Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 95.0/96.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
57839702200 Model turbiny: B3G
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3753
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 12:12:35 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 14:12:50.152665 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 14:12:50.152712 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:12:50.152727 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 14:12:50.152743 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:12:50.152752 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 14:12:50.152760 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 14:12:50.152774 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 14:12:50.152782 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:12:50.152788 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:12:50.152797 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:12:50.152805 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:12:50.152816 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:12:50.152821 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:12:50.152826 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:12:50.152830 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:12:50.152834 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 14:12:50.152846 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:12:50.152860 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:12:50.152869 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:12:50.152874 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 14:12:50.152880 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 14:12:50.152888 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:12:50.152898 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:12:50.160694 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:12:50.160710 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:12:50.160720 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 14:12:50.160726 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:12:50.160731 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:12:50.160736 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:12:50.160740 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 14:12:50.160767 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 14:12:50.182040 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 14:12:50.182065 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 14:12:50.182076 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:12:50.182085 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:12:50.182094 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:12:50.182102 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:12:50.182112 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:12:50.182121 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:12:50.182130 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:12:50.182139 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:12:35 GMT 2019-04-25 14:12:50.182148 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:12:50.182157 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 14:12:50.182166 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:12:50.182179 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 14:12:50.182216 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 14:12:50.182241 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 14:12:50.189681 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:12:50.189894 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:12:50.189923 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:12:50.189947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 14:12:50.197378 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:12:50.197431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:12:50.197530 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:12:50.197750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:12:50.197797 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:12:50.197879 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:12:50.205240 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:12:50.205328 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:50.205360 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 14:12:50.205385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 14:12:50.205414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 14:12:50.205677 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:12:50.205751 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:50.205785 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 14:12:50.205852 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:12:50.205897 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:50.205923 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 14:12:50.213495 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:50.213558 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:50.213590 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:50.213619 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:50.213652 soap_transport_http: read buffer of 4880 bytes 2019-04-25 14:12:50.214096 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:50.214131 soap_transport_http: read buffer of 5807 bytes 2019-04-25 14:12:50.214152 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:12:50.214161 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 14:12:50.214296 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 14:12:50.214345 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:12:50.214366 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:12:50.214377 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:12:50.214403 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 14:12:50.214416 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 14:12:50.214629 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 14:12:50.214650 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 14:12:50.214723 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.214737 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 14:12:50.214768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.214821 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.214835 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.214859 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:12:50.214897 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.214909 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.214928 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:12:50.214955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.215030 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.215057 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215068 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.215096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215173 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.215187 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 14:12:50.215230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.215282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:12:50.215312 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215323 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 14:12:50.215347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215391 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.215404 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215421 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:12:50.215454 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.215465 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215482 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:12:50.215514 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.215526 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215543 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:12:50.215567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.215626 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.215652 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215663 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 14:12:50.215687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215732 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.215744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215762 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 14:12:50.215786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.215832 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 14:12:50.215857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215868 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 14:12:50.215892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215935 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.215947 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.215964 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:12:50.215995 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.216006 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216023 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:12:50.216054 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.216065 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216082 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:12:50.216112 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.216124 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216141 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:50.216165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.216235 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.216261 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216278 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.216303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216346 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216357 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:50.216464 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:50.216496 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216515 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:12:50.216533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 14:12:50.216556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:12:50.216600 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:12:50.216626 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216635 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 14:12:50.216664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216708 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.216721 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216737 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:12:50.216761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.216805 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.216831 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216842 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.216865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216909 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.216921 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216938 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 14:12:50.216962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.216988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.217036 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:12:50.217064 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217075 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 14:12:50.217099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217142 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.217154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:50.217196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.217240 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.217266 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217283 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.217307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217352 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.217363 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217385 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 14:12:50.217411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.217456 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 14:12:50.217482 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217492 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 14:12:50.217515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217558 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.217570 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217586 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:12:50.217618 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.217630 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217647 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:50.217670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.217721 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 14:12:50.217746 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217767 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.217789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217831 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.217843 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217859 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 14:12:50.217882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.217924 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 14:12:50.217948 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.217958 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 14:12:50.217981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218023 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.218034 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218051 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:12:50.218083 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.218093 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218115 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:50.218138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.218186 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 14:12:50.218211 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218221 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.218245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218305 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.218317 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218334 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 14:12:50.218358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.218402 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 14:12:50.218429 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218471 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 14:12:50.218498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218543 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.218555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218572 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:50.218596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.218638 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 14:12:50.218665 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218676 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.218700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218745 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.218769 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218785 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 14:12:50.218808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.218849 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 14:12:50.218873 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218883 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 14:12:50.218906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.218958 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.218974 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:50.218996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.219037 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.219061 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219070 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.219094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219136 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.219147 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219163 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 14:12:50.219186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.219227 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:12:50.219251 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219260 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 14:12:50.219304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219349 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.219361 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219378 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:12:50.219453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.219486 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.219508 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219515 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.219534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219564 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.219572 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219583 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 14:12:50.219597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.219623 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:12:50.219639 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219646 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 14:12:50.219660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219686 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.219693 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219703 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:12:50.219716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.219742 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.219758 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219765 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.219779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219805 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.219813 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219823 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 14:12:50.219836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.219862 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:12:50.219877 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219884 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 14:12:50.219897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219923 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.219930 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219940 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 14:12:50.219959 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.219966 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.219975 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 14:12:50.219989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.220019 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.220034 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220040 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.220054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220080 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.220087 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220097 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 14:12:50.220110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.220135 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:12:50.220151 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220157 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:12:50.220171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.220203 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220213 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:50.220226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.220251 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.220267 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220274 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.220288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220313 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.220320 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220330 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:12:50.220343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.220368 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:50.220392 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220398 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:12:50.220413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220440 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:12:50.220447 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220457 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:12:50.220470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.220496 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.220512 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220518 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.220533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220557 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220564 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220604 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:50.220625 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:50.220643 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220654 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:12:50.220664 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 14:12:50.220676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:12:50.220701 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:12:50.220717 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220723 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:12:50.220737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220764 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:12:50.220771 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220781 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:12:50.220794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.220819 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.220835 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220841 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.220855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220879 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220886 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220924 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:50.220944 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:50.220961 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.220972 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:12:50.220982 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 14:12:50.220995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:12:50.221019 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:12:50.221035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221041 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 14:12:50.221056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221082 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.221089 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221099 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 14:12:50.221118 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.221125 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221135 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 14:12:50.221153 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.221160 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221170 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:12:50.221188 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.221195 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221205 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:12:50.221223 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.221230 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221240 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:12:50.221258 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.221265 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221274 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 14:12:50.221292 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.221299 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221309 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:50.221322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.221372 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.221396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221403 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.221418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221444 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.221451 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221461 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 14:12:50.221474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.221499 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:12:50.221515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221521 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 14:12:50.221535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221560 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.221567 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221577 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:12:50.221595 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.221601 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221611 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:50.221629 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.221636 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221645 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:12:50.221658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.221692 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.221707 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221713 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.221727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221752 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.221760 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 14:12:50.221783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.221809 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:12:50.221825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221831 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:12:50.221845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221870 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.221877 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221887 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:50.221900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.221925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.221940 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221947 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.221961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.221986 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.221994 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:12:50.222016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.222042 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:50.222057 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222064 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:12:50.222077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222103 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.222110 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222119 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:12:50.222138 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.222145 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222154 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:50.222173 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.222180 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222191 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:12:50.222203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.222237 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.222253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222259 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.222273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222299 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.222305 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:12:50.222328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.222354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:50.222369 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222375 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:50.222395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222421 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.222428 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222438 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:12:50.222457 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.222463 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222473 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:12:50.222491 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.222498 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222508 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:12:50.222526 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.222533 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222542 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:12:50.222560 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.222567 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222577 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:12:50.222590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.222633 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.222648 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.222669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222695 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.222702 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222712 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 14:12:50.222725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.222740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.222750 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:50.222765 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.222796 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.222803 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.222813 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.222826 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.222843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.222857 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.222883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.222890 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.222900 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:50.222918 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.222925 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.222934 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 14:12:50.222953 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.222960 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.222970 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 14:12:50.222988 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.222994 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223004 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:12:50.223022 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.223029 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223039 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 14:12:50.223057 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:12:50.223064 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223073 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 14:12:50.223091 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.223098 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223108 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.223126 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.223133 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223142 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:50.223160 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.223167 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223177 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:12:50.223194 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.223201 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223211 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:12:50.223223 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.223294 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.223300 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:50.223315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.223340 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.223347 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.223357 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:12:50.223375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.223387 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.223398 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:12:50.223417 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.223423 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.223433 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:12:50.223451 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.223458 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.223468 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:12:50.223480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.223508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.223518 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.223540 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.223555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.223580 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223587 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.223597 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 14:12:50.223610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.223626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.223636 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:50.223650 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223678 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223685 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223695 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223708 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.223738 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223764 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.223771 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223781 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:12:50.223800 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.223806 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223817 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:12:50.223835 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.223842 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223851 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:12:50.223869 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.223876 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223885 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:12:50.223903 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.223910 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223919 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:12:50.223937 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.223944 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223954 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:12:50.223972 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.223978 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.223988 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:50.224006 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.224012 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.224022 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:12:50.224040 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.224046 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.224056 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:12:50.224074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.224081 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.224090 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:12:50.224108 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.224115 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.224125 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:12:50.224137 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.224194 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.224212 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.224218 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:50.224232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.224258 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.224265 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.224275 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:12:50.224293 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.224300 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.224309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:50.224328 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.224334 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.224344 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:12:50.224362 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:50.224369 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.224383 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.224398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.224425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.224436 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.224458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.224473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.224498 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224505 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.224515 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 14:12:50.224528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.224544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.224554 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:50.224567 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224596 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224604 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224614 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224627 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.224657 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224683 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.224690 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224700 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:12:50.224718 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.224724 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224734 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:12:50.224756 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.224763 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224773 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:12:50.224792 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.224798 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224808 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:12:50.224826 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.224833 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224842 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:12:50.224861 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.224867 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224877 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:12:50.224895 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.224902 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224912 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:50.224930 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.224937 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224947 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:12:50.224965 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.224972 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.224982 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:12:50.225000 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225007 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.225017 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 14:12:50.225035 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.225042 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.225052 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:12:50.225070 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.225077 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.225086 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:12:50.225099 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.225159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.225175 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225204 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225211 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225221 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.225265 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225290 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.225298 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225308 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 14:12:50.225326 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.225333 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225342 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 14:12:50.225360 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.225367 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225382 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:12:50.225401 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.225408 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225418 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 14:12:50.225436 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.225443 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225453 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 14:12:50.225471 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.225478 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225488 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:12:50.225506 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.225513 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225523 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 14:12:50.225541 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.225547 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225557 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 14:12:50.225575 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.225582 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225592 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 14:12:50.225609 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.225616 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225625 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:12:50.225643 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.225650 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225659 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:12:50.225677 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.225684 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225694 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 14:12:50.225711 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.225718 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225727 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:50.225745 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.225752 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225761 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 14:12:50.225774 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.225861 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.225868 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 14:12:50.225890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.225916 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.225924 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.225933 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:12:50.225947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.225962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.225972 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.225988 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.225994 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.226008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226034 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.226041 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226051 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 14:12:50.226064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.226089 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:12:50.226104 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226110 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 14:12:50.226128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226155 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.226162 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:50.226191 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.226198 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226207 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:12:50.226225 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.226231 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226241 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:12:50.226259 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:50.226265 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226275 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:12:50.226288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.226326 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 14:12:50.226342 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226348 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.226366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226398 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:50.226405 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226415 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 14:12:50.226428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.226444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.226454 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 14:12:50.226468 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:50.226496 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226503 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:50.226513 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226525 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:50.226542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.226556 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226582 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.226589 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226599 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 14:12:50.226618 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.226624 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226634 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 14:12:50.226652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.226659 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226673 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 14:12:50.226692 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:12:50.226699 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226708 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:12:50.226726 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.226733 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226742 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 14:12:50.226760 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.226767 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226777 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 14:12:50.226795 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.226801 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226811 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:12:50.226829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.226836 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226846 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 14:12:50.226864 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.226871 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226880 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 14:12:50.226898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.226905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226914 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:50.226927 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:50.226979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.226997 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227003 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 14:12:50.227022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227048 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.227055 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227065 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:50.227078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.227104 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.227119 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227126 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.227139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227170 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:12:50.227177 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227187 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 14:12:50.227200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.227226 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:12:50.227239 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 14:12:50.227266 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:50.227273 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:12:50.227283 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 14:12:50.227302 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:12:50.227308 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 14:12:50.227318 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 14:12:50.227336 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:50.227343 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:12:50.227353 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 14:12:50.227365 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 14:12:50.227395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.227412 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227419 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:12:50.227437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227464 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.227471 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:50.227500 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.227506 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227516 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:12:50.227534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.227541 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227551 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:12:50.227563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.227597 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227613 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227619 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.227633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227659 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227666 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227676 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 14:12:50.227689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.227704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.227714 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:12:50.227728 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227760 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227767 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227777 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227791 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227807 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.227822 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227847 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.227854 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227864 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 14:12:50.227882 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.227889 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227899 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 14:12:50.227917 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.227924 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227933 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:12:50.227951 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.227958 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.227967 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 14:12:50.227986 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.227992 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.228002 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 14:12:50.228020 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.228026 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.228041 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 14:12:50.228060 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.228067 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.228077 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 14:12:50.228095 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.228102 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.228111 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:12:50.228129 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.228136 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.228146 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:12:50.228159 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.228207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.228225 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228231 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 14:12:50.228250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228276 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.228283 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228293 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:12:50.228313 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.228319 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228329 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:12:50.228347 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.228354 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228363 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:12:50.228386 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.228393 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228404 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:12:50.228422 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.228429 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228439 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:12:50.228452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.228494 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.228510 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228516 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.228534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228559 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228566 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228604 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:50.228624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:50.228641 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228652 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:12:50.228663 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 14:12:50.228675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:12:50.228699 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:12:50.228715 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228721 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 14:12:50.228735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228760 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.228767 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228776 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 14:12:50.228789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.228815 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.228830 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228836 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.228854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228880 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:12:50.228887 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228897 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 14:12:50.228910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.228935 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 14:12:50.228950 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228956 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 14:12:50.228970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.228995 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.229002 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.229012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:50.229025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.229040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.229050 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.229065 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.229071 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.229089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.229114 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229121 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.229131 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 14:12:50.229145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.229160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.229170 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:12:50.229184 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229211 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229219 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229229 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229242 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229258 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.229272 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229298 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.229306 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229316 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 14:12:50.229334 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.229341 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229350 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 14:12:50.229368 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.229375 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229390 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 14:12:50.229409 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.229416 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229431 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 14:12:50.229450 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.229457 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229466 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 14:12:50.229484 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:12:50.229491 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229500 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 14:12:50.229518 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:12:50.229525 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229535 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 14:12:50.229553 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:12:50.229560 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229569 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 14:12:50.229587 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:50.229594 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229604 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 14:12:50.229622 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.229629 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229638 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 14:12:50.229656 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.229663 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229673 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 14:12:50.229691 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.229697 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229707 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 14:12:50.229725 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.229731 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229741 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 14:12:50.229754 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.229819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.229837 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.229844 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 14:12:50.229864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.229890 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.229897 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.229907 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 14:12:50.229920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.229936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.229946 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.229961 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.229968 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.229981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230007 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.230014 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230023 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 14:12:50.230036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.230062 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:12:50.230077 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230083 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:50.230097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230122 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.230129 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230138 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 14:12:50.230157 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.230163 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230177 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:12:50.230196 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.230203 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230212 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:12:50.230230 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.230237 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230247 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:12:50.230260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.230297 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230313 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230319 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.230333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230359 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230366 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230381 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 14:12:50.230395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.230421 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:50.230435 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230469 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230477 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230487 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230500 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230517 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.230531 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230557 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.230564 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230574 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:50.230592 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.230598 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:50.230626 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.230632 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230642 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 14:12:50.230660 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.230666 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230676 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:12:50.230694 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.230700 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230710 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:50.230728 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.230734 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230744 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 14:12:50.230762 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:12:50.230769 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230783 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 14:12:50.230796 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.230836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.230852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230859 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 14:12:50.230873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230899 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.230906 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230915 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 14:12:50.230934 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.230940 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230950 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 14:12:50.230968 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.230975 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.230988 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 14:12:50.231007 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.231014 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231023 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 14:12:50.231042 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.231048 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231058 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 14:12:50.231076 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.231082 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231092 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 14:12:50.231110 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.231117 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231127 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:12:50.231145 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.231152 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231161 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:12:50.231174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.231228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.231243 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231250 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 14:12:50.231269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231295 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:50.231302 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 14:12:50.231325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.231350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:12:50.231368 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:50.231374 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 14:12:50.231391 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 14:12:50.231408 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231415 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 14:12:50.231428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231452 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:50.231473 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:50.231490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.231501 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:12:50.231511 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 14:12:50.231529 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.231535 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 14:12:50.231550 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 14:12:50.231567 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:50.231575 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 14:12:50.231585 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 14:12:50.231603 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.231609 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:50.231619 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.231637 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.231644 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:50.231654 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.231672 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.231678 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:50.231688 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.231706 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.231712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 14:12:50.231722 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.231739 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:50.231745 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 14:12:50.231755 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:50.231773 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:12:50.231779 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 14:12:50.231789 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 14:12:50.231806 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.231813 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:12:50.231823 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.231840 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:12:50.231847 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 14:12:50.231857 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 14:12:50.231875 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.231881 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 14:12:50.231891 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.231909 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.231915 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:50.231931 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.231948 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:50.231954 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 14:12:50.231964 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 14:12:50.231977 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 14:12:50.232010 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.232040 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:12:50.232068 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.232096 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 14:12:50.232123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.232150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:12:50.232177 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.232204 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:12:50.232232 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.232258 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 14:12:50.232285 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 14:12:50.232312 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 14:12:50.232339 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 14:12:50.232365 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 14:12:50.232413 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 14:12:50.232440 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 14:12:50.232468 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.232495 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:12:50.232522 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.232548 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:12:50.232575 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.232601 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:12:50.232628 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.232655 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:12:50.232829 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.232857 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:50.232884 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.232911 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:12:50.232938 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.232964 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:12:50.232991 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.233019 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:12:50.233047 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.233073 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:12:50.233101 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.233130 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:50.233156 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.233183 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:50.233211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.233238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:50.233265 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.233292 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:50.233318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.233345 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:50.233372 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.233404 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:12:50.233431 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 14:12:50.233458 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 14:12:50.233485 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.233512 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:12:50.233543 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.233570 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:12:50.233597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.233624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:12:50.233651 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.233677 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 14:12:50.233704 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.233731 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:12:50.233758 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.233785 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:12:50.233812 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.233839 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:50.233865 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.233893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:12:50.233922 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.233940 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.233966 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:50.233993 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234011 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234028 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234055 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:50.234081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234116 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:50.234186 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234213 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.234239 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234270 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.234297 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234314 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234341 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.234368 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234391 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234418 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.234445 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234471 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.234498 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234524 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:50.234550 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234577 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.234603 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234629 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.234656 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234673 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234700 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:50.234726 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.234779 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234806 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:50.234832 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234858 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:50.234885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234920 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234955 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.234994 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.235048 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235083 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235109 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.235135 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235162 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.235188 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235206 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235223 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.235276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.235402 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235420 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235437 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235455 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235481 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.235507 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235525 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235586 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.235612 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235642 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.235669 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235688 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235705 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235722 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235750 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:50.235777 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235803 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:12:50.235830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235848 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235865 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235891 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.235918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.235987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:50.236040 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236066 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:12:50.236093 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236119 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.236146 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236172 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.236199 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236216 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.236308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236343 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236361 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:12:50.236491 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236508 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236534 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:50.236561 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236578 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236596 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236622 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:50.236648 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:50.236752 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236778 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.236805 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236831 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.236857 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236874 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236900 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.236926 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236944 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.236974 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.237000 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237027 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.237054 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237080 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:50.237106 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237133 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.237160 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237186 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:50.237212 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237230 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237256 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:50.237282 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237309 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.237335 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237361 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:50.237393 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237420 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:50.237446 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237464 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237481 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237550 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.237602 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237620 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237637 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237662 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.237693 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237720 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.237747 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237765 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237782 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237808 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.237835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:50.237956 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237973 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.237991 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238008 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238034 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.238060 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238078 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238095 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238113 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238139 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.238165 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238192 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:50.238219 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238236 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238254 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238271 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238301 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:50.238327 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238354 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:12:50.238384 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238403 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238421 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238447 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.238473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:50.238595 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238621 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:12:50.238647 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238674 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:50.238700 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238726 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:50.238752 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238770 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238787 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238804 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238830 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.238857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238874 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.238982 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:50.239008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:12:50.239034 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.239092 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.239142 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.239192 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.239241 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.239290 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:50.239338 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 14:12:50.239393 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:50.239460 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.239509 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.239558 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.239606 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.239654 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.239703 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.239752 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.239799 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.239848 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.239897 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.239946 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.239995 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.240057 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.240113 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.240169 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.240217 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:50.240265 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.240312 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.240360 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.240415 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.240465 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.240532 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.240579 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.240628 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.240685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.240734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.240783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.240832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.240879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.240928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:50.240991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 14:12:50.241048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:50.241097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.241145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.241387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.241437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.241484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.241533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.241582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.241631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.241680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.241729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.241778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.241827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.241876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.241929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.241981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.242028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:50.242076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.242124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.242171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.242220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.242269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.242322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.242369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.242424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.242481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.242531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.242579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.242628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.242676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.242724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:50.242773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 14:12:50.242826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:50.242875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.242923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.242972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.243020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.243067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.243116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.243165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.243212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.243260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.243308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.243357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.243412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.243462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.243515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.243568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.243615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:50.243662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.243709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.243762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.243812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.243862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.243917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.243964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.244014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.244070 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:12:50.244097 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.244158 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.244214 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.244269 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.244328 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.244389 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:50.244444 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:12:50.244498 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:50.244552 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.244607 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.244661 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.244716 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.244770 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.244825 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.244879 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.244933 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.244987 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.245041 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.245096 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.245150 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.245204 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.245258 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.245312 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.245366 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:50.245426 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.245480 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.245565 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.245619 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.245673 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.245727 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.245781 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.245834 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.245897 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:12:50.245921 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.245976 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.246031 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.246086 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.246141 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.246196 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:50.246250 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:12:50.246305 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:50.246361 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.246422 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.246477 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.246531 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.246778 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.246834 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.246889 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.246949 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.247003 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.247059 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.247113 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.247168 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.247222 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.247279 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.247333 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.247393 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:50.247448 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.247503 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.247557 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.247612 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.247667 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.247722 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.247776 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.247830 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.247892 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 14:12:50.247916 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.247965 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.248015 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.248064 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.248118 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.248167 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:50.248216 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:12:50.248265 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:50.248313 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.248362 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.248415 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.248465 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.248514 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.248564 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.248612 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.248661 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.248709 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.248759 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.248808 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.248857 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.248906 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.248954 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.249003 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.249052 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:50.249101 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.249154 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.249203 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.249252 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.249300 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.249348 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.249402 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.249451 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.249516 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 14:12:50.249539 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.249590 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.249641 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.249692 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.249744 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.249794 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:50.249845 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:12:50.249896 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:50.249947 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.249998 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.250049 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.250100 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.250150 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.250201 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.250257 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.250308 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.250359 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.250417 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.250468 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.250519 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.250570 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.250622 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.250673 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.250724 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:50.250775 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.250826 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.250878 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.250929 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.250980 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.251031 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.251082 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.251133 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.251186 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 14:12:50.251203 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 14:12:50.251233 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 14:12:50.251262 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 14:12:50.251289 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 14:12:50.251314 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 14:12:50.251332 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.251346 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.251354 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.251362 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.251370 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.251383 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:12:50.251392 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:12:50.251400 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:12:50.251408 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.251416 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.251423 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.251431 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.251439 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.251447 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.251455 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.251466 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.251474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.251481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.251489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.251497 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.251504 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.251511 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.251519 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.251526 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:12:50.251533 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.251540 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.251548 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.251555 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.251562 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.251570 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.251577 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.251584 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.251592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.251600 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.251608 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.251616 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.251624 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.251632 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:12:50.251640 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:12:50.251648 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:12:50.251656 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.251663 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.251670 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.251677 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.251685 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.251692 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.251699 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.251707 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.251714 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.251721 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.251728 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.251736 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.251743 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.251751 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.251758 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.251765 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:12:50.251772 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.251779 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.251786 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.251793 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.251800 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.251808 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.251816 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.251823 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.251830 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.251839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.251851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.251859 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.251866 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.251873 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:12:50.251879 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:12:50.251886 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:12:50.251893 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.251899 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.251906 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.251913 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.251920 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.251926 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.251933 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.251940 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.251946 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.251953 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.251960 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.251967 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.251973 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.251980 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.251986 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.251993 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:12:50.252000 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.252007 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.252014 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.252020 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.252027 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.252033 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.252040 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.252046 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.252053 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:12:50.252061 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.252067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:50.252074 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:50.252081 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:12:50.252088 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:12:50.252095 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:12:50.252101 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:12:50.252108 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:50.252114 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:50.252121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:50.252127 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:50.252134 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.252145 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.252152 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:50.252159 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:50.252166 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:12:50.252172 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.252179 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:50.252186 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:50.252192 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:50.252199 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:50.252408 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:50.252417 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:12:50.252424 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:50.252430 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:50.252437 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:50.252444 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:12:50.252450 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:50.252457 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:50.252463 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:50.252470 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:50.252742 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 14:12:50.252752 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:12:50.252757 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:12:50.252762 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:12:50.252768 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 14:12:50.252773 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:12:50.252777 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:12:50.252785 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 14:12:50.252794 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:12:50.252826 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.252832 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:12:50.252846 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:12:50.252868 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 14:12:50.252874 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 14:12:50.252878 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 14:12:50.252883 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 14:12:50.252887 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:12:50.252897 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:50.252904 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:50.252908 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:50.252918 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.252926 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:50.252931 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 14:12:50.252954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.252962 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:12:50.252966 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.252990 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:12:50.252995 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 14:12:50.252999 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 14:12:50.253003 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 14:12:50.253007 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 14:12:50.253011 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 14:12:50.253015 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 14:12:50.253019 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 14:12:50.253025 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:12:50.253035 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:50.253041 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:50.253045 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:50.253051 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.253057 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:12:50.253061 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:50.253084 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:12:50.253090 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.253095 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.253100 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.253105 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:12:50.253114 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:12:50.253122 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:12:50.253126 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:12:50.253131 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:12:50.253137 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205101" 2019-04-25 14:12:50.253144 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:12:50.253148 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:12:50.253153 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:12:50.253159 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:12:50.253163 wsdl: in serializeType: returning: 205101 2019-04-25 14:12:50.253170 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:12:50.253177 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:12:50.253181 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:12:50.253184 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:12:50.253189 wsdl: in serializeType: returning: 205101 2019-04-25 14:12:50.253193 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205101 2019-04-25 14:12:50.253217 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205101 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 14:12:50.253222 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 14:12:50.253228 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6684"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 14:12:50.253242 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 14:12:50.253248 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205101 2019-04-25 14:12:50.253257 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 14:12:50.253328 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 14:12:50.253268 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:12:50.253279 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:12:50.253284 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:12:50.253289 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:12:50.253293 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:12:50.253300 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:12:50.253309 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:12:50.253316 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:12:50.253322 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:12:50.253335 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 14:12:50.253344 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:12:50.253352 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:12:50.261132 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:12:50.261148 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:12:50.261162 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 14:12:50.261170 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 14:12:50.261179 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:12:50.261187 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:12:50.261194 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:12:50.261205 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:12:50.261213 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 14:12:50.261244 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 14:12:50.272259 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 14:12:50.272296 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 14:12:50.272307 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:12:50.272317 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:12:50.272331 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:12:50.272340 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:12:50.272351 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:12:50.272360 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:12:50.272370 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:12:50.272380 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:12:35 GMT 2019-04-25 14:12:50.272391 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:12:50.272401 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 14:12:50.272411 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:12:50.272423 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 14:12:50.272455 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 14:12:50.272469 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 14:12:50.272482 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:12:50.272490 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 14:12:50.272499 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 14:12:50.272536 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:12:50.272551 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:12:50.272560 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:12:50.272584 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:12:50.272594 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 12:12:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 14:12:50.272632 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 14:12:50.272646 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 14:12:50.272669 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 14:12:50.272679 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 14:12:50.272789 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 14:12:50.272946 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 14:12:50.272957 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 14:12:50.272969 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 14:12:50.272983 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:12:50.273017 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 14:12:50.273106 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 14:12:50.273138 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:12:50.273159 nusoap_client: got fault 2019-04-25 14:12:50.273171 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 14:12:50.273178 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 14:12:50.273186 nusoap_client: detail =