Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk:Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
167164 Model turbiny: S3B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2240
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:59:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:59:33.721366 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:59:33.721420 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:59:33.721435 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:59:33.721450 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:59:33.721468 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:59:33.721477 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:59:33.721490 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:59:33.721499 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:59:33.721505 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:59:33.721514 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:59:33.721523 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:59:33.721534 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:59:33.721539 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:59:33.721543 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:59:33.721548 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:59:33.721551 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:59:33.721564 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:59:33.721579 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:59:33.721587 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:59:33.721593 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:59:33.721598 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:59:33.721607 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:59:33.721616 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:59:33.729619 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:59:33.729664 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:59:33.729681 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:59:33.729689 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:59:33.729695 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:59:33.729700 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:59:33.729704 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:59:33.729737 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:59:33.746325 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:59:33.746383 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:59:33.746397 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:59:33.746407 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:59:33.746417 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:59:33.746426 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:59:33.746436 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:59:33.746446 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:59:33.746455 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:59:33.746465 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:59:18 GMT 2019-04-25 17:59:33.746474 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:59:33.746483 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:59:33.746493 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:59:33.746511 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:59:33.746625 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:59:33.754246 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.754321 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.762109 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.762176 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.762218 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 17:59:33.770158 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.770266 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.770297 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.770319 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.770340 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 17:59:33.780130 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:59:33.780736 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.780818 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.780871 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.780893 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2019-04-25 17:59:33.791020 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.791116 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:59:33.791138 soap_transport_http: read buffer of 7751 bytes 2019-04-25 17:59:33.791154 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:59:33.791160 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:59:33.791263 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:59:33.791314 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:59:33.791331 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:59:33.791338 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:59:33.791357 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:59:33.791362 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:59:33.791541 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:59:33.791558 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:59:33.791608 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.791617 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:59:33.791638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.791670 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.791680 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.791695 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:59:33.791717 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.791724 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.791735 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:59:33.791752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.791784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.791796 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.791813 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.791819 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.791837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.791866 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.791874 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.791885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:59:33.791898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.791916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.791927 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:59:33.791943 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.791949 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:59:33.791964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.791990 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.791998 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792008 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:59:33.792026 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.792033 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792043 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:59:33.792061 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.792068 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792078 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:59:33.792092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.792127 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.792143 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792149 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:59:33.792164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792190 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.792197 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792207 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:59:33.792221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.792247 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:59:33.792262 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792269 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:59:33.792290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792317 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.792324 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792334 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:59:33.792353 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.792360 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792370 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:59:33.792388 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.792395 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792404 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:59:33.792422 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.792429 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792439 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:59:33.792452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.792491 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.792507 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.792528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792552 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792558 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792602 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:59:33.792623 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:59:33.792640 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792652 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:59:33.792663 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:59:33.792675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:59:33.792701 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:59:33.792716 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792723 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:59:33.792738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792764 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.792771 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792781 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:59:33.792794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.792820 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.792835 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792842 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.792856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792881 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.792888 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792898 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:59:33.792911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.792937 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:59:33.792952 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792958 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:59:33.792973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.792997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.793004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:59:33.793028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.793053 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.793068 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793074 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.793088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793113 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.793121 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:59:33.793143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.793169 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:59:33.793184 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793191 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:59:33.793204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793229 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.793236 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793246 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:59:33.793264 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.793271 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793290 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:59:33.793303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.793333 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:59:33.793348 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793355 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.793369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793395 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.793402 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793412 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:59:33.793425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.793451 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:59:33.793466 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793472 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:59:33.793486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793511 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.793519 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793529 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:59:33.793548 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.793555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793566 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:59:33.793579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.793610 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:59:33.793625 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793632 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.793654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793680 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.793687 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793698 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:59:33.793711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.793736 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:59:33.793752 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793758 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:59:33.793772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793797 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.793804 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793814 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:59:33.793827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.793852 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:59:33.793868 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793874 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.793888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793913 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.793921 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793931 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:59:33.793944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.793969 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:59:33.793984 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.793990 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:59:33.794004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794029 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.794036 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794046 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:59:33.794059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.794084 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.794099 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794106 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.794119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794144 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.794151 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794161 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:59:33.794174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.794200 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:59:33.794215 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794221 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:59:33.794235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794260 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.794267 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794283 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:59:33.794297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.794322 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.794338 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794345 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.794359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794384 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.794392 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794402 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:59:33.794415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.794440 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:59:33.794455 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794461 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:59:33.794476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794501 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.794508 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794518 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:59:33.794531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.794556 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.794571 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794578 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.794592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794616 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.794624 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794634 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:59:33.794646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.794672 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:59:33.794687 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794694 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:59:33.794707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794732 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.794739 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794749 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:59:33.794767 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.794773 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794783 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:59:33.794797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.794826 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.794842 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794848 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.794863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794887 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.794894 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794904 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:59:33.794918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.794943 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:59:33.794958 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.794964 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:59:33.794979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795003 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.795011 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795021 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:59:33.795034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.795059 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.795074 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795080 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.795095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795119 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.795126 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795136 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:59:33.795149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.795175 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:59:33.795190 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795196 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:59:33.795210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795235 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:59:33.795242 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795252 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:59:33.795265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.795298 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.795314 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795320 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.795335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795358 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795365 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:59:33.795427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:59:33.795445 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795456 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:59:33.795466 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:59:33.795479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:59:33.795504 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:59:33.795520 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795526 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:59:33.795539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795565 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:59:33.795572 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795582 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:59:33.795596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.795621 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.795637 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795643 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.795657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795681 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795688 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795725 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:59:33.795745 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:59:33.795762 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795773 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:59:33.795783 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:59:33.795795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:59:33.795820 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:59:33.795835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795841 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:59:33.795856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795881 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.795888 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795898 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:59:33.795916 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.795923 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795933 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:59:33.795952 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.795958 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.795968 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:59:33.795986 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.795993 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796003 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:59:33.796021 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.796028 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796037 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:59:33.796055 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.796062 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796071 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:59:33.796089 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.796096 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796106 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:59:33.796119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.796169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.796185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796192 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.796208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796233 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.796241 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:59:33.796264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.796296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:59:33.796312 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796319 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:59:33.796334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796359 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.796366 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796376 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:59:33.796394 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.796401 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796410 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:59:33.796428 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.796435 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796445 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:59:33.796458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.796492 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.796506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796513 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.796527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796552 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.796560 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:59:33.796583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.796610 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:59:33.796626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796632 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:59:33.796647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796673 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.796680 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796690 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:59:33.796703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.796728 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.796743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796750 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.796765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796790 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.796797 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796807 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:59:33.796820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.796845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:59:33.796861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796867 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:59:33.796882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796907 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.796914 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796924 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:59:33.796942 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.796949 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796959 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:59:33.796977 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.796984 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.796994 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:59:33.797007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.797040 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.797055 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797061 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.797076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797101 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.797108 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:59:33.797131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.797157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:59:33.797172 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797178 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:59:33.797192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797217 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.797224 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797234 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:59:33.797251 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.797258 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797268 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:59:33.797291 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.797298 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797308 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:59:33.797326 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.797333 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797343 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:59:33.797361 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.797367 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797377 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:59:33.797390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.797432 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.797447 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797454 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.797469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797495 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797502 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797512 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:59:33.797526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.797541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.797551 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:59:33.797566 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797598 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797605 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797615 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797628 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.797660 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797686 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.797693 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797703 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:59:33.797721 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.797728 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797737 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:59:33.797755 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.797762 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797772 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:59:33.797789 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.797796 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797806 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:59:33.797823 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.797830 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797840 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:59:33.797858 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:59:33.797865 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797875 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:59:33.797893 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.797899 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797909 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.797927 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.797934 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797944 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:59:33.797961 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.797968 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.797979 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:59:33.797997 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.798003 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798013 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:59:33.798026 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.798096 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.798103 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:59:33.798118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.798144 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.798151 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.798161 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:59:33.798179 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.798186 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.798195 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:59:33.798213 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.798220 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.798230 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:59:33.798247 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.798254 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.798264 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:59:33.798287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.798327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.798348 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798374 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.798385 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.798410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.798455 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798508 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.798522 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:59:33.798536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.798566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.798578 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:59:33.798594 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798623 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798630 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798641 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798654 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.798685 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798712 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.798719 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798729 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:59:33.798747 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.798754 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798765 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:59:33.798783 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.798790 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798799 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:59:33.798884 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.798892 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798903 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:59:33.798921 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.798928 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798938 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:59:33.798956 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.798963 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.798973 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:59:33.798990 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.798997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.799007 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:59:33.799024 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.799031 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.799041 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:59:33.799059 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.799065 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.799075 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:59:33.799093 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.799099 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.799109 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:59:33.799127 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.799133 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.799143 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:59:33.799156 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.799211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.799230 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.799237 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:59:33.799253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.799284 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.799292 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.799303 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:59:33.799321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.799328 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.799338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:59:33.799356 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.799363 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.799373 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:59:33.799391 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:59:33.799398 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.799407 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.799420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.799448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.799459 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799474 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.799480 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.799495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.799521 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799528 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.799538 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:59:33.799551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.799566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.799576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:59:33.799590 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799619 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799627 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799637 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799650 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.799681 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799707 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.799714 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799724 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:59:33.799742 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.799749 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799759 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:59:33.799781 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.799834 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799846 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:59:33.799867 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.799874 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799884 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:59:33.799902 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.799913 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799924 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:59:33.799942 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.799949 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799959 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:59:33.799977 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.799984 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.799994 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:59:33.800011 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.800019 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.800029 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:59:33.800047 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.800054 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.800064 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:59:33.800082 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800089 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.800098 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:59:33.800116 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.800123 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.800132 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:59:33.800150 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.800157 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.800167 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:59:33.800180 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.800241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.800257 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800295 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800303 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800313 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800326 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800343 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.800357 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800383 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.800390 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800400 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:59:33.800418 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.800425 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800435 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:59:33.800453 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.800460 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800470 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:59:33.800488 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.800494 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800504 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:59:33.800522 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.800529 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800539 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:59:33.800557 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.800564 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800573 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:59:33.800591 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.800598 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800608 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:59:33.800626 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.800633 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800643 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:59:33.800661 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.800667 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800677 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:59:33.800695 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.800702 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800712 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:59:33.800730 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.800737 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800747 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:59:33.800764 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.800771 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800781 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:59:33.800799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.800806 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800816 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:59:33.800834 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.800841 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800851 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:59:33.800864 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.800930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.800949 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.800956 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:59:33.800984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801011 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.801018 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801028 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:59:33.801041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.801067 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.801083 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801089 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.801103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801129 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.801136 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801146 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:59:33.801159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.801185 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:59:33.801201 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801207 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:59:33.801228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801254 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.801261 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801271 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:59:33.801302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.801310 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801320 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:59:33.801337 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.801344 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801353 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:59:33.801371 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:59:33.801378 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801388 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:59:33.801401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.801440 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:59:33.801455 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801461 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.801475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801501 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:59:33.801508 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801523 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:59:33.801537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.801553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.801563 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:59:33.801577 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:59:33.801604 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:59:33.801611 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:59:33.801621 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:59:33.801634 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:59:33.801651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.801665 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.801691 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.801698 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.801708 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:59:33.801725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.801732 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.801771 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:59:33.801792 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.801799 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.801809 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:59:33.801828 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:59:33.801834 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.801845 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:59:33.801863 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.801870 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.801884 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:59:33.801902 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.801909 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.801919 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:59:33.801937 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.801944 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.801953 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:59:33.801971 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.801978 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.801988 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:59:33.802006 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.802013 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.802023 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:59:33.802040 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.802047 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.802057 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:59:33.802070 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:59:33.802122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.802140 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802146 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:59:33.802166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.802199 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802208 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:59:33.802222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.802248 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.802263 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802269 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.802293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802319 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:59:33.802326 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802336 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:59:33.802350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.802376 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:59:33.802389 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:59:33.802421 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:59:33.802429 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:59:33.802439 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:59:33.802457 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:59:33.802463 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:59:33.802473 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:59:33.802491 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:59:33.802497 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:59:33.802507 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:59:33.802520 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:59:33.802545 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.802562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802568 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:59:33.802582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802609 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.802616 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802626 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:59:33.802644 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.802651 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802665 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:59:33.802683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.802690 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802700 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:59:33.802713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.802748 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.802764 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802770 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.802784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802809 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.802817 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802826 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:59:33.802840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.802856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.802866 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:59:33.802880 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.802907 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.802915 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.802929 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.802943 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.802959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.802974 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.803000 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.803007 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.803017 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:59:33.803035 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.803042 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.803052 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:59:33.803118 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.803131 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.803150 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:59:33.803180 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.803197 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.803214 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:59:33.803242 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.803253 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.803270 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:59:33.803310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.803322 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.803339 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:59:33.803368 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.803385 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.803401 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:59:33.803431 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.803439 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.803455 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:59:33.803474 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.803481 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.803491 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:59:33.803504 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.803553 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.803572 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803578 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:59:33.803594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803619 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.803627 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803641 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:59:33.803661 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.803668 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803677 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:59:33.803695 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.803702 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803712 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:59:33.803729 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.803736 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803746 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:59:33.803764 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.803770 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803780 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:59:33.803793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.803836 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.803851 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803858 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.803877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803901 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803908 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803948 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:59:33.803969 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:59:33.803986 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.803997 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:59:33.804007 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:59:33.804019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:59:33.804044 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:59:33.804059 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804065 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:59:33.804080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804105 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.804112 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804122 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:59:33.804135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.804160 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.804175 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804182 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.804200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804226 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:59:33.804233 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804244 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:59:33.804257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.804289 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:59:33.804305 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804312 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:59:33.804326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804351 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.804358 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804368 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:59:33.804381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.804413 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.804429 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804436 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.804451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804476 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804483 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804493 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:59:33.804506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.804522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.804532 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:59:33.804546 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804579 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804586 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804596 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804610 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804626 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.804640 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804666 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.804674 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804684 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:59:33.804702 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.804709 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804719 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:59:33.804736 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.804743 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804753 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:59:33.804771 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.804778 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804787 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:59:33.804805 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.804812 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804822 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:59:33.804840 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:59:33.804846 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804866 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:59:33.804885 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:59:33.804892 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804902 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:59:33.804919 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:59:33.804926 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804936 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:59:33.804954 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:59:33.804961 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.804971 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:59:33.804989 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.804995 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.805005 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:59:33.805023 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.805030 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.805040 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:59:33.805058 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.805064 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.805074 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:59:33.805092 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.805099 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.805108 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:59:33.805121 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.805184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.805203 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805210 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:59:33.805229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805255 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.805262 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805277 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:59:33.805291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.805317 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.805333 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805340 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.805360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805386 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.805393 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805407 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:59:33.805422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.805448 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:59:33.805464 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805470 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:59:33.805484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805509 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.805516 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805526 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:59:33.805544 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.805551 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805561 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:59:33.805579 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.805586 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805595 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:59:33.805613 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.805620 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805634 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:59:33.805648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.805686 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.805702 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805708 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.805723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805748 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.805756 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805766 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:59:33.805779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.805795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.805805 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:59:33.805819 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.805847 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.805854 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.805864 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.805877 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.805894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.805909 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.805939 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.805947 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.805957 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:59:33.805975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.805981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.805991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:59:33.806009 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.806016 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.806026 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:59:33.806043 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.806050 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.806060 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:59:33.806078 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.806085 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.806094 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:59:33.806112 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.806119 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.806129 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:59:33.806147 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:59:33.806153 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.806163 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:59:33.806176 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.806216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.806233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806240 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:59:33.806259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806291 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.806299 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806309 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:59:33.806328 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.806335 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806344 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:59:33.806362 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.806369 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806379 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:59:33.806397 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.806407 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806418 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:59:33.806436 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.806443 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806453 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:59:33.806471 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.806478 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806491 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:59:33.806510 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.806517 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806527 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:59:33.806545 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.806552 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806561 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:59:33.806575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.806628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.806643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806651 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:59:33.806670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806696 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:59:33.806703 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806713 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:59:33.806727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.806752 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:59:33.806769 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:59:33.806776 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:59:33.806787 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:59:33.806803 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806810 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:59:33.806823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806848 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:59:33.806868 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:59:33.806885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.806896 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:59:33.806906 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:59:33.806924 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.806931 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:59:33.806941 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:59:33.806957 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:59:33.806965 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:59:33.806974 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:59:33.806992 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.806999 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:59:33.807013 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.807032 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.807038 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:59:33.807049 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.807066 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.807073 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:59:33.807083 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.807100 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.807106 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:59:33.807116 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.807134 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:59:33.807140 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:59:33.807150 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:59:33.807167 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:59:33.807174 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:59:33.807184 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:59:33.807201 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.807207 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:59:33.807217 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.807235 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:59:33.807241 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:59:33.807251 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:59:33.807269 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.807280 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:59:33.807291 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.807309 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.807316 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:59:33.807326 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.807343 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:59:33.807350 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:59:33.807359 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:59:33.807375 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:59:33.807418 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.807453 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:59:33.807482 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.807511 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:59:33.807538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.807566 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:59:33.807594 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.807621 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:59:33.807649 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.807675 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:59:33.807702 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:59:33.807730 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:59:33.807757 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:59:33.807784 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:59:33.807812 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:59:33.807839 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:59:33.807866 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.807893 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:59:33.807921 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.807948 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:59:33.807976 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.808003 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:59:33.808031 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.808059 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:59:33.808087 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.808114 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:59:33.808141 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.808168 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:59:33.808195 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.808228 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:59:33.808255 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.808289 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:59:33.808318 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.808346 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:59:33.808374 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.808407 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:59:33.808438 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.808466 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:59:33.808494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.808522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:59:33.808549 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.808576 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:59:33.808603 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.808630 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:59:33.808657 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.808684 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:59:33.808711 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:59:33.808738 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:59:33.808765 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.808792 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:59:33.808820 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.808847 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:59:33.808874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.808901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:59:33.808928 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.808955 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:59:33.809003 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.809031 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:59:33.809057 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.809086 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:59:33.809112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.809140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:59:33.809167 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.809196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:59:33.809226 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809245 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809276 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:59:33.809306 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809324 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809342 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809369 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:59:33.809462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809504 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809549 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:59:33.809576 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809603 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.809630 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809657 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.809684 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809701 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809743 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.809770 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809788 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.809989 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.810018 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810045 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.810072 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810100 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:59:33.810127 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810153 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.810180 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810207 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.810234 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810252 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810285 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:59:33.810313 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810340 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.810367 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810394 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:59:33.810427 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810455 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:59:33.810482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810536 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810554 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.810644 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810662 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810680 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810707 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.810739 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810766 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.810793 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810811 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810829 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810855 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.810882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.810980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.811007 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811025 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811043 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811060 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811087 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.811114 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811132 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811149 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811167 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811194 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.811221 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811248 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.811281 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811302 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811319 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811337 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811366 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:59:33.811399 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811433 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:59:33.811460 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811478 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811496 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811523 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.811550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:59:33.811675 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811702 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:59:33.811729 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811756 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.811784 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811811 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.811838 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811855 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811873 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811891 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.811946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.811982 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812020 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812060 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812106 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:59:33.812134 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812152 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812179 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:59:33.812206 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812223 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812241 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812268 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:59:33.812300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812318 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:59:33.812407 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812434 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.812460 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812487 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.812514 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812532 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812558 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.812585 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812603 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812629 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.812657 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812683 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.812711 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:59:33.812765 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812797 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.812824 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812920 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:59:33.812950 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812968 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.812995 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:59:33.813022 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813049 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.813076 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813103 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:59:33.813130 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813157 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:59:33.813184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813254 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813296 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813323 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.813350 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813368 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813386 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813412 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.813440 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813468 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.813496 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813514 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813532 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813565 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.813592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813663 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:59:33.813718 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813735 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813753 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813770 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813798 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.813825 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813843 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813860 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813878 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813905 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.813932 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.813960 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:59:33.813987 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814004 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814022 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814040 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814068 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:59:33.814095 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814122 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:59:33.814148 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814167 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814185 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814258 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.814294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:59:33.814418 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814446 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:59:33.814472 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814500 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:59:33.814527 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814554 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:59:33.814581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814598 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814616 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814661 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.814689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:59:33.814838 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:59:33.814868 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.814934 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.814992 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.815043 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.815091 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.815140 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:59:33.815189 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:59:33.815238 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:59:33.815301 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.815351 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.815400 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.815449 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.815497 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.815550 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.815599 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.815647 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.815696 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.815746 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.815797 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.815846 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.815898 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.815955 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.816012 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.816060 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:59:33.816109 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.816157 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.816204 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.816255 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.816311 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.816367 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.816415 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.816464 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.816522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.816571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.816619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.816669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.816716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.816766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:59:33.816834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:59:33.816883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:59:33.816931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.816979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.817028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.817075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.817124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.817173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.817223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.817290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.817340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.817390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.817440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.817694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.817746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.817800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.817853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.817902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:59:33.817950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.817998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.818046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.818096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.818145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.818197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.818245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.818306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.818428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.818516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.818593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.818656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.818704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.818754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:59:33.818803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:59:33.818852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:59:33.818901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.818949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.819000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.819047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.819095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.819145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.819194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.819241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.819296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.819353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.819402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.819453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.819503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.819557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.819610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.819658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:59:33.819705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.819752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.819800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.819849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.819899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.819955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.820003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.820053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.820113 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:59:33.820142 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.820205 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.820268 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.820338 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.820394 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.820449 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:59:33.820504 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:59:33.820559 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:59:33.820614 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.820673 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.820728 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.820783 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.820838 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.820892 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.820947 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.821002 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.821056 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.821112 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.821169 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.821224 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.821285 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.821341 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.821396 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.821451 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:59:33.821506 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.821561 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.821645 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.821701 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.821755 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.821810 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.821865 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.821920 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.821986 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:59:33.822011 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.822066 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.822122 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.822177 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.822232 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.822300 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:59:33.822356 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:59:33.822412 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:59:33.822467 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.822523 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.822578 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.822640 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.822695 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.822750 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.822808 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.822867 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.822922 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.822979 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.823034 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.823089 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.823144 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.823213 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.823472 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.823529 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:59:33.823584 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.823639 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.823694 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.823748 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.823804 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.823860 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.823915 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.823970 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.824035 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:59:33.824059 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.824110 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.824160 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.824210 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.824265 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.824322 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:59:33.824372 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:59:33.824421 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:59:33.824470 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.824520 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.824570 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.824620 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.824669 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.824720 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.824770 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.824820 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.824869 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.824920 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.824969 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.825019 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.825068 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.825118 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.825169 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.825218 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:59:33.825267 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.825327 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.825377 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.825427 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.825476 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.825525 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.825575 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.825626 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.825685 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:59:33.825708 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.825760 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.825812 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.825863 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.825914 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.825966 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:59:33.826017 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:59:33.826075 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:59:33.826128 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.826255 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.826315 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.826377 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.826429 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.826480 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.826536 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.826588 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.826640 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.826695 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.826746 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.826799 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.826851 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.826902 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.826954 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.827006 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:59:33.827057 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.827110 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.827162 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.827213 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.827265 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.827323 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.827383 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.827435 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.827492 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:59:33.827511 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:59:33.827543 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:59:33.827572 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:59:33.827599 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:59:33.827626 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:59:33.827648 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.827667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.827677 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.827687 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.827697 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.827707 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:59:33.827717 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:59:33.827726 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:59:33.827735 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.827744 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.827754 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.827765 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.827774 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.827784 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.827793 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.827801 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.827810 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.827818 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.827827 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.827836 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.827844 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.827853 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.827861 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.827870 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:59:33.827879 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.827895 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.827904 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.827913 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.827922 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.827931 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.827939 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.827949 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.827958 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.827968 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.827977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.827986 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.827994 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.828004 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:59:33.828012 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:59:33.828021 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:59:33.828029 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.828037 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.828046 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.828054 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.828062 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.828071 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.828079 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.828088 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.828096 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.828104 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.828112 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.828120 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.828129 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.828137 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.828145 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.828153 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:59:33.828161 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.828169 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.828177 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.828184 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.828193 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.828201 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.828209 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.828217 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.828225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.828236 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.828244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.828253 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.828260 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.828268 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:59:33.828281 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:59:33.828290 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:59:33.828298 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.828305 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.828313 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.828320 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.828328 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.828339 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.828346 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.828354 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.828362 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.828368 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.828376 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.828383 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.828390 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.828398 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.828405 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.828412 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:59:33.828421 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.828429 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.828437 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.828444 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.828451 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.828459 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.828466 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.828473 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.828481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:59:33.828490 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.828498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:59:33.828506 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:59:33.828513 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:59:33.828521 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:59:33.828528 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:59:33.828535 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:59:33.828543 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:59:33.828550 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:59:33.828557 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:59:33.828564 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:59:33.828571 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.828581 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.828589 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:59:33.828596 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:59:33.828603 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:59:33.828610 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.828617 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:59:33.828625 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:59:33.828632 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:59:33.828639 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:59:33.828646 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:59:33.828653 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:59:33.828660 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:59:33.828667 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:59:33.828675 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:59:33.828682 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:59:33.828689 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:59:33.828696 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:59:33.828703 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:59:33.828710 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:59:33.828952 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:59:33.828965 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:59:33.828970 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:59:33.828976 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:59:33.828983 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:59:33.828988 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:59:33.828993 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:59:33.829003 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:59:33.829012 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:59:33.829056 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.829063 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:59:33.829078 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:59:33.829100 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:59:33.829106 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:59:33.829111 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:59:33.829115 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:59:33.829121 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:59:33.829132 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:59:33.829140 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:59:33.829145 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:59:33.829158 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.829168 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:59:33.829173 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:59:33.829198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.829208 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:59:33.829213 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.829237 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:59:33.829243 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:59:33.829247 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:59:33.829251 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:59:33.829255 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:59:33.829259 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:59:33.829263 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:59:33.829267 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:59:33.829279 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:59:33.829291 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:59:33.829297 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:59:33.829301 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:59:33.829307 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.829313 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:59:33.829317 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:59:33.829343 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:59:33.829349 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.829354 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.829360 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.829364 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:59:33.829375 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:59:33.829383 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:59:33.829387 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:59:33.829392 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:59:33.829399 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179195" 2019-04-25 17:59:33.829406 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:59:33.829410 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:59:33.829415 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:59:33.829421 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:59:33.829426 wsdl: in serializeType: returning: 179195 2019-04-25 17:59:33.829432 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:59:33.829439 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:59:33.829443 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:59:33.829447 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:59:33.829452 wsdl: in serializeType: returning: 179195 2019-04-25 17:59:33.829456 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179195 2019-04-25 17:59:33.829476 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179195 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:59:33.829481 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:59:33.829487 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2227"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:59:33.829502 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:59:33.829507 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179195 2019-04-25 17:59:33.829520 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:59:33.829597 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:59:33.829533 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:59:33.829545 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:59:33.829551 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:59:33.829556 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:59:33.829560 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:59:33.829567 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:59:33.829577 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:59:33.829585 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:59:33.829591 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:59:33.829604 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:59:33.829624 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:59:33.829632 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:59:33.838194 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:59:33.838230 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:59:33.838252 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:59:33.838259 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:59:33.838265 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:59:33.838271 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:59:33.838282 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:59:33.838287 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:59:33.838293 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:59:33.838322 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:59:33.848383 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:59:33.848430 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:59:33.848438 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:59:33.848443 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:59:33.848449 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:59:33.848454 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:59:33.848460 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:59:33.848466 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:59:33.848471 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:59:33.848477 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:59:18 GMT 2019-04-25 17:59:33.848483 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:59:33.848488 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:59:33.848494 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:59:33.848504 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:59:33.848533 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:59:33.848544 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:59:33.848555 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:59:33.848559 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:59:33.848565 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:59:33.848594 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:59:33.848606 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:59:33.848613 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:59:33.848643 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:59:33.848650 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:59:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:59:33.848689 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:59:33.848700 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:59:33.848724 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:59:33.848731 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:59:33.848844 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:59:33.848945 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:59:33.848951 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:59:33.848960 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:59:33.848971 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:59:33.849001 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:59:33.849061 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:59:33.849439 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:59:33.849460 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:59:33.849468 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:59:33.849475 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:59:33.849481 nusoap_client: detail =