Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 94.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3524803L29212 Model turbiny: S3A
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Gardner
 Silnik: 6LXDT/2
JR T2200
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 20:59:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 22:59:13.551111 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 22:59:13.551175 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:59:13.551196 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179228" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 22:59:13.551221 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:59:13.551236 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 22:59:13.551248 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 22:59:13.551266 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 22:59:13.551280 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:59:13.551290 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:59:13.551303 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:59:13.551317 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:59:13.551335 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:59:13.551344 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:59:13.551351 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:59:13.551359 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:59:13.551365 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 22:59:13.551384 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:59:13.551403 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:59:13.551417 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:59:13.551425 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 22:59:13.551434 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 22:59:13.551447 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:59:13.551459 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:59:13.557650 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:59:13.557703 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:59:13.557728 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 22:59:13.557742 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:59:13.557752 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:59:13.557761 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:59:13.557769 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 22:59:13.557811 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 22:59:13.581425 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 22:59:13.582020 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 22:59:13.582038 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:59:13.582097 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:59:13.582109 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:59:13.582120 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:59:13.582155 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:59:13.582169 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:59:13.583199 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:59:13.583219 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:59:11 GMT 2019-10-17 22:59:13.583270 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:59:13.583285 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 22:59:13.583296 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:59:13.583332 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 22:59:13.583473 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 22:59:13.583511 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 22:59:13.587467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.587498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.587523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.587545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.587568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.587613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.587637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.587657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.593474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.593536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.593767 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:59:13.593915 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:59:13.593952 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-10-17 22:59:13.599482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.599512 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.599773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.599814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.599839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.599860 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.599881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.599903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.599923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.599943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.599979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.600002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.600023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.600045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.600080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.600105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.600129 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:59:13.600199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.600242 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:59:13.600270 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:59:13.600291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.600314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.600333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.600383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.600424 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:59:13.605508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.605537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.606183 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:59:13.606285 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-10-17 22:59:13.607405 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:59:13.607460 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:59:13.607581 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:59:13.607614 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:59:13.607641 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:59:13.607663 soap_transport_http: read buffer of 1784 bytes 2019-10-17 22:59:13.611461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:59:13.611491 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-17 22:59:13.611508 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:59:13.611517 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 22:59:13.611647 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 22:59:13.611711 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:59:13.611734 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:59:13.611746 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:59:13.611775 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 22:59:13.611785 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 22:59:13.612036 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 22:59:13.612059 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 22:59:13.612135 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 22:59:13.612183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612241 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.612258 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612283 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:59:13.612323 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.612336 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612356 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:59:13.612386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.612456 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.612485 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612497 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.612524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612576 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.612590 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612609 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 22:59:13.612637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.612685 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:59:13.612722 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612734 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 22:59:13.612761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612811 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.612824 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612842 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:59:13.612874 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.612885 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612902 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:59:13.612934 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.612947 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.612965 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:59:13.612991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.613056 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.613083 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613094 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 22:59:13.613119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613164 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.613175 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613193 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 22:59:13.613217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.613262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 22:59:13.613288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613299 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 22:59:13.613326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613372 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.613385 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613404 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:59:13.613436 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.613448 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613465 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:59:13.613498 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.613509 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613527 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:59:13.613560 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.613572 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613590 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:59:13.613616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.613686 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.613721 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613733 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.613765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613810 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.613933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.613966 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.613986 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:59:13.614004 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 22:59:13.614027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:59:13.614072 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:59:13.614098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 22:59:13.614134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614180 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.614193 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614211 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:59:13.614244 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.614257 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614275 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:59:13.614308 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.614320 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614337 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:59:13.614365 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.614377 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614399 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:59:13.614424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.614489 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.614516 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614527 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.614552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614598 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.614611 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 22:59:13.614653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.614704 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:59:13.614733 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614744 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 22:59:13.614770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614815 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.614827 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614844 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:59:13.614869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.614914 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.614942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.614953 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.614978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615023 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.615036 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615054 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 22:59:13.615077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.615122 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:59:13.615148 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615158 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 22:59:13.615182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.615239 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615257 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:59:13.615281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.615326 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.615352 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615363 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.615394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615441 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.615454 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615472 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 22:59:13.615498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.615544 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 22:59:13.615570 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615581 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 22:59:13.615606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615652 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.615664 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615682 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:59:13.615723 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.615735 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615753 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:59:13.615778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.615832 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 22:59:13.615860 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615871 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.615897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615944 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.615957 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.615975 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 22:59:13.616002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.616047 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 22:59:13.616074 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616085 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 22:59:13.616109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616153 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.616165 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616182 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:59:13.616213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.616224 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616243 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:59:13.616268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.616321 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 22:59:13.616347 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616359 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.616385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616429 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.616443 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616460 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 22:59:13.616485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.616533 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 22:59:13.616560 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616570 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 22:59:13.616597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616686 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.616703 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616724 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:59:13.616750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.616804 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 22:59:13.616830 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616839 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.616862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616906 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.616917 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616934 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 22:59:13.616957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.616981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.616997 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 22:59:13.617023 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617032 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 22:59:13.617053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617096 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.617108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617124 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:59:13.617145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.617183 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.617207 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617216 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.617241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617280 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.617291 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617306 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 22:59:13.617327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.617369 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:59:13.617391 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617400 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 22:59:13.617423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617463 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.617474 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617490 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:59:13.617511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.617552 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.617574 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617583 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.617658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617721 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.617737 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617760 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 22:59:13.617795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.617849 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:59:13.617882 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617894 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 22:59:13.617922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.617977 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.617991 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618011 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:59:13.618040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.618092 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.618124 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618136 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.618165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618214 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.618228 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618246 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 22:59:13.618273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.618323 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:59:13.618350 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618360 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 22:59:13.618384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618432 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.618447 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618467 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 22:59:13.618502 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.618516 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618535 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 22:59:13.618562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.618613 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.618637 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618646 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.618670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618715 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.618730 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618749 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 22:59:13.618776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.618834 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:59:13.618862 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618872 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:59:13.618896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618943 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.618958 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.618977 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:59:13.619005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.619055 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.619085 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619097 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.619124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619177 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.619192 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619211 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:59:13.619239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.619289 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:59:13.619317 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619329 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:59:13.619356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619406 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:59:13.619420 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619440 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:59:13.619467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.619516 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.619546 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619558 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.619586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619634 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619647 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619721 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.619761 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.619802 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619824 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:59:13.619845 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 22:59:13.619871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:59:13.619921 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:59:13.619950 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.619962 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 22:59:13.619989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620037 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:59:13.620052 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620071 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:59:13.620099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.620149 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.620180 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620192 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.620220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620268 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620280 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620355 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.620396 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.620428 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620446 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:59:13.620463 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 22:59:13.620486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:59:13.620532 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:59:13.620558 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620569 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:59:13.620593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620639 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:59:13.620653 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620671 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:59:13.620697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.620747 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.620775 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620791 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.620814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620861 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.620923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.620963 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.620996 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621015 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:59:13.621033 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 22:59:13.621055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:59:13.621102 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:59:13.621132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621143 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 22:59:13.621170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621220 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.621235 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621254 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 22:59:13.621289 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.621302 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 22:59:13.621359 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.621372 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621392 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:59:13.621427 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.621440 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621459 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:59:13.621493 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.621506 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621524 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:59:13.621561 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.621573 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621615 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 22:59:13.621664 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.621688 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621709 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:59:13.621731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.621813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.621842 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621852 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.621876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621922 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.621934 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 22:59:13.621972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.621996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.622014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:59:13.622038 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622049 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 22:59:13.622074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622118 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.622130 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622145 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:59:13.622176 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.622187 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:59:13.622229 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.622238 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622253 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:59:13.622275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.622326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.622349 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622357 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.622378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622420 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.622431 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622447 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 22:59:13.622469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.622508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:59:13.622534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622544 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:59:13.622565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622608 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.622619 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622634 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:59:13.622654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.622701 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.622725 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622735 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.622757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622794 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.622805 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:59:13.622845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.622883 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:59:13.622907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622917 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:59:13.622941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.622982 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.622993 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623009 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:59:13.623039 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.623050 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623065 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:59:13.623095 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.623105 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623120 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:59:13.623141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.623192 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.623215 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623224 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.623245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623284 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.623294 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623309 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:59:13.623331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.623370 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:59:13.623393 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623401 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 22:59:13.623422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623461 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.623473 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623489 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:59:13.623516 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.623528 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623544 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:59:13.623572 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.623584 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623600 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:59:13.623628 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.623638 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623652 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:59:13.623686 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.623698 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623713 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:59:13.623733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.623801 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.623827 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623836 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.623860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623901 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.623912 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623928 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 22:59:13.623951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.623976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.623993 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:59:13.624016 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624063 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624075 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624091 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624112 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.624160 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624198 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.624208 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624222 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:59:13.624248 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.624258 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624272 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 22:59:13.624301 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.624312 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624327 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 22:59:13.624358 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.624369 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624385 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:59:13.624415 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.624426 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624440 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 22:59:13.624468 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:59:13.624479 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624494 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 22:59:13.624521 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.624531 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624547 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.624573 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.624584 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624601 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:59:13.624630 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.624640 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624655 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 22:59:13.624689 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.624699 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624714 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:59:13.624741 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.624753 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624768 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:59:13.624788 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.624869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.624899 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.624909 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:59:13.624932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.624973 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.624985 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.625000 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:59:13.625028 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.625038 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.625052 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:59:13.625080 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.625090 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.625105 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:59:13.625131 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.625141 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.625155 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:59:13.625174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.625215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.625232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625255 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.625264 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.625286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.625327 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625339 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.625355 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 22:59:13.625376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.625400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.625417 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:59:13.625440 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625486 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625496 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625512 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625532 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625557 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.625579 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625673 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.625691 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625713 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:59:13.625752 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.625766 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625794 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:59:13.625833 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.625845 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625863 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:59:13.625898 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.625912 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.625932 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:59:13.625969 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.625982 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.626002 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:59:13.626045 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.626058 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.626078 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:59:13.626115 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.626128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.626147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:59:13.626184 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.626198 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.626218 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:59:13.626253 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.626265 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.626283 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:59:13.626318 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.626330 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.626348 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:59:13.626379 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.626390 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.626408 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:59:13.626434 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.626531 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.626565 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.626575 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:59:13.626601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.626653 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.626667 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.626686 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:59:13.626719 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.626731 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.626750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:59:13.626795 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.626809 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.626828 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:59:13.626864 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:59:13.626877 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.626896 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.626923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.626971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.626994 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.627038 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.627067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.627119 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627132 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.627152 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 22:59:13.627179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.627209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.627230 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:59:13.627258 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627313 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627327 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627374 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.627432 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627485 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.627499 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627518 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:59:13.627553 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.627565 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627584 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:59:13.627619 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.627632 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627651 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:59:13.627688 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.627701 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627720 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:59:13.627755 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.627768 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627795 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:59:13.627829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.627841 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627860 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:59:13.627895 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.627909 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627928 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:59:13.627963 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.627976 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.627996 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:59:13.628032 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.628045 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.628064 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:59:13.628099 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628112 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.628132 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 22:59:13.628168 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.628182 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.628201 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:59:13.628235 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.628246 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.628263 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:59:13.628286 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.628384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.628415 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628471 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628484 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628504 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628532 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.628586 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628627 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.628638 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628653 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 22:59:13.628683 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.628694 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628712 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 22:59:13.628747 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.628760 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628778 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:59:13.628818 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.628830 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628847 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 22:59:13.628880 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.628893 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628913 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 22:59:13.628948 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.628962 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.628980 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:59:13.629016 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.629029 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.629047 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 22:59:13.629082 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.629095 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.629113 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 22:59:13.629148 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.629162 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.629181 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 22:59:13.629217 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.629230 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.629248 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:59:13.629283 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.629295 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.629315 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:59:13.629349 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.629363 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.629389 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 22:59:13.629426 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.629439 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.629458 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:59:13.629493 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.629505 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.629526 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 22:59:13.629553 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.629669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.629706 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.629719 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 22:59:13.629754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.629812 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.629826 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.629845 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:59:13.629873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.629901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.629922 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.629948 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.629960 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.629986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630037 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.630051 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630070 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 22:59:13.630098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.630148 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:59:13.630178 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630190 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 22:59:13.630224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630276 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.630290 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:59:13.630344 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.630355 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630371 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:59:13.630399 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.630410 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630425 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:59:13.630455 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:59:13.630468 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630486 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:59:13.630511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.630577 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 22:59:13.630606 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630618 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.630652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630703 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:59:13.630716 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630735 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 22:59:13.630758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.630790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.630808 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 22:59:13.630829 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:59:13.630873 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 22:59:13.630884 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:59:13.630898 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 22:59:13.630919 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:59:13.630945 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.630966 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631011 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.631024 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631044 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 22:59:13.631077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.631089 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631106 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 22:59:13.631135 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.631146 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631162 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 22:59:13.631192 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:59:13.631204 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631230 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:59:13.631266 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.631279 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631298 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 22:59:13.631333 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.631346 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631365 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 22:59:13.631399 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.631411 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631429 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:59:13.631464 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.631477 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631498 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 22:59:13.631532 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.631545 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631565 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 22:59:13.631599 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.631611 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631630 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:59:13.631657 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 22:59:13.631746 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.631790 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.631803 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 22:59:13.631838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.631889 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.631903 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.631921 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:59:13.631948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.631975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.631996 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.632026 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.632037 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.632063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.632113 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:59:13.632127 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.632153 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 22:59:13.632179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.632207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.632229 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:59:13.632255 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 22:59:13.632303 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:59:13.632317 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:59:13.632336 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 22:59:13.632372 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:59:13.632385 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 22:59:13.632404 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 22:59:13.632439 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:59:13.632453 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:59:13.632472 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 22:59:13.632499 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 22:59:13.632542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.632574 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.632586 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:59:13.632621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.632673 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.632687 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.632705 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:59:13.632736 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.632746 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.632763 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:59:13.632804 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.632816 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.632834 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:59:13.632857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.632896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.632916 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.632945 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.632957 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.632986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.633030 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633041 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.633057 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 22:59:13.633078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.633103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.633118 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:59:13.633139 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633188 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633202 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633221 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633248 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.633303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633346 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.633359 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633378 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 22:59:13.633413 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.633427 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633445 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 22:59:13.633481 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.633495 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633514 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:59:13.633549 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.633562 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633581 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 22:59:13.633615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.633628 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633647 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 22:59:13.633683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.633696 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633715 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 22:59:13.633750 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.633763 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633794 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 22:59:13.633831 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.633844 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633863 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:59:13.633897 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.633910 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.633929 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:59:13.633956 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.634037 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.634073 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634085 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 22:59:13.634119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634168 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.634182 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634200 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:59:13.634235 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.634248 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634267 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:59:13.634302 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.634315 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634334 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:59:13.634369 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.634383 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634402 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:59:13.634436 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.634448 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634465 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:59:13.634491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.634568 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.634599 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634611 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.634646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634694 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634708 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.634833 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.634866 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634885 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:59:13.634901 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 22:59:13.634921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:59:13.634960 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:59:13.634984 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.634994 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 22:59:13.635017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635056 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.635067 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635082 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 22:59:13.635103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.635143 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.635171 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635182 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.635213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635257 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:59:13.635269 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635286 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 22:59:13.635312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.635359 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 22:59:13.635387 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635398 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 22:59:13.635423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635473 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.635487 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635505 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:59:13.635527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.635567 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.635592 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635602 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.635623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635670 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.635682 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635697 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 22:59:13.635718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.635742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.635758 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:59:13.635778 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.635827 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.635838 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.635853 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.635874 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.635899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.635919 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.635958 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.635969 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.635983 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 22:59:13.636010 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.636020 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636035 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 22:59:13.636061 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.636071 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636085 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 22:59:13.636111 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.636121 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636140 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 22:59:13.636168 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.636177 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636192 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 22:59:13.636224 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:59:13.636238 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636257 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 22:59:13.636291 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:59:13.636303 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636320 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 22:59:13.636351 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:59:13.636362 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636378 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 22:59:13.636407 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:59:13.636417 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636432 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 22:59:13.636459 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.636469 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636483 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 22:59:13.636511 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.636522 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636538 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 22:59:13.636568 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.636580 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636598 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 22:59:13.636634 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.636647 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636666 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 22:59:13.636692 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.636807 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.636845 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.636857 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 22:59:13.636890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.636940 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.636954 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.636980 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 22:59:13.637006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.637056 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.637085 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637097 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.637124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637173 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.637187 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637206 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 22:59:13.637231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.637279 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:59:13.637308 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637319 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:59:13.637346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637395 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.637409 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637429 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 22:59:13.637464 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.637477 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637496 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:59:13.637530 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.637542 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637567 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:59:13.637602 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.637616 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637635 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:59:13.637663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.637734 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.637763 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637775 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.637810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637856 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.637869 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637885 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 22:59:13.637908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.637935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.637957 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:59:13.637984 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638043 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638057 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638075 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638098 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.638148 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638188 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.638198 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638215 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:59:13.638249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.638262 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638281 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:59:13.638315 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.638327 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638345 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 22:59:13.638376 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.638388 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638404 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:59:13.638433 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.638445 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638464 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:59:13.638500 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.638513 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638532 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 22:59:13.638567 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:59:13.638580 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638599 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 22:59:13.638625 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.638692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.638727 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.638739 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 22:59:13.638774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.638832 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.638846 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.638864 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 22:59:13.638899 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.638912 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.638932 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 22:59:13.638966 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.638979 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.638997 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 22:59:13.639032 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.639045 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639069 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 22:59:13.639106 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.639119 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639137 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 22:59:13.639171 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.639183 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639200 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 22:59:13.639234 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.639248 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639267 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:59:13.639302 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.639314 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639334 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:59:13.639361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.639460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.639490 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639502 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 22:59:13.639537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639587 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:59:13.639601 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639620 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 22:59:13.639645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.639691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:59:13.639719 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:59:13.639730 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 22:59:13.639748 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 22:59:13.639780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639818 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 22:59:13.639847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639892 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.639929 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:59:13.639960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.639981 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:59:13.640002 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 22:59:13.640035 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.640047 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 22:59:13.640067 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 22:59:13.640096 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:59:13.640107 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 22:59:13.640131 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 22:59:13.640163 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.640176 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 22:59:13.640197 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.640231 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.640244 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:59:13.640264 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.640298 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.640310 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:59:13.640329 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.640362 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.640373 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 22:59:13.640392 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.640426 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:59:13.640439 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 22:59:13.640457 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:59:13.640491 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:59:13.640503 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 22:59:13.640522 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 22:59:13.640556 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.640568 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:59:13.640587 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.640620 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:59:13.640633 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 22:59:13.640651 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 22:59:13.640685 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.640698 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 22:59:13.640717 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.640751 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.640764 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:59:13.640790 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.640824 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:59:13.640836 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 22:59:13.640861 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 22:59:13.640884 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 22:59:13.640944 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.641003 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:59:13.641060 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.641117 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 22:59:13.641173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.641231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:59:13.641288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.641359 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:59:13.641407 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.641458 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:59:13.641505 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.641555 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 22:59:13.641609 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 22:59:13.641663 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 22:59:13.641715 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 22:59:13.641762 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 22:59:13.641813 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 22:59:13.641854 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 22:59:13.641895 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.641941 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:59:13.641996 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.642051 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:59:13.642099 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.642143 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:59:13.642192 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.642247 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:59:13.642523 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.642579 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:59:13.642633 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.642690 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:59:13.642745 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.642809 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:59:13.642866 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.642921 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:59:13.642973 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.643026 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:59:13.643080 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.643135 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:59:13.643190 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.643245 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:59:13.643294 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.643349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:59:13.643404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.643461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:59:13.643515 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.643570 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:59:13.643626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.643680 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:59:13.643730 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.643781 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:59:13.643837 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 22:59:13.643887 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 22:59:13.643949 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.643995 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:59:13.644037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.644093 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:59:13.644145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.644195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:59:13.644252 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.644306 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 22:59:13.644361 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.644415 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:59:13.644469 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.644527 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:59:13.644583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.644638 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:59:13.644693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.644749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:59:13.644813 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.644851 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.644905 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:59:13.644958 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.644995 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645028 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645082 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:59:13.645136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645171 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:59:13.645347 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:59:13.645560 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645616 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.645670 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645718 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.645769 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645807 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645854 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.645909 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645946 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.645990 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.646032 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.646085 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.646135 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.646184 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:59:13.646241 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.646296 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.646350 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.646405 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.646459 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.646495 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.646548 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:59:13.646602 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.646656 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.646711 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.646765 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:59:13.646828 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.646897 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:59:13.646950 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647005 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:59:13.647057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647231 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647263 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.647369 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647403 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647438 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647493 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.647547 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647607 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.647662 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647695 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647727 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647775 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.647830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.647959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.648051 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648092 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648126 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648211 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.648266 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648300 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648370 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.648478 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648533 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.648588 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648623 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648658 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648694 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648748 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:59:13.648812 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648867 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:59:13.648920 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648950 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.648985 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649041 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.649094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:59:13.649345 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649400 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:59:13.649455 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649503 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.649548 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649603 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.649659 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649725 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649755 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649805 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.649852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649953 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.649985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:59:13.650185 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650220 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650274 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:59:13.650328 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650363 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650401 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650455 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:59:13.650508 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650578 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:59:13.650731 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650805 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.650892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:59:13.650946 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651003 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.651058 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651113 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.651168 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651204 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651253 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.651302 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651334 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651381 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.651427 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651481 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.651536 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651588 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:59:13.651633 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651678 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.651727 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651781 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:59:13.651840 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651871 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.651917 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:59:13.651971 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652026 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.652081 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652140 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:59:13.652195 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652249 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:59:13.652305 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652359 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:59:13.652414 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652448 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.652719 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652754 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652796 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652854 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.652909 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.652963 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.653021 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653056 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653090 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653137 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.653187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:59:13.653429 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653460 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653489 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653516 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653558 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.653598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653682 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653736 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.653797 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653848 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:59:13.653893 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653923 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653958 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.653994 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654047 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:59:13.654101 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654155 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:59:13.654209 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654244 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654278 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654334 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.654390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:59:13.654644 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654699 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:59:13.654751 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654817 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:59:13.654871 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.654924 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:59:13.654978 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655013 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655044 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655075 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655130 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.655184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655289 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:59:13.655475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:59:13.655547 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.655654 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.655757 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.655849 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.655930 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.656026 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.656115 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 22:59:13.656218 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 22:59:13.656314 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 22:59:13.656415 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.656515 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.656619 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.656722 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.656831 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.657191 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.657287 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.657390 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.657492 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.657594 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.657693 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.657793 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.657893 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.657985 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.658097 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.658209 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.658306 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 22:59:13.658406 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.658506 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.658606 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.658713 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.658824 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.658934 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.659038 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.659143 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.659256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.659358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.659460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.659566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.659663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.659751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.659856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 22:59:13.659952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 22:59:13.660050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 22:59:13.660154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.660252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.660356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.660455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.660557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.660657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.660754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.660864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.660964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.661066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.661170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.661259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.661350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.661447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.661558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.661648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.661724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 22:59:13.661828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.661920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.662016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.662121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.662231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.662343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.662443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.662546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.662666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.662762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.662872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.662976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.663081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.663179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.663268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 22:59:13.663366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 22:59:13.663462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 22:59:13.663561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.663650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.663753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.663858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.663957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.664061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.664162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.664265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.664368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.664461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.664562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.664666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.664770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.664877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.664980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.665083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.665182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 22:59:13.665263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.665344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.665427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.665530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.665617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.665724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.665834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.665939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.666056 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:59:13.666109 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.666237 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.666354 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.666465 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.666584 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.666701 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.666829 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:59:13.666941 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:59:13.667049 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:59:13.667163 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.667260 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.667371 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.667475 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.667589 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.667706 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.667833 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.667950 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.668118 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.668232 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.668345 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.668460 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.668571 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.668685 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.668810 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.668927 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.669036 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:59:13.669136 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.669246 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.669363 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.669473 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.669583 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.669697 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.669821 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.669941 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.670074 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:59:13.670120 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.670257 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.670370 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.670488 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.670614 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.670731 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.670840 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:59:13.670956 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:59:13.671087 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:59:13.671196 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.671311 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.671427 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.671545 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.671661 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.671778 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.671928 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.672043 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.672161 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.672277 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.672385 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.672502 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.672619 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.672763 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.672874 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.672977 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.673337 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:59:13.673443 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.673555 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.673669 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.673815 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.673940 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.674058 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.674171 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.674280 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.674413 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 22:59:13.674459 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.674568 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.674691 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.674796 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.674907 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.675012 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.675099 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:59:13.675180 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:59:13.675271 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:59:13.675374 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.675464 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.675609 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.675728 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.675818 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.675901 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.675984 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.676062 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.676144 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.676225 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.676309 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.676388 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.676470 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.676551 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.676633 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.676725 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.676813 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:59:13.676895 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.676976 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.677056 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.677136 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.677220 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.677297 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.677380 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.677465 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.677559 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 22:59:13.677623 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.677738 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.677832 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.677918 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.678008 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.678097 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.678182 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:59:13.678275 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:59:13.678712 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:59:13.678808 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.678894 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.678979 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.679064 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.679150 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.679237 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.679325 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.679410 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.679495 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.679581 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.679670 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.679771 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.679859 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.679945 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.680036 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.680125 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.680212 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:59:13.680297 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.680381 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.680467 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.680554 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.680644 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.680737 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.680829 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.680919 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.681009 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 22:59:13.681035 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 22:59:13.681082 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 22:59:13.681127 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 22:59:13.681173 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 22:59:13.681216 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 22:59:13.681248 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.681275 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.681290 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.681304 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.681319 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.681332 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.681347 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:59:13.681362 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:59:13.681376 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:59:13.681390 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.681403 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.681417 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.681430 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.681444 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.681459 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.681473 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.681489 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.681502 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.681516 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.681530 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.681544 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.681558 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.681578 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.681592 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.681606 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.681621 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:59:13.681636 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.681649 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.681661 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.681674 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.681687 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.681700 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.681714 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.681733 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.681747 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.681763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.681778 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.681792 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.681804 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.681819 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.681832 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:59:13.681845 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:59:13.681859 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:59:13.681872 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.681885 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.681901 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.681914 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.681927 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.681940 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.681953 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.681965 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.681979 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.681993 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.682005 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.682017 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.682030 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.682042 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.682056 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.682068 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.682082 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:59:13.682095 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.682107 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.682120 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.682132 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.682144 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.682158 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.682170 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.682182 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.682195 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.682210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.682224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.682237 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.682248 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.682260 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.682277 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:59:13.682290 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:59:13.682303 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:59:13.682314 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.682326 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.682338 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.682351 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.682364 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.682376 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.682388 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.682399 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.682412 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.682424 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.682436 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.682448 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.682461 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.682473 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.682485 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.682496 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.682507 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:59:13.682519 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.682530 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.682541 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.682554 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.682566 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.682579 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.682591 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.682603 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.682616 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:59:13.682630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.682641 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:59:13.682654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:59:13.682665 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:59:13.682678 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:59:13.682690 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:59:13.682702 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:59:13.682713 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:59:13.682731 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:59:13.682743 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:59:13.682754 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:59:13.682765 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:59:13.682779 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.682792 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.682804 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:59:13.682817 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:59:13.682828 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:59:13.682840 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:59:13.682851 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.682863 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:59:13.682875 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:59:13.682887 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:59:13.682904 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:59:13.682917 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:59:13.682930 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:59:13.682943 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:59:13.682954 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:59:13.682965 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:59:13.682977 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:59:13.682990 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:59:13.683003 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:59:13.683014 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:59:13.683026 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:59:13.683336 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 22:59:13.683352 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:59:13.683360 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:59:13.683369 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:59:13.683379 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 22:59:13.683387 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:59:13.683394 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:59:13.683410 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 22:59:13.683422 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:59:13.683480 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.683491 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179228" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:59:13.683514 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:59:13.683548 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 22:59:13.683559 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 22:59:13.683566 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 22:59:13.683572 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 22:59:13.683581 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179228" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:59:13.683597 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:59:13.683608 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:59:13.683617 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:59:13.683634 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.683647 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:59:13.683655 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 22:59:13.683693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.683707 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:59:13.683714 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.683757 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:59:13.683767 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 22:59:13.683774 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 22:59:13.683780 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 22:59:13.683786 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 22:59:13.683792 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 22:59:13.683799 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 22:59:13.683806 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 22:59:13.683817 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179228" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:59:13.683835 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:59:13.683853 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:59:13.683860 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:59:13.683870 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.683879 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:59:13.683886 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:59:13.683926 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:59:13.683936 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.683943 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.683956 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.683963 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:59:13.683979 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:59:13.683992 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:59:13.683999 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:59:13.684007 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:59:13.684017 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179228" 2019-10-17 22:59:13.684028 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:59:13.684035 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:59:13.684044 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:59:13.684055 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:59:13.684063 wsdl: in serializeType: returning: 179228 2019-10-17 22:59:13.684073 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:59:13.684084 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:59:13.684091 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:59:13.684097 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:59:13.684105 wsdl: in serializeType: returning: 179228 2019-10-17 22:59:13.684113 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179228 2019-10-17 22:59:13.684164 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179228 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 22:59:13.684172 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 22:59:13.684182 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7730"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 22:59:13.684204 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 22:59:13.684212 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179228 2019-10-17 22:59:13.684227 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 22:59:13.684344 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 22:59:13.684247 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:59:13.684263 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:59:13.684272 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:59:13.684280 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:59:13.684287 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:59:13.684297 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:59:13.684312 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:59:13.684324 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:59:13.684333 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:59:13.684355 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 22:59:13.684370 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:59:13.684381 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:59:13.690822 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:59:13.690837 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:59:13.690849 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 22:59:13.690857 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 22:59:13.690864 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:59:13.690872 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:59:13.690878 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:59:13.690885 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:59:13.690892 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 22:59:13.690927 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 22:59:13.723366 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 22:59:13.723416 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 22:59:13.723426 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:59:13.723436 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:59:13.723445 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:59:13.723454 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:59:13.723464 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:59:13.723474 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:59:13.723483 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:59:13.723492 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:59:11 GMT 2019-10-17 22:59:13.723503 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:59:13.723512 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 22:59:13.723521 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:59:13.723536 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 22:59:13.723578 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 22:59:13.723603 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 22:59:13.723621 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:59:13.723630 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 22:59:13.723638 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 22:59:13.723687 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:59:13.723703 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:59:13.723714 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:59:13.723754 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:59:13.723766 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 20:59:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 22:59:13.723810 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 22:59:13.723825 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 22:59:13.723858 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 22:59:13.723868 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 22:59:13.724023 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 22:59:13.724180 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 22:59:13.724191 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 22:59:13.724204 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 22:59:13.724220 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:59:13.724259 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 22:59:13.724343 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 22:59:13.724382 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:59:13.724405 nusoap_client: got fault 2019-10-17 22:59:13.724417 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 22:59:13.724425 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 22:59:13.724432 nusoap_client: detail =