Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 96.16/91.53Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
170470007096769 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM457LA
JR T2142
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:50:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:50:55.086066 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:50:55.086125 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:50:55.086145 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:50:55.086169 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:50:55.086185 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:50:55.086204 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:50:55.086224 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:50:55.086238 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:50:55.086248 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:50:55.086261 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:50:55.086275 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:50:55.086293 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:50:55.086303 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:50:55.086310 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:50:55.086318 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:50:55.086325 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:50:55.086342 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:50:55.086390 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:50:55.086411 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:50:55.086422 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:50:55.086434 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:50:55.086449 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:50:55.086473 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:50:55.094404 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:50:55.094445 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:50:55.094475 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:50:55.094488 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:50:55.094498 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:50:55.094506 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:50:55.094514 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:50:55.094563 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:50:55.112467 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:50:55.112511 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:50:55.112525 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:50:55.112536 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:50:55.112547 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:50:55.112559 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:50:55.112570 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:50:55.112581 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:50:55.112592 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:50:55.112603 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:50:39 GMT 2019-04-25 13:50:55.112613 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:50:55.112624 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:50:55.112637 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:50:55.112655 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:50:55.112701 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:50:55.112732 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 13:50:55.120215 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:50:55.120266 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:50:55.127978 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:50:55.128050 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:55.128094 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:55.128157 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-04-25 13:50:55.135974 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:50:55.136062 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:55.136118 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:55.136170 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:55.136224 soap_transport_http: read buffer of 7280 bytes 2019-04-25 13:50:55.136275 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:50:55.143545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:50:55.143587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:50:55.143720 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:50:55.143808 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:55.143828 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 13:50:55.143883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:50:55.144083 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:50:55.144169 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:50:55.144232 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:50:55.144336 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:55.144358 soap_transport_http: read buffer of 2911 bytes 2019-04-25 13:50:55.144368 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:50:55.144374 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:50:55.144478 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:50:55.144513 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:50:55.144528 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:50:55.144535 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:50:55.144552 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:50:55.144557 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:50:55.144724 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:50:55.144739 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:50:55.144791 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.144800 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:50:55.144820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.144852 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.144861 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.144876 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:50:55.144898 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.144905 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.144916 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:50:55.144932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.144962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.144975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.144991 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.144998 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.145016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145045 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.145053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145064 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:50:55.145078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.145106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:50:55.145122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145129 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:50:55.145143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145169 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.145177 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145187 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:50:55.145206 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.145213 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145223 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:50:55.145241 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.145248 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145258 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:50:55.145271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.145315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.145331 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145338 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:50:55.145353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145379 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.145387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145397 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:50:55.145410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.145438 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:50:55.145453 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145459 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:50:55.145474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145499 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.145506 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145516 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:50:55.145535 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.145542 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145551 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:50:55.145569 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.145576 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145586 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:50:55.145604 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.145611 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145621 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:55.145634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.145672 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.145688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.145709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145740 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145782 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:55.145803 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:55.145820 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145873 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:50:55.145897 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:50:55.145916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:50:55.145943 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:50:55.145964 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.145971 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:50:55.145988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146013 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.146022 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146032 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:50:55.146045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.146071 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.146086 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146093 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.146108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146133 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.146141 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146151 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:50:55.146164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.146190 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:50:55.146205 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146211 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:50:55.146225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146250 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.146257 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146267 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:55.146287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.146313 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.146329 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146335 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.146350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146375 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.146382 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146392 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:50:55.146406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.146431 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:50:55.146446 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146453 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:50:55.146467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146492 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.146500 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146510 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:50:55.146528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.146535 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146545 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:55.146558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.146587 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:50:55.146602 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146609 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.146623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146648 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.146655 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146665 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:50:55.146678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.146703 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:50:55.146718 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146725 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:50:55.146738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146764 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.146771 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146781 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:50:55.146801 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.146808 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146818 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:55.146831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.146861 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:50:55.146876 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146883 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.146901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146928 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.146935 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146945 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:50:55.146958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.146974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.146983 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:50:55.146998 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147005 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:50:55.147018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.147050 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147060 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:55.147073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.147098 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:50:55.147114 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147120 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.147134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147160 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.147167 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147177 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:50:55.147190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.147215 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:50:55.147230 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147236 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:50:55.147250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147281 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.147289 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147299 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:55.147313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.147338 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.147354 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147360 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.147374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147399 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.147406 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147416 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:50:55.147429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.147454 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:50:55.147469 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147476 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:50:55.147489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147514 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.147521 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147531 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:50:55.147545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.147569 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.147584 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147591 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.147605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147630 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.147637 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147647 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:50:55.147660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.147685 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:50:55.147700 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147706 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:50:55.147720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147745 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.147752 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147762 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:50:55.147775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.147800 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.147815 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147822 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.147836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147860 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.147868 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147878 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:50:55.147891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.147917 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:50:55.147932 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147939 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:50:55.147952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147977 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.147984 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.147994 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:50:55.148012 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.148019 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148029 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:50:55.148042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.148071 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.148086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148092 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.148106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148131 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.148138 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148148 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:50:55.148161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.148186 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:50:55.148202 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148208 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:50:55.148222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148246 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.148253 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148263 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:55.148284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.148311 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.148326 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148333 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.148347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148372 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.148379 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148389 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:50:55.148402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.148427 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:55.148442 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148449 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:50:55.148463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148488 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:50:55.148495 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148505 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:50:55.148518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.148544 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.148559 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148565 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.148579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148602 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148608 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148648 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:55.148670 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:55.148687 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148698 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:50:55.148708 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:50:55.148721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:50:55.148745 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:50:55.148760 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148767 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:50:55.148781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148807 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:50:55.148814 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148824 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:50:55.148838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.148863 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.148878 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148885 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.148898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148922 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148929 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.148966 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:55.148987 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:55.149040 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149052 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:50:55.149062 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:50:55.149074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:50:55.149099 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:50:55.149119 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149126 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:50:55.149140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149166 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.149173 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149183 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:50:55.149201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.149208 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149218 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:50:55.149236 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.149243 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149254 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:50:55.149271 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.149286 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149296 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:50:55.149315 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.149322 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149332 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:50:55.149350 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.149357 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149366 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:50:55.149384 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.149391 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149400 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:55.149413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.149462 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.149478 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149484 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.149499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149524 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.149532 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:50:55.149555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.149580 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:50:55.149596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149602 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:50:55.149616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149641 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.149648 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149658 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:50:55.149676 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.149683 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149693 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:55.149710 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.149717 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149727 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:50:55.149740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.149773 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.149788 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149794 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.149808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149833 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.149841 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149851 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:50:55.149864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.149889 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:50:55.149904 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149911 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:50:55.149924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149950 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.149957 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149967 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:55.149980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.149995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.150005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.150020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150026 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.150040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150066 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.150073 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150083 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:50:55.150096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.150121 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:55.150137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150143 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:50:55.150157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150182 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.150189 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150199 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:50:55.150217 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.150224 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150234 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:55.150252 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.150260 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150269 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:50:55.150289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.150323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.150338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150345 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.150360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150385 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.150392 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150402 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:50:55.150415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.150440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:55.150455 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150461 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:55.150475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150500 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.150507 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150517 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:50:55.150535 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.150542 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150552 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:50:55.150570 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.150576 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150586 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:50:55.150604 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.150611 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150621 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:50:55.150638 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.150645 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150655 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:50:55.150668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.150709 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.150724 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150760 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.150779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150806 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.150814 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150824 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:50:55.150837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.150856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.150867 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:55.150882 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.150912 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.150919 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.150930 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.150943 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.150960 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.150974 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.151007 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151017 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:55.151035 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.151042 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151052 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:50:55.151070 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.151077 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151087 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:50:55.151104 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.151111 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151121 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:50:55.151139 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.151146 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151156 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:50:55.151174 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:50:55.151181 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151190 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:50:55.151208 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.151215 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151225 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.151243 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.151250 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151259 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:55.151289 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.151297 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151308 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:50:55.151327 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.151334 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151343 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:50:55.151357 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151407 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.151460 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.151468 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:55.151483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.151508 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.151515 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.151525 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:50:55.151548 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.151555 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.151565 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:50:55.151583 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.151590 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.151600 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:50:55.151618 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.151625 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.151634 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:50:55.151647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.151674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.151684 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.151706 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.151720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.151745 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151753 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.151763 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:50:55.151776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.151791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.151801 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:55.151815 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151842 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151850 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151860 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.151903 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151928 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.151936 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151946 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:50:55.151964 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.151971 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.151982 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:50:55.152022 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.152030 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.152042 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:50:55.152061 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.152068 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.152078 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:50:55.152096 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.152103 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.152112 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:50:55.152130 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.152137 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.152147 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:50:55.152188 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.152196 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.152207 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:55.152226 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.152233 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.152242 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:50:55.152260 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.152267 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.152283 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:50:55.152303 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.152310 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.152320 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:50:55.152337 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.152344 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.152354 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:50:55.152367 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.152422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.152441 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.152447 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:55.152462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.152487 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.152494 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.152504 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:50:55.152522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.152528 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.152538 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:55.152556 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.152563 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.152573 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:50:55.152590 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:55.152597 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.152607 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.152620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.152647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.152657 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.152672 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.152679 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.152693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.152718 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.152725 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.152735 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:50:55.152749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.152764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.152774 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:55.152814 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.152848 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.152856 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.152866 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.152880 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.152896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.152910 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.152936 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.152943 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.152953 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:50:55.152971 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.152978 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.152988 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:50:55.153010 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.153017 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.153027 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:50:55.153046 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.153052 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.153062 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:50:55.153080 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.153087 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.153097 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:50:55.153115 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.153122 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.153131 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:50:55.153149 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.153156 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.153166 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:55.153183 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.153191 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.153201 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:50:55.153218 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.153225 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.153236 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:50:55.153254 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153260 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.153270 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:50:55.153297 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.153304 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.153314 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:50:55.153332 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.153339 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.153348 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:50:55.153362 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.153420 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.153436 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153464 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153471 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153481 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153495 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.153525 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153550 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.153558 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153568 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:50:55.153586 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.153593 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153602 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:50:55.153620 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.153627 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153637 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:50:55.153655 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.153662 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153672 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:50:55.153690 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.153697 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153707 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:50:55.153724 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.153731 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153741 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:50:55.153759 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.153765 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153775 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:50:55.153793 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.153800 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153810 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:50:55.153827 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.153834 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153844 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:50:55.153862 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.153869 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153878 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:50:55.153896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.153902 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153912 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:50:55.153930 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.153937 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153946 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:50:55.153964 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.153970 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.153980 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:55.153998 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.154005 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.154014 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:50:55.154027 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.154091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.154110 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154117 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:50:55.154139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154165 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.154173 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154183 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:50:55.154196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.154222 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.154237 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154244 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.154258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154290 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.154298 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154309 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:50:55.154322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.154348 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:50:55.154363 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154369 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:50:55.154387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154414 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.154421 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154431 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:55.154450 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.154456 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154466 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:50:55.154484 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.154490 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154500 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:50:55.154518 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:55.154525 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154534 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:50:55.154547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.154585 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:50:55.154600 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154606 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.154624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154650 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:55.154657 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154667 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:50:55.154680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.154695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.154705 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:50:55.154719 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:55.154745 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:50:55.154753 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:55.154763 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:50:55.154776 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:55.154792 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.154806 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.154831 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.154838 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.154848 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:50:55.154866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.154873 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.154883 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:50:55.154901 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.154908 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.154965 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:50:55.154997 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:50:55.155005 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.155021 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:50:55.155044 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.155051 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.155061 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:50:55.155079 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.155086 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.155096 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:50:55.155114 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.155120 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.155130 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:50:55.155148 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.155155 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.155165 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:50:55.155183 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.155189 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.155199 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:50:55.155217 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.155224 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.155233 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:55.155247 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:55.155309 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.155329 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155336 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:50:55.155355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155381 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.155388 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155398 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:55.155411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.155437 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.155452 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155458 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.155472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155498 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:50:55.155505 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155519 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:50:55.155532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.155557 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:50:55.155571 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:50:55.155597 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:55.155605 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:50:55.155615 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:50:55.155633 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:50:55.155639 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:50:55.155649 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:50:55.155667 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:55.155673 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:50:55.155683 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:50:55.155696 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:50:55.155720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.155736 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155743 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:50:55.155757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155787 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.155795 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155805 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:55.155823 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.155830 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155840 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:50:55.155858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.155864 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155874 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:50:55.155887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.155920 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.155935 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155942 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.155956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155981 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.155988 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.155998 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:50:55.156012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.156037 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:50:55.156051 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156084 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156091 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156101 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.156144 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156170 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.156177 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156187 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:50:55.156205 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.156212 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156222 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:50:55.156240 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.156247 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156256 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:50:55.156281 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.156288 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156299 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:50:55.156317 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.156324 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156334 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:50:55.156351 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.156358 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156368 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:50:55.156386 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.156393 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156407 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:50:55.156425 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.156432 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156442 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:50:55.156460 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.156467 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156477 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:50:55.156491 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.156536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.156554 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156561 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:50:55.156579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156604 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.156612 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156622 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:50:55.156641 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.156648 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156657 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:50:55.156675 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.156682 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156692 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:50:55.156709 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.156716 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156726 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:50:55.156743 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.156750 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156760 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:50:55.156773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.156815 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.156830 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156836 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.156854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156879 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156885 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:55.156944 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:55.156960 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.156971 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:50:55.156981 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:50:55.156994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:50:55.157018 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:50:55.157033 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157039 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:50:55.157053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157078 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.157085 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157095 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:50:55.157108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.157134 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.157149 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157155 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.157173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157198 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:50:55.157206 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157216 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:50:55.157229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.157254 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:50:55.157269 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157281 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:50:55.157296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157322 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.157329 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157339 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:55.157353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.157378 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.157393 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157399 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.157413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157438 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157445 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157459 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:50:55.157473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.157488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.157498 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:50:55.157512 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157539 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157547 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157557 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157570 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157586 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.157600 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157626 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.157634 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157644 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:50:55.157662 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.157669 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157678 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:50:55.157696 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.157703 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157712 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:50:55.157730 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.157737 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157746 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:50:55.157764 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.157771 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157785 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:50:55.157803 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:50:55.157810 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157820 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:50:55.157838 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:50:55.157845 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157854 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:50:55.157872 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:50:55.157879 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157888 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:50:55.157906 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:55.157913 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157923 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:50:55.157941 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.157948 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157957 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:50:55.157975 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.157982 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.157992 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:50:55.158009 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.158016 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.158026 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:50:55.158076 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.158085 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.158097 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:50:55.158111 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.158205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.158229 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158236 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:50:55.158256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158292 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.158301 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158315 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:50:55.158328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.158390 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.158419 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158429 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.158454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158506 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.158518 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158530 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:50:55.158547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.158588 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:50:55.158613 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158624 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:55.158646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158687 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.158699 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158714 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:50:55.158744 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.158754 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158770 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:50:55.158800 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.158811 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158833 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:50:55.158864 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.158875 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158890 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:50:55.158913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.158959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.158978 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159004 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159015 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.159039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159084 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159096 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159113 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:50:55.159136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.159172 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:55.159187 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159224 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159232 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159242 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159255 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.159305 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159331 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.159339 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:55.159367 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.159374 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159384 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:55.159404 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.159414 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159425 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:50:55.159444 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.159452 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159461 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:50:55.159479 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.159486 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159496 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:55.159514 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.159521 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159530 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:50:55.159548 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:50:55.159555 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159565 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:50:55.159578 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.159617 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.159635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159642 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:50:55.159662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159688 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.159695 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159705 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:50:55.159723 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.159730 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159740 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:50:55.159758 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.159764 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159774 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:50:55.159792 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.159799 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159812 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:50:55.159831 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.159838 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159848 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:50:55.159865 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.159872 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159882 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:50:55.159900 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.159906 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159916 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:50:55.159934 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.159941 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.159951 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:50:55.159964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.160005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.160016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.160032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.160039 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:50:55.160057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.160083 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:55.160090 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.160100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:50:55.160113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.160128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.160138 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:50:55.160155 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:55.160162 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:50:55.160174 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:50:55.160190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.160196 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:50:55.160210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.160234 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:55.160255 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:55.160278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.160290 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:50:55.160301 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:50:55.160319 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.160326 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:50:55.160337 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:50:55.160354 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:55.160370 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:50:55.160384 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:50:55.160406 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.160413 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:55.160425 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.160443 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.160450 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:55.160460 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.160478 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.160484 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:55.160494 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.160512 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.160518 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:50:55.160528 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.160545 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:55.160552 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:50:55.160562 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:55.160579 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:50:55.160585 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:50:55.160595 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:50:55.160612 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.160619 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:50:55.160629 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.160646 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:50:55.160652 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:50:55.160662 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:50:55.160679 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.160686 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:50:55.160748 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.160773 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.160780 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:55.160791 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.160807 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:55.160814 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:50:55.160828 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:50:55.160843 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:50:55.160885 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.160915 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:50:55.160942 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.160970 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:50:55.160997 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.161024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:50:55.161051 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.161078 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:50:55.161105 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.161132 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:50:55.161159 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:50:55.161185 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:50:55.161212 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:50:55.161238 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:50:55.161288 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:50:55.161316 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:50:55.161344 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.161371 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:50:55.161398 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.161430 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:50:55.161457 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.161483 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:50:55.161510 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.161536 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:50:55.161563 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.161590 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:55.161780 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.161808 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:50:55.161834 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.161861 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:50:55.161888 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.161916 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:50:55.161943 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.161970 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:50:55.161997 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.162025 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:55.162052 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.162079 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:55.162107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.162134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:55.162160 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.162187 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:55.162214 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.162240 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:55.162267 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.162301 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:50:55.162328 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:50:55.162381 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:50:55.162416 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.162443 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:50:55.162470 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.162497 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:50:55.162523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.162556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:50:55.162583 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.162610 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:50:55.162637 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.162663 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:50:55.162690 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.162717 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:50:55.162743 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.162770 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:55.162796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.162824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:50:55.162853 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.162871 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.162897 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:55.162924 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.162942 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.162960 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.162986 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:55.163012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163065 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:55.163117 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163144 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.163170 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163197 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.163223 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163240 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163271 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.163310 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163328 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163355 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.163382 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163416 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.163445 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163471 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:55.163497 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163524 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.163550 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163576 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.163603 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163621 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:55.163673 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163746 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.163800 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163853 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:55.163882 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163909 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:55.163935 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163952 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163969 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.163988 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164005 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.164093 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164115 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164133 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164160 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.164186 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164213 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.164240 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164257 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164281 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164310 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.164336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.164459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164476 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164493 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164510 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164537 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.164563 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164580 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164597 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164615 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164641 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.164667 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164693 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.164719 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164745 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164763 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164780 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164808 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:55.164835 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164862 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:50:55.164888 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164905 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164923 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164949 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.164976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.164993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:55.165098 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165124 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:50:55.165150 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165177 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.165203 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165230 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.165256 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165280 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165299 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165317 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165344 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.165371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165406 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:50:55.165552 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165569 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165595 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:55.165622 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165640 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165657 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165683 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:55.165709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165727 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165761 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:55.165814 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165840 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.165866 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165893 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.165919 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165937 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.165963 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.165989 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166006 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166032 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.166059 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166085 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.166116 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166143 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:55.166170 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166196 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.166222 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166249 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:55.166285 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166304 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166331 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:55.166357 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166384 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.166411 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166437 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:55.166463 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166490 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:55.166516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.166673 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166691 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166708 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166734 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.166760 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166788 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.166819 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166837 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166854 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166881 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.166907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.166976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:55.167071 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167089 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167106 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167124 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167154 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.167181 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167199 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167216 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.167301 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167329 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:55.167356 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167374 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167392 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167409 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167435 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:55.167461 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167488 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:50:55.167519 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167537 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167555 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167581 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.167608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:55.167730 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167757 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:50:55.167783 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167810 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:55.167836 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167863 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:55.167889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167906 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167923 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167940 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.167966 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.167993 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.168011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.168028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.168046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.168063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.168080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.168098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.168119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:55.168146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:50:55.168174 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.168234 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.168293 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.168344 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.168392 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.168441 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:55.168490 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:50:55.168538 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:55.168604 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.168652 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.168701 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.168749 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.168797 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.168845 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.168894 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.168941 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.168989 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.169038 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.169087 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.169136 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.169201 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.169257 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.169330 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.169379 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:55.169426 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.169473 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.169520 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.169570 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.169620 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.169688 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.169784 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.169836 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.169955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.171510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.171593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.171646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.171696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.171747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:55.171885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:50:55.171990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:55.172053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.172104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.172153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.172201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.172250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.172318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.172655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.172739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.172832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.172999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.173075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.173127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.173177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.173231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.173293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.173342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:55.173391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.173444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.173492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.173541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.173590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.173643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.173691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.173740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.173798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.173846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.173895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.173944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.173991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.174039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:55.174087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:50:55.174141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:55.174190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.174238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.174295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.174343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.174391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.174447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.174496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.174542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.174590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.174638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.174687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.174737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.174786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.174838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.174891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.174938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:55.174985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.175032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.175079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.175127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.175177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.175233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.175302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.175352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.175416 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:50:55.175445 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.175507 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.175563 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.175618 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.175676 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.175730 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:55.175784 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:50:55.175884 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:55.175940 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.175999 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.176053 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.176108 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.176162 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.176216 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.176270 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.176333 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.176386 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.176447 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.176505 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.176559 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.176612 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.176665 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.176719 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.176772 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:55.176825 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.176880 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.176968 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.177023 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.177077 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.177131 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.177184 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.177237 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.177309 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:50:55.177334 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.177390 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.177450 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.177504 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.177558 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.177612 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:55.177667 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:50:55.177721 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:55.177775 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.177830 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.177884 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.177938 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.177992 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.178047 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.178115 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.178174 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.178228 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.178498 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.178554 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.178609 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.178663 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.178718 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.178772 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.178826 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:55.178879 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.178933 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.178987 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.179041 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.179204 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.179267 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.179338 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.179392 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.179461 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:50:55.179485 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.179535 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.179584 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.179633 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.179687 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.179735 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:55.179784 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:50:55.179831 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:55.179879 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.179928 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.179976 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.180025 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.180074 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.180123 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.180171 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.180220 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.180267 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.180324 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.180374 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.180429 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.180478 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.180527 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.180577 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.180625 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:55.180673 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.180726 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.180774 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.180822 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.180869 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.180918 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.180966 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.181015 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.181071 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:50:55.181093 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.181143 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.181193 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.181248 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.181306 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.181357 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:55.181412 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:50:55.181463 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:55.181514 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.181564 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.181654 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.181707 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.181761 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.181812 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.181871 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.181922 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.181973 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.182025 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.182076 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.182127 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.182178 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.182228 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.182285 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.182337 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:55.182387 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.182444 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.182497 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.182547 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.182597 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.182647 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.182698 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.182748 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.182803 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:50:55.182821 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:50:55.182852 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:50:55.182880 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:50:55.182908 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:50:55.182934 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:50:55.182954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.182972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.182983 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.182993 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.183003 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.183014 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:50:55.183023 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:50:55.183033 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:50:55.183043 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.183052 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.183062 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.183071 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.183081 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183091 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.183101 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.183110 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.183118 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.183127 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183137 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183153 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.183162 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.183171 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.183180 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.183189 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:50:55.183198 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.183207 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.183216 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.183225 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.183234 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.183243 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.183252 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.183261 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.183270 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.183290 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.183299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.183309 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.183317 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.183327 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:50:55.183335 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:50:55.183344 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:50:55.183352 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.183361 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.183369 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.183378 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.183387 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183395 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.183408 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.183418 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.183427 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.183435 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183444 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183452 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.183461 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.183469 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.183477 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.183486 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:50:55.183493 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.183502 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.183510 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.183518 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.183525 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.183534 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.183542 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.183550 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.183558 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.183569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.183578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.183587 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.183594 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.183602 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:50:55.183610 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:50:55.183623 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:50:55.183631 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.183639 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.183647 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.183655 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.183663 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183671 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.183678 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.183686 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.183694 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.183701 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183709 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183716 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.183723 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.183731 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.183739 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.183746 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:50:55.183755 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.183762 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.183770 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.183777 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.183784 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.183792 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.183800 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.183807 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.183814 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:50:55.183823 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.183831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:55.183839 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:55.183847 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:50:55.183855 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:50:55.183862 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:50:55.183870 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:50:55.183877 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:55.183885 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:55.183892 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:55.183900 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:55.183907 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183917 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.183925 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:55.183933 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:55.183941 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:50:55.183948 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183956 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:55.183964 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:55.183971 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:55.183978 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:55.183985 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:55.183992 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:50:55.184000 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:55.184006 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:55.184013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:55.184024 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:50:55.184032 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:55.184040 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:55.184047 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:55.184054 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:55.184303 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:50:55.184315 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:50:55.184320 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:50:55.184325 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:50:55.184332 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:50:55.184337 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:50:55.184342 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:50:55.184351 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:50:55.184359 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:50:55.184403 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.184410 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:50:55.184424 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:50:55.184445 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:50:55.184453 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:50:55.184457 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:50:55.184461 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:50:55.184467 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:50:55.184478 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:55.184485 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:55.184490 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:55.184501 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.184510 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:55.184515 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:50:55.184539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.184549 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:50:55.184554 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.184577 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:50:55.184583 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:50:55.184587 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:50:55.184591 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:50:55.184595 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:50:55.184599 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:50:55.184604 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:50:55.184608 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:50:55.184614 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:50:55.184625 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:55.184632 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:55.184636 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:55.184642 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.184648 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:50:55.184653 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:55.184676 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:50:55.184683 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.184688 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.184693 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.184698 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:50:55.184708 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:50:55.184726 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:50:55.184731 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:50:55.184736 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:50:55.184742 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179152" 2019-04-25 13:50:55.184749 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:50:55.184754 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:50:55.184759 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:50:55.184765 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:50:55.184770 wsdl: in serializeType: returning: 179152 2019-04-25 13:50:55.184776 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:50:55.184783 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:50:55.184787 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:50:55.184791 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:50:55.184796 wsdl: in serializeType: returning: 179152 2019-04-25 13:50:55.184801 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179152 2019-04-25 13:50:55.185096 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179152 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:50:55.185103 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:50:55.185110 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3382"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:50:55.185125 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:50:55.185130 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179152 2019-04-25 13:50:55.185141 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:50:55.185269 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:50:55.185153 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:50:55.185216 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:50:55.185223 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:50:55.185228 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:50:55.185233 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:50:55.185239 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:50:55.185249 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:50:55.185257 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:50:55.185262 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:50:55.185282 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:50:55.185292 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:50:55.185304 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:50:55.193051 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:50:55.193084 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:50:55.193104 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:50:55.193111 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:50:55.193117 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:50:55.193123 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:50:55.193127 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:50:55.193133 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:50:55.193138 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:50:55.193164 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:50:55.203416 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:50:55.203460 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:50:55.203467 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:50:55.203473 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:50:55.203478 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:50:55.203484 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:50:55.203491 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:50:55.203497 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:50:55.203502 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:50:55.203508 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:50:40 GMT 2019-04-25 13:50:55.203515 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:50:55.203520 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:50:55.203526 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:50:55.203537 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:50:55.203565 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:50:55.203577 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:50:55.203588 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:50:55.203593 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:50:55.203598 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:50:55.203637 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:50:55.203649 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:50:55.203655 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:50:55.203684 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:50:55.203691 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:50:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:50:55.203728 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:50:55.203737 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:50:55.203762 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:50:55.203768 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:50:55.203881 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:50:55.203987 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:50:55.203994 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:50:55.204003 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:50:55.204014 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:50:55.204038 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:50:55.204094 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:50:55.204123 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:50:55.204138 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:50:55.204146 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:50:55.204150 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:50:55.204155 nusoap_client: detail =