Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk:Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
167164 Model turbiny: S3B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2240
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 15:04:26 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 17:04:39.914903 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 17:04:39.914952 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:04:39.914966 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 17:04:39.914982 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:04:39.914992 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 17:04:39.914999 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 17:04:39.915012 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 17:04:39.915020 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:04:39.915026 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:04:39.915036 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:04:39.915044 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:04:39.915055 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:04:39.915061 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:04:39.915066 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:04:39.915083 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:04:39.915087 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 17:04:39.915099 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:04:39.915112 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:04:39.915120 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:04:39.915126 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 17:04:39.915131 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 17:04:39.915139 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:04:39.915147 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:04:39.921165 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:04:39.921185 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:04:39.921196 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 17:04:39.921202 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:04:39.921207 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:04:39.921211 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:04:39.921215 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 17:04:39.921244 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 17:04:39.937395 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 17:04:39.937427 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 17:04:39.937434 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:04:39.937439 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:04:39.937450 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:04:39.937456 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:04:39.937462 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:04:39.937469 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:04:39.937474 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:04:39.937480 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:04:26 GMT 2019-10-21 17:04:39.937486 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:04:39.937491 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 17:04:39.937497 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:04:39.937507 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 17:04:39.937538 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 17:04:39.947809 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:04:39.947859 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-10-21 17:04:39.947924 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:04:39.953751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.953797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.954089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.954139 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:04:39.954169 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.954197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.954221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.954260 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.954304 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.954331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.954353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.959983 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:04:39.960011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960236 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.960273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.960635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960686 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:04:39.960716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.960755 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.960788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.965879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.965930 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:04:39.965988 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966206 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.966242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.966329 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.966514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966633 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.966707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966733 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.966791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966854 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:04:39.966885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.966991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.967016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.967081 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 17:04:39.967165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.967194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.967231 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.967350 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.967366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.967404 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:04:39.967432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:04:39.971945 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-21 17:04:39.971965 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:04:39.971971 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 17:04:39.972001 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 17:04:39.972046 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:04:39.972073 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:04:39.972079 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:04:39.972096 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 17:04:39.972100 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 17:04:39.972266 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 17:04:39.972281 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 17:04:39.972325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972334 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 17:04:39.972354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972383 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.972392 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972406 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:04:39.972426 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.972433 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972444 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:04:39.972459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.972499 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 17:04:39.972514 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972520 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.972535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972562 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.972569 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972588 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 17:04:39.972602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.972628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:04:39.972644 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972650 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 17:04:39.972663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972688 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.972694 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972704 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:04:39.972722 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.972728 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972757 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:04:39.972776 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.972783 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972792 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:04:39.972805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.972839 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 17:04:39.972854 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972861 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 17:04:39.972875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972900 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.972907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 17:04:39.972931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.972957 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 17:04:39.972972 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.972978 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 17:04:39.972992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973016 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.973023 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973033 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:04:39.973065 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.973071 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973080 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:04:39.973097 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.973104 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973113 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:04:39.973130 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.973136 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973145 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:04:39.973158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.973194 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:39.973208 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973214 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.973229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973251 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973257 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973297 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.973318 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.973335 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973346 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:04:39.973356 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 17:04:39.973367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:04:39.973391 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:04:39.973406 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973411 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 17:04:39.973429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973454 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.973461 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973470 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:04:39.973487 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.973494 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973503 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:04:39.973520 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.973526 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973535 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:04:39.973552 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.973558 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973567 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:04:39.973586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.973623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:39.973637 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973643 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.973657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973682 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.973689 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973699 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 17:04:39.973711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.973735 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:04:39.973763 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973769 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 17:04:39.973783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973807 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.973815 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973825 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:04:39.973838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.973863 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:39.973877 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973883 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.973897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973921 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.973928 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973938 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 17:04:39.973951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.973976 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:04:39.973991 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.973997 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 17:04:39.974015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974096 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.974105 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974115 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:04:39.974128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.974153 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 17:04:39.974167 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974173 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.974186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974210 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.974217 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974227 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 17:04:39.974239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.974263 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 17:04:39.974277 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974283 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 17:04:39.974296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974321 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.974328 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974337 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:04:39.974354 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.974361 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974370 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:04:39.974383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.974410 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 17:04:39.974424 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974430 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.974443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974466 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.974473 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974482 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 17:04:39.974494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.974518 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 17:04:39.974532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974538 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 17:04:39.974551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974579 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.974586 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974596 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:04:39.974613 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.974619 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974629 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:04:39.974641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.974669 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 17:04:39.974683 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974689 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.974702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974726 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.974732 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974742 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 17:04:39.974768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.974793 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 17:04:39.974807 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974813 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 17:04:39.974827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974851 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.974858 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974867 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:04:39.974880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.974905 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 17:04:39.974920 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974926 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.974939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974963 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.974970 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.974980 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 17:04:39.974992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.975017 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 17:04:39.975032 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975038 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 17:04:39.975051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.975082 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:04:39.975105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.975129 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:39.975144 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975150 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.975164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975188 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.975195 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975204 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 17:04:39.975217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.975242 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:04:39.975257 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975263 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 17:04:39.975276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975300 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.975308 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975317 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:04:39.975330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.975355 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:39.975370 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975376 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.975389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975413 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.975420 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975430 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 17:04:39.975443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.975468 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:04:39.975482 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975488 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 17:04:39.975501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975526 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.975533 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975543 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:04:39.975556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.975587 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:39.975602 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975608 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.975622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975646 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.975653 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975663 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 17:04:39.975676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.975701 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:04:39.975716 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975722 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 17:04:39.975744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975768 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.975775 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975785 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 17:04:39.975802 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.975808 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975818 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 17:04:39.975830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.975899 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:39.975916 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975922 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.975936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975965 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.975973 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.975983 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 17:04:39.975996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.976021 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:04:39.976050 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976056 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:04:39.976069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976092 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.976099 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976108 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:04:39.976121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.976145 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.976159 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976165 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.976178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976203 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.976210 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976219 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:04:39.976232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.976257 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:04:39.976271 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976277 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:04:39.976289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976314 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:04:39.976321 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976330 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:04:39.976343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.976367 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:39.976381 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976387 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.976400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976422 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976428 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976463 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.976483 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.976499 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976509 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:04:39.976519 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 17:04:39.976530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:04:39.976554 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:04:39.976567 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976578 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 17:04:39.976593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976632 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:04:39.976639 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976649 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:04:39.976662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.976687 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:39.976701 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976708 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.976721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976750 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976757 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976816 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.976838 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.976854 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976865 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:04:39.976876 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 17:04:39.976888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:04:39.976912 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:04:39.976927 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976933 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:04:39.976947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976972 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:04:39.976979 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.976989 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:04:39.977002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.977027 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:39.977054 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977060 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.977074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977096 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977102 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977136 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.977155 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.977171 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977182 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:04:39.977191 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 17:04:39.977203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:04:39.977226 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:04:39.977240 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977246 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 17:04:39.977259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977283 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.977290 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977299 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 17:04:39.977317 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.977323 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977333 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 17:04:39.977349 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.977355 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977364 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:04:39.977381 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.977387 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977396 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:04:39.977413 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.977419 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977428 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:04:39.977445 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.977451 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977460 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 17:04:39.977476 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.977483 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977492 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:04:39.977504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.977551 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:39.977567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977573 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.977592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977631 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.977638 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977648 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 17:04:39.977661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.977688 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:04:39.977702 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977708 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 17:04:39.977722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977754 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.977761 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977771 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:04:39.977821 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.977830 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977841 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:04:39.977881 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.977890 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977901 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:04:39.977915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.977950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 17:04:39.977969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.977975 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.977990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978015 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.978022 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 17:04:39.978058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.978082 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:04:39.978097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978103 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:04:39.978116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978139 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.978146 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978180 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:04:39.978194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.978219 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.978234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978240 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.978254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978278 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.978285 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978294 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:04:39.978307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.978331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:04:39.978345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978351 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:04:39.978364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978388 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.978395 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978404 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:04:39.978421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.978427 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978437 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:04:39.978453 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.978460 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978469 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:04:39.978481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.978513 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.978527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978533 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.978547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978570 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.978582 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978592 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:04:39.978618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.978644 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:04:39.978659 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978665 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 17:04:39.978679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978704 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.978711 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978720 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:04:39.978744 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.978750 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978760 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:04:39.978777 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.978784 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978794 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:04:39.978811 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.978818 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978827 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:04:39.978844 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.978851 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978860 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:04:39.978873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.978915 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:39.978929 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978935 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.978949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978973 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.978980 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.978990 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 17:04:39.979003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.979028 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:04:39.979055 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979083 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979089 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979099 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979112 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.979141 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.979171 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979181 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:04:39.979198 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.979204 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979214 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 17:04:39.979230 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.979237 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979246 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 17:04:39.979262 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.979269 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979278 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:04:39.979294 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.979301 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979310 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 17:04:39.979326 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:04:39.979333 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979342 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 17:04:39.979358 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.979366 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979375 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.979391 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.979398 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979407 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:04:39.979423 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.979429 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979439 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 17:04:39.979455 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.979462 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979471 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:04:39.979487 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.979493 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979502 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:04:39.979515 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979569 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.979594 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979614 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:04:39.979630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979654 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.979661 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979671 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:04:39.979689 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.979696 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979705 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:04:39.979723 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.979729 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979738 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:04:39.979756 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.979762 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979772 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:04:39.979784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.979821 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979842 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.979856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979893 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979900 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979910 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 17:04:39.979923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.979938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.979947 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:04:39.979960 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979986 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.979993 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980015 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.980044 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980068 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.980075 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980084 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:04:39.980101 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.980107 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980116 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:04:39.980133 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.980139 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980149 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:04:39.980165 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.980171 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980180 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:04:39.980197 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.980203 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980213 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:04:39.980233 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.980239 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980249 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:04:39.980266 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.980273 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980282 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:04:39.980298 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.980305 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980314 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:04:39.980330 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.980337 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980346 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:04:39.980362 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.980368 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980377 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:04:39.980394 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.980400 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980409 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:04:39.980422 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.980524 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.980547 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.980553 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:04:39.980572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.980618 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.980626 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.980636 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:04:39.980654 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.980660 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.980670 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:04:39.980687 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.980693 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.980703 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:04:39.980720 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:04:39.980727 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.980736 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:39.980749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.980777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.980787 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.980802 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.980808 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.980823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.980848 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.980855 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.980864 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 17:04:39.980877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.980913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.980924 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:04:39.980937 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.980962 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.980969 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.980978 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.980991 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.981019 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981043 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.981050 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981059 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:04:39.981075 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.981082 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981092 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:04:39.981108 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.981114 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981123 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:04:39.981140 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.981146 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981155 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:04:39.981171 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.981178 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981187 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:04:39.981204 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.981210 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981219 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:04:39.981235 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.981242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981251 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:04:39.981267 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.981274 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981283 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:04:39.981299 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.981305 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981314 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:04:39.981331 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981337 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981346 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 17:04:39.981363 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.981369 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981378 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:04:39.981394 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.981400 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981409 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:04:39.981422 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.981477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.981491 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981518 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981524 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981534 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.981580 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981619 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.981627 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981636 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 17:04:39.981654 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.981662 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981672 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 17:04:39.981689 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.981696 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981705 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:04:39.981722 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.981729 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981738 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 17:04:39.981755 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.981762 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981771 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 17:04:39.981788 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.981795 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981804 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:04:39.981821 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.981828 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981837 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 17:04:39.981854 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.981861 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981870 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 17:04:39.981900 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.981906 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981917 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 17:04:39.981933 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.981939 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981948 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:04:39.981965 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.981971 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.981981 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:04:39.981997 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.982003 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.982012 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 17:04:39.982029 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.982035 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.982044 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:04:39.982060 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.982067 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.982076 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 17:04:39.982088 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.982151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.982168 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982175 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 17:04:39.982191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982215 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.982221 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982231 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:04:39.982243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.982268 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:39.982282 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982288 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.982301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982325 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.982331 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982341 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 17:04:39.982353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.982378 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:04:39.982392 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982398 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 17:04:39.982412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.982442 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982451 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:04:39.982468 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.982475 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982484 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:04:39.982500 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.982507 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982516 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:04:39.982532 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:04:39.982539 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982548 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:04:39.982560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.982615 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 17:04:39.982630 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982637 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.982651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982675 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:04:39.982682 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982692 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 17:04:39.982705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.982720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.982730 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 17:04:39.982743 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:04:39.982772 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 17:04:39.982779 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:04:39.982789 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 17:04:39.982802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:04:39.982819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.982833 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.982857 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.982864 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.982874 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 17:04:39.982904 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.982910 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.982920 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 17:04:39.982936 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.982943 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.982952 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 17:04:39.982968 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:04:39.982975 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.982984 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:04:39.983000 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.983007 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.983016 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 17:04:39.983032 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.983038 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.983047 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 17:04:39.983063 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.983070 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.983079 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:04:39.983096 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.983102 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.983111 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 17:04:39.983127 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.983134 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.983143 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 17:04:39.983159 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.983166 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.983175 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:04:39.983187 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 17:04:39.983236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.983252 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983258 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 17:04:39.983273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983296 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.983303 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983312 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:04:39.983325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.983349 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:39.983363 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983369 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.983382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983405 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:04:39.983412 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983421 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 17:04:39.983434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.983458 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:04:39.983470 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 17:04:39.983495 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:04:39.983502 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:04:39.983511 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 17:04:39.983528 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:04:39.983535 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 17:04:39.983544 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 17:04:39.983561 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:04:39.983567 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:04:39.983581 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 17:04:39.983609 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 17:04:39.983633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.983649 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983655 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:04:39.983669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983693 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.983700 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983710 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:04:39.983727 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.983734 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983744 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:04:39.983762 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.983768 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983778 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:04:39.983790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.983824 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.983838 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983844 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.983859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983883 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.983903 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983913 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 17:04:39.983926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.983940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.983950 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:04:39.983963 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.983987 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.983994 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984004 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.984045 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984070 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.984076 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984086 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 17:04:39.984103 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.984109 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984118 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 17:04:39.984135 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.984141 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984150 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:04:39.984166 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.984173 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984182 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 17:04:39.984199 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.984205 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984214 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 17:04:39.984231 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.984237 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984246 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 17:04:39.984262 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.984269 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984278 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 17:04:39.984294 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.984300 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984310 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:04:39.984326 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.984332 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984342 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:04:39.984354 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.984399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.984415 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984421 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 17:04:39.984435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984458 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.984464 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984474 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:04:39.984490 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.984497 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984506 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:04:39.984522 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.984529 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984538 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:04:39.984554 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.984561 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984570 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:04:39.984594 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.984601 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984610 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:04:39.984623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.984662 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:39.984676 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984683 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.984697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984720 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984726 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984762 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.984782 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.984798 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984809 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:04:39.984818 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 17:04:39.984830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:04:39.984854 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:04:39.984868 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984874 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 17:04:39.984888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984911 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.984918 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984927 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 17:04:39.984940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.984964 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 17:04:39.984978 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.984983 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.984996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985020 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:04:39.985026 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985036 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 17:04:39.985048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.985072 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 17:04:39.985086 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985092 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 17:04:39.985105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985129 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.985135 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985144 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:04:39.985157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.985181 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:39.985195 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985201 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.985214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985238 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985244 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985254 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 17:04:39.985266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.985290 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:04:39.985303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985328 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985335 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985344 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985357 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.985386 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985411 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.985417 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985427 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 17:04:39.985444 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.985451 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985460 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 17:04:39.985477 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.985483 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985492 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 17:04:39.985508 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.985515 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985524 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 17:04:39.985540 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.985547 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985556 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 17:04:39.985572 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:04:39.985584 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985594 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 17:04:39.985612 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:04:39.985618 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985628 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 17:04:39.985644 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:04:39.985651 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985660 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 17:04:39.985676 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:04:39.985683 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985692 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 17:04:39.985709 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.985715 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985724 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 17:04:39.985740 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.985748 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985757 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 17:04:39.985774 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.985780 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985789 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 17:04:39.985805 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.985811 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985821 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 17:04:39.985833 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.985898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.985915 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985921 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 17:04:39.985935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985959 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.985966 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.985975 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 17:04:39.985988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.986012 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:39.986026 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986032 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.986046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986069 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.986076 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986086 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 17:04:39.986098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.986122 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:04:39.986136 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986142 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:04:39.986157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986180 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.986187 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986196 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 17:04:39.986213 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.986220 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986229 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:04:39.986246 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.986252 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986261 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:04:39.986278 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.986284 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986294 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:04:39.986306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.986341 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986355 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986361 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.986376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986399 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986406 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986416 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 17:04:39.986428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.986452 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:04:39.986465 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986491 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986498 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986507 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986519 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.986548 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986572 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.986583 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986593 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:04:39.986611 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.986617 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986626 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:04:39.986643 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.986649 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986659 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 17:04:39.986675 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.986682 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986692 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:04:39.986709 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.986715 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:04:39.986740 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.986748 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986757 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 17:04:39.986774 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:04:39.986780 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986789 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 17:04:39.986802 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.986840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.986855 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986861 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 17:04:39.986874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986897 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.986904 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986914 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 17:04:39.986930 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.986937 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986946 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 17:04:39.986963 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.986969 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.986978 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 17:04:39.986995 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.987001 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987010 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 17:04:39.987027 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.987033 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987042 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 17:04:39.987059 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.987065 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987074 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 17:04:39.987090 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.987097 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987106 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:04:39.987122 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.987128 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987138 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:04:39.987150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.987200 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:39.987214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987220 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 17:04:39.987234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987257 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:04:39.987264 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987273 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 17:04:39.987299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:39.987324 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:04:39.987340 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:04:39.987347 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 17:04:39.987358 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 17:04:39.987373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987379 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 17:04:39.987393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987415 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.987436 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:04:39.987452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:04:39.987462 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:04:39.987472 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 17:04:39.987489 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.987496 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 17:04:39.987506 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 17:04:39.987522 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:04:39.987528 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 17:04:39.987538 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 17:04:39.987555 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.987569 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 17:04:39.987584 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.987602 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.987608 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:04:39.987618 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.987635 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.987641 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:04:39.987651 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.987667 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.987674 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 17:04:39.987683 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.987700 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:04:39.987706 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 17:04:39.987716 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:04:39.987732 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:04:39.987739 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 17:04:39.987749 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 17:04:39.987765 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.987772 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:04:39.987781 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.987798 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:04:39.987804 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 17:04:39.987814 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 17:04:39.987830 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.987837 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 17:04:39.987847 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.987877 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.987883 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:04:39.987897 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.987912 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:04:39.987918 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 17:04:39.987928 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 17:04:39.987940 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 17:04:39.987971 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 17:04:39.987999 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:04:39.988024 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:04:39.988050 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 17:04:39.988075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:39.988100 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:04:39.988125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:39.988150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:04:39.988175 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:39.988200 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:04:39.988224 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 17:04:39.988249 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 17:04:39.988273 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 17:04:39.988298 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 17:04:39.988323 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 17:04:39.988349 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 17:04:39.988374 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 17:04:39.988399 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 17:04:39.988423 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:39.988448 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:04:39.988474 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:39.988499 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:04:39.988524 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:39.988549 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:04:39.988591 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:39.988620 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:04:39.988646 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.988672 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:04:39.988698 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:39.988724 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:04:39.988750 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:39.988776 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:04:39.988803 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:39.988828 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:04:39.988854 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:39.988893 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:04:39.988918 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 17:04:39.988943 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:04:39.988968 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.988994 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:04:39.989019 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.989044 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:04:39.989070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:39.989139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:04:39.989164 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.989188 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:04:39.989213 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.989238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:04:39.989262 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:39.989287 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:04:39.989312 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 17:04:39.989337 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 17:04:39.989361 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:39.989386 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:04:39.989410 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.989436 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:04:39.989461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:39.989485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:04:39.989510 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 17:04:39.989534 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 17:04:39.989559 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:39.989602 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:04:39.989629 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:39.989657 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:04:39.989684 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.989710 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:04:39.989736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:39.989761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:04:39.989787 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.989805 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.989830 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:04:39.989856 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.989885 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.989901 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.989925 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:04:39.989950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.989966 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.989982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.989998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:04:39.990047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990121 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:04:39.990236 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990263 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.990288 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990313 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.990337 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990353 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990378 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.990403 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990419 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990444 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.990468 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990492 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.990517 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990541 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:04:39.990584 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990612 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.990658 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990688 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.990714 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990731 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990757 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:04:39.990783 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990809 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.990834 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990873 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:04:39.990898 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990923 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:04:39.990947 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.990973 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:04:39.990998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991030 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991076 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.991141 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991157 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991172 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991196 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.991221 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991246 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.991271 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991303 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991328 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.991352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.991465 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991481 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991497 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991514 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.991564 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991616 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991634 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991660 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.991687 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991713 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.991738 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991755 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991771 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991788 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991813 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:04:39.991838 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991877 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:04:39.991902 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991918 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991933 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991958 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.991982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.991998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:04:39.992094 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992119 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:04:39.992145 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992170 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.992194 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992219 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.992244 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992260 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992275 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992291 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992315 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.992340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:04:39.992499 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992515 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992540 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:04:39.992564 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992598 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992615 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992640 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:04:39.992666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992698 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:04:39.992765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992813 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:04:39.992877 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992902 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.992927 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992952 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.992976 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.992992 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993017 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.993042 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993057 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993081 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.993106 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993130 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.993154 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993179 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:04:39.993203 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993228 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.993252 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993277 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:04:39.993301 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993317 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993342 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:04:39.993366 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993391 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.993416 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993441 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:04:39.993465 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993490 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:04:39.993515 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993540 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:04:39.993566 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.993734 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993751 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993767 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993792 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.993818 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993844 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.993888 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993919 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993944 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.993968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.993999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:04:39.994080 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994096 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994112 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994127 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994152 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.994177 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994193 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994208 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994224 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994248 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.994273 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994299 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:04:39.994324 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994340 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994356 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994371 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994397 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:04:39.994421 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994446 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:04:39.994470 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994486 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994502 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994526 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.994551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:04:39.994687 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994713 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:04:39.994738 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994764 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:04:39.994789 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994816 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:04:39.994841 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994858 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.994952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.994984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.995000 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.995015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.995030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.995046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.995061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:04:39.995085 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:04:39.995114 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 17:04:39.995169 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:04:39.995217 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:39.995265 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:39.995311 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:39.995356 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 17:04:39.995402 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 17:04:39.995448 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 17:04:39.995494 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 17:04:39.995540 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:39.995605 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:39.995652 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:39.995701 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:39.995749 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.995797 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:39.995898 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:39.995950 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:39.995998 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:39.996043 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:04:39.996089 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.996135 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.996181 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:39.996227 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.996280 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.996330 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:39.996375 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 17:04:39.996420 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:39.996465 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.996509 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:39.996555 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 17:04:39.996622 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:39.996675 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:39.996721 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.996771 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:39.996827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 17:04:39.996889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:04:39.996935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:39.996980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:39.997026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:39.997101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 17:04:39.997154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 17:04:39.997204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 17:04:39.997250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 17:04:39.997297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:39.997343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:39.997389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:39.997433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:39.997478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.997590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:39.997642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:39.997690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:39.997775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:39.997829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:04:39.997889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.997937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.997984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:39.998030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.998079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.998129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:39.998173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 17:04:39.998217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:39.998262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.998307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:39.998353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 17:04:39.998399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:39.998448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:39.998492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:39.998553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:39.998614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 17:04:39.998663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:04:39.998710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:39.998759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:39.998806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:39.998853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 17:04:39.998912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 17:04:39.998957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 17:04:39.999002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 17:04:39.999048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:39.999092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:39.999138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:39.999184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:39.999228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.999274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:39.999319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:39.999365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:39.999412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:39.999458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:04:39.999503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.999550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:39.999616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:39.999665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:39.999717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:39.999768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:39.999814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 17:04:39.999860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:39.999918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:39.999962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:40.000009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 17:04:40.000056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:40.000105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:40.000149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:40.000196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:40.000248 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:04:40.000274 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:04:40.000331 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.000385 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:40.000437 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:40.000490 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:40.000541 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:04:40.000611 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:04:40.000665 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:04:40.000719 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:04:40.000772 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:40.000826 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:40.000880 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:40.000944 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:40.000995 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.001047 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.001098 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:40.001149 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.001207 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:40.001259 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:04:40.001311 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.001362 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.001414 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:40.001465 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:40.001516 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:40.001568 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:40.001641 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:04:40.001694 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:40.001747 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:40.001800 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:40.001853 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:04:40.001919 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:40.001970 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:40.002021 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:40.002073 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:40.002133 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:04:40.002155 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:04:40.002207 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.002259 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:40.002311 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:40.002363 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:40.002415 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:04:40.002468 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:04:40.002520 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:04:40.002571 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:04:40.002696 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:40.002751 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:40.002805 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:40.002860 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:40.002925 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.002978 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.003030 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:40.003118 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.003172 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:40.003223 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:04:40.003276 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.003328 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.003380 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:40.003432 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:40.003484 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:40.003535 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:40.003605 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:04:40.003661 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:40.003715 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:40.003769 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:40.003822 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:04:40.003877 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:40.003942 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:40.003993 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:40.004046 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:40.004105 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 17:04:40.004127 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:04:40.004174 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.004220 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:40.004267 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:40.004314 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:40.004361 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:04:40.004407 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:04:40.004453 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:04:40.004499 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:04:40.004546 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:40.004614 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:40.004663 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:40.004711 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:40.004759 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.004808 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.004856 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:40.004916 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.004964 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:40.005058 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:04:40.005106 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.005157 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.005204 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:40.005250 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:40.005297 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:40.005344 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:40.005390 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:04:40.005437 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:40.005767 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:40.005817 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:40.005865 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:04:40.005925 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:40.005972 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:40.006018 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:40.006065 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:40.006118 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 17:04:40.006139 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:04:40.006190 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.006239 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:40.006288 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:40.006336 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:40.006384 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:04:40.006432 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:04:40.006480 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:04:40.006528 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:04:40.006581 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:40.006647 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:40.006698 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:40.006748 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:40.006798 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.006848 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.006911 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:40.006959 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.007008 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:40.007056 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:04:40.007105 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.007154 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.007234 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:40.007285 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:40.007334 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:40.007397 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:40.007459 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:04:40.007547 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:40.007643 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:40.007746 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:40.007832 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:04:40.007922 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:40.008021 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:40.008125 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:40.008219 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:40.008315 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 17:04:40.008343 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 17:04:40.008404 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 17:04:40.008469 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 17:04:40.008516 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 17:04:40.008551 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 17:04:40.008571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:04:40.008594 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.008604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:40.008614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:40.008624 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:40.008632 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:04:40.008646 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:04:40.008664 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:04:40.008673 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:04:40.008682 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:40.008691 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:40.008701 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:40.008715 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:40.008724 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.008734 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.008742 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:40.008751 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.008759 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:40.008767 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:04:40.008775 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.008784 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.008792 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:40.008801 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:40.008809 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:40.008817 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:40.008825 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:04:40.008838 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:40.008846 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:40.008854 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:40.008862 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:04:40.008870 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:40.008878 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:40.008886 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:40.008894 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:40.008929 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:04:40.008941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.008949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:40.008958 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:40.008966 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:40.008974 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:04:40.008981 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:04:40.008989 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:04:40.008997 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:04:40.009004 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:40.009012 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:40.009020 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:40.009027 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:40.009035 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.009043 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.009051 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:40.009059 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.009066 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:40.009086 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:04:40.009094 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.009101 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.009109 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:40.009116 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:40.009123 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:40.009135 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:40.009142 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:04:40.009149 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:40.009157 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:40.009165 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:40.009172 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:04:40.009179 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:40.009186 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:40.009193 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:40.009201 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:40.009209 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:04:40.009218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.009225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:40.009233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:40.009240 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:40.009247 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:04:40.009253 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:04:40.009261 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:04:40.009268 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:04:40.009275 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:40.009282 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:40.009289 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:40.009295 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:40.009302 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.009308 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.009315 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:40.009322 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.009329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:40.009336 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:04:40.009343 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.009350 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.009357 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:40.009364 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:40.009371 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:40.009377 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:40.009384 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:04:40.009391 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:40.009397 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:40.009404 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:40.009411 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:04:40.009417 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:40.009424 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:40.009430 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:40.009437 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:40.009444 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:04:40.009452 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.009459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:04:40.009466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:04:40.009473 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:04:40.009479 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:04:40.009486 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:04:40.009497 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:04:40.009505 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:04:40.009511 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:04:40.009518 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:04:40.009525 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:04:40.009532 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:04:40.009539 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.009545 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.009552 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:04:40.009572 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:04:40.009585 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:04:40.009592 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:04:40.009609 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.009616 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:04:40.009623 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:04:40.009630 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:04:40.009637 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:04:40.009643 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:04:40.009650 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:04:40.009657 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:04:40.009664 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:04:40.009670 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:04:40.009678 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:04:40.009685 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:04:40.009692 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:04:40.009700 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:04:40.009712 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:04:40.009993 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 17:04:40.010004 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:04:40.010009 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:04:40.010014 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:04:40.010020 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 17:04:40.010025 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:04:40.010029 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:04:40.010038 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 17:04:40.010046 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:04:40.010099 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.010106 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:04:40.010118 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:04:40.010139 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 17:04:40.010145 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 17:04:40.010150 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 17:04:40.010154 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 17:04:40.010159 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:04:40.010168 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:04:40.010174 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:04:40.010179 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:04:40.010189 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.010197 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:04:40.010202 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 17:04:40.010224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:40.010232 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:04:40.010237 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:40.010259 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:04:40.010265 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 17:04:40.010269 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 17:04:40.010272 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 17:04:40.010276 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 17:04:40.010280 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 17:04:40.010285 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 17:04:40.010289 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 17:04:40.010294 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:04:40.010304 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:04:40.010310 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:04:40.010314 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:04:40.010320 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.010325 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:04:40.010329 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:04:40.010352 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:04:40.010358 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.010362 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.010368 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.010372 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:04:40.010381 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:04:40.010389 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:04:40.010393 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:04:40.010398 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:04:40.010404 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179195" 2019-10-21 17:04:40.010411 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:04:40.010415 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:04:40.010419 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:04:40.010425 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:04:40.010430 wsdl: in serializeType: returning: 179195 2019-10-21 17:04:40.010436 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:04:40.010443 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:04:40.010447 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:04:40.010451 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:04:40.010455 wsdl: in serializeType: returning: 179195 2019-10-21 17:04:40.010460 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179195 2019-10-21 17:04:40.010477 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179195 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 17:04:40.010482 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 17:04:40.010487 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5911"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 17:04:40.010501 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 17:04:40.010506 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179195 2019-10-21 17:04:40.010515 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 17:04:40.010609 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 17:04:40.010526 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:04:40.010536 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:04:40.010541 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:04:40.010546 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:04:40.010550 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:04:40.010556 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:04:40.010565 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:04:40.010572 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:04:40.010583 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:04:40.010617 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 17:04:40.010625 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:04:40.010632 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:04:40.016717 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:04:40.016739 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:04:40.016752 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 17:04:40.016757 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 17:04:40.016763 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:04:40.016768 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:04:40.016772 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:04:40.016781 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:04:40.016786 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 17:04:40.016812 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 17:04:40.024893 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 17:04:40.024919 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 17:04:40.024925 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:04:40.024931 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:04:40.024936 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:04:40.024941 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:04:40.024947 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:04:40.024957 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:04:40.024963 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:04:40.024969 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:04:26 GMT 2019-10-21 17:04:40.024975 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:04:40.024981 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 17:04:40.024986 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:04:40.024995 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 17:04:40.025021 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 17:04:40.025031 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 17:04:40.025040 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:04:40.025044 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 17:04:40.025049 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 17:04:40.025093 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:04:40.025104 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:04:40.025110 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:04:40.025134 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:04:40.025141 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 15:04:26 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 17:04:40.025175 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 17:04:40.025185 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 17:04:40.025205 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 17:04:40.025211 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 17:04:40.025307 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 17:04:40.025399 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 17:04:40.025405 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 17:04:40.025412 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 17:04:40.025423 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:04:40.025445 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 17:04:40.025497 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 17:04:40.025521 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:04:40.025533 nusoap_client: got fault 2019-10-21 17:04:40.025540 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 17:04:40.025544 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 17:04:40.025549 nusoap_client: detail =