Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 96.10/91.53Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
316428006096739 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM501LA
JR T2143
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 25 May 2020 21:30:01 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-25 23:30:16.479408 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-25 23:30:16.479466 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:30:16.479498 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-25 23:30:16.479517 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:30:16.479537 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-25 23:30:16.479546 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-25 23:30:16.479561 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-25 23:30:16.479569 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:30:16.479576 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:30:16.479586 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:30:16.479594 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 23:30:16.479605 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 23:30:16.479611 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 23:30:16.479616 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 23:30:16.479621 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 23:30:16.479625 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-25 23:30:16.479637 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:30:16.479653 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:30:16.479662 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 23:30:16.479668 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-25 23:30:16.479674 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-25 23:30:16.479683 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 23:30:16.479692 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 23:30:16.486394 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 23:30:16.486410 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 23:30:16.486421 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-25 23:30:16.486433 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:30:16.486439 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:30:16.486443 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 23:30:16.486447 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-25 23:30:16.486477 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-25 23:30:16.532035 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-25 23:30:16.532088 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-25 23:30:16.532098 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 23:30:16.532104 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 23:30:16.532110 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 23:30:16.532116 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 23:30:16.532140 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 23:30:16.532147 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 23:30:16.532153 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 23:30:16.532159 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 21:30:01 GMT 2020-05-25 23:30:16.532165 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 23:30:16.532170 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-25 23:30:16.532176 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 23:30:16.532187 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-25 23:30:16.532221 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-25 23:30:16.532245 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-25 23:30:16.538532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.538575 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.538664 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 23:30:16.538712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.538740 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.544966 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.545030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.545080 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.545122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.545152 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.545187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.545238 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.545284 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.545315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.545338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.545365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551756 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 23:30:16.551773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.551965 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.552013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552095 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.552125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.552353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.557990 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558110 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.558152 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 23:30:16.558173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558228 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.558252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558577 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.558820 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-25 23:30:16.559035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559100 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.559338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.564609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.564638 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.564659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.564694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.564716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.564755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.564782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.564823 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.564844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.564876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.564919 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.564958 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:30:16.564983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.565002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:30:16.565043 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-25 23:30:16.565061 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 23:30:16.565071 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-25 23:30:16.565117 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-25 23:30:16.565162 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 23:30:16.565180 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 23:30:16.565190 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 23:30:16.565213 wsdl: got WSDL URL 2020-05-25 23:30:16.565220 wsdl: Parse WSDL 2020-05-25 23:30:16.565445 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-25 23:30:16.565464 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-25 23:30:16.565535 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.565556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-25 23:30:16.565597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.565650 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.565664 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.565686 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:30:16.565720 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.565732 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.565749 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:30:16.565774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.565817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.565837 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.565862 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.565873 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.565896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.565944 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.565955 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.565971 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-25 23:30:16.565991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.566031 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-25 23:30:16.566054 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566064 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-25 23:30:16.566086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566126 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.566138 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566154 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:30:16.566183 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.566193 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566208 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:30:16.566237 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.566248 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566263 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 23:30:16.566285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.566342 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.566366 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566376 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-25 23:30:16.566399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566440 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.566452 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566468 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-25 23:30:16.566490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.566532 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-25 23:30:16.566564 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566574 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-25 23:30:16.566599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566639 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.566650 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566666 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:30:16.566695 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.566706 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566721 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:30:16.566750 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.566761 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566776 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 23:30:16.566805 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.566816 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566831 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:30:16.566853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.566917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.566941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.566951 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.566975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567013 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567025 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567089 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.567123 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.567151 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567169 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:30:16.567186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-25 23:30:16.567206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:30:16.567246 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 23:30:16.567273 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567284 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-25 23:30:16.567310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567354 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.567365 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567381 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:30:16.567403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.567447 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.567471 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567481 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.567504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567561 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.567663 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.567690 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567708 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:30:16.567725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-25 23:30:16.567746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:30:16.567788 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-25 23:30:16.567811 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-25 23:30:16.567845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567887 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.567898 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567914 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:30:16.567943 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.567954 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.567969 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:30:16.567997 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.568008 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568024 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 23:30:16.568053 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.568063 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568079 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:30:16.568100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.568164 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.568188 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568198 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.568226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568268 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.568280 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568295 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-25 23:30:16.568316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.568356 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 23:30:16.568379 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568388 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-25 23:30:16.568409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568455 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.568466 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568482 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:30:16.568503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.568545 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.568580 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568592 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.568619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568660 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.568669 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568679 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-25 23:30:16.568693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.568719 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-25 23:30:16.568735 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568741 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-25 23:30:16.568755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.568787 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568797 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:30:16.568810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.568835 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.568850 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568856 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.568870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568895 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.568902 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568911 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-25 23:30:16.568924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.568949 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-25 23:30:16.568964 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.568970 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-25 23:30:16.568983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569008 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.569015 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569024 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:30:16.569042 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.569049 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569058 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:30:16.569071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.569100 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-25 23:30:16.569114 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569120 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.569134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569158 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.569165 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569174 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-25 23:30:16.569187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.569212 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-25 23:30:16.569226 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569232 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-25 23:30:16.569246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569270 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.569277 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569286 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:30:16.569304 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.569311 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569320 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:30:16.569333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.569362 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-25 23:30:16.569377 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569383 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.569396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569420 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.569431 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569449 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-25 23:30:16.569473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.569500 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-25 23:30:16.569517 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569523 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-25 23:30:16.569537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569568 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.569576 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569586 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:30:16.569599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.569625 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-25 23:30:16.569639 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569646 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.569659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569683 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.569690 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569700 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-25 23:30:16.569713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.569738 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-25 23:30:16.569752 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569759 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-25 23:30:16.569773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.569805 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569814 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:30:16.569828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.569853 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.569868 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569874 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.569887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569912 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.569919 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569928 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-25 23:30:16.569941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.569966 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 23:30:16.569981 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.569987 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-25 23:30:16.570000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570025 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.570032 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570041 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 23:30:16.570054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.570079 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.570094 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570100 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.570113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570137 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.570144 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570154 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-25 23:30:16.570167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.570191 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 23:30:16.570206 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570212 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-25 23:30:16.570225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570250 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.570257 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570266 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 23:30:16.570279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.570304 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.570318 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570324 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.570338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570362 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.570369 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570379 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-25 23:30:16.570392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.570417 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 23:30:16.570435 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570442 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-25 23:30:16.570456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570481 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.570488 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570498 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-25 23:30:16.570517 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.570525 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570534 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-25 23:30:16.570552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.570584 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.570599 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570606 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.570620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570644 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.570651 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570661 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-25 23:30:16.570674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.570699 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 23:30:16.570715 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570721 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 23:30:16.570735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570763 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.570770 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:30:16.570793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.570818 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.570833 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570840 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.570853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570878 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.570885 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570895 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 23:30:16.570908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.570932 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:30:16.570947 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570953 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-25 23:30:16.570967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.570992 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:30:16.570999 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571009 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 23:30:16.571022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.571046 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.571061 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571067 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.571080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571103 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571110 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571147 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.571167 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.571184 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571194 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:30:16.571205 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-25 23:30:16.571217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:30:16.571241 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:30:16.571256 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571262 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-25 23:30:16.571276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571301 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:30:16.571308 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571318 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 23:30:16.571331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.571356 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.571370 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571377 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.571391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571431 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571440 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571479 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.571499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.571516 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571527 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:30:16.571537 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-25 23:30:16.571558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:30:16.571584 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-25 23:30:16.571599 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571606 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-25 23:30:16.571620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571644 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:30:16.571653 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571662 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 23:30:16.571675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.571701 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.571716 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571722 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.571735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571759 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571765 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571803 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.571823 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.571839 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571850 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:30:16.571860 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-25 23:30:16.571873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:30:16.571897 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:30:16.571912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571918 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-25 23:30:16.571931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571956 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.571963 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.571973 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-25 23:30:16.571991 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.571998 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572007 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-25 23:30:16.572024 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.572031 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572040 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:30:16.572058 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.572065 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572074 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 23:30:16.572091 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.572098 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572108 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 23:30:16.572125 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.572132 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572141 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-25 23:30:16.572158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.572165 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572174 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:30:16.572187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.572235 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.572249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572256 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.572269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572294 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.572301 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-25 23:30:16.572324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.572349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-25 23:30:16.572364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572370 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-25 23:30:16.572383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572407 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.572414 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572424 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 23:30:16.572448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.572455 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572465 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:30:16.572482 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.572489 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572499 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 23:30:16.572512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.572545 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.572565 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572572 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.572586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572611 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.572618 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-25 23:30:16.572657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.572689 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-25 23:30:16.572705 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572713 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 23:30:16.572727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572752 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.572759 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572769 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:30:16.572782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.572807 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.572822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572828 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.572842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572866 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.572873 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572883 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 23:30:16.572896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.572921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:30:16.572935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572942 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-25 23:30:16.572956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572981 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.572988 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.572997 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:30:16.573015 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.573022 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573031 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-25 23:30:16.573048 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.573055 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573064 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-25 23:30:16.573082 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.573089 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573098 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-25 23:30:16.573115 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.573122 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573131 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-25 23:30:16.573144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.573184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.573199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573206 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.573219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573243 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.573250 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-25 23:30:16.573273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.573298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 23:30:16.573313 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573319 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 23:30:16.573332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573357 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.573364 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573374 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 23:30:16.573391 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.573398 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573408 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:30:16.573426 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.573436 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573447 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 23:30:16.573461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.573493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.573509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573515 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.573529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573559 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.573566 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573576 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 23:30:16.573590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.573615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:30:16.573630 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573636 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.573650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573675 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.573682 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573692 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:30:16.573709 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.573716 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573725 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:30:16.573742 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.573749 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573758 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:30:16.573776 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.573783 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573793 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 23:30:16.573810 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.573817 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573826 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:30:16.573839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.573880 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.573894 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573901 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.573914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573940 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.573947 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573956 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 23:30:16.573969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.573984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.573994 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.574008 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574037 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574044 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574053 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574066 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.574097 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574122 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.574129 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574138 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:30:16.574156 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.574163 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574172 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-25 23:30:16.574189 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.574196 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574206 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-25 23:30:16.574223 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.574229 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574239 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 23:30:16.574256 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.574263 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574272 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-25 23:30:16.574289 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:30:16.574296 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574306 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-25 23:30:16.574324 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.574330 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574340 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.574357 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.574364 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574373 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:30:16.574394 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.574401 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574411 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-25 23:30:16.574433 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.574441 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574452 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:30:16.574469 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.574476 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574486 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:30:16.574499 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.574577 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.574583 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.574598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.574622 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.574630 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.574639 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:30:16.574657 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.574664 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.574673 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 23:30:16.574690 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.574697 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.574706 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 23:30:16.574723 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.574731 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.574741 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 23:30:16.574753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.574780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.574791 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.574812 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.574825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.574850 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574857 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.574867 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-25 23:30:16.574880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.574894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.574904 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.574918 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574944 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574951 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574961 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574974 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.574989 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.575003 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575028 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.575035 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575045 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 23:30:16.575062 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.575069 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575079 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 23:30:16.575096 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.575102 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575112 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 23:30:16.575129 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.575135 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575145 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 23:30:16.575162 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.575169 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575179 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 23:30:16.575196 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.575203 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575213 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 23:30:16.575230 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.575237 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575246 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:30:16.575263 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.575270 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575279 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 23:30:16.575297 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.575303 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575313 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 23:30:16.575330 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.575336 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575346 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:30:16.575363 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.575369 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575379 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:30:16.575392 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.575449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.575469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.575475 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.575490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.575515 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.575522 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.575531 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:30:16.575553 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.575560 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.575570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:30:16.575588 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.575595 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.575605 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:30:16.575622 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:30:16.575629 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.575638 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.575652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.575678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.575688 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.575703 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.575709 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.575723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.575748 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.575755 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.575765 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-25 23:30:16.575778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.575793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.575803 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.575816 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.575844 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.575851 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.575860 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.575874 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.575890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.575904 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.575929 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.575936 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.575945 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 23:30:16.575963 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.575969 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.575979 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 23:30:16.575996 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.576002 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.576012 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 23:30:16.576029 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.576036 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.576045 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 23:30:16.576062 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.576069 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.576078 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 23:30:16.576096 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.576103 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.576112 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 23:30:16.576129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.576136 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.576145 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:30:16.576162 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.576169 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.576178 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 23:30:16.576195 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.576201 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.576211 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 23:30:16.576228 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576235 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.576244 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-25 23:30:16.576261 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.576268 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.576277 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:30:16.576295 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.576302 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.576311 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:30:16.576324 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.576380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.576395 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576423 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576435 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576447 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576461 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.576491 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576518 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.576525 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576534 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-25 23:30:16.576557 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.576564 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576574 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-25 23:30:16.576592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.576599 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576608 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 23:30:16.576626 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.576632 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576642 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-25 23:30:16.576659 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.576666 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576674 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-25 23:30:16.576692 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.576699 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576708 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 23:30:16.576725 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.576732 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576741 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-25 23:30:16.576758 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.576765 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576774 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-25 23:30:16.576791 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.576798 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576807 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-25 23:30:16.576825 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.576831 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576841 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 23:30:16.576858 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.576865 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576874 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 23:30:16.576891 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.576898 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576908 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-25 23:30:16.576925 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.576932 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576941 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:30:16.576958 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.576964 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.576974 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-25 23:30:16.576987 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.577052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.577071 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577077 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-25 23:30:16.577092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577116 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.577123 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577133 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 23:30:16.577146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.577171 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.577185 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577191 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.577205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577230 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.577237 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577246 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-25 23:30:16.577259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.577284 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 23:30:16.577299 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577305 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-25 23:30:16.577318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.577349 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577358 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:30:16.577376 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.577383 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577392 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 23:30:16.577409 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.577416 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577427 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 23:30:16.577448 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:30:16.577455 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577465 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 23:30:16.577478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.577514 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-25 23:30:16.577529 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577535 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.577554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577581 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:30:16.577588 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577598 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-25 23:30:16.577611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.577626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.577636 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-25 23:30:16.577650 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:30:16.577676 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-25 23:30:16.577683 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:30:16.577692 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-25 23:30:16.577705 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:30:16.577721 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.577735 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.577760 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.577767 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.577778 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-25 23:30:16.577809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.577817 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.577828 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-25 23:30:16.577847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.577854 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.577864 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-25 23:30:16.577881 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:30:16.577888 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.577897 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 23:30:16.577915 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.577921 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.577931 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-25 23:30:16.577948 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.577954 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.577965 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-25 23:30:16.577982 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.577989 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.577998 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:30:16.578020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.578027 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.578036 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-25 23:30:16.578054 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.578061 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.578070 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-25 23:30:16.578087 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.578094 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.578103 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:30:16.578116 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-25 23:30:16.578166 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.578183 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578189 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-25 23:30:16.578204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578228 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.578235 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578245 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:30:16.578258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.578283 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.578298 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578304 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.578326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578351 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:30:16.578358 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578368 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-25 23:30:16.578381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.578405 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-25 23:30:16.578419 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-25 23:30:16.578450 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:30:16.578458 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 23:30:16.578468 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-25 23:30:16.578486 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:30:16.578493 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-25 23:30:16.578502 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-25 23:30:16.578520 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:30:16.578527 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 23:30:16.578536 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-25 23:30:16.578554 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-25 23:30:16.578578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.578595 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578601 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.578616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578640 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.578647 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578657 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:30:16.578675 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.578682 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578691 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 23:30:16.578708 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.578715 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578725 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 23:30:16.578738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.578770 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.578785 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578791 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.578805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578830 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.578836 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578846 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-25 23:30:16.578859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.578874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.578884 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.578897 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.578925 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.578932 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.578942 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.578955 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.578971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.578984 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.579010 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.579017 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.579026 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-25 23:30:16.579045 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.579052 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.579061 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-25 23:30:16.579078 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.579085 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.579094 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 23:30:16.579112 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.579119 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.579128 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-25 23:30:16.579145 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.579152 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.579162 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 23:30:16.579179 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.579186 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.579195 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-25 23:30:16.579212 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.579219 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.579228 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-25 23:30:16.579245 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.579251 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.579261 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:30:16.579278 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.579285 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.579295 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:30:16.579308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.579353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.579370 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579377 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-25 23:30:16.579391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579416 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.579424 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579438 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:30:16.579456 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.579463 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579473 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:30:16.579490 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.579497 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579506 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:30:16.579524 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.579530 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579540 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 23:30:16.579563 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.579571 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579581 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:30:16.579595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.579634 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.579649 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579656 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.579670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579693 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579700 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579737 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.579757 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.579775 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579785 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:30:16.579795 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-25 23:30:16.579808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:30:16.579832 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 23:30:16.579847 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579854 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-25 23:30:16.579868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579892 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.579899 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579909 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-25 23:30:16.579922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.579947 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.579962 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.579968 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.579983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580007 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 23:30:16.580014 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580023 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-25 23:30:16.580036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.580061 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-25 23:30:16.580076 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580082 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-25 23:30:16.580096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580130 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.580138 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580147 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 23:30:16.580166 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.580173 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580182 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 23:30:16.580199 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.580206 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580215 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-25 23:30:16.580228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.580263 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.580277 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580283 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.580298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580323 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.580330 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580339 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-25 23:30:16.580353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.580377 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 23:30:16.580392 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580398 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-25 23:30:16.580412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580442 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.580450 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:30:16.580473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.580499 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.580514 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580520 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.580534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580564 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580572 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580582 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-25 23:30:16.580595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.580610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.580620 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 23:30:16.580634 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580663 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580673 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580685 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580699 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.580730 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580758 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.580770 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580786 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-25 23:30:16.580806 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.580813 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580823 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-25 23:30:16.580840 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.580847 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580856 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-25 23:30:16.580873 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.580881 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580890 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-25 23:30:16.580907 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.580914 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580923 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-25 23:30:16.580940 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:30:16.580947 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580957 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-25 23:30:16.580974 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:30:16.580980 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.580989 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-25 23:30:16.581007 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:30:16.581013 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.581023 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-25 23:30:16.581040 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:30:16.581047 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.581056 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-25 23:30:16.581073 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.581080 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.581089 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-25 23:30:16.581107 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.581113 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.581124 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-25 23:30:16.581141 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.581148 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.581158 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-25 23:30:16.581175 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.581182 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.581192 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-25 23:30:16.581205 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.581267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.581284 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.581291 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-25 23:30:16.581349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.581375 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.581382 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.581391 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.581409 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.581416 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.581427 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.581445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.581464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.581474 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.581489 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.581496 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.581510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.581535 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581543 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.581558 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-25 23:30:16.581572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.581587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.581597 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-25 23:30:16.581611 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581638 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581645 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581655 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581668 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.581698 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581723 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.581730 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581740 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-25 23:30:16.581758 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.581765 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581774 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 23:30:16.581792 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.581798 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581808 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-25 23:30:16.581825 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 23:30:16.581832 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581841 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-25 23:30:16.581858 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.581865 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581874 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-25 23:30:16.581892 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 23:30:16.581899 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581908 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-25 23:30:16.581925 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.581932 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:30:16.581954 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-25 23:30:16.581992 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.582008 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582014 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-25 23:30:16.582028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582053 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.582060 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582069 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.582087 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.582094 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582104 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.582117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.582145 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.582160 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582166 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-25 23:30:16.582180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582205 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:30:16.582212 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582221 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-25 23:30:16.582235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.582260 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-25 23:30:16.582274 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582281 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-25 23:30:16.582295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582320 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.582326 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582336 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.582353 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.582360 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582369 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.582382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.582411 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.582426 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582435 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.582452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582478 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:30:16.582485 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582494 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-25 23:30:16.582507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.582532 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 23:30:16.582547 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582558 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.582574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582598 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.582605 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582615 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:30:16.582633 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.582639 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582649 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:30:16.582662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.582691 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.582705 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582711 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.582726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582751 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.582758 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582767 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 23:30:16.582780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.582795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.582805 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.582823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.582852 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.582859 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.582869 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.582882 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.582898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.582912 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.582938 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.582945 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.582954 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:30:16.582972 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:30:16.582979 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.582988 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 23:30:16.583002 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.583021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.583035 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:30:16.583062 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-25 23:30:16.583069 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:30:16.583078 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-25 23:30:16.583091 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:30:16.583107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.583121 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-25 23:30:16.583147 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.583154 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-25 23:30:16.583163 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:30:16.583181 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.583187 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-25 23:30:16.583198 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 23:30:16.583211 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-25 23:30:16.583229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.583245 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583251 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-25 23:30:16.583265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583289 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.583296 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583306 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-25 23:30:16.583318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.583343 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.583358 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583364 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.583377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583402 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.583409 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583418 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-25 23:30:16.583437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.583463 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 23:30:16.583478 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583485 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.583499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583524 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.583531 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583540 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-25 23:30:16.583563 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.583570 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583580 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:30:16.583598 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.583604 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583614 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:30:16.583631 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.583638 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583647 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 23:30:16.583660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.583696 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.583711 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583717 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.583733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583758 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.583765 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583775 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-25 23:30:16.583788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.583803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.583813 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.583826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.583852 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.583860 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.583869 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.583882 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.583897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.583911 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.583936 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.583942 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.583952 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:30:16.583969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.583976 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.583985 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:30:16.584002 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.584009 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.584019 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-25 23:30:16.584036 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.584043 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.584052 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 23:30:16.584070 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.584076 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.584086 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:30:16.584103 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.584110 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.584119 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 23:30:16.584136 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 23:30:16.584143 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.584152 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-25 23:30:16.584165 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.584202 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.584218 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584225 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-25 23:30:16.584241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584267 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.584274 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584284 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-25 23:30:16.584301 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.584308 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584318 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-25 23:30:16.584335 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.584342 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584351 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-25 23:30:16.584369 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.584375 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584385 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-25 23:30:16.584402 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.584409 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584419 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-25 23:30:16.584442 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.584450 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584460 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-25 23:30:16.584478 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.584485 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584494 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 23:30:16.584511 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.584518 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584527 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 23:30:16.584540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.584598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.584614 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584620 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-25 23:30:16.584635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584660 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:30:16.584667 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584676 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-25 23:30:16.584689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.584714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 23:30:16.584731 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:30:16.584737 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-25 23:30:16.584748 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-25 23:30:16.584763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584769 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-25 23:30:16.584782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584805 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.584825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:30:16.584842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.584853 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:30:16.584863 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-25 23:30:16.584880 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.584886 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-25 23:30:16.584896 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-25 23:30:16.584913 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:30:16.584919 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-25 23:30:16.584929 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-25 23:30:16.584946 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.584952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.584962 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.584979 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.584985 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.584995 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.585012 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.585018 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.585028 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.585045 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.585051 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-25 23:30:16.585061 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.585078 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:30:16.585084 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-25 23:30:16.585094 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:30:16.585110 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:30:16.585117 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-25 23:30:16.585126 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-25 23:30:16.585143 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.585149 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.585159 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.585175 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 23:30:16.585182 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-25 23:30:16.585191 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-25 23:30:16.585208 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.585215 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-25 23:30:16.585224 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.585241 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:30:16.585247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-25 23:30:16.585257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:30:16.585273 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:30:16.585279 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-25 23:30:16.585289 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-25 23:30:16.585305 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.585312 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.585322 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.585339 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.585345 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 23:30:16.585355 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.585367 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-25 23:30:16.585399 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.585430 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-25 23:30:16.585459 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.585486 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-25 23:30:16.585512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.585538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 23:30:16.585571 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.585598 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-25 23:30:16.585624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.585651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 23:30:16.585677 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.585703 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-25 23:30:16.585729 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.585755 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-25 23:30:16.585781 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-25 23:30:16.585807 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-25 23:30:16.585833 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-25 23:30:16.585859 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-25 23:30:16.585885 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-25 23:30:16.585910 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-25 23:30:16.585936 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.585962 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 23:30:16.585989 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.586015 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 23:30:16.586041 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.586066 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 23:30:16.586093 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.586119 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 23:30:16.586145 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.586171 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:30:16.586197 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.586224 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:30:16.586250 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.586276 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-25 23:30:16.586302 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.586328 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:30:16.586353 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.586398 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-25 23:30:16.586442 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.586482 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-25 23:30:16.586523 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.586571 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:30:16.586615 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.586658 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 23:30:16.586700 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.586744 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:30:16.586785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.586826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.586868 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.586910 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.586952 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.586993 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.587036 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.587078 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 23:30:16.587120 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-25 23:30:16.587163 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-25 23:30:16.587205 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.587248 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-25 23:30:16.587291 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.587334 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.587377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.587420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 23:30:16.587466 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.587512 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-25 23:30:16.587560 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.587603 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 23:30:16.587644 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.587685 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 23:30:16.587725 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.587774 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-25 23:30:16.587818 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.587860 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-25 23:30:16.587911 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.587962 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 23:30:16.587992 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.588019 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.588045 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.588072 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 23:30:16.588098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.588123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 23:30:16.588150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.588175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 23:30:16.588202 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588221 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588247 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:30:16.588274 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588291 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588308 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588334 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:30:16.588360 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588378 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.588471 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588497 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.588522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588581 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588607 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:30:16.588632 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588658 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.588684 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588709 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.588735 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588751 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588777 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.588803 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588820 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588845 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.588871 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588897 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.588923 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.588949 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:30:16.588975 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589001 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.589027 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589052 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.589078 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589096 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589122 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:30:16.589147 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589173 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.589198 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589225 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.589250 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589276 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.589302 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589333 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.589359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589429 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589451 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.589520 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589566 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589592 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.589618 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589644 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.589670 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589687 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589704 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589721 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589737 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589823 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.589849 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589866 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589883 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589909 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.589936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.589986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.590054 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590071 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590088 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590105 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590131 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.590157 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590207 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590237 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.590265 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590291 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.590317 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590335 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590351 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590368 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590393 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:30:16.590419 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590451 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:30:16.590478 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590495 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590511 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590537 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.590569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.590687 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590713 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 23:30:16.590739 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590756 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590772 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590797 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.590823 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590849 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.590874 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590891 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590917 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:30:16.590943 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590960 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.590986 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:30:16.591012 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591029 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591055 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:30:16.591080 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591097 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591123 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.591149 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591174 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.591200 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591217 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591275 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.591301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:30:16.591473 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591490 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591515 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:30:16.591541 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591564 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591582 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591607 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:30:16.591633 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591650 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591667 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.591735 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591761 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.591786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:30:16.591887 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591912 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.591938 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.591964 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.591990 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592007 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592032 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.592058 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592075 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592101 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.592126 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592152 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.592178 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592204 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:30:16.592229 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592255 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.592281 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592307 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.592332 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592349 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592375 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:30:16.592401 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592430 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.592460 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592486 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.592512 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592538 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.592569 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592596 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.592621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592638 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592672 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592721 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592746 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.592772 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592789 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592805 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592830 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.592856 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592882 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.592908 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592926 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592943 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592959 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.592976 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593001 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.593027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593044 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593060 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593086 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.593112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:30:16.593234 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593268 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593284 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593310 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.593335 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593352 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593386 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593411 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.593437 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593463 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:30:16.593489 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593506 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593522 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593538 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593569 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:30:16.593595 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593621 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:30:16.593647 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593664 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593680 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593706 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.593731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:30:16.593849 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593874 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 23:30:16.593900 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593917 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593933 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.593959 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:30:16.593985 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594011 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:30:16.594037 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594054 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594080 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:30:16.594105 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594122 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594148 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:30:16.594174 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594190 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594216 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:30:16.594241 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594258 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594285 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:30:16.594311 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594337 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:30:16.594362 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594379 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594395 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594438 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.594464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:30:16.594611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:30:16.594637 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.594693 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.594743 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.594791 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.594858 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.594938 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.595009 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.595081 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-25 23:30:16.595156 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-25 23:30:16.595232 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-25 23:30:16.595310 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.595385 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.595463 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.595540 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.595624 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.595703 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.595781 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.595861 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.595938 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.596016 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.596096 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.596176 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.596253 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.596334 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.596415 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.596507 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.596600 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.596674 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-25 23:30:16.596769 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.596848 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.596933 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.597018 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.597100 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.597183 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.597271 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.597349 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.597426 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.597506 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.597596 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.597675 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.597756 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.597850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.597930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.598010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.598090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.598171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.598251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.598329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.598408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-25 23:30:16.598490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-25 23:30:16.598586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-25 23:30:16.598668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.598743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.598836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.598914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.598992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.599073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.599157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.599240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.599319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.599398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.599497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.599562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.599611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.599660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.599709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.599763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.599817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.599864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-25 23:30:16.599913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.599959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.600074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.600124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.600172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.600221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.600273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.600321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.600367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.600416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.600472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.600525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.600581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.600637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.600690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.600739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.600793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.600842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.600892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.600940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.601012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-25 23:30:16.601061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-25 23:30:16.601109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-25 23:30:16.601156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.601203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.601251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.601307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.601356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.601405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.601459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.601509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.601562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.601611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.601667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.601716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.601763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.601820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.601868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.601930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.601982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.602028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-25 23:30:16.602075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.602122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.602169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.602217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.602268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.602317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.602369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.602416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.602470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.602856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.602912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.602959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.603009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.603065 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 23:30:16.603092 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.603152 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.603207 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.603261 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.603314 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.603367 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.603422 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.603481 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:30:16.603538 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:30:16.603598 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:30:16.603652 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.603705 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.603757 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.603811 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.603872 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.603925 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.603978 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.604032 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.604085 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.604138 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.604191 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.604246 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.604300 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.604353 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.604406 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.604465 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.604519 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.604578 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:30:16.604632 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.604685 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.604738 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.604791 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.604844 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.604901 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.604954 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.605009 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.605062 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.605144 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.605229 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.605313 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.605401 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.605501 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 23:30:16.605539 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.605636 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.605726 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.605815 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.605905 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.606002 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.606093 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.606183 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:30:16.606273 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:30:16.606364 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:30:16.606457 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.606555 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.606644 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.606730 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.606826 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.606916 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.607025 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.607088 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.607143 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.607198 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.607251 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.607305 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.607359 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.607413 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.607474 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.607528 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.607597 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.607651 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:30:16.607704 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.607758 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.607813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.607875 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.607929 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.607983 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.608036 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.608090 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.608143 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.608197 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.608250 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.608304 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.608357 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.608419 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-25 23:30:16.608448 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.608499 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.608552 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.608609 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.608658 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.608705 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.608754 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.608802 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:30:16.608850 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:30:16.608902 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:30:16.608951 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.609000 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.609048 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.609096 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.609144 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.609192 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.609246 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.609294 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.609342 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.609390 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.609446 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.609495 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.609543 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.609604 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.609652 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.609701 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.609748 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.609797 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:30:16.609844 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.609898 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.609946 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.609995 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.610043 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.610091 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.610139 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.610188 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.610236 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.610284 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.610332 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.610380 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.610433 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.610491 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-25 23:30:16.610513 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.610576 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.610626 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.610676 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.610726 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.610776 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.610826 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.610881 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:30:16.610931 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:30:16.610981 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:30:16.611031 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.611082 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.611132 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.611182 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.611232 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.611282 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.611332 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.611383 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.611439 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.611490 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.611539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.611600 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.611650 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.611700 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.611750 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.611799 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.611851 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.611915 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:30:16.611965 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.612015 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.612065 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.612115 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.612183 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.612233 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.612283 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.612333 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.612383 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.612441 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.612495 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.612544 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.612600 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.612655 wsdl: current service: Service1 2020-05-25 23:30:16.612673 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-25 23:30:16.612705 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-25 23:30:16.612733 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-25 23:30:16.612761 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-25 23:30:16.612787 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-25 23:30:16.612810 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.612831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.612842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.612853 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.612867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.612876 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.612886 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.612896 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:30:16.612906 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:30:16.612916 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:30:16.612926 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.612935 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.612945 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.612954 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.612965 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.612975 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.612985 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.612995 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.613004 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.613014 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.613023 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.613034 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.613044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.613054 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.613064 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.613073 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.613085 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.613099 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:30:16.613112 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.613121 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.613131 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.613141 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.613151 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.613161 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.613176 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.613187 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.613197 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.613207 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.613217 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.613227 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.613238 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.613249 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.613262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.613276 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.613286 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.613297 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.613306 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.613315 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.613323 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:30:16.613332 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:30:16.613341 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:30:16.613349 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.613358 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.613367 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.613376 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.613385 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.613393 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.613402 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.613411 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.613420 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.613435 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.613449 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.613459 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.613475 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.613484 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.613495 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.613504 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.613513 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.613522 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:30:16.613532 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.613541 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.613555 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.613566 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.613575 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.613584 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.613593 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.613606 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.613617 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.613626 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.613635 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.613644 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.613652 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.613661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.613673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.613682 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.613692 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.613705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.613714 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.613723 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.613731 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:30:16.613739 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:30:16.613748 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:30:16.613757 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.613770 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.613782 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.613791 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.613800 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.613808 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.613816 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.613824 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.613832 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.613840 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.613857 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.613865 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.613872 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.613880 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.613888 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.613896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.613904 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.613912 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:30:16.613920 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.613927 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.613935 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.613943 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.613952 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.613960 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.613968 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.613977 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.613985 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.613994 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.614001 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.614009 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.614017 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.614025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:30:16.614036 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:30:16.614044 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:30:16.614053 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:30:16.614062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.614070 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:30:16.614077 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:30:16.614086 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:30:16.614094 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:30:16.614102 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:30:16.614109 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:30:16.614117 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:30:16.614126 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:30:16.614134 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:30:16.614142 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.614154 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.614163 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:30:16.614172 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:30:16.614180 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:30:16.614188 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:30:16.614196 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.614203 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:30:16.614211 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:30:16.614218 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.614226 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:30:16.614234 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:30:16.614241 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:30:16.614249 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:30:16.614256 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:30:16.614264 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:30:16.614271 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:30:16.614279 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:30:16.614287 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:30:16.614296 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:30:16.614304 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:30:16.614311 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:30:16.614318 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:30:16.614326 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:30:16.614334 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:30:16.614342 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:30:16.614350 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:30:16.614662 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-25 23:30:16.614675 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 23:30:16.614680 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 23:30:16.614686 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 23:30:16.614694 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-25 23:30:16.614698 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 23:30:16.614703 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 23:30:16.614713 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-25 23:30:16.614722 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 23:30:16.614776 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.614783 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 23:30:16.614800 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 23:30:16.614823 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-25 23:30:16.614830 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-25 23:30:16.614835 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-25 23:30:16.614840 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-25 23:30:16.614845 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 23:30:16.614864 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:30:16.614872 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:30:16.614877 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:30:16.614889 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.614899 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:30:16.614904 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-25 23:30:16.614934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.614945 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 23:30:16.614950 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.614979 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 23:30:16.614984 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-25 23:30:16.614989 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-25 23:30:16.614993 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-25 23:30:16.614997 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-25 23:30:16.615001 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-25 23:30:16.615005 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-25 23:30:16.615010 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 23:30:16.615014 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-25 23:30:16.615020 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179153" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 23:30:16.615031 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:30:16.615039 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:30:16.615044 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:30:16.615050 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.615056 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 23:30:16.615060 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:30:16.615088 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 23:30:16.615094 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.615099 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.615106 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.615110 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:30:16.615123 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 23:30:16.615131 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:30:16.615135 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:30:16.615141 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 23:30:16.615156 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179153" 2020-05-25 23:30:16.615164 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:30:16.615168 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:30:16.615173 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:30:16.615180 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:30:16.615185 wsdl: in serializeType: returning: 179153 2020-05-25 23:30:16.615192 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 23:30:16.615199 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:30:16.615203 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:30:16.615207 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 23:30:16.615213 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-25 23:30:16.615220 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:30:16.615225 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:30:16.615236 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:30:16.615241 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:30:16.615245 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-25 23:30:16.615250 wsdl: in serializeType: returning: 179153PLN 2020-05-25 23:30:16.615255 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179153PLN 2020-05-25 23:30:16.615277 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179153PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-25 23:30:16.615282 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-25 23:30:16.615288 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8134"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-25 23:30:16.615303 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-25 23:30:16.615308 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179153PLN 2020-05-25 23:30:16.615321 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-25 23:30:16.615400 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-25 23:30:16.615336 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 23:30:16.615347 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 23:30:16.615353 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 23:30:16.615357 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 23:30:16.615361 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 23:30:16.615368 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:30:16.615379 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:30:16.615387 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 23:30:16.615393 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 23:30:16.615406 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-25 23:30:16.615416 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 23:30:16.615425 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 23:30:16.621918 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 23:30:16.621958 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 23:30:16.621980 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-25 23:30:16.621987 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-25 23:30:16.621994 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:30:16.621999 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:30:16.622004 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 23:30:16.622009 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 23:30:16.622014 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-25 23:30:16.622042 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-25 23:30:16.630639 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-25 23:30:16.630674 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-25 23:30:16.630683 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 23:30:16.630691 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 23:30:16.630699 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 23:30:16.630709 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 23:30:16.630718 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 23:30:16.630726 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 23:30:16.630735 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 23:30:16.630743 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 21:30:01 GMT 2020-05-25 23:30:16.630754 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 23:30:16.630762 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-25 23:30:16.630770 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 23:30:16.630786 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-25 23:30:16.630828 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-25 23:30:16.630854 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-25 23:30:16.630869 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 23:30:16.630876 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-25 23:30:16.630884 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-25 23:30:16.630929 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 23:30:16.630949 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 23:30:16.630958 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 23:30:16.630998 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 23:30:16.631009 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 25 May 2020 21:30:01 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-25 23:30:16.631062 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-25 23:30:16.631077 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-25 23:30:16.631112 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-25 23:30:16.631122 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-25 23:30:16.631281 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-25 23:30:16.631434 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-25 23:30:16.631445 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-25 23:30:16.631459 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-25 23:30:16.631476 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 23:30:16.631513 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-25 23:30:16.631621 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-25 23:30:16.631661 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 23:30:16.631690 nusoap_client: got fault 2020-05-25 23:30:16.631702 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-25 23:30:16.631709 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-25 23:30:16.631717 nusoap_client: detail =