Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 96.16/91.53Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
170470007096769 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM457LA
JR T2142
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 21:49:14 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-26 23:50:04.457081 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-26 23:50:04.457217 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:50:04.457237 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-26 23:50:04.457252 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:50:04.457262 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-26 23:50:04.457274 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-26 23:50:04.457291 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-26 23:50:04.457299 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:50:04.457307 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:50:04.457316 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:50:04.457324 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:50:04.457333 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:50:04.457341 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:50:04.457345 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:50:04.457349 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:50:04.457353 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-26 23:50:04.457368 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:50:04.457544 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:50:04.457556 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:50:04.457561 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-26 23:50:04.457566 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-26 23:50:04.457577 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:50:04.457585 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:50:04.465595 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:50:04.465637 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:50:04.465656 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-26 23:50:04.465665 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:50:04.465671 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:50:04.465676 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:50:04.465681 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-26 23:50:04.465725 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-26 23:50:04.502923 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-26 23:50:04.502970 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-26 23:50:04.502985 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:50:04.502997 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:50:04.503009 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:50:04.503019 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:50:04.503031 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:50:04.503043 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:50:04.503062 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:50:04.503074 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:49:13 GMT 2019-06-26 23:50:04.503086 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:50:04.503096 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-26 23:50:04.503109 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:50:04.503202 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-26 23:50:04.503261 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-26 23:50:04.503312 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-06-26 23:50:04.510782 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:50:04.510819 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:50:04.510851 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:50:04.510874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-26 23:50:04.518533 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:50:04.518748 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:50:04.518815 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:50:04.518861 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-06-26 23:50:04.526503 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:50:04.526589 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:50:04.526657 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:50:04.526727 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:50:04.526803 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:50:04.526832 soap_transport_http: read buffer of 5376 bytes 2019-06-26 23:50:04.534115 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:50:04.534147 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:50:04.534457 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:50:04.534493 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:50:04.534521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-26 23:50:04.534546 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:50:04.534571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-26 23:50:04.534596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-26 23:50:04.534636 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-26 23:50:04.534667 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:50:04.534694 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:50:04.534749 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:50:04.534791 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-06-26 23:50:04.795461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-26 23:50:04.795550 soap_transport_http: read buffer of 6007 bytes 2019-06-26 23:50:04.795587 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:50:04.795598 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-26 23:50:04.795773 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-26 23:50:04.795834 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:50:04.795860 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:50:04.795874 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:50:04.795905 wsdl: got WSDL URL 2019-06-26 23:50:04.795916 wsdl: Parse WSDL 2019-06-26 23:50:04.796642 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-26 23:50:04.796667 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-26 23:50:04.796770 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.796788 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-26 23:50:04.796838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.796900 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.796929 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.796958 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:50:04.797004 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.797018 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797040 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:50:04.797087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.797159 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.797190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797202 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.797236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797293 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.797307 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797329 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-26 23:50:04.797358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.797424 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:50:04.797454 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797479 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-26 23:50:04.797507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797560 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.797574 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797604 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:50:04.797643 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.797657 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797677 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:50:04.797714 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.797728 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797749 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:50:04.797791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.797859 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.797890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797902 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-26 23:50:04.797929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.797980 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.798005 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798026 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-26 23:50:04.798062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.798116 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-26 23:50:04.798146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798158 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-26 23:50:04.798185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798232 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.798246 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798265 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:50:04.798303 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.798316 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798336 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:50:04.798371 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.798386 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798406 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:50:04.798454 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.798467 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798486 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:50:04.798512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.798597 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.798624 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.798664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798709 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798721 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798794 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:50:04.798831 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:50:04.798862 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798882 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:50:04.798901 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-26 23:50:04.798937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.798965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:50:04.798985 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:50:04.799025 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799037 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-26 23:50:04.799073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799124 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.799139 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799158 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:50:04.799187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.799237 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.799265 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799277 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.799315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799364 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.799376 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799395 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-26 23:50:04.799432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.799476 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:50:04.799503 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799513 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-26 23:50:04.799539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799583 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.799594 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799612 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:50:04.799637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.799681 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.799707 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799718 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.799743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799789 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.799802 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799819 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-26 23:50:04.799844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.799888 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-26 23:50:04.799914 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.799925 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-26 23:50:04.799951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800008 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.800021 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800039 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:50:04.800080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.800093 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800111 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:50:04.800149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.800203 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-26 23:50:04.800232 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800244 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.800271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800329 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.800341 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800359 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-26 23:50:04.800385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.800443 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-26 23:50:04.800469 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800480 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-26 23:50:04.800503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800547 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.800559 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800576 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:50:04.800610 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.800621 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800643 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:50:04.800669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.800720 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-26 23:50:04.800747 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800759 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.800784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800828 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.800840 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800857 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-26 23:50:04.800882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.800929 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-26 23:50:04.800969 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.800981 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-26 23:50:04.801019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801078 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.801091 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801111 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:50:04.801139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.801189 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-26 23:50:04.801219 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801231 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.801259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801317 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.801330 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801347 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-26 23:50:04.801375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.801411 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-26 23:50:04.801451 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801462 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-26 23:50:04.801489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801537 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.801550 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801569 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:50:04.801597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.801646 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.801675 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801686 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.801724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801771 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.801785 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801803 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-26 23:50:04.801829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.801876 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:50:04.801904 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801915 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-26 23:50:04.801940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.801983 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.802008 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802044 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:50:04.802074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.802106 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.802128 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802148 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.802167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802198 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.802206 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802220 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-26 23:50:04.802234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.802262 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:50:04.802277 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802284 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-26 23:50:04.802299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802325 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.802333 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802343 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:50:04.802357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.802384 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.802400 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802408 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.802435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802460 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.802468 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802478 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-26 23:50:04.802491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.802517 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:50:04.802532 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802538 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-26 23:50:04.802552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802577 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.802584 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802593 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-26 23:50:04.802612 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.802619 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802629 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-26 23:50:04.802642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.802671 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.802686 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802692 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.802706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802731 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.802738 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802748 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-26 23:50:04.802761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.802800 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:50:04.802815 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802822 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:50:04.802836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802862 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.802869 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802879 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:50:04.802893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.802919 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.802940 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802957 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.802972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.802999 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.803006 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803024 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:50:04.803039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.803065 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:50:04.803081 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803087 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:50:04.803102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803141 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:50:04.803148 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803158 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:50:04.803184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.803211 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.803227 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803233 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.803247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803271 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803278 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803320 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:50:04.803343 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:50:04.803361 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803373 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:50:04.803383 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-26 23:50:04.803397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:50:04.803423 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:50:04.803439 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803445 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:50:04.803472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803499 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:50:04.803506 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803516 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:50:04.803543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.803570 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.803585 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803592 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.803606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803630 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803637 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803676 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:50:04.803697 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:50:04.803715 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803726 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:50:04.803737 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-26 23:50:04.803750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:50:04.803775 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:50:04.803791 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803798 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-26 23:50:04.803812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803838 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.803845 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803868 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-26 23:50:04.803887 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.803894 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803904 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-26 23:50:04.803928 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.803935 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803945 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:50:04.803963 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.803969 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.803979 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:50:04.803997 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.804004 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804020 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:50:04.804038 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.804045 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804054 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-26 23:50:04.804072 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.804079 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804088 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:50:04.804102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.804165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.804181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804188 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.804202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804235 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.804242 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804252 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-26 23:50:04.804266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.804293 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:50:04.804308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804315 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-26 23:50:04.804329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804355 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.804362 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804372 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:50:04.804391 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.804398 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804408 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:50:04.804427 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.804434 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804444 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:50:04.804457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.804491 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.804506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804513 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.804527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804566 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.804574 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-26 23:50:04.804597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.804623 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:50:04.804638 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804644 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:50:04.804658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804683 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.804690 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804700 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:50:04.804713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.804738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.804753 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804759 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.804773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804798 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.804805 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804815 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:50:04.804828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.804853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:50:04.804868 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804874 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:50:04.804888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804912 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.804919 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804928 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:50:04.804951 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.804958 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.804968 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:50:04.804986 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.804993 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805003 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:50:04.805022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.805055 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.805070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805077 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.805091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805116 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.805123 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:50:04.805160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.805186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:50:04.805201 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805208 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-26 23:50:04.805222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805247 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.805255 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805266 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:50:04.805284 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.805292 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805301 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:50:04.805320 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.805327 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805336 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:50:04.805355 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.805362 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805380 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:50:04.805399 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.805406 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805416 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:50:04.805430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.805473 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.805488 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805495 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.805509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805535 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805543 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805565 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-26 23:50:04.805579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.805594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.805604 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:50:04.805618 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805648 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805655 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805665 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805678 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.805709 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805734 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.805741 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805750 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:50:04.805768 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.805775 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805784 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-26 23:50:04.805802 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.805809 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805819 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-26 23:50:04.805836 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.805843 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805853 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:50:04.805870 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.805877 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805887 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-26 23:50:04.805904 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:50:04.805911 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805921 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-26 23:50:04.805938 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.805945 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805954 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.805971 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.805978 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.805987 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:50:04.806005 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.806016 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806027 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:50:04.806045 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.806051 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806061 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:50:04.806074 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.806154 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.806160 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:50:04.806175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.806201 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.806209 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.806218 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:50:04.806237 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.806244 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.806253 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:50:04.806271 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.806278 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.806288 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:50:04.806306 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.806313 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.806322 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:50:04.806336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.806363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.806373 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806388 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.806395 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.806409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.806448 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806455 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.806465 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-26 23:50:04.806478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.806493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.806503 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:50:04.806516 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806542 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806550 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806559 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806572 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.806602 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806627 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.806634 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806657 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:50:04.806676 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.806683 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806694 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:50:04.806712 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.806719 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806729 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:50:04.806747 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.806754 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806764 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:50:04.806782 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.806789 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806799 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:50:04.806817 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.806823 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806833 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:50:04.806851 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.806858 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806868 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:50:04.806886 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.806893 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806902 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:50:04.806920 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.806927 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806937 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:50:04.806955 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.806962 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.806984 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:50:04.807002 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.807014 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.807024 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:50:04.807038 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.807091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.807109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.807115 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:50:04.807130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.807168 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.807176 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.807186 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:50:04.807204 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.807211 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.807221 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:50:04.807239 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.807246 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.807256 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:50:04.807274 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:50:04.807281 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.807291 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.807304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.807332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.807342 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807358 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.807365 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.807379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.807404 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807412 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.807422 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-26 23:50:04.807449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.807463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.807474 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:50:04.807487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807515 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807522 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807532 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.807575 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807613 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.807621 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807630 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:50:04.807649 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.807656 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807666 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:50:04.807688 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.807695 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807705 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:50:04.807724 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.807731 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807741 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:50:04.807759 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.807766 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807776 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:50:04.807795 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.807802 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807812 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:50:04.807830 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.807837 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807846 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:50:04.807864 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.807873 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807883 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:50:04.807901 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.807908 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807931 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:50:04.807950 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.807966 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.807975 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-26 23:50:04.807992 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.807999 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.808017 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:50:04.808037 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.808044 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.808054 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:50:04.808067 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.808123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.808152 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808180 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808187 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808197 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808211 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.808242 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808271 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.808278 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808288 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-26 23:50:04.808307 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.808314 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808324 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-26 23:50:04.808342 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.808348 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808358 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:50:04.808376 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.808383 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808393 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-26 23:50:04.808411 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.808418 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808428 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-26 23:50:04.808446 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.808453 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808463 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:50:04.808481 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.808488 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808498 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-26 23:50:04.808516 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.808523 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808533 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-26 23:50:04.808551 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.808558 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808580 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-26 23:50:04.808599 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.808606 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808615 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:50:04.808633 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.808639 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808649 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:50:04.808666 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.808673 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808682 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-26 23:50:04.808700 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.808707 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808716 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:50:04.808733 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.808740 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808750 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-26 23:50:04.808763 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.808825 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.808844 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.808851 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-26 23:50:04.808871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.808911 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.808918 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.808931 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:50:04.808956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.808974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.808986 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.809003 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809015 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.809031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809058 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.809066 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809076 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-26 23:50:04.809090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.809116 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:50:04.809132 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809138 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-26 23:50:04.809157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809184 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.809191 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809201 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:50:04.809220 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.809226 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809236 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:50:04.809254 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.809261 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809270 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:50:04.809288 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:50:04.809295 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809305 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:50:04.809318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.809357 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-26 23:50:04.809372 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809379 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.809397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809436 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:50:04.809443 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809453 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-26 23:50:04.809467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.809482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.809492 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-26 23:50:04.809505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:50:04.809532 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809539 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:50:04.809548 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809562 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:50:04.809577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.809591 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809616 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.809623 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809632 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-26 23:50:04.809650 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.809657 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809667 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-26 23:50:04.809684 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.809691 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809704 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-26 23:50:04.809723 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:50:04.809730 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809739 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:50:04.809757 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.809764 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809773 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-26 23:50:04.809790 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.809797 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809807 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-26 23:50:04.809824 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.809831 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809841 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:50:04.809858 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.809865 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809874 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-26 23:50:04.809892 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.809911 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809922 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-26 23:50:04.809940 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.809947 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.809957 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:50:04.809970 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-26 23:50:04.810026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.810044 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810051 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-26 23:50:04.810070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810096 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.810104 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810114 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:50:04.810128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.810153 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.810169 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810175 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.810193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810220 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:50:04.810227 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810237 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-26 23:50:04.810251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.810277 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:50:04.810291 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-26 23:50:04.810318 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:50:04.810325 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:50:04.810335 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-26 23:50:04.810354 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:50:04.810361 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-26 23:50:04.810370 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-26 23:50:04.810389 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:50:04.810396 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:50:04.810406 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-26 23:50:04.810419 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-26 23:50:04.810456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.810472 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810478 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:50:04.810496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.810529 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810539 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:50:04.810557 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.810564 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810573 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:50:04.810590 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.810597 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810606 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:50:04.810620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.810652 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.810666 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810672 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.810686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810711 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.810718 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810728 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-26 23:50:04.810741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.810755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.810765 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:50:04.810778 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.810809 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.810817 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.810827 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.810840 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.810856 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.810870 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.810894 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.810901 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.810911 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-26 23:50:04.810929 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.810936 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.810945 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-26 23:50:04.810963 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.810970 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.810979 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:50:04.810997 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.811004 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.811019 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-26 23:50:04.811037 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.811044 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.811053 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-26 23:50:04.811070 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.811077 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.811090 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-26 23:50:04.811108 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.811115 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.811125 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-26 23:50:04.811156 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.811163 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.811173 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:50:04.811191 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.811198 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.811208 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:50:04.811222 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.811268 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.811286 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811292 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-26 23:50:04.811311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811337 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.811345 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811359 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:50:04.811379 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.811386 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811396 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:50:04.811414 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.811433 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811444 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:50:04.811461 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.811467 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811476 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:50:04.811507 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.811514 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811524 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:50:04.811537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.811580 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.811595 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811602 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.811621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811645 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811652 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811691 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:50:04.811712 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:50:04.811730 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811741 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:50:04.811751 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-26 23:50:04.811765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:50:04.811803 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:50:04.811818 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811824 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-26 23:50:04.811837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811862 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.811869 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811879 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-26 23:50:04.811892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.811917 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.811931 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811938 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.811956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811982 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:50:04.811988 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.811998 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-26 23:50:04.812016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.812031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.812042 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-26 23:50:04.812056 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.812063 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-26 23:50:04.812076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.812101 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.812108 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.812117 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:50:04.812130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.812158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.812169 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.812184 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.812190 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.812209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.812235 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812242 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.812253 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-26 23:50:04.812267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.812282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.812293 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:50:04.812306 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812334 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812342 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812352 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812366 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.812396 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812422 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.812431 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812441 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-26 23:50:04.812459 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.812466 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812475 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-26 23:50:04.812494 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.812500 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812514 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-26 23:50:04.812533 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.812540 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812549 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-26 23:50:04.812567 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.812574 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812583 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-26 23:50:04.812601 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:50:04.812609 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812618 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-26 23:50:04.812636 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:50:04.812643 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812653 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-26 23:50:04.812684 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:50:04.812691 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812700 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-26 23:50:04.812718 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:50:04.812725 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812734 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-26 23:50:04.812751 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.812758 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812768 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-26 23:50:04.812785 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.812792 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812801 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-26 23:50:04.812818 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.812825 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812834 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-26 23:50:04.812851 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.812858 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812867 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-26 23:50:04.812880 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.812940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.812976 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.812983 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-26 23:50:04.813005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813037 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.813045 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813055 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-26 23:50:04.813069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.813095 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.813110 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813117 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.813131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813157 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.813164 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813174 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-26 23:50:04.813188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.813214 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:50:04.813229 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813236 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:50:04.813249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813275 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.813283 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813293 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-26 23:50:04.813311 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.813318 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813332 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:50:04.813351 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.813358 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813368 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:50:04.813386 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.813393 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813403 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:50:04.813416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.813466 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813481 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813487 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.813501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813526 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813534 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813543 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-26 23:50:04.813557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.813571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.813581 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:50:04.813595 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813628 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813635 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813658 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813672 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.813704 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.813737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:50:04.813765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.813771 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813781 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:50:04.813799 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.813806 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813816 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-26 23:50:04.813834 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.813841 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813852 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:50:04.813870 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.813877 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813886 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:50:04.813904 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.813912 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813921 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-26 23:50:04.813939 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:50:04.813946 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.813973 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-26 23:50:04.813986 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.814029 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.814047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814053 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-26 23:50:04.814067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814091 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.814099 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814108 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-26 23:50:04.814126 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.814145 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814155 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-26 23:50:04.814174 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.814181 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814195 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-26 23:50:04.814214 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.814221 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814230 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-26 23:50:04.814248 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.814255 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814265 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-26 23:50:04.814283 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.814290 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814300 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-26 23:50:04.814318 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.814325 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814334 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:50:04.814353 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.814360 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814370 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:50:04.814383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.814448 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.814463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814470 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-26 23:50:04.814488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814513 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:50:04.814520 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814530 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-26 23:50:04.814543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.814568 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:50:04.814584 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:50:04.814591 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-26 23:50:04.814602 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-26 23:50:04.814618 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814624 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-26 23:50:04.814637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:50:04.814680 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:50:04.814697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.814707 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:50:04.814717 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-26 23:50:04.814734 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.814741 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-26 23:50:04.814769 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-26 23:50:04.814787 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:50:04.814800 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-26 23:50:04.814811 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-26 23:50:04.814829 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.814835 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-26 23:50:04.814845 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.814863 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.814870 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:50:04.814880 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.814897 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.814903 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:50:04.814913 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.814931 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.814937 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-26 23:50:04.814947 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.814964 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:50:04.814971 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-26 23:50:04.814981 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:50:04.814998 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:50:04.815005 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-26 23:50:04.815021 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-26 23:50:04.815039 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.815046 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:50:04.815069 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.815086 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:50:04.815093 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-26 23:50:04.815103 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-26 23:50:04.815120 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.815126 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-26 23:50:04.815149 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.815167 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.815173 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:50:04.815187 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.815205 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:50:04.815211 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-26 23:50:04.815221 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-26 23:50:04.815235 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-26 23:50:04.815268 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.815298 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:50:04.815325 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.815353 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-26 23:50:04.815380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.815407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:50:04.815434 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.815462 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:50:04.815489 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.815516 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-26 23:50:04.815555 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-26 23:50:04.815581 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-26 23:50:04.815606 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-26 23:50:04.815632 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-26 23:50:04.815674 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-26 23:50:04.815700 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-26 23:50:04.815727 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.815753 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:50:04.815779 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.815804 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:50:04.815830 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.815855 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:50:04.815881 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.815907 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:50:04.816099 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.816139 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:50:04.816166 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.816193 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:50:04.816220 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.816247 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:50:04.816274 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.816301 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:50:04.816329 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.816355 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:50:04.816384 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.816412 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:50:04.816453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.816479 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:50:04.816507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.816533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:50:04.816559 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.816585 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:50:04.816611 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.816637 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:50:04.816662 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.816688 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:50:04.816714 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-26 23:50:04.816739 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-26 23:50:04.816778 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.816805 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:50:04.816837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.816864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:50:04.816891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.816918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:50:04.816945 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.816972 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-26 23:50:04.816999 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.817032 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:50:04.817059 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.817087 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:50:04.817114 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.817141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:50:04.817168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.817196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:50:04.817225 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817243 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817269 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:50:04.817296 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817313 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817331 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817357 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:50:04.817384 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817401 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817435 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:50:04.817489 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817515 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.817547 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817574 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.817600 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817617 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817644 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.817671 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817688 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817716 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.817743 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817770 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.817796 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817823 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:50:04.817849 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817876 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.817902 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817929 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.817958 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.817975 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818001 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:50:04.818033 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818060 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.818087 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818113 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:50:04.818139 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818166 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:50:04.818192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818210 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818244 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818300 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818327 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.818354 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818371 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818389 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818415 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.818442 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818474 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.818501 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818518 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818535 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818562 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.818588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.818710 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818727 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818744 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818761 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818788 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.818814 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818832 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818849 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818866 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818893 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.818924 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818951 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.818978 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.818996 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819018 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819036 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819064 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:50:04.819091 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819117 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:50:04.819144 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819162 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819178 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819204 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.819231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:50:04.819351 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819377 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:50:04.819404 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819430 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.819457 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819483 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.819509 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819527 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819544 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819587 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.819619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819654 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:50:04.819793 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819811 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819837 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:50:04.819863 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819881 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819898 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819924 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:50:04.819950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.819984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:50:04.820059 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820086 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.820112 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820139 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.820165 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820183 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820209 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.820235 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820257 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820284 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.820311 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820337 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.820364 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820391 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:50:04.820417 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820444 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.820470 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820497 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:50:04.820523 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820540 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820566 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:50:04.820592 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820619 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.820645 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820672 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:50:04.820698 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820725 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:50:04.820751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820785 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820802 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820819 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820836 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.820906 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820924 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820941 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.820974 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.821000 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821033 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.821060 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821077 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821094 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821120 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.821147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:50:04.821268 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821285 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821302 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821319 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821346 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.821372 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821389 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821406 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821423 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821450 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.821477 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821503 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:50:04.821530 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821547 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821565 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821588 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821617 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:50:04.821643 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821670 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:50:04.821696 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821714 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821731 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821758 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.821784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:50:04.821905 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821931 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:50:04.821958 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.821984 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:50:04.822015 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822043 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:50:04.822069 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822146 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.822174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:50:04.822326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:50:04.822362 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.822419 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.822471 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.822521 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.822569 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.822617 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-26 23:50:04.822666 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-26 23:50:04.822714 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-26 23:50:04.822779 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.822828 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.822876 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.822924 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.822974 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.823028 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.823077 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.823124 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.823173 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.823222 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.823271 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.823319 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.823383 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.823458 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.823525 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.823573 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-26 23:50:04.823621 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.823668 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.823716 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.823765 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.823814 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.823881 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.823929 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.823978 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.824041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.824090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.824139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.824187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.824234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.824283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-26 23:50:04.824347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-26 23:50:04.824400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-26 23:50:04.824448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.824688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.824738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.824785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.824832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.824881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.824929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.824977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.825032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.825081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.825130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.825179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.825228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.825280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.825333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.825380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-26 23:50:04.825428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.825475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.825522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.825571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.825619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.825672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.825719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.825768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.825825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.825873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.825922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.825970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.826023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.826072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-26 23:50:04.826121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-26 23:50:04.826174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-26 23:50:04.826222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.826270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.826319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.826366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.826413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.826461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.826509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.826556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.826604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.826653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.826702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.826751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.826800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.826852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.826904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.826951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-26 23:50:04.826998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.827056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.827103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.827152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.827201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.827256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.827304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.827353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.827409 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:50:04.827437 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.827498 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.827553 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.827609 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.827668 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.827723 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:50:04.827778 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:50:04.827832 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:50:04.827886 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.827941 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.827994 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.828055 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.828110 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.828164 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.828218 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.828281 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.828335 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.828390 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.828446 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.828500 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.828554 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.828607 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.828661 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.828715 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:50:04.828768 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.828823 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.828911 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.828966 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.829026 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.829081 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.829134 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.829188 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.829256 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:50:04.829280 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.829336 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.829391 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.829446 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.829500 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.829554 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:50:04.829609 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:50:04.829664 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:50:04.829718 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.829773 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.829827 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.830091 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.830146 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.830201 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.830260 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.830319 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.830374 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.830429 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.830485 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.830539 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.830593 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.830648 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.830702 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.830756 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:50:04.830811 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.830865 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.830919 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.830974 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.831034 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.831089 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.831143 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.831198 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.831259 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-26 23:50:04.831282 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.831333 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.831382 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.831430 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.831484 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.831533 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:50:04.831582 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:50:04.831630 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:50:04.831678 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.831726 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.831774 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.831823 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.831872 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.831921 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.831969 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.832023 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.832073 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.832122 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.832171 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.832220 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.832268 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.832318 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.832367 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.832415 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:50:04.832463 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.832516 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.832565 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.832614 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.832662 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.832711 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.832759 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.832814 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.832870 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-26 23:50:04.832892 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.832946 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.832997 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.833053 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.833105 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.833155 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:50:04.833206 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:50:04.833257 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:50:04.833308 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.833359 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.833410 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.833460 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.833511 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.833562 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.833618 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.833669 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.833719 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.833771 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.833823 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.833874 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.833925 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.833975 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.834031 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.834082 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:50:04.834133 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.834184 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.834236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.834287 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.834337 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.834387 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.834438 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.834489 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.834542 wsdl: current service: Service1 2019-06-26 23:50:04.834559 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-26 23:50:04.834589 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-26 23:50:04.834618 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-26 23:50:04.834645 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-26 23:50:04.834675 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-26 23:50:04.834698 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.834715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.834725 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.834734 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.834744 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.834753 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:50:04.834761 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:50:04.834770 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:50:04.834778 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.834787 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.834795 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.834804 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.834813 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.834822 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.834835 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.834844 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.834852 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.834861 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.834870 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.834878 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.834887 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.834895 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.834903 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.834911 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:50:04.834920 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.834927 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.834935 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.834949 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.834958 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.834966 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.834974 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.834982 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.834990 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.834999 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.835007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.835021 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.835029 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.835038 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:50:04.835046 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:50:04.835054 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:50:04.835062 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.835070 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.835078 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.835085 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.835093 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.835101 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.835109 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.835116 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.835124 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.835132 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.835140 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.835148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.835155 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.835163 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.835170 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.835178 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:50:04.835186 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.835193 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.835200 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.835208 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.835219 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.835228 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.835236 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.835252 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.835260 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.835272 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.835281 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.835289 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.835296 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.835304 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:50:04.835312 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:50:04.835320 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:50:04.835327 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.835334 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.835341 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.835349 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.835355 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.835363 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.835370 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.835377 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.835384 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.835391 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.835398 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.835406 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.835413 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.835420 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.835427 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.835434 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:50:04.835443 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.835450 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.835457 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.835464 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.835471 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.835478 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.835485 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.835492 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.835499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:50:04.835507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.835514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:50:04.835521 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:50:04.835529 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:50:04.835536 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:50:04.835543 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:50:04.835550 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:50:04.835557 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:50:04.835564 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:50:04.835571 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:50:04.835578 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:50:04.835585 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.835607 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.835614 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:50:04.835621 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:50:04.835629 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:50:04.835636 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.835643 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:50:04.835650 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:50:04.835658 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:50:04.835866 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:50:04.835874 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:50:04.835882 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:50:04.835889 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:50:04.835895 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:50:04.835902 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:50:04.835909 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:50:04.835916 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:50:04.835923 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:50:04.835930 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:50:04.835937 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:50:04.836236 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-26 23:50:04.836249 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:50:04.836254 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:50:04.836258 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:50:04.836265 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-26 23:50:04.836270 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:50:04.836274 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:50:04.836284 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-26 23:50:04.836294 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:50:04.836360 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.836368 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:50:04.836386 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:50:04.836409 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-26 23:50:04.836416 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-26 23:50:04.836421 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-26 23:50:04.836425 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-26 23:50:04.836432 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:50:04.836445 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:50:04.836452 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:50:04.836458 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:50:04.836470 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.836480 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:50:04.836485 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-26 23:50:04.836509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.836519 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:50:04.836525 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.836548 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:50:04.836554 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-26 23:50:04.836559 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-26 23:50:04.836563 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-26 23:50:04.836567 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-26 23:50:04.836571 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-26 23:50:04.836576 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-26 23:50:04.836581 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-26 23:50:04.836588 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179152" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:50:04.836599 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:50:04.836605 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:50:04.836610 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:50:04.836616 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.836621 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:50:04.836626 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:50:04.836650 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:50:04.836657 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.836662 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.836668 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.836673 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:50:04.836684 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:50:04.836693 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:50:04.836698 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:50:04.836703 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:50:04.836710 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179152" 2019-06-26 23:50:04.836717 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:50:04.836722 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:50:04.836727 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:50:04.836736 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:50:04.836742 wsdl: in serializeType: returning: 179152 2019-06-26 23:50:04.836748 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:50:04.836756 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:50:04.836760 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:50:04.836764 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:50:04.836769 wsdl: in serializeType: returning: 179152 2019-06-26 23:50:04.836774 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179152 2019-06-26 23:50:04.836796 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179152 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-26 23:50:04.836801 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-26 23:50:04.836807 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1309"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-26 23:50:04.836822 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-26 23:50:04.836828 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179152 2019-06-26 23:50:04.836882 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-26 23:50:04.836977 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-26 23:50:04.836898 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:50:04.836911 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:50:04.836917 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:50:04.836922 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:50:04.836926 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:50:04.836944 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:50:04.836954 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:50:04.836963 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:50:04.836969 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:50:04.837000 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-26 23:50:04.837017 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:50:04.837027 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:50:04.844921 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:50:04.844939 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:50:04.844951 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-26 23:50:04.844957 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-26 23:50:04.844963 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:50:04.844968 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:50:04.844972 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:50:04.844977 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:50:04.844981 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-26 23:50:04.845019 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-26 23:50:05.807852 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-26 23:50:05.807915 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-26 23:50:05.807922 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:50:05.807928 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:50:05.807934 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:50:05.807939 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:50:05.807947 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:50:05.807953 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:50:05.807958 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:50:05.807965 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:49:14 GMT 2019-06-26 23:50:05.807972 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:50:05.807977 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-26 23:50:05.807983 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:50:05.807997 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-26 23:50:05.808039 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-26 23:50:05.808053 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-26 23:50:05.808065 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:50:05.808070 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-26 23:50:05.808075 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-26 23:50:05.808114 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:50:05.808128 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:50:05.808136 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:50:05.808179 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:50:05.808188 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 21:49:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-26 23:50:05.808226 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-26 23:50:05.808321 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-26 23:50:05.808398 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-26 23:50:05.808408 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-26 23:50:05.808568 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-26 23:50:05.808682 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-26 23:50:05.808688 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-26 23:50:05.808699 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-26 23:50:05.808713 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:50:05.808737 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-26 23:50:05.808793 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-26 23:50:05.808826 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:50:05.808846 nusoap_client: got fault 2019-06-26 23:50:05.808854 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-26 23:50:05.808860 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-26 23:50:05.808864 nusoap_client: detail =