Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk:Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
167164 Model turbiny: S3B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2240
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 11:01:36 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 13:01:37.640622 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 13:01:37.640686 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:01:37.640707 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 13:01:37.640733 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:01:37.640749 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 13:01:37.640769 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 13:01:37.640789 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 13:01:37.640803 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:01:37.640814 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:01:37.640828 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:01:37.640842 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:01:37.640860 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:01:37.640869 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:01:37.640876 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:01:37.640884 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:01:37.640890 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 13:01:37.640908 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:01:37.640928 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:01:37.640942 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:01:37.640951 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 13:01:37.640961 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 13:01:37.640975 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:01:37.640987 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:01:37.649028 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:01:37.649054 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:01:37.649070 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 13:01:37.649080 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:01:37.649088 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:01:37.649095 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:01:37.649102 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 13:01:37.649144 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 13:01:37.666233 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 13:01:37.666271 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 13:01:37.666279 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:01:37.666308 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:01:37.666315 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:01:37.666320 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:01:37.666326 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:01:37.666333 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:01:37.666339 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:01:37.666344 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:01:36 GMT 2019-08-23 13:01:37.666368 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:01:37.666373 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 13:01:37.666379 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:01:37.666391 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 13:01:37.666448 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 13:01:37.666474 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 13:01:37.674088 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:01:37.674168 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:01:37.674215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.674247 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:01:37.681718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.681791 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:01:37.681841 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:01:37.681938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:01:37.682066 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:01:37.682111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.682157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.682183 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:01:37.682273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.682308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.690154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.690224 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:01:37.690248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.690333 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:01:37.690353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.690687 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 13:01:37.690713 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 13:01:37.690777 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-08-23 13:01:37.690827 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:01:37.690879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.690908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.690958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.690983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.698284 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:01:37.698350 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:01:37.698384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.698409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.698436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.698470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.698499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.698528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.698583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.698624 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.698751 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-23 13:01:37.698783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.698846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.699012 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-23 13:01:37.699079 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 13:01:37.699247 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:01:37.699332 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 13:01:37.699416 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-08-23 13:01:37.699454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:01:37.706069 soap_transport_http: read buffer of 583 bytes 2019-08-23 13:01:37.706102 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:01:37.706108 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 13:01:37.706161 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 13:01:37.706204 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:01:37.706220 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:01:37.706228 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:01:37.706247 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 13:01:37.706252 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 13:01:37.706432 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 13:01:37.706448 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 13:01:37.706498 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706507 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 13:01:37.706529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706560 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.706570 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706593 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:01:37.706615 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.706622 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706633 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:01:37.706649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.706691 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.706712 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706720 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.706737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706765 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.706772 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706783 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 13:01:37.706796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.706824 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:01:37.706839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706846 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 13:01:37.706860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706888 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.706896 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706906 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:01:37.706924 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.706931 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706940 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:01:37.706957 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.706964 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.706973 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:01:37.706986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.707021 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.707037 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707043 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 13:01:37.707057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707083 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.707090 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707100 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 13:01:37.707113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.707139 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 13:01:37.707154 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707160 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 13:01:37.707174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707199 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.707206 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707216 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:01:37.707234 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.707240 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707250 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:01:37.707267 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.707274 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707283 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:01:37.707300 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.707307 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707316 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:01:37.707329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.707368 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.707383 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707390 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.707405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707429 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707436 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707477 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.707498 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.707516 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707527 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:01:37.707538 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 13:01:37.707550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:01:37.707580 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:01:37.707597 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707603 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 13:01:37.707618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707643 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.707650 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707659 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:01:37.707677 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.707684 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707693 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:01:37.707715 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.707722 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707732 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:01:37.707750 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.707757 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707771 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:01:37.707785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.707906 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.707923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707929 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.707945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707971 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.707978 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.707988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 13:01:37.708006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.708032 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:01:37.708047 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708053 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 13:01:37.708068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708092 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.708099 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708109 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:01:37.708122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.708147 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.708162 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708168 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.708182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708206 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.708213 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708223 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 13:01:37.708236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.708261 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:01:37.708276 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708282 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 13:01:37.708297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.708328 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708338 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:01:37.708351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.708376 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.708391 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708397 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.708416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708442 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.708449 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708458 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 13:01:37.708472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.708497 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 13:01:37.708512 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708518 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 13:01:37.708532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708558 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.708565 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708581 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:01:37.708600 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.708608 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708618 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:01:37.708631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.708660 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 13:01:37.708675 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708681 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.708695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708727 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.708735 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708745 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 13:01:37.708758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.708784 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 13:01:37.708799 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708805 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 13:01:37.708819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708843 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.708850 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708859 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:01:37.708877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.708884 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708893 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:01:37.708906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.708935 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 13:01:37.708950 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708956 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.708970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.708994 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.709001 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709011 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 13:01:37.709024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.709048 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 13:01:37.709063 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709069 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 13:01:37.709083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709107 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.709113 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709123 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:01:37.709136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.709161 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 13:01:37.709176 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709182 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.709195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709219 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.709226 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709236 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 13:01:37.709249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.709274 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 13:01:37.709289 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709295 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 13:01:37.709309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709333 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.709340 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709350 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:01:37.709363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.709388 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.709402 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709408 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.709422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709461 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.709469 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709479 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 13:01:37.709493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.709518 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:01:37.709533 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709539 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 13:01:37.709553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709583 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.709591 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709602 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:01:37.709615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.709641 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.709657 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709663 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.709676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709713 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.709722 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709733 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 13:01:37.709746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.709771 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:01:37.709787 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709793 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 13:01:37.709806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709831 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.709838 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709848 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:01:37.709861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.709886 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.709900 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709906 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.709921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709945 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.709955 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.709972 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 13:01:37.709996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.710041 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:01:37.710068 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710078 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 13:01:37.710102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710147 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.710159 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710177 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 13:01:37.710209 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.710221 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710237 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 13:01:37.710260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.710309 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.710327 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710361 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.710385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710425 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.710434 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710459 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 13:01:37.710482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.710528 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:01:37.710558 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710568 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:01:37.710592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710619 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.710627 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710637 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:01:37.710650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.710676 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.710692 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710698 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.710718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710746 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.710754 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710764 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:01:37.710777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.710804 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:01:37.710819 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710825 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:01:37.710839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710865 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:01:37.710872 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710882 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:01:37.710938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.710967 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.710983 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.710990 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.711004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711027 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711034 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711072 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.711092 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.711109 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711120 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:01:37.711130 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 13:01:37.711142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:01:37.711167 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:01:37.711182 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711188 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 13:01:37.711202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711227 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:01:37.711234 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711244 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:01:37.711257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.711282 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.711297 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711303 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.711317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711340 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711347 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711384 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.711409 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.711439 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711458 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:01:37.711478 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 13:01:37.711502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:01:37.711549 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:01:37.711592 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711604 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:01:37.711632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711679 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:01:37.711693 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711712 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:01:37.711738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.711776 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.711819 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.711830 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.711977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712024 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712036 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712108 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.712129 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.712146 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712157 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:01:37.712168 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 13:01:37.712180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:01:37.712205 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:01:37.712220 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712226 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 13:01:37.712240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712266 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.712273 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712283 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 13:01:37.712301 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.712308 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712317 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 13:01:37.712335 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.712341 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712351 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:01:37.712368 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.712375 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712385 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:01:37.712402 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.712408 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712417 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:01:37.712434 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.712441 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712450 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 13:01:37.712467 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.712473 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712483 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:01:37.712495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.712546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.712581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712589 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.712606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712633 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.712640 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 13:01:37.712664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.712690 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:01:37.712710 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712717 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 13:01:37.712733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712757 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.712764 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712774 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:01:37.712792 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.712798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:01:37.712825 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.712832 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712841 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:01:37.712854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.712888 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.712902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712908 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.712923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712948 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.712955 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712965 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 13:01:37.712978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.712993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.713003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:01:37.713018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713025 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:01:37.713039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713063 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.713070 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713080 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:01:37.713093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.713118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.713133 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713140 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.713153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713178 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.713185 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:01:37.713208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.713233 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:01:37.713248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713254 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:01:37.713268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713293 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.713300 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713310 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:01:37.713327 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.713334 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713344 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:01:37.713361 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.713367 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713377 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:01:37.713390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.713424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.713439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713445 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.713460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713484 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.713491 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713501 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:01:37.713514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.713539 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:01:37.713553 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713559 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 13:01:37.713578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713604 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.713611 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713621 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:01:37.713638 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.713645 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713655 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:01:37.713672 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.713679 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713688 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:01:37.713709 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.713717 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713727 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:01:37.713856 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.713871 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713889 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:01:37.713912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.713965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.713984 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.714027 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714035 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.714052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714079 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714087 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714097 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 13:01:37.714110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.714137 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:01:37.714152 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714182 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714190 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714200 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714213 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.714243 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714268 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.714275 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714285 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:01:37.714303 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.714309 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714319 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 13:01:37.714336 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.714343 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714352 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 13:01:37.714369 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.714376 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714385 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:01:37.714402 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.714409 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714418 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 13:01:37.714435 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:01:37.714442 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714451 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 13:01:37.714469 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.714477 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714486 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.714504 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.714510 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714520 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:01:37.714537 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.714543 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714553 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 13:01:37.714570 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.714582 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714593 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:01:37.714611 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.714617 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714627 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:01:37.714640 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.714720 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:01:37.714744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714769 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.714776 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714785 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:01:37.714803 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.714810 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714819 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:01:37.714836 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.714843 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714852 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:01:37.714869 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.714876 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714885 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:01:37.714898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.714935 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.714950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714956 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.714973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.714998 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715005 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.715015 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 13:01:37.715028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.715043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.715054 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:01:37.715067 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715095 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715102 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715112 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715125 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.715155 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715181 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.715188 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715197 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:01:37.715215 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.715222 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715231 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:01:37.715248 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.715255 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715264 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:01:37.715281 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.715288 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715297 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:01:37.715314 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.715321 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715330 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:01:37.715352 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.715359 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715369 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:01:37.715387 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.715394 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715403 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:01:37.715420 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.715427 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715436 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:01:37.715453 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.715459 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715469 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:01:37.715486 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.715492 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715501 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:01:37.715518 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.715525 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715534 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:01:37.715547 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.715608 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.715627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.715633 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:01:37.715648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.715674 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.715681 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.715690 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:01:37.715713 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.715720 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.715731 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:01:37.715749 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.715755 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.715764 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:01:37.715851 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:01:37.715928 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.715943 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.715958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.715986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.715997 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716014 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.716020 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.716040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.716067 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716074 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.716084 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 13:01:37.716097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.716113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.716123 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:01:37.716137 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716163 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716170 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716181 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716194 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716210 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.716224 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716250 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.716257 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716266 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:01:37.716284 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.716291 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716300 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:01:37.716317 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.716324 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716333 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:01:37.716350 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.716357 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716366 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:01:37.716383 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.716390 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716400 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:01:37.716417 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.716424 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716434 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:01:37.716451 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.716457 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716467 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:01:37.716484 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.716491 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716501 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:01:37.716517 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.716524 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716534 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:01:37.716551 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716557 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716567 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 13:01:37.716591 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.716598 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716607 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:01:37.716625 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.716631 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716641 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:01:37.716654 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.716712 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.716729 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716758 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716765 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716775 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716788 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.716818 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716843 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.716850 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716860 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 13:01:37.716878 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.716885 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716895 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 13:01:37.716913 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.716919 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716929 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:01:37.716946 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.716953 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716962 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 13:01:37.716979 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.716985 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.716994 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 13:01:37.717011 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.717018 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717027 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:01:37.717044 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.717051 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717060 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 13:01:37.717077 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.717084 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717093 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 13:01:37.717110 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.717117 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717126 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 13:01:37.717143 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.717150 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717159 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:01:37.717176 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.717182 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717192 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:01:37.717209 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.717215 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717225 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 13:01:37.717242 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.717248 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717264 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:01:37.717283 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.717289 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717299 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 13:01:37.717312 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717378 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.717397 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717403 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 13:01:37.717422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717448 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.717455 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717465 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:01:37.717478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.717504 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717519 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717525 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.717539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717563 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.717570 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717585 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 13:01:37.717599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.717625 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:01:37.717640 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717646 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 13:01:37.717665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.717697 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717707 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:01:37.717724 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.717730 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717740 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:01:37.717757 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.717764 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717773 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:01:37.717790 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:01:37.717797 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717806 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:01:37.717819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.717856 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 13:01:37.717871 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717878 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.717896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717921 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:01:37.717928 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717937 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 13:01:37.717950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.717965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.717975 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 13:01:37.717989 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:01:37.718017 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718024 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:01:37.718034 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:01:37.718064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.718078 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718102 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.718109 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718118 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 13:01:37.718136 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.718142 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718151 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 13:01:37.718168 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.718175 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718184 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 13:01:37.718201 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:01:37.718208 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718221 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:01:37.718239 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.718246 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718255 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 13:01:37.718272 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.718279 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718288 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 13:01:37.718305 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.718312 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718321 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:01:37.718338 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.718344 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718353 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 13:01:37.718370 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.718377 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718387 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 13:01:37.718403 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.718410 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718419 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:01:37.718432 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 13:01:37.718482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.718500 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.718506 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 13:01:37.718525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.718550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.718557 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.718566 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:01:37.718586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.718601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.718612 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.718627 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.718633 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.718647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.718672 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:01:37.718679 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.718689 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 13:01:37.718702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.718717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.718727 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:01:37.718740 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 13:01:37.718778 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:01:37.718785 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:01:37.718795 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 13:01:37.718813 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:01:37.718820 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 13:01:37.718829 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 13:01:37.718847 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:01:37.718853 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:01:37.718863 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 13:01:37.718876 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 13:01:37.718900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.718915 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.718921 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:01:37.718935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.718959 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.718966 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.718981 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:01:37.718999 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.719006 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.719017 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:01:37.719034 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.719041 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.719050 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:01:37.719063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.719087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.719097 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719112 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.719118 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.719131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.719156 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719163 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.719173 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 13:01:37.719186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.719201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.719211 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:01:37.719224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719255 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719262 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719272 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719285 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.719316 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719341 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.719348 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719357 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 13:01:37.719375 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.719381 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719391 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 13:01:37.719408 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.719415 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719424 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:01:37.719441 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.719448 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719457 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 13:01:37.719474 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.719481 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719490 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 13:01:37.719507 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.719691 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719717 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 13:01:37.719755 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.719768 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719787 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 13:01:37.719820 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.719831 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719856 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:01:37.719890 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.719898 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719909 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:01:37.719923 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.719971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.719990 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.719996 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 13:01:37.720016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720041 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.720049 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720058 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:01:37.720076 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.720154 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720178 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:01:37.720213 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.720226 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720251 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:01:37.720280 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.720288 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720299 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:01:37.720317 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.720324 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720333 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:01:37.720347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.720389 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.720405 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720411 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.720431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720455 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720462 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720501 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.720522 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.720539 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720550 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:01:37.720560 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 13:01:37.720573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:01:37.720605 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:01:37.720621 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720627 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 13:01:37.720641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720666 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.720672 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720682 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 13:01:37.720695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.720721 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.720736 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720742 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.720760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720785 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:01:37.720792 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720802 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 13:01:37.720815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.720840 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 13:01:37.720855 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720861 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 13:01:37.720875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720900 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.720907 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720916 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:01:37.720930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.720955 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.720970 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.720976 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.720989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721014 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721021 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721035 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 13:01:37.721048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.721074 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:01:37.721088 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721114 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721121 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721131 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721144 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.721174 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721199 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.721206 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721216 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 13:01:37.721234 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.721241 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721250 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 13:01:37.721268 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.721274 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721284 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 13:01:37.721301 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.721307 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721317 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 13:01:37.721334 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.721340 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721354 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 13:01:37.721372 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:01:37.721379 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721388 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 13:01:37.721406 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:01:37.721412 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721422 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 13:01:37.721438 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:01:37.721445 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721454 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 13:01:37.721471 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:01:37.721478 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721488 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 13:01:37.721505 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.721512 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721521 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 13:01:37.721538 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.721545 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721555 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 13:01:37.721572 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.721583 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721593 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 13:01:37.721611 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.721618 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721627 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 13:01:37.721640 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.721703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.721722 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721728 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 13:01:37.721747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721773 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.721780 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721793 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 13:01:37.721806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.721832 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.721847 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721853 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.721866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721891 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.721898 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721908 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 13:01:37.721921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.721946 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:01:37.721961 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.721968 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:01:37.721982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722006 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.722013 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722022 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 13:01:37.722040 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.722047 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722056 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:01:37.722073 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.722080 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722094 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:01:37.722111 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.722118 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722127 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:01:37.722140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.722177 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722192 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722198 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.722212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722237 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722244 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722254 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 13:01:37.722267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.722292 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:01:37.722306 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722332 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722339 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722353 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722366 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.722397 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.722428 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722438 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:01:37.722456 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.722462 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722472 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:01:37.722489 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.722495 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722504 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 13:01:37.722521 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.722528 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722537 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:01:37.722554 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.722561 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722570 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:01:37.722594 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.722603 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722612 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 13:01:37.722634 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:01:37.722645 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722662 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 13:01:37.722686 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.722748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.722783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722793 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 13:01:37.722824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722870 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.722883 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722900 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 13:01:37.722922 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.722929 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722938 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 13:01:37.722956 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.722962 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.722972 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 13:01:37.722989 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.722995 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723005 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 13:01:37.723022 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.723028 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723043 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 13:01:37.723061 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.723068 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723077 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 13:01:37.723094 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.723101 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723110 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:01:37.723127 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.723134 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723143 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:01:37.723156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.723209 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.723224 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723231 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 13:01:37.723251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723277 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:01:37.723284 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723294 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 13:01:37.723307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.723333 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:01:37.723350 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:01:37.723357 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 13:01:37.723367 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 13:01:37.723383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723389 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 13:01:37.723402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723425 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.723445 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:01:37.723461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.723472 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:01:37.723482 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 13:01:37.723499 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.723506 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 13:01:37.723516 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 13:01:37.723532 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:01:37.723538 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 13:01:37.723548 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 13:01:37.723565 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.723571 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 13:01:37.723591 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.723612 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.723622 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:01:37.723640 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.723669 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.723678 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:01:37.723695 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.723724 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.723735 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 13:01:37.723751 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.723770 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:01:37.723802 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 13:01:37.723821 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:01:37.723849 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:01:37.723860 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 13:01:37.723876 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 13:01:37.723896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.723919 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:01:37.723937 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.723967 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:01:37.723979 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 13:01:37.723998 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 13:01:37.724030 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.724038 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 13:01:37.724055 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.724075 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.724082 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:01:37.724092 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.724109 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:01:37.724115 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 13:01:37.724130 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 13:01:37.724147 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 13:01:37.724184 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.724213 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:01:37.724241 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.724268 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 13:01:37.724295 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.724321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:01:37.724347 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.724375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:01:37.724402 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.724429 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:01:37.724455 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.724481 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 13:01:37.724507 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 13:01:37.724535 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 13:01:37.724561 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 13:01:37.724595 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 13:01:37.724623 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 13:01:37.724648 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 13:01:37.724677 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.724726 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:01:37.724797 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.724854 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:01:37.724905 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.724957 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:01:37.725009 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.725062 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:01:37.725117 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.725396 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:01:37.725426 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.725452 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:01:37.725479 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.725506 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:01:37.725534 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.725561 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:01:37.725596 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.725623 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:01:37.725649 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.725675 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:01:37.725703 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.725730 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:01:37.725757 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.725783 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:01:37.725811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.725839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:01:37.725866 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.725892 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:01:37.725919 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.725945 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:01:37.725971 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.725997 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:01:37.726024 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 13:01:37.726050 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 13:01:37.726076 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.726107 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:01:37.726134 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.726161 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:01:37.726188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.726214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:01:37.726241 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.726268 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 13:01:37.726405 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.726434 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:01:37.726460 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.726495 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:01:37.726523 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.726550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:01:37.726582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.726609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:01:37.726637 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726655 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726682 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:01:37.726708 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726726 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726743 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726769 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:01:37.726795 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726845 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:01:37.726897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.726981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:01:37.727007 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727033 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.727059 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727085 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.727112 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727128 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727156 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.727183 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727201 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727227 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.727253 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727279 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.727306 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727332 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:01:37.727358 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727385 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.727411 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727437 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.727463 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727481 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727507 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:01:37.727534 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727560 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.727592 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727619 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:01:37.727645 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727671 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:01:37.727702 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727729 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:01:37.727757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727824 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727857 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.727908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727942 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.727968 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.727994 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728021 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.728047 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728064 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728080 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728106 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.728133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.728251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728268 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728285 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728308 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728336 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.728408 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728429 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728445 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728464 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.728518 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728545 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.728570 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728595 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728611 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728628 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728653 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:01:37.728680 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728706 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:01:37.728732 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728749 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728791 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.728817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:01:37.728937 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.728963 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:01:37.728991 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729023 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.729049 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729075 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.729102 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729136 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729152 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729178 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.729206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729289 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:01:37.729374 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729391 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729417 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:01:37.729443 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729460 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729477 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729503 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:01:37.729529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729611 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:01:37.729642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:01:37.729743 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729770 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.729797 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729823 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.729849 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729866 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729893 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.729919 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729936 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.729962 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.729989 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730014 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.730040 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730066 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:01:37.730093 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730119 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.730145 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730172 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:01:37.730198 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730215 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730241 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:01:37.730268 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730294 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.730321 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730348 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:01:37.730378 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730404 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:01:37.730431 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730458 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:01:37.730486 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730535 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730568 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.730643 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730659 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730676 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730702 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.730728 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730754 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.730849 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730870 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730887 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730914 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.730944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.730994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:01:37.731065 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731087 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731104 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731121 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731147 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.731174 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731191 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731207 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731224 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.731276 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731304 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:01:37.731330 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731347 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731364 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731380 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731408 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:01:37.731434 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731460 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:01:37.731486 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731503 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731519 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731545 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.731571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:01:37.731697 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731728 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:01:37.731754 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731780 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:01:37.731806 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731832 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:01:37.731858 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731875 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731892 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731908 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731934 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.731962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.731995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.732011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.732027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.732044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.732060 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.732076 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:01:37.732102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:01:37.732155 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.732218 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.732268 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.732319 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.732368 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.732415 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.732463 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 13:01:37.732512 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 13:01:37.732561 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 13:01:37.732615 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.732663 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.732711 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.732761 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.732808 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.732857 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.732906 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.732954 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.733211 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.733260 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.733307 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.733356 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.733476 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.733556 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.733627 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.733681 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.733728 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 13:01:37.733870 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.733922 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.733974 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.734023 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.734071 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.734168 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.734282 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.734383 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.734561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.734629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.734678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.734749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.734798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.734845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.734893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 13:01:37.734941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 13:01:37.734989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 13:01:37.735066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.735156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.735249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.735337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.735399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.735449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.735497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.735546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.735600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.735650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.735698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.735748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.735797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.735846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.735902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.736004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.736090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 13:01:37.736180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.736266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.736365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.736452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.736551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.736622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.736670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.736720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.736778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.736826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.736874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.736924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.736972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.737019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.737067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 13:01:37.737165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 13:01:37.737245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 13:01:37.737296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.737343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.737411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.737502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.737604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.737702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.737799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.737895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.738057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.738108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.738157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.738207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.738257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.738307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.738360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.738412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.738459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 13:01:37.738506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.738559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.738614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.738664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.738713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.738766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.738812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.738862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.738921 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:01:37.738947 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.739009 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.739066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.739120 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.739176 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.739230 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.739284 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:01:37.739338 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:01:37.739391 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:01:37.739445 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.739500 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.739561 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.739650 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.739706 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.739765 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.739820 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.739873 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.739963 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.740019 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.740109 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.740166 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.740224 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.740279 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.740332 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.740385 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.740441 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:01:37.740495 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.740549 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.740610 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.740664 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.740718 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.740772 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.740826 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.740887 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.740950 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:01:37.740974 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.741028 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.741083 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.741137 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.741196 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.741271 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.741330 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:01:37.741385 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:01:37.741439 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:01:37.741525 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.741587 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.741643 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.741711 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.741766 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.741826 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.741956 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.742019 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.742079 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.742133 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.742202 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.742261 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.742320 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.742380 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.742439 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.742516 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.742584 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:01:37.742652 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.742708 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.742986 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.743041 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.743101 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.743155 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.743210 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.743278 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.743342 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 13:01:37.743365 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.743415 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.743465 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.743514 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.743568 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.743623 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.743673 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:01:37.743722 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:01:37.743786 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:01:37.743835 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.743884 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.743932 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.743985 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.744034 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.744087 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.744137 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.744214 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.744313 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.744368 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.744418 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.744467 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.744516 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.744564 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.744624 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.744674 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.744728 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:01:37.744798 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.744847 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.744896 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.744945 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.744994 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.745043 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.745092 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.745145 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.745203 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 13:01:37.745225 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.745294 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.745345 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.745397 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.745448 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.745499 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.745549 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:01:37.745606 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:01:37.745657 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:01:37.745708 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.745780 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.746201 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.746255 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.746307 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.746402 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.746460 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.746512 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.746569 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.746627 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.746703 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.746763 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.746872 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.746959 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.747015 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.747072 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.747124 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:01:37.747175 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.747226 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.747278 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.747329 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.747380 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.747430 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.747482 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.747533 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.747595 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 13:01:37.747614 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 13:01:37.747645 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 13:01:37.747673 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 13:01:37.747700 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 13:01:37.747727 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 13:01:37.747796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.747815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.747826 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.747835 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.747846 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.747855 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.747864 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:01:37.747874 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:01:37.747883 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:01:37.747893 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.747902 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.747911 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.747921 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.747931 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.747940 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.747950 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.747959 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.747967 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.747976 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.747984 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.747993 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.748002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.748011 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.748019 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.748028 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.748041 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:01:37.748051 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.748060 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.748068 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.748077 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.748087 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.748096 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.748105 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.748113 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.748122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.748135 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.748143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.748152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.748160 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.748169 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.748177 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:01:37.748184 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:01:37.748193 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:01:37.748201 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.748208 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.748217 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.748225 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.748233 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.748242 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.748250 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.748258 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.748266 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.748274 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.748282 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.748290 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.748297 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.748306 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.748314 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.748321 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.748329 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:01:37.748337 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.748345 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.748353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.748361 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.748368 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.748376 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.748383 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.748392 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.748400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.748410 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.748418 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.748426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.748434 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.748442 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.748449 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:01:37.748456 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:01:37.748464 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:01:37.748475 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.748483 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.748492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.748499 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.748506 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.748514 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.748521 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.748531 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.748546 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.748559 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.748573 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.748595 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.748610 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.748623 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.748636 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.748648 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.748660 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:01:37.748672 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.748684 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.748696 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.748709 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.748722 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.748735 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.748749 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.748762 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.748776 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:01:37.748793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.748806 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:01:37.748819 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:01:37.748832 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:01:37.748844 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:01:37.748856 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:01:37.748869 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:01:37.748882 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:01:37.748894 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:01:37.748907 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:01:37.748916 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:01:37.748924 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:01:37.748932 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.748963 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.748977 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:01:37.748989 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:01:37.749001 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:01:37.749014 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:01:37.749027 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.749036 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:01:37.749044 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:01:37.749062 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:01:37.749078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:01:37.749087 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:01:37.749095 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:01:37.749116 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:01:37.749131 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:01:37.749144 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:01:37.749159 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:01:37.749172 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:01:37.749182 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:01:37.749189 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:01:37.749197 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:01:37.749463 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 13:01:37.749475 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:01:37.749481 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:01:37.749486 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:01:37.749493 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 13:01:37.749498 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:01:37.749502 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:01:37.749513 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 13:01:37.749522 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:01:37.749565 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.749578 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:01:37.749593 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:01:37.749615 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 13:01:37.749622 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 13:01:37.749626 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 13:01:37.749631 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 13:01:37.749636 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:01:37.749648 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:01:37.749654 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:01:37.749659 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:01:37.749671 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.749680 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:01:37.749685 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 13:01:37.749715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.749729 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:01:37.749738 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.749765 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:01:37.749771 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 13:01:37.749775 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 13:01:37.749779 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 13:01:37.749783 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 13:01:37.749787 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 13:01:37.749792 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 13:01:37.749796 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 13:01:37.749802 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:01:37.749813 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:01:37.749819 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:01:37.749824 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:01:37.749830 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.749836 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:01:37.749840 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:01:37.749865 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:01:37.749872 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.749877 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.749882 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.749887 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:01:37.749898 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:01:37.749906 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:01:37.749911 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:01:37.749915 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:01:37.749922 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179195" 2019-08-23 13:01:37.749930 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:01:37.749934 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:01:37.749939 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:01:37.749945 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:01:37.749950 wsdl: in serializeType: returning: 179195 2019-08-23 13:01:37.749957 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:01:37.749964 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:01:37.749968 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:01:37.749972 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:01:37.749977 wsdl: in serializeType: returning: 179195 2019-08-23 13:01:37.749982 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179195 2019-08-23 13:01:37.750089 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179195 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 13:01:37.750100 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 13:01:37.750111 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1674"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 13:01:37.750133 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 13:01:37.750142 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179195 2019-08-23 13:01:37.750160 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 13:01:37.750292 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 13:01:37.750186 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:01:37.750207 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:01:37.750216 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:01:37.750225 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:01:37.750232 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:01:37.750244 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:01:37.750260 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:01:37.750272 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:01:37.750281 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:01:37.750303 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 13:01:37.750318 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:01:37.750331 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:01:37.758229 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:01:37.758265 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:01:37.758284 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 13:01:37.758291 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 13:01:37.758298 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:01:37.758303 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:01:37.758308 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:01:37.758313 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:01:37.758318 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 13:01:37.758344 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 13:01:37.767891 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 13:01:37.767944 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 13:01:37.767956 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:01:37.767967 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:01:37.767976 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:01:37.767986 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:01:37.767997 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:01:37.768007 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:01:37.768018 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:01:37.768028 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:01:36 GMT 2019-08-23 13:01:37.768040 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:01:37.768049 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 13:01:37.768059 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:01:37.768074 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 13:01:37.768117 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 13:01:37.768136 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 13:01:37.768152 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:01:37.768160 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 13:01:37.768169 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 13:01:37.768225 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:01:37.768243 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:01:37.768253 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:01:37.768296 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:01:37.768308 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 11:01:36 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 13:01:37.768354 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 13:01:37.768369 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 13:01:37.768404 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 13:01:37.768416 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 13:01:37.768568 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 13:01:37.768755 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 13:01:37.768767 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 13:01:37.768782 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 13:01:37.768800 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:01:37.768835 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 13:01:37.768928 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 13:01:37.768974 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:01:37.769000 nusoap_client: got fault 2019-08-23 13:01:37.769013 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 13:01:37.769021 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 13:01:37.769029 nusoap_client: detail =