Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk:Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
167164 Model turbiny: S3B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2240
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:02:58 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:03:06.047881 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:03:06.047930 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:03:06.047944 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:03:06.047960 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:03:06.047970 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:03:06.047977 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:03:06.047990 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:03:06.047998 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:03:06.048005 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:03:06.048014 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:03:06.048022 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:03:06.048033 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:03:06.048039 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:03:06.048043 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:03:06.048048 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:03:06.048052 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:03:06.048063 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:03:06.048079 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:03:06.048087 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:03:06.048093 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:03:06.048098 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:03:06.048107 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:03:06.048116 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:03:06.055709 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:03:06.055730 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:03:06.055743 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:03:06.055749 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:03:06.055755 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:03:06.055759 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:03:06.055763 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:03:06.055799 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:03:06.073811 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:03:06.073857 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:03:06.073871 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:03:06.073882 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:03:06.073892 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:03:06.073903 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:03:06.073914 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:03:06.073924 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:03:06.073934 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:03:06.073945 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:02:58 GMT 2019-02-24 06:03:06.073955 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:03:06.073965 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:03:06.073976 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:03:06.073995 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:03:06.074041 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:03:06.074072 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 06:03:06.081283 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:03:06.081332 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:03:06.081739 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:03:06.081759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:03:06.088841 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:03:06.089245 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:03:06.089867 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:03:06.090371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:03:06.096063 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:03:06.096180 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:03:06.096633 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:03:06.097089 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:03:06.097339 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:03:06.097967 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:03:06.098264 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:03:06.098505 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:03:06.098539 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:03:06.099072 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:03:06.099089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:03:06.103375 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:03:06.103696 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:03:06.104292 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:03:06.104869 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:03:06.105437 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:03:06.105794 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:03:06.106265 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:03:06.106827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:03:06.106853 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:03:06.106994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:03:06.107123 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:03:06.107381 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:03:06.107410 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:03:06.107420 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:03:06.107426 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:03:06.107531 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:03:06.107572 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:03:06.107588 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:03:06.107597 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:03:06.107625 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:03:06.107630 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:03:06.107817 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:03:06.107833 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:03:06.107884 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.107893 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:03:06.107914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.107946 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.107955 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.107971 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:03:06.107993 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.108001 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108012 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:03:06.108028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.108071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.108088 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108095 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.108113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108144 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.108152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108163 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:03:06.108178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.108206 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:03:06.108223 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108229 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:03:06.108244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108270 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.108285 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108296 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:03:06.108318 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.108324 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108334 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:03:06.108353 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.108360 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108370 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:03:06.108384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.108420 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.108436 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108443 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:03:06.108457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108483 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.108490 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108500 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:03:06.108515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.108541 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:03:06.108557 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108563 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:03:06.108578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108603 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.108610 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108620 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:03:06.108644 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.108650 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108661 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:03:06.108679 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.108685 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108695 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:03:06.108713 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.108720 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108729 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:03:06.108743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.108782 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.108798 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108805 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.108820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108852 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108895 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:03:06.108917 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:03:06.108935 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108947 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:03:06.108957 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:03:06.108971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.108985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:03:06.108996 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:03:06.109012 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109018 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:03:06.109033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109058 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.109065 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109075 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:03:06.109089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.109115 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.109132 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109138 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.109153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109179 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.109186 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109196 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:03:06.109210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.109235 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:03:06.109252 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109258 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:03:06.109282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109309 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.109316 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:03:06.109341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.109367 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.109383 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109389 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.109403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109428 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.109435 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109446 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:03:06.109459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.109485 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:03:06.109501 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109507 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:03:06.109521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109547 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.109554 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109564 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:03:06.109582 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.109589 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109607 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:03:06.109620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.109650 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:03:06.109666 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109672 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.109686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109712 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.109719 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109729 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:03:06.109742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.109768 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:03:06.109784 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109790 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:03:06.109804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109829 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.109836 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109846 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:03:06.109866 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.109873 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109887 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:03:06.109901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.109932 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:03:06.109949 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109956 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.109970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.109995 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.110003 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110012 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:03:06.110026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.110052 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:03:06.110068 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110079 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:03:06.110094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110119 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.110126 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110136 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:03:06.110150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.110175 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:03:06.110190 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110213 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.110229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110256 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.110277 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110289 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:03:06.110304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.110330 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:03:06.110347 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110353 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:03:06.110367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.110400 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110410 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:03:06.110424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.110449 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.110465 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110471 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.110485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110511 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.110518 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110528 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:03:06.110542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.110568 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:03:06.110584 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110595 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:03:06.110609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110635 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.110642 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110652 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:03:06.110666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.110691 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.110707 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110713 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.110727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110752 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.110759 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110769 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:03:06.110783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.110808 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:03:06.110824 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110830 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:03:06.110845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110871 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.110878 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110887 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:03:06.110901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.110926 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.110942 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110948 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.110962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.110988 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.110995 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111005 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:03:06.111018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.111045 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:03:06.111061 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111067 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:03:06.111081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111106 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.111113 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111123 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:03:06.111141 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.111148 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111157 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:03:06.111171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.111204 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.111220 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111226 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.111241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111282 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.111298 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111310 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:03:06.111324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.111360 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:03:06.111377 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111383 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:03:06.111398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111423 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.111430 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111440 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:03:06.111454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.111479 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.111495 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111501 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.111515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111540 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.111548 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111558 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:03:06.111571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.111597 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:03:06.111613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111619 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:03:06.111633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111659 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:03:06.111666 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111675 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:03:06.111690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.111715 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.111730 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111736 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.111750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111774 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111781 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111821 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:03:06.111843 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:03:06.111860 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111872 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:03:06.111882 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:03:06.111895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:03:06.111920 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:03:06.111936 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111942 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:03:06.111956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.111983 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:03:06.111990 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112000 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:03:06.112014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.112040 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.112056 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112062 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.112076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112100 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112107 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112145 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:03:06.112166 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:03:06.112184 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112194 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:03:06.112205 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:03:06.112218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:03:06.112242 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:03:06.112258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112264 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:03:06.112285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112328 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.112336 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112346 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:03:06.112373 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.112380 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112390 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:03:06.112413 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.112420 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112431 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:03:06.112449 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.112456 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112466 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:03:06.112484 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.112491 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112500 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:03:06.112518 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.112525 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112534 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:03:06.112552 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.112559 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112569 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:03:06.112583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.112633 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.112650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112664 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.112678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112704 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.112711 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112721 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:03:06.112735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.112761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:03:06.112777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112783 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:03:06.112797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112823 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.112830 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112840 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:03:06.112858 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.112865 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112875 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:03:06.112893 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.112899 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112909 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:03:06.112923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.112956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.112972 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.112978 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.112992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113018 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.113026 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:03:06.113049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.113075 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:03:06.113092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113098 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:03:06.113112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.113145 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113155 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:03:06.113168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.113194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.113210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113216 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.113230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113256 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.113263 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113279 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:03:06.113302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.113328 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:03:06.113345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113351 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:03:06.113365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113390 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.113398 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113413 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:03:06.113433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.113440 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:03:06.113469 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.113476 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113486 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:03:06.113500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.113533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.113549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113556 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.113570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113596 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.113603 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:03:06.113627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.113652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:03:06.113668 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:03:06.113688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113714 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.113721 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113731 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:03:06.113749 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.113756 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113765 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:03:06.113784 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.113790 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113800 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:03:06.113818 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.113825 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113835 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:03:06.113853 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.113859 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113869 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:03:06.113883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.113924 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.113940 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113946 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.113961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.113987 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.113994 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114004 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:03:06.114018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.114043 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:03:06.114058 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114089 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114096 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114106 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114120 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114137 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.114152 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114178 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.114185 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114194 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:03:06.114213 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.114220 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114229 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:03:06.114247 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.114254 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114264 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:03:06.114287 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.114302 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114313 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:03:06.114332 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.114338 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114348 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:03:06.114368 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:03:06.114375 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114385 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:03:06.114406 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.114414 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114424 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.114443 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.114450 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114459 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:03:06.114477 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.114484 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114494 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:03:06.114512 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.114518 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114528 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:03:06.114542 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.114611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114617 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:03:06.114675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114707 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.114715 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114725 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:03:06.114744 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.114750 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114760 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:03:06.114778 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.114784 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114794 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:03:06.114812 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.114819 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114828 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:03:06.114842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.114880 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114902 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.114917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114943 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.114950 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114960 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:03:06.114974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.114989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.114999 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:03:06.115014 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115041 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115048 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115059 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115072 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115089 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.115103 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115129 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.115136 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115146 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:03:06.115164 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.115171 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115181 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:03:06.115199 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.115206 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115215 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:03:06.115233 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.115240 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115249 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:03:06.115267 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.115279 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115290 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:03:06.115311 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.115318 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115328 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:03:06.115346 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.115352 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115362 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:03:06.115380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.115386 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115396 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:03:06.115420 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.115427 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115438 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:03:06.115456 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.115463 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115472 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:03:06.115490 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.115497 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115506 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:03:06.115520 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.115574 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.115593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.115606 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:03:06.115621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.115647 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.115653 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.115671 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:03:06.115690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.115696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.115706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:03:06.115724 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.115731 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.115740 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:03:06.115758 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:03:06.115765 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.115775 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.115788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.115815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.115826 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.115842 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.115848 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.115862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.115888 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.115895 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.115905 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:03:06.115918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.115934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.115944 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:03:06.115959 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.115988 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.115995 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116005 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116019 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.116050 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116077 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.116084 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116094 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:03:06.116112 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.116119 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116128 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:03:06.116150 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.116157 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116167 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:03:06.116185 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.116192 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116201 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:03:06.116219 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.116226 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116236 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:03:06.116254 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.116261 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116270 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:03:06.116300 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.116307 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116317 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:03:06.116336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.116343 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116353 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:03:06.116371 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.116378 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116388 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:03:06.116411 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116418 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116429 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:03:06.116447 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.116454 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116464 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:03:06.116482 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.116489 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116499 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:03:06.116512 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.116571 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.116587 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116616 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116623 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116633 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116647 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.116678 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116704 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.116711 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116721 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:03:06.116739 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.116745 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116755 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:03:06.116773 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.116779 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116789 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:03:06.116807 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.116814 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116823 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:03:06.116841 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.116848 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116857 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:03:06.116875 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.116882 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116891 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:03:06.116910 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.116916 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116926 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:03:06.116944 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.116951 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116961 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:03:06.116979 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.116985 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.116995 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:03:06.117013 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.117020 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.117029 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:03:06.117047 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.117054 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.117063 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:03:06.117081 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.117088 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.117097 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:03:06.117116 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.117123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.117132 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:03:06.117150 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.117157 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.117167 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:03:06.117180 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.117246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.117264 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117280 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:03:06.117302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117334 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.117341 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117352 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:03:06.117365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.117391 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.117412 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117419 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.117434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117460 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.117467 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117481 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:03:06.117510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.117538 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:03:06.117555 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117561 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:03:06.117575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117601 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.117608 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:03:06.117636 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.117643 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117653 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:03:06.117671 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.117677 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117687 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:03:06.117705 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:03:06.117711 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117721 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:03:06.117734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.117772 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:03:06.117788 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117794 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.117813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117839 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:03:06.117847 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117857 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:03:06.117871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.117886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.117896 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:03:06.117911 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:03:06.117938 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:03:06.117945 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:03:06.117955 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:03:06.117969 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:03:06.117985 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.118000 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118025 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.118032 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118042 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:03:06.118060 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.118067 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118081 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:03:06.118100 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.118107 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118116 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:03:06.118134 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:03:06.118141 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118151 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:03:06.118169 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.118176 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118185 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:03:06.118203 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.118209 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118219 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:03:06.118237 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.118244 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118254 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:03:06.118276 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.118284 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118294 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:03:06.118313 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.118320 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118330 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:03:06.118348 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.118355 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118365 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:03:06.118378 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:03:06.118432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.118452 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118459 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:03:06.118479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.118513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118523 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:03:06.118537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.118563 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.118580 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118586 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.118612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118639 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:03:06.118645 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118655 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:03:06.118669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.118695 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:03:06.118709 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:03:06.118736 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:03:06.118743 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:03:06.118753 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:03:06.118772 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:03:06.118778 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:03:06.118788 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:03:06.118806 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:03:06.118812 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:03:06.118822 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:03:06.118835 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:03:06.118860 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.118876 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118882 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:03:06.118901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118927 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.118934 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118944 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:03:06.118963 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.118970 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.118979 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:03:06.118997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.119004 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119014 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:03:06.119027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.119061 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119077 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119083 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.119097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119122 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119129 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119139 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:03:06.119153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.119179 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:03:06.119193 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119225 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119232 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119242 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119256 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.119293 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119320 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.119327 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119337 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:03:06.119364 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.119371 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119381 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:03:06.119399 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.119410 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119421 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:03:06.119441 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.119448 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119457 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:03:06.119475 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.119482 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119496 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:03:06.119515 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.119521 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119531 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:03:06.119550 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.119556 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119566 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:03:06.119584 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.119598 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119608 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:03:06.119626 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.119633 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119643 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:03:06.119656 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.119703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.119721 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119727 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:03:06.119746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119772 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.119778 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119788 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:03:06.119808 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.119814 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119824 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:03:06.119842 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.119848 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119858 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:03:06.119876 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.119882 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119892 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:03:06.119910 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.119916 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119926 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:03:06.119939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.119970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.119981 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.119997 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120003 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.120021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120046 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120053 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120091 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:03:06.120113 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:03:06.120130 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120141 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:03:06.120151 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:03:06.120164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:03:06.120188 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:03:06.120204 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120210 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:03:06.120224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120249 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.120256 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120270 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:03:06.120291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.120317 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.120333 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120339 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.120353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120379 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:03:06.120386 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120396 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:03:06.120414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.120440 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:03:06.120456 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120463 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:03:06.120477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120502 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.120509 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120519 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:03:06.120533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.120558 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.120574 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120580 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.120598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120625 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120632 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120642 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:03:06.120656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.120672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.120682 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:03:06.120696 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120724 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120731 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120741 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120755 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.120785 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120812 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.120820 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120830 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:03:06.120848 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.120855 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120865 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:03:06.120883 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.120890 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120904 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:03:06.120923 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.120929 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120939 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:03:06.120957 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.120963 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.120973 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:03:06.120991 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:03:06.120998 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.121007 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:03:06.121025 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:03:06.121032 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.121042 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:03:06.121060 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:03:06.121067 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.121076 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:03:06.121094 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:03:06.121101 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.121111 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:03:06.121129 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.121136 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.121145 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:03:06.121163 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.121170 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.121179 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:03:06.121197 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.121204 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.121217 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:03:06.121235 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.121242 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.121251 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:03:06.121265 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.121332 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.121353 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121359 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:03:06.121381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121411 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.121419 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121430 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:03:06.121445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.121471 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.121487 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121493 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.121507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121533 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.121540 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121550 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:03:06.121563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.121589 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:03:06.121605 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121611 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:03:06.121625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121650 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.121657 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121671 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:03:06.121691 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.121697 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121707 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:03:06.121725 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.121732 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121742 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:03:06.121760 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.121766 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121776 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:03:06.121790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.121827 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.121843 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121849 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.121863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121889 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.121896 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121906 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:03:06.121920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.121935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.121950 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:03:06.121965 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.121998 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122006 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122016 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122048 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.122075 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122103 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.122118 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122129 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:03:06.122149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.122156 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122165 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:03:06.122184 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.122190 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122200 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:03:06.122218 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.122225 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122234 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:03:06.122252 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.122259 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122269 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:03:06.122293 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.122300 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122316 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:03:06.122335 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:03:06.122342 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122352 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:03:06.122366 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.122408 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.122428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122434 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:03:06.122449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122475 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.122482 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122492 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:03:06.122510 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.122517 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122526 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:03:06.122544 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.122551 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122565 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:03:06.122584 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.122591 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122600 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:03:06.122618 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.122625 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122634 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:03:06.122652 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.122659 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122668 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:03:06.122686 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.122692 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122702 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:03:06.122720 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.122727 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122736 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:03:06.122750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.122803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.122819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122826 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:03:06.122845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122871 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:03:06.122878 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122888 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:03:06.122905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.122921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.122932 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:03:06.122950 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:03:06.122956 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:03:06.122968 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:03:06.123043 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.123052 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:03:06.123070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.123096 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:03:06.123123 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:03:06.123141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.123152 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:03:06.123163 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:03:06.123181 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.123188 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:03:06.123203 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:03:06.123221 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:03:06.123228 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:03:06.123238 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:03:06.123256 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.123262 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:03:06.123277 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.123297 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.123304 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:03:06.123314 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.123332 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.123339 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:03:06.123348 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.123366 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.123373 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:03:06.123382 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.123402 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:03:06.123412 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:03:06.123424 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:03:06.123443 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:03:06.123449 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:03:06.123459 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:03:06.123477 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.123483 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:03:06.123493 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.123511 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:03:06.123517 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:03:06.123527 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:03:06.123544 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.123551 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:03:06.123565 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.123583 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.123590 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:03:06.123607 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.123624 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:03:06.123630 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:03:06.123640 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:03:06.123653 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:03:06.123693 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.123724 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:03:06.123752 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.123781 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:03:06.123810 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.123839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:03:06.123867 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.123896 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:03:06.123925 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.123953 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:03:06.123981 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:03:06.124009 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:03:06.124037 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:03:06.124065 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:03:06.124108 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:03:06.124136 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:03:06.124166 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.124194 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:03:06.124222 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.124250 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:03:06.124283 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.124312 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:03:06.124520 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.124550 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:03:06.124578 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.124607 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:03:06.124634 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.124662 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:03:06.124697 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.124725 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:03:06.124753 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.124782 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:03:06.124811 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.124839 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:03:06.124867 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.124897 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:03:06.124926 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.124954 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:03:06.124983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.125011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:03:06.125039 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.125067 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:03:06.125095 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.125123 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:03:06.125151 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.125179 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:03:06.125206 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:03:06.125234 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:03:06.125266 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.125301 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:03:06.125329 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.125357 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:03:06.125385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.125413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:03:06.125441 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.125469 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:03:06.125497 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.125525 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:03:06.125552 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.125581 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:03:06.125609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.125637 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:03:06.125665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.125694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:03:06.125724 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.125742 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.125770 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:03:06.125798 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.125816 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.125834 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.125861 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:03:06.125889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.125907 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.125925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.125942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.125969 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:03:06.125997 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126030 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.126057 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126085 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.126113 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126131 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126159 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.126186 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126205 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126232 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.126261 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126294 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.126328 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126357 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:03:06.126385 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126413 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.126441 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126469 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.126496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126514 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126542 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:03:06.126570 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126598 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.126625 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126654 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:03:06.126681 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126709 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:03:06.126737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126755 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126814 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126832 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126850 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.126906 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126924 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126941 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.126969 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.126997 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127025 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.127052 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127070 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127088 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127115 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.127143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.127269 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127293 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127311 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127329 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.127388 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127406 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127423 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127440 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127473 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.127500 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127528 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.127556 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127575 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127592 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127610 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127639 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:03:06.127667 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127695 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:03:06.127722 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127740 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127757 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127785 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.127813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:03:06.127938 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.127966 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:03:06.127994 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128021 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.128049 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128077 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.128104 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128122 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128162 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.128218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128276 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:03:06.128410 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128428 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128456 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:03:06.128483 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128501 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128519 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128548 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:03:06.128575 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128593 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128611 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128628 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128656 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:03:06.128683 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128711 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.128738 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128766 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.128793 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128811 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128839 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.128871 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128889 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128916 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.128943 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.128971 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.128999 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129027 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:03:06.129055 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129083 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.129110 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129138 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:03:06.129165 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129183 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129211 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:03:06.129238 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129266 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.129299 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129327 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:03:06.129355 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129382 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:03:06.129410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129445 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129463 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129498 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.129572 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129590 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129612 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129640 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.129667 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129695 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.129723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129741 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129759 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129786 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.129814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:03:06.129940 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129975 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.129993 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130020 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.130048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130065 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130083 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130129 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.130156 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130184 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:03:06.130211 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130230 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130252 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130270 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130304 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:03:06.130332 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130359 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:03:06.130387 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130423 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130451 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.130479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130548 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:03:06.130603 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130631 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:03:06.130666 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130694 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:03:06.130721 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130749 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:03:06.130776 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.130885 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.130996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.131014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:03:06.131041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:03:06.131069 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.131131 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.131185 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.131238 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.131295 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.131348 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:03:06.131400 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:03:06.131452 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:03:06.131521 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.131573 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.131625 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.131677 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.131729 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.131782 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.131833 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.131883 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.131935 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.131987 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.132040 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.132093 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.132162 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.132221 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.132301 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.132353 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:03:06.132411 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.132461 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.132511 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.132564 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.132617 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.132695 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.132747 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.132799 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.132860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.132912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.132964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.133016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.133066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.133118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:03:06.133186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:03:06.133443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:03:06.133497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.133548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.133599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.133650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.133700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.133753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.133810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.133862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.133928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.133993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.134047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.134099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.134152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.134207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.134263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.134320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:03:06.134372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.134423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.134473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.134525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.134578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.134633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.134684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.134737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.134798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.134849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.134905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.134957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.135018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.135080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:03:06.135132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:03:06.135188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:03:06.135240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.135297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.135349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.135400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.135450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.135502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.135554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.135604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.135655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.135707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.135759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.135812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.135865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.135920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.135981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.136031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:03:06.136081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.136132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.136181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.136233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.136292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.136351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.136402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.136454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.136514 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:03:06.136542 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.136617 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.136677 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.136736 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.136799 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.136859 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:03:06.136917 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:03:06.136976 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:03:06.137034 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.137092 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.137150 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.137210 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.137268 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.137334 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.137393 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.137450 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.137509 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.137567 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.137627 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.137686 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.137744 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.137803 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.137862 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.137920 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:03:06.137978 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.138037 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.138128 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.138188 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.138249 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.138323 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.138382 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.138440 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.138507 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:03:06.138532 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.138592 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.138663 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.138723 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.138781 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.138840 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:03:06.138899 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:03:06.138958 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:03:06.139211 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.139277 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.139338 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.139397 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.139455 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.139513 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.139572 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.139637 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.139697 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.139756 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.139814 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.139872 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.139931 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.139990 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.140049 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.140107 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:03:06.140165 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.140224 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.140288 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.140347 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.140405 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.140464 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.140523 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.140581 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.140646 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:03:06.140671 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.140725 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.140778 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.140831 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.140890 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.140943 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:03:06.140996 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:03:06.141048 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:03:06.141100 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.141153 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.141206 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.141260 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.141320 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.141374 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.141427 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.141480 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.141533 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.141586 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.141638 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.141691 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.141744 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.141798 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.141851 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.141903 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:03:06.141955 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.142012 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.142065 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.142117 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.142175 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.142228 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.142285 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.142341 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.142409 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:03:06.142432 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.142488 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.142542 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.142597 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.142652 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.142708 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:03:06.142763 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:03:06.142817 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:03:06.142872 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.142927 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.142982 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.143036 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.143091 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.143146 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.143206 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.143261 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.143321 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.143378 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.143433 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.143488 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.143544 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.143599 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.143687 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.143744 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:03:06.143800 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.143855 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.143910 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.143966 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.144021 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.144076 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.144131 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.144186 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.144245 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:03:06.144263 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:03:06.144307 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:03:06.144338 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:03:06.144368 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:03:06.144396 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:03:06.144416 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.144432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.144441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.144449 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.144458 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.144466 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:03:06.144474 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:03:06.144483 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:03:06.144490 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.144498 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.144506 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.144518 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.144527 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.144536 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.144544 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.144552 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.144560 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.144567 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.144575 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.144583 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.144599 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.144606 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.144614 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.144621 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:03:06.144628 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.144636 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.144643 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.144652 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.144659 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.144666 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.144674 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.144690 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.144698 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.144706 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.144714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.144722 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.144729 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.144737 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:03:06.144745 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:03:06.144753 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:03:06.144760 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.144767 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.144775 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.144782 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.144789 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.144796 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.144803 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.144811 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.144818 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.144825 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.144832 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.144840 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.144847 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.144854 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.144861 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.144868 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:03:06.144875 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.144882 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.144888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.144895 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.144902 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.144917 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.144928 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.144936 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.144943 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.144952 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.144961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.144968 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.144975 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.144982 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:03:06.144989 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:03:06.144996 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:03:06.145002 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.145008 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.145015 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.145021 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.145028 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.145034 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.145041 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.145048 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.145054 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.145061 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.145067 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.145074 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.145081 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.145087 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.145094 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.145101 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:03:06.145108 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.145114 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.145121 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.145127 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.145134 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.145140 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.145146 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.145153 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.145160 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:03:06.145167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.145174 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:03:06.145181 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:03:06.145187 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:03:06.145193 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:03:06.145200 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:03:06.145206 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:03:06.145213 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:03:06.145219 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:03:06.145226 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:03:06.145232 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:03:06.145238 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.145258 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.145266 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:03:06.145276 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:03:06.145284 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:03:06.145290 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.145511 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:03:06.145520 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:03:06.145527 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:03:06.145533 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:03:06.145540 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:03:06.145546 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:03:06.145553 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:03:06.145559 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:03:06.145566 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:03:06.145572 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:03:06.145579 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:03:06.145585 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:03:06.145591 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:03:06.145598 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:03:06.145928 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:03:06.145947 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:03:06.145952 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:03:06.145957 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:03:06.145963 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:03:06.145968 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:03:06.145972 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:03:06.145982 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:03:06.145990 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:03:06.146028 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.146035 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:03:06.146049 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:03:06.146070 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:03:06.146077 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:03:06.146081 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:03:06.146085 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:03:06.146090 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:03:06.146101 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:03:06.146108 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:03:06.146112 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:03:06.146124 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.146133 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:03:06.146138 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:03:06.146161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.146170 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:03:06.146175 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.146198 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:03:06.146203 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:03:06.146208 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:03:06.146211 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:03:06.146215 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:03:06.146219 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:03:06.146223 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:03:06.146227 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:03:06.146234 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:03:06.146250 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:03:06.146256 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:03:06.146260 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:03:06.146267 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.146277 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:03:06.146282 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:03:06.146306 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:03:06.146312 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.146317 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.146322 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.146326 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:03:06.146336 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:03:06.146344 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:03:06.146348 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:03:06.146352 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:03:06.146359 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179195" 2019-02-24 06:03:06.146366 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:03:06.146370 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:03:06.146375 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:03:06.146381 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:03:06.146385 wsdl: in serializeType: returning: 179195 2019-02-24 06:03:06.146399 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:03:06.146405 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:03:06.146410 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:03:06.146413 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:03:06.146418 wsdl: in serializeType: returning: 179195 2019-02-24 06:03:06.146422 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179195 2019-02-24 06:03:06.146442 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179195 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:03:06.146447 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:03:06.146453 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5663"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:03:06.146467 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:03:06.146473 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179195 2019-02-24 06:03:06.146482 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:03:06.146556 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:03:06.146494 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:03:06.146505 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:03:06.146510 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:03:06.146515 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:03:06.146519 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:03:06.146526 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:03:06.146536 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:03:06.146544 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:03:06.146550 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:03:06.146562 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:03:06.146572 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:03:06.146580 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:03:06.153901 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:03:06.153917 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:03:06.153926 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:03:06.153932 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:03:06.153938 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:03:06.153943 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:03:06.153946 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:03:06.153950 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:03:06.153955 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:03:06.153982 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:03:06.163423 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:03:06.163440 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:03:06.163446 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:03:06.163451 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:03:06.163457 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:03:06.163462 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:03:06.163468 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:03:06.163473 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:03:06.163478 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:03:06.163489 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:02:58 GMT 2019-02-24 06:03:06.163495 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:03:06.163500 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:03:06.163506 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:03:06.163514 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:03:06.163536 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:03:06.163546 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:03:06.163555 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:03:06.163560 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:03:06.163565 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:03:06.163598 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:03:06.163611 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:03:06.163616 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:03:06.163635 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:03:06.163642 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:02:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:03:06.163677 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:03:06.163686 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:03:06.163703 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:03:06.163709 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:03:06.163804 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:03:06.163896 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:03:06.163903 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:03:06.163911 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:03:06.163920 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:03:06.163942 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:03:06.163997 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:03:06.164023 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:03:06.164037 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:03:06.164045 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:03:06.164049 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:03:06.164054 nusoap_client: detail =