Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 96.10/91.53Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
316428006096739 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM501LA
JR T2143
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 18:33:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 20:33:13.641817 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 20:33:13.641883 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:33:13.641905 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 20:33:13.641932 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:33:13.641948 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 20:33:13.641962 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 20:33:13.641980 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 20:33:13.641993 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:33:13.642002 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:33:13.642015 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:33:13.642030 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:33:13.642048 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:33:13.642058 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:33:13.642064 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:33:13.642071 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:33:13.642078 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 20:33:13.642096 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:33:13.642117 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:33:13.642130 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:33:13.642139 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 20:33:13.642148 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 20:33:13.642162 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:33:13.642175 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:33:13.650147 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:33:13.650198 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:33:13.650223 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 20:33:13.650237 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:33:13.650248 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:33:13.650257 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:33:13.650266 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 20:33:13.650307 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 20:33:13.665207 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 20:33:13.665285 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 20:33:13.665300 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:33:13.665335 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:33:13.665350 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:33:13.665360 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:33:13.665371 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:33:13.665383 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:33:13.665393 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:33:13.665404 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:33:10 GMT 2019-08-22 20:33:13.665420 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:33:13.665430 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 20:33:13.665442 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:33:13.665461 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 20:33:13.665510 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 20:33:13.665543 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 20:33:13.673155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.673237 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:33:13.673267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.673304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.673329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.681234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.681311 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:33:13.681390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.681426 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:33:13.681465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.681491 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:33:13.681521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.681542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.681564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.681603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.688876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.688949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689575 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689746 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:33:13.689789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.689878 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:33:13.689965 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.690051 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:33:13.696738 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:33:13.696814 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:33:13.697162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:33:13.697203 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:33:13.697244 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:33:13.697279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697436 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:33:13.697465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697621 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:33:13.697667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697790 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:33:13.697805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.697964 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-22 20:33:13.698094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.698193 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:33:13.698224 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:33:13.698268 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:33:13.698308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:33:13.698338 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-22 20:33:13.698350 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:33:13.698360 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 20:33:13.698427 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 20:33:13.698473 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:33:13.698491 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:33:13.698498 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:33:13.698519 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 20:33:13.698524 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 20:33:13.698732 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 20:33:13.698750 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 20:33:13.698804 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.698814 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 20:33:13.698835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.698867 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.698877 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.698892 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:33:13.698914 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.698921 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.698932 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:33:13.698948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.698980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.698993 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.699009 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699016 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.699031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699062 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.699070 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 20:33:13.699095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.699123 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:33:13.699138 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699145 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 20:33:13.699159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699184 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.699191 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699201 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:33:13.699220 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.699227 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699236 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:33:13.699254 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.699261 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699271 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:33:13.699322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.699359 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.699380 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 20:33:13.699402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699431 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.699438 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699448 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 20:33:13.699462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.699489 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 20:33:13.699504 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 20:33:13.699525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699550 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.699557 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699567 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:33:13.699595 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.699603 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699613 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:33:13.699631 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.699638 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699648 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:33:13.699665 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.699672 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699682 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:33:13.699695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.699742 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.699758 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699764 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.699781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699805 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699811 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699853 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.699880 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.699898 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699909 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:33:13.699920 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 20:33:13.699933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:33:13.699958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:33:13.699973 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.699980 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 20:33:13.700000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700026 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.700034 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700044 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:33:13.700061 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.700068 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700078 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:33:13.700095 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.700102 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700112 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:33:13.700129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.700136 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700146 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:33:13.700159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.700196 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.700211 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700218 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.700233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700259 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.700266 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700277 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 20:33:13.700290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.700315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:33:13.700330 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700336 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 20:33:13.700350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700375 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.700382 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700408 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:33:13.700429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.700456 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.700472 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700478 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.700492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700518 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.700525 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700535 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 20:33:13.700630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.700659 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:33:13.700676 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700683 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 20:33:13.700712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700741 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.700748 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700759 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:33:13.700772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.700798 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.700813 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700819 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.700833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700858 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.700873 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700883 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 20:33:13.700896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.700921 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 20:33:13.700935 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700942 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 20:33:13.700955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700981 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.700989 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.700999 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:33:13.701017 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.701024 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701034 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:33:13.701047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.701076 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 20:33:13.701090 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701096 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.701111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701135 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.701143 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701153 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 20:33:13.701167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.701191 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 20:33:13.701206 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701212 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 20:33:13.701226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701250 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.701257 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701267 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:33:13.701285 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.701291 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701301 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:33:13.701314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.701343 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 20:33:13.701357 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701363 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.701377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701402 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.701409 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701418 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 20:33:13.701431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.701456 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 20:33:13.701470 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701476 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 20:33:13.701491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701515 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.701522 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701532 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:33:13.701545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.701570 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 20:33:13.701602 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701609 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.701623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701648 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.701655 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701665 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 20:33:13.701678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.701706 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 20:33:13.701725 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701732 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 20:33:13.701746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701772 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.701779 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701788 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:33:13.701802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.701827 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.701842 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701848 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.701862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701887 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.701893 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701903 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 20:33:13.701916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.701941 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:33:13.701956 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.701962 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 20:33:13.701976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702002 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.702009 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702019 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:33:13.702032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.702057 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.702072 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702078 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.702092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702117 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.702125 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702134 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 20:33:13.702148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.702172 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:33:13.702187 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702193 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 20:33:13.702206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702231 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.702238 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702248 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:33:13.702261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.702286 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.702301 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702307 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.702321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702345 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.702352 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702362 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 20:33:13.702375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.702400 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:33:13.702415 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702421 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 20:33:13.702434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702459 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.702466 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702475 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 20:33:13.702493 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.702500 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702510 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 20:33:13.702523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.702551 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.702566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702583 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.702598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702624 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.702631 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702641 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 20:33:13.702655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.702681 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:33:13.702696 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702705 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:33:13.702721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702746 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.702753 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702762 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:33:13.702776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.702801 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.702816 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702822 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.702836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702863 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.702870 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702880 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:33:13.702893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.702920 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:33:13.702935 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702941 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:33:13.702954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702981 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:33:13.702988 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.702998 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:33:13.703011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.703046 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.703061 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703067 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.703081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703105 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703111 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703150 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.703171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.703188 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703199 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:33:13.703209 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 20:33:13.703222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:33:13.703247 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:33:13.703262 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703268 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 20:33:13.703282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703308 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:33:13.703315 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703325 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:33:13.703338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.703363 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.703378 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703384 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.703398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703422 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703428 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703465 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.703484 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.703501 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703512 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:33:13.703522 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 20:33:13.703535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:33:13.703559 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:33:13.703582 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703589 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:33:13.703606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703632 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:33:13.703638 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703648 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:33:13.703662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.703687 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.703705 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703714 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.703729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703753 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703760 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703797 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.703817 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.703834 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703845 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:33:13.703855 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 20:33:13.703868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:33:13.703892 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:33:13.703907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703913 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 20:33:13.703932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.703976 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.703989 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704008 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 20:33:13.704038 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.704051 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704070 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 20:33:13.704102 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.704113 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704129 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:33:13.704161 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.704175 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704194 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:33:13.704228 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.704241 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704258 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:33:13.704292 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.704304 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704321 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 20:33:13.704354 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.704366 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704382 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:33:13.704407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.704460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.704479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704485 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.704504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704549 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.704563 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 20:33:13.704616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.704669 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:33:13.704689 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704696 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 20:33:13.704716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704759 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.704771 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704787 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:33:13.704817 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.704829 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704845 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:33:13.704876 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.704895 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.704914 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:33:13.704975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.705042 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.705071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705079 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.705096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705122 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.705129 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 20:33:13.705153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.705179 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:33:13.705194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705201 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:33:13.705216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705241 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.705248 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705258 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:33:13.705271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.705296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.705311 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705318 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.705332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705357 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.705364 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:33:13.705387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.705413 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:33:13.705428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705434 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:33:13.705449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705475 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.705482 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705491 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:33:13.705510 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.705517 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705526 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:33:13.705544 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.705550 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705560 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:33:13.705584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.705620 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.705636 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705643 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.705659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705685 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.705692 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705705 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:33:13.705722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.705749 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:33:13.705764 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705771 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 20:33:13.705785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705810 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.705817 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705826 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:33:13.705844 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.705850 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705860 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:33:13.705877 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.705884 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705893 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:33:13.705911 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.705918 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705932 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:33:13.705949 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.705956 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.705965 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:33:13.705979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.706020 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.706035 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706042 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.706055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706080 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706087 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706097 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 20:33:13.706110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.706136 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:33:13.706151 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706183 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706190 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706200 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706213 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.706243 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706269 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.706276 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706286 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:33:13.706303 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.706310 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706320 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 20:33:13.706337 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.706344 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706354 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 20:33:13.706371 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.706378 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706387 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:33:13.706404 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.706411 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706420 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 20:33:13.706438 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:33:13.706444 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706454 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 20:33:13.706471 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.706479 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706488 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.706507 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.706513 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706522 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:33:13.706540 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.706546 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706556 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 20:33:13.706586 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.706594 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706604 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:33:13.706622 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.706629 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706638 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:33:13.706652 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.706751 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.706777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706784 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:33:13.706800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706825 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.706833 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706842 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:33:13.706861 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.706868 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706877 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:33:13.706895 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.706902 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706912 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:33:13.706934 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.706941 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706950 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:33:13.706964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.706991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.707002 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707017 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.707023 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.707039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.707064 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707071 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.707081 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 20:33:13.707095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.707110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.707121 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:33:13.707134 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707161 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707169 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707179 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707193 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.707223 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707249 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.707256 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707265 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:33:13.707283 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.707290 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707299 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:33:13.707316 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.707323 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707332 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:33:13.707350 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.707356 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707366 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:33:13.707384 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.707391 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707400 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:33:13.707422 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.707430 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707440 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:33:13.707458 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.707465 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707474 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:33:13.707492 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.707498 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707508 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:33:13.707525 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.707532 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707541 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:33:13.707559 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.707599 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707613 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:33:13.707634 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.707641 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707651 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:33:13.707664 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.707754 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.707789 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.707800 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:33:13.707873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.707910 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.707917 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.707935 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:33:13.707953 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.707960 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.707969 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:33:13.707987 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.707994 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.708003 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:33:13.708021 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:33:13.708027 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.708037 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.708050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.708079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.708090 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.708111 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.708126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.708151 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708158 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.708168 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 20:33:13.708181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.708255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.708269 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:33:13.708285 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708318 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708325 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708336 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708349 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.708380 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708407 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.708414 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708423 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:33:13.708441 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.708448 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708458 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:33:13.708475 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.708482 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708491 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:33:13.708509 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.708515 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708524 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:33:13.708542 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.708549 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708558 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:33:13.708592 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.708600 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708611 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:33:13.708629 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.708636 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708646 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:33:13.708664 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.708671 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708680 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:33:13.708697 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.708708 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708719 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:33:13.708738 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.708745 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708755 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 20:33:13.708772 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.708779 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708788 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:33:13.708805 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.708812 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708821 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:33:13.708835 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.708891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.708908 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.708942 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.708949 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.708959 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.708973 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.708989 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.709003 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709028 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.709035 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709045 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 20:33:13.709063 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.709071 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709080 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 20:33:13.709097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.709104 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709113 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:33:13.709131 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.709138 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709147 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 20:33:13.709165 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.709171 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709181 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 20:33:13.709198 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.709205 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709214 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:33:13.709232 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.709238 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709247 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 20:33:13.709264 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.709271 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709281 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 20:33:13.709298 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.709305 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709322 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 20:33:13.709340 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.709347 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709357 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:33:13.709374 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.709381 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709397 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:33:13.709414 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.709421 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709430 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 20:33:13.709447 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.709454 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709464 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:33:13.709481 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.709488 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709497 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 20:33:13.709511 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.709614 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709621 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 20:33:13.709641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709667 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.709674 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709684 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:33:13.709697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.709730 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709746 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709753 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.709772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709798 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.709805 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709815 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 20:33:13.709829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.709854 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:33:13.709869 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709875 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 20:33:13.709888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709914 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.709921 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709931 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:33:13.709949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.709956 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709965 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:33:13.709982 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.709989 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.709999 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:33:13.710016 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:33:13.710023 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710033 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:33:13.710046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.710084 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 20:33:13.710099 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710105 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.710124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710150 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:33:13.710157 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710167 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 20:33:13.710180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.710213 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 20:33:13.710227 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:33:13.710257 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710264 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:33:13.710274 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710287 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:33:13.710307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.710322 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710355 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.710363 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710373 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 20:33:13.710391 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.710398 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710407 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 20:33:13.710425 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.710431 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710441 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 20:33:13.710458 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:33:13.710465 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710474 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:33:13.710492 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.710498 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710508 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 20:33:13.710525 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.710532 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710541 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 20:33:13.710558 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.710565 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710581 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:33:13.710601 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.710608 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710617 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 20:33:13.710635 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.710642 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710652 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 20:33:13.710669 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.710676 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710685 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:33:13.710699 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 20:33:13.710752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.710772 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710778 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 20:33:13.710798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710823 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.710830 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710840 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:33:13.710853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.710879 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.710894 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710900 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.710918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710944 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:33:13.710951 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710961 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 20:33:13.710974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.710989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.710999 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:33:13.711013 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 20:33:13.711039 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:33:13.711047 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:33:13.711057 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 20:33:13.711075 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:33:13.711082 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 20:33:13.711092 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 20:33:13.711111 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:33:13.711118 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:33:13.711128 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 20:33:13.711141 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 20:33:13.711165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.711181 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.711187 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:33:13.711205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.711231 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.711239 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.711252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:33:13.711271 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.711279 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.711290 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:33:13.711308 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.711314 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.711324 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:33:13.711340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.711365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.711376 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711394 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.711401 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.711419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.711445 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711452 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.711461 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 20:33:13.711475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.711490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.711500 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:33:13.711514 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711540 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711548 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711558 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711571 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711595 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.711611 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711638 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.711645 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711655 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 20:33:13.711673 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.711680 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711690 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 20:33:13.711712 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.711720 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711735 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:33:13.711754 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.711761 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711771 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 20:33:13.711788 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.711795 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711805 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 20:33:13.711823 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.711830 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711839 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 20:33:13.711857 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.711863 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711873 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 20:33:13.711891 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.711897 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711907 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:33:13.711931 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.711938 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.711948 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:33:13.711961 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.712008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.712026 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712033 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 20:33:13.712060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712086 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.712093 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712103 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:33:13.712121 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.712128 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712138 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:33:13.712155 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.712162 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712172 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:33:13.712189 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.712196 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712205 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:33:13.712223 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.712230 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712240 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:33:13.712253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.712295 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.712311 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712317 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.712337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712361 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712368 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712408 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.712430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.712446 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712457 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:33:13.712468 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 20:33:13.712480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:33:13.712505 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:33:13.712520 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712526 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 20:33:13.712545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712584 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.712592 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712602 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 20:33:13.712616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.712641 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.712656 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712663 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.712676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712703 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:33:13.712712 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712723 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 20:33:13.712737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.712762 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 20:33:13.712778 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712784 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 20:33:13.712798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712823 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.712830 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712844 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:33:13.712858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.712883 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.712899 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712905 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.712928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712953 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.712960 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.712970 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 20:33:13.712990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.713004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.713014 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:33:13.713028 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713056 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713063 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713073 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713086 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713102 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.713116 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713142 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.713149 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713163 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 20:33:13.713182 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.713189 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713199 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 20:33:13.713216 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.713223 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713232 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 20:33:13.713250 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.713257 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713266 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 20:33:13.713286 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.713296 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713312 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 20:33:13.713340 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:33:13.713351 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713366 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 20:33:13.713397 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:33:13.713409 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713426 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 20:33:13.713476 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:33:13.713528 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713549 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 20:33:13.713613 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:33:13.713626 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713640 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 20:33:13.713661 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.713668 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713678 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 20:33:13.713695 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.713705 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713720 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 20:33:13.713739 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.713746 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713761 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 20:33:13.713779 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.713786 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.713796 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 20:33:13.713809 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.714004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.714045 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714056 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 20:33:13.714089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714144 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.714154 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714165 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 20:33:13.714180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.714207 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.714223 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714229 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.714243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714268 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.714275 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714285 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 20:33:13.714298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.714324 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:33:13.714339 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714345 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:33:13.714365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714390 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.714397 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714407 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 20:33:13.714425 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.714432 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714441 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:33:13.714458 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.714465 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714474 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:33:13.714492 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.714498 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714508 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:33:13.714521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.714559 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714589 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714596 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.714611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714641 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714649 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714659 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 20:33:13.714672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.714687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.714698 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:33:13.714717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714745 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714752 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714762 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714775 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714792 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.714806 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714831 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.714838 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714847 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:33:13.714865 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.714872 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714881 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:33:13.714898 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.714913 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714922 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 20:33:13.714939 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.714946 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714960 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:33:13.714979 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.714986 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.714995 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:33:13.715013 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.715021 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.715030 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 20:33:13.715048 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:33:13.715055 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.715064 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 20:33:13.715077 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.715118 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.715136 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715142 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 20:33:13.715156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715181 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.715188 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715197 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 20:33:13.715215 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.715221 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715231 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 20:33:13.715248 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.715255 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715265 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 20:33:13.715282 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.715289 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715299 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 20:33:13.715316 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.715323 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715332 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 20:33:13.715350 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.715357 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715366 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 20:33:13.715384 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.715390 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715400 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:33:13.715417 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.715424 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715433 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:33:13.715446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.715503 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.715518 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715525 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 20:33:13.715539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715581 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:33:13.715589 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715599 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 20:33:13.715613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.715643 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:33:13.715661 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:33:13.715668 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 20:33:13.715678 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 20:33:13.715694 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715701 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 20:33:13.715720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.715765 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:33:13.715782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.715797 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:33:13.715809 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 20:33:13.715826 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.715833 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 20:33:13.715843 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 20:33:13.715860 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:33:13.715866 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 20:33:13.715876 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 20:33:13.715893 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.715900 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 20:33:13.715910 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.715927 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.715933 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:33:13.715943 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.715960 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.715966 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:33:13.715976 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.715993 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.716000 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 20:33:13.716009 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.716026 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:33:13.716033 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 20:33:13.716043 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:33:13.716059 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:33:13.716066 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 20:33:13.716076 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 20:33:13.716092 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.716099 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:33:13.716108 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.716125 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:33:13.716132 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 20:33:13.716141 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 20:33:13.716158 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.716164 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 20:33:13.716189 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.716207 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.716214 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:33:13.716223 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.716239 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:33:13.716247 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 20:33:13.716256 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 20:33:13.716274 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 20:33:13.716312 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.716342 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:33:13.716369 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.716397 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 20:33:13.716424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.716451 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:33:13.716478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.716506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:33:13.716533 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.716560 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:33:13.716604 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.716632 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 20:33:13.716659 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 20:33:13.716685 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 20:33:13.716716 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 20:33:13.716744 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 20:33:13.716951 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 20:33:13.716978 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 20:33:13.717005 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.717032 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:33:13.717059 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.717086 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:33:13.717113 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.717140 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:33:13.717166 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.717193 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:33:13.717220 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.717247 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:33:13.717274 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.717301 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:33:13.717328 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.717355 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:33:13.717382 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.717408 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:33:13.717434 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.717461 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:33:13.717487 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.717513 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:33:13.717541 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.717568 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:33:13.717634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.717663 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:33:13.717696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.717736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:33:13.717764 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.717790 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:33:13.717817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.717844 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:33:13.717871 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.717897 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:33:13.717924 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 20:33:13.717950 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 20:33:13.717978 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.718004 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:33:13.718031 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.718057 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:33:13.718084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.718110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:33:13.718137 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.718163 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 20:33:13.718190 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.718216 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:33:13.718243 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.718271 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:33:13.718298 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.718326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:33:13.718352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.718379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:33:13.718408 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718426 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718458 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:33:13.718484 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718501 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718517 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718544 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:33:13.718570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718689 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:33:13.718722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718740 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718756 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:33:13.718826 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718853 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.718879 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718905 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.718931 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718949 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.718976 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.719002 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719020 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719047 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.719073 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719099 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.719142 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719193 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:33:13.719248 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719304 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.719353 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719385 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.719413 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719430 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719456 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:33:13.719482 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719509 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.719535 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719562 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:33:13.719597 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719624 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:33:13.719651 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719678 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:33:13.719711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719747 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719764 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719781 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719842 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.719867 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719884 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719900 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719931 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.719957 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.719983 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.720010 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720026 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720049 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720075 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.720101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.720221 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720237 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720254 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720273 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720300 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.720326 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720343 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720377 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.720431 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720458 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.720484 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720501 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720517 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720533 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720636 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:33:13.720690 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720770 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:33:13.720820 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720849 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720892 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.720943 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.721041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:33:13.721332 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721385 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:33:13.721433 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721477 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.721524 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721568 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.721632 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721696 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721727 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721774 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.721823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721885 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.721998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:33:13.722024 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722049 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722076 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:33:13.722102 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722119 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722142 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722169 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:33:13.722195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722274 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:33:13.722300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722320 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722355 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722381 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:33:13.722408 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722434 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.722461 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722487 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.722513 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722530 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722558 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.722592 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722609 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722636 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.722662 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722692 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.722727 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722754 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:33:13.722786 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722813 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.722839 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722865 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:33:13.722891 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722908 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722935 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:33:13.722962 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.722989 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.723015 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723079 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:33:13.723107 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723133 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:33:13.723159 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723186 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:33:13.723218 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723305 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723321 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723351 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.723377 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723394 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723410 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723436 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.723497 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723584 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.723639 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723682 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723758 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723791 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.723818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:33:13.723939 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723956 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723972 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.723989 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724015 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.724042 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724059 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724075 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724092 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724119 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.724145 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724173 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:33:13.724199 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724216 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724233 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724249 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724275 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:33:13.724301 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724327 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:33:13.724360 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724377 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724393 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724419 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.724446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:33:13.724566 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724609 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:33:13.724636 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724662 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:33:13.724688 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724721 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:33:13.724748 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724765 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724782 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724825 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.724852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724927 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724960 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.724977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:33:13.725009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:33:13.725069 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.725138 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.725228 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.725323 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.725417 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.725491 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.725593 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 20:33:13.725649 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 20:33:13.725699 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 20:33:13.725753 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.725808 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.725858 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.725913 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.725962 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.726019 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.726075 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.726126 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.726195 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.726244 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.726293 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.726342 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.726391 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.726440 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.726497 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.726550 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.726614 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 20:33:13.726677 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.726731 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.726780 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.726830 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.726879 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.726941 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.726993 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.727045 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.727103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.727166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.727215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.727264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.727314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.727361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.727409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 20:33:13.727458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 20:33:13.727507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 20:33:13.727557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.727646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.727695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.727749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.728030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.728081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.728130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.728179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.728227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.728276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.728325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.728408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.728490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.728546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.728618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.728671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.728725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 20:33:13.728773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.728822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.728878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.728928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.728984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.729037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.729085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.729135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.729193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.729242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.729290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.729340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.729389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.729437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.729486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 20:33:13.729535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 20:33:13.729603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 20:33:13.729652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.729701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.729756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.729805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.729853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.729910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.729958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.730007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.730059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.730108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.730156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.730206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.730257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.730306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.730359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.730412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.730459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 20:33:13.730515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.730566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.730623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.730674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.730729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.730782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.730848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.730933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.731035 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:33:13.731084 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.731167 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.731225 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.731281 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.731371 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.731428 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.731511 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:33:13.731568 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:33:13.731638 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:33:13.731693 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.731754 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.731811 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.731866 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.731929 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.731993 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.732067 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.732123 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.732234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.732345 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.732459 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.732545 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.732651 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.732715 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.732771 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.732825 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.732881 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:33:13.732937 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.732991 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.733046 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.733102 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.733156 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.733211 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.733266 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.733322 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.733390 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:33:13.733414 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.733470 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.733526 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.733601 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.733658 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.733738 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.733794 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:33:13.733857 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:33:13.734142 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:33:13.734204 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.734263 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.734319 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.734389 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.734450 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.734509 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.734564 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.734630 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.734687 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.734748 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.734823 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.734879 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.734935 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.734994 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.735049 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.735104 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.735164 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:33:13.735235 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.735294 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.735350 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.735405 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.735464 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.735519 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.735581 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.735655 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.735727 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 20:33:13.735751 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.735802 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.735852 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.735902 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.735956 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.736007 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.736056 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:33:13.736106 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:33:13.736170 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:33:13.736220 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.736269 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.736319 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.736369 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.736419 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.736469 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.736524 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.736595 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.736660 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.736716 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.736766 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.736816 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.736866 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.736915 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.736965 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.737014 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.737070 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:33:13.737592 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.737647 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.737696 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.737752 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.737802 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.737947 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.738045 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.738139 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.738220 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 20:33:13.738245 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.738318 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.738370 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.738422 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.738474 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.738525 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.738590 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:33:13.738642 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:33:13.738694 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:33:13.738752 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.738820 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.738875 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.738932 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.738984 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.739035 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.739087 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.739139 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.739191 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.739255 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.739309 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.739361 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.739413 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.739469 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.739521 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.739588 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.739640 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:33:13.739692 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.739749 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.739802 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.739854 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.739906 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.739963 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.740019 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.740072 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.740130 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 20:33:13.740150 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 20:33:13.740182 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 20:33:13.740214 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 20:33:13.740244 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 20:33:13.740271 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 20:33:13.740295 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.740318 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.740329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.740339 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.740350 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.740365 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.740375 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:33:13.740386 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:33:13.740395 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:33:13.740405 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.740414 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.740424 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.740433 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.740442 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.740453 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.740462 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.740472 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.740481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.740489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.740498 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.740507 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.740516 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.740524 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.740533 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.740541 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.740550 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:33:13.740559 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.740585 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.740596 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.740606 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.740616 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.740625 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.740635 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.740644 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.740654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.740666 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.740675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.740684 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.740692 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.740703 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.740715 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:33:13.740724 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:33:13.740733 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:33:13.740742 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.740750 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.740758 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.740767 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.740775 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.740783 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.740792 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.740800 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.740807 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.740815 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.740823 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.740831 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.740839 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.740848 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.740860 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.740869 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.740877 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:33:13.740886 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.740894 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.740903 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.740911 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.740919 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.740930 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.740938 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.740948 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.740957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.740969 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.740977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.740986 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.740994 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.741002 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.741010 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:33:13.741018 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:33:13.741025 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:33:13.741034 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.741041 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.741049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.741057 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.741065 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.741072 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.741080 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.741087 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.741095 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.741103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.741110 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.741118 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.741126 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.741134 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.741141 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.741149 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.741156 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:33:13.741164 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.741171 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.741179 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.741186 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.741194 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.741201 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.741209 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.741217 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.741225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:33:13.741236 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.741244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:33:13.741252 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:33:13.741260 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:33:13.741267 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:33:13.741279 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:33:13.741288 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:33:13.741297 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:33:13.741305 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:33:13.741313 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:33:13.741321 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:33:13.741328 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:33:13.741336 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.741344 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.741351 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:33:13.741358 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:33:13.741365 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:33:13.741372 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:33:13.741379 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.741387 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:33:13.741395 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:33:13.741402 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:33:13.741410 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:33:13.741417 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:33:13.741425 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:33:13.741433 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:33:13.741441 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:33:13.741448 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:33:13.741456 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:33:13.741463 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:33:13.741471 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:33:13.741479 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:33:13.741486 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:33:13.741832 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 20:33:13.741856 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:33:13.741866 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:33:13.741876 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:33:13.741891 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 20:33:13.741898 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:33:13.741902 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:33:13.741915 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 20:33:13.741934 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:33:13.741985 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.741993 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:33:13.742007 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:33:13.742030 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 20:33:13.742037 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 20:33:13.742042 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 20:33:13.742046 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 20:33:13.742052 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:33:13.742064 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:33:13.742072 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:33:13.742078 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:33:13.742092 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.742103 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:33:13.742108 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 20:33:13.742132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.742143 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:33:13.742148 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.742172 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:33:13.742177 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 20:33:13.742182 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 20:33:13.742186 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 20:33:13.742190 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 20:33:13.742194 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 20:33:13.742199 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 20:33:13.742204 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 20:33:13.742211 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:33:13.742221 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:33:13.742228 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:33:13.742232 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:33:13.742239 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.742245 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:33:13.742249 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:33:13.742273 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:33:13.742280 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.742285 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.742291 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.742295 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:33:13.742307 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:33:13.742315 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:33:13.742319 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:33:13.742324 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:33:13.742331 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179153" 2019-08-22 20:33:13.742338 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:33:13.742343 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:33:13.742348 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:33:13.742354 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:33:13.742359 wsdl: in serializeType: returning: 179153 2019-08-22 20:33:13.742366 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:33:13.742372 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:33:13.742377 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:33:13.742381 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:33:13.742386 wsdl: in serializeType: returning: 179153 2019-08-22 20:33:13.742391 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179153 2019-08-22 20:33:13.742410 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179153 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 20:33:13.742415 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 20:33:13.742421 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8409"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 20:33:13.742435 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 20:33:13.742441 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179153 2019-08-22 20:33:13.742454 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 20:33:13.742542 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 20:33:13.742468 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:33:13.742481 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:33:13.742493 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:33:13.742498 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:33:13.742502 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:33:13.742508 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:33:13.742520 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:33:13.742529 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:33:13.742535 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:33:13.742549 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 20:33:13.742560 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:33:13.742568 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:33:13.750486 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:33:13.750516 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:33:13.750538 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 20:33:13.750545 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 20:33:13.750553 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:33:13.750558 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:33:13.750562 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:33:13.750580 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:33:13.750586 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 20:33:13.750616 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 20:33:13.760370 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 20:33:13.760414 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 20:33:13.760422 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:33:13.760427 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:33:13.760433 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:33:13.760438 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:33:13.760445 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:33:13.760451 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:33:13.760456 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:33:13.760462 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:33:10 GMT 2019-08-22 20:33:13.760469 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:33:13.760474 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 20:33:13.760479 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:33:13.760491 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 20:33:13.760522 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 20:33:13.760535 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 20:33:13.760546 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:33:13.760551 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 20:33:13.760556 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 20:33:13.760600 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:33:13.760614 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:33:13.760620 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:33:13.760654 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:33:13.760662 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 18:33:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 20:33:13.760707 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 20:33:13.760719 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 20:33:13.760745 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 20:33:13.760753 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 20:33:13.760878 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 20:33:13.760982 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 20:33:13.760988 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 20:33:13.760997 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 20:33:13.761010 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:33:13.761034 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 20:33:13.761090 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 20:33:13.761120 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:33:13.761132 nusoap_client: got fault 2019-08-22 20:33:13.761140 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 20:33:13.761145 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 20:33:13.761151 nusoap_client: detail =