Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 95.0/96.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
57839702200 Model turbiny: B3G
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3753
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:12:58 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:13:49.863550 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:13:49.863670 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:13:49.863690 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:13:49.863708 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:13:49.863717 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:13:49.863731 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:13:49.863750 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:13:49.863758 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:13:49.863766 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:13:49.863775 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:13:49.863783 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:13:49.863794 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:13:49.863802 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:13:49.863806 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:13:49.863811 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:13:49.863814 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:13:49.863831 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:13:49.864066 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:13:49.864078 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:13:49.864084 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:13:49.864090 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:13:49.864103 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:13:49.864111 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:13:49.871999 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:13:49.872018 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:13:49.872028 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:13:49.872035 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:13:49.872040 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:13:49.872045 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:13:49.872049 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:13:49.872086 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:13:49.929247 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:13:49.929290 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:13:49.929298 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:13:49.929308 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:13:49.929314 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:13:49.929320 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:13:49.929326 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:13:49.929332 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:13:49.929338 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:13:49.929344 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:12:58 GMT 2019-06-27 00:13:49.929349 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:13:49.929355 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:13:49.929361 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:13:49.929439 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:13:49.929479 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:13:49.937247 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:13:49.937277 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:13:49.945341 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-06-27 00:13:49.945381 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:13:49.945399 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-06-27 00:13:49.952886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.953196 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.953236 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:13:49.953263 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:13:49.953307 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.953327 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:13:49.953365 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.953393 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:13:49.953426 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.953452 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:13:49.953469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:13:49.960587 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:13:49.960810 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.960831 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:13:49.960865 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.960882 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:13:49.960927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:13:49.960954 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:13:49.960993 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.961015 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:13:49.961053 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.961067 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:13:49.961123 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.961150 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:13:49.961169 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.961183 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-06-27 00:13:49.961242 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:13:49.961272 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:13:49.961288 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-06-27 00:13:49.961298 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:13:49.961303 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:13:49.961403 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:13:49.961443 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:13:49.961459 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:13:49.961465 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:13:49.961482 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:13:49.961487 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:13:49.961944 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:13:49.961961 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:13:49.962030 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962040 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:13:49.962062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962095 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.962105 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962121 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:13:49.962146 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.962154 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962165 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:13:49.962185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.962227 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.962244 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962251 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.962269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962299 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.962307 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962317 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:13:49.962332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.962359 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:13:49.962374 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962381 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:13:49.962396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962421 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.962429 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962439 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:13:49.962457 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.962464 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962474 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:13:49.962492 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.962499 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962509 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:13:49.962523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.962557 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.962572 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962579 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:13:49.962594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962619 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.962627 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962637 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:13:49.962651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.962677 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:13:49.962692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962699 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:13:49.962713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962738 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.962745 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962755 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:13:49.962773 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.962780 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962790 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:13:49.962808 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.962815 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962825 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:13:49.962842 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.962849 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962859 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:13:49.962872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.962910 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.962925 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962932 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.962949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962979 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.962986 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963029 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:13:49.963050 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:13:49.963068 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963080 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:13:49.963090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:13:49.963103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:13:49.963128 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:13:49.963143 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963150 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:13:49.963168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963194 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.963202 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963212 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:13:49.963225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.963251 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.963266 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963273 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.963287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963312 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.963319 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963329 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:13:49.963343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.963368 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:13:49.963383 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963389 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:13:49.963403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963428 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.963436 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963446 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:13:49.963459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.963484 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.963499 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963505 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.963519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963544 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.963551 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963561 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:13:49.963575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.963600 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:13:49.963615 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963621 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:13:49.963635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963660 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.963667 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963677 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:13:49.963695 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.963702 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963711 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:13:49.963725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.963754 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:13:49.963769 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963775 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.963789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963814 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.963821 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963831 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:13:49.963844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.963869 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:13:49.963884 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963890 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:13:49.963904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963929 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.963936 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963950 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:13:49.963976 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.963983 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.963993 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:13:49.964007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.964036 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:13:49.964051 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964058 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.964072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964097 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.964104 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964114 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:13:49.964128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.964154 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:13:49.964169 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964175 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:13:49.964189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964214 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.964221 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964231 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:13:49.964244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.964269 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:13:49.964284 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964290 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.964304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964329 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.964337 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964346 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:13:49.964360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.964385 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:13:49.964399 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964406 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:13:49.964420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.964451 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964461 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:13:49.964475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.964499 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.964514 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964520 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.964534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964559 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.964567 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964577 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:13:49.964590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.964615 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:13:49.964629 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964636 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:13:49.964650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964674 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.964681 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964691 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:13:49.964704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.964729 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.964744 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964750 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.964764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964788 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.964795 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964806 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:13:49.964819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.964844 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:13:49.964859 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964865 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:13:49.964879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964903 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.964910 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964920 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:13:49.964933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.964958 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.964980 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.964988 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.965002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965027 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.965034 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965044 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:13:49.965058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.965084 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:13:49.965099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965105 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:13:49.965119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965144 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.965151 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965161 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:13:49.965179 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.965186 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965196 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:13:49.965209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.965238 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.965259 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965266 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.965280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965305 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.965312 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965322 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:13:49.965336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.965360 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:13:49.965375 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965381 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:13:49.965395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965420 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.965427 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965437 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:13:49.965450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.965475 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.965490 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965496 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.965510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965534 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.965541 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965551 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:13:49.965564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.965589 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:13:49.965604 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965610 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:13:49.965624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965649 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:13:49.965657 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965666 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:13:49.965680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.965705 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.965720 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965726 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.965740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965763 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965770 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965810 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:13:49.965831 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:13:49.965848 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965859 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:13:49.965869 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:13:49.965882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:13:49.965906 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:13:49.965921 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965927 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:13:49.965941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965971 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:13:49.965979 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.965990 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:13:49.966004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.966029 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.966044 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966051 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.966065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966089 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966096 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966133 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:13:49.966154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:13:49.966171 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966182 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:13:49.966192 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:13:49.966205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:13:49.966229 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:13:49.966244 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966251 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:13:49.966265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966290 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.966297 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966307 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:13:49.966326 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.966333 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966343 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:13:49.966361 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.966368 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966377 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:13:49.966395 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.966402 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966412 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:13:49.966430 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.966437 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966447 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:13:49.966465 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.966472 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966481 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:13:49.966499 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.966506 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966516 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:13:49.966529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.966577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.966593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966600 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.966615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966640 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.966647 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966657 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:13:49.966671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.966695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:13:49.966710 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966717 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:13:49.966731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966756 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.966763 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966773 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:13:49.966791 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.966798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:13:49.966826 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.966832 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966842 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:13:49.966855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.966888 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.966903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966909 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.966923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966948 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.966956 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.966971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:13:49.966985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.967011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:13:49.967027 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967033 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:13:49.967048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967072 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.967079 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967089 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:13:49.967103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.967128 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.967143 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967149 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.967163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967188 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.967195 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967205 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:13:49.967219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.967244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:13:49.967259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967265 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:13:49.967279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967304 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.967311 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967321 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:13:49.967338 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.967345 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967355 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:13:49.967373 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.967381 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967391 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:13:49.967404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.967437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.967452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967458 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.967472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967497 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.967504 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:13:49.967527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.967552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:13:49.967566 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967572 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:13:49.967586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967612 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.967619 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967629 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:13:49.967647 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.967654 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967664 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:13:49.967681 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.967688 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967698 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:13:49.967715 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.967722 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967738 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:13:49.967756 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.967763 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967773 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:13:49.967786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.967827 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.967843 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967849 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.967863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967888 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.967895 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967905 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:13:49.967918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.967934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.967943 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:13:49.967957 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.967992 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.967999 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968010 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968023 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.968055 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.968087 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968097 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:13:49.968115 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.968122 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968132 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:13:49.968149 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.968156 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968166 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:13:49.968184 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.968191 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968201 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:13:49.968219 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.968226 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968235 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:13:49.968253 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:13:49.968260 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968270 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:13:49.968288 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.968294 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968304 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.968321 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.968328 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968338 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:13:49.968355 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.968362 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968372 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:13:49.968389 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.968396 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968406 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:13:49.968419 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.968487 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.968493 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:13:49.968508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.968532 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.968539 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.968549 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:13:49.968567 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.968574 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.968584 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:13:49.968601 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.968608 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.968618 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:13:49.968635 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.968642 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.968651 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:13:49.968665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.968691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.968701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968716 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.968723 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.968737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.968762 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968769 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.968779 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:13:49.968792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.968807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.968817 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:13:49.968831 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968857 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968865 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968874 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968887 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.968917 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968942 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.968949 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.968959 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:13:49.968982 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.968989 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.969000 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:13:49.969018 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.969025 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.969035 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:13:49.969052 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.969059 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.969069 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:13:49.969086 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.969093 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.969103 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:13:49.969120 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.969127 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.969136 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:13:49.969154 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.969161 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.969170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:13:49.969188 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.969194 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.969204 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:13:49.969221 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.969228 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.969238 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:13:49.969255 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.969262 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.969272 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:13:49.969289 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.969296 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.969306 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:13:49.969319 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.969373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.969390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.969397 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:13:49.969411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.969436 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.969443 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.969453 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:13:49.969471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.969477 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.969487 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:13:49.969505 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.969512 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.969521 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:13:49.969539 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:13:49.969545 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.969555 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.969568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.969595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.969605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.969627 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.969641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.969666 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969674 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.969683 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:13:49.969697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.969712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.969722 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:13:49.969735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969764 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969771 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969781 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.969825 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969850 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.969857 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969867 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:13:49.969885 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.969892 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969902 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:13:49.969923 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.969930 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969940 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:13:49.969958 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.969970 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.969981 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:13:49.970000 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.970007 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.970016 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:13:49.970034 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.970041 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.970051 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:13:49.970068 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.970075 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.970084 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:13:49.970102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.970110 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.970120 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:13:49.970137 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.970144 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.970154 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:13:49.970172 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970179 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.970188 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:13:49.970205 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.970212 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.970222 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:13:49.970239 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.970246 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.970256 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:13:49.970269 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.970327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.970342 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970370 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970377 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970387 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970400 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970416 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.970430 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970456 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.970464 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970473 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:13:49.970491 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.970498 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970508 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:13:49.970525 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.970532 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970541 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:13:49.970559 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.970566 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970576 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:13:49.970593 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.970600 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970609 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:13:49.970627 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.970634 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970644 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:13:49.970661 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.970668 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970677 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:13:49.970695 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.970701 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970711 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:13:49.970728 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.970735 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970745 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:13:49.970762 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.970769 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970778 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:13:49.970796 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.970803 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970812 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:13:49.970829 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.970836 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970846 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:13:49.970864 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.970871 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:13:49.970898 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.970904 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970914 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:13:49.970927 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.970997 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.971017 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971024 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:13:49.971045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971071 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.971078 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971088 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:13:49.971102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.971127 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.971143 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971149 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.971163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971188 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.971196 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971210 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:13:49.971224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.971249 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:13:49.971264 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971271 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:13:49.971284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.971317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:13:49.971345 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.971352 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971362 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:13:49.971379 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.971385 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971395 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:13:49.971412 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:13:49.971419 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971428 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:13:49.971442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.971479 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:13:49.971494 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971500 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.971519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971545 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:13:49.971552 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971562 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:13:49.971575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.971591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.971600 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:13:49.971614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:13:49.971640 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:13:49.971647 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:13:49.971657 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:13:49.971670 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:13:49.971686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.971700 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.971725 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.971733 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.971743 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:13:49.971760 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.971768 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.971781 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:13:49.971800 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.971807 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.971817 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:13:49.971834 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:13:49.971841 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.971850 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:13:49.971868 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.971875 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.971884 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:13:49.971902 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.971909 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.971918 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:13:49.971936 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.971943 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.971952 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:13:49.971975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.971983 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.971993 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:13:49.972011 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.972018 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.972028 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:13:49.972045 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.972052 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.972061 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:13:49.972074 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:13:49.972124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.972141 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972148 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:13:49.972167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972193 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.972200 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972210 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:13:49.972224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.972249 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.972264 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972271 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.972289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972315 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:13:49.972322 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972332 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:13:49.972345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.972371 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:13:49.972384 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:13:49.972411 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:13:49.972418 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:13:49.972428 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:13:49.972445 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:13:49.972452 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:13:49.972462 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:13:49.972479 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:13:49.972486 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:13:49.972496 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:13:49.972509 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:13:49.972533 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.972549 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972555 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:13:49.972574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972599 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.972607 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972616 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:13:49.972634 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.972641 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972651 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:13:49.972668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.972675 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972685 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:13:49.972698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.972731 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.972746 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972752 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.972766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972791 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.972798 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972812 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:13:49.972827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.972842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.972852 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:13:49.972866 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.972892 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.972899 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.972909 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.972923 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.972939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.972953 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.972983 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.972990 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.973000 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:13:49.973018 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.973026 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.973035 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:13:49.973053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.973059 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.973069 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:13:49.973087 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.973094 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.973104 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:13:49.973121 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.973128 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.973142 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:13:49.973161 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.973168 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.973177 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:13:49.973195 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.973202 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.973212 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:13:49.973230 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.973237 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.973247 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:13:49.973264 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.973271 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.973281 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:13:49.973294 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.973340 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.973358 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973364 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:13:49.973383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973409 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.973416 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973430 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:13:49.973449 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.973456 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973466 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:13:49.973484 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.973491 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973500 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:13:49.973518 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.973524 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973534 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:13:49.973552 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.973558 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973568 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:13:49.973581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.973622 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.973637 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973644 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.973663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973687 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973694 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973731 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:13:49.973752 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:13:49.973770 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973781 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:13:49.973791 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:13:49.973804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:13:49.973828 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:13:49.973843 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973849 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:13:49.973863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973887 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.973895 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973909 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:13:49.973922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.973947 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.973962 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.973973 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.973988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974014 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:13:49.974021 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974031 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:13:49.974045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.974070 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:13:49.974085 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974091 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:13:49.974104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974129 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.974136 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974146 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:13:49.974159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.974184 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.974199 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974205 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.974223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974249 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974256 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974266 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:13:49.974280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.974305 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:13:49.974318 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974345 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974352 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974362 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.974406 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974431 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.974439 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974449 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:13:49.974466 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.974473 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974483 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:13:49.974500 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.974507 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974521 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:13:49.974539 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.974546 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974555 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:13:49.974572 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.974579 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974589 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:13:49.974606 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:13:49.974613 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974622 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:13:49.974640 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:13:49.974646 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974656 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:13:49.974673 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:13:49.974680 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974690 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:13:49.974707 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:13:49.974714 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974724 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:13:49.974741 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.974748 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974757 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:13:49.974775 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.974781 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974791 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:13:49.974809 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.974815 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974825 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:13:49.974842 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.974849 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974858 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:13:49.974871 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.974933 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.974951 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.974957 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:13:49.974983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975009 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.975016 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975026 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:13:49.975040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.975065 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.975080 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975087 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.975100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975125 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.975132 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975143 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:13:49.975156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.975181 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:13:49.975196 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975202 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:13:49.975216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975241 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.975248 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975262 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:13:49.975281 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.975288 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975297 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:13:49.975315 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.975322 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975332 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:13:49.975349 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.975356 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975366 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:13:49.975379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.975416 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975431 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975438 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.975452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975477 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975485 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975495 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:13:49.975508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.975533 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:13:49.975547 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975581 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975588 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975598 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975612 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.975643 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975669 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.975676 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975686 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:13:49.975704 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.975710 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975720 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:13:49.975737 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.975744 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975754 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:13:49.975771 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.975778 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975788 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:13:49.975805 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.975812 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975822 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:13:49.975839 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.975846 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975859 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:13:49.975878 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:13:49.975885 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975895 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:13:49.975908 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.975946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.975962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.975973 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:13:49.975988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976013 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.976020 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976030 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:13:49.976048 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.976055 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976069 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:13:49.976088 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.976095 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976104 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:13:49.976122 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.976128 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976138 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:13:49.976156 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.976163 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976172 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:13:49.976189 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.976196 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976206 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:13:49.976223 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.976230 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976240 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:13:49.976257 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.976264 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976274 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:13:49.976287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.976339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.976354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976361 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:13:49.976380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976405 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:13:49.976412 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976422 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:13:49.976436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.976461 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:13:49.976477 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:13:49.976484 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:13:49.976495 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:13:49.976511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976518 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:13:49.976531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976554 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:13:49.976575 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:13:49.976592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.976603 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:13:49.976613 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:13:49.976630 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.976636 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:13:49.976651 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:13:49.976668 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:13:49.976681 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:13:49.976692 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:13:49.976709 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.976716 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:13:49.976726 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.976744 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.976751 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:13:49.976761 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.976778 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.976784 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:13:49.976794 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.976812 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.976818 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:13:49.976828 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.976845 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:13:49.976852 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:13:49.976861 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:13:49.976879 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:13:49.976885 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:13:49.976895 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:13:49.976912 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.976918 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:13:49.976928 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.976945 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:13:49.976952 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:13:49.976962 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:13:49.976984 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.976991 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:13:49.977005 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.977023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.977030 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:13:49.977040 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.977056 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:13:49.977063 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:13:49.977072 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:13:49.977085 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:13:49.977116 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.977145 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:13:49.977173 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.977200 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:13:49.977226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.977253 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:13:49.977280 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.977306 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:13:49.977333 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.977359 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:13:49.977385 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:13:49.977412 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:13:49.977437 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:13:49.977464 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:13:49.977505 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:13:49.977532 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:13:49.977559 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.977585 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:13:49.977611 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.977637 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:13:49.977664 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.977690 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:13:49.977885 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.977912 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:13:49.977938 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.977965 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:13:49.977997 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.978023 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:13:49.978050 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.978076 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:13:49.978103 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.978130 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:13:49.978157 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.978182 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:13:49.978210 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.978238 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:13:49.978265 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.978291 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:13:49.978318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.978345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:13:49.978371 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.978397 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:13:49.978423 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.978450 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:13:49.978475 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.978501 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:13:49.978527 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:13:49.978553 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:13:49.978584 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.978611 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:13:49.978637 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.978664 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:13:49.978690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.978716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:13:49.978742 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.978769 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:13:49.978795 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.978822 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:13:49.978848 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.978876 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:13:49.978902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.978928 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:13:49.978954 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.978986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:13:49.979014 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979032 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979058 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:13:49.979084 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979101 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979118 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979144 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:13:49.979170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:13:49.979277 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979303 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.979329 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979355 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.979381 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979397 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979424 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.979450 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979467 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979493 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.979520 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979546 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.979572 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979598 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:13:49.979623 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979650 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.979675 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979701 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.979726 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979743 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979769 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:13:49.979795 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979821 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.979847 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979873 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:13:49.979899 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979925 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:13:49.979950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.979990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980089 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.980115 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980133 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980149 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980175 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.980201 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980227 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.980253 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980270 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.980339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.980457 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980474 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980491 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980533 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.980559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980593 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980614 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980641 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.980666 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980692 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.980718 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980736 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980753 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980769 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980797 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:13:49.980823 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980849 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:13:49.980874 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980891 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980908 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980934 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.980959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.980985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:13:49.981088 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981113 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:13:49.981139 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981166 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.981191 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981217 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.981243 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981260 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981281 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981298 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.981350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981452 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:13:49.981522 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981539 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981565 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:13:49.981590 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981607 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981624 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981650 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:13:49.981675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981710 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981752 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:13:49.981778 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981804 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.981829 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981855 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.981880 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981897 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981927 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.981953 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.981978 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982005 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.982031 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982057 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.982083 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982109 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:13:49.982135 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982161 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.982187 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982213 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:13:49.982239 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982255 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:13:49.982307 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982333 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.982358 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982384 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:13:49.982410 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982437 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:13:49.982462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982479 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982496 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982546 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982563 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982588 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.982614 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982636 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982653 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982678 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.982704 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982731 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.982757 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982774 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982791 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982816 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.982842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.982958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:13:49.983002 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983020 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983037 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983054 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983080 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.983106 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983123 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983157 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983183 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.983209 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983234 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:13:49.983261 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983287 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983305 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983322 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983348 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:13:49.983374 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983400 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:13:49.983425 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983459 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983485 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.983510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:13:49.983630 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983656 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:13:49.983682 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983708 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:13:49.983733 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983759 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:13:49.983785 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983802 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983819 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983836 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983861 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.983888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983960 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.983983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.984000 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.984016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:13:49.984042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:13:49.984068 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.984125 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.984175 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.984224 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.984271 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.984319 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:13:49.984367 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:13:49.984414 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:13:49.984480 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.984528 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.984575 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.984622 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.984669 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.984717 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.984764 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.984810 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.984857 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.984905 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.984954 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.985008 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.985071 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.985144 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.985208 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.985255 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:13:49.985302 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.985349 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.985395 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.985444 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.985492 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.985557 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.985604 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.985651 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.985707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.985754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.985802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.985849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.985895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.985943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:13:49.986206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:13:49.986263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:13:49.986311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.986358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.986405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.986452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.986498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.986546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.986593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.986641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.986689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.986737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.986786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.986834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.986882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.986933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.986990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.987036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:13:49.987084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.987130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.987176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.987224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.987271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.987322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.987369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.987417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.987473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.987521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.987568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.987616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.987662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.987709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:13:49.987757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:13:49.987808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:13:49.987856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.987903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.987951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.988003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.988050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.988098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.988146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.988192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.988239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.988286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.988333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.988382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.988430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.988487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.988539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.988585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:13:49.988631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.988678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.988724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.988773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.988822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.988876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.988923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.988976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.989031 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:13:49.989056 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.989116 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.989171 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.989225 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.989283 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.989337 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:13:49.989390 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:13:49.989443 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:13:49.989496 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.989549 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.989603 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.989656 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.989710 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.989763 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.989815 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.989868 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.989921 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.989979 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.990034 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.990087 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.990140 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.990192 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.990245 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.990298 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:13:49.990351 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.990405 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.990494 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.990548 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.990602 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.990655 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.990707 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.990760 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.990826 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:13:49.990850 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.990904 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.990958 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.991016 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.991069 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.991123 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:13:49.991176 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:13:49.991430 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:13:49.991484 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.991539 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.991592 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.991645 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.991698 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.991751 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.991805 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.991862 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.991914 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.991973 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.992027 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.992081 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.992134 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.992187 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.992241 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.992294 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:13:49.992348 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.992401 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.992455 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.992508 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.992561 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.992614 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.992667 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.992720 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.992781 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:13:49.992804 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.992853 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.992901 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.992948 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.993006 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.993055 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:13:49.993102 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:13:49.993150 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:13:49.993197 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.993245 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.993292 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.993339 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.993387 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.993435 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.993482 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.993530 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.993577 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.993625 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.993673 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.993720 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.993767 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.993815 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.993863 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.993910 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:13:49.993957 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.994015 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.994063 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.994115 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.994163 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.994210 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.994258 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.994306 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.994361 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:13:49.994382 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.994432 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.994482 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.994532 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.994582 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.994632 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:13:49.994682 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:13:49.994732 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:13:49.994782 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.994833 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.994883 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.994932 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.994987 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.995038 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.995092 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.995142 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.995192 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.995243 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.995294 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.995344 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.995394 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.995444 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.995494 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.995544 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:13:49.995594 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.995643 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.995694 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.995744 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.995794 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.995844 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.995894 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.995944 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.996002 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:13:49.996024 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:13:49.996053 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:13:49.996081 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:13:49.996107 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:13:49.996135 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:13:49.996155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.996169 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.996178 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.996187 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.996196 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.996204 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:13:49.996213 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:13:49.996221 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:13:49.996229 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.996237 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.996249 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.996258 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.996266 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.996274 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.996283 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.996291 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.996299 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.996306 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.996314 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.996322 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.996330 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.996338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.996345 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.996355 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:13:49.996363 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.996371 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.996378 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.996386 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.996393 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.996401 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.996409 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.996416 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.996424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.996433 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.996441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.996449 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.996457 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.996465 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:13:49.996474 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:13:49.996482 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:13:49.996490 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.996497 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.996505 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.996513 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.996520 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.996528 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.996536 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.996544 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.996551 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.996559 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.996567 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.996574 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.996582 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.996589 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.996597 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.996604 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:13:49.996612 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.996619 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.996627 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.996634 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.996646 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.996654 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.996666 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.996674 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.996682 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.996691 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.996699 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.996707 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.996714 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.996722 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:13:49.996729 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:13:49.996736 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:13:49.996743 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.996750 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.996757 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.996764 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.996771 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.996778 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.996785 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.996792 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.996799 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.996806 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.996813 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.996820 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.996827 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.996834 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.996841 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.996848 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:13:49.996856 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.996863 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.996870 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.996877 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.996884 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.996899 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.996906 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.996913 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.996920 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:13:49.996928 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.996935 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:13:49.996943 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:13:49.996950 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:13:49.996957 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:13:49.996964 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:13:49.996976 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:13:49.996983 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:13:49.996990 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:13:49.996997 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:13:49.997004 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:13:49.997011 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.997027 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.997035 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:13:49.997042 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:13:49.997049 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:13:49.997056 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.997270 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:13:49.997279 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:13:49.997286 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:13:49.997293 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:13:49.997301 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:13:49.997307 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:13:49.997314 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:13:49.997321 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:13:49.997328 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:13:49.997335 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:13:49.997342 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:13:49.997349 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:13:49.997356 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:13:49.997362 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:13:49.997637 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:13:49.997648 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:13:49.997653 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:13:49.997658 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:13:49.997664 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:13:49.997669 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:13:49.997673 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:13:49.997682 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:13:49.997690 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:13:49.997746 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.997754 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:13:49.997771 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:13:49.997793 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:13:49.997799 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:13:49.997804 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:13:49.997808 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:13:49.997813 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:13:49.997826 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:13:49.997833 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:13:49.997838 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:13:49.997847 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.997856 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:13:49.997861 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:13:49.997884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.997893 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:13:49.997898 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.997921 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:13:49.997927 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:13:49.997931 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:13:49.997935 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:13:49.997939 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:13:49.997943 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:13:49.997948 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:13:49.997952 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:13:49.997958 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:13:49.997973 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:13:49.997980 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:13:49.997985 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:13:49.997991 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.997997 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:13:49.998001 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:13:49.998025 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:13:49.998031 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.998036 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.998042 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.998046 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:13:49.998056 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:13:49.998064 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:13:49.998069 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:13:49.998074 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:13:49.998080 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205101" 2019-06-27 00:13:49.998088 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:13:49.998092 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:13:49.998097 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:13:49.998106 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:13:49.998111 wsdl: in serializeType: returning: 205101 2019-06-27 00:13:49.998118 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:13:49.998125 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:13:49.998130 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:13:49.998134 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:13:49.998139 wsdl: in serializeType: returning: 205101 2019-06-27 00:13:49.998143 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205101 2019-06-27 00:13:49.998164 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205101 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:13:49.998169 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:13:49.998176 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8626"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:13:49.998190 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:13:49.998195 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205101 2019-06-27 00:13:49.998253 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:13:49.998330 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:13:49.998267 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:13:49.998279 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:13:49.998285 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:13:49.998290 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:13:49.998294 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:13:49.998301 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:13:49.998310 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:13:49.998318 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:13:49.998324 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:13:49.998352 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:13:49.998363 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:13:49.998370 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:13:50.006215 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:13:50.006230 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:13:50.006239 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:13:50.006245 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:13:50.006251 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:13:50.006256 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:13:50.006260 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:13:50.006264 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:13:50.006268 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:13:50.006299 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:13:50.016229 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:13:50.016260 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:13:50.016267 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:13:50.016272 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:13:50.016278 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:13:50.016283 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:13:50.016289 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:13:50.016295 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:13:50.016300 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:13:50.016306 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:12:58 GMT 2019-06-27 00:13:50.016312 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:13:50.016318 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:13:50.016323 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:13:50.016334 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:13:50.016361 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:13:50.016378 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:13:50.016388 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:13:50.016392 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:13:50.016397 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:13:50.016433 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:13:50.016445 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:13:50.016451 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:13:50.016476 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:13:50.016483 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:12:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:13:50.016512 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:13:50.016586 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:13:50.016657 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:13:50.016666 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:13:50.016805 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:13:50.016907 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:13:50.016914 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:13:50.016922 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:13:50.016933 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:13:50.016957 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:13:50.017020 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:13:50.017047 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:13:50.017061 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:13:50.017069 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:13:50.017074 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:13:50.017079 nusoap_client: detail =