Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 101.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
HT12-19 Model turbiny: HT12-19
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4566
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 18:43:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 20:43:53.850893 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 20:43:53.850957 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:43:53.850979 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 20:43:53.851005 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:43:53.851021 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 20:43:53.851033 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 20:43:53.851062 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 20:43:53.851077 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:43:53.851088 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:43:53.851103 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:43:53.851116 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:43:53.851134 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:43:53.851144 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:43:53.851152 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:43:53.851159 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:43:53.851167 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 20:43:53.851186 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:43:53.851206 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:43:53.851220 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:43:53.851229 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 20:43:53.851239 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 20:43:53.851253 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:43:53.851267 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:43:53.859090 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:43:53.859130 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:43:53.859151 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 20:43:53.859163 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:43:53.859172 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:43:53.859179 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:43:53.859187 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 20:43:53.859230 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 20:43:53.875074 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 20:43:53.875140 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 20:43:53.875150 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:43:53.875156 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:43:53.875176 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:43:53.875183 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:43:53.875190 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:43:53.875198 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:43:53.875204 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:43:53.875210 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:43:50 GMT 2019-08-22 20:43:53.875221 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:43:53.875226 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 20:43:53.875233 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:43:53.875247 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 20:43:53.875308 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 20:43:53.875333 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 20:43:53.882865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.882910 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:43:53.882942 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.882972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.882999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.883028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.883055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.890648 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:43:53.890703 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:43:53.890740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.890768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.890819 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:43:53.890857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.890887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.890911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.890944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.890976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.891006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.891051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.891065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.898843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.898898 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:43:53.898922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.898944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.898980 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.899840 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 20:43:53.899865 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-08-22 20:43:53.907285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907346 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:43:53.907372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907486 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907850 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907915 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.907973 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908032 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908275 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.908389 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.915256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.915299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:43:53.915325 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-08-22 20:43:53.915346 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:43:53.915356 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 20:43:53.915398 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 20:43:53.915458 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:43:53.915483 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:43:53.915495 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:43:53.915522 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 20:43:53.915532 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 20:43:53.915787 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 20:43:53.915809 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 20:43:53.915889 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.915906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 20:43:53.915942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916000 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.916017 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916043 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:43:53.916085 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.916098 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916119 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:43:53.916149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.916223 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.916255 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916267 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.916299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916354 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.916368 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916389 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 20:43:53.916417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.916470 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:43:53.916502 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 20:43:53.916528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916556 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.916567 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916585 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:43:53.916621 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.916634 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916653 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:43:53.916689 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.916710 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916731 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:43:53.916759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.916821 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.916848 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916860 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 20:43:53.916888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916936 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.916948 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.916967 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 20:43:53.916994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.917043 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 20:43:53.917072 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917084 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 20:43:53.917111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917159 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.917173 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917192 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:43:53.917229 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.917240 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917259 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:43:53.917294 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.917306 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917325 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:43:53.917358 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.917371 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917390 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:43:53.917416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.917487 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.917515 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917527 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.917556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917604 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917617 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917694 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.917744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.917779 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917801 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:43:53.917822 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 20:43:53.917849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:43:53.917895 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:43:53.917925 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.917937 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 20:43:53.917969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918018 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.918032 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918051 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:43:53.918086 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.918098 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918117 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:43:53.918152 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.918165 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918184 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:43:53.918217 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.918229 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918247 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:43:53.918274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.918343 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.918372 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918384 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.918413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918461 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.918474 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918493 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 20:43:53.918518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.918567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:43:53.918594 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918605 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 20:43:53.918633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918678 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.918691 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918717 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:43:53.918743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.918791 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.918820 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918831 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.918863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918912 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.918924 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918943 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 20:43:53.918969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.918996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.919017 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:43:53.919046 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919057 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 20:43:53.919082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919128 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.919140 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919158 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:43:53.919183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.919233 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.919262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919273 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.919297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919345 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.919359 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919377 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 20:43:53.919402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.919450 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 20:43:53.919477 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919488 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 20:43:53.919514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919563 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.919576 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919595 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:43:53.919630 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.919641 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919660 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:43:53.919686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.919751 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 20:43:53.919799 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919814 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.919845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919880 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.919889 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919901 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 20:43:53.919916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.919946 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 20:43:53.919962 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.919969 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 20:43:53.919983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920010 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.920017 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920027 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:43:53.920046 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.920052 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920062 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:43:53.920076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.920105 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 20:43:53.920120 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920127 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.920141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920166 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.920173 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920183 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 20:43:53.920196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.920221 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 20:43:53.920236 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920242 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 20:43:53.920256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920281 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.920287 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920297 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:43:53.920310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.920336 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 20:43:53.920351 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920357 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.920370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920395 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.920401 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920411 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 20:43:53.920424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.920449 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 20:43:53.920464 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920470 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 20:43:53.920483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920508 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.920514 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920524 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:43:53.920537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.920562 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.920577 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920583 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.920596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920621 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.920627 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920637 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 20:43:53.920650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.920675 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:43:53.920701 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920707 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 20:43:53.920721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920746 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.920753 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920763 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:43:53.920785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.920814 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.920831 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920837 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.920851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920876 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.920884 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920894 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 20:43:53.920907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.920932 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:43:53.920947 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920953 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 20:43:53.920967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.920991 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.920998 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921008 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:43:53.921021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.921046 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.921061 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921067 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.921081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921105 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.921112 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921122 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 20:43:53.921135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.921160 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:43:53.921175 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921181 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 20:43:53.921194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921218 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.921225 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921235 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 20:43:53.921253 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.921259 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921269 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 20:43:53.921282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.921310 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.921325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921331 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.921344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921369 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.921376 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921386 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 20:43:53.921399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.921424 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:43:53.921439 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921445 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:43:53.921459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921483 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.921490 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921500 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:43:53.921513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.921537 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.921552 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921558 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.921572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921599 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.921606 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921616 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:43:53.921629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.921655 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:43:53.921670 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921676 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:43:53.921697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921724 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:43:53.921731 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921741 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:43:53.921754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.921789 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.921806 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921812 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.921825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921849 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921855 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.921914 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.921931 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921942 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:43:53.921952 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 20:43:53.921964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.921979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:43:53.921989 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:43:53.922004 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922010 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 20:43:53.922024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922049 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:43:53.922056 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922066 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:43:53.922079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.922103 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.922118 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922125 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.922139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922162 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922168 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922206 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.922226 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.922242 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922253 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:43:53.922263 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 20:43:53.922275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:43:53.922299 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:43:53.922314 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922320 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:43:53.922334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922359 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:43:53.922366 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922376 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:43:53.922388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.922413 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.922428 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922434 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.922447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922470 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922476 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922513 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.922533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.922549 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922560 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:43:53.922570 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 20:43:53.922582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:43:53.922606 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:43:53.922621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922627 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 20:43:53.922641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922666 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.922673 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922689 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 20:43:53.922708 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.922715 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922725 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 20:43:53.922742 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.922749 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922759 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:43:53.922784 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.922792 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922802 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:43:53.922820 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.922827 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922836 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:43:53.922853 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.922860 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922870 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 20:43:53.922887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.922893 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922903 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:43:53.922916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.922966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.922983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.922989 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.923004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923029 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.923036 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 20:43:53.923059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.923084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:43:53.923099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923105 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 20:43:53.923119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923144 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.923150 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923160 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:43:53.923178 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.923184 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923194 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:43:53.923211 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.923218 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923227 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:43:53.923240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.923273 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.923287 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923294 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.923307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923332 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.923339 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 20:43:53.923362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.923387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:43:53.923401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923408 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:43:53.923422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923446 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.923453 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923462 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:43:53.923475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.923500 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.923515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923522 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.923535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923561 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.923567 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:43:53.923591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.923615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:43:53.923631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923637 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:43:53.923651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923676 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.923689 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923699 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:43:53.923718 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.923724 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923734 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:43:53.923751 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.923758 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923768 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:43:53.923788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.923823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.923838 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923844 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.923858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923883 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.923890 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:43:53.923913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.923937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:43:53.923952 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923958 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 20:43:53.923972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.923996 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.924003 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924012 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:43:53.924030 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.924036 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924046 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:43:53.924064 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.924070 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924080 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:43:53.924098 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.924104 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924114 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:43:53.924131 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.924138 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924148 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:43:53.924161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.924201 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.924217 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924223 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.924237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924261 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924268 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924278 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 20:43:53.924291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.924316 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:43:53.924331 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924361 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924368 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924378 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924391 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924407 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.924420 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924446 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.924452 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924462 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:43:53.924480 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.924486 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924496 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 20:43:53.924514 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.924520 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924530 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 20:43:53.924548 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.924554 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924564 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:43:53.924581 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.924588 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924598 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 20:43:53.924615 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:43:53.924622 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924631 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 20:43:53.924649 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.924656 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924666 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.924689 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.924696 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924706 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:43:53.924724 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.924730 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924740 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 20:43:53.924758 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.924764 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924779 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:43:53.924800 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.924807 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924816 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:43:53.924829 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.924883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.924902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924908 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:43:53.924922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924947 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.924954 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924963 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:43:53.924981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.924988 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.924998 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:43:53.925015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.925022 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925031 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:43:53.925049 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.925055 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925065 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:43:53.925078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.925115 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925136 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.925152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925177 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925184 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925194 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 20:43:53.925207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.925232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:43:53.925246 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925273 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925281 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925290 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925304 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925319 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.925334 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925359 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.925366 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925376 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:43:53.925394 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.925400 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925410 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:43:53.925427 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.925434 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925444 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:43:53.925461 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.925467 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925477 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:43:53.925495 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.925501 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925511 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:43:53.925533 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.925540 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925550 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:43:53.925568 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.925574 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925584 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:43:53.925601 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.925608 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925618 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:43:53.925635 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.925641 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925651 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:43:53.925669 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.925676 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925692 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:43:53.925710 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.925717 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925726 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:43:53.925739 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.925801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.925822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925828 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:43:53.925844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925870 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.925877 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925887 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:43:53.925904 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.925911 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925920 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:43:53.925938 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.925944 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925953 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:43:53.925971 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:43:53.925978 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.925987 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.926027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.926038 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.926059 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.926074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.926099 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926106 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.926115 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 20:43:53.926128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.926143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.926153 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:43:53.926167 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926194 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926201 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926211 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926224 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.926254 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926279 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.926286 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926296 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:43:53.926313 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.926320 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926329 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:43:53.926347 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.926353 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926363 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:43:53.926380 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.926386 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926396 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:43:53.926413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.926420 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926429 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:43:53.926447 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.926453 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926463 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:43:53.926480 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.926487 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926496 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:43:53.926513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.926520 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926529 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:43:53.926546 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.926552 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926562 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:43:53.926580 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926586 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926596 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 20:43:53.926613 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.926619 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926629 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:43:53.926646 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.926652 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926661 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:43:53.926674 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.926736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.926753 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926790 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926798 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926809 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926822 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.926853 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926878 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.926884 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926894 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 20:43:53.926912 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.926919 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926929 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 20:43:53.926947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.926953 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926963 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:43:53.926980 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.926987 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.926996 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 20:43:53.927013 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.927020 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927029 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 20:43:53.927047 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.927053 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927063 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:43:53.927080 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.927087 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927096 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 20:43:53.927114 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.927120 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927130 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 20:43:53.927147 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.927154 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927164 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 20:43:53.927181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.927187 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927197 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:43:53.927214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.927220 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927229 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:43:53.927246 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.927253 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927263 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 20:43:53.927280 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.927286 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927296 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:43:53.927313 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.927319 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927329 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 20:43:53.927342 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927407 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.927426 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927432 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 20:43:53.927448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927473 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.927480 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927490 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:43:53.927503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.927529 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927544 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927550 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.927563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927588 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.927595 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927605 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 20:43:53.927618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.927643 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:43:53.927658 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927664 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 20:43:53.927684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927710 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.927717 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927726 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:43:53.927744 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.927751 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927760 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:43:53.927785 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.927793 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927804 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:43:53.927822 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:43:53.927829 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927838 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:43:53.927851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.927888 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 20:43:53.927903 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927910 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.927924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927948 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:43:53.927955 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927965 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 20:43:53.927978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.927993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.928003 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 20:43:53.928017 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:43:53.928046 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928053 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:43:53.928063 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928076 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:43:53.928092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.928106 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928131 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.928138 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928148 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 20:43:53.928165 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.928171 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928181 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 20:43:53.928198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.928204 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928214 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 20:43:53.928231 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:43:53.928238 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928247 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:43:53.928264 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.928271 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928281 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 20:43:53.928298 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.928305 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928314 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 20:43:53.928331 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.928338 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928347 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:43:53.928364 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.928371 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928380 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 20:43:53.928397 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.928404 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928414 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 20:43:53.928431 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.928437 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928447 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:43:53.928460 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 20:43:53.928508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.928526 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.928532 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 20:43:53.928546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.928571 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.928578 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.928587 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:43:53.928600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.928615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.928626 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.928641 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.928647 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.928661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.928691 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:43:53.928698 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.928708 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 20:43:53.928721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.928737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.928746 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:43:53.928760 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 20:43:53.928795 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:43:53.928803 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:43:53.928813 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 20:43:53.928831 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:43:53.928838 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 20:43:53.928848 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 20:43:53.928865 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:43:53.928872 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:43:53.928882 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 20:43:53.928894 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 20:43:53.928918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.928933 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.928940 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:43:53.928953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.928977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.928984 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.928994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:43:53.929011 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.929018 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929028 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:43:53.929046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.929052 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929062 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:43:53.929075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.929108 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929123 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929129 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.929143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929167 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929174 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929184 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 20:43:53.929197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.929222 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:43:53.929236 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929262 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929269 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929278 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929291 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.929320 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929345 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.929352 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929362 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 20:43:53.929379 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.929386 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929395 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 20:43:53.929413 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.929419 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929428 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:43:53.929446 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.929452 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929462 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 20:43:53.929479 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.929486 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929495 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 20:43:53.929513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.929519 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929529 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 20:43:53.929546 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.929552 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929562 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 20:43:53.929579 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.929585 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929595 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:43:53.929612 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.929618 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929628 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:43:53.929641 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.929692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.929711 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929717 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 20:43:53.929732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929757 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.929764 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929780 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:43:53.929802 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.929809 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929819 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:43:53.929836 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.929843 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929852 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:43:53.929870 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.929877 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929886 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:43:53.929904 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.929910 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929920 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:43:53.929933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.929973 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.929989 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.929995 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.930009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930032 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930039 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930077 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.930098 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.930116 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930127 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:43:53.930137 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 20:43:53.930149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:43:53.930174 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:43:53.930189 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930195 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 20:43:53.930209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930233 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.930239 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930249 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 20:43:53.930262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.930287 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.930302 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930308 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.930322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930346 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:43:53.930353 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930363 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 20:43:53.930376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.930401 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 20:43:53.930415 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930421 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 20:43:53.930435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930459 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.930466 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930476 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:43:53.930489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.930513 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.930528 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930534 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.930548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930572 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930579 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930589 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 20:43:53.930602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.930617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.930627 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:43:53.930641 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930668 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930675 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930691 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930704 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.930735 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930760 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.930769 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930785 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 20:43:53.930805 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.930811 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930821 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 20:43:53.930839 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.930846 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930855 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 20:43:53.930873 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.930879 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930889 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 20:43:53.930906 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.930913 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930923 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 20:43:53.930940 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:43:53.930947 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930957 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 20:43:53.930974 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:43:53.930981 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.930990 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 20:43:53.931008 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:43:53.931014 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.931024 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 20:43:53.931041 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:43:53.931048 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.931058 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 20:43:53.931075 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.931082 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.931091 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 20:43:53.931109 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.931116 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.931126 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 20:43:53.931143 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.931149 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.931159 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 20:43:53.931176 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.931183 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.931192 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 20:43:53.931205 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.931266 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.931285 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931291 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 20:43:53.931307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931332 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.931339 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931348 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 20:43:53.931362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.931387 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.931401 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931408 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.931421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931446 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.931453 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931462 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 20:43:53.931475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.931500 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:43:53.931515 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931521 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:43:53.931535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931560 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.931567 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931576 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 20:43:53.931594 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.931601 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931610 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:43:53.931628 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.931634 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931644 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:43:53.931662 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.931668 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931683 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:43:53.931697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.931733 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.931749 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931755 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.931773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931805 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.931813 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931823 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 20:43:53.931836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.931851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.931861 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:43:53.931875 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.931901 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.931908 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.931918 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.931931 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.931947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.931961 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.931986 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.931993 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.932003 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:43:53.932021 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.932027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.932037 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:43:53.932054 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.932061 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.932071 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 20:43:53.932088 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.932095 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.932105 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:43:53.932122 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.932129 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.932138 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:43:53.932156 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.932163 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.932173 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 20:43:53.932190 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:43:53.932197 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.932206 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 20:43:53.932219 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.932258 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.932275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932281 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 20:43:53.932296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932321 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.932327 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932337 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 20:43:53.932355 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.932361 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932371 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 20:43:53.932388 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.932395 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932405 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 20:43:53.932422 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.932428 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932438 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 20:43:53.932455 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.932462 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932472 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 20:43:53.932489 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.932495 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932505 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 20:43:53.932522 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.932529 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932538 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:43:53.932556 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.932563 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932572 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:43:53.932585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.932636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.932651 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932658 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 20:43:53.932672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932703 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:43:53.932711 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932720 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 20:43:53.932734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.932759 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:43:53.932781 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:43:53.932791 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 20:43:53.932802 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 20:43:53.932819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932825 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 20:43:53.932838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932861 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.932882 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:43:53.932898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.932909 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:43:53.932919 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 20:43:53.932936 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.932943 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 20:43:53.932953 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 20:43:53.932969 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:43:53.932976 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 20:43:53.932985 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 20:43:53.933002 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.933009 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 20:43:53.933018 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.933035 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.933042 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:43:53.933052 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.933068 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.933075 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:43:53.933084 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.933101 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.933108 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 20:43:53.933118 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.933135 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:43:53.933141 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 20:43:53.933150 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:43:53.933167 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:43:53.933173 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 20:43:53.933183 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 20:43:53.933199 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.933206 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:43:53.933216 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.933232 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:43:53.933238 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 20:43:53.933248 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 20:43:53.933264 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.933271 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 20:43:53.933282 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.933299 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.933306 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:43:53.933315 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.933331 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:43:53.933337 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 20:43:53.933347 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 20:43:53.933363 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 20:43:53.933401 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.933430 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:43:53.933458 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.933485 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 20:43:53.933512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.933539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:43:53.933565 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.933592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:43:53.933620 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.933646 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:43:53.933672 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.933706 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 20:43:53.933733 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 20:43:53.933759 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 20:43:53.933796 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 20:43:53.933823 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 20:43:53.933850 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 20:43:53.933876 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 20:43:53.933903 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.933929 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:43:53.933957 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.933985 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:43:53.934011 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.934038 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:43:53.934065 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.934091 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:43:53.934118 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.934144 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:43:53.934171 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.934197 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:43:53.934224 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.934251 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:43:53.934278 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.934305 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:43:53.934331 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.934407 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:43:53.934434 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.934461 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:43:53.934487 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.934515 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:43:53.934541 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.934568 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:43:53.934596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.934623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:43:53.934650 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.934676 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:43:53.934710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.934736 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:43:53.934763 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.934799 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:43:53.934826 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 20:43:53.934853 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 20:43:53.934880 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.934906 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:43:53.934932 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.934958 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:43:53.934984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.935011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:43:53.935037 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.935063 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 20:43:53.935089 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.935115 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:43:53.935142 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.935171 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:43:53.935198 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.935226 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:43:53.935252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.935278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:43:53.935305 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935323 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935348 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:43:53.935374 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935391 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935408 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935434 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:43:53.935460 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935493 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:43:53.935562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935595 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:43:53.935664 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935696 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.935723 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935749 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.935781 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935803 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935830 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.935857 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935874 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935900 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.935926 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.935952 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.935977 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936003 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:43:53.936029 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936055 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.936081 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936107 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.936133 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936150 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936176 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:43:53.936202 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936228 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.936254 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936280 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:43:53.936306 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936332 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:43:53.936358 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936385 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:43:53.936412 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936445 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.936563 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936580 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936596 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936622 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.936648 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936674 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.936707 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936724 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936741 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.936802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.936921 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936938 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936954 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936973 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.936999 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.937025 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937042 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937060 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937077 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937103 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.937130 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937156 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.937182 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937199 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937216 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937232 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937258 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:43:53.937283 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937309 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:43:53.937335 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937352 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937369 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937395 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.937421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:43:53.937539 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937566 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:43:53.937593 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937620 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.937646 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937672 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.937705 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937722 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937739 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937756 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.937819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937936 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.937962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:43:53.937989 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938006 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938031 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:43:53.938057 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938074 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938090 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938116 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:43:53.938142 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:43:53.938244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938278 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938320 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:43:53.938346 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938373 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.938399 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938425 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.938451 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938468 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938494 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.938520 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938537 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938563 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.938588 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938614 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.938640 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938666 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:43:53.938698 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938725 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.938751 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938785 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:43:53.938813 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938830 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938856 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:43:53.938882 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938908 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.938935 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.938961 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:43:53.938987 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939013 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:43:53.939040 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939067 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:43:53.939093 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939143 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939193 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.939245 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939261 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939278 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939303 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.939330 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939356 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.939382 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939399 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939415 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939441 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.939467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:43:53.939587 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939604 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939621 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939637 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939663 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.939695 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939730 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939747 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939779 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.939809 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939836 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:43:53.939862 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939879 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939896 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939912 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939938 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:43:53.939964 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.939991 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:43:53.940017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940050 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940076 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.940102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:43:53.940222 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940248 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:43:53.940274 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940300 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:43:53.940326 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940352 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:43:53.940378 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940395 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940428 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940455 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.940481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940581 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:43:53.940623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:43:53.940654 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.940720 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.940778 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.940834 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.940884 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.940931 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.940979 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 20:43:53.941029 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 20:43:53.941078 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 20:43:53.941127 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.941174 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.941223 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.941273 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.941321 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.941371 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.941420 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.941469 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.941518 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.941566 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.941614 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.941663 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.941718 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.941769 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.941835 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.941888 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.941936 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 20:43:53.941984 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.942031 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.942078 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.942127 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.942176 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.942280 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.942328 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.942378 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.942435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.942484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.942532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.942580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.942629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.942676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.942732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 20:43:53.942789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 20:43:53.942840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 20:43:53.942888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.942936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.942984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.943031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.943079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.943127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.943176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.943225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.943272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.943321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.943369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.943418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.943467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.943516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.943568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.943620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.943667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 20:43:53.943721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.943773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.943827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.943877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.943926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.943977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.944024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.944075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.944132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.944181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.944230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.944279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.944327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.944374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.944422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 20:43:53.944471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 20:43:53.944519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 20:43:53.944567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.944614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.944662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.944717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.944765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.944823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.944871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.944920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.944969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.945018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.945066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.945116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.945164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.945213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.945265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.945317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.945363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 20:43:53.945410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.945457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.945504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.945554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.945603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.945656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.945710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.945760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.945830 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:43:53.945859 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.945921 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.945977 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.946032 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.946088 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.946143 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.946197 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:43:53.946252 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:43:53.946307 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:43:53.946361 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.946416 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.946471 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.946526 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.946580 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.946635 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.946696 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.946751 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.946814 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.946870 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.946923 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.946978 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.947032 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.947086 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.947140 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.947195 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.947251 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:43:53.947365 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.947420 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.947474 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.947529 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.947583 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.947637 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.947698 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.947754 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.947818 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:43:53.947842 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.947897 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.947951 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.948005 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.948060 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.948114 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.948169 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:43:53.948223 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:43:53.948277 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:43:53.948331 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.948386 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.948440 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.948494 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.948549 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.948604 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.948659 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.948718 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.948782 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.948848 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.948903 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.948957 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.949012 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.949066 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.949121 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.949175 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.949230 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:43:53.949284 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.949339 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.949393 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.949447 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.949501 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.949555 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.949610 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.949666 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.949733 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 20:43:53.949756 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.949821 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.949871 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.949920 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.949970 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.950020 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.950068 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:43:53.950117 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:43:53.950167 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:43:53.950216 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.950265 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.950314 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.950363 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.950413 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.950463 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.950512 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.950560 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.950611 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.950660 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.950715 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.950765 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.950823 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.950873 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.950921 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.950970 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.951020 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:43:53.951069 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.951118 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.951167 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.951216 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.951265 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.951314 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.951363 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.951412 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.951468 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 20:43:53.951490 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.951543 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.951605 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.951668 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.951726 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.951786 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.951838 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:43:53.951889 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:43:53.951941 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:43:53.951993 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.952045 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.952097 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.952148 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.952199 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.952250 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.952301 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.952353 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.952405 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.952456 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.952508 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.952559 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.952611 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.952662 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.952720 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.952781 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.952836 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:43:53.952888 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.952939 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.952992 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.953044 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.953095 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.953147 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.953199 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.953251 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.953306 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 20:43:53.953323 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 20:43:53.953353 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 20:43:53.953381 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 20:43:53.953409 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 20:43:53.953436 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 20:43:53.953457 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.953475 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.953485 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.953495 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.953505 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.953513 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.953522 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:43:53.953531 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:43:53.953540 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:43:53.953549 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.953558 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.953566 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.953574 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.953583 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.953593 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.953602 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.953611 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.953619 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.953627 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.953635 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.953644 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.953652 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.953660 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.953669 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.953682 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.953692 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:43:53.953701 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.953709 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.953717 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.953725 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.953734 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.953742 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.953750 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.953758 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.953769 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.953786 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.953797 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.953807 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.953814 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.953822 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.953882 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:43:53.953889 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:43:53.953897 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:43:53.953905 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.953912 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.953920 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.953928 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.953935 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.953942 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.953949 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.953957 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.953964 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.953971 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.953979 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.953986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.953993 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.954001 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.954008 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.954015 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.954022 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:43:53.954029 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.954037 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.954045 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.954052 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.954059 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.954067 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.954074 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.954082 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.954090 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.954100 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.954107 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.954115 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.954123 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.954130 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.954137 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:43:53.954144 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:43:53.954152 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:43:53.954159 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.954166 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.954174 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.954181 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.954188 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.954195 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.954202 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.954209 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.954216 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.954223 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.954230 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.954237 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.954246 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.954253 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.954259 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.954267 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.954274 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:43:53.954281 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.954288 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.954295 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.954302 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.954309 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.954316 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.954323 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.954330 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.954337 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:43:53.954346 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.954354 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:43:53.954361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:43:53.954368 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:43:53.954375 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:43:53.954382 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:43:53.954389 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:43:53.954398 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:43:53.954405 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:43:53.954412 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:43:53.954419 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:43:53.954426 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:43:53.954433 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.954441 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.954447 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:43:53.954455 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:43:53.954462 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:43:53.954469 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:43:53.954476 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.954483 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:43:53.954490 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:43:53.954496 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:43:53.954503 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:43:53.954510 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:43:53.954517 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:43:53.954523 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:43:53.954530 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:43:53.954536 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:43:53.954544 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:43:53.954551 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:43:53.954559 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:43:53.954566 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:43:53.954573 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:43:53.954648 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 20:43:53.954659 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:43:53.954664 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:43:53.954669 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:43:53.954676 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 20:43:53.954685 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:43:53.954690 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:43:53.954699 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 20:43:53.954707 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:43:53.954750 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.954757 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:43:53.954774 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:43:53.954800 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 20:43:53.954807 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 20:43:53.954812 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 20:43:53.954816 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 20:43:53.954821 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:43:53.954833 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:43:53.954840 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:43:53.954845 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:43:53.954857 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.954865 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:43:53.954871 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 20:43:53.954895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.954905 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:43:53.954909 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.954933 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:43:53.954939 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 20:43:53.954943 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 20:43:53.954947 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 20:43:53.954951 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 20:43:53.954954 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 20:43:53.954959 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 20:43:53.954963 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 20:43:53.954969 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:43:53.954979 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:43:53.954986 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:43:53.954990 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:43:53.954996 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.955002 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:43:53.955006 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:43:53.955030 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:43:53.955036 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.955040 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.955045 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.955049 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:43:53.955060 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:43:53.955068 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:43:53.955072 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:43:53.955076 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:43:53.955083 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220812" 2019-08-22 20:43:53.955090 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:43:53.955094 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:43:53.955098 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:43:53.955105 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:43:53.955109 wsdl: in serializeType: returning: 220812 2019-08-22 20:43:53.955116 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:43:53.955122 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:43:53.955127 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:43:53.955130 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:43:53.955135 wsdl: in serializeType: returning: 220812 2019-08-22 20:43:53.955140 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220812 2019-08-22 20:43:53.955152 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220812 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 20:43:53.955157 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 20:43:53.955163 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3979"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 20:43:53.955177 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 20:43:53.955182 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220812 2019-08-22 20:43:53.955192 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 20:43:53.955266 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 20:43:53.955205 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:43:53.955216 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:43:53.955221 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:43:53.955226 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:43:53.955230 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:43:53.955236 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:43:53.955247 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:43:53.955254 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:43:53.955260 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:43:53.955272 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 20:43:53.955282 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:43:53.955289 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:43:53.963411 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:43:53.963440 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:43:53.963455 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 20:43:53.963462 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 20:43:53.963468 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:43:53.963473 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:43:53.963478 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:43:53.963482 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:43:53.963487 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 20:43:53.963523 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 20:43:53.973168 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 20:43:53.973211 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 20:43:53.973218 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:43:53.973223 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:43:53.973229 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:43:53.973234 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:43:53.973241 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:43:53.973247 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:43:53.973252 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:43:53.973258 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:43:50 GMT 2019-08-22 20:43:53.973264 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:43:53.973270 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 20:43:53.973275 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:43:53.973286 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 20:43:53.973316 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 20:43:53.973328 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 20:43:53.973339 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:43:53.973343 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 20:43:53.973349 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 20:43:53.973388 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:43:53.973401 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:43:53.973407 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:43:53.973431 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:43:53.973438 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 18:43:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 20:43:53.973473 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 20:43:53.973483 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 20:43:53.973507 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 20:43:53.973514 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 20:43:53.973637 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 20:43:53.973748 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 20:43:53.973755 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 20:43:53.973763 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 20:43:53.973776 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:43:53.973801 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 20:43:53.973856 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 20:43:53.973878 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:43:53.973889 nusoap_client: got fault 2019-08-22 20:43:53.973897 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 20:43:53.973902 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 20:43:53.973915 nusoap_client: detail =