Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 95.0/96.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
57839702200 Model turbiny: B3G
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3753
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 15:39:29 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 17:39:51.919288 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 17:39:51.919342 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:39:51.919355 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 17:39:51.919372 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:39:51.919393 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 17:39:51.919400 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 17:39:51.919413 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 17:39:51.919421 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:39:51.919426 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:39:51.919435 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:39:51.919443 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 17:39:51.919453 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 17:39:51.919458 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 17:39:51.919462 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 17:39:51.919466 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 17:39:51.919470 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 17:39:51.919481 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:39:51.919496 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:39:51.919504 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 17:39:51.919521 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 17:39:51.919527 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 17:39:51.919535 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 17:39:51.919542 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 17:39:51.926340 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 17:39:51.926355 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 17:39:51.926364 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 17:39:51.926370 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:39:51.926375 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:39:51.926379 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 17:39:51.926383 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 17:39:51.926410 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 17:39:51.944542 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 17:39:51.944558 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 17:39:51.944564 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:39:51.944570 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 17:39:51.944575 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 17:39:51.944580 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 17:39:51.944585 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 17:39:51.944591 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 17:39:51.944596 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 17:39:51.944601 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 15:39:29 GMT 2020-05-27 17:39:51.944606 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 17:39:51.944611 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 17:39:51.944621 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 17:39:51.944629 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 17:39:51.944654 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 17:39:51.944673 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 17:39:51.951044 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 17:39:51.951109 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:39:51.951124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.957673 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 17:39:51.957742 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.957771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.957809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.957822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.957842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.957867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.957895 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.957921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.957940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.957965 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.957985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.964264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964462 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.964494 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:39:51.964546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964575 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964596 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.964629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964852 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.964904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.964963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.970656 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 17:39:51.970712 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.970727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.970780 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.970819 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.970857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.970922 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.970969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.970982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971071 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:39:51.971097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971417 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 17:39:51.971541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971605 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.971644 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.971683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.971791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.977326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.977516 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-27 17:39:51.977546 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2020-05-27 17:39:51.977569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.977593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.977639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.977667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.977694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.977722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.977768 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:39:51.977789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.977820 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:39:51.977950 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-05-27 17:39:51.977962 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 17:39:51.977966 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 17:39:51.977999 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 17:39:51.978027 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 17:39:51.978039 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 17:39:51.978044 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 17:39:51.978055 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 17:39:51.978060 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 17:39:51.978213 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 17:39:51.978224 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 17:39:51.978266 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978274 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 17:39:51.978293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978321 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.978330 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978343 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:39:51.978362 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.978369 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978379 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:39:51.978393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.978448 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 17:39:51.978465 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978472 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.978489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978516 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.978523 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 17:39:51.978546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.978574 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 17:39:51.978588 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978595 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 17:39:51.978608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978632 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.978639 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978648 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:39:51.978665 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.978672 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978681 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:39:51.978698 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.978704 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978726 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:39:51.978739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.978772 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 17:39:51.978786 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978792 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 17:39:51.978805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978828 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.978835 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978844 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 17:39:51.978856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.978881 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 17:39:51.978895 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978901 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 17:39:51.978914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978937 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.978943 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978952 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:39:51.978968 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.978974 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.978983 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:39:51.978999 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.979005 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979014 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:39:51.979030 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.979036 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979045 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:39:51.979056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.979094 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:51.979108 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.979127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979148 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979155 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.979212 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.979227 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979238 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:39:51.979248 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 17:39:51.979259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:39:51.979283 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 17:39:51.979297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979303 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 17:39:51.979316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979339 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.979345 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979354 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:39:51.979366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.979390 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 17:39:51.979416 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979429 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.979444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979467 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979473 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979508 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.979527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.979543 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979554 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:39:51.979564 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 17:39:51.979576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:39:51.979600 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 17:39:51.979614 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979620 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 17:39:51.979634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979657 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.979664 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979674 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:39:51.979690 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.979697 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979706 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:39:51.979735 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.979742 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979750 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:39:51.979767 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.979773 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979782 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:39:51.979794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.979831 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:51.979844 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979850 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.979867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979891 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.979898 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979907 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 17:39:51.979919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.979944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 17:39:51.979957 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979963 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 17:39:51.979975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.979997 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.980003 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980012 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:39:51.980024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.980048 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:51.980062 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980068 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.980080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980119 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.980131 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980155 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 17:39:51.980170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.980196 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 17:39:51.980211 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980217 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 17:39:51.980230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980253 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.980260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980270 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:39:51.980282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.980307 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 17:39:51.980321 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980327 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.980353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980379 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.980386 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980395 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 17:39:51.980413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.980462 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 17:39:51.980478 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980484 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 17:39:51.980498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980522 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.980529 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980539 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:39:51.980557 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.980563 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980572 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:39:51.980585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.980616 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 17:39:51.980648 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980656 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.980671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980695 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.980702 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980712 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 17:39:51.980725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.980752 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 17:39:51.980766 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980772 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 17:39:51.980786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980810 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.980817 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980826 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:39:51.980843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.980850 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980859 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:39:51.980872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.980903 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 17:39:51.980930 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980936 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.980949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.980985 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.980992 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981001 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 17:39:51.981013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.981036 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 17:39:51.981050 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981055 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 17:39:51.981068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981090 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.981096 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981105 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:39:51.981117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.981141 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 17:39:51.981155 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981160 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.981173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981195 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.981201 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981210 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 17:39:51.981222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.981245 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 17:39:51.981259 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981265 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 17:39:51.981278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981300 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.981307 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981316 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:39:51.981328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.981352 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:51.981366 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981371 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.981384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981407 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.981432 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981443 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 17:39:51.981456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.981495 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 17:39:51.981510 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981517 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 17:39:51.981530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981554 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.981561 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981571 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 17:39:51.981584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.981609 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:51.981624 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981630 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.981644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981668 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.981674 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981684 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 17:39:51.981697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.981723 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 17:39:51.981737 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981743 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 17:39:51.981756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981793 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.981799 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981808 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 17:39:51.981832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.981857 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:51.981871 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981876 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.981888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981911 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.981917 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981926 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 17:39:51.981938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.981962 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 17:39:51.981975 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.981981 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 17:39:51.981993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982016 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.982022 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982031 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 17:39:51.982049 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.982056 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982065 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 17:39:51.982077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.982106 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:51.982120 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982126 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.982139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982161 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.982168 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982176 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 17:39:51.982188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.982213 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 17:39:51.982227 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982233 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:39:51.982246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.982275 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982284 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:39:51.982296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.982320 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:51.982334 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982340 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.982352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982375 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.982381 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982390 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:39:51.982402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.982444 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:39:51.982460 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982466 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 17:39:51.982479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982503 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:39:51.982510 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982519 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 17:39:51.982531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.982556 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:51.982570 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982576 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.982589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982611 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982617 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982652 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.982671 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.982687 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982697 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:39:51.982707 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 17:39:51.982732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:39:51.982755 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:39:51.982769 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982775 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 17:39:51.982788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982810 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:39:51.982817 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982826 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:39:51.982838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.982862 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:51.982876 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982881 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.982894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982915 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982922 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982955 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.982973 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.982989 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.982999 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:39:51.983008 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 17:39:51.983019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:39:51.983043 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 17:39:51.983056 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983062 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 17:39:51.983075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983097 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:39:51.983105 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983114 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 17:39:51.983126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.983150 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:51.983164 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983170 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.983183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983204 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983210 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983245 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.983264 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.983279 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983289 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:39:51.983298 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 17:39:51.983310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:39:51.983333 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:39:51.983347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983353 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 17:39:51.983366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983388 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.983395 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983404 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 17:39:51.983437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.983445 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983455 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 17:39:51.983472 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.983479 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983501 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:39:51.983519 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.983526 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983535 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:39:51.983552 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.983559 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983568 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 17:39:51.983585 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.983592 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983601 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 17:39:51.983618 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.983625 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983634 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:39:51.983647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.983700 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:51.983715 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983721 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.983735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983759 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.983766 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983789 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 17:39:51.983802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.983826 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 17:39:51.983853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983859 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 17:39:51.983871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983893 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.983900 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983909 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 17:39:51.983925 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.983931 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983939 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:39:51.983955 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.983961 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.983970 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:39:51.983982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.984014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 17:39:51.984028 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984034 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.984046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984069 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.984075 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 17:39:51.984096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.984120 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 17:39:51.984134 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984141 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:39:51.984153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.984182 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984191 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:39:51.984203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.984228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:51.984241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984247 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.984260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984282 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.984289 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984297 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:39:51.984309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.984361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:39:51.984376 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984383 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 17:39:51.984396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984419 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.984443 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984454 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:39:51.984472 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.984479 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984488 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 17:39:51.984504 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.984511 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984520 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 17:39:51.984536 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.984543 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984552 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 17:39:51.984568 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.984575 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984584 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 17:39:51.984596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.984640 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:51.984654 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984660 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.984674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984697 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.984704 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 17:39:51.984738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.984762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 17:39:51.984776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984782 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:39:51.984794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984817 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.984823 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984832 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 17:39:51.984848 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.984855 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984863 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:39:51.984879 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.984885 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984894 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:39:51.984905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.984938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:51.984951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984958 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.984970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.984992 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.984999 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985008 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:39:51.985020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.985044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:39:51.985058 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985064 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.985076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985099 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.985106 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985115 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:39:51.985131 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.985137 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985146 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:39:51.985161 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.985167 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985176 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:39:51.985193 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.985199 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985208 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:39:51.985224 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.985230 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985239 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:39:51.985251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.985292 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:51.985306 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985312 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.985324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985347 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985353 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985362 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 17:39:51.985374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.985398 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.985431 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985461 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985468 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985478 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985490 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985507 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.985521 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985545 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.985551 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985560 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:39:51.985577 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.985584 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985593 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 17:39:51.985609 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.985615 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985624 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 17:39:51.985641 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.985647 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985656 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 17:39:51.985672 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.985678 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985687 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 17:39:51.985704 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:39:51.985711 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985733 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 17:39:51.985750 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.985757 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985766 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:51.985782 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.985788 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985797 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:39:51.985817 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.985824 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985833 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 17:39:51.985849 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.985856 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985864 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:39:51.985880 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.985886 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985895 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:39:51.985907 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.985963 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.985979 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.985985 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.985998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986021 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.986028 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986037 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:39:51.986053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.986059 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986068 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:39:51.986084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.986090 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986098 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:39:51.986114 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.986121 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986130 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:39:51.986142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.986179 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986193 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986199 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.986212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986234 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986241 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986249 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 17:39:51.986261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.986286 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.986298 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986322 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986328 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986337 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986349 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.986378 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986401 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.986407 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986416 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:39:51.986444 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.986451 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986461 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 17:39:51.986478 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.986484 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986493 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:39:51.986508 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.986515 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986523 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 17:39:51.986539 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.986545 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986557 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:39:51.986574 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.986581 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986590 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:39:51.986606 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.986612 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986620 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:39:51.986636 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.986642 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986651 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 17:39:51.986666 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.986673 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986681 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 17:39:51.986697 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.986703 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986712 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:39:51.986728 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.986734 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986742 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:39:51.986754 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.986810 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.986826 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986832 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.986845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986867 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.986873 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986882 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:39:51.986898 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.986904 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986913 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:39:51.986929 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.986935 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986943 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:39:51.986959 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:39:51.986965 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.986974 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:51.986986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.987013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.987023 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987036 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.987042 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.987055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.987078 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987084 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.987093 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 17:39:51.987105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.987120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.987129 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.987142 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987167 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987173 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987182 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987195 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.987224 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987246 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.987253 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987261 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:39:51.987277 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.987283 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987292 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 17:39:51.987307 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.987313 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987322 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:39:51.987338 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.987344 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987352 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 17:39:51.987368 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.987374 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987383 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:39:51.987399 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.987405 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987413 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:39:51.987435 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.987442 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987451 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:39:51.987467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.987473 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987482 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 17:39:51.987498 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.987504 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987513 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 17:39:51.987529 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987535 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987543 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 17:39:51.987563 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.987570 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987579 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:39:51.987595 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.987601 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987610 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:39:51.987622 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.987682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.987696 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987722 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987729 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987738 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987750 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987766 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.987779 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987803 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.987809 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987818 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 17:39:51.987834 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.987840 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987849 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 17:39:51.987864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.987871 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987879 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:39:51.987895 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.987901 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987910 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 17:39:51.987925 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.987932 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987940 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 17:39:51.987956 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.987962 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.987971 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:39:51.987987 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.987993 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.988001 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 17:39:51.988017 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.988023 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.988032 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 17:39:51.988048 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.988054 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.988063 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 17:39:51.988078 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.988084 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.988093 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:39:51.988109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.988115 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.988124 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:39:51.988139 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.988145 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.988155 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 17:39:51.988171 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.988177 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.988186 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:39:51.988201 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.988207 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.988216 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 17:39:51.988228 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.988298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.988315 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988321 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 17:39:51.988334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988356 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.988362 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988371 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:39:51.988506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.988552 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:51.988581 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988591 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.988616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988656 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.988677 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988694 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 17:39:51.988709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.988771 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 17:39:51.988789 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988795 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 17:39:51.988809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988832 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.988838 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988847 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:39:51.988867 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.988873 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988883 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:39:51.988899 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.988905 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988914 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:39:51.988930 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:39:51.988936 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988945 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:39:51.988957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.988984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.988994 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 17:39:51.989008 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989014 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.989027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989049 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:39:51.989056 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989065 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 17:39:51.989077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.989101 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 17:39:51.989114 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:39:51.989138 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989145 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:39:51.989153 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989165 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:39:51.989181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.989194 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989217 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.989223 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989232 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 17:39:51.989248 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.989254 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989263 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 17:39:51.989279 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.989285 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989294 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 17:39:51.989310 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:39:51.989316 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989325 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:39:51.989340 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.989347 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989355 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 17:39:51.989371 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.989377 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989386 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 17:39:51.989402 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.989408 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989417 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:39:51.989444 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.989451 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989460 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 17:39:51.989476 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.989483 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989492 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 17:39:51.989508 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.989514 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989523 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:39:51.989535 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 17:39:51.989593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.989611 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989617 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 17:39:51.989632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989655 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.989661 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989670 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:39:51.989682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.989707 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:51.989720 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989726 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.989739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989761 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:39:51.989768 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989777 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 17:39:51.989789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.989804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.989813 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 17:39:51.989825 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 17:39:51.989862 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:39:51.989869 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 17:39:51.989878 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 17:39:51.989895 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:39:51.989901 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 17:39:51.989910 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 17:39:51.989927 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:39:51.989934 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 17:39:51.989943 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 17:39:51.989955 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 17:39:51.989979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.989994 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990000 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.990014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990037 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.990044 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990053 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:39:51.990070 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.990077 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990086 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:39:51.990102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.990108 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990117 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:39:51.990130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.990176 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990190 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990196 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.990209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990231 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990238 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990247 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 17:39:51.990259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.990283 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.990296 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990320 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990326 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990335 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990347 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990363 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.990376 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990398 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.990418 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990435 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 17:39:51.990455 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.990462 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990471 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 17:39:51.990487 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.990494 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990503 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:39:51.990519 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.990526 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990534 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 17:39:51.990554 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.990561 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990571 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 17:39:51.990588 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.990595 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990604 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 17:39:51.990620 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.990627 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990636 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 17:39:51.990652 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.990659 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990667 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:39:51.990683 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.990690 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990699 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:39:51.990724 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.990773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.990789 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990794 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 17:39:51.990811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990833 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.990840 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990849 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:39:51.990864 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.990871 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990879 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:39:51.990895 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.990901 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990910 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:39:51.990926 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.990933 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990942 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:39:51.990958 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.990964 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.990973 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:39:51.990985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.991025 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:51.991038 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991044 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.991057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991078 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991084 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991118 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.991137 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.991152 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991162 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:39:51.991172 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 17:39:51.991183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:39:51.991207 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 17:39:51.991220 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991226 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 17:39:51.991239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991262 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.991268 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991277 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 17:39:51.991290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.991314 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 17:39:51.991327 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991333 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.991346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991369 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:39:51.991375 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991384 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 17:39:51.991396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.991420 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 17:39:51.991441 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991447 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 17:39:51.991460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991484 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.991490 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991499 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:39:51.991515 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.991522 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991530 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:39:51.991546 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.991556 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991567 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 17:39:51.991579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.991612 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:51.991626 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991632 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.991645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991668 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.991674 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991683 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 17:39:51.991695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.991720 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 17:39:51.991733 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991739 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 17:39:51.991752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991774 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.991781 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:39:51.991801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.991825 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:51.991839 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991845 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.991864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991887 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.991894 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991902 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 17:39:51.991914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.991929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.991938 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 17:39:51.991951 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.991975 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.991981 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.991990 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992002 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992018 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.992031 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992054 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.992060 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992069 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 17:39:51.992085 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.992092 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992100 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 17:39:51.992116 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.992123 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992131 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 17:39:51.992147 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.992153 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992162 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 17:39:51.992178 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.992184 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992193 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 17:39:51.992209 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:39:51.992215 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992224 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 17:39:51.992240 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:39:51.992246 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992255 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 17:39:51.992270 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:39:51.992276 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992285 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 17:39:51.992301 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:39:51.992307 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992316 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 17:39:51.992331 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.992338 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992346 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 17:39:51.992362 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.992368 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992378 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 17:39:51.992393 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.992399 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992421 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 17:39:51.992449 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.992456 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992465 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 17:39:51.992478 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.992546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.992568 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.992574 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 17:39:51.992588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.992611 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.992618 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.992627 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:39:51.992644 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.992651 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.992660 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:39:51.992672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.992693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.992702 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 17:39:51.992717 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.992723 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.992736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.992759 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:39:51.992766 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.992787 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 17:39:51.992800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.992815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.992824 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 17:39:51.992837 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:39:51.992861 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 17:39:51.992868 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:39:51.992876 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 17:39:51.992888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:39:51.992905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.992918 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 17:39:51.992941 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.992948 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:39:51.992957 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 17:39:51.992972 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.992979 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:39:51.992987 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 17:39:51.993003 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.993009 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:39:51.993018 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 17:39:51.993033 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 17:39:51.993040 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:39:51.993048 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 17:39:51.993064 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.993070 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:39:51.993078 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 17:39:51.993094 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 17:39:51.993101 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:39:51.993109 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 17:39:51.993125 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.993131 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:39:51.993139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:39:51.993151 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 17:39:51.993190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.993205 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993211 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 17:39:51.993224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993246 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.993253 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993262 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:39:51.993278 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.993285 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993293 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:39:51.993305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.993334 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 17:39:51.993348 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993353 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 17:39:51.993366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993389 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:39:51.993395 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993404 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 17:39:51.993416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.993451 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 17:39:51.993465 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993472 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 17:39:51.993485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993521 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.993528 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993537 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:39:51.993558 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.993566 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993576 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:39:51.993588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.993619 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:51.993633 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993639 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.993687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993712 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:39:51.993719 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993728 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 17:39:51.993741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.993766 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 17:39:51.993793 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993799 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.993812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993834 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.993840 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993849 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:39:51.993865 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.993872 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993880 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:39:51.993892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.993920 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:51.993933 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993939 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.993951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993974 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.993980 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.993989 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 17:39:51.994001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.994026 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.994042 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.994068 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.994075 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.994084 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.994096 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.994113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.994125 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.994149 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.994155 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.994164 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:39:51.994180 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:39:51.994186 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.994195 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:39:51.994208 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.994228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.994241 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:39:51.994265 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 17:39:51.994272 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:39:51.994280 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 17:39:51.994292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:39:51.994308 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.994321 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 17:39:51.994344 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.994350 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 17:39:51.994359 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:39:51.994375 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.994381 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 17:39:51.994391 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:39:51.994403 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 17:39:51.994422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.994443 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994449 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 17:39:51.994462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994484 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.994503 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994513 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 17:39:51.994526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.994551 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:51.994565 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994571 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.994584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994607 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.994614 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994623 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 17:39:51.994636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.994661 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 17:39:51.994675 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994681 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.994694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994718 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.994724 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994733 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 17:39:51.994750 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.994757 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994766 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:39:51.994795 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.994801 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994809 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:39:51.994825 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.994832 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994840 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:39:51.994852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.994889 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.994903 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994908 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.994921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994943 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.994950 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994959 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 17:39:51.994971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.994985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.994995 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.995007 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995031 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995038 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995046 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995058 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.995087 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995110 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.995116 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995125 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:39:51.995141 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.995147 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995156 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:39:51.995172 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.995178 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995187 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 17:39:51.995202 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.995209 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995217 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 17:39:51.995233 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.995239 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995248 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:39:51.995264 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.995270 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995279 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:39:51.995294 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:39:51.995301 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995309 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 17:39:51.995321 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.995361 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.995375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995381 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 17:39:51.995395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995418 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.995430 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995440 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 17:39:51.995457 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.995463 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995472 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 17:39:51.995487 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.995506 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995516 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 17:39:51.995532 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.995539 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995548 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 17:39:51.995564 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.995570 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995579 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 17:39:51.995595 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.995602 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995611 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 17:39:51.995627 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.995633 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995642 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:39:51.995658 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.995664 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995673 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 17:39:51.995685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.995740 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:51.995755 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995761 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 17:39:51.995776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995812 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:39:51.995818 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995827 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 17:39:51.995839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:51.995863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 17:39:51.995878 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:39:51.995884 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 17:39:51.995893 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 17:39:51.995908 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995913 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 17:39:51.995925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995946 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.995964 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:39:51.995979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:39:51.995989 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:39:51.995998 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 17:39:51.996014 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.996020 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 17:39:51.996029 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 17:39:51.996044 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:39:51.996050 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 17:39:51.996059 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 17:39:51.996074 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.996080 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.996089 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:39:51.996104 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.996110 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.996119 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.996134 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.996140 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.996149 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.996164 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.996170 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 17:39:51.996179 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:51.996194 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:39:51.996200 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 17:39:51.996209 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:39:51.996224 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:39:51.996230 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 17:39:51.996239 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 17:39:51.996254 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.996260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.996269 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.996284 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:39:51.996290 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 17:39:51.996299 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 17:39:51.996314 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.996320 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 17:39:51.996329 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:51.996344 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:39:51.996350 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 17:39:51.996359 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:39:51.996373 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:39:51.996380 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 17:39:51.996399 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 17:39:51.996430 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.996439 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.996450 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:39:51.996468 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.996474 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 17:39:51.996483 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.996507 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 17:39:51.996538 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 17:39:51.996566 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 17:39:51.996591 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 17:39:51.996616 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 17:39:51.996640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:51.996665 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 17:39:51.996690 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 17:39:51.996714 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 17:39:51.996739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:51.996764 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 17:39:51.996801 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:51.996825 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 17:39:51.996848 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 17:39:51.996872 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 17:39:51.996896 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 17:39:51.996920 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 17:39:51.996944 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 17:39:51.996967 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 17:39:51.996991 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 17:39:51.997014 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 17:39:51.997038 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:51.997062 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 17:39:51.997086 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:51.997110 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 17:39:51.997133 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:51.997158 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 17:39:51.997181 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:51.997205 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 17:39:51.997229 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:51.997253 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:39:51.997276 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:51.997301 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:39:51.997325 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:51.997349 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 17:39:51.997372 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:51.997396 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:39:51.997419 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:51.997469 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 17:39:51.997507 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 17:39:51.997533 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 17:39:51.997559 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:51.997585 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:39:51.997616 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:51.997642 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 17:39:51.997668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:51.997695 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:39:51.997721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:51.997746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.997772 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:51.997810 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.997834 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:51.997859 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.997896 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:51.997919 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 17:39:51.997943 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 17:39:51.997966 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 17:39:51.997990 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:51.998014 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 17:39:51.998037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:51.998061 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.998085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:51.998108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 17:39:51.998132 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 17:39:51.998157 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 17:39:51.998181 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:51.998205 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 17:39:51.998228 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:51.998252 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 17:39:51.998276 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 17:39:51.998300 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 17:39:51.998323 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 17:39:51.998347 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 17:39:51.998370 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:51.998394 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 17:39:51.998417 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:51.998448 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.998472 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:51.998496 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 17:39:51.998520 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:51.998543 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 17:39:51.998567 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:51.998590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 17:39:51.998629 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998646 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998670 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:39:51.998696 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998712 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998728 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998752 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:39:51.998777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:51.998873 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998911 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:51.998934 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998965 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.998980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999003 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:39:51.999026 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999050 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:51.999073 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999096 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:51.999119 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999135 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999158 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:51.999181 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999196 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999219 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:51.999243 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999266 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:51.999290 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999313 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:39:51.999338 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999361 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:51.999384 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999408 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:51.999437 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999454 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999477 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:39:51.999501 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999524 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:51.999548 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999571 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:51.999607 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999632 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:51.999657 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999681 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:51.999705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999721 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999785 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:51.999849 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999894 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999918 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:51.999941 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:51.999964 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:51.999988 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000003 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000018 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000033 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000047 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000070 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:52.000093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000123 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000146 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:52.000201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:39:52.000310 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000325 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000341 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000356 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000379 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.000402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000418 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000440 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.000503 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000527 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:52.000551 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000568 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000583 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000611 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000636 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:39:52.000660 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000685 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:39:52.000709 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000725 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000741 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.000789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.000955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:52.000978 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001002 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 17:39:52.001025 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001040 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001055 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001079 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:52.001102 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001126 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:52.001149 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001165 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001188 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:39:52.001212 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001228 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001251 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:39:52.001275 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001291 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001314 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:39:52.001337 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001353 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001376 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:39:52.001399 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001429 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:52.001455 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001470 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001485 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001523 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.001546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001621 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:39:52.001716 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001732 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001756 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:39:52.001780 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001796 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001812 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001836 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:39:52.001860 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001943 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:52.001967 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.001990 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:52.002013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002028 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002044 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002059 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:39:52.002105 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002129 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:52.002152 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002176 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:52.002199 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002215 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002238 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:52.002261 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002276 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002299 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:52.002322 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002346 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:52.002369 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002393 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:39:52.002415 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002445 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:52.002469 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002494 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:52.002517 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002532 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002555 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:39:52.002579 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002615 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:52.002640 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002664 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:52.002688 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002712 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:52.002736 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002760 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:52.002784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002862 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002914 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:52.002937 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002953 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002968 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.002991 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:52.003014 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003037 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:52.003061 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003076 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003092 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003107 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003122 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003145 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:52.003168 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003183 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003198 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003221 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:52.003245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003308 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:39:52.003355 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003370 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003385 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003400 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003442 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.003467 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003483 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003499 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003515 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003540 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.003564 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003589 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:39:52.003627 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003644 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003660 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003676 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003702 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:39:52.003740 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003765 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:39:52.003790 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003806 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003821 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003845 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.003870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.003968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:39:52.003991 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004015 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 17:39:52.004038 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004053 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004068 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004091 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:39:52.004115 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004138 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:39:52.004162 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004177 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004200 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:39:52.004224 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004239 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004263 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:39:52.004286 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004301 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004325 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:39:52.004348 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004363 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004387 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:39:52.004411 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004439 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:39:52.004463 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004479 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004509 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004532 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.004555 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004571 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004630 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004677 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:39:52.004701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:39:52.004725 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 17:39:52.004777 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:39:52.004824 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:52.004871 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 17:39:52.004929 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.004973 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:52.005016 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 17:39:52.005059 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 17:39:52.005102 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 17:39:52.005146 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 17:39:52.005190 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:52.005232 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:52.005275 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:52.005318 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:52.005361 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.005405 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.005456 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:52.005501 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.005544 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:52.005587 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:39:52.005645 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.005690 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:52.005734 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.005779 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.005826 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.005877 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.005938 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:52.005980 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 17:39:52.006023 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:52.006065 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.006108 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:52.006152 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 17:39:52.006196 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:52.006241 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:52.006288 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 17:39:52.006331 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:39:52.006373 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:52.006415 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.006466 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:52.006509 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.006553 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:52.006618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 17:39:52.006663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:39:52.006708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:52.006754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 17:39:52.006799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.006844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:52.006887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 17:39:52.006944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 17:39:52.006988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 17:39:52.007032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 17:39:52.007075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:52.007118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:52.007161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:52.007204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:52.007246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.007290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.007337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:52.007382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.007429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:52.007475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:39:52.007518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.007562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:52.007604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.007647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.007700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.007767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.007816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:52.007888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 17:39:52.007939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:52.007985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.008028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:52.008072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 17:39:52.008115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:52.008160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:52.008208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 17:39:52.008251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:39:52.008293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:52.008337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.008382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:52.008430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.008476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:52.008527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 17:39:52.008571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:39:52.008675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:52.008720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 17:39:52.008764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.008809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:52.008851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 17:39:52.008894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 17:39:52.008937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 17:39:52.008981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 17:39:52.009024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:52.009066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:52.009109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:52.009152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:52.009196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.009240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.009284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:52.009328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.009370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:52.009413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:39:52.009476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.009521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:52.009565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.009609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.009653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.009706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.009753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:52.009796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 17:39:52.009838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:52.009880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.009923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:52.009968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 17:39:52.010013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:52.010057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:52.010105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 17:39:52.010148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:39:52.010191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:52.010234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.010279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:52.010321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.010366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:52.010417 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 17:39:52.010448 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:39:52.010503 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:39:52.010554 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:52.010604 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:39:52.010653 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.010701 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:52.010750 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:39:52.010800 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:39:52.011145 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:39:52.011195 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:39:52.011243 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:52.011291 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:52.011340 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:52.011389 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:52.011448 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.011497 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.011546 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:52.011594 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.011643 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:52.011695 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:39:52.011743 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.011793 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:52.011841 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.011889 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.011938 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.011986 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.012034 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:52.012082 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:39:52.012131 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:52.012179 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.012228 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:52.012276 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:39:52.012325 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:52.012374 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:52.012429 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:39:52.012486 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:39:52.012535 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:52.012589 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.012638 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:52.012686 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.012734 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:52.012790 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 17:39:52.012811 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:39:52.012861 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:39:52.012910 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:52.012959 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:39:52.013008 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.013057 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:52.013105 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:39:52.013154 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:39:52.013204 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:39:52.013253 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:39:52.013302 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:52.013351 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:52.013399 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:52.013458 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:52.013507 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.013563 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.013613 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:52.013662 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.013717 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:52.013766 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:39:52.013820 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.013870 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:52.013919 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.013969 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.014018 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.014066 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.014115 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:52.014164 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:39:52.014212 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:52.014261 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.014310 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:52.014359 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:39:52.014407 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:52.014463 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:52.014513 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:39:52.014567 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:39:52.014617 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:52.014667 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.014716 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:52.014764 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.014813 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:52.014869 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 17:39:52.014890 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:39:52.014935 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:39:52.014979 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:52.015023 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:39:52.015067 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.015111 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:52.015155 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:39:52.015198 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:39:52.015241 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:39:52.015285 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:39:52.015328 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:52.015372 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:52.015416 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:52.015466 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:52.015510 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.015558 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.015626 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:52.015672 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.015716 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:52.015759 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:39:52.015802 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.015847 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:52.015890 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.015934 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.015978 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.016021 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.016065 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:52.016107 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:39:52.016151 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:52.016194 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.016238 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:52.016287 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:39:52.016331 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:52.016375 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:52.016418 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:39:52.016468 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:39:52.016512 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:52.016567 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.016626 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:52.016672 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.016718 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:52.016771 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 17:39:52.016791 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:39:52.016839 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:39:52.016887 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:52.016946 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:39:52.016992 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.017037 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:52.017083 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:39:52.017129 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:39:52.017174 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:39:52.017220 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:39:52.017265 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:52.017311 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:52.017357 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:52.017402 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:52.017457 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.017503 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.017551 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:52.017602 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.017648 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:52.017693 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:39:52.017739 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.017784 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:52.017829 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.017875 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.017920 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.017967 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.018012 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:52.018058 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:39:52.018103 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:52.018148 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.018194 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:52.018239 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:39:52.018291 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:52.018338 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:52.018383 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:39:52.018435 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:39:52.018481 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:52.018527 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.018572 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:52.018618 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.018663 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:52.018711 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 17:39:52.018732 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 17:39:52.018759 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 17:39:52.018785 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 17:39:52.018810 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 17:39:52.018832 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 17:39:52.018845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:39:52.018857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:39:52.018866 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:52.018874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:39:52.018881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.018888 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:52.018895 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:39:52.018902 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:39:52.018909 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:39:52.018916 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:39:52.018923 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:52.018930 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:52.018937 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:52.018945 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:52.018952 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.018959 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.018966 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:52.018974 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.018981 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:52.018988 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:39:52.018994 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.019002 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:52.019009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.019016 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.019024 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.019031 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.019037 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:52.019044 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:39:52.019051 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:52.019058 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.019065 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:52.019072 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:39:52.019079 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:52.019086 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:52.019093 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:39:52.019099 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:39:52.019106 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:52.019113 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.019120 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:52.019127 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.019134 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:52.019141 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:39:52.019151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:39:52.019158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:52.019165 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:39:52.019173 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.019180 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:52.019186 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:39:52.019197 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:39:52.019204 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:39:52.019211 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:39:52.019218 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:52.019225 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:52.019232 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:52.019239 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:52.019247 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.019254 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.019261 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:52.019268 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.019274 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:52.019281 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:39:52.019288 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.019295 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:52.019302 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.019309 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.019316 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.019323 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.019330 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:52.019337 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:39:52.019344 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:52.019351 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.019358 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:52.019365 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:39:52.019372 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:52.019379 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:52.019385 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:39:52.019392 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:39:52.019399 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:52.019406 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.019412 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:52.019419 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.019431 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:52.019439 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:39:52.019448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:39:52.019455 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:52.019462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:39:52.019468 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.019475 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:52.019481 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:39:52.019487 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:39:52.019493 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:39:52.019500 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:39:52.019506 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:52.019513 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:52.019520 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:52.019526 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:52.019533 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.019539 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.019546 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:52.019552 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.019562 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:52.019569 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:39:52.019575 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.019582 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:52.019588 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.019594 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.019601 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.019608 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.019614 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:52.019621 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:39:52.019627 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:52.019633 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.019639 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:52.019645 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:39:52.019652 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:52.019658 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:52.019665 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:39:52.019671 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:39:52.019677 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:52.019684 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.019690 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:52.019696 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.019703 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:52.019709 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:39:52.019716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:39:52.019723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:39:52.019729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:39:52.019736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.019742 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:39:52.019748 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:39:52.019754 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:39:52.019760 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:39:52.019766 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:39:52.019772 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:39:52.019779 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:39:52.019785 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:39:52.019791 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:39:52.019798 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.019804 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.019811 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:39:52.019817 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:39:52.019824 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:39:52.019830 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:39:52.019836 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.019842 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:39:52.019849 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:39:52.019855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.019861 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:39:52.019868 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:39:52.019874 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:39:52.019880 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:39:52.019890 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:39:52.019897 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:39:52.019903 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:39:52.019909 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:39:52.019916 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:39:52.019922 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:39:52.019928 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:39:52.019934 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:39:52.019940 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:39:52.019946 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:39:52.019952 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:39:52.019959 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:39:52.019965 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:39:52.020232 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 17:39:52.020241 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:39:52.020245 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:39:52.020250 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:39:52.020256 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 17:39:52.020260 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 17:39:52.020264 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 17:39:52.020271 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 17:39:52.020278 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 17:39:52.020309 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.020315 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:39:52.020328 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 17:39:52.020350 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 17:39:52.020355 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 17:39:52.020360 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 17:39:52.020364 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 17:39:52.020368 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:39:52.020377 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:39:52.020383 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:39:52.020387 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:39:52.020395 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.020401 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:39:52.020406 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 17:39:52.020440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:52.020449 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:39:52.020453 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:52.020481 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 17:39:52.020486 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 17:39:52.020489 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 17:39:52.020493 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 17:39:52.020496 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 17:39:52.020500 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 17:39:52.020504 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 17:39:52.020508 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:39:52.020511 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 17:39:52.020517 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205101" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:39:52.020527 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:39:52.020533 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:39:52.020536 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:39:52.020542 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.020547 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:39:52.020551 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:39:52.020578 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 17:39:52.020585 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.020589 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.020594 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.020598 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:39:52.020606 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 17:39:52.020613 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:39:52.020618 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:39:52.020622 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 17:39:52.020628 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205101" 2020-05-27 17:39:52.020635 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:39:52.020639 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:39:52.020643 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:39:52.020649 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:39:52.020654 wsdl: in serializeType: returning: 205101 2020-05-27 17:39:52.020660 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 17:39:52.020666 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:39:52.020670 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:39:52.020674 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 17:39:52.020680 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 17:39:52.020686 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:39:52.020690 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:39:52.020699 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:39:52.020704 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:39:52.020708 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 17:39:52.020713 wsdl: in serializeType: returning: 205101PLN 2020-05-27 17:39:52.020717 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205101PLN 2020-05-27 17:39:52.020739 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205101PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 17:39:52.020744 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 17:39:52.020750 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6491"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 17:39:52.020765 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 17:39:52.020770 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205101PLN 2020-05-27 17:39:52.020777 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 17:39:52.020834 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 17:39:52.020784 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 17:39:52.020793 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 17:39:52.020798 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 17:39:52.020802 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 17:39:52.020805 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 17:39:52.020811 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:39:52.020818 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:39:52.020824 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 17:39:52.020829 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 17:39:52.020840 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 17:39:52.020846 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 17:39:52.020851 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 17:39:52.027433 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 17:39:52.027446 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 17:39:52.027454 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 17:39:52.027459 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 17:39:52.027463 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:39:52.027467 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:39:52.027471 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 17:39:52.027475 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 17:39:52.027479 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 17:39:52.027503 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 17:39:52.426062 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 17:39:52.426105 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 17:39:52.426115 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:39:52.426120 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 17:39:52.426126 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 17:39:52.426132 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 17:39:52.426137 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 17:39:52.426143 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 17:39:52.426147 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 17:39:52.426153 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 15:39:29 GMT 2020-05-27 17:39:52.426160 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 17:39:52.426165 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 17:39:52.426170 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 17:39:52.426181 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 17:39:52.426211 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 17:39:52.426223 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 17:39:52.426234 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 17:39:52.426238 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 17:39:52.426244 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 17:39:52.426273 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 17:39:52.426284 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 17:39:52.426290 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 17:39:52.426318 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:39:52.426325 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 15:39:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 17:39:52.426364 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 17:39:52.426373 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 17:39:52.426397 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 17:39:52.426403 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 17:39:52.426513 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 17:39:52.426614 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 17:39:52.426620 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 17:39:52.426628 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 17:39:52.426640 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 17:39:52.426662 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 17:39:52.426720 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 17:39:52.426746 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 17:39:52.426758 nusoap_client: got fault 2020-05-27 17:39:52.426765 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 17:39:52.426769 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 17:39:52.426777 nusoap_client: detail =