Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 101.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
HT12-19 Model turbiny: HT12-19
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4566
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 16:05:02 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 18:05:16.749204 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 18:05:16.749288 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:05:16.749313 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 18:05:16.749341 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:05:16.749359 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 18:05:16.749372 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 18:05:16.749391 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 18:05:16.749406 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:05:16.749418 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:05:16.749432 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:05:16.749447 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 18:05:16.749469 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 18:05:16.749479 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 18:05:16.749488 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 18:05:16.749497 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 18:05:16.749505 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 18:05:16.749526 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:05:16.749551 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:05:16.749567 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 18:05:16.749577 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 18:05:16.749588 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 18:05:16.749605 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 18:05:16.749618 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 18:05:16.755774 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 18:05:16.755836 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 18:05:16.755857 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 18:05:16.755867 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:05:16.755873 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:05:16.755878 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 18:05:16.755883 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 18:05:16.755917 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 18:05:16.771380 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 18:05:16.771422 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 18:05:16.771436 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 18:05:16.771446 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 18:05:16.771457 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 18:05:16.771468 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 18:05:16.771479 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 18:05:16.771491 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 18:05:16.771501 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 18:05:16.771513 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 16:05:02 GMT 2019-10-21 18:05:16.771524 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 18:05:16.771533 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 18:05:16.771544 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 18:05:16.771560 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 18:05:16.771605 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 18:05:16.771640 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 18:05:16.777592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.777636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.777710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.777736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.777757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.777840 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.777865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.783570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.783621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.783871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.783925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.783968 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.783998 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.784037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.784087 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.784132 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.784160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.784193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.789507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.789565 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.789679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.789716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.789788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.789841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.790083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.790141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.790211 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.790239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.790404 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 18:05:16.790499 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-10-21 18:05:16.790590 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 18:05:16.790634 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 18:05:16.790649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.795582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.795669 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 18:05:16.795748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.795793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.795834 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.795875 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.795942 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 18:05:16.796134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.796180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.796219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.796241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.796280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.796328 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.796394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.796436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.796465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.796638 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 18:05:16.796688 soap_transport_http: read buffer of 5592 bytes 2019-10-21 18:05:16.796796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.796899 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:05:16.796944 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 18:05:16.796974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:05:16.797044 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 18:05:16.801556 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-21 18:05:16.801594 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 18:05:16.801600 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 18:05:16.801639 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 18:05:16.801697 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 18:05:16.801728 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 18:05:16.801736 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 18:05:16.801756 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 18:05:16.801765 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 18:05:16.801989 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 18:05:16.802010 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 18:05:16.802086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802102 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 18:05:16.802130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802165 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.802176 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802193 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:05:16.802216 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.802224 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802236 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:05:16.802252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.802296 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.802317 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802324 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.802340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802373 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.802387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802406 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 18:05:16.802422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.802451 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 18:05:16.802470 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802481 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 18:05:16.802511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802561 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.802571 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802586 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:05:16.802614 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.802627 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802645 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:05:16.802668 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.802675 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802686 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 18:05:16.802705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.802756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.802783 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802791 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 18:05:16.802807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802834 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.802844 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802858 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 18:05:16.802884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.802917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 18:05:16.802934 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802940 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 18:05:16.802955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.802984 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.802997 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803017 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:05:16.803043 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.803050 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803060 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:05:16.803078 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.803087 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803099 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 18:05:16.803132 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.803142 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803153 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:05:16.803168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.803206 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.803223 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803234 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.803263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803295 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803302 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803350 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.803378 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.803408 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803422 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:05:16.803433 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 18:05:16.803445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:05:16.803471 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 18:05:16.803488 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803498 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 18:05:16.803525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803559 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.803567 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803579 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:05:16.803603 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.803610 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803625 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:05:16.803644 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.803651 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803661 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 18:05:16.803679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.803685 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803695 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:05:16.803715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.803752 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.803768 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803774 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.803789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803815 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.803822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803832 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 18:05:16.803845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.803871 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 18:05:16.803885 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803891 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 18:05:16.803906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803931 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.803938 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803948 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:05:16.803961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.803986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.804006 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.804031 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804042 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.804068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804116 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.804129 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804146 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 18:05:16.804161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.804189 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 18:05:16.804211 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804222 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 18:05:16.804249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804279 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.804286 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804301 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:05:16.804315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.804349 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.804380 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804388 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.804404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804431 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.804438 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804452 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 18:05:16.804475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.804512 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 18:05:16.804528 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804534 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 18:05:16.804548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804576 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.804588 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804607 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 18:05:16.804637 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.804646 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804657 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:05:16.804670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.804718 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 18:05:16.804746 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804754 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.804770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804796 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.804803 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804813 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 18:05:16.804828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.804875 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 18:05:16.804894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804900 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 18:05:16.804914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804943 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.804952 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.804971 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 18:05:16.805000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.805007 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805018 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:05:16.805031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.805060 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 18:05:16.805079 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805091 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.805118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805148 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.805155 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805165 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 18:05:16.805183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.805210 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 18:05:16.805225 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805231 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 18:05:16.805245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805270 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.805277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805286 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:05:16.805299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.805335 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 18:05:16.805360 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805367 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.805382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805407 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.805414 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805424 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 18:05:16.805438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.805484 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 18:05:16.805503 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805509 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 18:05:16.805523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805552 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.805560 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805576 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:05:16.805601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.805645 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.805674 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805685 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.805721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805760 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.805768 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805778 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 18:05:16.805796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.805823 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 18:05:16.805838 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805844 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 18:05:16.805858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805897 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.805910 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805923 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 18:05:16.805936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.805962 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.805979 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.805985 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.806007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806050 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.806060 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806070 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 18:05:16.806084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.806117 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 18:05:16.806146 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806155 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 18:05:16.806171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806197 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.806204 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806214 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 18:05:16.806227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.806269 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.806293 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806300 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.806315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806340 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.806350 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806362 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 18:05:16.806387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.806421 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 18:05:16.806437 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806443 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 18:05:16.806457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806482 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.806494 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806513 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 18:05:16.806542 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.806550 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806561 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 18:05:16.806574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.806615 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.806644 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806652 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.806668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806694 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.806707 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806718 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 18:05:16.806737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.806781 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 18:05:16.806798 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806805 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 18:05:16.806820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.806857 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806867 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:05:16.806880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.806905 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.806927 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806938 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.806960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.806989 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.806997 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807007 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 18:05:16.807021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.807062 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:05:16.807089 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807099 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 18:05:16.807124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807176 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:05:16.807189 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807207 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 18:05:16.807224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.807251 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.807267 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807273 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.807292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807336 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807345 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807387 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.807418 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.807446 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807459 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:05:16.807470 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 18:05:16.807482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:05:16.807507 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:05:16.807522 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807529 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 18:05:16.807554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807601 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:05:16.807612 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807626 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 18:05:16.807646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.807683 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.807712 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807723 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.807748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807784 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807794 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807855 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.807876 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.807893 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807904 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:05:16.807918 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 18:05:16.807943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.807965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:05:16.807979 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 18:05:16.807995 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808001 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 18:05:16.808019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808048 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:05:16.808056 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808065 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 18:05:16.808079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.808104 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.808119 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808125 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.808139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808162 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808169 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808206 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.808225 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.808241 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808252 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:05:16.808262 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 18:05:16.808274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:05:16.808298 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:05:16.808313 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808319 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 18:05:16.808332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808358 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.808365 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808374 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 18:05:16.808392 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.808399 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808409 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 18:05:16.808426 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.808433 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808442 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 18:05:16.808460 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.808466 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808476 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 18:05:16.808493 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.808500 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808509 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 18:05:16.808526 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.808533 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808543 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 18:05:16.808560 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.808566 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808577 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:05:16.808593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.808643 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.808660 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808666 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.808686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808721 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.808729 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808743 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 18:05:16.808768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.808803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 18:05:16.808819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808826 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 18:05:16.808844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808878 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.808891 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808909 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 18:05:16.808931 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.808938 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808948 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:05:16.808969 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.808976 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.808987 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 18:05:16.809000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.809034 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.809049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809056 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.809072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809115 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.809124 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 18:05:16.809148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.809174 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 18:05:16.809190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809200 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 18:05:16.809227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.809268 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809279 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:05:16.809292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.809322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.809337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809344 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.809358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809383 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.809390 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 18:05:16.809413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.809438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:05:16.809452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809458 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 18:05:16.809472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809498 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.809505 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809514 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 18:05:16.809532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.809538 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:05:16.809565 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.809572 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809586 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 18:05:16.809600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.809633 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.809648 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809654 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.809668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809693 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.809705 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809716 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 18:05:16.809730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.809758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:05:16.809785 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809795 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 18:05:16.809819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809862 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.809876 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809894 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 18:05:16.809929 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.809941 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.809958 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:05:16.809979 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.809986 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.810001 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:05:16.810031 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.810043 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.810056 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 18:05:16.810075 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.810082 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.810092 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 18:05:16.810105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.810145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.810168 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.810189 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.810195 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.810211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.810239 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810247 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.810257 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 18:05:16.810271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.810287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.810297 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 18:05:16.810311 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810342 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810349 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810359 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810372 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.810402 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810445 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.810454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810466 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:05:16.810485 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.810492 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810502 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 18:05:16.810519 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.810526 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810539 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 18:05:16.810573 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.810585 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810601 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 18:05:16.810627 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.810637 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810651 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 18:05:16.810683 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:05:16.810694 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810711 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 18:05:16.810731 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.810739 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810749 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.810767 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.810773 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810787 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:05:16.810820 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.810831 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810843 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 18:05:16.810862 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.810869 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810879 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:05:16.810900 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.810907 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810917 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:05:16.810930 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.810986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.811004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.811010 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 18:05:16.811025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.811049 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.811057 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.811075 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:05:16.811105 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.811113 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.811124 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 18:05:16.811142 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.811149 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.811159 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 18:05:16.811176 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.811185 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.811203 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 18:05:16.811229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.811258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.811269 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.811295 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.811316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.811357 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811366 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.811376 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 18:05:16.811390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.811406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.811416 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 18:05:16.811431 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811482 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811494 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811512 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811538 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811565 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.811593 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811624 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.811635 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811654 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 18:05:16.811681 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.811688 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811704 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 18:05:16.811723 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.811730 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811740 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 18:05:16.811763 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.811776 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811795 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 18:05:16.811819 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.811826 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811836 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 18:05:16.811863 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.811871 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811882 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 18:05:16.811901 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.811907 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811917 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:05:16.811934 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.811941 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811951 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 18:05:16.811968 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.811974 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.811984 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 18:05:16.812002 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.812008 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.812018 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:05:16.812036 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.812044 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.812062 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:05:16.812084 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.812140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.812160 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.812169 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 18:05:16.812196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.812233 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.812241 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.812252 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 18:05:16.812270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.812279 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.812293 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:05:16.812325 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.812334 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.812345 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 18:05:16.812364 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:05:16.812370 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.812380 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.812393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.812432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.812454 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812474 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.812480 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.812495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.812523 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812531 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.812542 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 18:05:16.812555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.812571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.812585 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 18:05:16.812600 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812628 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812635 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812645 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812658 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.812696 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812742 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.812750 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812760 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 18:05:16.812778 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.812785 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812795 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 18:05:16.812822 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.812835 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812853 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 18:05:16.812874 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.812881 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812891 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 18:05:16.812910 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.812919 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812932 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 18:05:16.812964 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.812973 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.812985 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 18:05:16.813004 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.813010 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.813020 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:05:16.813038 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.813044 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.813056 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 18:05:16.813088 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.813101 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.813114 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 18:05:16.813134 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813141 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.813151 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 18:05:16.813172 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.813179 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.813189 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:05:16.813207 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.813214 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.813223 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:05:16.813236 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.813310 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.813333 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813363 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813370 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813385 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813412 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.813465 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813514 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.813527 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813545 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 18:05:16.813567 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.813576 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813589 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 18:05:16.813608 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.813615 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813624 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 18:05:16.813642 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.813648 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813659 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 18:05:16.813691 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.813708 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813720 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 18:05:16.813741 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.813747 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813757 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 18:05:16.813775 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.813782 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813798 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 18:05:16.813831 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.813840 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813851 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 18:05:16.813870 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.813877 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813889 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 18:05:16.813913 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.813925 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813943 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 18:05:16.813965 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.813972 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.813982 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 18:05:16.814000 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.814007 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.814016 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 18:05:16.814039 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.814051 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.814069 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:05:16.814092 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.814099 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.814109 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 18:05:16.814122 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.814192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.814215 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814222 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 18:05:16.814237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814263 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.814270 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814280 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 18:05:16.814293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.814319 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.814333 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814340 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.814354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814379 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.814386 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814396 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 18:05:16.814409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.814434 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 18:05:16.814449 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814455 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 18:05:16.814469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814493 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.814500 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814510 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:05:16.814527 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.814534 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814543 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 18:05:16.814568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.814580 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814598 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 18:05:16.814619 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:05:16.814626 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814636 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 18:05:16.814649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.814706 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 18:05:16.814732 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814739 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.814754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814780 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:05:16.814789 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814800 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 18:05:16.814814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.814829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.814839 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 18:05:16.814853 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:05:16.814882 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 18:05:16.814889 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:05:16.814899 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 18:05:16.814911 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:05:16.814928 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.814942 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.814977 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.814990 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.815005 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 18:05:16.815025 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.815032 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.815042 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 18:05:16.815059 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.815066 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.815075 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 18:05:16.815105 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:05:16.815118 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.815133 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 18:05:16.815153 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.815160 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.815170 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 18:05:16.815188 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.815197 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.815209 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 18:05:16.815241 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.815250 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.815262 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:05:16.815281 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.815287 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.815297 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 18:05:16.815314 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.815321 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.815335 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 18:05:16.815370 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.815382 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.815399 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:05:16.815423 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 18:05:16.815509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.815542 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.815554 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 18:05:16.815581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.815613 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.815620 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.815630 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:05:16.815644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.815667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.815688 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.815717 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.815724 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.815739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.815768 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:05:16.815775 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.815786 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 18:05:16.815799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.815815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.815825 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 18:05:16.815839 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 18:05:16.815866 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:05:16.815873 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 18:05:16.815883 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 18:05:16.815901 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:05:16.815908 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 18:05:16.815918 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 18:05:16.815936 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:05:16.815947 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 18:05:16.815966 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 18:05:16.815985 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 18:05:16.816009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.816026 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.816033 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 18:05:16.816048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.816087 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.816100 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.816115 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:05:16.816135 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.816142 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.816153 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 18:05:16.816174 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.816182 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.816200 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 18:05:16.816222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.816248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.816258 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816274 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.816280 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.816295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.816333 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816346 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.816361 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 18:05:16.816375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.816391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.816401 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 18:05:16.816419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816448 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816455 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816465 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816478 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816494 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.816508 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816534 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.816542 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816552 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 18:05:16.816569 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.816577 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816593 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 18:05:16.816627 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.816635 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816647 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 18:05:16.816666 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.816673 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816682 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 18:05:16.816705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.816717 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816736 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 18:05:16.816765 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.816773 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816784 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 18:05:16.816802 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.816809 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816823 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 18:05:16.816852 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.816865 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816878 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:05:16.816898 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.816905 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816915 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:05:16.816928 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.816989 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.817018 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817025 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 18:05:16.817041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817070 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.817078 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817089 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 18:05:16.817107 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.817114 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817124 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:05:16.817141 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.817147 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817162 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:05:16.817194 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.817203 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817214 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 18:05:16.817233 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.817240 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817249 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 18:05:16.817262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.817327 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.817352 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817363 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.817392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817436 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817444 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.817508 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.817525 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817536 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:05:16.817547 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 18:05:16.817559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:05:16.817605 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 18:05:16.817624 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817630 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 18:05:16.817645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817669 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.817676 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817690 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 18:05:16.817725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.817758 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.817775 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817781 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.817799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817843 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 18:05:16.817852 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817864 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 18:05:16.817878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.817904 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 18:05:16.817919 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817925 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 18:05:16.817948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.817989 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.817998 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.818008 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:05:16.818022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.818041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.818053 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.818069 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.818075 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.818090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.818115 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818123 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.818133 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 18:05:16.818146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.818161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.818171 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 18:05:16.818184 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818214 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818226 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818246 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818263 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818281 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.818295 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818322 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.818329 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818344 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 18:05:16.818378 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.818388 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818400 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 18:05:16.818419 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.818425 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818435 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 18:05:16.818458 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.818470 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818490 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 18:05:16.818515 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.818522 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818532 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 18:05:16.818550 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:05:16.818557 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818567 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 18:05:16.818591 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:05:16.818604 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818623 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 18:05:16.818646 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:05:16.818653 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818663 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 18:05:16.818680 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:05:16.818690 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818707 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 18:05:16.818727 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.818733 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818743 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 18:05:16.818761 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.818768 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818778 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 18:05:16.818795 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.818802 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818812 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 18:05:16.818828 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.818835 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818845 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 18:05:16.818858 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.818937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.818962 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.818969 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 18:05:16.818984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819030 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.819041 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819053 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 18:05:16.819069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.819114 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.819140 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819150 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.819177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819225 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.819238 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819253 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 18:05:16.819267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.819294 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 18:05:16.819312 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819319 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 18:05:16.819342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819385 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.819394 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819405 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 18:05:16.819423 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.819430 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819443 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:05:16.819462 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.819469 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819479 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:05:16.819496 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.819503 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819512 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 18:05:16.819533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.819584 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.819601 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819607 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.819622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819652 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.819665 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819684 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 18:05:16.819740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.819767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.819787 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 18:05:16.819813 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.819860 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.819873 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.819890 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.819917 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.819944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.819964 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.819992 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.820002 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.820016 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:05:16.820048 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.820057 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.820068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:05:16.820087 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.820093 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.820103 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 18:05:16.820121 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.820128 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.820142 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 18:05:16.820177 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.820186 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.820198 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:05:16.820217 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.820225 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.820235 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 18:05:16.820259 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 18:05:16.820271 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.820290 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 18:05:16.820306 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.820345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.820363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820370 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 18:05:16.820389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820433 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.820442 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820453 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 18:05:16.820471 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.820478 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820491 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 18:05:16.820519 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.820531 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820548 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 18:05:16.820580 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.820592 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820612 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 18:05:16.820646 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.820659 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820677 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 18:05:16.820709 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.820717 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820728 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 18:05:16.820754 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.820767 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820785 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 18:05:16.820806 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.820813 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820823 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 18:05:16.820836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.820905 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.820929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820936 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 18:05:16.820953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.820982 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:05:16.820990 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.821001 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 18:05:16.821014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.821030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.821040 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 18:05:16.821057 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:05:16.821063 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 18:05:16.821074 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 18:05:16.821090 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.821096 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 18:05:16.821109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.821133 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.821169 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:05:16.821192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.821203 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:05:16.821213 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 18:05:16.821231 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.821238 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 18:05:16.821249 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 18:05:16.821272 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:05:16.821285 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 18:05:16.821304 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 18:05:16.821325 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.821332 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 18:05:16.821342 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.821359 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.821369 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 18:05:16.821380 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.821410 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.821421 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 18:05:16.821433 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.821452 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.821459 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 18:05:16.821469 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.821485 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:05:16.821492 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 18:05:16.821502 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:05:16.821529 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:05:16.821542 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 18:05:16.821559 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 18:05:16.821583 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.821591 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 18:05:16.821604 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.821627 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 18:05:16.821639 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 18:05:16.821658 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 18:05:16.821683 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.821690 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 18:05:16.821708 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.821727 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.821734 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 18:05:16.821744 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.821769 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:05:16.821782 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 18:05:16.821800 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 18:05:16.821818 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 18:05:16.821855 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.821901 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 18:05:16.821937 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.821965 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 18:05:16.821992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.822042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 18:05:16.822074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.822103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 18:05:16.822143 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.822194 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 18:05:16.822247 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.822297 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 18:05:16.822325 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 18:05:16.822356 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 18:05:16.822383 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 18:05:16.822410 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 18:05:16.822436 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 18:05:16.822483 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 18:05:16.822512 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.822538 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 18:05:16.822569 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.822620 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 18:05:16.822727 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.822757 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 18:05:16.822784 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.822814 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 18:05:16.822863 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.822892 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:05:16.822922 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.822949 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:05:16.822976 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.823003 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 18:05:16.823030 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.823055 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:05:16.823081 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.823108 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 18:05:16.823133 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.823159 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 18:05:16.823186 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.823212 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:05:16.823239 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.823265 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:05:16.823293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.823320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 18:05:16.823346 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.823372 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 18:05:16.823398 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.823424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 18:05:16.823450 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.823476 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 18:05:16.823502 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 18:05:16.823529 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 18:05:16.823576 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.823608 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 18:05:16.823635 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.823671 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 18:05:16.823720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.823749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 18:05:16.823780 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.823806 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 18:05:16.823843 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.823880 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 18:05:16.823907 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.823936 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 18:05:16.823985 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.824018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 18:05:16.824045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.824075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 18:05:16.824103 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824121 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824146 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:05:16.824172 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824189 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824205 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824231 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:05:16.824257 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824273 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824290 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824332 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:05:16.824358 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:05:16.824459 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824485 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.824511 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824536 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.824569 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824602 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824632 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.824658 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824676 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824733 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.824783 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824836 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.824885 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824915 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:05:16.824941 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.824969 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.825018 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825047 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.825075 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825095 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825120 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:05:16.825146 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825172 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.825197 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825223 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:05:16.825249 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825294 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:05:16.825323 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825350 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:05:16.825380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825438 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825492 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.825589 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825608 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825630 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825678 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.825714 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825746 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.825773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825790 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825807 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825833 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.825859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.825976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.826002 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826019 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826049 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826081 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826110 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.826141 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826170 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826215 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826242 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.826270 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826321 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.826351 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826368 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826389 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826406 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826432 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:05:16.826457 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826496 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:05:16.826543 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826578 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826612 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826660 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.826688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:05:16.826819 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826845 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 18:05:16.826872 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826920 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.826950 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.826976 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.827004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827037 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827064 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827081 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827110 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.827157 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827279 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 18:05:16.827363 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827381 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827407 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:05:16.827432 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827449 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827465 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827491 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:05:16.827516 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:05:16.827640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827724 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:05:16.827785 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827830 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.827858 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827884 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.827920 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827952 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.827981 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.828010 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828028 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828054 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.828079 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828105 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.828131 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828156 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:05:16.828182 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828229 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.828258 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828284 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:05:16.828313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828346 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828395 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:05:16.828450 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828493 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.828522 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828548 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:05:16.828598 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828630 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:05:16.828657 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828688 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:05:16.828722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.828899 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828915 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828932 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.828966 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.829011 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829038 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.829069 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829087 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829103 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829129 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.829155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:05:16.829273 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829291 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829307 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829324 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829349 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.829375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829408 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829425 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829451 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.829484 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829526 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:05:16.829554 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829571 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829587 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829613 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829658 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:05:16.829685 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829724 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:05:16.829769 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829787 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829804 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.829871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.829980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:05:16.830007 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830034 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 18:05:16.830059 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830086 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:05:16.830111 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830140 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:05:16.830184 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830203 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830219 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830236 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830264 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.830314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830426 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:05:16.830532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 18:05:16.830590 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.830692 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.830780 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.830850 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.830901 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.830973 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.831038 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 18:05:16.831101 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 18:05:16.831241 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 18:05:16.831296 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.831343 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.831390 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.831453 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.831511 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.831575 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.831641 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.831721 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.831773 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.831847 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.831898 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.831950 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.831998 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.832049 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.832153 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.832256 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.832343 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 18:05:16.832430 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.832526 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.832615 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.832669 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.832724 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.832805 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.832868 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.832931 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.833008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.833066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.833140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.833190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.833238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.833283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.833335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 18:05:16.833389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 18:05:16.833465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 18:05:16.833532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.833595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.833660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.833725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.833799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.833849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.833896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.833943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.833989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.834037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.834127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.834222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.834273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.834322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.834374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.834426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.834471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 18:05:16.834517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.834564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.834618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.834666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.834747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.834806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.834875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.834925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.835007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.835073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.835134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.835191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.835259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.835326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.835383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 18:05:16.835439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 18:05:16.835505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 18:05:16.835574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.835633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.835697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.835764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.835840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.835936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.836029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.836102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.836153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.836229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.836283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.836354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.836406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.836480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.836548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.836620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.836683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 18:05:16.836749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.836824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.836873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.836938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.837001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.837079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.837128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.837202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.837266 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 18:05:16.837311 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.837433 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.837497 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.837579 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.837641 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.837727 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.837809 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:05:16.837865 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:05:16.837918 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:05:16.837971 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.838024 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.838078 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.838131 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.838184 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.838237 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.838289 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.838342 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.838432 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.838514 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.838571 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.838652 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.838722 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.838798 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.838853 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.838907 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.838963 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:05:16.839015 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.839067 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.839120 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.839172 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.839224 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.839276 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.839329 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.839411 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.839485 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 18:05:16.839522 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.839581 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.839675 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.839795 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.839901 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.839975 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.840031 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:05:16.840084 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:05:16.840137 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:05:16.840191 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.840243 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.840297 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.840374 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.840430 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.840512 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.840574 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.840648 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.840728 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.840792 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.840933 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.841010 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.841066 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.841148 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.841214 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.841283 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.841353 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:05:16.841420 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.841512 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.841623 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.841685 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.841748 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.841802 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.841855 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.841921 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.841985 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 18:05:16.842019 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.842080 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.842143 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.842205 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.842280 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.842332 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.842400 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:05:16.842456 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:05:16.842511 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:05:16.842559 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.842612 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.842682 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.842740 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.842817 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.842872 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.842944 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.842993 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.843070 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.843125 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.843173 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.843221 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.843268 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.843336 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.843388 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.843452 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.843551 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:05:16.843626 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.843688 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.843773 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.843828 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.843875 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.843923 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.843993 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.844044 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.844132 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 18:05:16.844160 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.844283 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.844334 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.844384 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.844434 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.844483 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.844532 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:05:16.844587 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:05:16.844660 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:05:16.844721 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.844795 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.844872 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.844927 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.844997 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.845056 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.845111 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.845165 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.845219 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.845293 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.845348 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.845425 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.845480 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.845554 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.845612 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.845715 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.845805 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:05:16.845857 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.845921 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.845982 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.846053 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.846112 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.846188 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.846241 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.846318 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.846378 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 18:05:16.846397 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 18:05:16.846428 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 18:05:16.846456 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 18:05:16.846484 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 18:05:16.846510 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 18:05:16.846532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.846556 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.846574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.846589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.846601 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.846610 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.846619 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:05:16.846629 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:05:16.846638 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:05:16.846648 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.846657 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.846668 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.846685 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.846710 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.846723 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.846733 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.846743 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.846752 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.846761 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.846770 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.846782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.846794 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.846811 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.846825 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.846836 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.846845 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:05:16.846854 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.846863 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.846871 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.846881 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.846890 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.846898 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.846907 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.846922 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.846940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.846958 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.846968 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.846977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.846986 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.846994 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.847002 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:05:16.847010 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:05:16.847022 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:05:16.847031 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.847040 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.847049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.847057 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.847065 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.847073 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.847081 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.847089 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.847097 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.847104 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.847112 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.847119 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.847127 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.847135 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.847143 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.847151 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.847159 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:05:16.847166 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.847174 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.847183 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.847191 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.847200 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.847214 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.847229 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.847242 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.847251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.847262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.847269 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.847278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.847286 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.847293 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.847300 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:05:16.847308 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:05:16.847316 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:05:16.847327 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.847342 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.847357 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.847368 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.847377 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.847385 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.847392 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.847400 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.847408 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.847416 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.847425 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.847435 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.847444 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.847459 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.847473 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.847487 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.847500 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:05:16.847513 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.847527 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.847542 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.847556 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.847570 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.847584 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.847598 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.847611 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.847623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:05:16.847634 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.847642 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:05:16.847650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:05:16.847658 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:05:16.847666 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:05:16.847674 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:05:16.847686 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:05:16.847707 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:05:16.847723 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:05:16.847734 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:05:16.847742 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:05:16.847749 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:05:16.847757 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.847765 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.847773 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:05:16.847781 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:05:16.847788 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:05:16.847796 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:05:16.847803 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.847811 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:05:16.847822 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:05:16.847838 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:05:16.847852 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:05:16.847862 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:05:16.847870 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:05:16.847877 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:05:16.847885 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:05:16.847893 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:05:16.847902 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:05:16.847910 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:05:16.847920 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:05:16.847930 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:05:16.847938 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:05:16.848051 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 18:05:16.848063 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 18:05:16.848070 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 18:05:16.848078 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 18:05:16.848090 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 18:05:16.848100 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 18:05:16.848107 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 18:05:16.848120 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 18:05:16.848128 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 18:05:16.848171 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.848180 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 18:05:16.848203 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 18:05:16.848233 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 18:05:16.848241 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 18:05:16.848245 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 18:05:16.848250 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 18:05:16.848255 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 18:05:16.848266 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:05:16.848273 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:05:16.848278 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:05:16.848289 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.848298 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:05:16.848304 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 18:05:16.848343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.848358 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 18:05:16.848363 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.848388 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 18:05:16.848394 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 18:05:16.848398 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 18:05:16.848403 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 18:05:16.848407 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 18:05:16.848414 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 18:05:16.848420 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 18:05:16.848425 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 18:05:16.848432 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 18:05:16.848443 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:05:16.848450 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:05:16.848454 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:05:16.848461 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.848467 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 18:05:16.848472 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:05:16.848499 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 18:05:16.848512 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.848520 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.848529 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.848534 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:05:16.848546 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 18:05:16.848555 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:05:16.848560 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 18:05:16.848565 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 18:05:16.848572 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220812" 2019-10-21 18:05:16.848583 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:05:16.848588 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 18:05:16.848593 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:05:16.848600 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:05:16.848605 wsdl: in serializeType: returning: 220812 2019-10-21 18:05:16.848611 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 18:05:16.848622 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:05:16.848630 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 18:05:16.848638 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 18:05:16.848647 wsdl: in serializeType: returning: 220812 2019-10-21 18:05:16.848655 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220812 2019-10-21 18:05:16.848675 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220812 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 18:05:16.848680 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 18:05:16.848687 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3324"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 18:05:16.848707 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 18:05:16.848713 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220812 2019-10-21 18:05:16.848725 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 18:05:16.848819 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 18:05:16.848741 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 18:05:16.848759 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 18:05:16.848769 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 18:05:16.848777 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 18:05:16.848781 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 18:05:16.848788 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:05:16.848799 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:05:16.848807 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 18:05:16.848812 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 18:05:16.848825 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 18:05:16.848835 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 18:05:16.848842 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 18:05:16.855038 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 18:05:16.855059 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 18:05:16.855070 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 18:05:16.855076 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 18:05:16.855081 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:05:16.855086 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:05:16.855091 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 18:05:16.855095 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 18:05:16.855103 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 18:05:16.855131 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 18:05:16.900335 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 18:05:16.900394 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 18:05:16.900403 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 18:05:16.900409 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 18:05:16.900415 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 18:05:16.900421 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 18:05:16.900428 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 18:05:16.900433 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 18:05:16.900439 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 18:05:16.900445 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 16:05:02 GMT 2019-10-21 18:05:16.900452 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 18:05:16.900458 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 18:05:16.900464 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 18:05:16.900477 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 18:05:16.900508 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 18:05:16.900520 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 18:05:16.900531 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 18:05:16.900536 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 18:05:16.900541 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 18:05:16.900589 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 18:05:16.900602 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 18:05:16.900609 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 18:05:16.900632 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 18:05:16.900639 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 16:05:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 18:05:16.900674 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 18:05:16.900704 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 18:05:16.900732 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 18:05:16.900738 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 18:05:16.900855 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 18:05:16.900975 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 18:05:16.900983 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 18:05:16.900991 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 18:05:16.901004 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 18:05:16.901052 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 18:05:16.901113 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 18:05:16.901139 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 18:05:16.901152 nusoap_client: got fault 2019-10-21 18:05:16.901161 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 18:05:16.901165 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 18:05:16.901170 nusoap_client: detail =