Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 95.0/96.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
57839702200 Model turbiny: B3G
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3753
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 07:26:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 09:26:45.326133 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 09:26:45.326197 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:26:45.326222 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 09:26:45.326250 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:26:45.326268 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 09:26:45.326281 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 09:26:45.326301 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 09:26:45.326317 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:26:45.326329 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:26:45.326343 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:26:45.326357 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:26:45.326377 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:26:45.326388 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:26:45.326395 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:26:45.326403 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:26:45.326410 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 09:26:45.326428 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:26:45.326450 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:26:45.326464 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:26:45.326473 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 09:26:45.326483 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 09:26:45.326498 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:26:45.326511 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:26:45.332804 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:26:45.332853 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:26:45.332877 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 09:26:45.332891 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:26:45.332901 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:26:45.332909 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:26:45.332917 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 09:26:45.332970 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 09:26:45.349820 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 09:26:45.349872 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 09:26:45.349884 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:26:45.349894 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:26:45.349904 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:26:45.349913 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:26:45.349922 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:26:45.349934 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:26:45.349944 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:26:45.349954 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:26:40 GMT 2019-10-19 09:26:45.349965 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:26:45.349974 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 09:26:45.349985 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:26:45.350004 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 09:26:45.350052 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 09:26:45.350088 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 09:26:45.356044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:26:45.356103 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:26:45.356132 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:26:45.356157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:26:45.356180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:26:45.362296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:26:45.362351 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:26:45.362384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:26:45.362409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:26:45.362431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:26:45.362464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:26:45.362523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:26:45.362546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:26:45.362591 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:26:45.362638 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:26:45.362677 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:26:45.369657 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:26:45.369734 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:26:45.369762 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:26:45.369800 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:26:45.369830 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:26:45.369856 soap_transport_http: read buffer of 5376 bytes 2019-10-19 09:26:45.374748 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:26:45.375674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:26:45.375886 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:26:45.376014 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:26:45.376174 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:26:45.376274 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:26:45.376380 soap_transport_http: read buffer of 8032 bytes 2019-10-19 09:26:45.380052 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:26:45.380102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:26:45.380657 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:26:45.380741 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:26:45.380842 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-19 09:26:45.380860 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:26:45.380869 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 09:26:45.380919 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 09:26:45.381003 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:26:45.381028 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:26:45.381040 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:26:45.381066 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 09:26:45.381079 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 09:26:45.381356 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 09:26:45.381379 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 09:26:45.381494 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.381509 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 09:26:45.381543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.381612 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.381628 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.381652 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:26:45.381688 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.381741 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.381766 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:26:45.381794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.381845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.381870 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.381898 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.381910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.381936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382030 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.382043 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382062 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 09:26:45.382087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.382208 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:26:45.382238 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382249 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 09:26:45.382274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382330 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.382344 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382362 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:26:45.382399 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.382410 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382465 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:26:45.382501 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.382513 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382531 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:26:45.382561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.382630 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.382657 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382668 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 09:26:45.382694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382738 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.382750 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382767 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 09:26:45.382792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.382838 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 09:26:45.382864 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382875 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 09:26:45.382899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382943 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.382956 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.382974 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:26:45.383006 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.383017 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383034 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:26:45.383064 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.383075 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383090 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:26:45.383120 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.383131 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383148 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:26:45.383171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.383239 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.383264 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383277 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.383304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383345 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383357 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.383466 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.383498 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383516 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:26:45.383535 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 09:26:45.383555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:26:45.383608 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:26:45.383633 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383645 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 09:26:45.383678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383749 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.383762 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383779 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:26:45.383816 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.383827 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383845 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:26:45.383882 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.383894 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383911 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:26:45.383943 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.383956 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.383973 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:26:45.383997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.384063 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.384087 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384097 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.384122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384169 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.384181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384198 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 09:26:45.384220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.384266 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:26:45.384293 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384304 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 09:26:45.384328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384375 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.384388 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384405 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:26:45.384429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.384474 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.384500 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384511 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.384534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384585 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.384599 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384616 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 09:26:45.384640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.384685 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:26:45.384712 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384723 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 09:26:45.384748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384790 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.384802 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384819 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:26:45.384842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.384886 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.384914 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384925 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.384951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.384994 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.385006 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385033 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 09:26:45.385057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.385100 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 09:26:45.385126 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385137 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 09:26:45.385163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385210 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.385222 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385239 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:26:45.385271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.385284 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385301 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:26:45.385325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.385376 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 09:26:45.385401 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385410 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.385435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385476 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.385490 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385506 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 09:26:45.385530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.385582 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 09:26:45.385609 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385620 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 09:26:45.385645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385688 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.385701 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385719 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:26:45.385752 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.385763 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385780 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:26:45.385804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.385857 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 09:26:45.385884 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385895 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.385918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385964 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.385977 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.385995 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 09:26:45.386019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.386063 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 09:26:45.386090 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386100 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 09:26:45.386125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386168 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.386180 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386198 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:26:45.386221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.386267 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 09:26:45.386294 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386304 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.386329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386373 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.386385 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386402 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 09:26:45.386425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.386467 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 09:26:45.386493 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386503 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 09:26:45.386527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386580 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.386594 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386612 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:26:45.386634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.386678 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.386704 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386714 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.386738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386784 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.386796 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386813 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 09:26:45.386836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.386932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.386971 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:26:45.386998 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387007 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 09:26:45.387031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387077 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.387090 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387106 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:26:45.387129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.387184 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.387212 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387223 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.387246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387291 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.387304 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387322 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 09:26:45.387345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.387403 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:26:45.387431 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387442 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 09:26:45.387466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387509 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.387522 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387538 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:26:45.387562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.387623 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.387651 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387662 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.387685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387728 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.387741 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387757 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 09:26:45.387781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.387835 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:26:45.387861 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387872 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 09:26:45.387895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387939 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.387951 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.387969 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 09:26:45.388001 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.388013 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388031 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 09:26:45.388056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.388106 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.388132 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388142 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.388164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388206 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.388218 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388236 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 09:26:45.388260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.388304 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:26:45.388332 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388343 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:26:45.388368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388413 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.388425 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388441 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:26:45.388464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.388508 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.388535 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388546 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.388568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388622 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.388635 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388652 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:26:45.388676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.388722 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:26:45.388747 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388757 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:26:45.388782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388828 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:26:45.388838 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388854 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:26:45.388875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.388919 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.388946 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.388957 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.388981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389022 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389033 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389103 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.389137 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.389162 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389178 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:26:45.389197 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 09:26:45.389219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:26:45.389263 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:26:45.389289 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389301 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 09:26:45.389324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389367 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:26:45.389379 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389397 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:26:45.389421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.389467 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.389494 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389503 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.389525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389564 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389583 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389651 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.389683 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.389714 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389732 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:26:45.389750 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 09:26:45.389771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:26:45.389811 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:26:45.389836 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389847 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:26:45.389873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389917 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:26:45.389929 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389948 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:26:45.389974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.389999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.390018 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.390045 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390055 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.390079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390122 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390134 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.390256 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.390289 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390307 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:26:45.390326 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 09:26:45.390355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:26:45.390399 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:26:45.390424 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390435 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 09:26:45.390461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390507 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.390518 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390535 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 09:26:45.390567 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.390584 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390602 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 09:26:45.390635 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.390646 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390662 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:26:45.390693 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.390705 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390722 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:26:45.390752 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.390763 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390780 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:26:45.390809 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.390820 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390837 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 09:26:45.390868 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.390880 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390898 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:26:45.390922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.390986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.391008 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.391039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391050 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.391075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391121 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.391134 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 09:26:45.391174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.391220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:26:45.391247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391258 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 09:26:45.391284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391326 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.391337 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391351 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:26:45.391384 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.391396 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391414 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:26:45.391446 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.391456 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391473 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:26:45.391497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.391551 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.391586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391598 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.391623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391667 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.391679 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 09:26:45.391720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.391766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:26:45.391793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391803 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:26:45.391826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391868 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.391880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391896 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:26:45.391918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.391960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.391988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.391998 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.392020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392065 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.392077 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392093 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:26:45.392118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.392161 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:26:45.392184 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392194 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:26:45.392218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392263 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.392275 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392291 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:26:45.392321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.392333 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:26:45.392380 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.392391 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392408 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:26:45.392429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.392487 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.392512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392521 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.392545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392595 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.392607 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:26:45.392649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.392691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:26:45.392716 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392727 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 09:26:45.392752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392798 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.392810 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392827 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:26:45.392858 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.392870 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392887 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:26:45.392918 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.392929 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.392945 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:26:45.392976 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.392988 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.393004 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:26:45.393038 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.393050 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.393067 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:26:45.393089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.393138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.393158 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.393186 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.393198 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.393223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.393268 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393281 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.393297 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 09:26:45.393319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.393343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.393362 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:26:45.393388 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393441 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393453 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393469 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393495 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.393548 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393600 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.393612 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393629 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:26:45.393658 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.393669 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393687 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 09:26:45.393718 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.393730 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393747 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 09:26:45.393778 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.393791 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393809 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:26:45.393840 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.393851 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393868 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 09:26:45.393899 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:26:45.393911 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393928 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 09:26:45.393959 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.393972 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.393989 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.394020 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.394031 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.394047 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:26:45.394078 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.394089 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.394107 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 09:26:45.394140 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.394152 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.394170 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:26:45.394201 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.394212 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.394229 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:26:45.394253 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.394344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.394376 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.394386 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:26:45.394414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.394460 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.394473 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.394492 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:26:45.394525 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.394536 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.394554 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:26:45.394594 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.394607 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.394624 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:26:45.394655 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.394667 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.394684 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:26:45.394709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.394752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.394773 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.394800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.394810 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.394838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.394884 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.394896 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.394913 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 09:26:45.394937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.394963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.394984 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:26:45.395008 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395086 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395100 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395118 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395142 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.395201 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395250 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.395262 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395281 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:26:45.395312 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.395323 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395342 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:26:45.395373 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.395385 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395402 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:26:45.395434 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.395446 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395462 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:26:45.395491 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.395503 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395519 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:26:45.395557 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.395570 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395596 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:26:45.395626 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.395638 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395656 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:26:45.395686 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.395697 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395713 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:26:45.395742 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.395754 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395772 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:26:45.395805 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.395817 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395834 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:26:45.395866 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.395878 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.395895 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:26:45.395918 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.396009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.396040 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.396051 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:26:45.396078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.396124 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.396137 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.396155 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:26:45.396186 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.396196 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.396213 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:26:45.396244 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.396255 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.396272 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:26:45.396303 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:26:45.396314 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.396330 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.396353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.396398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.396420 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.396448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.396459 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.396485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.396532 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.396545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.396561 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 09:26:45.396593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.396619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.396638 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:26:45.396663 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.396715 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.396728 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.396745 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.396769 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.396796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.396823 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.396867 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.396879 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.396920 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:26:45.396953 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.396964 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.396981 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:26:45.397019 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.397032 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.397052 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:26:45.397084 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.397095 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.397112 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:26:45.397143 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.397155 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.397172 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:26:45.397203 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.397217 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.397234 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:26:45.397266 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.397278 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.397296 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:26:45.397328 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.397340 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.397358 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:26:45.397391 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.397403 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.397420 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:26:45.397452 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.397463 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.397480 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 09:26:45.397511 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.397522 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.397538 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:26:45.397571 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.397591 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.397609 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:26:45.397634 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.397730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.397762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.397812 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.397826 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.397842 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.397866 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.397892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.397918 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.397964 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.397976 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.397992 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 09:26:45.398021 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.398032 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398048 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 09:26:45.398080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.398091 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398108 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:26:45.398139 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.398152 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398169 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 09:26:45.398198 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.398207 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398221 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 09:26:45.398247 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.398258 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398274 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:26:45.398305 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.398317 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398334 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 09:26:45.398365 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.398378 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398395 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 09:26:45.398428 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.398440 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398458 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 09:26:45.398488 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.398499 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398515 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:26:45.398547 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.398559 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398586 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:26:45.398618 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.398629 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398648 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 09:26:45.398679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.398690 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398707 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:26:45.398738 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.398749 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398766 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 09:26:45.398789 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.398900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.398937 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.398948 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 09:26:45.398977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399023 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.399035 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399053 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:26:45.399076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.399121 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.399147 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399157 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.399181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399224 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.399236 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399254 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 09:26:45.399278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.399321 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:26:45.399347 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399357 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 09:26:45.399381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399426 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.399438 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:26:45.399484 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.399496 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399512 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:26:45.399542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.399554 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399571 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:26:45.399612 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:26:45.399625 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399643 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:26:45.399666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.399731 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 09:26:45.399757 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399769 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.399793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399836 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:26:45.399847 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399867 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 09:26:45.399891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.399915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.399933 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 09:26:45.399957 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:26:45.400006 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400018 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:26:45.400034 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400057 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:26:45.400084 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.400111 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400155 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.400166 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400183 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 09:26:45.400212 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.400224 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400241 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 09:26:45.400274 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.400285 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400301 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 09:26:45.400332 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:26:45.400344 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400359 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:26:45.400390 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.400402 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400418 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 09:26:45.400449 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.400461 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400476 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 09:26:45.400506 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.400518 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400536 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:26:45.400567 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.400595 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400613 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 09:26:45.400645 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.400657 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400675 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 09:26:45.400707 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.400719 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400737 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:26:45.400762 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 09:26:45.400848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.400880 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.400890 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 09:26:45.400915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.400961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.400974 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.400992 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:26:45.401015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.401057 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.401085 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401098 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.401123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401169 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:26:45.401181 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401197 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 09:26:45.401220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.401261 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:26:45.401282 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 09:26:45.401327 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:26:45.401340 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:26:45.401356 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 09:26:45.401384 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:26:45.401396 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 09:26:45.401414 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 09:26:45.401446 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:26:45.401457 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:26:45.401474 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 09:26:45.401496 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 09:26:45.401534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.401562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401572 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:26:45.401607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401652 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.401664 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401682 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:26:45.401713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.401725 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401744 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:26:45.401775 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.401787 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401804 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:26:45.401828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.401887 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.401915 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401926 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.401949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.401992 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402005 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.402023 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 09:26:45.402046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.402071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.402090 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:26:45.402113 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402159 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402172 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402189 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402212 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.402264 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402310 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.402322 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402338 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 09:26:45.402370 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.402382 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402398 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 09:26:45.402430 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.402442 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402459 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:26:45.402489 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.402501 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402519 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 09:26:45.402550 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.402562 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402587 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 09:26:45.402621 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.402634 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402651 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 09:26:45.402683 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.402695 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402713 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 09:26:45.402746 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.402757 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402772 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:26:45.402802 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.402812 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402830 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:26:45.402853 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.402929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.402962 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.402972 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 09:26:45.402999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403045 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.403058 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403076 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:26:45.403106 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.403118 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403137 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:26:45.403169 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.403182 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403198 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:26:45.403229 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.403241 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403259 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:26:45.403290 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.403303 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403320 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:26:45.403345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.403417 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.403447 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403458 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.403483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403525 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403536 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403620 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.403658 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.403688 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403706 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:26:45.403725 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 09:26:45.403747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:26:45.403790 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:26:45.403815 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403825 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 09:26:45.403848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403892 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.403903 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403920 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 09:26:45.403944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.403969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.403988 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.404012 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404023 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.404047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404089 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:26:45.404100 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404116 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 09:26:45.404139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.404194 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 09:26:45.404220 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404231 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 09:26:45.404258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404301 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.404319 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:26:45.404363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.404406 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.404431 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404441 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.404467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404512 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.404524 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404542 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 09:26:45.404568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.404601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.404622 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:26:45.404646 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.404698 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.404711 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.404727 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.404750 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.404777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.404803 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.404848 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.404860 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.404878 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 09:26:45.404909 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.404921 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.404938 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 09:26:45.404971 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.404983 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405000 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 09:26:45.405030 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.405042 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405059 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 09:26:45.405092 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.405103 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405120 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 09:26:45.405150 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:26:45.405162 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405179 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 09:26:45.405211 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:26:45.405225 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405242 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 09:26:45.405274 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:26:45.405285 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405302 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 09:26:45.405332 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:26:45.405343 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405362 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 09:26:45.405392 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.405404 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405422 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 09:26:45.405454 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.405467 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405483 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 09:26:45.405513 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.405526 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405543 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 09:26:45.405580 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.405593 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405610 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 09:26:45.405633 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.405734 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.405770 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.405780 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 09:26:45.405809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.405850 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.405860 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.405878 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 09:26:45.405902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.405926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.405944 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.405967 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.405978 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.406002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406045 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.406058 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406075 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 09:26:45.406101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.406144 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:26:45.406178 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406190 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:26:45.406216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406260 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.406272 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406289 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 09:26:45.406318 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.406330 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406348 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:26:45.406379 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.406391 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406410 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:26:45.406441 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.406452 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406470 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:26:45.406494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.406557 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.406591 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406602 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.406629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406676 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.406688 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406706 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 09:26:45.406731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.406756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.406774 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:26:45.406800 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.406849 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.406861 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.406876 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.406900 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.406927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.406953 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.407000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.407011 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.407027 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:26:45.407057 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.407070 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.407088 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:26:45.407119 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.407130 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.407147 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 09:26:45.407178 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.407189 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.407204 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:26:45.407235 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.407248 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.407266 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:26:45.407298 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.407311 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.407327 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 09:26:45.407357 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:26:45.407368 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.407384 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 09:26:45.407404 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.407467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.407508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.407519 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 09:26:45.407545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.407599 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.407612 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.407628 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 09:26:45.407662 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.407672 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.407689 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 09:26:45.407720 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.407731 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.407748 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 09:26:45.407779 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.407790 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.407807 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 09:26:45.407838 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.407849 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.407866 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 09:26:45.407897 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.407910 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.407927 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 09:26:45.407956 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.407968 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.407986 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:26:45.408017 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.408029 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.408046 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:26:45.408070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.408137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.408157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.408182 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.408193 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 09:26:45.408219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.408293 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:26:45.408304 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.408327 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 09:26:45.408351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.408377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.408400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:26:45.408430 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:26:45.408442 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 09:26:45.408460 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 09:26:45.408489 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.408499 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 09:26:45.408524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.408567 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.408610 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:26:45.408641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.408658 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:26:45.408677 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 09:26:45.408708 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.408719 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 09:26:45.408737 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 09:26:45.408768 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:26:45.408779 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 09:26:45.408797 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 09:26:45.408827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.408839 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 09:26:45.408856 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.408885 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.408897 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:26:45.408914 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.408942 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.408954 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:26:45.408972 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.409001 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.409013 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 09:26:45.409031 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.409062 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:26:45.409074 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 09:26:45.409091 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:26:45.409120 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:26:45.409130 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 09:26:45.409146 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 09:26:45.409176 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.409185 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:26:45.409203 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.409231 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:26:45.409242 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 09:26:45.409258 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 09:26:45.409286 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.409297 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 09:26:45.409316 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.409346 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.409356 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:26:45.409370 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.409398 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:26:45.409410 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 09:26:45.409427 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 09:26:45.409449 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 09:26:45.409511 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.409562 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:26:45.409620 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.409672 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 09:26:45.409723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.409770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:26:45.409818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.409866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:26:45.409916 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.409964 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:26:45.410012 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.410061 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 09:26:45.410111 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 09:26:45.410160 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 09:26:45.410209 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 09:26:45.410259 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 09:26:45.410306 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 09:26:45.410377 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 09:26:45.410426 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.410479 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:26:45.410538 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.410597 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:26:45.410649 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.410697 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:26:45.410747 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.410795 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:26:45.410841 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.410887 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:26:45.410934 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.410985 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:26:45.411035 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.411083 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:26:45.411133 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.411243 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:26:45.411291 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.411337 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:26:45.411382 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.411430 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:26:45.411479 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.411531 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:26:45.411589 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.411637 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:26:45.411686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.412409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:26:45.412465 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.412518 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:26:45.412567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.412629 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:26:45.412716 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.412765 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:26:45.412814 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 09:26:45.412862 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 09:26:45.412913 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.412964 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:26:45.413011 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.413057 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:26:45.413106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.413157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:26:45.413204 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.413252 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 09:26:45.413300 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.413347 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:26:45.413395 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.413445 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:26:45.413496 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.413548 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:26:45.413605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.413655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:26:45.413708 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.413741 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.413789 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:26:45.413836 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.413868 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.413900 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.413950 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:26:45.413999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414135 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:26:45.414183 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414273 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:26:45.414366 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414415 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.414462 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414512 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.414560 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414667 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414717 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.414763 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414795 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414840 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.414889 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.414937 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.414986 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415035 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:26:45.415081 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415129 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.415176 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415222 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.415267 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415300 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415360 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:26:45.415408 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415454 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.415502 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415550 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:26:45.415606 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415654 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:26:45.415701 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415753 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:26:45.415799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415836 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415931 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.415995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.416092 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416122 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416153 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416202 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.416249 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416296 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.416347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416380 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416413 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416460 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.416507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.416730 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416761 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416791 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416826 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.416920 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416952 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.416990 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.417122 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417170 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.417217 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417247 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417277 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417305 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417349 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:26:45.417394 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417437 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:26:45.417482 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417514 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417545 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417597 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.417647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:26:45.417870 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.417916 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:26:45.417964 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418010 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.418059 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418110 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.418158 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418221 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418297 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.418346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418558 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:26:45.418663 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418694 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418739 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:26:45.418789 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418820 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418849 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418895 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:26:45.418940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418969 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.418998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419027 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:26:45.419123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:26:45.419312 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419363 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.419412 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419455 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.419503 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419533 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419589 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.419636 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419666 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419711 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.419759 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419806 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.419854 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419900 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:26:45.419948 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.419997 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.420044 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420093 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:26:45.420143 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420224 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:26:45.420271 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420317 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.420367 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420415 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:26:45.420460 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420508 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:26:45.420555 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420615 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:26:45.420667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420699 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420911 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.420958 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.420986 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421017 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421064 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.421111 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421159 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.421208 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421240 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421270 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421314 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.421361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:26:45.421586 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421618 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421676 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421710 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421755 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.421809 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421903 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.421951 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.421998 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422043 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:26:45.422089 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422119 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422151 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422183 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422229 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:26:45.422274 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422319 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:26:45.422362 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422396 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422426 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422472 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.422522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:26:45.422746 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422795 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:26:45.422843 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422892 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:26:45.422942 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.422991 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:26:45.423041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423071 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423101 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423133 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423181 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.423234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:26:45.423497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:26:45.423554 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.423743 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.423853 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.423945 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.424030 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.424118 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.424209 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 09:26:45.424299 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 09:26:45.424386 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 09:26:45.424479 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.424562 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.424660 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.424756 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.424844 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.424929 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.425021 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.425110 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.425195 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.425279 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.425368 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.425458 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.425550 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.425650 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.425756 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.425857 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.425944 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 09:26:45.426031 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.426118 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.426274 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.426364 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.426452 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.426554 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.426650 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.426741 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.426848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.426941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.427030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.427126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.427214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.427298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.427383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 09:26:45.427471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 09:26:45.427556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 09:26:45.427651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.427737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.427821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.427909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.427998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.428090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.428178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.428264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.428353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.428442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.428535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.428636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.428729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.428820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.428919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.429015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.429106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 09:26:45.429193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.429280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.429360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.429452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.429542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.429648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.429734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.429825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.429927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.430019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.430104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.430194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.430284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.430370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.430456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 09:26:45.430540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 09:26:45.430635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 09:26:45.430723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.430807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.430900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.430984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.431072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.431159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.431249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.431337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.431436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.431526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.431619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.431710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.431799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.431893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.431995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.432091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.432175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 09:26:45.432259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.432351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.432437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.432531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.432631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.432734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.432819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.432914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.433016 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:26:45.433069 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.433179 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.433287 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.433387 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.433490 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.433601 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.433699 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:26:45.433801 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:26:45.433899 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:26:45.433996 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.434095 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.434196 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.434292 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.434397 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.434502 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.434612 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.434718 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.434830 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.434937 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.435076 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.435182 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.435291 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.435392 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.435569 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.435680 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.435786 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:26:45.435886 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.435985 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.436085 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.436191 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.436292 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.436391 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.436494 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.436610 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.436729 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:26:45.436770 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.436868 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.436971 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.437097 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.437208 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.437310 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.437412 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:26:45.437513 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:26:45.437623 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:26:45.437717 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.437814 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.437914 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.438016 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.438113 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.438217 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.438318 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.438418 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.438521 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.438631 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.438739 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.438835 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.438929 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.439032 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.439127 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.439230 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.439328 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:26:45.439470 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.439581 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.439683 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.439788 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.439887 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.439984 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.440089 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.440196 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.440314 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 09:26:45.440355 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.440451 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.440544 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.440641 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.440733 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.441181 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.441275 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:26:45.441365 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:26:45.441462 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:26:45.441556 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.441651 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.441743 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.441833 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.441919 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.442009 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.442105 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.442198 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.442289 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.442378 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.442471 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.442561 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.442663 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.442753 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.442846 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.442940 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.443036 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:26:45.443129 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.443221 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.443310 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.443402 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.443495 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.443675 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.443770 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.443864 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.443978 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 09:26:45.444020 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.444116 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.444212 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.444310 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.444399 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.444494 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.444591 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:26:45.444682 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:26:45.444776 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:26:45.444873 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.444970 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.445064 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.445157 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.445247 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.445342 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.445435 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.445532 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.445637 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.445732 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.445892 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.446001 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.446108 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.446217 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.446333 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.446440 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.446546 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:26:45.446659 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.446769 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.446875 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.446982 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.447086 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.447193 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.447303 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.447408 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.447525 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 09:26:45.447561 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 09:26:45.447629 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 09:26:45.447686 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 09:26:45.447742 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 09:26:45.447792 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 09:26:45.447826 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.447859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.447877 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.447895 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.447914 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.447931 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.447947 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:26:45.447963 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:26:45.447979 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:26:45.447996 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.448012 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.448029 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.448046 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.448063 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.448080 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.448097 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.448113 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.448129 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.448145 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.448160 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.448177 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.448194 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.448240 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.448258 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.448274 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.448290 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:26:45.448307 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.448323 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.448339 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.448354 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.448377 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.448393 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.448410 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.448427 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.448449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.448470 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.448486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.448510 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.448526 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.448542 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.448557 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:26:45.448579 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:26:45.448596 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:26:45.448612 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.448627 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.448642 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.448657 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.448672 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.448688 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.448703 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.448718 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.448733 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.448749 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.448764 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.448780 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.448795 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.448810 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.448826 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.448841 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.448857 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:26:45.448872 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.448887 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.448904 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.448918 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.448933 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.448948 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.448963 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.448980 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.448996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.449015 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.449030 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.449045 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.449060 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.449074 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.449088 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:26:45.449101 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:26:45.449114 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:26:45.449129 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.449143 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.449159 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.449174 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.449189 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.449203 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.449218 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.449233 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.449247 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.449263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.449277 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.449290 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.449311 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.449326 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.449340 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.449354 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.449370 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:26:45.449384 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.449399 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.449412 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.449427 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.449441 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.449455 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.449469 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.449482 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.449497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:26:45.449515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.449530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:26:45.449545 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:26:45.449560 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:26:45.449580 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:26:45.449595 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:26:45.449609 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:26:45.449626 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:26:45.449641 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:26:45.449654 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:26:45.449667 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:26:45.449681 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:26:45.449695 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.449709 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.449724 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:26:45.449739 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:26:45.449753 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:26:45.449767 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:26:45.449781 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.449795 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:26:45.449810 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:26:45.449824 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:26:45.449838 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:26:45.449852 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:26:45.449866 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:26:45.449880 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:26:45.449894 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:26:45.449908 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:26:45.449925 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:26:45.449939 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:26:45.449954 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:26:45.449969 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:26:45.449982 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:26:45.450440 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 09:26:45.450461 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:26:45.450472 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:26:45.450481 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:26:45.450493 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 09:26:45.450503 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:26:45.450511 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:26:45.450528 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 09:26:45.450543 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:26:45.450620 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.450634 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:26:45.450660 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:26:45.450697 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 09:26:45.450709 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 09:26:45.450718 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 09:26:45.450726 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 09:26:45.450736 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:26:45.450757 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:26:45.450769 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:26:45.450779 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:26:45.450800 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.450818 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:26:45.450829 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 09:26:45.450870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.450887 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:26:45.450896 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.450940 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:26:45.450950 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 09:26:45.450959 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 09:26:45.450966 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 09:26:45.450974 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 09:26:45.450982 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 09:26:45.450991 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 09:26:45.450999 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 09:26:45.451011 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:26:45.451031 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:26:45.451042 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:26:45.451049 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:26:45.451062 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.451073 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:26:45.451081 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:26:45.451124 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:26:45.451137 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.451145 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.451156 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.451164 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:26:45.451183 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:26:45.451198 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:26:45.451206 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:26:45.451215 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:26:45.451226 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205101" 2019-10-19 09:26:45.451239 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:26:45.451247 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:26:45.451257 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:26:45.451269 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:26:45.451278 wsdl: in serializeType: returning: 205101 2019-10-19 09:26:45.451290 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:26:45.451304 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:26:45.451313 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:26:45.451321 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:26:45.451331 wsdl: in serializeType: returning: 205101 2019-10-19 09:26:45.451339 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205101 2019-10-19 09:26:45.451374 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205101 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 09:26:45.451383 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 09:26:45.451396 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6510"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 09:26:45.451419 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 09:26:45.451430 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205101 2019-10-19 09:26:45.451451 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 09:26:45.451594 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 09:26:45.451471 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:26:45.451493 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:26:45.451503 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:26:45.451512 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:26:45.451520 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:26:45.451533 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:26:45.451551 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:26:45.451565 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:26:45.451581 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:26:45.451606 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 09:26:45.451622 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:26:45.451635 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:26:45.458051 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:26:45.458099 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:26:45.458123 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 09:26:45.458133 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 09:26:45.458144 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:26:45.458154 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:26:45.458162 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:26:45.458170 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:26:45.458180 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 09:26:45.458223 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 09:26:46.566214 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 09:26:46.566268 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 09:26:46.566281 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:26:46.566290 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:26:46.566300 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:26:46.566311 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:26:46.566323 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:26:46.566333 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:26:46.566344 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:26:46.566355 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:26:41 GMT 2019-10-19 09:26:46.566368 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:26:46.566379 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 09:26:46.566389 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:26:46.566408 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 09:26:46.566454 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 09:26:46.566474 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 09:26:46.566493 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:26:46.566502 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 09:26:46.566512 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 09:26:46.566566 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:26:46.566584 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:26:46.566594 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:26:46.566633 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:26:46.566646 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 07:26:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 09:26:46.566697 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 09:26:46.566725 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 09:26:46.566760 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 09:26:46.566771 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 09:26:46.566936 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 09:26:46.567113 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 09:26:46.567134 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 09:26:46.567148 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 09:26:46.567169 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:26:46.567211 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 09:26:46.567311 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 09:26:46.567353 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:26:46.567373 nusoap_client: got fault 2019-10-19 09:26:46.567386 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 09:26:46.567395 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 09:26:46.567411 nusoap_client: detail =