Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 101.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
HT12-19 Model turbiny: HT12-19
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4566
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:46:56 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:46:56.559859 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:46:56.559927 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:46:56.559951 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:46:56.559981 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:46:56.559998 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:46:56.560012 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:46:56.560033 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:46:56.560050 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:46:56.560062 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:46:56.560078 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:46:56.560092 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:46:56.560113 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:46:56.560124 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:46:56.560132 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:46:56.560141 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:46:56.560149 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:46:56.560169 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:46:56.560191 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:46:56.560206 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:46:56.560217 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:46:56.560229 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:46:56.560244 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:46:56.560260 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:46:56.568833 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:46:56.568881 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:46:56.568901 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:46:56.568910 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:46:56.568915 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:46:56.568920 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:46:56.568925 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:46:56.568963 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:46:56.598455 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:46:56.598496 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:46:56.598503 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:46:56.598509 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:46:56.598516 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:46:56.598521 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:46:56.598527 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:46:56.598534 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:46:56.598540 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:46:56.598546 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:46:56 GMT 2019-02-19 20:46:56.598552 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:46:56.598557 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:46:56.598563 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:46:56.598579 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:46:56.598614 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:46:56.607201 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:46:56.607627 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:46:56.615032 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-19 20:46:56.615209 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:46:56.615715 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:46:56.616039 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:46:56.616302 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:46:56.623474 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:46:56.623769 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:46:56.624335 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:46:56.624685 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:46:56.624918 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:46:56.625128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:46:56.625252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:46:56.625386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:46:56.625414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:46:56.625637 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:46:56.625677 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:46:56.626192 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:46:56.626214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:46:56.626545 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:46:56.626781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:46:56.632130 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:46:56.632513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:46:56.632542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:46:56.632849 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:46:56.632894 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:46:56.633498 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:46:56.633924 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:46:56.634571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:46:56.634683 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:46:56.635121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:46:56.635255 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:46:56.635593 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 20:46:56.652810 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-02-19 20:46:56.652871 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:46:56.652878 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:46:56.652930 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:46:56.652991 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:46:56.653018 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:46:56.653027 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:46:56.653050 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:46:56.653055 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:46:56.653242 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:46:56.653260 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:46:56.653319 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653329 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:46:56.653351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653385 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.653396 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653411 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:46:56.653434 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.653442 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653455 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:46:56.653480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.653529 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.653547 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.653570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653599 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.653607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653618 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:46:56.653632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.653660 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:46:56.653676 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653683 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:46:56.653698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653725 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.653733 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653743 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:46:56.653762 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.653769 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653779 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:46:56.653797 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.653804 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653816 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:46:56.653830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.653866 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.653882 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653889 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:46:56.653904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653929 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.653937 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653947 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:46:56.653960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.653976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.653986 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:46:56.654001 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654008 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:46:56.654022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654047 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.654054 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654064 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:46:56.654083 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.654089 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654099 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:46:56.654117 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.654124 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654133 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:46:56.654151 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.654159 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654168 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:46:56.654181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.654220 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.654236 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654242 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.654257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654282 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654288 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:46:56.654354 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:46:56.654371 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654383 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:46:56.654393 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:46:56.654405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:46:56.654431 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:46:56.654446 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654452 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:46:56.654467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654500 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.654507 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654517 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:46:56.654531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.654556 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.654573 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654579 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.654593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654619 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.654627 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654637 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:46:56.654650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.654676 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:46:56.654691 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654697 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:46:56.654712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654737 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.654744 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654754 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:46:56.654767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.654792 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.654807 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654813 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.654828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654854 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.654861 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654871 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:46:56.654884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.654909 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:46:56.654925 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654931 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:46:56.654945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654970 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.654977 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.654988 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:46:56.655006 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.655014 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655024 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:46:56.655037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.655066 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:46:56.655080 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655087 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.655101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655126 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.655133 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655143 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:46:56.655156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.655181 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:46:56.655196 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655202 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:46:56.655216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655242 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.655249 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655264 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:46:56.655285 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.655292 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655301 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:46:56.655315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.655344 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:46:56.655359 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655366 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.655379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655404 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.655411 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655421 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:46:56.655434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.655459 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:46:56.655480 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655486 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:46:56.655501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655526 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.655533 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655543 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:46:56.655557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.655582 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:46:56.655597 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655603 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.655622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655669 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.655680 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655692 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:46:56.655706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.655732 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:46:56.655748 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655754 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:46:56.655768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655793 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.655800 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655810 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:46:56.655823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.655848 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.655863 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655869 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.655883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655908 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.655915 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655925 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:46:56.655938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.655963 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:46:56.655978 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.655984 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:46:56.655998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656022 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.656029 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656039 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:46:56.656052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.656077 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.656092 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656098 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.656112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656136 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.656143 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656153 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:46:56.656166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.656191 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:46:56.656206 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656212 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:46:56.656226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656251 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.656258 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656268 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:46:56.656281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.656306 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.656321 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656328 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.656342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656367 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.656374 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656384 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:46:56.656397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.656423 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:46:56.656438 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656445 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:46:56.656458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656490 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.656498 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656508 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:46:56.656527 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.656534 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656544 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:46:56.656557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.656587 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.656602 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656608 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.656622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656649 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.656656 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656666 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:46:56.656679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.656705 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:46:56.656719 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656726 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:46:56.656740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.656772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:46:56.656795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.656820 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.656835 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656842 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.656855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656881 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.656888 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656898 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:46:56.656911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.656936 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:46:56.656951 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656957 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:46:56.656971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.656996 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:46:56.657004 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657013 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:46:56.657027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.657052 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.657067 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657073 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.657087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657111 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657118 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657158 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:46:56.657180 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:46:56.657197 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657208 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:46:56.657218 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:46:56.657230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:46:56.657255 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:46:56.657270 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657276 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:46:56.657291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657317 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:46:56.657324 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657334 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:46:56.657347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.657373 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.657388 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657394 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.657408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657431 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657438 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657480 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:46:56.657502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:46:56.657519 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657530 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:46:56.657540 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:46:56.657552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:46:56.657576 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:46:56.657591 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657597 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:46:56.657613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657638 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.657645 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657655 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:46:56.657674 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.657681 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657690 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:46:56.657709 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.657716 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657726 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:46:56.657744 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.657750 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657760 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:46:56.657779 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.657785 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657795 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:46:56.657812 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.657819 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657829 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:46:56.657846 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.657853 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657863 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:46:56.657876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.657925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.657941 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657948 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.657963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.657989 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.657996 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658006 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:46:56.658019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.658044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:46:56.658059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658065 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:46:56.658080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658104 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.658111 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658121 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:46:56.658139 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.658146 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658156 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:46:56.658173 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.658180 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658190 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:46:56.658203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.658236 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.658251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658257 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.658271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658296 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.658305 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:46:56.658328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.658355 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:46:56.658370 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658376 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:46:56.658391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658416 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.658423 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:46:56.658446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.658475 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.658492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658498 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.658513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658538 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.658546 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658556 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:46:56.658569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.658594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:46:56.658609 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658615 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:46:56.658629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658653 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.658661 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658670 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:46:56.658689 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.658696 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658706 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:46:56.658725 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.658732 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658742 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:46:56.658755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.658788 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.658803 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658810 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.658824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658850 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.658857 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:46:56.658880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.658905 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:46:56.658920 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658926 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:46:56.658941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658967 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.658974 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.658984 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:46:56.659002 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.659009 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659019 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:46:56.659037 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.659043 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659053 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:46:56.659071 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.659078 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659088 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:46:56.659106 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.659113 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659123 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:46:56.659136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.659178 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.659194 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659200 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.659214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659240 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659247 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659258 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:46:56.659271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.659296 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:46:56.659311 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659343 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659350 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659360 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659373 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.659405 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659432 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.659439 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:46:56.659467 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.659479 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659490 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:46:56.659509 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.659516 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659526 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:46:56.659544 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.659551 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659561 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:46:56.659579 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.659586 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659596 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:46:56.659614 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:46:56.659621 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659631 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:46:56.659649 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.659656 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659666 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.659683 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.659690 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659700 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:46:56.659717 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.659724 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659734 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:46:56.659752 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.659758 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659768 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:46:56.659781 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.659833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.659852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659858 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:46:56.659873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659898 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.659905 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659914 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:46:56.659933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.659940 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659949 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:46:56.659967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.659974 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.659984 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:46:56.660001 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.660008 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660018 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:46:56.660031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.660069 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660090 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.660105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660130 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660138 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660148 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:46:56.660161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.660186 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:46:56.660200 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660227 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660234 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660244 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660257 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660273 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.660287 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660314 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.660321 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660331 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:46:56.660349 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.660356 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660367 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:46:56.660385 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.660392 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660401 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:46:56.660419 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.660426 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660436 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:46:56.660454 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.660461 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660475 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:46:56.660495 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.660502 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660512 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:46:56.660530 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.660537 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660546 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:46:56.660564 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.660571 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660580 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:46:56.660598 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.660605 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660615 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:46:56.660632 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.660639 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660649 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:46:56.660667 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.660673 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660683 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:46:56.660696 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.660752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.660770 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660776 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:46:56.660791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660816 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.660823 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660833 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:46:56.660851 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.660857 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660867 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:46:56.660885 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.660892 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660902 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:46:56.660919 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:46:56.660926 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660936 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.660949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.660976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.660986 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.661008 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.661025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.661050 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661057 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.661067 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:46:56.661080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.661096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.661105 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:46:56.661119 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661149 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661156 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661166 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.661209 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661235 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.661242 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661252 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:46:56.661270 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.661277 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661287 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:46:56.661309 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.661316 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661327 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:46:56.661345 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.661352 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661362 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:46:56.661380 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.661387 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661397 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:46:56.661415 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.661422 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661432 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:46:56.661449 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.661455 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661465 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:46:56.661488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.661497 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661507 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:46:56.661525 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.661532 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661542 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:46:56.661560 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.661567 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661577 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:46:56.661594 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.661601 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661611 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:46:56.661629 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.661636 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661646 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:46:56.661659 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.661720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.661735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.661765 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.661772 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.661782 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.661796 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.661812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.661826 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.661852 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.661859 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.661869 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:46:56.661888 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.661894 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.661905 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:46:56.661923 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.661929 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.661939 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:46:56.661957 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.661964 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.661974 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:46:56.661991 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.661998 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662008 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:46:56.662026 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.662032 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662042 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:46:56.662060 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.662067 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662076 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:46:56.662094 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.662101 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662111 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:46:56.662128 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.662135 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662145 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:46:56.662163 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.662169 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662179 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:46:56.662197 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.662203 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662213 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:46:56.662230 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.662237 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662247 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:46:56.662264 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.662271 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662281 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:46:56.662299 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.662306 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662315 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:46:56.662329 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.662414 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662420 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:46:56.662435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662480 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.662492 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662506 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:46:56.662521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.662547 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662563 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662570 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.662584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662610 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.662617 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662627 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:46:56.662641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.662674 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:46:56.662697 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662703 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:46:56.662717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662743 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.662750 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662761 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:46:56.662779 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.662785 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662795 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:46:56.662813 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.662819 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662829 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:46:56.662847 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:46:56.662854 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662863 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:46:56.662876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.662915 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:46:56.662930 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662937 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.662951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662976 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:46:56.662984 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.662994 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:46:56.663007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.663023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.663032 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:46:56.663046 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:46:56.663074 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663081 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:46:56.663091 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663104 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:46:56.663120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.663134 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663161 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.663168 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663178 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:46:56.663196 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.663204 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663214 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:46:56.663232 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.663239 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663249 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:46:56.663267 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:46:56.663274 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663284 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:46:56.663302 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.663309 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663319 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:46:56.663337 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.663344 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663359 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:46:56.663380 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.663387 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663398 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:46:56.663416 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.663422 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663432 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:46:56.663450 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.663457 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663467 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:46:56.663491 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.663499 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663509 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:46:56.663522 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:46:56.663574 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.663591 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.663598 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:46:56.663615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.663640 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.663648 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.663663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:46:56.663684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.663707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.663723 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.663749 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.663758 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.663782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.663826 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:46:56.663838 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.663857 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:46:56.663884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.663909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.663930 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:46:56.663955 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:46:56.664002 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:46:56.664015 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:46:56.664035 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:46:56.664071 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:46:56.664084 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:46:56.664104 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:46:56.664138 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:46:56.664150 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:46:56.664165 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:46:56.664180 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:46:56.664206 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.664223 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.664230 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:46:56.664246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.664272 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.664279 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.664289 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:46:56.664308 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.664314 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.664325 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:46:56.664343 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.664353 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.664366 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:46:56.664380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.664403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.664413 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664429 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.664436 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.664450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.664482 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664490 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.664501 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:46:56.664514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.664530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.664540 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:46:56.664554 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664582 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664589 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664599 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664612 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.664643 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664670 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.664677 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664687 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:46:56.664705 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.664712 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664722 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:46:56.664740 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.664747 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664757 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:46:56.664774 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.664781 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664791 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:46:56.664809 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.664816 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664826 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:46:56.664843 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.664850 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664860 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:46:56.664877 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.664884 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664894 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:46:56.664911 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.664919 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664929 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:46:56.664947 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.664954 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.664964 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:46:56.664977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.665024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.665043 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665049 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:46:56.665064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665090 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.665097 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665107 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:46:56.665126 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.665133 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665142 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:46:56.665160 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.665167 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665176 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:46:56.665194 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.665201 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665210 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:46:56.665228 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.665234 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665244 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:46:56.665257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.665301 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.665316 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665322 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.665337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665368 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665375 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665415 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:46:56.665436 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:46:56.665453 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665464 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:46:56.665480 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:46:56.665493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:46:56.665518 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:46:56.665533 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665540 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:46:56.665554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665579 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.665587 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665597 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:46:56.665610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.665636 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.665651 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665657 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.665671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665696 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:46:56.665704 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665713 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:46:56.665727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.665751 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:46:56.665766 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665772 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:46:56.665787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665813 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.665820 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665830 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:46:56.665842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.665867 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.665882 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665888 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.665903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665928 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.665936 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665946 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:46:56.665959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.665974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.665984 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:46:56.665998 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666026 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666033 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666043 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666056 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.666086 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666113 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.666121 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666131 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:46:56.666149 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.666156 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666166 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:46:56.666183 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.666190 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666200 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:46:56.666218 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.666225 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666235 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:46:56.666252 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.666259 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666269 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:46:56.666287 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:46:56.666294 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666304 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:46:56.666322 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:46:56.666328 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666339 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:46:56.666361 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:46:56.666368 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666379 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:46:56.666397 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:46:56.666404 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666415 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:46:56.666433 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.666440 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666450 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:46:56.666468 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.666480 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666491 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:46:56.666509 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.666516 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666526 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:46:56.666544 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.666551 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666561 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:46:56.666574 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.666639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.666658 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666665 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:46:56.666680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666706 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.666713 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666724 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:46:56.666737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.666763 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.666778 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666784 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.666799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666824 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.666831 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666841 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:46:56.666855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.666880 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:46:56.666895 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666901 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:46:56.666916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666941 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.666949 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666959 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:46:56.666977 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.666984 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.666994 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:46:56.667012 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.667019 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667029 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:46:56.667047 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.667054 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667065 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:46:56.667078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.667115 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667131 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667137 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.667151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667177 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667184 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667194 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:46:56.667208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.667233 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:46:56.667246 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667276 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667284 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667294 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667307 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.667338 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667371 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.667379 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667389 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:46:56.667407 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.667413 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667423 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:46:56.667441 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.667448 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667458 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:46:56.667481 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.667489 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667499 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:46:56.667518 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.667525 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667535 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:46:56.667553 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.667560 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667570 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:46:56.667588 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:46:56.667595 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667605 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:46:56.667618 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.667658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.667675 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667681 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:46:56.667696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667721 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.667728 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667738 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:46:56.667756 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.667763 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667773 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:46:56.667790 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.667797 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667807 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:46:56.667825 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.667832 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667841 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:46:56.667859 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.667866 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667876 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:46:56.667893 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.667900 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667910 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:46:56.667928 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.667935 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667945 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:46:56.667963 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.667970 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.667980 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:46:56.667993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.668035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.668047 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.668062 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.668069 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:46:56.668083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.668109 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:46:56.668116 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.668126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:46:56.668140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.668155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.668165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:46:56.668182 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:46:56.668188 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:46:56.668201 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:46:56.668217 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.668224 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:46:56.668238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.668262 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:46:56.668283 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:46:56.668300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.668311 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:46:56.668320 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:46:56.668338 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.668345 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:46:56.668360 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:46:56.668379 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:46:56.668386 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:46:56.668397 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:46:56.668414 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.668421 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:46:56.668431 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.668448 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.668455 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:46:56.668465 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.668488 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.668496 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:46:56.668506 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.668524 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.668530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:46:56.668540 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.668557 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:46:56.668564 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:46:56.668573 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:46:56.668590 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:46:56.668597 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:46:56.668607 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:46:56.668624 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.668631 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:46:56.668641 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.668658 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:46:56.668664 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:46:56.668674 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:46:56.668691 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.668698 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:46:56.668708 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.668725 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.668731 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:46:56.668741 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.668757 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:46:56.668764 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:46:56.668773 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:46:56.668791 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:46:56.668832 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.668862 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:46:56.668890 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.668918 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:46:56.668945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.668972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:46:56.668999 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.669026 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:46:56.669053 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.669079 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:46:56.669106 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:46:56.669133 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:46:56.669160 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:46:56.669187 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:46:56.669216 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:46:56.669242 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:46:56.669270 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.669297 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:46:56.669323 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.669352 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:46:56.669383 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.669484 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:46:56.669513 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.669540 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:46:56.669567 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.669594 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:46:56.669622 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.669649 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:46:56.669676 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.669703 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:46:56.669730 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.669758 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:46:56.669785 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.669812 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:46:56.669839 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.669868 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:46:56.669895 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.669921 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:46:56.669949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.669976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:46:56.670003 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.670030 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:46:56.670056 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.670083 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:46:56.670110 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.670136 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:46:56.670163 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:46:56.670189 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:46:56.670216 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.670243 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:46:56.670270 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.670296 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:46:56.670323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.670353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:46:56.670382 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.670408 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:46:56.670436 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.670462 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:46:56.670495 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.670522 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:46:56.670550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.670577 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:46:56.670603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.670632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:46:56.670660 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.670679 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.670705 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:46:56.670731 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.670748 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.670765 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.670792 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:46:56.670818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.670835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.670852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.670869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.670895 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:46:56.670921 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.670947 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.670973 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.670999 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.671025 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671043 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671070 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.671096 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671113 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671139 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.671166 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671193 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.671219 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671245 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:46:56.671271 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671298 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.671324 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671354 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.671384 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671401 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671428 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:46:56.671454 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671486 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.671513 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671540 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:46:56.671567 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671593 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:46:56.671620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671638 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671750 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.671776 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671794 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671810 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671836 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.671863 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671890 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.671916 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671933 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671950 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.671976 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.672002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.672122 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672139 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672156 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672172 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.672224 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672241 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672258 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672275 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672301 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.672327 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672358 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.672385 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672404 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672422 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672439 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672468 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:46:56.672501 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672528 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:46:56.672554 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672571 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672588 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672614 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.672640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:46:56.672760 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672786 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:46:56.672813 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672839 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.672866 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672892 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.672917 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672934 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672951 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672968 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.672994 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.673021 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673039 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673056 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:46:56.673196 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673213 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673239 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:46:56.673265 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673282 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673300 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673326 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:46:56.673357 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673376 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673394 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673437 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:46:56.673463 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673495 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.673521 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673548 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.673574 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673591 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673617 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.673643 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673660 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673686 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.673713 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673739 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.673767 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673793 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:46:56.673820 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673846 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.673872 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673898 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:46:56.673925 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673942 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.673968 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:46:56.673994 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674020 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.674046 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674073 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:46:56.674099 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674125 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:46:56.674151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674168 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674185 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.674306 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674322 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674340 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674370 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.674397 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674426 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.674452 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674469 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674493 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674519 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.674545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:46:56.674667 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674684 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674701 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674718 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674745 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.674771 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674805 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674848 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.674874 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674901 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:46:56.674927 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674945 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674963 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.674980 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675006 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:46:56.675032 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675059 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:46:56.675085 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675104 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675121 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675147 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.675174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:46:56.675295 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675321 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:46:56.675349 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675380 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:46:56.675406 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675433 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:46:56.675459 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675541 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675568 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.675595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:46:56.675741 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:46:56.675771 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.675836 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.675887 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.675937 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.675985 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.676034 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:46:56.676083 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:46:56.676131 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:46:56.676186 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.676235 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.676284 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.676333 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.676386 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.676435 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.676491 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.676538 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.676586 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.676635 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.676685 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.676734 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.676785 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.676841 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.676899 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.676946 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:46:56.676994 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.677041 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.677088 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.677138 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.677188 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.677243 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.677291 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.677341 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.677407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.677456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.677511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.677562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.677609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.677735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:46:56.677785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:46:56.677834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:46:56.677882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.677930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.677978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.678026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.678074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.678122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.678171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.678219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.678268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.678317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.678367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.678416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.678465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.678524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.678579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.678626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:46:56.678676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.678724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.678772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.678821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.678870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.678923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.678971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.679020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.679078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.679128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.679176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.679225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.679271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.679319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:46:56.679368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:46:56.679416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:46:56.679465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.679519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.679571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.679619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.679667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.679715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.679764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.679811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.679859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.679908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.679957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.680008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.680057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.680110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.680163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.680210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:46:56.680257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.680304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.680352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.680401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.680451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.680515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.680563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.680613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.680676 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:46:56.680708 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.680773 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.680829 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.680884 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.680940 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.680995 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:46:56.681048 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:46:56.681102 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:46:56.681157 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.681211 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.681265 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.681321 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.681375 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.681430 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.681490 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.681546 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.681600 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.681656 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.681712 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.681767 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.681822 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.681876 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.681930 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.681985 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:46:56.682039 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.682095 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.682161 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.682216 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.682270 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.682324 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.682378 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.682431 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.682501 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:46:56.682528 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.682584 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.682639 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.682694 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.682749 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.682804 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:46:56.682941 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:46:56.682997 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:46:56.683051 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.683106 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.683161 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.683215 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.683270 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.683324 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.683379 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.683434 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.683494 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.683551 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.683606 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.683661 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.683716 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.683771 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.683826 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.683881 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:46:56.683936 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.683992 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.684046 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.684101 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.684156 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.684211 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.684265 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.684320 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.684385 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:46:56.684409 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.684461 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.684517 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.684566 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.684618 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.684667 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:46:56.684716 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:46:56.684765 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:46:56.684815 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.684864 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.684913 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.684964 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.685013 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.685066 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.685114 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.685163 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.685211 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.685262 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.685312 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.685361 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.685411 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.685461 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.685517 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.685567 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:46:56.685616 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.685665 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.685715 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.685765 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.685816 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.685865 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.685914 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.685964 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.686023 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:46:56.686045 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.686097 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.686148 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.686200 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.686251 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.686302 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:46:56.686353 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:46:56.686404 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:46:56.686456 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.686515 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.686567 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.686618 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.686669 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.686720 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.686771 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.686822 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.686873 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.686926 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.686978 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.687029 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.687081 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.687132 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.687183 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.687234 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:46:56.687284 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.687335 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.687388 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.687439 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.687495 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.687547 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.687599 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.687651 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.687707 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:46:56.687725 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:46:56.687756 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:46:56.687784 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:46:56.687812 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:46:56.687839 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:46:56.687865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.687887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.687899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.687911 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.687923 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.687935 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:46:56.687946 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:46:56.687958 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:46:56.687969 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.688065 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.688075 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.688086 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.688096 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.688108 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.688119 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.688129 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.688140 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.688150 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.688161 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.688172 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.688182 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.688192 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.688202 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.688212 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:46:56.688222 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.688233 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.688243 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.688254 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.688264 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.688275 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.688284 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.688294 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.688305 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.688317 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.688327 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.688338 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.688347 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.688356 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:46:56.688367 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:46:56.688376 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:46:56.688385 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.688394 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.688403 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.688412 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.688421 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.688430 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.688440 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.688449 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.688458 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.688467 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.688482 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.688491 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.688500 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.688509 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.688518 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.688527 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:46:56.688536 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.688544 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.688552 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.688561 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.688569 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.688578 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.688587 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.688596 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.688605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.688616 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.688626 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.688636 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.688645 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.688654 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:46:56.688662 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:46:56.688672 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:46:56.688680 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.688688 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.688695 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.688703 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.688712 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.688720 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.688728 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.688736 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.688744 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.688751 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.688759 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.688767 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.688774 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.688782 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.688791 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.688799 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:46:56.688808 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.688817 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.688824 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.688831 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.688839 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.688847 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.688854 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.688862 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.688870 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:46:56.688881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.688889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:46:56.688898 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:46:56.688906 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:46:56.688914 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:46:56.688921 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:46:56.688929 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:46:56.688936 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:46:56.688943 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:46:56.688951 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:46:56.688958 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:46:56.688966 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.688975 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.688984 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:46:56.688992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:46:56.689000 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:46:56.689066 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.689075 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:46:56.689083 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:46:56.689092 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:46:56.689099 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:46:56.689107 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:46:56.689115 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:46:56.689123 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:46:56.689130 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:46:56.689138 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:46:56.689145 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:46:56.689153 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:46:56.689160 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:46:56.689168 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:46:56.689175 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:46:56.689262 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:46:56.689275 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:46:56.689281 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:46:56.689287 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:46:56.689294 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:46:56.689298 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:46:56.689303 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:46:56.689315 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:46:56.689324 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:46:56.689374 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.689382 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:46:56.689397 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:46:56.689419 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:46:56.689426 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:46:56.689430 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:46:56.689435 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:46:56.689441 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:46:56.689454 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:46:56.689462 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:46:56.689468 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:46:56.689487 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.689497 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:46:56.689503 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:46:56.689529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.689540 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:46:56.689545 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.689570 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:46:56.689576 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:46:56.689581 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:46:56.689584 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:46:56.689589 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:46:56.689592 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:46:56.689597 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:46:56.689601 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:46:56.689608 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220812" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:46:56.689619 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:46:56.689625 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:46:56.689630 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:46:56.689636 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.689641 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:46:56.689646 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:46:56.689671 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:46:56.689679 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.689683 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.689689 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.689694 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:46:56.689706 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:46:56.689714 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:46:56.689719 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:46:56.689724 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:46:56.689730 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220812" 2019-02-19 20:46:56.689737 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:46:56.689741 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:46:56.689747 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:46:56.689753 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:46:56.689758 wsdl: in serializeType: returning: 220812 2019-02-19 20:46:56.689764 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:46:56.689771 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:46:56.689775 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:46:56.689779 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:46:56.689784 wsdl: in serializeType: returning: 220812 2019-02-19 20:46:56.689789 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220812 2019-02-19 20:46:56.689803 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220812 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:46:56.689808 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:46:56.689814 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9807"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:46:56.689828 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:46:56.689835 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220812 2019-02-19 20:46:56.689848 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:46:56.689929 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:46:56.689863 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:46:56.689876 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:46:56.689882 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:46:56.689886 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:46:56.689890 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:46:56.689897 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:46:56.689908 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:46:56.689917 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:46:56.689922 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:46:56.689936 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:46:56.689946 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:46:56.689954 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:46:56.697932 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:46:56.697981 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:46:56.698002 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:46:56.698009 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:46:56.698017 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:46:56.698023 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:46:56.698028 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:46:56.698033 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:46:56.698038 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:46:56.698100 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:46:56.783165 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:46:56.783218 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:46:56.783225 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:46:56.783231 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:46:56.783237 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:46:56.783242 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:46:56.783249 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:46:56.783255 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:46:56.783260 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:46:56.783266 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:46:56 GMT 2019-02-19 20:46:56.783273 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:46:56.783279 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:46:56.783284 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:46:56.783297 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:46:56.783331 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:46:56.783344 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:46:56.783355 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:46:56.783360 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:46:56.783366 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:46:56.783436 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:46:56.783450 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:46:56.783457 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:46:56.783494 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:46:56.783502 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:46:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:46:56.783546 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:46:56.783558 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:46:56.783588 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:46:56.783596 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:46:56.783742 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:46:56.783850 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:46:56.783857 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:46:56.783866 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:46:56.783878 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:46:56.783902 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:46:56.783967 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:46:56.783993 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:46:56.784006 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:46:56.784013 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:46:56.784018 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:46:56.784023 nusoap_client: detail =