Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 94.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3524803L29212 Model turbiny: S3A
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Gardner
 Silnik: 6LXDT/2
JR T2200
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 11:32:27 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 13:32:29.057373 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 13:32:29.057431 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:32:29.057446 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179228" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 13:32:29.057464 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:32:29.057473 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 13:32:29.057481 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 13:32:29.057495 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 13:32:29.057504 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:32:29.057511 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:32:29.057521 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:32:29.057530 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:32:29.057541 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:32:29.057547 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:32:29.057551 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:32:29.057556 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:32:29.057560 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 13:32:29.057574 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:32:29.057598 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:32:29.057608 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:32:29.057613 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 13:32:29.057619 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 13:32:29.057629 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:32:29.057638 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:32:29.065520 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:32:29.065567 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:32:29.065590 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 13:32:29.065619 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:32:29.065628 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:32:29.065635 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:32:29.065643 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 13:32:29.065692 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 13:32:29.082876 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 13:32:29.082937 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 13:32:29.082949 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:32:29.082959 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:32:29.082969 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:32:29.082978 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:32:29.082987 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:32:29.082998 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:32:29.083008 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:32:29.083018 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:32:27 GMT 2019-08-23 13:32:29.083027 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:32:29.083043 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 13:32:29.083053 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:32:29.083072 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 13:32:29.083120 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 13:32:29.083155 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 13:32:29.090530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.090609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.090762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.090784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.090922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.090986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.091022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.091056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:32:29.098334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.098981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.106567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.106695 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-23 13:32:29.106719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.106739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.106782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.106803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.106846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.106868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.106908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.106929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.106958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.106994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.107484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.114504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.114620 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:32:29.114672 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 13:32:29.114696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.114744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.114774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.114805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.114842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.114864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.114905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.114925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.114963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115433 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-23 13:32:29.115468 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115619 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115875 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115899 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:32:29.115936 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-23 13:32:29.115953 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:32:29.115962 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 13:32:29.116009 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 13:32:29.116079 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:32:29.116105 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:32:29.116117 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:32:29.116148 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 13:32:29.116156 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 13:32:29.116421 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 13:32:29.116445 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 13:32:29.116525 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.116540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 13:32:29.116576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.116640 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.116658 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.116684 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:32:29.116723 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.116736 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.116757 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:32:29.116783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.116831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.116854 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.116882 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.116892 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.116917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.116963 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.116977 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.116995 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 13:32:29.117019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.117064 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:32:29.117096 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 13:32:29.117130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117174 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.117186 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117202 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:32:29.117234 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.117245 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117262 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:32:29.117292 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.117302 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117318 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:32:29.117340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.117398 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.117424 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117434 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 13:32:29.117459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117501 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.117513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117531 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 13:32:29.117553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.117621 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 13:32:29.117649 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117659 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 13:32:29.117684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117729 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.117741 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117759 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:32:29.117791 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.117802 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117818 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:32:29.117849 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.117861 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117877 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:32:29.117909 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.117922 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.117939 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:32:29.117962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.118028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.118060 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118071 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.118096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118135 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118146 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118216 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.118252 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.118282 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118300 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:32:29.118317 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 13:32:29.118338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:32:29.118380 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:32:29.118405 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118416 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 13:32:29.118450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118494 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.118506 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118523 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:32:29.118554 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.118565 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118581 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:32:29.118627 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.118639 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118656 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:32:29.118686 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.118698 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118713 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:32:29.118736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.118800 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.118826 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.118861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118904 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.118916 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 13:32:29.118956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.118981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.119000 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:32:29.119025 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119037 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 13:32:29.119063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119104 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.119116 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119133 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:32:29.119156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.119198 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.119224 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119235 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.119268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119312 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.119324 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119341 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 13:32:29.119364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.119407 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:32:29.119432 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119442 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 13:32:29.119464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119505 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.119516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119533 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:32:29.119555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.119602 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.119628 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119638 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.119662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119705 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.119718 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119734 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 13:32:29.119757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.119798 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 13:32:29.119823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119834 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 13:32:29.119858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119905 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.119917 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119933 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:32:29.119964 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.119975 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.119991 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:32:29.120014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.120063 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 13:32:29.120087 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120097 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.120120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120162 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.120174 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120190 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 13:32:29.120212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.120255 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 13:32:29.120281 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120290 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 13:32:29.120314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120354 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.120366 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120382 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:32:29.120411 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.120422 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120440 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:32:29.120464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.120511 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 13:32:29.120536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120547 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.120572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120626 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.120638 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120655 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 13:32:29.120677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.120719 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 13:32:29.120744 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120754 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 13:32:29.120779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120819 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.120830 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120847 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:32:29.120870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.120911 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 13:32:29.120937 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.120947 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.120971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121011 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.121023 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121049 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 13:32:29.121072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.121114 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 13:32:29.121138 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121148 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 13:32:29.121172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.121225 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121241 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:32:29.121262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.121304 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.121330 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121339 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.121363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121405 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.121416 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121432 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 13:32:29.121454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.121495 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:32:29.121521 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121530 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 13:32:29.121554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121611 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.121624 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121641 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:32:29.121664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.121705 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.121730 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121740 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.121764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121805 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.121818 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121836 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 13:32:29.121857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.121898 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:32:29.121922 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121932 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 13:32:29.121955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.121998 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.122010 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122026 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:32:29.122048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.122090 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.122115 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122125 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.122149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122190 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.122202 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122219 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 13:32:29.122241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.122291 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:32:29.122315 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122325 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 13:32:29.122349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122390 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.122401 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122417 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 13:32:29.122447 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.122458 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122474 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 13:32:29.122497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.122547 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.122572 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122582 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.122622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122664 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.122676 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122692 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 13:32:29.122714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.122756 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:32:29.122782 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122793 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:32:29.122818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122858 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.122870 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122886 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:32:29.122908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.122948 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.122973 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.122984 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.123007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123051 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.123062 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123080 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:32:29.123102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.123145 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:32:29.123170 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123180 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:32:29.123204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123245 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:32:29.123257 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123273 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:32:29.123296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.123337 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.123361 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123371 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.123394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123433 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123444 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123516 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.123549 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.123577 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123611 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:32:29.123651 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 13:32:29.123687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:32:29.123720 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:32:29.123744 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123755 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 13:32:29.123776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123808 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:32:29.123819 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123830 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:32:29.123844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.123870 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.123886 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123893 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.123908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123933 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123939 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.123978 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.123999 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.124015 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124026 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:32:29.124037 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 13:32:29.124051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:32:29.124075 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:32:29.124090 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124097 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:32:29.124113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124138 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:32:29.124145 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124155 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:32:29.124169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.124194 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.124209 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124216 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.124229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124253 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124260 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124298 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.124318 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.124334 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124345 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:32:29.124355 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 13:32:29.124368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:32:29.124392 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:32:29.124407 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124414 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 13:32:29.124428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124453 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.124460 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124470 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 13:32:29.124488 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.124495 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124505 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 13:32:29.124523 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.124530 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124540 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:32:29.124558 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.124565 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124575 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:32:29.124601 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.124607 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124627 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:32:29.124646 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.124653 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124663 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 13:32:29.124680 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.124687 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124697 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:32:29.124710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.124769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.124788 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124794 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.124809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124836 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.124843 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 13:32:29.124867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.124892 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:32:29.124907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124916 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 13:32:29.124931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124956 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.124963 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.124973 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:32:29.124991 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.124999 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125008 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:32:29.125026 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.125033 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125042 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:32:29.125057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.125090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.125105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125112 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.125126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125151 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.125158 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125168 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 13:32:29.125181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.125206 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:32:29.125222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125228 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:32:29.125242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125266 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.125273 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125283 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:32:29.125297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.125322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.125337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125344 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.125358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125383 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.125390 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:32:29.125414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.125439 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:32:29.125454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125460 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:32:29.125474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125498 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.125505 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125515 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:32:29.125533 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.125540 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125549 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:32:29.125567 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.125574 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125584 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:32:29.125597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.125637 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.125654 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125660 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.125677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125703 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.125710 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125720 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:32:29.125734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.125774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:32:29.125795 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125802 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 13:32:29.125817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125843 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.125850 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125860 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:32:29.125878 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.125886 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125896 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:32:29.125914 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.125921 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125931 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:32:29.125949 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.125956 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.125965 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:32:29.125983 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.125990 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126000 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:32:29.126013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.126061 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.126077 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126083 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.126098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126123 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126131 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126140 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 13:32:29.126154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.126179 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:32:29.126194 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126234 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126241 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126252 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126265 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126281 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.126295 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.126327 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126337 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:32:29.126355 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.126362 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126372 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 13:32:29.126389 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.126396 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126406 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 13:32:29.126423 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.126430 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126440 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:32:29.126457 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.126464 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126473 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 13:32:29.126491 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:32:29.126498 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126507 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 13:32:29.126532 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.126539 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126549 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.126566 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.126573 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:32:29.126608 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.126621 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126633 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 13:32:29.126651 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.126658 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126668 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:32:29.126686 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.126693 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126703 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:32:29.126716 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.126775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.126795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126802 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:32:29.126818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126843 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.126850 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126860 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:32:29.126878 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.126885 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126895 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:32:29.126912 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.126919 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126929 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:32:29.126947 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.126953 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.126963 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:32:29.126977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.127015 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127030 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127037 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.127052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127083 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127090 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127100 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 13:32:29.127114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.127139 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:32:29.127154 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127181 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127188 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127198 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127212 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.127242 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127268 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.127276 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127286 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:32:29.127303 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.127310 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127320 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:32:29.127337 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.127344 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127353 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:32:29.127371 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.127377 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127387 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:32:29.127404 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.127411 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127420 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:32:29.127444 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.127451 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127461 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:32:29.127479 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.127486 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127496 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:32:29.127513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.127520 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127529 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:32:29.127546 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.127553 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127563 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:32:29.127588 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.127595 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127604 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:32:29.127629 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.127637 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127647 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:32:29.127661 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.127715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.127733 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127739 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:32:29.127762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127790 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.127797 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127807 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:32:29.127825 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.127832 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127842 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:32:29.127860 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.127866 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127876 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:32:29.127893 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:32:29.127900 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127910 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.127923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.127961 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.127976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.127982 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.127998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.128022 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128029 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.128039 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 13:32:29.128057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.128072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.128082 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:32:29.128096 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128123 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128130 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128140 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128153 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.128183 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128211 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.128218 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128228 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:32:29.128246 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.128252 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128262 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:32:29.128279 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.128286 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128296 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:32:29.128313 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.128320 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128329 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:32:29.128347 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.128354 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128363 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:32:29.128381 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.128388 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128398 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:32:29.128415 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.128421 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128431 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:32:29.128449 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.128456 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128465 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:32:29.128482 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.128489 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128499 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:32:29.128517 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128523 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128533 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 13:32:29.128550 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.128557 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128567 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:32:29.128585 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.128591 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128601 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:32:29.128614 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.128678 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.128695 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128723 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128730 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128741 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128758 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.128789 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128815 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.128822 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128832 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 13:32:29.128849 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.128856 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128866 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 13:32:29.128883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.128890 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128900 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:32:29.128917 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.128924 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128933 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 13:32:29.128951 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.128958 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.128967 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 13:32:29.128985 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.128992 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129001 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:32:29.129019 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.129026 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129035 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 13:32:29.129056 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.129063 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129073 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 13:32:29.129090 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.129097 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129107 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 13:32:29.129124 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.129130 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129140 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:32:29.129157 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.129164 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129174 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:32:29.129191 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.129197 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129207 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 13:32:29.129225 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.129231 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129241 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:32:29.129258 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.129265 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129276 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 13:32:29.129290 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.129376 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129383 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 13:32:29.129400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129425 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.129432 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129443 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:32:29.129456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.129482 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129498 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129504 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.129520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129545 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.129552 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129562 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 13:32:29.129576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.129601 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:32:29.129623 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129630 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 13:32:29.129646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129672 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.129679 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129689 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:32:29.129706 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.129713 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129722 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:32:29.129740 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.129750 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129762 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:32:29.129781 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:32:29.129788 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129798 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:32:29.129812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.129851 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 13:32:29.129866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129872 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.129887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129912 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:32:29.129919 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129929 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 13:32:29.129942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.129957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.129967 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 13:32:29.129981 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:32:29.130011 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130018 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:32:29.130028 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130049 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:32:29.130065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.130079 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130104 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.130112 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130121 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 13:32:29.130139 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.130147 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130156 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 13:32:29.130174 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.130180 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130190 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 13:32:29.130207 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:32:29.130214 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130224 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:32:29.130241 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.130248 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130257 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 13:32:29.130274 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.130281 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130290 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 13:32:29.130308 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.130315 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130325 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:32:29.130342 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.130349 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130360 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 13:32:29.130378 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.130385 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130395 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 13:32:29.130412 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.130419 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130428 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:32:29.130441 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 13:32:29.130491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.130509 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.130516 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 13:32:29.130535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.130560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.130567 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.130577 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:32:29.130598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.130613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.130630 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.130647 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.130653 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.130667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.130693 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:32:29.130700 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.130710 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 13:32:29.130723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.130738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.130753 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:32:29.130768 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 13:32:29.130796 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:32:29.130803 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:32:29.130813 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 13:32:29.130831 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:32:29.130838 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 13:32:29.130847 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 13:32:29.130865 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:32:29.130872 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:32:29.130882 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 13:32:29.130895 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 13:32:29.130918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.130935 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.130941 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:32:29.130958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.130982 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.130989 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.130999 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:32:29.131017 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.131023 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131033 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:32:29.131055 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.131062 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131072 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:32:29.131085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.131119 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131134 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131140 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.131154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131179 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131186 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131196 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 13:32:29.131209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.131234 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:32:29.131248 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131275 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131282 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131292 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131305 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.131336 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131362 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.131369 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131379 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 13:32:29.131397 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.131403 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131413 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 13:32:29.131431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.131439 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131448 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:32:29.131466 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.131473 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131482 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 13:32:29.131500 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.131507 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131516 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 13:32:29.131534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.131540 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131550 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 13:32:29.131567 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.131574 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131584 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 13:32:29.131609 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.131622 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131634 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:32:29.131652 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.131666 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131676 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:32:29.131689 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.131736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.131760 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131766 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 13:32:29.131783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131808 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.131815 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131825 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:32:29.131842 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.131849 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131858 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:32:29.131876 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.131883 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131892 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:32:29.131910 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.131917 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131926 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:32:29.131944 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.131951 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.131960 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:32:29.131974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.132015 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.132030 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132037 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.132060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132084 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132090 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132130 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.132150 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.132167 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132178 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:32:29.132188 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 13:32:29.132201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:32:29.132225 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:32:29.132240 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132247 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 13:32:29.132261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132286 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.132293 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132303 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 13:32:29.132317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.132342 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.132357 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132363 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.132378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132402 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:32:29.132410 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132420 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 13:32:29.132433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.132458 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 13:32:29.132473 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132480 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 13:32:29.132494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132519 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.132527 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132536 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:32:29.132550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.132575 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.132591 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132598 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.132628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132655 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.132663 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132673 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 13:32:29.132687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.132702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.132712 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:32:29.132726 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.132759 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.132767 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.132779 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.132792 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.132808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.132823 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.132850 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.132857 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.132867 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 13:32:29.132885 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.132892 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.132910 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 13:32:29.132928 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.132934 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.132944 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 13:32:29.132961 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.132968 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.132977 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 13:32:29.132995 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.133002 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.133011 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 13:32:29.133029 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:32:29.133036 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.133055 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 13:32:29.133073 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:32:29.133079 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.133089 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 13:32:29.133107 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:32:29.133114 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.133123 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 13:32:29.133142 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:32:29.133148 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.133159 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 13:32:29.133176 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.133183 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.133192 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 13:32:29.133210 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.133217 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.133227 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 13:32:29.133244 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.133251 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.133270 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 13:32:29.133287 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.133294 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.133303 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 13:32:29.133316 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.133378 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.133398 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133404 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 13:32:29.133421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133446 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.133453 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133463 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 13:32:29.133476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.133501 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.133517 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133523 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.133538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133562 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.133569 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133579 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 13:32:29.133592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.133644 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:32:29.133662 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133668 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:32:29.133684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133710 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.133717 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133727 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 13:32:29.133748 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.133758 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133771 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:32:29.133790 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.133797 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133807 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:32:29.133825 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.133831 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133841 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:32:29.133854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.133893 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.133908 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133915 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.133930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133955 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.133963 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.133972 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 13:32:29.133985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.134011 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:32:29.134025 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134061 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134068 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134078 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134091 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.134122 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134148 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.134155 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134165 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:32:29.134182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.134189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134199 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:32:29.134216 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.134223 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134232 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 13:32:29.134250 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.134257 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134267 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:32:29.134289 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.134300 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134315 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:32:29.134346 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.134355 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134366 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 13:32:29.134385 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:32:29.134392 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134402 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 13:32:29.134416 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.134454 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.134472 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134479 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 13:32:29.134494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134519 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.134525 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134535 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 13:32:29.134553 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.134560 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134570 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 13:32:29.134587 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.134594 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134604 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 13:32:29.134634 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.134641 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134651 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 13:32:29.134670 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.134676 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134686 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 13:32:29.134704 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.134711 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134721 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 13:32:29.134738 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.134748 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134759 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:32:29.134778 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.134785 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134797 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:32:29.134811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.134863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.134878 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134885 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 13:32:29.134900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134925 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:32:29.134932 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134942 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 13:32:29.134955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.134970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.134981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:32:29.134997 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:32:29.135005 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 13:32:29.135015 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 13:32:29.135031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.135044 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 13:32:29.135058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.135083 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.135102 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:32:29.135119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.135129 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:32:29.135139 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 13:32:29.135157 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.135163 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 13:32:29.135174 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 13:32:29.135190 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:32:29.135197 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 13:32:29.135207 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 13:32:29.135224 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.135231 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 13:32:29.135241 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.135258 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.135264 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:32:29.135274 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.135291 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.135297 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:32:29.135308 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.135325 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.135332 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 13:32:29.135341 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.135358 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:32:29.135365 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 13:32:29.135375 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:32:29.135391 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:32:29.135398 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 13:32:29.135407 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 13:32:29.135424 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.135431 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:32:29.135441 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.135458 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:32:29.135465 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 13:32:29.135475 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 13:32:29.135492 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.135498 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 13:32:29.135508 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.135525 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.135532 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:32:29.135543 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.135559 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:32:29.135566 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 13:32:29.135576 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 13:32:29.135593 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 13:32:29.135651 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.135701 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:32:29.135746 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.135792 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 13:32:29.135839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.135884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:32:29.135931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.135981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:32:29.136027 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.136080 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:32:29.136130 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.136180 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 13:32:29.136229 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 13:32:29.136279 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 13:32:29.136352 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 13:32:29.136395 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 13:32:29.136424 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 13:32:29.136450 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 13:32:29.136476 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.136502 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:32:29.136529 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.136556 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:32:29.136583 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.136609 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:32:29.136644 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.136671 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:32:29.136698 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.136724 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:32:29.136755 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.136785 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:32:29.136812 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.136839 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:32:29.136866 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.136891 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:32:29.136992 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.137018 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:32:29.137044 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.137070 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:32:29.137097 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.137124 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:32:29.137151 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.137177 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:32:29.137203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.137231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:32:29.137257 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.137283 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:32:29.137309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.137335 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:32:29.137361 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.137387 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:32:29.137415 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 13:32:29.137441 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 13:32:29.137468 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.137494 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:32:29.137520 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.137547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:32:29.137573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.137600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:32:29.137633 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.137659 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 13:32:29.137685 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.137712 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:32:29.137738 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.137774 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:32:29.137801 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.137828 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:32:29.137855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.137881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:32:29.137911 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.137929 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.137955 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:32:29.137981 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.137999 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138016 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138048 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:32:29.138075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:32:29.138176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:32:29.138277 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138303 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.138329 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138355 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.138380 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138397 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138423 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.138449 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138467 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138492 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.138518 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138545 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.138571 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138597 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:32:29.138632 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138660 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.138686 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138712 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.138738 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138760 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:32:29.138812 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138838 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.138864 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138890 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:32:29.138916 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138942 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:32:29.138968 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.138995 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:32:29.139021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139112 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139129 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.139181 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139197 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139214 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.139266 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139294 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.139321 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139337 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139355 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139381 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.139406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.139527 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139544 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139581 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.139641 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139659 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139676 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139694 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.139751 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139779 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.139805 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139822 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139838 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139855 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139880 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:32:29.139907 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139933 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:32:29.139959 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139976 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.139995 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140021 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.140047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:32:29.140168 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140194 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:32:29.140222 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140248 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.140274 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140300 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.140327 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140344 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140361 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140378 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140404 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.140430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:32:29.140600 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140623 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140651 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:32:29.140676 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140694 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140713 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140739 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:32:29.140769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:32:29.140872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140923 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.140949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:32:29.140975 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141001 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.141028 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141054 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.141080 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141097 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141123 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.141149 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141166 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141192 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.141217 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141243 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.141269 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141295 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:32:29.141322 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141350 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.141376 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141403 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:32:29.141429 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141445 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141471 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:32:29.141497 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141524 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.141551 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141577 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:32:29.141603 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141634 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:32:29.141662 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141688 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:32:29.141714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141731 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.141874 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141891 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141934 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.141960 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.141986 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.142015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142032 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142048 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142074 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.142100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:32:29.142221 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142238 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142271 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142297 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.142323 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142400 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.142426 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142452 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:32:29.142478 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142495 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142512 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142528 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142554 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:32:29.142580 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142606 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:32:29.142639 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142656 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142673 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142701 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.142727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:32:29.142852 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142878 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:32:29.142904 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142931 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:32:29.142957 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.142983 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:32:29.143009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143026 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143042 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143059 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143085 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.143111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143179 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:32:29.143255 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:32:29.143292 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.143355 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.143406 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.143456 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.143504 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.143550 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.143598 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 13:32:29.143653 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 13:32:29.143701 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 13:32:29.143756 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.143804 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.143854 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.143904 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.143951 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.144000 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.144047 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.144095 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.144142 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.144189 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.144237 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.144288 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.144337 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.144385 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.144443 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.144495 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.144542 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 13:32:29.144587 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.144641 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.144689 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.144839 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.144890 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.144942 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.144988 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.145038 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.145095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.145143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.145190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.145237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.145286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.145332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.145380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 13:32:29.145427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 13:32:29.145475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 13:32:29.145523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.145569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.145623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.145672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.145720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.145777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.145825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.145872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.145919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.145966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.146014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.146063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.146111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.146161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.146216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.146268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.146314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 13:32:29.146360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.146408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.146454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.146502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.146549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.146601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.146659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.146710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.146776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.146826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.146874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.146921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.146970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.147016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.147066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 13:32:29.147113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 13:32:29.147161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 13:32:29.147209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.147255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.147304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.147350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.147397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.147446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.147493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.147543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.147596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.147653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.147701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.147757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.147806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.147855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.147909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.147960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.148008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 13:32:29.148055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.148101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.148147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.148196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.148245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.148297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.148343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.148392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.148454 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:32:29.148484 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.148546 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.148604 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.148667 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.148721 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.148781 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.148836 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:32:29.148890 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:32:29.148943 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:32:29.148997 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.149051 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.149104 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.149157 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.149210 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.149266 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.149319 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.149372 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.149437 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.149491 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.149544 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.149597 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.149661 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.149715 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.149783 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.149925 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.149980 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:32:29.150033 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.150086 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.150141 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.150193 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.150247 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.150300 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.150354 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.150409 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.150477 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:32:29.150501 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.150558 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.150614 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.150677 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.150732 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.150792 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.150847 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:32:29.150901 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:32:29.150957 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:32:29.151011 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.151064 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.151118 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.151171 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.151225 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.151283 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.151338 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.151392 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.151448 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.151501 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.151555 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.151609 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.151671 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.151728 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.151803 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.151859 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.151913 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:32:29.151967 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.152021 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.152075 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.152130 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.152184 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.152239 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.152292 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.152346 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.152413 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 13:32:29.152436 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.152487 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.152538 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.152587 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.152655 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.152704 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.152762 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:32:29.153145 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:32:29.153197 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:32:29.153246 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.153294 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.153345 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.153395 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.153443 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.153494 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.153542 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.153591 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.153649 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.153696 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.153743 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.153792 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.153842 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.153890 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.153938 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.153986 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.154037 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:32:29.154086 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.154134 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.154183 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.154232 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.154282 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.154330 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.154378 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.154428 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.154491 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 13:32:29.154513 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.154567 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.154623 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.154676 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.154737 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.154787 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.154837 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:32:29.154888 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:32:29.154937 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:32:29.154988 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.155037 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.155091 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.155142 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.155192 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.155244 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.155294 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.155345 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.155395 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.155445 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.155494 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.155544 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.155601 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.155659 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.155711 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.155770 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.155831 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:32:29.155882 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.155932 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.155981 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.156038 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.156093 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.156142 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.156197 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.156247 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.156305 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 13:32:29.156326 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 13:32:29.156359 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 13:32:29.156387 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 13:32:29.156414 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 13:32:29.156452 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 13:32:29.156477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.156500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.156512 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.156522 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.156533 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.156544 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.156554 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:32:29.156565 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:32:29.156575 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:32:29.156584 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.156594 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.156604 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.156614 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.156632 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.156644 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.156654 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.156664 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.156675 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.156685 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.156695 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.156706 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.156716 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.156734 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.156744 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.156754 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.156763 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:32:29.156774 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.156783 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.156792 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.156802 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.156812 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.156821 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.156830 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.156839 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.156850 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.156863 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.156872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.156883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.156897 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.156907 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.156916 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:32:29.156926 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:32:29.156935 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:32:29.156944 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.156953 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.156961 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.156970 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.156979 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.156989 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.156998 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.157007 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.157017 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.157031 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.157040 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.157049 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.157058 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.157067 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.157076 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.157093 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.157101 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:32:29.157110 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.157119 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.157128 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.157136 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.157145 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.157154 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.157162 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.157171 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.157181 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.157193 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.157202 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.157211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.157220 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.157229 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.157237 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:32:29.157246 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:32:29.157256 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:32:29.157264 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.157274 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.157282 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.157291 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.157300 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.157308 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.157316 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.157324 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.157334 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.157342 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.157350 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.157358 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.157366 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.157378 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.157387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.157396 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.157404 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:32:29.157412 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.157420 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.157428 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.157437 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.157446 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.157454 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.157462 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.157471 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.157479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:32:29.157491 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.157500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:32:29.157509 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:32:29.157517 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:32:29.157525 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:32:29.157533 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:32:29.157542 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:32:29.157550 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:32:29.157558 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:32:29.157566 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:32:29.157574 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:32:29.157582 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:32:29.157589 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.157603 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.157611 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:32:29.157630 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:32:29.157640 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:32:29.157649 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:32:29.157657 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.157665 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:32:29.157673 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:32:29.157682 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:32:29.157690 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:32:29.157698 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:32:29.157705 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:32:29.157713 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:32:29.157721 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:32:29.157728 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:32:29.157745 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:32:29.157753 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:32:29.157761 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:32:29.157768 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:32:29.157776 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:32:29.158061 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 13:32:29.158075 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:32:29.158081 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:32:29.158095 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:32:29.158105 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 13:32:29.158110 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:32:29.158115 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:32:29.158127 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 13:32:29.158137 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:32:29.158192 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.158201 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179228" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:32:29.158217 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:32:29.158240 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 13:32:29.158248 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 13:32:29.158252 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 13:32:29.158257 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 13:32:29.158264 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179228" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:32:29.158276 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:32:29.158285 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:32:29.158291 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:32:29.158305 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.158316 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:32:29.158322 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 13:32:29.158348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.158358 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:32:29.158363 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.158388 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:32:29.158394 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 13:32:29.158399 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 13:32:29.158403 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 13:32:29.158407 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 13:32:29.158411 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 13:32:29.158416 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 13:32:29.158421 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 13:32:29.158428 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179228" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:32:29.158439 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:32:29.158447 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:32:29.158451 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:32:29.158457 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.158463 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:32:29.158468 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:32:29.158494 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:32:29.158502 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.158507 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.158513 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.158518 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:32:29.158531 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:32:29.158539 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:32:29.158544 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:32:29.158549 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:32:29.158556 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179228" 2019-08-23 13:32:29.158563 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:32:29.158567 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:32:29.158573 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:32:29.158581 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:32:29.158586 wsdl: in serializeType: returning: 179228 2019-08-23 13:32:29.158600 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:32:29.158607 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:32:29.158612 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:32:29.158622 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:32:29.158627 wsdl: in serializeType: returning: 179228 2019-08-23 13:32:29.158633 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179228 2019-08-23 13:32:29.158655 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179228 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 13:32:29.158663 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 13:32:29.158669 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7613"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 13:32:29.158684 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 13:32:29.158690 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179228 2019-08-23 13:32:29.158705 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 13:32:29.158800 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 13:32:29.158721 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:32:29.158744 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:32:29.158750 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:32:29.158755 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:32:29.158759 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:32:29.158767 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:32:29.158778 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:32:29.158787 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:32:29.158793 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:32:29.158807 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 13:32:29.158818 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:32:29.158825 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:32:29.166675 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:32:29.166727 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:32:29.166752 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 13:32:29.166764 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 13:32:29.166775 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:32:29.166784 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:32:29.166792 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:32:29.166799 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:32:29.166809 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 13:32:29.166860 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 13:32:29.176499 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 13:32:29.176550 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 13:32:29.176558 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:32:29.176564 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:32:29.176570 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:32:29.176575 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:32:29.176582 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:32:29.176588 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:32:29.176594 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:32:29.176600 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:32:27 GMT 2019-08-23 13:32:29.176607 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:32:29.176613 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 13:32:29.176628 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:32:29.176642 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 13:32:29.176677 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 13:32:29.176692 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 13:32:29.176704 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:32:29.176709 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 13:32:29.176714 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 13:32:29.176772 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:32:29.176787 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:32:29.176793 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:32:29.176834 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:32:29.176841 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 11:32:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 13:32:29.176879 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 13:32:29.176891 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 13:32:29.176918 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 13:32:29.176925 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 13:32:29.177064 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 13:32:29.177173 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 13:32:29.177189 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 13:32:29.177198 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 13:32:29.177212 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:32:29.177238 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 13:32:29.177294 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 13:32:29.177327 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:32:29.177341 nusoap_client: got fault 2019-08-23 13:32:29.177349 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 13:32:29.177354 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 13:32:29.177363 nusoap_client: detail =