219 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.307264 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.307320 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.307365 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:54:16.307409 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.307461 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.307506 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.307550 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.307594 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.307639 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.307683 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.307730 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.307788 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:54:16.307810 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.307857 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.307903 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.307954 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.308000 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.308046 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:54:16.308091 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:54:16.308137 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:54:16.308184 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.308231 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.308278 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.308330 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.308376 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.308422 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.308472 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.308518 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.308564 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.308613 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.308659 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.308705 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.308751 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.308797 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.308842 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.308889 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:54:16.308934 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.308980 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.309027 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.309073 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.309119 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.309165 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.309211 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.309256 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.309318 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:54:16.309335 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:54:16.309366 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:54:16.309393 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:54:16.309418 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:54:16.309442 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:54:16.309467 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.309488 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.309499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.309509 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.309521 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.309531 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:54:16.309542 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:54:16.309551 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:54:16.309561 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.309571 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.309581 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.309591 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.309601 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.309611 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.309621 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.309631 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.309640 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.309649 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.309659 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.309673 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.309683 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.309693 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.309702 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.309711 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:54:16.309721 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.309729 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.309738 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.309748 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.309758 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.309767 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.309777 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.309786 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.309797 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.309808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.309816 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.309827 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.309835 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.309845 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:54:16.309854 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:54:16.309862 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:54:16.309871 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.309879 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.309887 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.309895 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.309903 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.309912 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.309920 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.309927 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.309935 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.309943 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.309951 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.309959 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.309968 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.309975 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.309983 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.309990 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:54:16.309998 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.310006 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.310014 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.310022 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.310030 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.310039 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.310046 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.310054 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.310062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.310073 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.310083 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.310092 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.310099 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.310108 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:54:16.310115 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:54:16.310127 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:54:16.310135 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.310143 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.310151 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.310159 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.310167 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.310174 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.310181 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.310188 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.310195 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.310202 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.310210 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.310217 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.310224 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.310232 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.310239 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.310246 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:54:16.310255 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.310261 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.310268 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.310274 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.310281 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.310294 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.310302 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.310309 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.310316 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:54:16.310326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.310334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:54:16.310342 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:54:16.310349 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:54:16.310357 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:54:16.310364 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:54:16.310371 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:54:16.310378 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:54:16.310386 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:54:16.310393 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:54:16.310400 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:54:16.310406 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.310417 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.310424 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:54:16.310430 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:54:16.310437 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:54:16.310444 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.310451 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:54:16.310458 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:54:16.310465 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:54:16.310472 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:54:16.310480 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:54:16.310487 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:54:16.310494 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:54:16.310501 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:54:16.310508 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:54:16.310519 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:54:16.310527 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:54:16.310535 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:54:16.310542 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:54:16.310549 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:54:16.310789 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:54:16.310800 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:54:16.310805 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:54:16.310810 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:54:16.310816 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:54:16.310821 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:54:16.310825 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:54:16.310835 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:54:16.310844 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:54:16.310890 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.310897 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:54:16.310912 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:54:16.310932 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:54:16.310939 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:54:16.310943 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:54:16.310947 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:54:16.310953 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:54:16.310964 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:54:16.310971 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:54:16.310976 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:54:16.310989 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.310998 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:54:16.311003 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:54:16.311026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.311035 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:54:16.311040 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.311066 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:54:16.311072 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:54:16.311076 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:54:16.311080 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:54:16.311084 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:54:16.311088 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:54:16.311092 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:54:16.311096 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:54:16.311103 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:54:16.311113 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:54:16.311120 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:54:16.311125 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:54:16.311130 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.311136 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:54:16.311140 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:54:16.311163 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:54:16.311170 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.311174 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.311180 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.311184 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:54:16.311197 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:54:16.311205 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:54:16.311209 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:54:16.311214 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:54:16.311220 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220812" 2019-04-23 06:54:16.311227 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:54:16.311231 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:54:16.311236 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:54:16.311242 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:54:16.311246 wsdl: in serializeType: returning: 220812 2019-04-23 06:54:16.311252 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:54:16.311271 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:54:16.311276 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:54:16.311280 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:54:16.311290 wsdl: in serializeType: returning: 220812 2019-04-23 06:54:16.311295 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220812 2019-04-23 06:54:16.311314 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220812 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:54:16.311319 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:54:16.311325 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3687"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:54:16.311339 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:54:16.311345 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220812 2019-04-23 06:54:16.311355 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:54:16.311431 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:54:16.311370 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:54:16.311380 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:54:16.311385 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:54:16.311390 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:54:16.311394 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:54:16.311401 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:54:16.311411 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:54:16.311419 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:54:16.311424 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:54:16.311438 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:54:16.311449 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:54:16.311457 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:54:16.319369 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:54:16.319385 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:54:16.319395 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:54:16.319401 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:54:16.319406 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:54:16.319410 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:54:16.319414 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:54:16.319418 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:54:16.319422 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:54:16.319453 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:54:16.333785 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:54:16.333801 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:54:16.333807 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:54:16.333812 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:54:16.333816 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:54:16.333821 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:54:16.333827 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:54:16.333832 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:54:16.333837 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:54:16.333842 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:54:10 GMT 2019-04-23 06:54:16.333848 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:54:16.333852 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:54:16.333857 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:54:16.333865 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:54:16.333888 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:54:16.333898 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:54:16.333908 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:54:16.333912 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:54:16.333917 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:54:16.333951 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:54:16.333963 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:54:16.333968 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:54:16.333987 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:54:16.333993 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:54:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:54:16.334019 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:54:16.334029 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:54:16.334048 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:54:16.334054 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:54:16.334156 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:54:16.334259 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:54:16.334265 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:54:16.334274 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:54:16.334292 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:54:16.334328 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:54:16.334400 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:54:16.334723 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:54:16.334743 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:54:16.334751 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:54:16.334755 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:54:16.334760 nusoap_client: detail =