Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 96.10/91.53Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
316428006096739 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM501LA
JR T2143
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:45:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:45:42.631214 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:45:42.631276 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:45:42.631298 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:45:42.631323 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:45:42.631348 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:45:42.631361 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:45:42.631379 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:45:42.631394 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:45:42.631405 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:45:42.631419 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:45:42.631433 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:45:42.631452 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:45:42.631462 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:45:42.631470 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:45:42.631479 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:45:42.631486 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:45:42.631506 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:45:42.631527 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:45:42.631541 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:45:42.631550 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:45:42.631561 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:45:42.631575 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:45:42.631589 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:45:42.639633 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:45:42.639678 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:45:42.639699 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:45:42.639712 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:45:42.639722 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:45:42.639730 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:45:42.639739 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:45:42.639782 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:45:42.659062 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:45:42.659107 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:45:42.659115 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:45:42.659121 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:45:42.659128 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:45:42.659133 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:45:42.659139 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:45:42.659145 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:45:42.659151 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:45:42.659157 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:45:37 GMT 2019-04-23 06:45:42.659163 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:45:42.659168 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:45:42.659175 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:45:42.659187 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:45:42.659219 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:45:42.666954 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:45:42.666995 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:45:42.674543 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-23 06:45:42.674857 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.674895 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:45:42.674945 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.674995 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:45:42.675042 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:45:42.682340 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.682382 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.682520 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.682949 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:45:42.683027 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:45:42.683097 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:45:42.683118 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:45:42.683141 soap_transport_http: read buffer of 4880 bytes 2019-04-23 06:45:42.690078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.690149 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:45:42.690182 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-23 06:45:42.690329 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.690362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.690775 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.690805 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.690870 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.690904 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:45:42.690999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:45:42.691040 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:45:42.691072 soap_transport_http: read buffer of 4144 bytes 2019-04-23 06:45:42.691162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:45:42.691193 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:45:42.697734 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-04-23 06:45:42.697757 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:45:42.697769 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:45:42.697900 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:45:42.697955 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:45:42.697978 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:45:42.697990 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:45:42.698018 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:45:42.698027 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:45:42.698252 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:45:42.698274 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:45:42.698361 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.698376 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:45:42.698419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.698478 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.698493 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.698519 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:45:42.698559 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.698573 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.698593 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:45:42.698623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.698680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.698701 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.698731 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.698742 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.698771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.698821 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.698834 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.698853 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:45:42.698880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.698909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.698930 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:45:42.698959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.698970 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:45:42.698996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699042 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.699055 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699074 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:45:42.699106 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.699118 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699136 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:45:42.699169 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.699181 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699199 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:45:42.699224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.699299 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.699329 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699341 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:45:42.699369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699427 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.699441 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699461 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:45:42.699488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.699537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:45:42.699566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699577 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:45:42.699608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699667 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.699679 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699696 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:45:42.699729 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.699741 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699759 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:45:42.699792 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.699804 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699822 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:45:42.699854 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.699867 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699884 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:45:42.699909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.699957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.699978 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.700006 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700017 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.700045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700101 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700174 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:45:42.700212 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:45:42.700245 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700264 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:45:42.700284 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:45:42.700308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:45:42.700355 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:45:42.700383 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700394 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:45:42.700430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700482 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.700495 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700514 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:45:42.700539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.700586 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.700614 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700625 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.700650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700695 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.700708 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700727 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:45:42.700752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.700799 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:45:42.700828 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700838 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:45:42.700870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.700929 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700947 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:45:42.700972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.700998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.701018 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.701044 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701055 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.701080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701125 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.701138 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701156 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:45:42.701181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.701227 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:45:42.701255 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701265 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:45:42.701303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701352 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.701365 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701384 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:45:42.701425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.701438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701457 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:45:42.701484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.701539 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:45:42.701567 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701579 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.701622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701666 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.701678 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701696 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:45:42.701722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.701767 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:45:42.701801 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701812 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:45:42.701836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701883 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.701895 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701912 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:45:42.701946 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.701958 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.701981 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:45:42.702006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.702059 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:45:42.702086 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702098 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.702123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702168 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.702181 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702199 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:45:42.702224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.702270 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:45:42.702299 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702310 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:45:42.702336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702381 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.702393 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702421 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:45:42.702446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.702493 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:45:42.702521 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702532 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.702556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702609 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.702621 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702639 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:45:42.702664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.702710 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:45:42.702736 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702747 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:45:42.702772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702818 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.702830 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702848 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:45:42.702873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.702918 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.702945 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.702956 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.702981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703036 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.703048 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703066 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:45:42.703092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.703139 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:45:42.703166 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703176 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:45:42.703201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703246 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.703259 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703277 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:45:42.703315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.703363 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.703392 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703410 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.703438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703485 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.703498 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703517 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:45:42.703543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.703591 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:45:42.703638 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703648 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:45:42.703673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703717 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.703729 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703748 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:45:42.703774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.703820 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.703848 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703860 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.703886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703931 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.703944 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.703962 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:45:42.703988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.704034 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:45:42.704060 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704071 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:45:42.704095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704141 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.704153 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704171 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:45:42.704204 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.704216 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704234 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:45:42.704259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.704378 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.704410 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704418 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.704437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704468 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.704476 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704487 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:45:42.704501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.704531 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:45:42.704546 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704553 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:45:42.704568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704602 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.704610 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704620 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:45:42.704633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.704658 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.704674 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704680 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.704694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704719 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.704727 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704737 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:45:42.704749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.704775 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:45:42.704790 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704796 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:45:42.704809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704834 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:45:42.704842 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704852 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:45:42.704865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.704890 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.704905 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704912 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.704925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704948 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704955 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.704994 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:45:42.705015 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:45:42.705031 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705043 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:45:42.705053 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:45:42.705065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:45:42.705090 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:45:42.705105 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705112 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:45:42.705125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705151 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:45:42.705159 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705169 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:45:42.705182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.705207 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.705222 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705228 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.705242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705272 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705279 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705324 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:45:42.705347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:45:42.705364 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705375 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:45:42.705386 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:45:42.705398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:45:42.705422 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:45:42.705437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705444 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:45:42.705458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705483 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.705490 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705500 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:45:42.705518 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.705525 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705535 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:45:42.705553 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.705559 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705569 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:45:42.705587 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.705593 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705611 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:45:42.705629 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.705636 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705645 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:45:42.705662 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.705669 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705679 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:45:42.705696 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.705702 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705712 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:45:42.705724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.705776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.705791 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705797 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.705812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705836 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.705843 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:45:42.705866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.705891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:45:42.705906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705913 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:45:42.705927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705951 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.705958 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.705968 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:45:42.705986 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.705993 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706002 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:45:42.706020 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.706026 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706036 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:45:42.706048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.706082 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.706096 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706103 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.706116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706140 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.706148 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706158 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:45:42.706171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.706197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:45:42.706212 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706218 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:45:42.706232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706256 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.706263 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706273 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:45:42.706286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.706311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.706332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706339 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.706354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706378 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.706386 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706396 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:45:42.706409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.706434 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:45:42.706449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706455 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:45:42.706469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706493 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.706500 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706510 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:45:42.706528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.706535 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706544 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:45:42.706563 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.706570 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706581 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:45:42.706593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.706627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.706648 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706655 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.706669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706693 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.706700 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706711 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:45:42.706729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.706754 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:45:42.706769 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706775 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:45:42.706788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706813 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.706820 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706829 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:45:42.706847 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.706854 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706863 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:45:42.706881 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.706887 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706897 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:45:42.706914 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.706921 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706931 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:45:42.706949 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.706955 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.706965 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:45:42.706978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.707021 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.707036 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707042 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.707056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707081 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707088 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707098 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:45:42.707111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.707136 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:45:42.707150 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707180 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707187 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707197 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707210 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.707246 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.707278 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:45:42.707318 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.707326 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707336 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:45:42.707355 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.707362 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707371 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:45:42.707389 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.707396 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707406 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:45:42.707423 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.707430 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707440 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:45:42.707457 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:45:42.707465 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707474 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:45:42.707492 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.707499 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707508 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.707526 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.707533 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:45:42.707559 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.707566 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707576 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:45:42.707593 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.707600 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707609 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:45:42.707622 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.707693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707700 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:45:42.707714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707739 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.707746 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707756 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:45:42.707781 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.707788 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707798 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:45:42.707815 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.707822 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707832 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:45:42.707849 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.707856 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707865 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:45:42.707878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.707916 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707931 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707938 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.707952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707976 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.707983 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.707993 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:45:42.708006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.708032 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:45:42.708045 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708072 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708080 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708089 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708118 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.708132 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708157 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.708164 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708174 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:45:42.708192 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.708199 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708218 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:45:42.708236 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.708243 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708252 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:45:42.708275 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.708285 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708299 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:45:42.708324 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.708332 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708342 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:45:42.708360 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.708367 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708377 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:45:42.708394 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.708401 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708410 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:45:42.708428 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.708435 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708444 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:45:42.708462 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.708468 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708478 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:45:42.708495 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.708502 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708512 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:45:42.708529 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.708536 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708545 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:45:42.708559 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.708624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.708642 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:45:42.708663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708688 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.708695 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708705 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:45:42.708723 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.708730 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708739 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:45:42.708757 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.708764 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708773 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:45:42.708791 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:45:42.708797 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708807 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.708820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.708858 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.708873 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708879 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.708892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708923 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.708930 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708940 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:45:42.708953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.708968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.708978 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:45:42.708992 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709020 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709027 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709037 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709050 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.709080 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709105 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.709112 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709122 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:45:42.709140 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.709146 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709156 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:45:42.709177 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.709184 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709195 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:45:42.709212 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.709219 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709229 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:45:42.709246 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.709253 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709263 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:45:42.709280 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.709287 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709297 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:45:42.709319 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.709326 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709336 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:45:42.709355 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.709363 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709372 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:45:42.709390 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.709397 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709406 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:45:42.709424 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709431 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709440 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:45:42.709461 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.709468 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709478 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:45:42.709495 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.709502 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709512 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:45:42.709525 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.709586 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.709601 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709628 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709635 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709645 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709658 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.709689 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709714 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.709721 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709731 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:45:42.709748 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.709755 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709765 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:45:42.709783 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.709789 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709799 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:45:42.709817 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.709823 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709833 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:45:42.709851 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.709858 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709867 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:45:42.709885 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.709892 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709901 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:45:42.709918 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.709925 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709935 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:45:42.709952 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.709959 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.709969 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:45:42.709986 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.709993 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.710003 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:45:42.710020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.710027 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.710036 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:45:42.710054 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.710060 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.710070 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:45:42.710087 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.710094 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.710103 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:45:42.710121 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.710128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.710137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:45:42.710154 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.710168 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.710178 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:45:42.710191 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.710261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.710279 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710295 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:45:42.710322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710350 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.710357 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710367 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:45:42.710380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.710406 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.710421 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710427 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.710441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710467 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.710474 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710489 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:45:42.710502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.710528 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:45:42.710542 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710549 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:45:42.710562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710587 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.710594 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710604 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:45:42.710622 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.710629 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710638 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:45:42.710655 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.710662 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710671 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:45:42.710689 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:45:42.710695 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710704 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:45:42.710717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.710755 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:45:42.710770 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710776 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.710794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710820 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:45:42.710827 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710837 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:45:42.710850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.710866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.710876 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:45:42.710889 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:45:42.710915 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:45:42.710922 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:45:42.710932 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:45:42.710945 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:45:42.710961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.710975 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711000 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.711007 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711017 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:45:42.711035 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.711042 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711051 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:45:42.711069 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.711076 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711090 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:45:42.711108 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:45:42.711115 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711125 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:45:42.711143 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.711149 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711159 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:45:42.711176 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.711183 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711193 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:45:42.711210 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.711217 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711226 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:45:42.711244 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.711254 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711263 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:45:42.711281 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.711287 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711297 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:45:42.711321 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.711328 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711338 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:45:42.711352 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:45:42.711405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.711422 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711428 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:45:42.711447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711472 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.711479 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711489 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:45:42.711502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.711528 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.711543 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711549 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.711567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711600 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:45:42.711607 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711617 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:45:42.711630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.711655 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:45:42.711669 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:45:42.711695 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:45:42.711702 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:45:42.711712 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:45:42.711729 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:45:42.711736 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:45:42.711746 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:45:42.711764 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:45:42.711770 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:45:42.711780 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:45:42.711793 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:45:42.711818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.711833 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711840 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:45:42.711858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711884 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.711891 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711901 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:45:42.711919 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.711926 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711935 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:45:42.711953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.711960 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.711969 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:45:42.711982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.712015 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712030 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712037 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.712051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712076 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712083 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712093 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:45:42.712106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.712132 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:45:42.712145 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712194 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712206 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712224 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712246 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.712295 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712338 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.712346 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712357 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:45:42.712375 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.712381 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712391 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:45:42.712409 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.712416 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712426 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:45:42.712443 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.712450 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712460 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:45:42.712477 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.712484 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712493 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:45:42.712511 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.712517 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712532 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:45:42.712550 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.712558 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712567 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:45:42.712585 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.712591 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712601 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:45:42.712618 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.712625 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712635 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:45:42.712648 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.712697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.712714 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712720 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:45:42.712739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712765 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.712772 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712782 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:45:42.712801 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.712807 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712817 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:45:42.712835 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.712841 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712851 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:45:42.712869 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.712875 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712885 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:45:42.712902 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.712909 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712918 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:45:42.712931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.712974 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.712989 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.712996 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.713014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713038 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713045 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713082 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:45:42.713103 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:45:42.713119 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713130 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:45:42.713141 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:45:42.713153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:45:42.713177 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:45:42.713192 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713199 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:45:42.713212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713237 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.713244 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713258 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:45:42.713272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.713297 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.713312 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713324 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.713339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713364 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:45:42.713371 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713381 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:45:42.713394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.713419 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:45:42.713434 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713441 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:45:42.713454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713478 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.713486 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713495 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:45:42.713508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.713533 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.713548 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713555 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.713573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713598 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713605 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713615 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:45:42.713628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.713644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.713654 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:45:42.713668 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713694 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713702 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713712 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713724 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713741 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.713755 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713780 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.713788 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713798 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:45:42.713815 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.713822 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713832 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:45:42.713849 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.713856 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713871 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:45:42.713890 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.713896 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713906 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:45:42.713924 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.713931 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713941 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:45:42.713958 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:45:42.713965 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.713974 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:45:42.713992 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:45:42.713999 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.714008 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:45:42.714026 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:45:42.714033 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.714043 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:45:42.714060 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:45:42.714067 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.714077 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:45:42.714094 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.714101 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.714110 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:45:42.714128 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.714135 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.714144 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:45:42.714162 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.714169 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.714178 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:45:42.714196 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.714202 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.714212 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:45:42.714224 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.714291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.714309 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714320 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:45:42.714342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714368 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.714376 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714386 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:45:42.714398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.714424 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.714440 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714446 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.714460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714484 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.714491 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714501 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:45:42.714514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.714539 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:45:42.714554 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714561 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:45:42.714574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714599 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.714606 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714615 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:45:42.714633 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.714640 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714654 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:45:42.714672 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.714679 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714689 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:45:42.714707 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.714714 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714731 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:45:42.714744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.714781 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.714797 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714803 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.714817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714842 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.714849 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714859 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:45:42.714872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.714888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.714898 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:45:42.714911 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.714944 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.714951 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.714962 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.714975 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.714995 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.715010 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.715035 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.715042 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.715051 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:45:42.715069 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.715076 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.715085 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:45:42.715103 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.715109 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.715119 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:45:42.715136 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.715143 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.715153 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:45:42.715170 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.715177 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.715187 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:45:42.715204 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.715211 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.715221 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:45:42.715238 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:45:42.715245 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.715255 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:45:42.715267 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.715311 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.715333 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715340 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:45:42.715354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715379 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.715386 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715396 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:45:42.715413 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.715420 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715430 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:45:42.715448 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.715454 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715464 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:45:42.715481 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.715488 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715498 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:45:42.715515 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.715522 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715531 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:45:42.715549 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.715555 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715565 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:45:42.715582 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.715589 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715599 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:45:42.715617 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.715623 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715633 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:45:42.715646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.715714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.715730 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715737 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:45:42.715751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715775 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:45:42.715782 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715792 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:45:42.715805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.715835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:45:42.715852 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:45:42.715859 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:45:42.715870 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:45:42.715887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715893 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:45:42.715907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715930 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:45:42.715950 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:45:42.715966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.715977 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:45:42.715987 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:45:42.716004 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.716011 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:45:42.716021 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:45:42.716037 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:45:42.716058 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:45:42.716068 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:45:42.716086 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.716093 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:45:42.716103 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.716120 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.716127 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:45:42.716137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.716154 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.716161 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:45:42.716170 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.716188 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.716194 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:45:42.716204 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.716221 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:45:42.716227 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:45:42.716237 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:45:42.716254 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:45:42.716260 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:45:42.716270 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:45:42.716287 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.716294 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:45:42.716303 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.716325 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:45:42.716332 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:45:42.716343 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:45:42.716360 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.716367 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:45:42.716377 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.716394 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.716400 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:45:42.716566 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.716586 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:45:42.716592 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:45:42.716602 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:45:42.716624 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:45:42.716657 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.716687 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:45:42.716715 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.716750 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:45:42.716777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.716804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:45:42.716831 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.716858 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:45:42.716885 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.716912 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:45:42.716939 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:45:42.716966 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:45:42.716992 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:45:42.717019 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:45:42.717046 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:45:42.717074 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:45:42.717101 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.717128 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:45:42.717158 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.717185 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:45:42.717211 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.717238 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:45:42.717265 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.717299 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:45:42.717332 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.717360 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:45:42.717386 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.717413 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:45:42.717440 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.717467 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:45:42.717493 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.717521 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:45:42.717548 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.717575 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:45:42.717602 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.717631 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:45:42.717658 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.717685 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:45:42.717713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.717740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:45:42.717767 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.717794 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:45:42.717820 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.717847 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:45:42.717873 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.717900 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:45:42.717927 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:45:42.717953 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:45:42.717980 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.718011 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:45:42.718038 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.718065 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:45:42.718092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.718118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:45:42.718145 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.718171 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:45:42.718198 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.718225 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:45:42.718252 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.718279 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:45:42.718305 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.718346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:45:42.718372 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.718400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:45:42.718429 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718447 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718474 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:45:42.718501 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718518 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718535 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718561 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:45:42.718588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718622 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718639 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718665 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:45:42.718692 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718718 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.718758 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718784 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.718811 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718828 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718855 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.718881 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718898 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718926 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.718953 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.718979 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.719007 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719033 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:45:42.719059 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719085 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.719111 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719137 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.719164 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719181 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719208 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:45:42.719234 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719261 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.719287 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719320 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:45:42.719348 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719377 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:45:42.719404 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719438 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719456 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719473 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719512 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719539 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.719566 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719583 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719600 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719626 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.719652 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719679 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.719705 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719740 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719767 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.719793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719810 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.719914 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719931 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719948 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719965 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.719991 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.720018 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720051 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720068 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720095 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.720125 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720161 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.720187 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720205 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720222 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720239 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720267 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:45:42.720294 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720329 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:45:42.720356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720373 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720390 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720416 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.720442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:45:42.720564 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720591 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:45:42.720617 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720643 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.720675 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720702 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.720728 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720762 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720779 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720810 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.720837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.720985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:45:42.721013 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721030 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721057 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:45:42.721083 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721100 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721117 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721143 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:45:42.721169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:45:42.721274 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721300 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.721332 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721359 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.721386 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721403 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721429 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.721455 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721477 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721504 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.721530 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721556 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.721583 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721610 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:45:42.721636 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721662 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.721689 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721715 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:45:42.721741 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721759 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721785 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:45:42.721812 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721838 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.721864 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721891 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:45:42.721917 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721943 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:45:42.721969 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.721986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.722126 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722143 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722161 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722191 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.722218 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722246 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.722274 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722291 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722308 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722339 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.722366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:45:42.722487 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722504 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722521 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722538 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722564 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.722591 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722608 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722642 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722669 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.722695 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722721 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:45:42.722747 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722765 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722782 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722804 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722830 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:45:42.722857 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722883 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:45:42.722909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722926 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722943 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.722970 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.722997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:45:42.723117 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723143 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:45:42.723169 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723195 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:45:42.723221 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723247 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:45:42.723273 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723291 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723333 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.723388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:45:42.723539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:45:42.723565 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.723637 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.723689 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.723739 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.723787 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.723836 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:45:42.723885 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:45:42.723934 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:45:42.723999 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.724048 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.724097 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.724145 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.724192 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.724241 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.724290 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.724343 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.724392 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.724440 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.724491 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.724540 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.724604 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.724661 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.724717 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.724765 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:45:42.724812 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.724859 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.724907 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.724956 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.725005 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.725074 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.725122 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.725171 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.725228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.725277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.725332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.725381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.725429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.725478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:45:42.725542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:45:42.725602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:45:42.725651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.725891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.725940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.725988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.726035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.726085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.726134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.726182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.726230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.726279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.726333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.726382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.726431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.726484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.726537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.726585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:45:42.726633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.726680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.726728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.726777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.726826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.726878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.726926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.726975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.727032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.727081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.727130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.727178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.727225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.727274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:45:42.727331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:45:42.727385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:45:42.727433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.727481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.727530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.727578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.727625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.727674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.727722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.727769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.727817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.727866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.727915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.727971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.728020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.728073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.728126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.728174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:45:42.728226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.728274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.728329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.728380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.728429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.728484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.728532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.728581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.728637 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:45:42.728673 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.728735 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.728792 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.728848 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.728907 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.728962 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:45:42.729016 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:45:42.729070 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:45:42.729124 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.729178 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.729232 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.729288 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.729348 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.729403 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.729457 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.729511 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.729565 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.729619 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.729674 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.729728 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.729783 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.729837 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.729892 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.729945 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:45:42.729999 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.730054 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.730138 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.730193 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.730247 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.730301 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.730368 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.730422 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.730485 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:45:42.730509 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.730564 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.730619 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.730674 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.730727 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.730782 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:45:42.730836 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:45:42.730891 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:45:42.730945 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.731000 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.731245 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.731303 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.731365 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.731419 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.731474 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.731533 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.731587 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.731642 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.731697 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.731759 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.731814 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.731868 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.731922 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.731977 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:45:42.732031 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.732086 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.732140 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.732194 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.732248 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.732307 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.732366 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.732420 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.732482 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:45:42.732505 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.732556 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.732605 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.732655 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.732710 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.732759 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:45:42.732808 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:45:42.732858 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:45:42.732907 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.732956 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.733005 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.733054 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.733104 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.733154 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.733203 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.733252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.733301 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.733356 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.733406 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.733456 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.733504 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.733554 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.733603 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.733652 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:45:42.733701 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.733754 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.733804 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.733852 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.733901 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.733949 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.734006 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.734057 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.734113 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:45:42.734135 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.734187 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.734238 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.734289 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.734355 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.734407 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:45:42.734458 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:45:42.734509 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:45:42.734561 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.734613 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.734665 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.734716 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.734767 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.734818 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.734874 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.734925 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.734977 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.735029 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.735080 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.735131 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.735183 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.735234 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.735290 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.735353 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:45:42.735405 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.735456 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.735508 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.735559 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.735610 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.735661 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.735712 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.735763 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.735818 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:45:42.735835 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:45:42.735865 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:45:42.735894 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:45:42.735921 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:45:42.735947 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:45:42.735966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.735980 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.735989 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.735998 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.736007 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.736015 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:45:42.736024 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:45:42.736033 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:45:42.736041 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.736049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.736057 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.736065 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.736073 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736085 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.736094 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.736102 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.736109 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.736117 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736125 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736133 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.736141 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.736148 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.736156 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.736164 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:45:42.736172 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.736179 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.736187 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.736195 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.736203 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.736210 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.736218 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.736226 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.736234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.736243 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.736251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.736259 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.736267 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.736274 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:45:42.736283 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:45:42.736291 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:45:42.736301 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.736308 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.736320 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.736328 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.736336 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736343 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.736351 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.736364 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.736372 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.736379 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736387 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736394 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.736402 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.736409 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.736416 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.736423 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:45:42.736431 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.736438 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.736445 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.736452 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.736459 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.736466 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.736474 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.736481 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.736493 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.736502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.736510 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.736518 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.736524 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.736531 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:45:42.736538 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:45:42.736545 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:45:42.736552 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.736558 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.736565 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.736572 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.736579 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736586 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.736592 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.736599 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.736606 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.736612 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736619 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736626 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.736633 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.736640 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.736647 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.736654 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:45:42.736661 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.736668 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.736674 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.736681 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.736687 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.736694 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.736700 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.736707 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.736714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:45:42.736721 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.736728 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:45:42.736735 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:45:42.736747 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:45:42.736754 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:45:42.736760 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:45:42.736767 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:45:42.736774 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:45:42.736780 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:45:42.736787 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:45:42.736793 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:45:42.736800 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736822 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.736828 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:45:42.736835 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:45:42.736842 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:45:42.736848 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736855 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:45:42.736862 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:45:42.737078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:45:42.737086 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:45:42.737093 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:45:42.737099 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:45:42.737106 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:45:42.737113 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:45:42.737119 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:45:42.737126 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:45:42.737133 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:45:42.737139 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:45:42.737145 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:45:42.737152 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:45:42.737460 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:45:42.737472 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:45:42.737477 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:45:42.737482 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:45:42.737489 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:45:42.737493 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:45:42.737498 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:45:42.737507 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:45:42.737515 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:45:42.737552 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.737559 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:45:42.737573 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:45:42.737594 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:45:42.737601 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:45:42.737605 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:45:42.737609 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:45:42.737614 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:45:42.737624 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:45:42.737631 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:45:42.737636 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:45:42.737655 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.737664 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:45:42.737669 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:45:42.737694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.737703 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:45:42.737708 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.737733 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:45:42.737745 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:45:42.737750 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:45:42.737753 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:45:42.737757 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:45:42.737761 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:45:42.737766 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:45:42.737770 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:45:42.737776 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:45:42.737786 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:45:42.737792 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:45:42.737796 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:45:42.737802 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.737808 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:45:42.737812 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:45:42.737836 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:45:42.737842 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.737846 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.737852 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.737856 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:45:42.737866 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:45:42.737874 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:45:42.737878 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:45:42.737883 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:45:42.737890 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179153" 2019-04-23 06:45:42.737897 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:45:42.737901 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:45:42.737906 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:45:42.737912 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:45:42.737917 wsdl: in serializeType: returning: 179153 2019-04-23 06:45:42.737923 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:45:42.737930 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:45:42.737934 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:45:42.737938 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:45:42.737943 wsdl: in serializeType: returning: 179153 2019-04-23 06:45:42.737947 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179153 2019-04-23 06:45:42.737968 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179153 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:45:42.737973 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:45:42.737979 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1190"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:45:42.737993 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:45:42.737999 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179153 2019-04-23 06:45:42.738009 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:45:42.738083 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:45:42.738021 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:45:42.738032 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:45:42.738037 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:45:42.738042 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:45:42.738046 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:45:42.738053 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:45:42.738063 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:45:42.738071 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:45:42.738077 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:45:42.738090 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:45:42.738100 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:45:42.738108 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:45:42.746083 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:45:42.746099 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:45:42.746115 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:45:42.746120 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:45:42.746125 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:45:42.746130 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:45:42.746134 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:45:42.746138 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:45:42.746143 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:45:42.746174 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:45:42.758532 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:45:42.758557 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:45:42.758564 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:45:42.758569 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:45:42.758575 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:45:42.758580 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:45:42.758586 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:45:42.758592 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:45:42.758597 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:45:42.758603 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:45:37 GMT 2019-04-23 06:45:42.758618 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:45:42.758624 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:45:42.758629 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:45:42.758640 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:45:42.758664 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:45:42.758675 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:45:42.758684 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:45:42.758689 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:45:42.758694 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:45:42.758730 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:45:42.758742 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:45:42.758748 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:45:42.758774 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:45:42.758781 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:45:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:45:42.758810 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:45:42.758819 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:45:42.758840 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:45:42.758846 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:45:42.758950 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:45:42.759063 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:45:42.759070 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:45:42.759078 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:45:42.759089 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:45:42.759112 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:45:42.759169 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:45:42.759197 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:45:42.759212 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:45:42.759220 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:45:42.759225 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:45:42.759230 nusoap_client: detail =