Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 96.16/91.53Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
170470007096769 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM457LA
JR T2142
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 06:47:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 08:47:41.669670 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 08:47:41.669861 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:47:41.669886 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 08:47:41.669917 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:47:41.669935 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 08:47:41.669949 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 08:47:41.669973 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 08:47:41.669990 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:47:41.670002 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:47:41.670017 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:47:41.670032 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:47:41.670053 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:47:41.670067 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:47:41.670076 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:47:41.670084 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:47:41.670092 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 08:47:41.670116 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:47:41.670359 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:47:41.670378 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:47:41.670389 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 08:47:41.670399 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 08:47:41.670415 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:47:41.670430 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:47:41.676796 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:47:41.676846 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:47:41.676863 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 08:47:41.676871 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:47:41.676878 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:47:41.676882 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:47:41.676887 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 08:47:41.676921 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 08:47:41.707099 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 08:47:41.707143 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 08:47:41.707158 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:47:41.707169 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:47:41.707180 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:47:41.707190 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:47:41.707201 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:47:41.707214 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:47:41.707224 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:47:41.707234 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:47:37 GMT 2019-10-19 08:47:41.707244 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:47:41.707255 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 08:47:41.707266 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:47:41.707354 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 08:47:41.707408 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 08:47:41.707449 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 08:47:41.713358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.713409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.713437 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.713481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.713550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.713662 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:47:41.719542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719578 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:47:41.719606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719836 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719912 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.719935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:47:41.726125 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:47:41.726153 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-19 08:47:41.726180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726396 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726439 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726648 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.726670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732497 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:47:41.732524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732647 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732707 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:47:41.732732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732752 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732831 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.732984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.733159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.733236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.733272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.733303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.733355 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-19 08:47:41.738611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.738653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.738674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.738696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.738721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.738743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.738762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.738794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.738814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:47:41.738862 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-19 08:47:41.738880 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:47:41.738888 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 08:47:41.738922 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 08:47:41.738971 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:47:41.738991 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:47:41.739001 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:47:41.739025 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 08:47:41.739032 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 08:47:41.739614 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 08:47:41.739634 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 08:47:41.739712 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.739726 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 08:47:41.739761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.739804 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.739817 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.739837 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:47:41.739871 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.739881 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.739897 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:47:41.739923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.739963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.739980 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.740003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740012 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.740034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740078 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.740088 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740103 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 08:47:41.740123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.740163 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:47:41.740184 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740193 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 08:47:41.740213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740250 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.740260 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740275 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:47:41.740301 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.740311 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740325 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:47:41.740351 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.740360 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740374 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:47:41.740394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.740446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.740467 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740477 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 08:47:41.740497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740534 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.740544 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740558 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 08:47:41.740578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.740619 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 08:47:41.740641 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740650 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 08:47:41.740670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740712 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.740722 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740737 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:47:41.740764 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.740773 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740787 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:47:41.740813 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.740823 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740838 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:47:41.740863 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.740873 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740887 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:47:41.740906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.740964 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.740986 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.740995 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.741018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741060 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741070 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741131 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.741161 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.741186 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741202 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:47:41.741217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 08:47:41.741236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:47:41.741274 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:47:41.741295 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741306 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 08:47:41.741332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741370 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.741380 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741394 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:47:41.741420 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.741429 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741444 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:47:41.741469 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.741479 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741493 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:47:41.741518 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.741528 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:47:41.741561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.741619 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.741641 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741650 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.741672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741718 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.741729 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741746 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 08:47:41.741766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.741806 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:47:41.741827 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741836 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 08:47:41.741857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741894 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.741903 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741917 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:47:41.741937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.741960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.741975 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.741996 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742006 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.742031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742078 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.742088 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742102 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 08:47:41.742122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.742161 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:47:41.742183 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742192 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 08:47:41.742212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742253 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.742263 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742277 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:47:41.742298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.742335 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.742357 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742365 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.742385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742423 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.742433 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742448 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 08:47:41.742468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.742506 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 08:47:41.742527 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742536 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 08:47:41.742555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742595 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.742606 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742620 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:47:41.742648 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.742658 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742672 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:47:41.742692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.742800 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 08:47:41.742839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742851 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.742882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742938 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.742953 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.742974 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 08:47:41.743004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.743054 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 08:47:41.743086 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743098 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 08:47:41.743126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743178 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.743191 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743212 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:47:41.743247 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.743260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743279 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:47:41.743307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.743364 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 08:47:41.743393 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743405 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.743431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743482 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.743495 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743515 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 08:47:41.743543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.743593 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 08:47:41.743623 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743635 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 08:47:41.743663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743713 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.743727 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743746 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:47:41.743773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.743832 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 08:47:41.743862 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743874 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.743901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743951 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.743963 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.743983 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 08:47:41.744011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.744061 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 08:47:41.744090 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744103 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 08:47:41.744129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744179 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.744192 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744211 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:47:41.744239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.744287 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.744315 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744327 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.744354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744403 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.744416 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744435 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 08:47:41.744463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.744511 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:47:41.744541 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744552 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 08:47:41.744578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744629 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.744643 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744662 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:47:41.744689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.744748 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.744776 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744795 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.744823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744873 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.744887 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744906 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 08:47:41.744934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.744961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.744982 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:47:41.745012 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745024 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 08:47:41.745051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745100 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.745112 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745131 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:47:41.745158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.745208 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.745237 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745249 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.745275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745324 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.745337 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745356 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 08:47:41.745383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.745432 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:47:41.745462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745474 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 08:47:41.745499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745548 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.745561 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745580 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 08:47:41.745615 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.745628 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745646 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 08:47:41.745674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.745731 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.745765 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745777 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.745812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745862 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.745876 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745895 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 08:47:41.745922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.745950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.745971 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:47:41.746001 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746013 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:47:41.746045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.746107 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746126 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:47:41.746154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.746203 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.746229 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746240 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.746267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746319 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.746332 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746351 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:47:41.746379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.746428 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:47:41.746457 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746468 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:47:41.746495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746545 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:47:41.746559 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746578 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:47:41.746605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.746677 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.746701 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746708 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.746727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746756 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746763 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746805 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.746827 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.746845 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746858 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:47:41.746869 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 08:47:41.746882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:47:41.746907 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:47:41.746922 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746929 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 08:47:41.746944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746971 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:47:41.746978 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.746989 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:47:41.747003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.747029 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.747044 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747050 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.747064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747088 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747095 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747133 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.747154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.747171 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747182 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:47:41.747192 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 08:47:41.747205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:47:41.747229 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:47:41.747244 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747250 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:47:41.747265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747290 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:47:41.747298 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747308 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:47:41.747321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.747347 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.747362 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747368 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.747381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747405 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747411 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.747468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.747485 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747496 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:47:41.747507 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 08:47:41.747519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:47:41.747544 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:47:41.747558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747564 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 08:47:41.747578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747604 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.747612 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747630 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 08:47:41.747649 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.747656 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747666 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 08:47:41.747683 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.747690 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747700 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:47:41.747717 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.747724 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747734 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:47:41.747751 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.747757 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747767 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:47:41.747784 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.747791 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747801 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 08:47:41.747817 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.747824 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747834 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:47:41.747847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.747897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.747913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747919 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.747933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747960 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.747967 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.747977 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 08:47:41.747990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.748016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:47:41.748038 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748044 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 08:47:41.748057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748082 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.748089 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748099 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:47:41.748116 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.748123 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748132 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:47:41.748150 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.748156 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748165 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:47:41.748178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.748211 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.748226 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748232 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.748245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748269 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.748276 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 08:47:41.748300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.748325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:47:41.748339 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748345 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:47:41.748359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748384 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.748390 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748400 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:47:41.748414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.748439 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.748460 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748466 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.748480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748506 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.748513 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748523 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:47:41.748536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.748562 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:47:41.748576 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748582 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:47:41.748596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748627 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.748635 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748645 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:47:41.748663 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.748670 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748679 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:47:41.748696 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.748703 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748712 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:47:41.748725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.748758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.748772 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748778 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.748792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748817 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.748824 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:47:41.748848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.748873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:47:41.748888 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748894 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 08:47:41.748907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748932 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.748939 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748948 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:47:41.748966 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.748972 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.748982 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:47:41.748999 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.749005 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749015 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:47:41.749041 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.749048 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749058 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:47:41.749075 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.749082 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749091 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:47:41.749105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.749146 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.749161 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749167 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.749181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749206 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749213 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749223 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 08:47:41.749236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.749261 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:47:41.749276 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749305 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749313 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749322 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749336 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.749366 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749391 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.749398 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749408 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:47:41.749425 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.749432 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749441 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 08:47:41.749458 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.749465 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749475 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 08:47:41.749492 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.749498 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749508 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:47:41.749524 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.749531 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749540 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 08:47:41.749558 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:47:41.749564 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749574 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 08:47:41.749591 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.749599 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749608 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.749632 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.749639 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749648 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:47:41.749666 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.749672 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749682 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 08:47:41.749699 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.749706 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749715 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:47:41.749732 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.749742 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749752 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:47:41.749765 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.749821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.749839 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749845 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:47:41.749860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749885 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.749892 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749902 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:47:41.749919 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.749926 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749935 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:47:41.749952 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.749959 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.749968 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:47:41.749985 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.749992 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750001 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:47:41.750015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.750052 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750073 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.750087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750112 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750119 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750129 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 08:47:41.750143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.750168 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:47:41.750181 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750208 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750215 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750225 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750238 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.750268 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750293 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.750300 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750310 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:47:41.750327 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.750334 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750344 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:47:41.750360 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.750367 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750376 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:47:41.750393 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.750400 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750409 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:47:41.750426 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.750432 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750442 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:47:41.750463 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.750470 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750480 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:47:41.750497 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.750504 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750514 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:47:41.750531 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.750538 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750547 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:47:41.750564 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.750570 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750580 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:47:41.750603 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.750609 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750625 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:47:41.750644 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.750650 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750660 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:47:41.750673 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.750727 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.750744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750751 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:47:41.750765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750791 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.750798 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750808 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:47:41.750826 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.750832 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750842 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:47:41.750859 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.750865 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750875 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:47:41.750892 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:47:41.750898 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750908 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.750921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.750958 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.750973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.750979 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.750994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.751019 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751026 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.751036 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 08:47:41.751049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.751064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.751074 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:47:41.751088 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751114 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751121 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751131 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751144 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.751174 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751199 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.751206 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751216 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:47:41.751234 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.751240 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751250 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:47:41.751267 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.751274 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751283 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:47:41.751300 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.751306 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751316 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:47:41.751333 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.751339 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751349 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:47:41.751366 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.751373 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751383 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:47:41.751400 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.751407 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751416 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:47:41.751434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.751440 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751450 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:47:41.751467 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.751473 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751483 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:47:41.751500 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751507 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751516 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 08:47:41.751533 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.751540 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751549 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:47:41.751566 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.751573 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751582 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:47:41.751595 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.751658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.751676 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751705 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751712 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751722 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751735 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.751766 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751791 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.751798 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751807 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 08:47:41.751825 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.751833 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751842 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 08:47:41.751859 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.751865 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751875 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:47:41.751892 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.751898 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751908 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 08:47:41.751925 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.751931 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751941 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 08:47:41.751957 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.751964 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.751973 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:47:41.751990 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.751997 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.752006 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 08:47:41.752023 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.752030 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.752039 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 08:47:41.752056 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.752062 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.752072 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 08:47:41.752089 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.752096 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.752105 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:47:41.752122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.752129 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.752138 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:47:41.752155 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.752161 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.752171 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 08:47:41.752188 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.752195 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.752204 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:47:41.752221 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.752227 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.752237 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 08:47:41.752250 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.752315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.752333 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752340 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 08:47:41.752354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752379 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.752386 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752396 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:47:41.752410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.752435 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.752450 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752456 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.752470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752495 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.752502 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752511 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 08:47:41.752524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.752550 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:47:41.752565 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752571 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 08:47:41.752584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752609 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.752621 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752632 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:47:41.752650 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.752657 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752667 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:47:41.752684 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.752691 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752700 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:47:41.752717 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:47:41.752724 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752733 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:47:41.752747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.752784 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 08:47:41.752798 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752804 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.752818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752843 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:47:41.752850 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752860 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 08:47:41.752873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.752888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.752899 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 08:47:41.752912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:47:41.752940 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 08:47:41.752948 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:47:41.752958 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 08:47:41.752971 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:47:41.752987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.753001 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753027 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.753034 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753044 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 08:47:41.753061 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.753067 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753077 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 08:47:41.753094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.753101 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753110 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 08:47:41.753127 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:47:41.753134 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753143 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:47:41.753160 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.753167 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753177 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 08:47:41.753193 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.753200 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753209 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 08:47:41.753226 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.753233 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753242 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:47:41.753259 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.753265 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753275 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 08:47:41.753292 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.753299 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753308 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 08:47:41.753325 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.753331 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753341 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:47:41.753354 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 08:47:41.753403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.753421 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753427 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 08:47:41.753444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753469 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.753476 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753486 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:47:41.753499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.753524 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.753538 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753544 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.753558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753583 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:47:41.753590 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753599 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 08:47:41.753613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.753644 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:47:41.753657 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 08:47:41.753683 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:47:41.753691 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:47:41.753701 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 08:47:41.753718 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:47:41.753725 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 08:47:41.753734 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 08:47:41.753752 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:47:41.753758 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:47:41.753768 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 08:47:41.753781 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 08:47:41.753804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.753820 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753826 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:47:41.753840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753865 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.753872 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753881 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:47:41.753899 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.753905 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753916 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:47:41.753933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.753940 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753949 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:47:41.753962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.753985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.753995 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754009 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754015 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.754030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754054 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754061 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754071 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 08:47:41.754084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.754110 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:47:41.754128 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754155 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754162 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754172 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754186 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754202 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.754216 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754241 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.754248 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754258 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 08:47:41.754275 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.754282 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754291 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 08:47:41.754308 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.754315 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754324 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:47:41.754341 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.754348 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754358 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 08:47:41.754375 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.754381 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754391 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 08:47:41.754407 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.754414 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754424 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 08:47:41.754441 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.754447 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754457 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 08:47:41.754474 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.754480 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754490 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:47:41.754506 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.754513 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754523 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:47:41.754536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.754582 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.754600 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754606 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 08:47:41.754625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754651 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.754658 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754668 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:47:41.754686 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.754692 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754702 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:47:41.754718 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.754725 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754734 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:47:41.754751 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.754758 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754768 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:47:41.754785 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.754792 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754801 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:47:41.754814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.754855 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.754870 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754876 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.754889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754913 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754919 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.754957 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.754978 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.754994 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755005 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:47:41.755015 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 08:47:41.755028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:47:41.755052 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:47:41.755067 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755073 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 08:47:41.755087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755111 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.755118 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755128 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 08:47:41.755141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.755167 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.755181 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755187 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.755200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755225 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:47:41.755232 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755242 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 08:47:41.755256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.755281 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 08:47:41.755295 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755301 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 08:47:41.755315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755340 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.755346 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755356 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:47:41.755369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.755394 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.755408 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755415 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.755429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755453 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755461 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755470 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 08:47:41.755484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.755499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.755509 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:47:41.755522 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755549 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755556 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755566 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755580 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755596 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.755610 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755641 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.755648 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755658 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 08:47:41.755676 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.755683 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755692 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 08:47:41.755709 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.755716 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755725 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 08:47:41.755743 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.755749 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755759 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 08:47:41.755776 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.755782 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755792 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 08:47:41.755809 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:47:41.755816 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755825 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 08:47:41.755843 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:47:41.755849 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755859 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 08:47:41.755876 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:47:41.755883 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755893 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 08:47:41.755910 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:47:41.755916 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755926 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 08:47:41.755943 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.755949 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.755959 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 08:47:41.755984 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.755991 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.756001 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 08:47:41.756018 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.756024 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.756034 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 08:47:41.756051 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.756057 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.756067 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 08:47:41.756080 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.756142 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.756160 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756166 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 08:47:41.756182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756207 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.756214 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756223 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 08:47:41.756237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.756262 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.756277 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756283 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.756297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756322 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.756329 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756338 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 08:47:41.756352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.756377 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:47:41.756391 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756397 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:47:41.756412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756436 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.756443 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756453 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 08:47:41.756470 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.756477 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756487 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:47:41.756509 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.756516 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756525 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:47:41.756542 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.756549 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756558 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:47:41.756571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.756608 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756628 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756634 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.756649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756674 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756681 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756691 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 08:47:41.756705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.756720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.756730 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:47:41.756744 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756770 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756778 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756787 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756801 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.756831 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756856 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.756863 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756873 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:47:41.756890 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.756897 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756907 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:47:41.756923 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.756930 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756940 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 08:47:41.756957 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.756964 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.756973 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:47:41.756990 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.756997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.757007 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:47:41.757024 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.757031 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.757041 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 08:47:41.757058 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:47:41.757065 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.757075 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 08:47:41.757088 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.757126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.757142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757148 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 08:47:41.757163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757187 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.757194 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757204 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 08:47:41.757221 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.757228 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757238 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 08:47:41.757255 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.757261 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757271 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 08:47:41.757288 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.757294 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757304 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 08:47:41.757321 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.757334 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757344 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 08:47:41.757360 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.757367 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757377 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 08:47:41.757393 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.757400 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757410 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:47:41.757426 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.757433 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757443 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:47:41.757456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.757508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.757523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757529 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 08:47:41.757544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757569 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:47:41.757576 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757586 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 08:47:41.757599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.757630 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:47:41.757647 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:47:41.757654 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 08:47:41.757665 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 08:47:41.757680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757686 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 08:47:41.757699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757722 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.757743 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:47:41.757760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.757770 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:47:41.757781 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 08:47:41.757797 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.757804 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 08:47:41.757814 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 08:47:41.757830 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:47:41.757837 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 08:47:41.757846 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 08:47:41.757863 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.757869 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 08:47:41.757879 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.757896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.757902 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:47:41.757912 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.757929 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.757935 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:47:41.757945 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.757961 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.757968 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 08:47:41.757978 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.757994 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:47:41.758000 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 08:47:41.758010 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:47:41.758027 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:47:41.758036 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 08:47:41.758045 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 08:47:41.758062 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.758068 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:47:41.758078 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.758094 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:47:41.758101 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 08:47:41.758110 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 08:47:41.758126 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.758133 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 08:47:41.758143 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.758160 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.758166 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:47:41.758176 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.758191 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:47:41.758198 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 08:47:41.758208 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 08:47:41.758221 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 08:47:41.758255 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.758284 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:47:41.758312 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.758339 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 08:47:41.758366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.758393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:47:41.758420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.758448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:47:41.758475 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.758502 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:47:41.758529 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.758555 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 08:47:41.758583 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 08:47:41.758610 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 08:47:41.758642 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 08:47:41.758670 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 08:47:41.758697 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 08:47:41.758723 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 08:47:41.758750 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.758776 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:47:41.758805 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.758832 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:47:41.758859 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.758885 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:47:41.758912 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.758939 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:47:41.758965 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.758992 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:47:41.759019 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.759046 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:47:41.759072 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.759100 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:47:41.759128 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.759154 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:47:41.759181 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.759207 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:47:41.759278 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.759304 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:47:41.759332 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.759359 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:47:41.759386 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.759413 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:47:41.759440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.759468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:47:41.759495 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.759521 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:47:41.759548 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.759575 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:47:41.759601 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.759633 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:47:41.759660 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 08:47:41.759687 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 08:47:41.759714 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.759741 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:47:41.759767 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.759794 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:47:41.759820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.759847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:47:41.759874 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.759900 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 08:47:41.759926 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.759953 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:47:41.759980 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.760009 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:47:41.760041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.760068 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:47:41.760095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.760121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:47:41.760148 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760166 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760192 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:47:41.760219 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760236 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760253 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760279 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:47:41.760305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760339 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760356 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:47:41.760408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760442 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:47:41.760511 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760538 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.760564 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760590 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.760621 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760640 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760667 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.760693 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760711 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760737 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.760766 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760792 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.760818 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760845 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:47:41.760871 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760897 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.760924 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760950 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.760976 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.760993 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761020 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:47:41.761055 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761082 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.761108 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761135 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:47:41.761161 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761187 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:47:41.761213 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761241 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:47:41.761268 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761302 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761319 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.761420 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761437 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761453 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761479 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.761505 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761532 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.761558 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761576 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761592 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761623 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.761651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.761775 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761792 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761808 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761826 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761853 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.761879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761897 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761914 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.761958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.761984 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762011 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.762038 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762058 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762074 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762091 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762117 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:47:41.762143 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762169 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:47:41.762195 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762212 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762229 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762255 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.762281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:47:41.762401 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762427 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:47:41.762455 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762482 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.762507 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762534 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.762560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762577 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762594 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762610 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762642 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.762669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762815 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:47:41.762842 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762859 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762885 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:47:41.762911 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762928 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762944 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.762970 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:47:41.762997 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763073 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:47:41.763099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763116 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763133 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763149 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:47:41.763201 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763228 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.763254 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763281 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.763307 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763324 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763351 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.763377 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763394 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763420 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.763446 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763473 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.763499 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763526 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:47:41.763552 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763578 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.763604 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763635 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:47:41.763662 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763679 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763705 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:47:41.763731 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763762 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.763789 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763816 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:47:41.763842 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763869 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:47:41.763895 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763921 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:47:41.763948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.763998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764074 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.764100 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764117 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764134 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764159 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.764185 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764212 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.764239 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764256 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764273 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764299 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.764325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:47:41.764447 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764464 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764480 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764497 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.764549 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764583 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764600 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.764658 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764685 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:47:41.764712 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764729 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764746 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764763 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764789 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:47:41.764815 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764841 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:47:41.764867 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764884 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764901 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764927 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.764953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.764987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:47:41.765073 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765100 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:47:41.765126 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765153 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:47:41.765179 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765206 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:47:41.765232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765265 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765282 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.765335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765434 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:47:41.765477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:47:41.765507 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.765564 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.765620 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.765673 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.765724 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.765772 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.765821 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 08:47:41.765871 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 08:47:41.765920 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 08:47:41.765969 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.766016 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.766066 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.766116 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.766164 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.766214 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.766262 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.766311 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.766359 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.766407 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.766456 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.766505 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.766554 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.766603 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.766687 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.766742 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.766790 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 08:47:41.766838 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.766886 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.766933 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.766983 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.767032 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.767085 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.767133 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.767250 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.767309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.767359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.767407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.767457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.767506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.767552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.767601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 08:47:41.767655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 08:47:41.767712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 08:47:41.767761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.767810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.767858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.767906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.767953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.768003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.768051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.768100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.768148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.768196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.768245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.768295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.768344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.768394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.768448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.768501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.768549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 08:47:41.768596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.768650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.768698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.768748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.768798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.768851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.768899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.768949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.769006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.769055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.769104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.769154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.769203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.769251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.769299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 08:47:41.769347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 08:47:41.769396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 08:47:41.769445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.769492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.769541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.769589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.769643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.769692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.769741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.769791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.769841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.769890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.769939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.769988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.770038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.770087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.770140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.770194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.770242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 08:47:41.770289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.770336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.770384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.770433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.770482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.770536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.770583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.770638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.770694 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:47:41.770721 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.770782 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.770838 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.770894 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.770950 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.771004 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.771059 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:47:41.771114 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:47:41.771169 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:47:41.771224 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.771279 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.771335 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.771390 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.771445 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.771500 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.771555 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.771610 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.771675 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.771732 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.771787 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.771843 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.771898 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.771953 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.772008 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.772062 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.772124 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:47:41.772180 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.772235 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.772343 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.772399 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.772453 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.772508 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.772563 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.772624 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.772688 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:47:41.772712 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.772768 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.772823 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.772878 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.772933 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.772989 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.773044 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:47:41.773098 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:47:41.773154 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:47:41.773209 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.773264 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.773319 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.773374 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.773430 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.773485 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.773540 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.773594 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.773655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.773710 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.773765 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.773821 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.773876 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.773931 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.773987 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.774042 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.774096 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:47:41.774151 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.774206 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.774261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.774315 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.774370 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.774425 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.774479 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.774535 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.774597 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 08:47:41.774624 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.774676 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.774727 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.774777 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.774827 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.774878 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.774927 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:47:41.774977 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:47:41.775027 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:47:41.775078 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.775128 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.775177 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.775227 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.775278 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.775328 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.775379 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.775429 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.775479 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.775529 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.775579 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.775634 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.775685 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.775735 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.775785 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.775834 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.775885 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:47:41.775936 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.775986 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.776036 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.776086 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.776136 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.776186 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.776236 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.776287 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.776344 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 08:47:41.776366 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.776419 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.776472 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.776524 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.776576 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.776633 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.776685 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:47:41.776737 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:47:41.776789 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:47:41.776840 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.776893 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.776945 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.776997 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.777049 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.777101 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.777154 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.777205 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.777257 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.777309 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.777361 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.777414 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.777466 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.777518 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.777570 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.777627 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.777680 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:47:41.777732 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.777784 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.777838 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.778156 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.778207 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.778257 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.778307 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.778359 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.778411 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 08:47:41.778428 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 08:47:41.778456 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 08:47:41.778484 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 08:47:41.778510 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 08:47:41.778540 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 08:47:41.778572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.778589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.778598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.778606 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.778620 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.778629 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.778637 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:47:41.778644 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:47:41.778652 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:47:41.778660 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.778668 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.778676 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.778684 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.778692 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.778701 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.778709 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.778716 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.778724 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.778732 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.778739 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.778747 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.778755 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.778763 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.778771 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.778779 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.778786 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:47:41.778794 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.778801 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.778809 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.778817 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.778824 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.778831 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.778839 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.778846 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.778854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.778864 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.778871 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.778879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.778887 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.778900 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.778908 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:47:41.778915 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:47:41.778927 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:47:41.778934 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.778942 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.778949 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.778957 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.778964 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.778972 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.778979 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.778987 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.778994 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.779001 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.779008 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.779015 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.779022 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.779043 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.779050 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.779057 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.779064 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:47:41.779071 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.779078 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.779085 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.779092 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.779099 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.779106 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.779112 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.779120 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.779128 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.779137 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.779143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.779151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.779157 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.779164 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.779170 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:47:41.779176 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:47:41.779183 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:47:41.779189 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.779196 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.779202 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.779209 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.779215 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.779222 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.779228 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.779235 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.779241 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.779248 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.779255 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.779261 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.779269 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.779276 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.779282 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.779288 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.779299 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:47:41.779306 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.779313 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.779320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.779326 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.779332 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.779338 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.779345 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.779351 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.779357 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:47:41.779366 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.779373 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:47:41.779380 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:47:41.779387 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:47:41.779393 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:47:41.779399 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:47:41.779405 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:47:41.779414 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:47:41.779420 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:47:41.779427 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:47:41.779433 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:47:41.779439 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:47:41.779446 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.779452 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.779459 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:47:41.779465 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:47:41.779472 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:47:41.779478 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:47:41.779484 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.779491 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:47:41.779497 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:47:41.779504 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:47:41.779510 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:47:41.779516 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:47:41.779522 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:47:41.779529 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:47:41.779535 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:47:41.779541 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:47:41.779549 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:47:41.779567 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:47:41.779575 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:47:41.779582 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:47:41.779589 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:47:41.779835 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 08:47:41.779845 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:47:41.779850 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:47:41.779855 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:47:41.779861 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 08:47:41.779866 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:47:41.779870 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:47:41.779880 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 08:47:41.779888 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:47:41.779924 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.779931 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:47:41.779948 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:47:41.779970 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 08:47:41.779976 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 08:47:41.779981 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 08:47:41.779984 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 08:47:41.779990 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:47:41.780000 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:47:41.780007 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:47:41.780012 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:47:41.780022 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.780042 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:47:41.780048 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 08:47:41.780070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.780079 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:47:41.780084 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.780106 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:47:41.780111 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 08:47:41.780115 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 08:47:41.780118 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 08:47:41.780122 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 08:47:41.780126 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 08:47:41.780131 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 08:47:41.780135 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 08:47:41.780141 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:47:41.780151 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:47:41.780157 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:47:41.780161 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:47:41.780166 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.780172 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:47:41.780176 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:47:41.780199 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:47:41.780205 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.780209 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.780214 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.780218 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:47:41.780227 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:47:41.780235 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:47:41.780239 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:47:41.780243 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:47:41.780249 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179152" 2019-10-19 08:47:41.780269 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:47:41.780274 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:47:41.780278 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:47:41.780288 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:47:41.780293 wsdl: in serializeType: returning: 179152 2019-10-19 08:47:41.780299 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:47:41.780306 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:47:41.780311 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:47:41.780314 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:47:41.780319 wsdl: in serializeType: returning: 179152 2019-10-19 08:47:41.780324 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179152 2019-10-19 08:47:41.780342 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179152 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 08:47:41.780347 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 08:47:41.780353 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4500"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 08:47:41.780370 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 08:47:41.780376 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179152 2019-10-19 08:47:41.780433 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 08:47:41.780510 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 08:47:41.780448 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:47:41.780460 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:47:41.780466 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:47:41.780470 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:47:41.780474 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:47:41.780481 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:47:41.780490 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:47:41.780498 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:47:41.780504 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:47:41.780533 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 08:47:41.780543 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:47:41.780550 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:47:41.786852 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:47:41.786867 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:47:41.786877 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 08:47:41.786882 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 08:47:41.786888 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:47:41.786893 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:47:41.786897 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:47:41.786901 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:47:41.786905 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 08:47:41.786932 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 08:47:41.979950 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 08:47:41.980033 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 08:47:41.980041 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:47:41.980046 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:47:41.980051 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:47:41.980057 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:47:41.980062 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:47:41.980067 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:47:41.980072 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:47:41.980078 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:47:37 GMT 2019-10-19 08:47:41.980084 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:47:41.980089 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 08:47:41.980094 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:47:41.980104 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 08:47:41.980132 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 08:47:41.980144 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 08:47:41.980154 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:47:41.980158 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 08:47:41.980163 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 08:47:41.980194 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:47:41.980205 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:47:41.980211 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:47:41.980245 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:47:41.980252 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 06:47:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 08:47:41.980288 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 08:47:41.980367 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 08:47:41.980435 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 08:47:41.980443 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 08:47:41.980619 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 08:47:41.980726 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 08:47:41.980733 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 08:47:41.980741 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 08:47:41.980753 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:47:41.980777 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 08:47:41.980832 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 08:47:41.980858 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:47:41.980869 nusoap_client: got fault 2019-10-19 08:47:41.980877 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 08:47:41.980881 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 08:47:41.980889 nusoap_client: detail =